asystent+projektanta+sieci warszawamechanik monter francjamonter%252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowych niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y'+and+'x'='xkierowca autobusu warszawaspecjalista ds kadr i płac wrocławpomocnik+%25c5%259bmiciarzabiuro+podróży warszawa/etc/passwd%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull--+enwuksięgowość | audyt | podatki łódzkieoperator+%c5%82adowarkipracownik%2bobs%2525c5%252582gi%2blotniskamonter%25252bkuchnipraca+fizyczna+sprz%25c4%2585taczka katowicebychawainżynieria+|+projektowanie Польшаbaczynamonter konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_imageadministracja+biurowa mazowieckiesprzeda%252525c5%252525bc %2525257c obs%252525c5%25252582uga klienta podkarpackieca%c5%82a+polskaoperator%252bw%2525c3%2525b3zka%252bwid%2525c5%252582owego%27pracownik+montażu+(m/k) bytommonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y and 1>1operator+wózka+widlowegotransport+%25257c+spedycja%2522+and+%2522x%2522%253d%2522ypraca fizyczna mazowieckiemonter%2525252fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowychopiekunka+osób+starszych opoletechnolo+konstrukcji/enterso.info/wp-login.php'przedstawiciel medycznytechnik%2belektryk%2b%252525252525252528m/k%252525252525252529monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/license.phptłuszczin%25c5%25bcynier zak%25c5%2582adupracownik%2bprodukcji%2b%252525252528m/k%252525252529 niemcypracownik+produkcji+-+praca+w+godz.+7-15 dolnośląskiepraca dla emeryta%2c sepraca+biurowa śląskiekierowca kat c union all select null%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527umgimyqgojfmntprzemysł | produkcja Łódźp2pracownik produkcji belsk dużymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0" and "x"="y'kierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowejin%2525c5%2525bcynier elektronik %252528m/k%252529 lublinkierrowca+kat+b%2527a%253d0p%c5%82ytkarzkierownik-branża betoniarskamarketing+%25257c+reklama+%25257c+prkontrola jako%252525252525c5%2525252525259bci mazowieckiemonter%252525252fka+element%25252525252525c3%25252525252525b3w+do+siedze%25252525252525c5%2525252525252584+samochodowych niemcymłodszy specjalistaoperator+w%252525c3%252525b3zkacie%25c5%259bla%2bszalunkowyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk warszawasekretarka+ze+znajomo%2525252525c5%25252525259bci%2525252525c4%252525252585+j.+niemieckiegoprzemysł+|+produkcja+krojczypraca%2bnational%2bgeographic%2beducation%2b-%2bnational%2bgeographic%2bsociety%2b%7c%2bszybkopraca.plin%252525c5%252525bcynier zak%252525c5%25252582adu brzeg dolnykierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- bsymphp developerasystent+klienta%25252c+konsultantpracownik gospodarczyadministracja+biurowa katowicesekretarka+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j.+niemieckiego warszawaboguszów-gorcemyślenicepraca%252bpomoc%252bksi%2525252525c4%252525252599gowejj%25252525c4%2525252599zyk rosyjskipomoc kuchenna warszawaczarna wodakierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m/k%25252529doradca ds. motoryzacji warszawatechnolog+%c5%bcywnoscioperator wózków widłowych tychydoradca+ds.+sprzeda%c5%bcy+samochod%c3%b3w+nowych'a=0kierownik gospodarstpraca fizyczna bez językakierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527pvkwdahboj%2transport+%25257c+spedycja+and+1%253e1mechanik+przemys%2525c5%252582owy/+monterinżynier+sanitarnykierownik sprzeda%252525c5%252525bcy warszawasta%25c5%25bcysta w dziale rekrutacjikierowca kat c union all select null,null,null,null-- wkbnmonter konstrukcji/wp-login.php<bodybackground="javascript:alert('mysqlerror')">'a=0elektryk+%2528m/k%2529 pomorskiespecjalista ds kar i p%25c5%2582ac%2527a%253d0kostrzyn nad odrąmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0praca%252bz%252bzakwaterowaniem niemcymonter%2fka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowychprzemysł | produkcja £[in%252525c5%252525bcynieria%2b%2525257c%2bprojektowanie podkarpackietechnik+elektryk+(m/k) pomorskiem%25252525c5%2525252582odszy specjalistafarm worker - praca w gospodarstwie rolnymosoba+sprz%2525c4%252585taj%2525c4%252585cakonsultant+ds.+obs%25c5%2582ug+klienta+niemieckoj%25c4%2599zycznego warszawaspecjalista+ds.+kadr+i+p%c5%82ac wielkopolskiekonsultant ds. obs%25252525c5%2525252582ug klienta niemieckoj%25252525c4%2525252599zycznegoШвейцарияpracownik%2bprodukcji-bez-jezykamagazynier%25252525252cprodukcja%25252525252ckierowca%2bkat.bkierowca kat c union all select null,null,null,null-- hqnotechnolog+przetw%c3%b3rstwa+tworzywprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja krojczymonter p%c5%82ytspecjalista%2bds.%2bsprzeda%252525c5%252525bcysprzedawca%2c%2bniania%2c%2boperatorka%2blinii%2bprodukcyjnejwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0"+and+"x"="x tychypomiechówekmonter%2525252fka+element%2525252525c3%2525252525b3w+do+siedze%2525252525c5%252525252584+samochodowychkontrola jako%25c5%259bci polskakierowca kat c and (select 3950 from(select count(*),concat(0x71717a7071,(select (elt(3950=3950,1))),0x7162627671,floor(rand(0)kierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m%2fk%252525252529warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0%27a%3d0 tychyprodukcja dla niepe%2525252525c5%252525252582nosprawnych%252525252527a%25252525253d0praca%252bbez%252bznajomo%25252525c5%252525259bci%252bj%25252525c4%2525252599zyka niemcypiwniczna-zdrójpracownik produkcji - bezpłatny dowóz do miejsca pracy! dolnośląskiedoradca ds. sprzeda%2525c5%2525bcy samochod%2525c3%2525b3w nowych%2527a%253d0media warszawatransport %2525257c spedycja%25252527a%2525253d0kierowca b warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phpochrona+osób+i+mienia poznańmonter -spawacz niemcypraca%25252bfizyczna%25252bbudowlany niemcyin%25c5%25bcynier+elektronik+%2528m/k%2529medycyna %2525257c opieka zdrowotnamsislandiapracownik%2bmapracownik fizyczna zgierz,legnicaasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta+ze+znajomością+języka+ruskiekonsultant+ds.+obs%c5%82ugi+klientakasjer tarnówpracownik+do+sortowania+owoc%2525252525c3%2525252525b3wadministracja pańs warszawapraca+bikartuzykierowca++kat+c+union+all+select+null%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27dhqtsdtnpm%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2cnull%2cnull%2cnulwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy99999%22+union+select+unhex%28hex%28version%28%29%29%29+--+%22x%22%3d%22x"medycyna %7c lekarz dentistapraca fizyczna oświęcimspecjalista ds ubezpiecze%25c5%2584 warszawadoradca+klienta,+pracownik+biurowy,administracjaasystentpomoc+domowa francjapracownik+ochrony wrocławmonter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagepraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252btechnik+konsultantkierowca+kat.+b warszawapracownik porz%2525252525c4%252525252585dkowykurs+na+w%c3%b3zki+wid%c5%82owekierowca kat c union all select null%252cnull-- tbxebachowicenowa rudasekretarka+medycznakierowca%2525252bb%2525252bbes%2525252bznajosci%2525252bjenzykaślusarz świdnikspecjalista+ds.+części+zamiennych poznańkierowca+c%2525252be+lub+c1regionalny śląskiepracownik+produkcji+-+nie+wymagamy+do%25c5%259bwiadczeniapraca+gastronomiacie%2525c5%25259bla+szalunkowy francjadoradca+klientads.+szycia+na+miar%2525c4%252599recepcjonista warszawagame developernauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console//admin-console/magazynier pruszkówspecjalista+ds.+obs%25252525c5%2525252582ugi+klienta(select (case when (8357=8357) then 'aluglass - realizacja piotr kalbarczyk' else (select 8573 union select 2055) end))doradca+techniczny+%2525252525252528komponenty+maszyn%2525252525252529opiekunka+do+osób+starszych+w+niemczech+bez+języka../../../../../../../etc/passwd wrocławprzemysł | produkcja wielkopolskiekierownik,+dyrektormonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0'+and+'x'='y"+and+"x"="yБельгияmarketing | reklama | pr warszawamonter+bateri+przemys%c5%82owych niemcykontrola jakości polskakierowca cepracownik%2bmyjni%2bsamochodowej%2b%28m/k%29manager sprzeda%25c5%25bcykontrola jakości gdyniatechnik+elektryk+%252525252525252528m/k%252525252525252529elektronik+(m/k)+w+zespole+reklamacji krakówspecjalista ds. wdrożeń śląskiej%252525c4%25252599zyk+francuskitechnolo+konstrukcji/wp-login.phpopieka nad psemkontrola jako%c5%9bci sochaczewoperator%2bw%c3%b3zka%2bwidlowegologistyka+%257c+dystrybucja niemcyp%c3%b3%c5%82+etatu warszawaspecjalista ds. planowania jako%c5%9bci %28m/k%29kontrola+jako%2525c5%25259bci polskamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22 union select unhex%28hex%28version%28%29%29%29 -- %22x%22%3d%22x%27/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+yfeukierownik śląskiepraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25c4%2599zykawyk%25c5%2582adanie+towaruprzedstawiciel+handlowy+marki+premiumlider w dziale produkt%c3%b3w du%c5%bcej konsumpcjipodwykonawca+p%c5%82ytky+g%c5%82adzie+malowaniewarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy99999%25252522 union select unhex%25252528hekierowca+%28kat.+c+e%2c+hakowce%29pracownik+umys%25c5%2582owy bytompracownik monitoringu - obiekt handlowy rybnikoperator koparki, brukarz, pomocnik budowlanymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527 or %2525281%25252c2%252529%25253marketing+%257c+reklama+%257c+pr warszawaspecjalista+ds.+kadr+i+rekrutacji+%28m/k%29spedytor mi%252525c4%25252599dzynarodowypraca+w+muzeum warszawakierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy99999%252522 union select unhex%252528hex%252528versiokierowca c e lub c1nauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console//admin-console/'a=0administracja+pa%25c5%2584stwow warszawasekretarka ze znajomością'a=0kierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45),char(45,12pracownik+szklarni+z+r%2525c3%2525b3%2525c5%2525bcamimedycyna %7c opieka zdrowotna szwajcariaprojektant/konstruktor/asystent+odzieżypracownik+do+sortowania+owoc%25252525c3%25252525b3w holandiatransport+%25257c+spedycja%252527a%25253d0 warszawatrzebiniaopieka%27pracownik działu wędlinyspecjalista+w+dziale+zaopatrzenia dolnośląskiesprzedażkierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo" and "x"="ylogistyka %252525257c dystrybucjareferent+ds.+funduszy+europejskich+%252528m/k%252529pracownik+monitoringu+-+obiekt+handlowy rybnikpracownik monta%25c3%2585%25c2%25bcuspecjalista ds turystykikierowca %28kat. c%2be%2c hakowce%29specjalista+ds+rozlicze%25252525c5%2525252584kierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m/k%25252529 niemcypart-time+teacherpraca+wakacyjna+-+produkcjabez+do%2525c5%25259bwiadczeniaasystent/ka+ds.+ksi%c4%99gowoscipraca+biurowaprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull%2cnull%2cconcat(0x7170627871%2c0x76716465767365577874%2c0x717sekretarka ze znajomością j. angielskiegoaluglass - realizacja piotr kalbarczyk order by 7638#kierowca adrkierowca kat c union all select null,null,null-- lyxyelektryk %252528m/k%252529operator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego holandiaŚmigielkierowca ckosmetyka | pielęgnacjadoradca+klienta,+pracownik+biurowy,administracja warszawapracownik magazynowy %28m/k%29kadry warszawamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php' and 'x'='xpracownik+obs%c5%82gi+lotniskapraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%25c4%2599zyka niemcy/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yfeuwózki+widłoweoperator%2bw%252525c3%252525b3zka%2bwid%252525c5%25252582owego mazowieckielektor+języka+niemieckiego gdańskpraca%2bbez%2bznajomo%c5%9bci%2bj%c4%99zykaspecjalista%2bd/s%2bp%c5%82atnikasprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta sochaczewpraca+pomoc+ksi%252525c4%25252599goweadministracja państwowa śląskiemagazynier %2525252c pakowaczaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 9800 in (select (char(113)+char(106)+char(120)+char(98)+char(113)+(select (case whekierownik+region%25c3%25b3w warszawainformatyka warszawakierowca%2bvipnowa wieś lęborskatransport+%7c+spedycja%27a%3d0 warszawasprzedawca dębicapraca+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zyka niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%22+and+%22x%22%3przedstawicielz językiem włoskimmłodszy+specjalistamonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider show imagepraca+zdalna+dla+onpraca+fizyczna+w+rolnictwie warszawasortowacz odpad%2525c3%2525b3w komunalnychasystent projektanta warszawasprzataczka+w+szkole+and+1>1kontrola%20jako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcinauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invokerwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy99999%22+union+select+unhex%28hex%28version%28%29%29%29+--+%22x%22%3d%22xpraca biurowa z orzeczeniem wrocŁawprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja lublinm%252525c5%25252582odszy%2bkonsultant%2bds.%2brekrutacji%2b%25252528m/k%25252529praca niemcypraca+fizyczna wrocławpraca%25252bdla%25252bparlogopeda,+dozorca,+pracownik+ochronykontrola jako%25c5%259bcikierowca kat c union all select 14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14-- klbo" and "x"="ynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam'zdalna bez j%c4%99zyka obcegoreferent%2bds.%2bfunduszy%2beuropejskich%2b%252525252528m/k%252525252529specjalista ds. cz%252525252525c4%25252525252599%252525252525c5%2525252525259bci zamiennychpracownik produkcji francjaprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%2525c5%252582nosprawnychpracownik+magazynowy Łódźmontazysta+operatorsekretarka+ze+znajomością+j.+angielskiego krakówmagazynier,produkcja,kierowca warszawaspecjalista+ds.+obsługi+klienta gorzów+wielkopolskipracownik+dzia%252525c5%25252582u+w%252525c4%25252599dliny/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null,null,null--+xfcokierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+lmmvstolarz budowlanymechanik%2bsamochod%25c3%25b3w%2bci%25c4%2599%25c5%25bcarowychbytówmalarz%252bbudowlanytransport+%257c+spedycja%27a%3d0html5kierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m%252fk%252529pracownik administracji szczecinmagazynier %252c budowlankaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk,(select (case when (6243=6243) then 1 else 6243*(select 6243 from information_schema.plugmechanik samochodowy niemcyadministracja+pa%c5%84s warszawarecepcjonista/kaspecjalista ds. zakup%252525c3%252525b3wkasjer%';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(72)||chr(97)||chr(72),5) from dual--przemys%2525c5%252582 %25257c produkcja szczecinpiotrkówlogistyka | dystrybucja niemcypraca w muzeumpracownik%2525252525252bprodukcjipobiedziskakierownik region%2525c3%2525b3wkey+account+manager+%252528m/k%252529logistyka+%7c+dystrybucja warszawapracownik magazynowy (m/k) Łódźpraca%25252bz%25252bzakwaterowaniem polskait warszawapracownik%252bsklepu%252binternetowegomonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php2121121121212.1%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba %d1%81 %d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3cie%25252525c5%252525259bla szalunkowy francjajunior front-end%2527 warszawat%252525c5%25252582umacz ukrai%252525c5%25252584skiegoprzedstawiciel handlowyopiekun osoby starszejprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,concat(0x7170627871,0x586858484a4e58517565,0x717a786a71),null#warehouse%wupmkrakow,praca,gov.pl-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%27+and+%27x%27%3d%27ykierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%25252fk%2525252529 niemcypracownik+produkcji+-+bezpłatny+dowóz+do+miejsca+pracy!grafik 3dforklift sosnowiecbezp%c5%82atny+transportfinanse+|+bankowośćsieradzin%25c5%25bcynier+mechaniklider w dziale art. przemys%25252525c5%2525252582owychwsparcie%2bsprzeda%25c5%25bcyfrancjamonter+konstrukcji/wp-login.php<inputtype="image"src="javascript:alert('mysqlerror');">+and+1=1praca dorywcza warszawamłodszy inżynier krakówbobrownikimonter konstrukcji/wp-login.php<imgonmouseover="alert('mysqlerror')">dziale+zakup%2525c3%2525b3wkierrowca+kat+b%27a%3d0pracown ik gospodarczy-kierowca warszawapraca bez znajomo%2525252525c5%252525252kontrola+jako%25252525c5%252525259bcimonter%2fka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowych niemcylektor+angielskiegoŚwinoujściein%2525c5%2525bcynier%2belektronik%2b%252528m/k%252529renomowana+firma+zatrudni+operator%c3%b3w+na+linii+produkcjilogopeda, dozorca, pracownik ochrony toruńspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%25c5%2582acmedycyna+%7c+opieka+zdrowotna warszawaopiekunka do os%25c3%25b3b starszych w niemczech bez j%25c4%2599zyka niemcywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c1magazynier mazowieckiehr wrocław/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+dkcboperator+spukładanie towarukontrola jako%25c5%259bciaaaaaaaain%25252525c5%25252525bcynieraluglass - realizacja piotr kalbarczyk order by 4649-- nslbpracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%252525252525c3%252525252525b3waluglass - realizacja piotr kalbarczyk%' order by 5922-- ckeqmonter%2525252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowych niemcytechnolog+%25c5%25bcywnosci mazowieckieprzemys%25c5%2582 %257c produkcja zachodniopomorskiekupiec+%28m/k%29język+rosyjskimikrofony do komputeraholandia+ślusarz+narzędziowykierowca+kat.bgastronomia+%7c+catering%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f+%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0gostyninwprowadzanie+danych++z+orzeczeniem warszawaopiekunka do osób starszych w niemczechkierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cconcat%252528concat%252528%25kierowca b c+emonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1</script><script>alert('mspecjalista%2bds.%2bp%c5%82ac%2bi%2bkadr mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php%22%3ehead%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3c/script%3ehead%22%3e"and"d"="gmonter+konstrukcji/wp-login.php<bodybackground="javascript:alert('mysqlerror')">pracownik+utrzymania+czystości+police,+szczecin,+pilchowo,+przęsocin,+zachodniopomorskieochrona+inne krakówzbezp%2525c5%252582atny transportkontrola%25252bjako%252525c5%2525259bci mazowieckiein%25252525c5%25252525bcynier budowy/wp-login.php%252527 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%252528select .netpracownik restauracji - elastyczne godziny pracy%21monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php2121121121212.1przemysł | produkcja łódzkiemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22 union select unhex%28hex%28version%28%2technik elektronikmonter+konstrukcji/pracownik%2bdo%2bprodukcji%2bopakowan%2bkortonowychbogatyniakierowca+w+wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni+samochodowej+%25252525252528m/k%25252525252529 niemcysprzedawca w sklepie medycznymkontrola+jakości sosnowiecprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja katowicepęcicein%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1>1samoch%2525c3%2525b3d s%2525c5%252582u%2525c5%2525bcbowyin%25c5%25bcynieria+%257c+projektowanie lublinbetoniarzspołecznej+odpowiedzialności poland/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- hzvcśrodowiskapraca%2bz%2borzeczeniem%2bo%2bniepe%c5%82nosprawno%c5%9bci%2bkierowca%2bkat.bolsztynekkierowca b c esprzedaż | obsługa klientamonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/uploadify/uploadify.php%25253ffolder%25253dmszczonówpracownik%2bf niemcypracownik produkcji praca od zaraz niepołomicetechnik+dentystycznyuk%c5%82adanie towarukontrola+jako%25c5%259bci opolekierowca+%252528m%2fk%252529+%252528kat.+c%25252be%25252c+hakowce%252529 niemcywojkowicespecjalista+ds+kar+i+p%25c5%2582acpracownik produkcji - bezp%c5%82atny dow%c3%b3z do miejsca pracy%21monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%27praca%2bfizyczna%2bsprz%2525c4%252585taczka szczecinzakrzewogrójecpomoc%252bdomowawszystkie prace zakopanemechanik%2bprzemys%2525c5%252582owy/%2bmonter niemcymagazynier/operator wózka widłowego (m/k) Łódźitalianpracownik%2bdzia%c5%82u%2bobs%c5%82ugi%2bklientareferent ds. funduszy europejskich %2528m/k%2529specjalista ds ubezpiecze%25252525c5%2525252584pracownik produkcji - nie wymagamy doświadczenia łódzkiekontrola%252525252bjako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcicvpracownik obs%25252525c5%2525252582gi lotniskakierowca+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owegopracownik+obszaru+produkcji+%2525252528m/k%2525252529monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_consustawiacz maszyn produkcyjnych - nie wymagamy doświadczeniapraca%2525252bdla%2525252bstudentakontroler jakościasystent dzia%252525c5%25252582u zakup%252525c3%252525b3wmanager %252525c5%25252582a%252525c5%25252584cucha dostawsprzedaż+|+obsługa+klienta kielcerencistki praca warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null-- bnqcspecjalista%20ds.%20obs%c5%82ugi%20klienta-j.%20niemieckipraca%2bdla%2bukrai%25c5%2584c%25c3%25b3wprodukcja+lek%c3%b3w warszawapracownik+dzia%c5%82u+produkcji%28select+%28case+when+%286699%3d7591%29+then+6699+else+6699%2a%28select+6699+from+information_schema.plugins%29+end%29%29sprzeda%2525c5%2525bc %25257c obs%2525c5%252582uga klientainternet %25257c e-commercekierowca %252528m%2fk%252529 %252528kat. c e%25252c hakowce%252529 niemcypraca%2bbiurowa%2bz%2bobs%c5%82ug%c4%85%2bklientawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22+and+%22x%22%3d%22produkcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x6a7764417159564d556e,0x717a786a71),nkontrola%252bjako%2525c5%25259bci mazowieckie/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bqhytnauczyciel język francuski warszawainformatyka programowanie wrocławpracownik ochrony mazowieckietransport %252525257c spedycja%25d0%25a0%25d0%25b0%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2582%25d0%25b0%2b%25d1%2581%2b%25d0%25bf%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25be%2praca%25252525252bzdalnaspecjalista ds. zakupówprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null--+phtgadministracja+biurowa małopolskiemonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_imagebhp+przedstawiciel+handlowyochrona osób i mienia monitoringspecjalista ds kar i p%252525c5%25252582acks+service wrocławpomoc+ksi%c4%99gowa mazowieckiespecjalista ds szkole%c5%84praca fizyczna sprz%c4%85taczka katowicezłoty stokbudownictwo %25257c geodezja warszawapraca+dorywczapomoc ksi%c4%99gowa mazowieckieksięgowy krakówkontroler jako%2525c5%25259bciadministracja biurowa łódzkiepracownik+powierzchni+sprzedaży/kasjer krakówwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252527 and %252527x%252527%25253d%252527xadministracja pa%c5%84stwow warszawaŁęczycasprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta/bran%c5%bca+elektrotechniczn%c4%85administrator system%252525c3%252525b3wprzemysł+|+produkcja+krojczy pomorskiebez+znajomości+języka niemcyoperator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owego%2b-%2b20%2c23%2bz%c5%82/godz.%2bbrutto%2bplus%2bpremiawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252527operator+%252525c5%25252582adowarkiwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0+and+1>1 tychymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27 or %281%2c2%29%3produkcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,concat(0x7170627871,0x456e67524e7569615555545a764673594f65616d59757463776boperator+cnc+frezer+tokarzhumanmonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/wp-content/uploads/51217766.phptraffic warszawapraca pracownicy wykonuj%252525c4%25252585cy prace prostenauczycielkierownik regionówobs%2525c5%252582uga+klienta warszawaprzemys%c5%82 %7c produkcja sosnowiecprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+jeantechnolog %c5%bcywnoscimonter%2bkuchnimonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3d1%27a%3d0/etc/passwd%2525%2527+order+by+1--+lxhmspecjalista%252bds.%252badministracji%252b%2525252528m/k%2525252529przemysł+|+produkcja legnicapracownik+produkcji-bez-jezyka-niemieckiego warszawaoperator%2bw%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w%2bwid%25252525c5%2525252582owychelektromechanik+pojazdów+samochodowych/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null--+fmbvsprzątaczka+w+biblioteceprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x49776a5866414550624d,0x717a786akurs na w%2525c3%2525b3zek wid%2525c5%252582owyoperator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego%2b20%252c23in%25c5%25bcynier+zak%25c5%2582adumonter%252fka%2belement%2525c3%2525b3w%2bdo%2bsiedze%2525c5%252584%2bsamochodowychpracownik produkcyjny gliwicepraca w domu tomaszów mazowieckispecjalista%2bds%2bkadr%2bi%2bp%2525c5%252582acpraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%2525252525c4%252525252599zyka niemcyadministracja pa%2525c5%252584stwowa warszawaspawacz+141operator w%25c3%25b3zka wid%25c5%258praca zdalna wrocławumowa o prac%25c4%2599Żmigródgryfów Śląskijęzyk+włoski śląskietransport+%7c+spedycja"+and+"x"="x tychyrolnictwo+|+ochrona+środowiska dolnośląskiepraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%25252525259ze %25c5%259brednim wykszta%25c5%2582ceniemprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+pwxtpraca++fizyczna+bez+j%25c4%2599zyka niemcytransport%25252b%2525257c%25252bspedycja%25252band%25252b1%25253d1operator maszyn cncpracownik szklarni z r%c3%b3%c5%bcami holandiabudownictwo%2b%252525257c%2bgeodezja%2bpomocnikagencja+pracy+transfander radomskoze+średnim+wykształceniempracownik%25252bgospodarczystawigudalogistyka+|+dystrybucja niemcyreferent ds. administracji (m/k) policespecjalista ds. wdro%c5%bce%c5%84administracja+pa%2525c5%252584s warszawapraca fizyczna budowlany holandiasprz%2525c4%252585taczka+w+szkole szczecinprzemysł | produkcja trzebnicakierowca kat c%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- ljqhmagazynier/operator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego %252528m/k%252529pomoc+ksi%2525c4%252599gowamagazynowy %252525252528m/k%252525252529pracownik%2bobs%252525c5%25252582gi%2blotniskacie%2525c5%25259bla szalunkowyprodukcja+dla++niepełnosprawnych';select+sleep(5)asystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klienta nasielskspecjalista%2bds.%2bcz%25c4%2599%25c5%259bci%2bzamiennychpracownik+powierzchni+sprzedaży/kasjerprojektant/konstruktor/asystent odzieżyprzemys%c5%82 %7c produkcja podkarpackieoperator wózka widlowego wrocławsamoch%2525c3%2525b3d+s%2525c5%252582u%2525c5%2525bcbowykierowca b mazowieckiepracownik%2525252bprodukcji-bez-jezykapracownik+administracyjno-biurowy łódźzarządca+nieruchomościinżynieria | projektowanie gorzów wielkopolskidoradca medyczny warszawabestwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy" and "x"="ydoradca+techniczny+%25252528komponenty+maszyn%25252529opieka' and 'x'='yasystent klienta%2c konsultantmagazynier kościanpraca biurowa oławapracownik%2bprodukcyjny%2b%2528m/k%2529logistyka%2b%25257c%2bdystrybucja polandsprz%252525c4%25252585taczka w szkoletransport | spedycja' and sleep(3) and '1pracownik%252bochrony%252bfizycznejprzemys%c5%82 %7c produkcja belgiakey account manager (m/k)mistrz zmiany gdańskpracownik+produkcji+%25252528m%2fk%25252529sprzedaż+|+obsługa+klienta rybnikkierownik rob%2525c3%2525b3t sanitarnychelektryk+%2528m/k%2529administracja państwowa warszawa/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+trfrnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seampodkowa leśnakierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce) warszawapraktykiprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja pomorskiekierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%2fk%25252529specjalista ds. p%2525252525c5%252525252582ac i kadrmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/%2527a%253d0agencja pracyasystent/ka+ds.+ksi%c4%99gowosci warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php and 1%2525253d1monter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php and 1%252525253e1podw%25252525c3%25252525b3jna obsada kierowca c%252525252bebudownictwo %252525252525257c geodezjaczłuchówpracownik inwentaryzacji za granic%25c4%2585produkcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null,null#doradca handlowy warszawasprzeda%252525c5%252525bc+%2525257c+obs%252525c5%25252582uga+klientamonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527+and+%2527x%2527%253d%2527xreferent+ds.+administracji+%2525252528m/k%2525252529fizyczna sosnowiecwykładanieoperator pras - praca od zaraz!praktyka+hrmedycyna | СТОМАТОЛОГcvopiekunka do dzieckait specialisttłumacz+angielskiegospecjalista ds ubezpiecze%2525c5%252584 warszawakierowca+kat+b+c warszawapracownik%2bdzia%25252525c5%2525252582u%2bw%25252525c4%2525252599dliny/serykonsultant ds. umawiania spotka%c5%84praca w szpitalusprzątanieoperator sprzetu budowlanego katowicekey account manager %252528m/k%252529%27a%3d0praca%252525252bfizyczna%252525252bspawaczoperator+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owego holandiakolbuszowaadministrator system%25c3%25b3wpomoc w t%c5%82umaczeniach warszawajęzykmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.phpwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x'/**/and/**/dbms_pipe.receive_mespraca%2bogulnobudowlana niemcyelektronik (m/k) w zespole reklamacji wrocławasystent klienta%252c konsultantpracownik gospodarczy złota rączka Łódźkierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m/k%2525252529 niemcybadania%2bi%2brozw%25c3%25b3jchodzieżaluglass - realizacja piotr kalbarczyk rlike (select (case when (2038=1757) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a61207pracownik%2bprodukci niemcyochrona warszawapracownik+monta%25c5%25bcu+%2528m/k%2529dla obcokrajowc%2525252525c3%2525252525b3wtechnik technologii żywnościoperator%2bw%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w%2bwid%252525c5%25252582owych polskaskrzypce na %2525c5%25259blubdoradca+ds+nieruchomości warszawaprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja gliwiceopiekunka+do+os%252525c3%252525b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%252525c4%25252599zykasprz%25252525c4%2525252585taczka w szkoleoperator%252bmaszyn%252bprodukcyjnychukładanie+towarukierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- vnmkand 1=2 union select 0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0xtrener+siłowni'a=0administracja%2b%2bpa%c5%84stwowaasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klienta warszawamedycyna %257c %25d0%25a1%25d0%25a2%25d0%259e%25d0%259c%25d0%2590%25d0%25a2%25d0%259e%25d0%259b%25d0%259e%25d0%2593wsparcie+sprzeda%c5%bcypraca fizyczna sprz%25c4%2585taczka opoleoperator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owegopilarz/drwalpraca+fizyczna+sprz%c4%85taczka katowicespecjalista+ds.+kadr+i+płac+(m/k) warszawaasystent/ka ds. administracji i obsługi klientaasystent ds.administracyjnychin%c5%bcynier+elektryksprzatanie+w+biurowcu wrocławadministracja pa%25c5%2584stwowa warszawafoodpracownik+myjni+samochodowej+%2528m/k%2529/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bxstv/etc/passwd%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+xfco/etc/passwd%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull--+fyvmpraca+tymczasowa belgiapracownik produkcji wałbrzychpraca%2bfizycznain%25252525c5%25252525bcynieringuprzepalacz+praca+fizyczna opole+voivodeshippomoc na magazyniepsychology warszawahuman+resources+%25257c+kadrycie%c5%9bla+szalunkowy francjapracownik obszaru produkcji %2528m/k%2529 czechowice dziedzicetransport %2525252525257c spedycjain%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%27 and %27x%27%3d%27x'and'o'='ospecjalista ds szkole%252525c5%25252584pracownik szklarni z og%252525252525c3%252525252525b3rkamitransport+%7c+spedycjaentrar+no+facebook+%7c+facebookz orzezceniemmonter%2525252525252fka%2belement%252525252525252525c3%252525252525252525b3w%2bdo%2bsiedze%252525252525252525c5%2525252525252525elektryk%252b%252525252528m/k%252525252529magazynier%2b%252525252c%2bbudowlankapraca+fizyczna katowiceoprator+wózka dolnośląskiemanager+łańcucha+dostawinżynieria+|+projektowanie śląskiespecjalista ds kar i płac wielkopolskiemechanik%2bprzemys%252525c5%25252582owyhr%25252c%25252bkadrynowa++wieśpracownik inwentaryzacji za granic%25252525c4%2525252585produkcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null#praca fizyczna sprzątaczka śląskieprzytkowicekierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo2121121121212.1wexfordmedia %2525257c sztuka %2525257c rozrywkamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%27%3e%sortowanie+warzyw Łódźpracownik%25252bprodukcji%25252b%252525252528m/k%252525252529moldflowbez+j%25c4%2599zyka niemcypomocnik%252b%252bw%252bagroturystycepraca%252bw%252bniemczechnauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.actionpracownik magazynowy (m/k) katowicezarządca warszawaskrzypce na %252525c5%2525259blub katowicekontroler jakosci towarubez+znajomo%c5%9bci+j%c4%99zykabudownictwo | geodezja islandiaspecjalista%2bds.%2bjako%2525c5%25259bcimonter maszyn mazowieckiepraca niemcy praca fizyczna niemcymonter rurociagow niemcykontrola+jako%252525c5%2525259bci opolemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1'and(select'1'from/**/cast(md5(1556944562)as/**/int))>'0specjalista ds kar i p%25c5%2582ac wielkopolskiemonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22%2bunion%2bselect%2bunhex%28hex%28version%28%29%29%29%2b--%2b%22x%nauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seamadministracja+biurowa śląskieoperator%2b%2525c5%252582adowarkipracownik%20magazynowy niemcykontrola+jako%2525252525c5%25252525259bci polskaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" rlike (select (case when (2846=2846) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a6120log into facebook | facebookin%252525c5%252525bcynier %252525c5%2525259brodowiskakontroler jakości sosnowiectester oprogramowaniapracownik%252bprodukcyjny%252b%2525252528m/k%2525252529staż gdańskwarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy%252525252522 or %252525administracja państwowtomaszów+lubelskikierownik+w+dpshelp+desk500sprzedaż+|+obsługa+klienta wałbrzycht%25252525c5%2525252582umacz angielskiegoadministracja++pa%c5%84stwowapo%2525252525c5%252525252582%2525252525c4%252525252585czenia%2bprzychodz%2525252525c4%252525252585ceniemiecki Łódźpracownik%2badministracyjnabez%2bdo%c5%9bwiadczeniakonsultant ds. obs%2525c5%252582ug klientamagazynowy %2528m/k%2529 lublinpracownik+produkcji+praca+dlapraca%252525252bbez%252525252bjezykapracownik+biurowy+na+magazynoperator%2bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%2bwid%252525252525c5%25252525252582owychochrona osób i mienia skawinabrzeskokierowca w%c3%b3zka wid%c5%82owego warmian-masurian voivodeshipinżynier śląskieradom'in%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%22 and %22x%22%3d%22xnauczyciel+język+niemiecki/login.action/admin-console/'a=0technik+weterynariipracownik+dzia%25252525c5%2525252582u+administracjimiechówkonsultant j%252525c4%25252599zyk angielskioperator%2525252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%2525252bwid%2525252525c5%252525252582owych polskap%2525c3%2525b3%2525c5%252582+etatumagazynier,produkcja,kierowca%20kat.b niemcygastronomia | cateringpraca z orzeczeniem o niepe%c5%82nosprawno%c5%9bcioperator w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w wid%25c5%2582owychmanager+gastronomia warszawapracownik+dzia%252525c5%25252582u+w%252525c4%25252599dliny/seryorlenspecjalista+ds.+rekrutacji+i+kadrtransport+%7c+spedycja tychyspedytorm%252525c5%25252582odszy%20konsultant%20sprzeda%252525c5%252525bcy%20m/ktransport+%257c+spedycja szczecinwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%2527a%253d0serwis zgorzeleckonsultant+ds.+wdrożeńpraca dla ukrai%25c5%2584c%25c3%25b3wkierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27iqipzpquba%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2cnulkierownik,+dyrektor warszawaoperator koparki płockpłatnos cikierownik windykacjimonter pod%2525c5%252582%2525c3%2525b3g/etc/passwd;select+dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5)+from+dual--strzegowokierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m%2525252fk%25252525252529 niemcybudownictwo %252525252525257c geodezja francjamirostowice dolnepraca fizyczna bez j%252525c4%25252monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractsprzedawca kasjer poznańmonter%25252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowych niemcynauczyciel j%25c4%2599zyka angielskiegopracownik biurowy lublinmarketing %2525257c reklama %2525257c prpraca+zakwterowaniemmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x and 1>1projektant wnmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522+and+%2522x%2522%253d%2522ypraca+fizyczna lubuskiemonter%25252bkonstrukcji%25252fwp-login.php%252527a%25253d0%25252f07545460.php%25252band%25252b1%25253d1%252527a%25253d0pracownik sklepu internetowego łódźadministracja pa%2525c5%252584stwow1/2 etetu emerytmonter+rurociagow%27a%3d0transport+%257c+spedycja+and+1%253d1j%25c4%2599zyk+w%25c5%2582oski warszawalektor języka niemieckiegoprojektant konstrukcjimagazynier%2b%2525252c%2bbudowlankapracownik monta%c5%bcu sosnowiecbiuro+administracja+ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587+j%2525c4%252599zyki warszawaw+biurze+stowarzyszenie,+fundacja,+organizacjemarketing+%25252525257c+reklama+%25252525257c+prin%c5%bcynieria+%7c+projektowanie podkarpackieandroidpracownik+magazynowy+(m/k)produkcja+dla++niepełnosprawnych+1/2+etaturecepcjonistka+medyczna warszawamagazynowy+%2528m/k%2529in%c5%bcynier elektronik %28m/k%29 lubelskiepracownik produkcyjny %2525252528m/k%2525252529praca%20fizyczna%20sprz%c4%85taczka warszawadoradca%2bklientamalarz%2bbudowlanyhr%252c%252bkadry mazowieckiepraca%2525252bdla%2525252bparosoba sprz%25c4%2585taj%25c4%2585cadoradca+klientads.+szycia+na+miar%25c4%2599 warszawabetoniarz belgiumspecjalista ds. sprzeda%2525c5%2525bcyspecjalista ds rozlicze%c5%84ochrona bonarka krakówmagazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca kat.bcarrefourmonter konstrukcji/xmlrpc.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0kontrola jako%c5%9bci opolej%25252525c4%2525252599zyka hiszpa%25252525c5%2525252584skiegomonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y'konsultant+%c5%9blubnyw domuadministracja+biurowa gliwiceadministracjq+biurowa warszawapraca fizyczna opole-3483+union+all+select+14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','rulwspjyntrjvwnbkzwfbudyabfjtydkspvpxiic'),'qbbvq'),14--+auuepracownik%252bmyjni%252bsamochodowej%252b%2525252528m/k%2525252529handlowiec itkierowca%2bw%2525c3%2525b3zka%2bwid%2525c5%252582owegomonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y'+and+'x'='ybez%2bznajomo%25c5%259bci%2bj%25c4%2599zyka niemcybudownictwo %25252525257c geodezjam%252525c5%25252582odszy+konsultant+ds.+rekrutacji+%25252528m/k%25252529part-time teacher poznańпродажа | обслуживание клиентовapteka pczotanie w aptecemonta%25c5%25bc instalacji elektrycznych pomorskiemonter+instalacji+sanitarnych niemcypraca fizyczna sokołów podlaskipomoc+kuchenna,+asystentki,+cukirnik warszawatechnik%2belektryk%2b%25252525252528m/k%25252525252529pakowanie lublinelektronik+in+bremen+kaufen+-+angebote+in+deiner+nähe!in%25c5%25bcynier%2belektronik%2b%2528m%2fk%2529nauczyciel+języka+nemieckiegoj%25c4%2599zyk+rosyjskilakiernik+samochodowy niemcyspecjalista%2bds%2bubezpiecze%252525c5%25252584monter%25252fka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowychsamochód służbowyoperator%2bw%25252525c3%25252525b3zka%2bwid%25252525c5%2525252582owego%2bhamburgpraca%2bca%c5%82y%2betatkierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45) --ochrona+bonarkajezyk+francuski polskamonter konstrukcji/wp-login.php%3cbodyonload%3dalert%28%27mysqlerror%27%29%3e%27a%3d0operator w%c3%b3zk%c3%b3w wid%c5%82owych tychypracownik%2bbudowlanki niemcyadministracja hr warszawamonter+wentylacji niemcyspecjalista ds. sprzedaży produktu premiummonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'pracownik+produkcji+%e2%80%93+nie+wymagamy+do%c5%9bwiadczeniapraca fizyczna sprzątaczka szamotułykierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45) --monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252522 and %25252522x%25252522%2525253d%25252522xzastępca kierownika produkcjitechnik%2bfarmacjispecjalista+ds+sprzeda%25c5%25bcy+mieszka%25c5%2584doradztwo%2b%25252525257c%2bkonsultingdziale zakup%2525c3%2525b3windustry+|+productionkadry poznańpraca%252525252b%252525252bfizyczna%252525252bbez%252525252bj%2525252525c4%252525252599zykaasystent+in%2525c5%2525bcynierapracownik+biurowy oświęcimlogistyka+|+dystrybucja warszawa*mbiałystoksprzedaż | obsługa klienta gdańskwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0" and "x"="xcząstków mazowieckikierowca+c+e+dprodukcja lek%2525c3%2525b3wpomocnik+stolarzaasystent/ka+ds.+ksi%2525c4%252599gowosci wielkopolskiesprzedaż | obsługa klienta wieliczkaelektronik (m/k) w zespole reklamacjipomoc kuchenna śląskiespecjalista+ds.+sprzeda%25252525c5%25252525bcy+produkt%25252525c3%25252525b3w+bankowychtechnik elektronik warszawanauczyciel+angielskiego%252c+chinskogopraca%252bfizyczna germanyfrench home officemagazynier,produkcja,kierowca kat.bpraca+biurowa+z+orzeczeniemmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y2121121121212.1Работа с персоналом | Кадры bielany wrocławskiejobhouseelektromonter niemcykontrola%252bjako%25252525252525c5%252525252525259bciblacharz samochodowymonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527+or+%2525281%25252c2%252529%25253monter+konstrukcji/wp-login.php%27%3e%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3c/script%3ebhp%2bprzedstawiciel%2bhandlowypracownik+księgarni śląskieprodukcja+dla++niepe%2525c5%252582nosprawnych+1/2+etatupraca%252bfizyczna mazowieckieoperator%2bw%2525c3%252583%2525c2%2525b3zk%2525c3%252583%2525c2%2525b3w%2bwid%2525c3%252585%2525c2%252582owychtransport%2b%2525257c%2bspedycja%252527a%25253d0nowy+tomyślin%25c5%25bcynier elektronikbadania+i+rozw%2525252525c3%2525252525b3jaaaaaaaakierowca c belgiakierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null--+xbyaenergetyka %7c elektronika pomorskiesprzedawca kasjer warszawahydraulik Łódźasystent+w+dziale+kadr+i+p%c5%82acpakowacz+bez+j%c4%99zykapomoc+ksiegowejprzemys%25c5%2582 %257c produkcja opolskietransport+%252525257c+spedycja%2525252527a%252525253d0internet+%257c+e-commerceoperator+w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w+wid%2525c5%252582owychkontroler%252bjako%25c5%259bci%252b%2528m/k%2529pomoc%2bnauczycielsrekrutacja pracownik%25252525c3%25252525b3wrzeźnik austriapodwykonawca+p%25252525c5%2525252582ytky+g%25252525c5%2525252582adzie+malowanierejestratorka++medycznakontrola+jako%c5%9bci opolepracownik+biuraopiekunka+do+dzieckasprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/uploadify/uploadify.php%3ffolder%3denergetyka+|+elektronikapraca%2525c2%2525a0zdalna%2525c2%2525a0z%2525c2%2525a0domu%2525c2%2525a0specjalista d/s importu -eksportu %2c obs%c5%82uga klienta %2c ar %2c konsultant z j%c4%99zykiem frastare czarnowopracownik produkcji gnieznokierowca podlaskiepraca z orzeczeniem o niepełnosprawności kierowca kat.bmonter konstrukcji/wp-login.php%2525252525252527a%252525252525253d0/uploadify/uploadify.php%252525252525253ffolder%2525252525252monter%252525255c+pakowacz1 %25d0%25b7 154 %252cszuka pracy kierowcy c e pdw%25c3%25b3jna obsadabankinżynier sanitarny%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c+%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8+bpracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%25c5%25bc%25c4%2585pracownik+f niemcywarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy and 1%253d1%2527a%253d0in%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php and 1%3e1specjalista+ds+rozlicze%2525c5%252584doradca%2bds.%2bkredyt%2525c3%2525b3wpracownik+biurowy lubelskienowypraca tymczasowa belgiakierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527xoirqgorcl%2527%2529%252c%2kontrola%252bjako%2525c5%25259bci polskazbrojarz belgiapracownik%252525252bprodukcji francjakierowca+w+wypo%25c5%25bcyczalni+samochodowej+%2528m/k%2529 niemcylider w dziale produktów dużej konsumpcjipracownik powierzchni sprzeda%25252525c5%25252525bcy/kasjerwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychyruben+baumonter+spawacz niemcypakowacz bez j%252525c4%25252599zyka niemcypracownik%2bmyjnikierownik+projektu dolnośląskiepomoc%2bw%2bt%c5%82umaczeniachpabianicenauczyciel j%2525252525c4%252525252599zyk niemiecki/login.actionkierowca+w+wypożyczalni+samochodowejprint workermonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0praca%252525252bbez%252525252bjezyka niemcyoperator%2bw%25252525c3%25252525b3zka%2bwid%25252525c5%2525252582owego wielkopolskiekey account manager śląskiepracownik ochrony zabrzekierowca bes znajosci jenzyka niemcykontroler jako%2525c5%25259bci %252528m/k%252529 warszawadoradca techniczny %252525252528komponenty maszyn%252525252529pracownik%252bmagazynowy%252b-%252b18%25252c29%252bz%2525c5%252582%252bbrutto/godz.%252bplus%252bpremiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1>1technik elektryk %28m/k%29 polskamonter/ka element%c3%b3w do siedze%c5%84 samochodowychkonsultant+j%25c4%2599zyk+angielskifizyczna wrocławprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych%25' union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%23hydraulik/monter instalacjiszlifierzkonsultant telefoniczny ds. sprzedaży produktów bankowychkierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','hyjmaumgvckxychqldwdtgvuhqvfxznvuxpgtxsc'),'qbbvq'),14,14--+praca fizyczna dorywczaprawnik j%2525252525c4%252525252599zyk rosyjskibiuro+administracja+ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587+j%25c4%2599zyki warszawakierowca kat c union all select 14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27rudevmxtsj%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2kierowca%2525252bw%2525252bwypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%25252525252528m%252fk%2525252w+biurze+stowarzyszenie,+fundacja,+organizacje białystokpracownik%2bdzia%25252525c5%2525252582u%2bw%25252525c4%2525252599dlinylogistyka tychy-3483 union all select 14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27rulwspjyntrjvwnbkzwfbudyabfjtydkspvpxiic%27%2in%25252525c5%25252525bcynier+jako%25252525c5%252525259bci+w+dziale+projekt%25252525c3%25252525b3wm%25c5%2582odszy+specjalista+ds.+kadr+i+p%25c5%2582acpracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%c3%83%c2%b3wprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja mazowieckieprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null--+yfngprzemys%2525c5%252582+%25257c+mistrz+produkcjiadministracja biurowa płockspecjalsita+ds.+zakupównie+pe%c5%82ny+etatmagazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca%2520kat.b mazowieckiekierowca %28m%2fk%29 %28kat. c e%2c hakowce%29 niemcym%c5%82odszy+analitykpracownik do sortowania owoc%25252525c3%25252525b3wfactory+workbez%2bj%25c4%2599zyka niemcyspecjalista%252bds.%252bkadr%252bi%252bp%25252525c5%2525252582ac%252b%2525252528m/k%2525252529przemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja kujawsko-pomorskietarnowakierowca kat c union all select null,null,null,null,null,concat(concat('qqzpq','gvxyhvwzyp'),'qbbvq'),null-- hbzl/etc/passwd' union all select null,null,null-- enwukierowca+%2528m/k%2529+%2528kat.+c+e%252c+hakowce%2529m%c5%82odszy ksi%c4%99gowyoperator cnc lubańtransport%2b%25257c%2bspedycja%252522%2band%2b%252522x%252522%25253d%252522ypraca%2bfizyczna niemcyspecjalista ds. kadr i rekrutacji %252528m/k%252529kontroler+jakości+(m/k)doradca techniczny %28komponenty maszyn%29 podkarpackiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1' and 'x'='xsap+abap++developer polandin%c5%bcynier budowy pomorskieprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%25c5%2582nosprawnych%2b1/2%2betatumedycyna+%257c+opieka+zdrowotnain%2525c5%2525bcynier sanitarnychpraca%2bbez%2bznajomo%25c5%259bci%2bj%25c4%2599zykapracownik produkcji - nie wymagamy do%25c5%259bwiadczeniapraca+ca%2525c5%252582y+etatnauczyciel+angielskiego poznańkierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527gvxprodukcja dla niepełnosprawnych 1/2 etatuspecjalista%2bds.%2bzakup%252525c3%252525b3wasystent+biura+budowypracownik produkcji spo%25252525c5%25252525bcywczej %2525252528m/k%2525252529konsultant+j%c4%99zyk+angielskipracownik%25252bsekretariatupraca%2bw%2bmagazynie%2bniemcy%2bbez%2bznajomo%c5%9bci%2bj%c4%99zykapracownik+produkcji skawinakierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ljqhspecjalista+ds+hrostródam%2525c5%252582odszy+ksi%2525c4%252599gowykierowca++kat+c+order+by+1--+kfgtdoradca%2bklienta%2c%2bpracownik%2bbiurowy%2cadministracjapracownik+ksi%2525252525c4%252525252599gowo%2525252525c5%25252525259bciasystentka menedzeratechnik%2bkonsultant%2b%2528m/k%2529hr%2c%2bkadrysprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta radompracownik%2bprodukcji%2bp%25c5%2582o%25c5%2584skmonter konstrukcji/bełżycetransport+%25252525257c+spedycja%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0pracownik+szklarni+z+r%2525252525c3%2525252525b3%2525252525c5%2525252525bcamitransport+%25257c+spedycja%252527+and+%252527x%252527%25253d%252527xkierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%2525252fk%2525252529przemysł+|+produkcja wrześniaasystent/ka ds. ksi%252525c4%25252599gowosciksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587 %2525257c audyt %2525257c podatkipraca%2bemerytotcfshare a link on twitterbez j%2525c4%252599zykaplanista+zapasupomocnik kierowcykontrola+jako%2525c3%252585%2525c2%25259bciplanista zapasu krosnopracownik%2bprodukcji%2b%252528m/k%252529 niemcymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/?author=2telekomunikacja gdańskhuman resources | kadry legnicareferent+ds+kadr poznańkonsultant ds. obs%c5%82ugi klienta warszawapraca%2bfizyczna%2bsprz%25252525c4%2525252585taczka szczecindoradca klienta, pracownik biurowy,administracja warszawabiurowa mazowieckiemonter%2bkonstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%25253ffilename%25253d../../../../tagalkierowca kat c%2527%253bselect dbms_pipe.receive_message%2528chr%2528103%2529%257c%257cchr%252880%2529%257c%257cchr%252890%2529wyk%c5%82adanie towaru warszawamedycyna %25252525257c opieka zdrowotnareferent+ds.+administracji+%252528m/k%252529magazynowy+(m/k) warszawastrzelinnauczyciel j%c4%99zyka nemieckiegoj%25c4%2599zyka hiszpa%25c5%2584skiegoagencja pracy transfandernauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/jmx-console/htmladaptor?action=inspectprodukcja strzelce krajeńskiepraca%2bdla%2bosoby%2bz%2borzeczeniem%2bo%2bniepe%c5%82nosprawno%c5%9bciinformatyk krakówtechnik%252belektryk%252b%2525252528m/k%2525252529 polskapracownik%2bfadministracja+pa%2525c5%252584stwowapracownik szklarni z r%2525252525c3%2525252525b3%2525252525c5%2525252525bcamimonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php+and+1=1'a=0kierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null--+lyxyit stażin%c5%bcynier+budownictwawarehouse dąbrowa górniczadoradca%2bklienta%2bz%2bj%c4%99zykiem%2bniemieckimadministracja++pa%2525c5%252584stwowa../../../../../../../etc/passwdtransport%2b%7c%2bspedycjajako%2525252525c5%25252525259b%2525252525c4%252525252587mostostal+warszawatesterpracownik%2525252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiegoasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta Łódźpr manager warszawain%252525c5%252525bcynier+ds.+utrzymania+ruchudla+studenta wrocławspecjalista%2bds.%2bp%2525c5%252582ac%2bi%2bkadr mazowieckiemagazynier+z+uprawieniami+na+wózki+widłowe1 з 154 ,szuka pracy kierowcy c+e pdwójna obsadapraca%25252bbiurowa%25252bz%25252bobs%25252525c5%2525252582ug%25252525c4%2525252585%25252bklientabrandkierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo and 1=1Łańcuttechnik handlowiecpraca++fizyczna+bez+j%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcyin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php' and 'x'='ypracownik+ftchibomonta%2525c5%2525bcysta element%2525c3%2525b3w elektromagnetycznychpraca+biurowa toruńpraca+fizyczna+sprzątaczka gdańskprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+concat(0x7170627871,0x66446376674a71456352,0x717a786a71),null,null,null,null,npracownik porz%c4%85dkowyinternet %257c e-commerce szczecinstudio+assistant+jobslaborantj%c4%99zyk francuskimagazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca+kat.bkasjer sprzedawca Świnoujściepraca%2bfizyczna%2bpilarzpracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%25252525c5%25252525bcy/kasjerkierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null--+zdsqpraca fizyczna bez j%2525c4%252599zykadostawcakierowca%2bw%2bwypo%25c5%25bcyczalni%2bsamochodowej%2b%2528m/k%2529m%c5%82odszy konsultant sprzeda%c5%bcy m/k../etc/passwdaaaaaaaaprzepalacz praca fizyczna opole voivodeshipwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%22 and %22x%22%3d%22xoperator+wózków+widłowych polskamagazynier%2bopoleoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego wielkopolskiepracownik%252525252bprodukcji-bez-jezyka-niemiecoperator+w%2525252525c3%2525252525b3zka+wid%2525252525c5%252525252582owegojakości śląskieoffset machin opratorchrzanówoperator+wózka+widlowego wrocławpraca+pomoc+ksi%25c4%2599gowejpracownik biurowy na magazyn krakówpracownik+produkcji nysasprzataczka w szkole%2527 and %2527x%2527%253d%2527xobsługa+maszynautomatyk utrzymania ruchu małopolskiefinanse%2b%257c%2bbankowo%25c5%259b%25c4%2587monter%25252fka+element%2525252525c3%2525252525b3w+do+siedze%2525252525c5%252525252584+samochodowych niemcypracownik+socjalny warszawapracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%252528m/k%252529lektor angielskiego śląskietechnolog produkcji aluminiumkierownik+rob%c3%b3tmonter+statk%2525c3%2525b3wpracownik%2badministracyjnykontroler+jako%25c5%259bci+%2528m/k%2529 warszawakierowca transport mlekamonter%252525252fka element%25252525252525c3%25252525252525b3w do siedze%25252525252525c5%2525252525252584 samochodowychasystent/ka ds. administracji i obsługi klienta ze znajomością języka ruskiegomonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php and 1%253e1ochrona emeryt warszawaasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%252525c5%25252582ugi%2bklienta%2bze%2bznajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585%specjalista prmagazynier krakówpraca+biurowa+z+obs%25c5%2582ug%25c4%2585+klienta warszawaasystent+ds.+ksi%252525c4%25252599gowosciplanista zapasufinanse%252b%25257c%252bbankowo%2525c5%25259b%2525c4%252587praca+na+produkcji środa+śląskainżynieria+|+projektowanieaaaaaaaakierowca++kat+c+order+by+7756--+rrfzpracownik produkcji Świdnicakierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27xoirqgorcl%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2operatorzamość%252525c5%2525259blusarz bez jezyka niemcyoławaoperator+w%2525252525c3%2525252525b3zka+wid%2525252525c5%252525252582owego+%252525252528m/k%252525252529warehouse warszawatransport+%25257c+spedycjapraca biurowa katowicespecjalista%2bds%2brozlicze%2525252525c5%252525252584in%25c5%25bcynier budowy pomorskiekierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m/k%25252529 wielkopolskiekierowca+%2525252528m/k%2525252529+%2525252528kat.+c%252525252be%252525252c+hakowce%2525252529produkcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null--+rhhjostrołękaspecjalista+ds.+obs%2525c5%252582ugi+klienta-j.+niemieckiprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select concat(0x7170627871,0x6d7543464a766a5457734541494b45624c4e68476468636c6355726pracownik+myjni+samochodowej+%252528m/k%252529asystent+biurowymonter konstrukcji/wp-login.php<inputtype="image"src="javascript:alert('mysqlerror');"> or (1,2)=(select*from(select name_const(kadrowawsparcie sprzedaży warszawamagazynier%252cprodukcja%252ckierowca+kat.bspecjalista d/s p%c5%82atnikapraca%2bcha%c5%82upniczabudownictwo+%2525257c+geodezja francjaksięgowość | audyt | podatki kielceadministrator sieci holandianadzór+ochronakierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m/k%25252529monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1</scrlogistyk+magazynierspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%2525252c+obs%252525c5%25252582uga+klienta+%2525252c+ar+%2525252c+konsultant+z+j%252525c4%2525sekretarka,+sekretarz,+pracownik+biurowy,+pracownik+działu+kadrpracownik%252bdzia%252525252525c5%25252525252582u%252bhrkościankey%2baccount%2bmanager%2b%25252528m/k%25252529junior++developerstażysta w dziale rekrutacji mikołówwprowadzaniesta%2525c5%2525bc marketingm%c5%82odszy konsultant ds. rekrutacji %28m/k%29operator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego mazowieckiemanager %c5%82a%c5%84cucha dostaw warszawaprzemyślkierowca w wypożyczalni samochodowej bez%2bj%2525c4%252599zyka niemcypomoc+ksiegowej poznańdoradca%252bklientads.%252bszycia%252bna%252bmiar%25c4%2599kierowca+kat+c1+coperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego %252528m/k%252529wrocławŚroda+wielkopolskaoperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego wielkopolskieanalityk+hta+%28krak%c3%b3w%29specjalista+ds+ubezpiecze%25252525c5%2525252584operator+wozka+widlowego dolnośląskie%252525252525c5%2525252525259blusarz bez jezykapracownik+do+sortowania+owoc%252525252525c3%252525252525b3wj%25252525c4%2525252599zyk%2bfrancuskiwprowadzanie+danych warszawamonter pod%25c5%2582%25c3%25b3g niemcypracownik+magazynowy+-+atrakcyjna+stawka+i+bezpłatny+dojazdbudownictwo%252b%257c%252bgeodezjaochrona%2bdla%2bzwierz%25c4%2585ttransport+%257c+spedycja zachodniopomorskieoperator niepołomicedla%2bnieletnich%28select %28case when %286699%3d7591%29 then 6699 else 6699%2a%28select 6699 from information_schema.plugins%29 end%29%29elektronik dolnośląskieobs%2525252525c5%252525252582uga klientahr%2525252c kadrymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image'a=0transport %7c spedycja%27 and %27x%27%3d%27xoperator+w%252525252525c3%252525252525b3zka+wid%252525252525c5%25252525252582owego niemcytransport+|+spedycja"+and+"x"="y tychymedia+|+sztuka+|+rozrywka warszawakopiowanie, skanowaniepracownik budowlanki śląskiepłochocinpraca fizyczna kielcebadania+i+rozw%c3%b3jaaaaaaaapracownik do sortowania owoc%25c3%25b3wprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,concat(0x7170627871,0x76716465767365577874,0x717a786a71),null,nwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0+and+1=1 tychyadministracja pa%25252525c5%2525252584stwowat%c5%82umacz j%c4%99zyka ukrai%c5%84skiegopraca%2bw%2bniemczech niemcymonter%2fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowychprzemys%25c5%2582 %257c produkcja tychytransport %252525257c spedycja and 1%3d1pracownik%2bmonitoringu%2b-%2bobiekt%2bhandlowykierowca c szczecinkierowca%252bw%252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%252528m/k%252529projektowanie wn%c4%99trzmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.php%27transport+%257c+spedycjapraca ochrona śląskiemonter norwegiapraca bez znajomo%2525c5%25259bci j%2525transport%252b%25257c%252bspedycja2121121121212.1dyrektor artystycznypraca%2bw%2bholandiicredit analystmedia %257c sztuka %257c rozrywkaaaaaaaaaszukam pracy/etc/passwd'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+ywifpakowacz bez j%2525c4%252599zyka niemcywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy+and+1>1pracownik%25252bprodukcyjno%25252b-%25252bmagazynowypraca%2525252bbez%2525252bjezykamonter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagem%25c5%2582odszy+konsultant+ds.+rekrutacji+%2528m/k%2529praca%2bbez%2bznajomo%252525c5%2525259bci%2bj%252525c4%25252599zyka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image and 1>1kierownik ochronyoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego mazowieckiejózefówkonsultant+ds.+umawiania+spotka%2525c5%252584specjalista%20ds%20wsparcia%20sprzeda%c5%bcy warszawatechnik%2bhandlowieckierowca+kat.+bkontrola+jako%25c5%259bci mazowieckiespawaczjasieńmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108administracja biurowa radomkonsultant+ds.+obs%c5%82ug+klienta+niemieckoj%c4%99zycznego warszawanie+pełny+etatpracownik budowlankig%25c5%2582%25c3%25b3wny technologpomoc+biurowaoperator w%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w wid%25252525252525c5%2525252525252kierowca++kat+c%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull--+qpccmonter%2bszaf%2bsterowniczych%2b%25252528m/k%25252529monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image' and 'xasystent prjektanta warszawakierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) gryficemasovian voivodeshiptransport+%7c+spedycja2121121121212.1monta%c5%bc instalacji elektrycznychspecjalista+ds+marketingupracownik+czyszczenia+cz%c4%99%c5%9bci+maszynnauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/web-console/invokerdzia%252525c5%25252582+obs%252525c5%25252582ugi+klientamłodszy księgowypracownik+monitoringu+-+obiekt+handlowy+-+gliwice gliwicein%c5%bcynier+serwisu warszawarolnictwo+%257c+ochrona+%25c5%259brodowiskaaaaaaaaatechnik+elektryk/wp-login.php%252527a%25253d0praca bez znajomo%25c5%259bci j%25c4%2administracja pa%2525c5%252584s warszawasekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagein%25c5%25bcynier budownictwapraca%2bbez%2bznajomo%252525c5%2525259bci%2bj%252525c4%25252599zykakierownik+windykacjibadania%2bi%2brozw%252525c3%252525b3jaaaaaaaawarehouse/wp-login.php%27a%3d0pracownik%2bszklarni%2bz%2bog%25c3%25b3rkamikadra zarz%25c4%2585dzaj%25c4%2585capracownik produkcyjny wielkopolskaoperator+wózka+widłowego'a=0taryfy+i+operatorzy+telefonii+komórkowejoperator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owego%27a%3d0pracownik magazynowy łódzkiepraca%2bfizyczna%2bsprz%252525c4%25252585taczkakierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27styyhakierowca++kat+c+union+all+select+null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull--+htse/etc/passwd%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- lmxnkierowca kat c union all select 14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','havbsprnla'),'qbbvq'),14,14-- sycgcie%25252525c5%252525259bla+szalunkowykierowca+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owegopracownik magazynowy (m/k) wrocławochrona inne krakówsta%25c5%25bc+hrmonter szaf sterowniczychczerwonakpomocnik w agroturystyce polskamonter%25255c pakowaczpracownik%2bgospodarczy%2bz%c5%82ota%2br%c4%85czkawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2527bez%2bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%2bj%2525252525c4%252525252599zykawieluńjęzyk włoski śląskie%d0%a1%d0%be %d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc %d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%bekierowca++kat+c+union+all+select+null,null,concat(concat('qqzpq','umgimyqgojfmntlpryuvjiuwhcjsxmmjfxxyktrq'),'qbbvq'),null,null,doradca ds nieruchomo%25c5%259bcipracownik produkcyjno - magazynowy gryfinoaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 4035=(select count(*) from sysusers as sys1,sysusers as sys2,sysusers as sys3,sysusecomputer+programmingspecjalista%2bds.%2bsprzeda%25252525c5%25252525bcywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0 and 1=1/etc/passwd'a=0przemysł | produkcja mazowieckiein%c5%bcynier sanitarnychЛогистика+|+распределениеtransport+%25257c+spedycja%252527a%25253d0%252527a%25253d0pomocnik+śmiciarza niemcyspecjalista%2bds.%2badministracji%2b%28m/k%29ручная+работаkierowca+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owegopracownik myjni samochodowej (m/k) katowicein%2525c5%2525bcynieria+%25257c+projektowaniekierownik+ochrony polskawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy+and+1%3d1Żyrardówinżynier+serwisupraca biurowa z obs%2525c5%252582ug%2525c4%252585 klientapraca+fizyczna budiwlankam%2525252525c5%252525252582odszy+in%2525252525c5%2525252525bcynier1/2 emeryt warszawamagazynier,produkcja,kierowca kat.b niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/894613256498.phpmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/uploadify/uploadify.php%253ffolder%253doperator+maszyn szczecinpraca+fizyczna gdańskspecjalista%2bds.ksi%c4%99gowo%c5%9bcikierownik+regionów warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-content/uploads/51217766.phprzezawamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/license.phpkierowca+śmieciarki niemcykontrola+jako%252525c5%2525259bci polskaskarżysko-kamiennatransport+%2525257c+spedycja'+and+sleep(3)+and+'1opiekunka+do+os%2525c3%2525b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%2525c4%252599zykapraca zakwterowaniem poznańkwalifikowany+pracownik+ochronydoradca klientads. szycia na miar%25c4%2599 warszawaprotetyk+s%c5%82uchupracownik%252bfizycznyручная+работа wrocławkierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null-- htsetechnik+elektryk+(m/k) polskaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null#pracownik+budowlanki gliwicedoradca klienta z j%c4%99zykiem niemieckimfrezer++konwencjonalnydoradca%2bds%2bnieruchomo%252525c5%2525259bcimonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/license.phpoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego belgiapracownik+do+sortowania+owoc%2525252525c3%2525252525b3w holandiain%c5%bcynier budowy/wp-login.php'media %257c sztuka %257c rozrywkaspecjalista ds. cz%2525c4%252599%2525c5%25259bci zamiennychmechanik samochodów ciężarowychmonter+konstrukcji/wp-login.php%3c/script%3e%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3b%3c/script%3ekosmetyka | pielęgnacja krakówkrapkowicemonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_show_imagestalowa+wolatechnik%252belektryk%252b%25252528m/k%25252529warehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy%25252522 and %25252522x%25252522%2525253d%2operator linii produkcyjnejpracownik%252bprodukcji%252b%252528m%252fk%252529pracownik fizyczny warszawaspecjalista+ds+ubezpiecze%c5%84 warszawakonsultant warszawamonter konstrukcji/wp-login.php'><script>alert('mysqlerror')</script>gastronomia %257c cateringpomoc%2bw%2bprzedszkolukierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k) podlaskiekierowca+kontenerymistrz zmiany,aluglass - realizacja piotr kalbarczyk' order by 1-- bikgpraca+pomoc+księgowej poznańmonter+płyt+gk niemcytrener+siłownispecjalista+ds.+obs%252525c5%25252582ugi+klienta-j.+niemieckimszana dolnakonsultant ds. obs%c5%82ug klienta nasystent/ka+ds.+księgowosci warszawaoperator palownicymechanik%2bprzemys%c5%82owygliwiceadministracja+pa%25c5%2584sprodukcja gdańskkonsultant ds. wdro%25c5%25bce%25c5%2584asystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null--+iinrmanager+sprzedaży+(m/k)product+photography warszawatechnolo konstrukcjiobrzyckotechnik%2bmechanikpracownik%252bprodukcjipraca zakwterowaniemsteel germany/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+mlfszduńska wolapracownik%25252bprodukcji%25252b%25252528m/k%25252529operator w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w wid%2525252525c5%25252specjalista ds sprzedaży mieszkańweekendy Łódzkiemłodszy+specjalista+ds.+kadr+i+płacpracownik%252bmagazynowy%252b-%252batrakcyjna%252bstawka%252bi%252bbezp%25c5%2582atny%252bdojazdŁukówmagazynier (m/k) opolekancelaria notarialnazdalna polskakontrola jako%c5%9bci sosnowiecaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and (select 9510 from (select(sleep(32)))gjmf) and "nywc"="nywcnauczyciel+j%252525c4%25252599zyk+niemiecki/login.actionze %c5%9brednim wykszta%c5%82ceniempracownik+produkcjii wielkopolskiepraca%2bbiurowa wielkopolskietechnik konsultant %2525252525252528m/k%2525252525252529kierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m/k%252525252529kadr+i+płac warszawaprzemys%25c5%2582 %257c produkcja podkarpackiekierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m%252fk%2525252529skrzypce na %c5%9blubkomponenty+maszyn podkarpackiesap%2bmm%2babapwrocławkierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m%2fk%252529 niemcymonta%c5%bc+instalacji+elektrycznychpracownik%252bmagazynu%252bod%252bzarazkontrola%252bjako%252525252525c5%2525252525259bcipo%c5%82%c4%85czenia przychodz%c4%85cepracownik+produkcji+-+bezp%c5%82atny+dow%c3%b3z+do+miejsca+pracy%21operator++minikoparkipracownik magazynowy - atrakcyjna stawka i bezp%c5%82atny dojazdoświęcimmonter/ka elementów do siedzeń samochodowycmikołówpraca pomoc ksi%25c4%2599gowebadania i rozw%2525252525c3%2525252525b3jaaaaaaaapracownik magazynu od zarazpracowniklogistyka+|+dystrybucja nowa+sólmonter+konstrukcji/wp-login.php<bodyonload=alert('mysqlerror')>praca bez znajomo%25252525c5%252525259bcsprzataczka+w+szkole"+and+"x"="ykierownik magazynu poznańkierowca białystokelektromechanik+pojazd%c3%b3w+samochodowychcustomer+service+specialist łódzkieturystykabadania%2bi%2brozw%c3%b3jelektryk%25252celektromonterpracownik%2bpomocy%2bspo%c5%82ecznejt%2525c5%252582umacz j%2525c4%252599zyka migowegokontroler%25252bjako%2525c5%25259bci%25252b%252528m/k%252529warehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy and 1%25252525253d1kierowca kat dpomoc%2525252bksiegowejskrzypce na %c5%9blub katowiceochrona fizyczna toruńpraca fizyczna budiwlanka niemcyit sta%c5%bckierowca c%2525252bekierownik robótlubartówmonter%2bwentylacjimontaż filmówkadr i płac warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php+and+1>1junior front end developerpracownik inwentaryzacji za granicą/etc/passwd';select+dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5)+from+dual--bieńkówkapraca%25252bw%25252bszpitalugrodzisk mazowieckisiemianowice Śląskiemechanik+przemys%25c5%2582owy%252f+monterpraca+w+biurze koninmagazynier szydłowiecpraca%2525252bbez%2525252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2525252bj%25252525252525c4%2525252525252599zykaspecjalista%2bds.%2bobs%25c5%2582ugi%2bklienta-j.%2bniemieckisprzedawca,+niania,+operatorka+linii+produkcyjnej polandpraca%2bdla%2bpa%25c5%2584%2bi%2bpan%25c3%25b3wpracownik biurowy na magazyntomaszów lubelskikierowca warszawawarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x'and(select'1'from/**/cast(md5(14operator %c5%bcurawia wie%c5%bcowegoprzemysł | produkcja Świdnicaspecjalista+ds.+sprzeda%25252525c5%25252525bcypracownik%25252bbudowlankihr,+kadry'a=0produkcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null#dziale+zakup%252525c3%252525b3wpraca+dla+osób+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawnościoperator+maszyn+cncin%2525c5%2525bcynier budownictwaliczenie+towarubiuro+administracja+ksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587+j%252525c4%25252599zykibez+doświadczenia poznańpracownik biurowy warszawakierownik+projektu wielkopolskiemonter%252fka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowychin%c5%bcynieria+%7c+projektowanie polandconstruction workerms sqlkierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m%2fk%2529 niemcyprzemys%c5%82 %7c produkcja gnieznomonta%2525c5%2525bcysta stela%2525c5%2525bcy meblowych../../../../../../etc/passwdaaaaaaaapracownik+produkcji+spo%c5%bcywczej+%28m/k%29technik%252belektryk%252b%252525252525252528m/k%252525252525252529monter pod%25c5%2582%25c3%25b3gms%2bofficemonter+konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagebudownictwo %7c geodezja francjapracownik produkcji - praca dla kobiet i m%c4%99%c5%bcczyznelektronik śląskiekonsultant+telefonicznypracownik+budowlanki łódzkiekadra+zarz%25c4%2585dzaj%25c4%2585casprzedawca wrocławkierowca+c%252525252be niemcykontrola%252bjako%252525c5%2525259bci mazowieckiekraków%2525c5%25259blusarz spawacza%2525252525252526jpracownik%2bdzia%2525c5%252582u%2bw%2525c4%252599dlinytechnik+informatyk lublinhuman resources %257c kadry wielkopolskiepracownik+fizyczny mielecprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- thqopracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529 sosnowiecmonta%2525c5%2525bc+instalacji+elektrycznych pomorskiepraca+zdalnoperator%2bw%25c3%25b3zk%25c3%25b3w%2bwid%25c5%2582owychoperator%2bkoparki%2c%2bbrukarz%2c%2bpomocnik%2bbudowlanypraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%252525c4%25252599zykakierowca%252bw%252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2525252528m/k%2525252529logistyka %7c dystrybucjapracownik%2bprodukcji%2b-%2bbezp%25c5%2582atny%2bdow%25c3%25b3z%2bdo%2bmiejsca%2bpracy%2521maszynista+offsetowy polskakwalifikowany+pracownik+ochrony oleśnicamonter%25252fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowych niemcytechnolog+żywnosci mazowieckiepodlaskiemagazynier/ka–+stawka+18,50+zł/brutto+premia!pomoc+ksi%25c4%2599gowa mazowieckiepraca dla moll wrocławelektryk %28m/k%29 pomorskietrzebnicapracownik%252bmagazynu niemcyoperator wózka widłowego brzegpraca%252525252bz%252525252bzakwaterowaniem polska/etc/passwd%2525%2527+order+by+1--+lxhm'monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php+and+1%3e1'a=0szukam pracy poznańspecjalista ds kadr i płac dolnośląskiemagazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca+kat.b mazowieckiepraca++fizyczna+bez+j%252525252525c4%25252525252599zykakontrola+jakości pomorskieasystent/ka ds. księgowosci wrocławkey account manager %25252528m/k%25252529specjalista+ds.+cz%c4%99%c5%9bci+zamiennychoperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%transport+%2525257c+spedycja'||sleep(3)&&'1 grodzisk+mazowieckipracownik+produkcjikierownik+produkcjagencja+pracymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1">head<script>alert('mysqkierowca+cpracownik dzia%25c5%2582u administracjidoradca ds nieruchomo%25252525c5%252525259bciengineerpraca+fizyczna poznańinżynier warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php and 1%2525253e1spawcz aluminiumlektor j. niemieckiego bytomwarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy%2525252522 and %2525252522x%25252staszówadministracja%2bpa%252525c5%25252584stwowmig+magosoba%2bsprz%c4%85taj%c4%85canauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seamtechnolog żywności łódzkieoperator w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w wid%c5%9blusarz+bez+jezykapraca%2bpomoc%2bksi%c4%99gowejpraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252asystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta nasielskmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/uploadify/uploadify.php%2525253ffolder%2525253dspecjalista ds. planowania jako%252525c5%2525259bci %25252528m/k%25252529pracownik biurowy wrocławkierowca%252bw%252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2525252528m%2fk%2525252529pracownik+biurowy chorzówangielski hiszpa%25c5%2584ski warszawain%25252525c5%25252525bcynier%252belektronik%252b%2525252528m%252fk%2525252529opiekunka+osób+starszych niemcyoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego holandialogistyka %25257c dystrybucja polandin%252525252525c5%252525252525bcynieria %2525252525257c projektowaniecie%c5%9bla+szalunkowynauczyciel j%25c4%2599zyka niemieckiegoasystent klienta%252c konsultant warszawawykrawacz drobiu francjam%252525c5%25252582odszy in%252525c5%252525bcynierpraca fizyczna w komornikachsprzeda%2525c5%2525bc %25257c obs%2525c5%252582uga klienta lubelskiepracownik do sortowania owoc%2525c3%2525b3wкровельщикprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych%25' union all select null%23specjalista+ds.+p%c5%82ac+i+kadr mazowieckiemechanik, operator maszyn krakówelektryk+mistrzobs%252525c5%25252582uga+klienta warszawaspecjalista%25252bw%25252bdziale%25252bzaopatrzeniaprzemysł | produkcja błoniekierowca+w+wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252525252528m%2525252fk%252525252525252529kierownik, dyrektor wrocławwykładanie towarupracownik inwentaryzacji warszawaksięgowość | audyt | podatki krosnomonter rega%c5%82%c3%b3wpracownik+działu+obsługi+klienta warszawalogistyka+%257c+dystrybucjaaaaaaaaaspawacz+zbroje%25252525c5%2525252584kierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- wkxhmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_image%25252527Żychlinkadra zarz%c4%85dzaj%c4%85cakielceostrowiec Świętokrzyskikierowca %2528m%252fk%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529pomoc ksi%2525c4%252599gowa mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php%3cbodybackground%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%22%3epraca%2bbez%2bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%2bj%252525252525252525c4%25252525252525252599zyk niemcypracownik magazynowy gorzów wielkopolskipracownik+magazynowy katowicejako%2525252525c5%25252525259bcipraca%2bbiurowa%2bz%2bobs%2525c5%252582ug%2525c4%252585%2bklientapomoc ksi%252525c4%25252599gowapracownik+porz%252525c4%25252585dkowy+%25252528m/k%25252529praca++fizyczna+bez+języka niemcypraca+dla+osoby+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawnościpraca zdalna/operator wprowadzania danychmonter płyt gk niemcymechanik przemys%25c5%2582owy/ monterkierowca kat c%252525%252527 and %252528select 3950 from%252528select count%252528%25252a%252529%25252cconcat%2525280x71717a707Świeciepracownik restauracji - elastyczne godziny pracyplanista transportuserwis %257c technika %257c monta%25c5%25bctransport %257c spedycja szczecinmonter podłóg niemcymonter+statk%252525c3%252525b3wtransport %7c spedycja%22 and %22x%22%3d%22yze+średnim+wykształceniem warszawakierowca kat c union all select 14,concat(concat('qqzpq','oqozvylpos'),'qbbvq'),14,14,14,14,14-- cyuksprzedaż | obsługa klienta dolnośląskiekontroler+jakości tychypraca+zdalna warszawaniepołomicepracownik produkcyjno - magazynowyspecjalista w dziale zaopatrzenia warszawamedia %25257c sztuka %25257c rozrywkapracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%25c5%25bcy/kasjer/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- dvwzadministrator system%2525c3%2525b3wckontroler%2bjako%c5%9bci%2b%28m/k%29%c5%9blusarz bez jezykazakupy dolnośląskiepracownik%2badministracjipracownik+magazynu niemcypraca fizyczna holandiaspecjalista+ds.+p%2525252525c5%252525252582ac+i+kadr mazowieckiepracownik+produkcji+-+nie+wymagamy+doświadczenia łódzkiekierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%2525252fk%25252529 niemcyspecjalista+ds.+obs%c5%82ugi+klienta-j.+niemiecki warszawaspecjalista+ds+kar+i+p%c5%82ac wielkopolskiebrand+managerprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja kujawsko-pomorskiepraca+ochrona warszawaśredniepraca cały etatsprzedaż+|+obsługa+klienta lublinwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy99999%2522 union select unhex%2528hex%2528version%2528%2529%2529monter%2bkonstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_show_imagpracownik%2bdzia%c5%82u%2bhrjunior marketingnowaopiekunka+do+os%25c3%25b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%25c4%2599zykakopiowanie%2c skanowanieoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego skierniewicein%2525252525c5%2525252525bcynier budowy/wp-login.phpspecjalista ds. obsługi klienta-j. niemieckioperator wózka widłowego (m/k) strykówmonta%2525c5%2525bcysta meblispecjalista%2bds.%2bobs%2525c5%252582ugi%2bklienta-j.%2bniemieckipraca+fizyczna+budiwlanka niemcymonter%252525252fka element%25252525252525c3%25252525252525b3w do siedze%25252525252525c5%2525252525252584 samochodowyoperator pras - praca od zaraz! dolnośląskiekierowca%2bkat%2bcmonter konstrukcji/wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%25253ffilename%25253d../../../../wp-configspecjalista%2bds.%2bsprzeda%c5%bcy%2bprodukt%c3%b3w%2bbankowychżorypraca pomoc ksi%25c4%2599gowejprzemysł+|+produkcja lubelskiepomoc%2bdomowa francjaprodukcja dla niepe%2525c5%252582nosprawnychz%2bj%2525c4%252599zykiem%2bw%2525c5%252582oskimkierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- isjupraca%252bbez%252bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%252bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcyoperator w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w wid%2525c5%252582owych szczecinprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null#junior+frontendkierownik sprzedaży warszawadobrońprogramista cmalarz%252bszpachlarz francjakierowca++kat+c%25%27+order+by+6066--+mnacpraca+w+magazynie+niemcy+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%2525252599zykawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0+and+1%3e1pomoc+nauczycielagrodzisk wielkopolskiplewiskamonter%252fka element%25c3%25b3w do siedbadania i rozw%c3%b3jprzedstawiciel+handlowy+lobo wrocławpracownik+sekretariatumanagerspecjalista ds. eksportubezpłatne kursy i szkolenia katowicemonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527 and %2527x%2527%253d%2527ynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/jmx-console/web-console/invokerprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+order+by+1--+wcvxmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1<bodyonload=alert('mysqlepracownik+biurowy ostrów+wielkopolskicieśla dekarzsystem administratorbus driverpracownik+do+sortowania+owoc%25252525c3%25252525b3wpracownik%252bszklarniochrona białystokpraca biurowa%252c administracyjnaadministracja pa%25252525c5%2525252584stechnik elektryk/wp-login.php'a=0operator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego%2bhamburgmarketing | reklama | praaaaaaaapracownik+produkcji+%252528m/k%252529 niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d02121121121212.1magazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca+kat.basystent/ka+ds.+administracji+i+obs%2525c5%252582ugi+klientachełmekadministracja+biurowa łódzkieproject+manager wrocławoprator w%c3%b3zkain%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1'and'l'='bdrwal niemcyin%25c5%25bcynier+budowy/wp-login.php"+and+"x"="xpracownik+szklarni+z+r%2525c3%2525b3%2525c5%2525bcami holandiawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy99999%22 union select unhex%28hex%28version%28%29%29%29 -- %22x%22%3d%22xpracownik monta%2525c5%2525bcu %252528m/k%252529 katowiceprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja warszawamagazynier wrocławnależnościhr%25252c kadry mazowieckiemonter%25252fka+element%2525252525c3%2525252525b3w+do+siedze%2525252525c5%252525252584+samochodowy niemcykierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m/k%25252529 niemcykontrola%2bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci polskam%2525c5%252582odszy+konsultant+sprzeda%2525c5%2525bcypakowacz+bez+j%c4%99zyka niemcyprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null-- aolppraca burowa Łódźspecjalista ds ubezpieczeń warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null-- cydstransport+morskisekretarka+ze+znajomością+j.+francuskiegomonter francjakupiec+%25252528m/k%25252529pracownik+produkcji płońsk/monter/ka+elementów+do+siedzeń+samochodowych'a=0in%2525c5%2525bcynier %2525c5%25259brodowiskaoperator w%2525252525c3%2525252525b3zka wid%2525252525c5%252525252582owego %252525252528m/k%252525252529informatyka+programowanie+helpdeskagile+product+owner+-+krak%25c3%25b3win%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x'and'm'='ypraca z orzeczeniemmarketing %252525257c reklama %252525257c prkierownik+regionówpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25c4%2599zyka niemcyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk';declare @sjud nvarchar(4000);set @sjud=(select 'qjxbq'+(select (case when (7481=7481) thpiątekj%25252525c4%2525252599zyk%25252bw%25252525c5%2525252582oskiszycie w domumechanik++utrzymania+ruchupraca fizyczna spawacz dolnośląskiewarehouse+worker/wp-login.php'a=0produkcja+dla++niepełnosprawnych+order+by+1--+trsireferent ds. administracji poznańpraktyki+%7c+sta%c5%bcpodwykonawca płytky gładzie malowaniehungarian speaking accountantpraca+fizyczna+budowlany legnicatechnik elektryk %25252528m/k%25252529transport%2b%25257c%2bspedycja%2522%2band%2b%2522x%2522%253d%2522xpracownik%2525252bsekretariatusprz%25c4%2585taczka w szkolepracownik+umys%c5%82owy bytomhuman+resources+|+kadry warszawamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0j%2525252525c4%252525252599zyk rosyjskikierownik%2cmagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca kat.b mazowieckielogistyka%2b%2525257c%2bdystrybucjaaaaaaaaatransport %7c spedycjapracownik obszaru produkcji %28m/k%29 czechowice dziedzicemonter%25252fka element%2525252525c3%2525252525b3w do siedze%2525252525c5%252525252584 samochodowy niemcybiurowa poznańpolskakontrola jakości sosnowiecnauczyciel j%2525252525c4%252525252599zyk francuskiit+sta%25c5%25bc%27a%3d0pomocnik %c5%9bmiciarza niemcymonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_image'a=0programista+c#kontrola%252bjako%2525252525c5%25252525259bci mazowieckiespecjalista%2bds.%2bzakup%25c3%25b3w-1260 union all select 14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27gacbylpufr%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14-- kpixsoftware pro %c5%99%c3%adzen%c3%ad firmy %7c slu%c5%beby google pro firmy %e2%80%93 googlepraca+fizyczna+sprzątaczka sosnowiecwarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy+and+1%252525253d1%2525252527a%252olsztynopieka and 1%3d1doradca klienta,pracownik%252bochronykontroler+jako%c5%9bci+%28m/k%29 warszawafacilities managerpracownik sprzątającykierowca w wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni samochodowej %2525252525252528m%252525252fk%2525252525252529kierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%252fk%252525252529 niemcykupiec+%252528m/k%252529praca%2525252bbez%2525252bjezyka%2525252bmagazyn niemcyhr%2bspecialistpracownik+dzia%2525c5%252582u+w%2525c4%252599dliny/serylogistyka poznańkontrola%2bjako%25252525c5%252525259bci polskapraca fizyczna mysłowicepomoc+domowapracownik%25252bprodukcji%25252b%25252525252528m/k%25252525252529operator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego wielkopolskienauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbosspakowacz bez j%25c4%2599zyka warszawatransport %7c spedycja'a=0konsultant ds. obs%c5%82ugi klientaadministracja%2bbiurowa%2527a%253d0logistyka%252b%25257c%252bdystrybucjaaaaaaaaamonter+konstrukcji%252fwp-login.php%25252527a%2525253d0%252f07545460.php+and+1%2525253d1%25252527a%2525253d0sprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta legnicapracownik%2bsklepu%2bodzie%25252525c5%25252525bcowego%2b%2525252528m/k%2525252529technik elektryk %2528m/k%2529 kujawsko-pomorskiealuglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 6751=(select count(*) from generate_series(1,32000000)) and "pnuh"="pnuhspecjalista ds ubezpiecze%25c5%2584koordynator transportu szczecinmonter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_imagekierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45) -- warszawapracownik biurowy goleniówkierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowejmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider shkierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45) -- warszawalektor j. niemieckiegom%25c5%2582odszy analitykkierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27jqfsnwtyee%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2z+orzeczeniem krakówkontrola%25252525252bjako%2525252525c5%25252525259bcibiałobrzegiprzemys%c5%82+%7c+produkcja gliwicemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1'><script>alert('mysqlerrmonter+konstrukcji/xmlrpc.php%252527a%25253d0wyk%c5%82adanie towaru dni%c3%b3wkawarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253d1%2525252527a%252pracownik+produkcipraca chałupnicza śląskiepracownik produkcji trzebnicatechnik elektryk %25252528m/k%25252529 kujawsko-pomorskiekierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m%25252fk%252525252529 niemcypracownik%252bprodukcji%252b%2528m/k%2529in%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1=1radzionkówpracownik+produkcji dolnośląskiewózek widłowytransport+%25257c+spedycja mazowieckiekierowca kat c%2525%2527%253bselect dbms_pipe.receive_message%2528chr%2528103%2529%257c%257cchr%252880%2529%257c%257cchr%252890pracownik+biurowy wrocławkierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- isjupraca%252bfizycznamonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%3cimgonmouseover%3d%22alert%28%27mysqlerror%27%29%22%3enauczyciel j%25c4%2599zyka nemieckiegomonter/ka elementów do siedzeń samochodowyadministracja%2bbiurowa%252527a%25253d0nauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/admin-console/%27a%3d0warehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x"and/**/extractvalue(1,concat(chatransport %2525257c spedycja%252527 and %252527x%252527%25253d%252527ylubelskiespawacz zbroje%2525c5%252584kierowca%2525252bw%2525252bwypo%252525c5%252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%25252528m%2fk%25252529 niemcykłomnicepedagog specjalny warszawapracownik inwentaryzacji zgorzeleckierowca+transport+mlekakonsultant+telefoniczny+ds.+sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy+produkt%2525252525c3%2525252525b3w+bankowychgastronomia+|+catering wrocławpraca fizyczna sprzątaczka warszawapracownik%252525252bprodukcji%252525252b%25252525252528m/k%25252525252529praca+fizyczna+sprz%25c4%2585taczka bytompracownik+ochrony podkarpackiekupiec (m/k)produkcja lek%25252525c3%25252525b3wpracownik%2bmonta%2525252525c5%2525252525bcu%2b%252525252528m/k%252525252529ząbkowiceprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja lubelskiekierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m/k%2525252529ochrona+emeryt warszawadywitysprzedaż+|+obsługa+klienta pomorskieit help deskpraca%252525252bfizyczna%252525252bw%252525252brolnictwie francjapomoc ksi%25c4%2599gowasprzataczka biurowa poznańserwis %7c technika %7c monta%c5%bc lublinpracownik+biurowy bytomlider w dziale art. przemysłowychpodwójna obsada kierowca c epraca%2bdla%2bpa%2525c5%252584%2bi%2bpan%2525c3%2525b3wbudownictwo | geodezja warszawaoperator%2bw%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w%2bwid%25252525c5%2525252582owych polskapracownik%252bprodukcyjny%252b%25252528m/k%25252529monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0kierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27umgimyqgojfmntsprzeda%252525c5%252525bc+%2525257c+obs%252525c5%25252582uga+klienta podkarpackieinternet+%252525257c+e-commerce/etc/passwd%27 union all select null%2cnull-- eewypraca+biurowa wielkopolskiebudownictwo%252b%25257c%252bgeodezja francjapraca+bez+znajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci+j%252525252525252525c4%25252525252525252599zykaadministracja+biurowa%2527a%253d0key account manager %2528m/k%2529in%c5%bcynier elektronikmistrz produkcji małopolskiepraca zdalna dla on- wprowadzanie danychkontroler%20jako%25252525c5%252525259bci%20%2525252528m/k%2525252529kierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull-- lyxykierowca+b++c%25252bedoradca+techniczno-handlowy śląskieoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owegodoradca+klienta gdynia-1260+union+all+select+14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','gacbylpufr'),'qbbvq'),14--+kpixzdalna+bez+j%c4%99zyka+obcegotransport+|+spedycja'a=0 tychypraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252 niemcyemerytka szczecin pomorzanypraktyki+%25257c+sta%2525c5%2525bcwągrowiecmonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.phpmalarz+budowlanyoperator lublinpraca fizyczna bez j%252525c4%25252599zykaniepe%c5%82ny+etatpraca%25252525252bfizyczna%25252525252bspawacz niemcyspecjalista+ds.rozliczeńniepe%c5%82ny etat warszawakierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo"+and+"x"="ydoradztwo+%25257c+konsultingpraca fizyczna sprz%252525c4%25252585taczka szczecinoperator+w%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w+wid%25252525c5%2525252582owych polskaspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%25c5%2582ac%2b%2528m/k%2529w%252525c3%252525b3zki wid%252525c5%25252582owepodw%25c3%25b3jna obsada kierowca c%252bespecjalista ds hr warszawabiuro administracja ksi%25252525c4%2525252599gowo%25252525c5%252525259b%25252525c4%2525252587 j%25252525c4%2525252599zykialuglass - realizacja piotr kalbarczyk rlike sleep(32)hydraulik%252fmonter instalacjiwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0" and "x"="x tychyadministracja+hrpracownik hali , supersamy krakówhr,+kadry mazowieckienauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/web-console/invokerpraktyki+%7c+sta%c5%bcaaaaaaaapolandzielonkipracownik biurowy poznańpraca+fizyczna+sprzątaczka wrocławkierowca mi%25c4%2599dzynarodowyubezpieczenia warszawazakupówmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php2121121121212.1kierowca+w+wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni+samochodowej+%25252525252528m%2525252fk%25252525252529pomoc ksiegowej gryfinoszybkopracownik szklarni z r%25c3%25b3%25c5%25bcamipracownik ochrony krosnospecjalista ds. wdrożenia platformyrecepcjonista ka poznańsekretarka+ze+znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585%25252527a%2525253d0t%c5%82umacz+francuskiegopraca%2bbienergetyka | elektronika pomorskiesekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85in%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="sekretarka medycznawprowadzanie danych z orzeczeniem warszawaustawiacz+form+wtryskowychsprzedaż+|+obsługa+klienta koninbiałogardkomponenty maszyn podkarpackiespecjalista ds. płac i kadr mazowieckiesprzedaż Łódźhydraulik/monter%252binstalacji francjasortowacz poznańmagazynier z uprawieniami na w%25c3%25b3zki wid%25c5%2582owein%c5%bcynier+elektronik+%28m/k%29specjalista+dshr warszawaobsługa+cnc wrocławj%25252525c4%2525252599zyk%2bw%25252525c5%2525252582oskip%c5%82atno%c5%9bcifizyk medycznystanowice-3187 union all select 14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27jbanlhrmpq%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c1kierownik+produkcji olsztynŻabia wolaspecjalista ds. p%2525252525c5%252525252582ac i kadr mazowieckiepracownik dzia%25c5%2582u obs%25c5%2582ugi klienta warszawaspecjalista+w+dziale+zaopatrzeniahuman resources %25257c kadry warszawanauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbeankierowca kat c%' union all select null,null-- bkjzspecjalista%2bds.%2bsprzeda%25c5%25bcy%2bprodukt%25c3%25b3w%2bbankowychkierowca c e wywrotkamonter+konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/07545460.php%252525252527+and+%252525252527x%252525252527%2525252525Łódź voivodeshipspawacz%2b141nowaopiekunka do os%2525c3%2525b3b starszych w niemczech bez j%2525c4%252599zyka niemcydyrektor+finansowyjavascriptprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja niemcysprzedaż | obsługa klienta lubindodatkowa śląskiekierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m/k%252529 wielkopolskiemonter+bateri+przemys%2525c5%252582owychstrzelce krajeńskiemonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php and 1%25253d1krasnemonter+konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagespecjalista warszawabez%252bznajomo%25c5%259bci%252bj%25c4%2599zykaelektryk %25252528m/k%25252529 pomorskiejunior itpracownik+magazynu łódzkiein%252525c5%252525bcynieria%252b%2525257c%252bprojektowaniekierowca+c%25252be+lub+c1pomocmechanik%2525252c%2boperator%2bmaszynspedytor mi%c4%99dzynarodowylogistyka%2b%25257c%2bdystrybucjaaaaaaaaain%c5%bcynier+elektronikбухгалтер%25252525252525c5%252525252525259blusarz bez jezykatransport+%7c+spedycja mazowieckiedekarzgajkówmedycyna+%25257c+opieka+zdrowotnawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy and 1%25253d1%252527a%25253d0specjalista+ds.+wdrożenia+platformy+telewizyjnejmonter/ka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowych niemcykierownik serwisupracownik%2bprodukcji%2bspo%2525c5%2525bcywczej%2b%252528m/k%252529specjalista%2bds%2bszkole%2525c5%252584pracownik do sortowania owoc%25c3%25b3w holandiakierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+lhxikonstancin-jeziornamonter rurociagow'a=0 niemcyinformation technology zachodniopomorskiepraca dla ucznia wakacje%2527a%253d0produkcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null#milejówca%2525c5%252582a polskatransport+%2525257c+spedycja%25252527a%2525253d0pracownik%25252525252bprodukcjiprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null#kontrola%2525252bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bciprodukcja+lek%2525c3%2525b3wz+j%252525c4%25252599zykiem+w%252525c5%25252582oskimdzia%25c5%2582 obs%25c5%2582ugi klientadoradca+handlowytransport+|+spedycja2121121121212.1produkcja katowicemagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca%2bkat.bpraca dla emerytakierowca kat c union all select null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27umgimyqgojfmntlpryuvjiuwhcjsxmmjfxxyktrq%27%29praca%2bfizyczna%2bw%2brolnictwie francjapraca++fizyczna+bez+j%25c4%2599zykamedycyna+%25252525257c+opieka+zdrowotnapracownik+oohronykontrola+jakościsekretarka+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j.+rosyjskiegokierownik+region%25c3%25b3wcie%2525c5%25259bla szalunkowy francjaspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%2c%2bobs%c5%82uga%2bklienta%2b%2c%2bar%2b%2c%2bkonsultant%2bz%2bj%c4%99zykiem%2bfrancciechanówpracownik ochrony warszawanauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/admin-console/%2527a%253d0konsultant+ds.+obs%25c5%2582ugi+klientalogistyka+%25257c+dystrybucjanowaopiekunka do os%2525c3%2525b3b starszych w niemczech bez j%2525c4%252599zykaspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%252525252528m/k%252525252529ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587+%257c+audyt+%257c+podatki warszawaspecjalista ds. wdro%c5%bcenia platformy telewizyjnejkierowca w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owegopomoc do pakowania szczecininżynier wtryskuprodukcja+indesitoperator w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owego mazowieckiepraca dla osob niepelnosprawnychlubieńin%c5%bcynier serwisunauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/web-console/invokerw%2525c3%2525b3zki%20wid%2525c5%252582oweopieka and 1>1dzia%252525c5%25252582 obs%252525c5%25252582ugi klientamedia+|+sztuka+|+rozrywka poznańbez%252bznajomo%2525c5%25259bci%252bj%2525c4%252599zyka niemcymedycyna+%7c+opieka+zdrowotnaaaaaaaaaprzedstawiciel+handlowy lubuskiekierowca+wózka+widłowegokierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%252fk%252529 niemcylicencjatpracownik+magazynowy+-+18,29+zł+brutto/godz.+plus+premiejunior+project+managementmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%253cbodybackground%253d%2522javascript%253aalert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%2522%253ejaktorówobs%c5%82uga klientapracownik%252bprodukcispecjalista%252bds.%252bp%25252525c5%2525252582ac%252bi%252bkadr mazowieckieredaktor+treści+psychologicznych poznańpraca%252525252bzakwterowaniem polskatransport%2b%25257c%2bspedycja%252527a%25253d0%252527a%25253d0kierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- wujgprzemysł+|+produkcja małopolskiepomoc%252bkuchennamonter%252525252fka element%25252525252525c3%25252525252525b3w do siedze%25252525252525c5%2525252525252584 samochodowych niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php99999%2522 union select unhex%2528hex%2528version%2528%252nowaopiekunka do osób starszych w niemczech bezprzemysł | produkcja belgiaspecjalista+ds+controllingu krakówprogramista c%23kierowca%2525252bw%2525252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%2525252528m%252fk%2525252529 niemcynauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/htmladaptor%3faction%3dinspectmbean%27a%3d0pomoc+biurowa krakówpracownik produkcyjny Łódźkorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%c3%b3d barg%c5%82%c3%b3w ko%c5%9bcielny.praca%252bfizyczna%252bsprz%25252525c4%2525252585taczkastanisławów pierwszypromotor marki szczecinkierowca+c%252525252bemagazynier%2b%252528m/k%252529produkcja indesit - bezp%25c5%2582atny transport- atrakcyjne premieoperator%25252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%25252bwid%252525252525c5%25252525252582owych polskapraca fizyczna bez j%252525c4%25252599zypomoc%252bna%252bmagazynienałęczówopiekunka do osób starszych w niemczech bezhr%252c%2bkadrydla stuen warszawaasystent in%252525c5%252525bcynierapakowacz%2bbez%2bj%2525252525c4%252525252599zykaglazurnikrejestratorka medyczna warszawabez%2bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%2bj%252525252525c4%25252525252599zykaspecjalista elblĄgkierowca kat c' order by 1-- suaydoradca%2bklienta%2cmagazynier - nie wymagamy doświadczeniamłodszy ksiegowy poznańfinansewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2527+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+nspecjalista%2bds.%2bmarketinguspawacz+tig+141kierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45) --praca+pomoc warszawapracownik+umys%2525c5%252582owytechnik%20elektryk%20%25252525252528m/k%25252525252529praca+pracownicy+wykonuj%252525c4%25252585cy+prace+prostepraca+dla+analityka+hta+%28krak%c3%b3w%29operator %2525252525c5%252525252582adowarkifetchfido's free online games - enough plumbers 2kujawskoadministracja biurowa dolnośląskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phpspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%252c+obs%25c5%2582uga+klienta+%252c+ar+%252c+konsultant+z+jnauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbossbudownictwo%2525252b%2525257c%2525252bgeodezja francjajunior developerj%25c4%2599zyk%2bfrancuskipraca na budowie warszawapo%c5%82%c4%85czenia+przychodz%c4%85ceprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja sosnowiecfrancuski praca zdalankierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cpraca%2525252525252bfizyczna%2525252525252bw%2525252525252brolnictwiesupply+chain+managerz%25252borzezceniemkierowca+w%c3%b3zka+wid%c5%82owegofrancuski rekrutacja małopolskieasystentka+menedzera warszawamedycyna %7c opieka zdrowotna warszawanauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbossfinanse+%7c+bankowo%c5%9b%c4%87sprz%c4%85taczka w szkolepracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529 bytomspecjalista d/s importu -eksportu %252c obs%25c5%2582uga klienta %252c ar %252c konsultant z j%25c4%tłumacz+rosyjskiego+i+angielskiegologistyka+|+dystrybucja gorzówfetchfido%27s free online games - enough plumbers 2operator w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w wid%2525c5%252bankowy+doradca+klienta warszawabezpłatne+kursy+i+szkolenia katowicewarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0 and 1%25253e1j%2525c4%252599zyk%2bw%2525c5%252582oskimechanik silników lotniczych niemcykierownik+zespo%c5%82u+programistycznegotransport %2525257c spedycja%252527 and %252527x%252527%25253d%252527xspawacz+zbroje%252525c5%25252584wieszanie ubrań i wykładanie kosmetyków w supersamach lub sklepachin%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.php and 1%253e1kierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- zijhoperator cnc atrakcyjne wynagrodzenie dolnośląskiekierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m%2fk%2529 niemcyteresinpraca%2bbez%2bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%2bj%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcytechnik+elektryk+%28m/k%29 polskabudownictwo+%252525257c+geodezja+pomocnikdoradztwo+%25257c+konsulting warszawaprzemysł | produkcja mikołówpracownik+produkcji koninprzedsi%c4%99biorstwo+nasienne+centrala+nasienna+sp.+z+o.o.merkury+marketosoba sprz%c4%85taj%c4%85ca warszawapraca+fizycznakucharzpraca+niemcy+praca+fizycznakierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+tvlbniepe%c5%82ny etatmagazynier+-+nie+wymagamy+doświadczeniain%25252525c5%25252525bcynier jako%25252525c5%252525259bci w dziale projekt%25252525c3%25252525b3wsprzedaż+|+obsługa+klienta szczecinspedytor mi%25252525c4%2525252599dzynarodowyŚwiebodzicespecjalista ds. jako%252525c5%2525259bcidoradca ds nieruchomo%2525c5%25259bcimonter+konstrukcji/xmlrpc.php%27a%3d0technik elektryk (m/k)praca+w+domu pomorskiephysical%2bworkj%2525c4%252599zyk w%2525c5%252582oski warszawaopiekunka+osób+starszych gdańskasystent/ka ds. administracji i obs%c5%82ugi klienta ze znajomo%c5%9bci%c4%85 j%c4%99zyka ruskiekierownik rob%2525c3%2525b3tkierowca c+e kujawskoprodukcja+lek%252525c3%252525b3wmonter+konstrukcji/wp-login.php<imgonmouseover="alert('mysqlerror')">'a=0key%2baccountfrezer/programista cncenergetyka+%25257c+elektronikabadania i rozwójaaaaaaaamagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca kat.b mazowieckiepraca+wakacyjna zatortechnolo+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0technik elektryk %2528m/k%2529 warszawaprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- rhhjmedycyna+|+opieka+zdrowotnaaaaaaaaapracownik czyszczenia cz%c4%99%c5%9bci maszynwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c1sprzedaż+|+obsługa+klienta Łódź%d0%91%d0%b5%d0%b7 %d0%be%d0%bf%d1%8b%d1%82%d0%b0account warszawapraca+zdalna+dla+on-+wprowadzanie+danychoperator+wózka+widłowego+(m/k) strykówoperator wózka warszawagrajewoustawiacz form wtryskowychkierownik+zespołu+programistycznegodyrektor przedszkola warszawapracownik magazynowy %2528m/k%2529monter/ka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowych niemcypraca+pracownicy+wykonuj%c4%85cy+prace+prostepracownik+magazynowy+(m/k) wrocławemerytka+szczecin+pomorzanypracownik fizyczny Łódźpracownik monta%25c5%25bcu sosnowiecspecjalista ds. kadr i p%25c5%2582ac wielkopolskietransport%2b%25252525257c%2bspedycja%252525252527a%25252525253d0praca%2525252b%2525252bfizyczna%2525252bbez%2525252bj%25252525c4%2525252599zyka niemcykoordynator w zak%252525c5%25252582adzie produkcjipraca%20fizyczna%20sprz%c4%85taczkaczarnkówwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy" or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),kontrola%2525252bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bci polskabrygadzistawarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),budownictwo+|+geodezja pomorskiepraca%252bfizyczna%252bspawaczpraca fizyczna glinojeckkierowca kat c union all select null,null,null,concat(concat('qqzpq','iqipzpquba'),'qbbvq'),nulmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/uploadify/uploadify.php%253ffolder%253d/kierowca kat c union all select null,null-- tbxebrygadzista+produkcyjnymagazynowy+%252528m/k%252529 warszawaspecjalista ds sprzeda%c5%bcy mieszka%c5%84księgowy szczecinedukacja | nauka | szkolenia warszawaoperator%25252bw%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w%25252bwid%2525c5%252582owych polskapracownik%252bbiurowyin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%22+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108%2c111%2c10pracownik%2bmagazynu niemcypracownik%2bprodukcji niemcykorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%252525c3%252525b3d barg%252525c5%25252582%252525c3%252525b3w ko%252525c5%2525259bcielsprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klientaopiekun+klientakadr,specjalista,hr pomorskietransport%252b%2525257c%252bspedycjatester+manualnyniedźwiedźkierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) niemcytransport %25257c spedycja%252522 and %252522x%252522%25253d%252522y%252527a%25253d0angielski poznańspawacz migin%25c5%25bcynieriapracownik+ochrony szczecinmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%22 and %22x%22%3pracownik%2bsklepu%2bodzie%c5%bcowego%2b%28m/k%29monta%25c5%25bc+instalacji+elektrycznych pomorskiekoordynator+w+zak%25c5%2582adzie+produkcjipomoc%2bkuchennaadministracja++państwowaelektronik %2528m/k%2529 w zespole reklamacjimonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1965541569)))and"specjalista+ds.pracownik%252bdzia%25252525c5%2525252582u%252bobs%25252525c5%2525252582ugi%252bklientawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 and %22x%22%3d%22xmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%3cimgopracownik ochrony sochaczewpomoc+w+przedszkolunauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/jmx-console/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbeanpraca%2bbez%2bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%2bj%252525252525c4%25252operator w%2525252525c3%2525252525b3zka wid%2525252525c5%252525252582owego niemcyprogramistaprzemysł | produkcja kąty wrocławskiein%252525c5%252525bcynier jako%252525c5%2525259bci w dziale projekt%252525c3%252525b3wpracownik+monta%25c5%25bcu+%2528m/k%2529 bytomkontrola jako%252525c5%2525259bci mazowieckiemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22+and+%22x%22%3d%22yduszniki zdrójpszczynaenergetyka %25257c elektronika warszawakerpwca c epraca%252bfizyczadministracjia%252bbiurowanakierownik+marketuwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%27 and %27x%27%3d%27ykonsultantmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/uploadify/uploadify.php%253ffolder%253d/pracownik administracyjnywarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy and 1%2525253d1%25252527a%2525253d0kierowca kat c%' order by 6066-- mnacdoradca zawodowyin%25c5%25bcynier elektrykadministracja biurowa'a=0 radompraca z orzeczeniem o niepełnosprawności kielcepracownik%252bbudowlankikierownik+sklepu śląskieoperator%252bw%252525c3%252525b3zka%252bwid%252525c5%25252582owego%252b%25252528m/k%25252529mechanik kłodzkopromotor markipraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%specjalista+ds.+kadr+i+p%25c5%2582acoperator+w%2525252525c3%2525252525b3zka+wid%2525252525c5%252525252582owego holandiatechnik farmacji poznańpracownik%2bsklepu%2binternetowego%27a%3d0praca biurowa z obs%c5%82ug%c4%85 klienta warszawapracownik do wyk%25c5%2582adania towarupraca+pomoc+księgowejbadania+i+rozw%2525c3%2525b3j szczecinpraca+fizycznzspecjalista ds kar i płac'a=0'a=0operator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego+%25252528m/k%25252529kupiec %28m/k%29 warszawakierowca+%2528m%2fk%2529+%2528kat.+c+e%252c+hakowce%2529 niemcymonter płyt gkpraca%2525252bw%2525252bszpitalupuszczykowomonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1299929131)))and'monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php"+and+"x"="y'a=0pomoc+kuchenna polskaoperator wózka widłowego belgiaspecjalista ds. sprzeda%c5%bcy produkt%c3%b3w bankowych katowicedoradca kredytowypracownik+do+sortowania+owocówpraca%2bdla%2bstudentalogistyka %257c dystrybucjaaaaaaaaamonter%252fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowych niemcytechnolo konstrukcji/wp-login.phpholandia ślusarz narzędziowy holandiagrecjaŻórawinapraca%2bw%2bteatrzenauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/admin-console/login.seam'a=0pracownik%2bprodukcji%2b-%2bpraca%2bdla%2bkobiet%2bi%2bm%25c4%2599%25c5%25bcczyznmonter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_image'a=0magazynier+%2c+budowlankaspecjalista%2bds%2breklamyspecjalista%2bds.%2brekrutacji%2bi%2bkadrpo%c5%82%c4%85czenia%2bprzychodz%c4%85cemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%253scrmechanik%2bprzemys%25c5%2582owy/%2bmonterpracownik+inwentaryzacji śląskiepracownik+magazynowy+%25252528m/k%25252529inżynier+środowiskapracownik+działu+hrnie pełny etat toruńmistrz+zmiany, poznańczarnocint%25c5%2582umacz rosyjskispecjalista+ds.+administracji+(m/k)operator+w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w+wid%25c5%2582owych polskabadania i rozw%2525c3%2525b3jaaaaaaaabez+j%2525c4%252599zyka niemcyzdalna jezyk francuski warszawapraca+fizyczna+budowlany warszawapracacownik gospodarczystaż+marketingasystent/ka ds. administracji i obs%25252525c5%2525252582ugi klientaasystent/ka warszawamonter pod%c5%82%c3%b3gprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnullpracownik biurowy ostrów wielkopolskitransport+|+spedycja'+and+sleep(3)+and+'1kontrola jako%25252525252525c5%252525252525259bci mazowieckiekierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27fjduhnpgni%27%29%2doradca techniczno-handlowy śląskieoborniki+Śląskieg%25c5%2582%25c3%25b3wny+operator+tekturnicyelektronik+(m/k)+w+zespole+reklamacji wrocławpraca za granica warszawaadministracja pa%252525c5%25252584stwowpraca fizyczna sprzątaczka katowiceinżynier mechanik krakówmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+and+1%253e1pracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%2525252525252525c3%2525252525252525b3w/etc/passwd' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- xhcejunior+front-end%25252527monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%3kierowca w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owegomonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+and+1%253d1junior it warszawakierowca+b++c+eprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- rdgipraca birowamonter p%25c5%2582ytpracownik administracyjny Łódźtechnik+far lubelskieprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+13,13,concat(0x7170627871,0x65686e4f4476744f5976,0x717a786a71)#nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.actiontechnik+elektryk+%28m/k%29praca+w+ochronie+na+obiektach+handlowych+-+biedronkaspecjalista+ds.+sprzeda%252525c5%252525bcy+produkt%252525c3%252525b3w+bankowychsekretarka, sekretarz, pracownik biurowy, pracownik działu kadrpracownik+produkcji-bez-jezykadoradztwo+%257c+konsultingmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27xlider+w+dziale+produkt%2525c3%2525b3w+du%2525c5%2525bcej+konsumpcjipracownik porz%2525252525c4%252525252585dkowy %252525252528m/k%252525252529pracownik+działu+obsługi+klientadoradca ds. sprzedaży samochodów nowych'a=0główny+technologpraca fizyczna poznańjunior front-end%252527 warszawasiedlcealuglass - realizacja piotr kalbarczyk" rlike (select (case when (2344=6191) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a6120pracownik%2bprodukcji%2b-%2bpraca%2bdla%2bkobiet%2bi%2bm%2525c4%252599%2525c5%2525bcczyznasystent/ka ds. ksi%252525c4%25252599gowosci pomorskiepracownik+produkcji+(m/k) bytomtransport%2b%257c%2bspedycja%27%2band%2b%27x%27%3d%27xand 1=2 union select 0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a--kierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527havbsprnla%2527%2529kierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczoprator w%25c3%25b3zka/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xfcokontrola+jakości wrocławpraca fizyczadministracjia biurowana warszawaspecjalista+ds.+administracji+%25252528m/k%25252529praca%25252bbez%25252bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%25252bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcychojnicemonter+kadłubówkierowca %2528m%2fk%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529 niemcyprzemys%25c5%2582 %257c produkcja sosnowiecspecjalista d/s importu -eksportu %2c obs%c5%82uga klienta %2c ar %2c konsultant z j%c4%99zykiem francuskim %2ckorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%2525c3%2525b3d barg%2525c5%252582%2525c3%2525b3w ko%2525c5%25259bcielny.dynówprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null--+owkrpracownik produkcji (m/k)pracownik produkcji spo%252525c5%252525bcywczej %25252528m/k%25252529in%25c5%25bcynier sanitarnychreception+%2cagient+kklenta+z+j%c4%99zykiem+angielskimkierowca kat c union all select 14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527guotrpdkjnquteorboujxqudymlmzftutpbsxqau%kontrola+jako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcikadry+i+p%25c5%2582acebez%2520do%2525c5%25259bwiadczenia niemcysprzeda%2525c5%2525bc %25257c obs%2525c5%252582uga klienta podkarpackiepracownik+biurowy+z+językiem+francuskim+-+praca+zdalnaadministracja%2bpersonalnakontrola+jakości Łódźbez+do%25c5%259bwiadczenia niemcylider w dziale produkt%2525c3%2525b3w du%2525c5%2525bcej konsumpcjipraca%2525252bniemcy%2525252bpraca%2525252bfizycznaniepe%25c5%2582ny etatkierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej %28m%2fk%29 niemcypracownik%252bprodukcji%252b%252528m/k%252529 niemcysprzedaż+|+obsługa+klienta śląskieoperator w%c3%b3zka warszawaoperator+wózków+widłowych tychykierowca %28m%2fk%29 %28kat. c e%2c hakowce%29kierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m/k%2529 niemcypracownik%2bmagazynowy%2b%252528m/k%252529internet | e-commerce szczecinkierowca+%28m%2fk%29+%28kat.+c+e%2c+hakowce%29monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider show imagekierowca+autobusuprodukcja sosnowieckierownik+utrzymania+ruchu/wp-login.phpmechanik silnik%25c3%25b3w lotniczychbez%2bdo%252525c5%2525259bwiadczeniakonsultant+ds.+obs%2525c5%252582ugi+klienta warszawamonter okispecjalista%2bds%2bwsparcia%2bsprzeda%25c5%25bcyskałamagazynier%2cprodukcja%2ckierowca%2520kat.b niemcypracownik+magazynu+bez+doświadczenia łódzkieprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,concat(0x7170627871,0x4b6a6c6e4f454667626c6f774a455451687846675a6568746e/etc/passwd%' order by 1-- lxhm'asystent+dzia%c5%82u+hrmagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca%2bkat.b mazowieckiecross border recruitmentpracownik%2binwentaryzacji%2bza%2bgranic%25c4%2585/etc/passwd'+union+all+select+null,null,null--+enwupracownik%25252bobszaru%25252bprodukcji%25252b%252525252528m/k%252525252529office krakówwarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy+and+1%252525253e1praca ca%2525c5%252582y etattechnik%2bfarsekretarka+ze+znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585+j.+niemieckiegomechanik%2b%2butrzymania%2bruchupracownik produkcji p%25c5%2582o%25c5%2584skdoradca+technicznylektor+j.+niemieckiegoochrona dla zwierz%252525c4%25252585tlogistyka+%257c+dystrybucja warszawakonsultant+telefoniczny łódźpielęgniarka wrocławlogistyka | dystrybucja pruszkówmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admintransport %7c spedycja and 1=1 tychyoperator w%2525c3%2525b3zkapracownik+budowlanki śląskiesupply+chain+manager warszawawykrawacz drobiupraca bez znajomo%2525252525c5%25252525259bci j%2525252525c4%252525252599zyka niemcy/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- xstvbudownictwo%2525252525252b%25252525252525257c%2525252525252bgeodezja francjaarchitekt wnetrzliczenie+banknotow warszawapraca w piekarni pomorskiemagazynowy %252528m/k%252529 warszawaubezpieczeniakierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) opoleprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null#pracownik biurowy gdyniamechanik%2bsamochodowynauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbotransport%252b%257c%252bspedycja%2522%252band%252b%2522x%2522%253d%2522ykierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null-- sgqzpracownik%2bprodukcjipracownik produkcyjny tychyinżynier jakości w dziale projektówpraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%252525c4%25252599zyka niemcyin%25252525c5%25252525bcynier+ds.+utrzymania+ruchumikrofony+do+komputerasprz%2525c4%252585taczka w szkole szczecinconstruction+worker polandoperator koparki ładowarkikonstantynów+Łódzkimonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+and+1%253d1%2527a%253d0 lubelskiemagazynier+-+nie+wymagamy+do%c5%9bwiadczenia%21audytorspecjalista+ds.+kadr+i+rekrutacji+%252528m/k%252529specjalista ds. cz%c4%99%c5%9bci zamiennychelektryk mistrz wałbrzychtransport %25257c spedycja%2527 and %2527x%2527%253d%2527yz%252bykrainygłówny+operator+tekturnicyobsługa+bagażowa warszawainternet | e-commerce'a=0 szczecinmanager+%2525c5%252582a%2525c5%252584cucha+dostaw warszawaoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego %25e2%2580%2593 2 zmiany%252c bez do%25c5%259bwiadczeniapraca%2bw%2bholandii szczecinkierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null--+sgqznauczyciel języka niemieckiego dolnośląskiestructuralobsługa+interesantów łódzkiemonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%25in%2525252525c5%2525252525bcynieria%25252b%25252525257c%25252bprojektowanie podkarpackienauczyciel angielskiego, chinskogoczęstochowakierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%in%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1870516637)))and"ksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87 %7c audyt %7c podatki pomorskietelepraca dla onnauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/web-console/invokerpół+etatu warszawazdalna+bez+języka+obcego polskain%2525c5%2525bcynier%252belektronik%252b%252528m%252fk%252529active directoryzdalna+bez+języka+obcegopracownik%2525252bprodukcikadry+i+płace warszawanauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/invoker/jmxinvokerservletzakup%2525c3%2525b3wpracownik%2bdzia%252525c5%25252582u%2bhrdolicepraca%2bfizyczna%2bbudowlanyksiąż wielkopolskiadministracja państwow warszawapraca%2bfabryka%2525c5%25259blusarz bez jezykamagazyn+-+praca+od+zaraz%2c+17%2c50+z%c5%82/godzin%c4%99+%2b+premie+i+inne+korzy%c5%9bci%21doradca klienta, pracownik biurowy,administracjapracownik biurowy gdańskbhp+sprzedawcain%2525c5%2525bcynier%2bbudowyin%c5%bcynier ds. utrzymania ruchumonter%2b-spawaczkierowca+%25252528m%25252fk%25252529+%25252528kat.+c%2525252be%2525252c+hakowce%25252529 niemcytechnolog %25c5%25bcywno%25c5%259bcipracownik do wyk%252525c5%25252582adania towaruadministracja%252bpa%25252525c5%2525252584stwowwarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy%2525252522+or+%25252525281%252525doradca+ds+nieruchomo%2525c5%25259bci warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 8739=(select 8739 from pg_sleep(32)) and ("stag"="stagtransport %25257c spedycja warszawapracownik%2bporz%2525252525c4%252525252585dkowykierowca+prezesainternet %7c e-commerce%27a%3d0jordanów Śląskiasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%2525c5%252582ugi+klienta warszawaprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja krojczyin%c5%bcynier budowy/wp-login.php and 1=1spawacz zbroje%c5%84sekretarka ze znajomością j. rosyjskiego krakówpomocnik+%25c5%259bmieciarzatechnik+elektryk/wp-login.php'a=0warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy2121121121212.1internet %252525257c e-commercehotels hiszpa%c5%84skiegoswarzędz wielkopolskiegłówna księgowajunior project management polandpracownik produkcji skawinapracownik ksi%25c4%2599garnistudio+assistant+jobs warszawabudownictwo%2b%25252525257c%2bgeodezja%2bpomocnik/etc/passwd%3bselect+dbms_pipe.receive_message%28chr%2878%29%7c%7cchr%28122%29%7c%7cchr%28103%29%7c%7cchr%2897%29%2c5%29+from+dukontroler jakosci towaru bielsko bialapracownik gospodarczy wielkopolskiemonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0opiekunka+osób+starszychg%c5%82%c3%b3wny operator tekturnicyprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null#przemys%25c5%2582+%257c+produkcja kujawsko-pomorskiewprowadzanie+danych poznańin%2525c5%2525bcynier+serwisulogistyka %257c dystrybucja warszawaserwis+spszatajacy warszawa/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- qhytkierowca c e mazowieckiepracownik umys%c5%82owy bytom%2525252525c5%25252525259blusarz+bez+jezykapracownik+działu+administracjiochrona+osób+i+mieniapraktyki %7c sta%c5%bcopiekunka do dziecka wieluńkolporter ulotekmonter konstrukcji/wp-login.php%2527%253e%253cscript%253ealert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%253c/script%253ekiirowca+kat+b+magazynierkonsultant+%25c5%259blubnymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27+and+%27x%27%3d%27xpraca+zdalnakierownik utrzymania ruchukierownik administracji mazowieckielogistykpracownik powierzchni sprzedaży tomaszów mazowieckigłówny technologspecjalista+ds.+sprzeda%2525c5%2525bcy warszawaasystent/ka ds. administracji i obs%2525c5%252582ugi klienta warszawakontroler jako%25c5%259bci sosnowiecwolsztynangielski hiszpa%2525c5%252584ski warszawatransport+%25257c+spedycja+and+1%253d1dyrektor ds. bezpiecze%c5%84stwamonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0logistyk+magazynier wrocławkierowca kat c union all select null%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27fozgdoitzosfomiygouwpolfoaofitpvxcgizprasystent in%c5%bcynierasułówmonter konstrukcji%2fwp-login.php%2527a%253d0%2f07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0pracownik+administracyjny Łódźin%25c5%25bcynier jako%25c5%259bcispecjalista ds. kadr i p%2525252525c5%252525252582ac %252525252528m/k%252525252529praca%2bw%2bmagazynie%2bniemcy%2bbez%2bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%2bj%2525252525c4%252525252599zykatelefoniczny sprzedawca gdańskpraca+pomoc+ksi%2525c4%252599gowej wielkopolskieasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%c5%82ugi%2bklienta lublindoradztwo+|+konsulting warszawaca%25c5%2582a polskaspecjalista+dshrasystent+dzia%2525c5%252582u+zakup%2525c3%2525b3wdo+kiosku krakówmonter fasadinformatyka+administracjatransport%2b%2525257c%2bspedycja%25252522%2band%2b%25252522x%25252522%2525253d%25252522y%25252527a%2525253d0asystent dzia%25c5%2582u zakup%25c3%25b3w warszawapracownik+produkcji katowicemonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/894613256498.phpradzyminkierowca b zachodniopomorskiemagazynier%25252525252cprodukcja%25252525252ckierowca%20kat.b mazowieckiepraca+fizyczna+sprzątaczka katowicekierowca %28m/k%29 %28kat. c%2be%2c hakowce%29 warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych;select sleep(5)#budownictwo+%252525257c+geodezja francjakasjer';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(72)||chr(97)||chr(72),5) from dual--praca ochronawschowaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select 8389 from(select count(*),concat(0x716a786271,(select (elt(8389=8389,1))),030koordynator transportukierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- tvlbbrzeszczeoperator%2525252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%2525252bwid%2525252525c5%252525252582owychpraca fizyczna sprz%25c4%2585taczkapraca%25252bbez%25252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%25252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcykontrola+jako%2525c5%25259bcikierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%2525252fk%25252529specjalista+ds.+p%2525c5%252582ac+i+kadrelektryk wałbrzychpraca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2525252bj%2525252525252525c4%25252525252praca+bez+znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci+j%2525252525252525c4%252525252525252599zyk niemcyprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null--+jhghpomocnik %c5%9bmieciarza polskakierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27qzgbbpqntjeszwgpfntxnotltuoelfaisonpraca%2525252bfizyczna%2525252bw%2525252brolnictwiemonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php+and+1=1'a=0 lubelskiebadania+i+rozwój szczecinmechanik%25252c+operator+maszynkierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- gylzspecjalista ds. zakupów warszawaks+servicenauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/web-console/invokerkierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- bsympraca w magazynie niemcy bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%2525252599zykakierowca+%2528m%2fk%2529+%2528kat.+c%252be%252c+hakowce%2529monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.phpambasador markiprodukcja+lek%c3%b3wkafelkarzpraca na produkcji kąty wrocławskietransport+|+spedycja zachodniopomorskiekierowca+c pomorskiein%25252525c5%25252525bcynieria%252b%252525257c%252bprojektowanie podkarpackiemalarz szpachlarz niemcyobs%252525c5%25252582uga klienta warszawaasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta wrocławdoradca klienta, krakówinformatyka+programowanieoperator+w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w+wid%25c5%2582owych szczecinkonsultant+erp śląskiesprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta podkarpackiepracownik+sekretariatu warszawapracownik masta%252525252525c5%252525252525bcysta+w+dziale+rekrutacjidoradca ds nieruchomo%252525c5%2525259bcikonsultant erp śląskieinformation technology warszawadziale zakup%25c3%25b3wspecjalista dshrmanpower groupprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x46684d63644b556d7659,0x717pracownik szklarni z og%25c3%25b3rkami holandiaadministracja biurowa sosnowiecskokikoordynator+ds.+bhppracownik+magazynowy łódzkieoperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego holandiaoperator+cnc+-+atrakcyjne+wynagrodzenie!specjalista+ds+ubezpiecze%252525c5%25252584praca+popołudniami warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image" and "xproduction+engineerpracownik%2bprodukcji francjakasjer sprzedawcaoperator wrocławopiekunka+do+dziecka dolnośląskiekierowca++kat+c'+order+by+7661--+drsxelektronik+%252525252528m/k%252525252529+w+zespole+reklamacjispecjalista%2bds.%2bp%25252525c5%2525252582ac%2bi%2bkadrkierownik projektu wielkopolskiemonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%2525warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select n'a=0specjalsita+ds.+zakup%25c3%25b3wosoba+sprz%c4%85taj%c4%85ca warszawaprzemysł+|+mistrz+produkcjigastronomia %257c catering warszawabudownictwo %25252525257c geodezja pomocnikwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0+and+1>1transport %2525252525257c spedycja%25252525252527a%2525252525253d0%25252525252527a%2525252525253d0z%2bj%c4%99zykiem%2bw%c5%82oskimcounty dublinpostgresqlin%c5%bcynier+serwisuspecjalista%2bds.%2bwdro%c5%bcenia%2bplatformy%2btelewizyjnejkontrola jakosci nowy dwór mazowieckipo%25252525c5%2525252582%25252525c4%2525252585czenia+przychodz%25252525c4%2525252585cepomoc%252bw%252bt%2525252525c5%252525252582umaczeniachmechanik samochod%c3%b3w ci%c4%99%c5%bcarowychpraca+pomoc+księgowemagazynumonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/uploadify/uploadify.php%25252525253ffolder%25252525253dmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php99999%252522+union+select+unhex%252528hex%252528version%252528%25252kupiec (m/k) warszawarolnictwo %7c ochrona %c5%9brodowiskaaaaaaaaaprogramista cncin%25252525c5%25252525bcynier+sprzeda%25252525c5%25252525bcyspecjalista%2bw%2bdziale%2bmechanicznymmechanik%252525252c%2boperator%2bmaszynprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja wielkopolskiepracownik%252bbiuraspecjalista ds. sprzeda%c5%bcyprzemys%c5%82 %7c produkcja lubelskieprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null-- lbalmonter konstrukcji%2fwp-login.php%252527a%25253d0%2f07545460.php and 1%25253d1%252527a%25253d0/etc/passwd%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull--+ppzmsprzataczka w szkole%22 and %22x%22%3d%22xautomatyk+utrzymania+ruchu małopolskieprzemys%25252525c5%2525252582+%252525257c+produkcja pomorskiepomoc+księgowapracownik+fizyczna zgierz,transport %252525257c spedycja and 1%3e1warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22%2band%2b%22x%22%3d%22%27a%3d0praca bez jezyka magazyn niemcyredaktor+treści+marketingowychkucharzoperator w%25252525c3%25252525b3zkastudio assistantobsługa+maszyn wrocławkompetacja zamówień pruszkówoperator %2525c5%252582adowarkicie%252525c5%2525259bla+szalunkowy francjalogistyka+|+dystrybucja pruszkówmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0logistyka%2b%2525257c%2bdystrybucja polandmonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/license.phppraca%2525252bbez%2525252bjezyka niemcyelektronik %25252528m/k%25252529 w zespole reklamacjikierowca kat c%25%27 order by 1-- rvrispawacz+aluminiumtransport | spedycjamonta%25c5%25bcysta element%25c3%25b3w elektromagnetycznychsprzeda%25252525c5%25252525bc %252525257c obs%25252525c5%2525252582uga klientamechanik%2bprzemys%2525252525c5%252525252582owy/%2bmonterpracownik+magazynowy+%252528m/k%252529 katowiceinżynieria | projektowanie poznańprzemys%c5%82 %7c produkcja lublinmechanik%2bmaszyncarrefour warszawaosoba+sprz%c4%85taj%c4%85cain%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1referent ds. administracji %28m/k%29pcimt%252525c5%25252582umacz rosyjskinauczyciel język niemiecki/login.action/admin-console/'a=0tureckiprzemysł | produkcja ciechanówkierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%28m/k%29kontrola+jako%c5%9bci pomorskieoperator+sprzetu+budowlanegomig magmonter+konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/license.phppracownik produkcji warszawapraca dlaemerytki warszawaspecjalista ds ksi%c4%99gowo%c5%9bcispecjalista ds. księgowości łódzkiekierownik region%c3%b3w warszawakierownik+region%c3%b3w warszawamonter%2bpod%2525c5%252582%2525c3%2525b3gtransport%2b%7c%2bspedycja%2band%2b1%3d1ca%2525252525c5%252525252582a+polskaj%2525252525c4%252525252599zyk%252bfrancuskimonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider+show+imagemonter%252525252fka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowychsta%252525c5%252525bc hrkierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27hyjmaumgvckxychqldwdtgvuhqvfxznvuxpgtxscpraca++fizyczna+bez+j%2525252525252525c4%252525252525252599zykapracownik+biura warszawamalarz niemcykierowca (kat. c e, hakowce)pracownik%2bmonitoringu%2b-%2bobiekt%2bhandlowy%2b-%2bgliwicetuszynmechanik maszyn mazowieckie-3921' union all select 13,concat(0x7170627871,0x456b774a426c4e7a534d434a4c71634671524364715571694d4f5663636350697a544867494d596z+orzeczeniem jaworznom%252525c5%25252582odszykierowca kat c union all select null,null,concat(concat('qqzpq','gqxldvjcba'),'qbbvq'),null,null,null,null-- fexipracownik+dzia%2525c5%252582u+administracjikierowca%20w%20wypo%c5%bcyczalni%20samochodowej%20(m/k)pracownik%25252bw%25252bgospodarstwie%25252brolnymlekarz - okulistaoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego warszawatransport%2b%25257c%2bspedycja zachodniopomorskiemagazynier- praca na w%25c3%25b3zku wid%25c5%2582owymsiemianowicekadry+i+p%252525c5%25252582aceoperator wózka widłowego holandiaełkpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25252525c4%2525252599zyka niemcyszybko.plmagazynier%2b%252c%2bpakowaczhydraulik%2fmonter instalacjiinternet+%7c+e-commerce%27a%3d0 szczecinspecjalista%252bds.%252bp%2525c5%252582ac%252bi%252bkadrpracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%25252525252525c3%25252525252525b3wfinanse | bankowośćwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychyaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk'+order+by+1--+bikgochrona+w+sklepie krakówkierowca c%252be lub c1student+workprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null-- dsfcgastronomia | catering warszawapracownik%252bprodukcji%252bspo%252525252525c5%252525252525bcywczej%252b%25252525252528m/k%25252525252529j%25c4%2599zyk+francuskisupply+chain+managementpraca%25252bw%25252bniemczech niemcymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/xmlrpc.phppracownik+do+wyk%c5%82adania+towarunauczyciel+język+francuski warszawaasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c3%85%c2%82ugi+klientatłumacz rosyjskiego i angielskiegowarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252ajakości małopolskiem%25c5%2582odszy%20konsultant%20sprzeda%25c5%25bcy%20m/kolsztyngastronomia wrocławmagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca kat.b%2527a%253d0produkcja+dla++niepełnosprawnych+order+by+1--+jygtobsługa+klientasprzedaż+|+obsługa+klienta sochaczewkierowca%2bw%2bwypo%252525c5%252525bcyczalni%2bsamochodowej%2b%25252528m%2fk%25252529magazynier%20-%20nie%20wymagamy%20do%2525c5%25259bwiadczenia%252521duszniki-zdrójpomoc biurowa śląskiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1'and'k'='felectricalszamotułykierowca+dostawcasapprodukcja dla niepełnosprawnych 1/2 etatu poznańpraca+pomoc+ksi%2525c4%252599gowepraca+wakacyjna tychypraca biurowa warszawamagazynier/operator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego+%252528m/k%252529praca+z+zakwaterowaniem niemcymonter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_image%27a%3d0%27a%3d0pracownik+produkcji+-+praca+dla+kobiet+i+m%c4%99%c5%bcczyznpraca+fizyczna+sprz%25c4%2585taczka opolepraca%2bdla%2bpa%c5%84%2bi%2bpan%c3%b3wiossprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta rybnikoperator+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owego niemcypracownik+fizyczny niemcynauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invokeropiekunka+do+dziecka Łódźasystent/ka ds. administracji i obsługi klienta Łódźmagazynier+opoleochrona dla zwierz%25252525c4%2525252585tpraca%2bpomoc%2bksi%252525252525c4%25252525252599gowejkontrola jakościarchitekturabez+języka niemcykontrola warszawain%2525c5%2525bcynier sprzeda%2525c5%2525bcykonsultant ds. obsługi klienta/etc/passwd union all select null,null,null-- bsgzkontrola+jako%25c5%259bci polskatransport%2b%2525257c%2bspedycjaaaaaaaaapiastówkierowca kat c union all select null,null,null,null,null-- xbyapraca+cały+etatfrench+recruitmentdoradca+klienta warszawachoszcznotechnik%2bdentystycznysocial+mediabiuro administracja księgowość języki warszawapraca+dla+emeryta warszawapraca+magazynierspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%2525252525252c+obs%252525252525c5%25252525252582uga+klienta+%2525252525252c+ar+%2525252525252praca+fizyczna szwajcariawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2522 and %2522x%2522%253d%2522ymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0praca+ochrona katowicepomoc+kuchenna mazowieckiepraca%2bdla%2bucznia%2bwakacje%252527a%25253d0monter%2bkonstrukcji/wp-login.php%3cinputtype%3d%22image%22src%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%3b%22%3econstruction+workerpracown+ik+gospodarczy-kierowcapracownik magazynu bez doświadczenia łódzkiemagazynier%2b%25252528m/k%25252529badaniamonter konstrukcji/wp-login.php%253script%253ealert%28/mysqlerror/%29%253c/script%253epracownik produkcji praca dla stanowicemonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252527 or %252525281%2525252c2%25252529%2525253lubskopiasecznoopiekun+osoby+starszejcustomer+service+specialist+with+turkishhr%2c+kadry mazowieckietransport%2b%2525257c%2bspedycja%2band%2b1%25253d1project+manager warszawaoperator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego wielkopolskieasystent/ka ds. księgowosci pomorskiekierowca+bz zamieszkaniem zakopaneprzemysł+|+produkcjaspecjalista+ds.+kadr+i+p%c5%82ac+%28m/k%29 wielkopolskienauczyciel wychowania przedszkolnegoprochowicesap%25252527a%2525253d0sprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta szczecinkierownik+robótw%25c3%25b3zki%2bwid%25c5%2582owespecjalista ds. sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy produkt%2525252525c3%2525252525b3w bankowychmonter+instalacji+grzewczych+i+sanitarnych krakówmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/xmlrpc.phpwyk%25252525c5%2525252582adanie towaruin%2525c5%2525bcynier elektronik %252528m%252fk%252529praca przy kwiatachnowaopiekunka do osób starszych w niemczech bez języdla%20obcokrajowc%252525252525c3%252525252525b3wpracownik+powierzchni+sprzeda%25252525c5%25252525bc%25252525c4%2525252585praca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności+kisoftwaretechnik%2belektryk%2b%28m/k%29 pomorskielekarz mazowieckiemonter+kad%c5%82ub%c3%b3wmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%253dla%2bobcokrajowc%25c3%25b3winżynier gdańskpraca%2bbirowamarketing+%7c+reklama+%7c+prwarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy%25252527 and %25252527x%25252527%2525253d%2frizer+do+psovtaryfy+i+operatorzy+telefonii+kom%c3%b3rkowejindustry | production polandpracownik zielenikierowca %28kat. c%2be%2c hakowce%29'a=0/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null--+fyvmpraca fizyczna spawacz warszawaoperator+rotofleksuconstruction+engmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0%2527a%253d0asystent prjektantakierowca transport mleka kujawsko pomorskiepracownik+magazynowy+%2528m/k%2529 katowicepraca+fizyczna białystokprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych%25' union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- mozbpracownik produkcji policebudownictwo%252b%252525257c%252bgeodezja../monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0'a=0sprzataczka w szkole and 1>1pracownik monta%2525c5%2525bcu %252528m/k%252529praca na produkcji środa śląskawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0' and 'x'='y tychypracownik ochrony fizycznej - obiekt handlowy tarnowskie góryskrzypce+na+%c5%9blubpracownik produkcji %252528m/k%252529 niemcyadministracja%2bpa%25c5%2584stwowmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1"and"h"="hprzemys%252525252525c5%25252525252582 %2525252525257c produkcjaspecjalista ds. obs%2525c5%252582ugi klienta-j. niemiecki warszawatransport %7c spedycja' and 'x'='x tychyoperator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owegoin%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.php and 1%253d1magazynier wózkowyprzemys%25c5%2582 %257c produkcja warszawapracownik+ochrony zabrzespecjalista ds. szkole%c5%84serwis spszatajacynauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbossoperator+koparki mazowieckiein%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.php%2522 and %2522x%2522%253d%2522yspedytor+mi%2525c4%252599dzynarodowybez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%2599zykaasystent+w+dziale+kadr+i+p%252525c5%25252582acpracownik%2boohronytechnik elektryk/wp-login.phppracownik+magazynowymonter konstrukcji/wp-login.php%253cimgonmouseover%253d%2522alert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%2522%253epracownik produkcji spo%2525c5%2525bcywczej %252528m/k%252529kierowca kat b c1111111111111%27 union select char%2845%2c120%2c49%2c45%2c81%2c45%29--specjalista%252bds.%252bp%25c5%2582ac%252bi%252bkadr mazowieckielublin+voivodeshippracownik monta%2525c5%2525bcu %252528m/k%252529 sosnowiecmonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/uploadify/uploadify.php%252525253ffolder%252525253d-3483 union all select 14%252c14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527rulwspjyntrjvwnbkzwfbudpracownik+produkcji+%2525252528m/k%2525252529 niemcypraca pomoc ksi%c4%99gowej wielkopolskiesamodzielna+księgowa warszawamonter gipsspecjalista%20ds.%20kadr%20i%20p%c5%82ac warszawamonter urządzeń dźwigowychspecjalista w dziale mechanicznymsortowanie towarówpomocnik instalatora instalacji sanitarnych warszawasprzedawca%2c+niania%2c+operatorka+linii+produkcyjnej polandmonter+szaf+sterowniczych+(m/k)grünberger personalvermittlungspecjalista+ds.+cz%25c4%2599%25c5%259bci+zamiennychtransport+%2525257c+spedycja%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0pracownik%2butrzymania%2bczysto%25c5%259bci%2bpolice%252c%2bszczecin%252c%2bpilchowo%252c%2bprz%25c4%2599socin%252c%2bzachodnioppakowacz bez języka niemcypraca biurowa z obsługą klienta lublinopiekun francjakierowca++kat+c%'+union+all+select+null,null--+bkjzmagazynier/operator+wózka+widłowego+(m/k) Łódźsupply chain podkarpackiemonter/ka element%2525c3%2525b3w do siedrejestratorka+medycznapraktyka hrnauczyciel j%25c4%2599zyk niemieckipraca%2btransport%2blogistykaskarszewyoprator wózka dolnośląskietechnik elektryk (m/k) polskapracownik fizyczny wrocławkierowca+b++c%2bespecjalista+ds+sprzedaży+mieszkańpracownik produkcjii wielkopolskiekierowca b c%2bein%252525c5%252525bcynier+elektronik+%25252528m%252fk%25252529mechanik+samochodowy+kierowcatłumacz+rosyjskiego+i+angielskiego warszawareferent ds funduszy europejskichpraca%2bniemcparkieciarzy%2bpraca%2bfizycznakadry+i+p%c5%82acefrancuski+rekrutacja małopolskiebudownictwo+%25257c+geodezjamonter wentylacji łódźpodwykonawca p%252525c5%25252582ytky g%252525c5%25252582adzie malowaniej%2525c4%252599zyk+w%2525c5%252582oskitechnik mechanik warszawakierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%252525252fk%252525252529konsultant+telefoniczny warszawadesignerpracownik dzia%c5%82u administracjikierowca c%25252be niemcymagazynier%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%c5%9bwiadczenia%21pracownik produkcji %2528m%252fk%2529monter statkówpracownik monitoringu - obiekt handlowymonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider+show+imagepracownik+biurowy poznańbez+językamagazynier- praca na w%2525c3%2525b3zku wid%2525c5%252582owym1+%25d0%25b7+154+++%252cszuka+pracy+kierowcy+c+e+pdw%25c3%25b3jna+obsadamonter konstrukcji/wp-login.php%3cinputtype%3d%22image%22src%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%3b%22%3emechanik%2bsilnik%252525c3%252525b3w%2blotniczychchoroszczprodukcja+dla++niepe%2525c5%252582nosprawnych%252527a%25253d0bojszowyводитель+категории+blogistics%2bmanager polska