monter+konstrukcji/wp-login.php<imgonmouseover="alert('mysqlerror')">../../../../../../../../etc/passwdkierowca kat c union all select 14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','jqfsnwtyee'),'qbbvq'),14-- ljauobs%25c5%2582uga klienta warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/07545460.php and 1%25252525253e1wodzisław Śląskipakowanie+nieletnipracownik stacji palow'a=0ochrona+emerytspecjalista+ds+kadr+i+p%25c5%2582acpiekoszówmonter+rurociagow'a=0 niemcyoperator%2bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%2bwid%252525252525c5%25252525252582owychmagazynowy %252528m/k%252529 warszawawyk%c5%82adanie towaru tychymonter rusztowańbudownictwo%252525252b%252525252525257c%252525252bgeodezjaspecjalista%2bds.%2bmarketingubiuro+administracja+księgowość+językilider+w+dziale+art.+przemys%25252525c5%2525252582owychtransport+|+spedycja'a=0 warszawaadministracja pa%2525c5%252584sumowa+o+pracę dolnośląskiegame engineerpomoc%2525252bksiegowejit+sta%25c5%25bclider w dziale art. przemys%25c5%2582owych/etc/passwd%27%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%2878%29%7c%7cchr%28122%29%7c%7cchr%28103%29%7c%7cchr%2897%29%2c5%29 fromkierowca b bes znajosci jenzyka niemcykierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo' and 'x'='xstaroźrebymonter%252525252fka element%25252525252525c3%25252525252525b3w do siedze%25252525252525c5%2525252525252584 samochodowychpraca%252525252525252bfizyczna%252525252525252bw%252525252525252brolnictwiemonter/ka elementów do siedportugaliakierowca kat c%252527 union all select null%25252cnull-- xkdapraca bez znajomo%c5%9bci j%c4%99zyk niemcytransport %7c spedycja and 1%3e1adsense+help+forum+-+google+product+forums+essay+topicsnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 4100=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(nowaopiekunka do osób starszych w niemczech bez języdolnośląskiepracownik produkcji spo%2525c5%2525bcywczej %252528m/k%252529przemys%2525c5%252582 %25257c produkcja katowicekierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull-- ggthdziale+zakup%25c3%25b3wbudownictwo %25252525257c geodezja francjamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%25mechanik+silnik%2525c3%2525b3w+lotniczychwarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy+and+1%252525253d1%2525252527a%252pracownik+obs%252525c5%25252582gi+lotniskaoperator w%25252525c3%25252525b3zka widmonter+kad%25c5%2582ub%25c3%25b3woperator mazowieckieprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null-- yfng%d0%a1%d0%be %d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc %d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%bemonter konstrupracownik+produkcyjny+%2528m/k%2529serwis+|+technika+|+montaż lublinkórnikprzemysł | produkcja warszawawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27+and+%27x%27%3d%27ylider w dziale art. przemys%c5%82owych zgorzelecВОДИТЕЛЬ Сprzedsi%25c4%2599biorstwo nasienne centrala nasienna sp. z o.okierowca++kat+c%252527+union+all+select+null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull--+gkmekurs+na+wózki+widłowepraca%252bbez%252bznajomo%25c5%259bci%252bj%25c4%2599zykamanager+gastronomiaproject+manager wielkopolskiedoradztwo%2b%25252525257c%2bkonsultingoperator wózka widłowego krakówmławapracownik+szklarni+z+r%252525c3%252525b3%252525c5%252525bcamispecjalista%20ds%20ubezpiecze%c5%84 warszawakierownik region%2525c3%2525b3wmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y+and+1>1kierowca w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owegokurs+na+w%c3%b3zki+wid%c5%82owepracownik sklepu odzie%252525252525c5%252525252525bcowego %25252525252528m/k%25252525252529forklift sosnowiecpomoc+domowa warszawasspecjalista+ds+kadr wrocławpraca z orzeczeniem o niepełnosprawności kierowca kat.bhotels hiszpańskiegopracownik+produkcji dzierżoniówkierrowca kat b%25252527a%2525253d0kontrola%252525252bjako%2525252525c5%25252525259bci polskahungarian speaking accountantspecjalista+ds.+ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bci warszawaksięgowa śląskiealuglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 8110=(select count(*) from all_users t1,all_users t2,all_users t3,all_users t4,all_praca+zdalna polskapracownik+biurowy+na+magazynksięgowość wrocławdoradca ds. kredyt%25c3%25b3wmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y'+and+'x'='x/etc/passwd%'+union+all+select+null--+vzzrczechnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam';select sleep(32)#praca++fizyczna+bez+budownictwo%2525252b%2525252525252525257c%2525252bgeodezjapraca+fizyczna wrocławmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1 and 1>1in%25c5%25bcynier+elektronik+%2528m/k%2529 lubelskienauczyciel 1-3 warszawain%25c5%25bcynier serwisu warszawapraca fizyczna sprz%c4%85taczka katowiceoperator%2525252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%2525252bwid%252525252525c5%25252525252582owych polskakierowca kat c%' order by 1-- rvritechnik+elektroradiologpracownik dzia%2525c5%252582u obs%2525c5%252582ugi klienta warszawaandrychówlog into facebook | facebookkierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27cxqxjonpiiefyyvyknzvyixrpiwoxyxdxxqwajctechnolo konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0sap%27a%3d0transport+%2525257c+spedycja'||sleep(3)&&'1 grodzisk+mazowieckipraca dla parkierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%25252fk%252525252529praca+zdalna lublinadministracja%2bpa%252525c5%25252584stwowdysponentutrzymanie ruchu śląskie/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yfeukierowca c%252be wielkopolskieiron mountainpraca fizyczna sprz%2525c4%252585taczka sosnowiectransport | spedycja" and "x"="y tychytechnik+elektryk+(m/k)praca fizycznzmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527%2bor%2b%25281%252c2%2529%253rzeźnik francjaelektryktransport%2b%7c%2bspedycja%2band%2b1%3d1kierowca%252bw%252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2525252528m%252fk%2525252529 niemcyshare+a+link+on+twitterprace%2bfizyczneadministracja biurowa pomorskieprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych%25' union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- uggwsprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta rybnikbudownictwo+|+geodezjabez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%2525252599zykakadr+i+płacmonter%25252fka+element%2525252525c3%2525252525b3w+do+siedze%2525252525c5%252525252584+samochodowy niemcypraca%252bzakwterowaniemwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 and %22x%22%3d%22ykierowca w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owegopraca%2bzakwaterowaniem'a=0specjalista ds sprzeda%c5%bcy mieszka%c5%84główny operator tekturnicyoperator+cnc dolnośląskiepraca+pracownicy+wykonuj%2525c4%252585cy+prace+prostepraca bez znajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci j%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcyŁomiankipracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bobs%25c5%2582ugi%2bklientaspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%252c+obs%25c5%2582uga+klienta+%252c+ar+%252c+konsultant+z+jpomeranian voivodeshiptechnolo+konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%2527inżynier produkcji łódzkiedoradztwo%2b%252525257c%2bkonsultingpracownik utrzymania czysto%c5%9bci police%2c szczecin%2c pilchowo%2c prz%c4%99socin%2c zachodniopomorskiekierowca+%2528m/k%2529+%2528kat.+c+e%252c+hakowce%2529 niemcyelektryk mistrz wałbrzychmonter/ka elementów do sinauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam'monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x" or (1,2)=(sopiekunka do dziecka lublintransport%2b%252525257c%2bspedycja%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0limanowapraca bez jezyka niemcypraca+bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%99zykmonter%2bpod%2525c5%252582%2525c3%2525b3gpraca+bez+znajomo%c5%9bci+j%kontroler%2bjako%c5%9bci%2b(m/k)opiekunka do dziecka wrocławmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.php%252527specjalista+dprojektant instalacji elektrycznychoperator w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w wid%2525c5%252582owych szczecinkierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) gdańskkierowca+kat.+bdoradztwo %2525257c konsultingcarrefour warszawapraca biurowa z obs%c5%82ug%c4%85 klienta warszawaz+orzeczeniem warszawainspektor bhp wielkopolskapracownik%252bprodukcji%252b%252528m%25252fk%252529c%25252523praca+blogistyka %257c dystrybucja polanda%20pilot%20project%20for%20a%20new%20libertarian%20floating%20city%20will%20have%20300%20homes,%20its%20own%20government,%20andtransport%2b%252525257c%2bspedycja%00%27%7c%7csleep%283%29%26%26%271praca bez znajomo%25c5%2elektryk mistrzpraca%2bwieczoramitechnolog małopolskieszycie+w+domuoperator wózka widłowego wrocławadministracja%2b%2bpa%c5%84stwowamonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/uploadify/uploadify.php%253ffolder%253d/%25c5%259blusarz+spawaczkontrola%2bjako%2525252525c5%25252525259bci polskapracownik+w+gospodarstwie+rolnymmagazynier- praca na w%25c3%25b3zku wid%25c5%2582owympracownik+powierzchni+sprzeda%c5%bc%c4%85sprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta szczecintechnik+elektryk+%252525252528m/k%252525252529j. niemieckimlogistyka+|+dystrybucja warszawa*praca%252bbez%252bznajomo%25c5%259bci%252bj%25c4%2599zyka niemcykonsultant+ślubnymonter+statkówkiirowca kat b magazynierangielski+hiszpa%25252525c5%2525252584skimechanik maszynsklepu internetowegomonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/license.php%2527a%253d0administrator+siecioperator+koparki mazowieckiemonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_image%27a%3d0%27a%3d0kierowca++kat+c+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+xbyaСбор ягодmonter konstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php?filename=../../../../wp-config.phpregionalnywarehouse/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0%25252525252527a%2525252525253d0location%2525252525253dtychy and 1%2525252monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%3cscr%pracownik+szklarni szczecinprojet managerpraca+fizyczna+sprz%25252525c4%2525252585taczkapraca%252bbez%252bznajomo%2525c5%25259bci%252bj%2525c4%252599zyka niemcypraca na budowie warszawamonta%c5%bcysta+stela%c5%bcy+meblowychtechnik+serwisa pilot project for a new libertarian floating city will have 300 homes, its own government, andkierownik+sprzeda%25c5%25bcy warszawawprowadzanie danych warszawaasystent dzia%c5%82u hrwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2bor%2b%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select%2bspecjalista%2bds.%2bobs%c5%82ugi%2bklientapracownik+do+sortowania+owoc%252525c3%252525b3wpraca+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%2 niemcymsnauczyciel+j%25c4%2599zyka+niemieckiegohuman+resources+|+kadry gliwice(select (case when (5710=6699) then 'nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam' else (seoperator%25252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%25252bwid%252525252525c5%25252525252582owychtechnik elektryk %28m/k%29operator lublinpraca%2bbiurowa%2c%2bochronamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252522 and %252522x%252522%25253d%252522xj%c4%99zyk+francuskimonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-adminin%2525c5%2525bcynier+%2525c5%25259brodowiskapraca+burowa warszawasprzedaż+|+obsługa+klienta szczecinspecjalista%2bds.%2bksi%25c4%2599gowo%25c5%259bciprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja zachodniopomorskie-3921' union all select 13,concat(0x7170627871,0x456b774a426c4e7a534d434a4c71634671524364715571694d4f5663636350697a544867494d596przemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja wielkopolskieserwis zgorzelecmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0warehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy"+and+"x"="'a=0pomoc w t%2525c5%252582umaczeniachkierowca kat c%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- phhrt%25c5%2582umacz+rosyjskiegokontrola jako%2525c5%25259bci warszawapracownik ochrony krosnohuman+resources+%25257c+kadry warszawalogistyka katowicea%2525252526jasystent/ka ds. administracji i obs%2525c5%252582ugi klienta ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4stażysta+w+dziale+rekrutacjikierowca c e poznańsprzedaż+|+obsługa+klienta lubelskieprojektant/konstruktor/asystent odzie%25c5%25bcyj%c4%99zyk+w%c5%82oski warszawain%25252525c5%25252525bcynierpodw%c3%b3jna+obsada+kierowca+c%2bekonstruktor krakówspecjalista%252bds.%252bkadr%252bi%252bp%252525c5%25252582acmonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php2121121121212.1kierowca %2528m%252fk%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529 niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%2525sekretarka+ze+znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585finanse+|+bankowość warszawakierowca%2bkat%2bb niemcygastronomia-pomoc kuchennaks+servixwoperator %c5%bcurawiaŚwidnikjaworznopraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%25252525c4%2525252599zykamonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_show_imagj%25252525c4%2525252599zyk+w%25252525c5%2525252582oskipracownik+dzia%2525c5%252582u+obs%2525c5%252582ugi+klienta warszawalogistyka%2b%257c%2bdystrybucjapracownik+powierzchni+sprzedażyin%2525c5%2525bcynier+elektrykpraca na budowie warszawa warszawabadania i rozw%25c3%25b3jaaaaaaaakierowca+%25252528m%252fk%25252529+%25252528kat.+c%2525252be%2525252c+hakowce%25252529 niemcymieroszówkierownik-branża+betoniarskakorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%2525c3%2525b3d barg%2525c5%252582%2525c3%2525b3w ko%2525c5%25259bcielny.przemys%2525c5%252582 %25257c produkcja opolskiepracownik inwentaryzacji wrocławsekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j. angielskiegooffice assistantspecjalsita+ds.+zakup%25c3%25b3welektryk%25252celektromontertransport%2b%2525252525257c%2bspedycja%25252525252527a%2525252525253d0%25252525252527a%2525252525253d0kierowca++kat+c+union+all+select+14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527guotrpdkjnquteorboujxqudymlmzftutpbsxqau%angielski+hiszpańskipracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%252525252528m/k%252525252529praca fizyczna sprz%25c4%2585taczka szczecinpracownik+księgowości śląskiepracownik%2bbiurowy%2bz%2bj%c4%99zykiem%2bfrancuskim%2b-%2bpraca%2bzdalnapołączenia przychodzącedoradztwo%2b%257c%2bkonsultingmonter/ka elementów do siedzeń samochodowychspecjalista+ds.+sprzeda%2525c5%2525bcy+produkt%2525c3%2525b3w+bankowych/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bhzvcwieszanie+ubrań+i+wykładanie+kosmetyków+w+supersamach+lub+sklepach krakówkierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+jspkustawiacz+form+wtryskowychbez%252bznajomo%25252525c5%252525259bci%252bj%25252525c4%2525252599zykapraca%252bbez%252bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%252bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcyprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null#transport+%25257c+spedycja+and+1%25253e1monter/ka elementów do siedzeń samochodowy niemcyreferent ds. administracji %25252528m/k%25252529inżynier gdyniamanager sprzedaży (m/k)praca+pomoc+ksi%c4%99gowej wielkopolskiebezp%c5%82atne+kursy+i+szkoleniapomoc+księgowa warszawacie%c5%9bla szalunkowy../../../../etc/passwd wrocław%28select %28case when %286699%3d7591%29 then 6699 else 6699%2a%28select 6699 from information_schema.plugins%29 end%29%29monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php and 1=1praca%2bdla%2bucznia%2bwakacje%27a%3d0sekretarka ze znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585pracownik produkcji %25252525252528m%25252fk%25252525252529pracownik%252bna%252bfarmie%252bmlecznej niemcykościelecmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevstransport %2525257c spedycja and 1%2525253e1transport%2b%257c%2bspedycja%22%2band%2b%22x%22%3d%22ypracownik%252bprodukcji%252bspo%252525252525c5%252525252525bcywczej%252b%25252525252528m/k%25252525252529praca%2bfizycznzpakowacz bez języka niemcyin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1=1"and"x"="xpraca 8-16 wrocławhydraulik/monter%2binstalacjipomoc+w+t%25252525c5%2525252582umaczeniachbez do%25252525c5%252525259bwiadczeniaoperator+koparki,+brukarz,+pomocnik+budowlany islandiawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy and 1%3d1%27a%3d0specjalista ds. zakup%252525c3%252525b3wkontrola jako%252525252525c5%2525252525259bci mazowieckiestrzelce opolskieprodukcja dla niepeÅ‚nosprawnych' union all select null,null,null-- ucbzkonsultant+ds.+obs%252525c5%25252582ug+klientapraca+fizyczna holandiainternet | e-commerce szczecinkierownik zespołu programistycznegolider+w+dziale+produkt%25c3%25b3w+du%25c5%25bcej+konsumpcjiwarehouse/wp-login.php%27a%3d0specjalista+ds+kadr+i+płac podkarpackieoffice+assistantsarnówtransport %25257c spedycjaoperator+cnc+-+atrakcyjne+wynagrodzenie%21media+%7c+sztuka+%7c+rozrywka%27a%3d0bez%2520do%2525c5%25259bwiadczenia niemcypraca fizyczna mysłowicekierowca++kat+c%2525%2527+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+jqneasystent inżynieraoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego %252528m/k%252529po%25c5%2582%25c4%2585czenia przychodz%25c4%2585cespecjalista ds. planowania jako%2525c5%25259bci %252528m/k%252529młodszy konsultant sprzedażykontrola jakości śląskieobsługa+maszynoperator+monterpraca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności+kierowca+kat.basystent/ka ds. administracji i obs%25c3%2585%25c2%2582ugi klientaniepe%c5%82ny+etat warszawamagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca%2bkat.b mazowieckiekierowca kat c union all select 14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14-- klbo and 1=1praca+fizyczna sochaczewtechnik%2bkonsultant%2b%2525252528m/k%2525252529pracownik%2bprodukcji%2b%2525252528m/k%2525252529 niemcyoperator w%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w wid%25252525c5%2525252582owychsta%2525c5%2525bc marketingpraca+na+produkcji poznańpracownik utrzymania czystości police, szczecin, pilchowo, przęsocin, zachodniopomorskiehr wielkopolskiepakowaczkierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,concat(concat('qqzpq','ozxbadwkeryubteelzmrfsmowfuuyscgdlxpdvcg')inżynier mechanik krakówmagazynier %2c pakowaczdziale%20zakup%c3%b3wpraca fizyczna w rolnictwietechnik%2belektryk/wp-login.php%2527a%253d0kierowca%252bc%252bekierowca%252bw%252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2525252528m%2fk%2525252529monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="ypracownik%2bdzia%25252525c5%2525252582u%2bobs%25252525c5%2525252582ugi%2bklientaoperator+wózka+widlowego drezdenkoin%252525c5%252525bcynier+budowy/wp-login.php%2522+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_const%2528char%wolinbudownictwo%252b%252525252525257c%252bgeodezja francjapomocnik%2b%c5%9bmieciarza polskaprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja lubelskiemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/uploads/51217766.phpinformatyka programowanie helpdesk-1260 union all select 14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','gacbylpufr'),'qbbvq'),14-- kpixwarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy%25252522+and+%25252522x%25252522%2525253d%2nauczyciel+j%c4%99zyk+francuski warszawamagazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca%2bkat.bin%c5%bcynier budowy/wp-login.php/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- yfeupraca+chałupniczakadr i płac warszawarenomowana+firma+zatrudni+operator%c3%b3w+na+linii+produkcjipracownik%2525252bprodukcji%2525252b%25252525252528m/k%25252525252529monter%252fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowych niemcynauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/admin-console/%2527a%253d0internet %252525257c e-commercelogistyka+%25257c+dystrybucja warszawakierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m/k%252525252529 niemcyt%c5%82umacz angielskiego warszawapęciceprojektant/konstruktor/asystent odzie%252525c5%252525bcysprzedaż | obsługa klienta lubin/etc/passwd'+order+by+1--+mlcwmontazysta operatorpraca fizyczna sprzątaczka poznańdoradca%2bds.%2bkredyt%2525252525c3%2525252525b3wit sta%252525c5%252525bcmonter%2bwentylacjidoradca+medyczny warszawakontrola%2bjako%252525c5%2525259bci mazowieckierosyjskimonter konstrukcji/xmlrpc.php%27a%3d0%27a%3d0technik+elektryk+%25252525252528m/k%25252525252529 polskaspecjalista+ds.księgowościspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%28m/k%29student+work wrocławpraca%2bw%2bochronie%2bna%2bobiektach%2bhandlowych%2b-%2bbiedronkamobilnawprowadzanie+danych++z+orzeczeniem warszawadoradca%2bfinansowyrussian polandpracownik myjni samochodowej (m/k)call+center warszawatransport %25257c spedycja and 1%253e1bielskspecjalista ds ubezpieczeńochrona emeryt warszawaplanista+produkcji łódzkiedziale zakupówlider+w+dziale+art.+przemys%c5%82owychprzemysł+|+produkcja szczecin?produkcja%252bdla%252b%252bniepe%2525c5%252582nosprawnych%252b1/2%252betatuasystent+ds.+kadr+i+p%c5%82acpracownik porz%c4%85dkowy (m/k)pracownik fizyczna zgierz,monter%2525252525255c pakowaczoławain%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1"and"x"="xpraca dla pa%c5%84 i pan%c3%b3wnauczyciel+angielskiegoprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c mistrz produkcjiin%252525c5%252525bcynier+elektronik+%25252528m%252fk%25252529praca fizyczna gdyniastudent+praca lublingrodzisk+mazowieckigoleniówpraca fizyczna bez j%2525c4%252technik+weterynariipracownik biurowy podkarpackieprojektowanie+wn%c4%99trzhr%252c%252bkadryspecjalista+ds.+kadr+i+p%c5%82acnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 6055=(select count(*) from generate_seripracownik+obszaru+produkcji+%2528m/k%2529pracownik ksi%25c4%2599garnikorektor małopolskiemanager+sprzeda%252525c5%252525bcy+%25252528m/k%25252529mechanik samochodów ciężarowych/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- dkcbpracownik%25252bgospodarczypracownik+powierzchni+sprzeda%252525c5%252525bcypracownik+montażu+(m/k) dąbrowa+górniczat%25c5%2582umacz j%25c4%2599zyka ukrai%25c5%2584skiegopracownik%25252bpowierzchni%25252bsprzeda%252525c5%252525bcy/kasjerzamośćprzemysł | produkcja wrocławdoradca techniczny %28komponenty maszyn%29manager+%c5%82a%c5%84cucha+dostawopieka%2band%2b1%3e1dyrektor przedszkolapracownik+zielenielektryk%252525252celektromonterspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%252525252c+obs%25252525c5%2525252582uga+klienta+%252525252c+ar+%2sprzedaż+|+obsługa+klienta lublinpraca+pomoc+ksi%2525252525c4%252525252599gowejspecjalista+ds+sprzeda%c5%bcy+mieszka%c5%84licencjatprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null-- eorimagazynowy %28m/k%29 warszawabudownictwo %257c geodezjatechnolo konstrukcji/wp-login.phpkonsultant ds. obs%25c5%2582ug klienta niemieckoj%25c4%2599zycznego warszawamonter%25252525255c%2bpakowaczprzemys%c5%82 %7c produkcja zachodniopomorskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/uploads/51217766.phpemerytka+szczecin+pomorzanykierowca+vip warszawapielęgniarkam%c5%82odszy+konsultant+sprzeda%c5%bcy+m/kmonter/ka+element%c3%b3w+do+siedze%c5%84+samochodowy niemcypracownik+produkcji+spo%252525252525c5%252525252525bcywczej+%25252525252528m/k%25252525252529operator+koparki małopolskienauczyciel rosyjskiego warszawabez+do%25252525c5%252525259bwiadczeniawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0"+and+"x"="xp%c5%82atnos ci warszawaaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk+order+by+7638#marketing+%252525257c+reklama+%252525257c+prpraca+wakacyjnamechanik silnik%c3%b3w lotniczychmagazynier grodzisk mazowieckisprzedaż+|+obsługa+klientaspecjalista%2bds.%2bwdro%c5%bcenia%2bplatformy%2btelewizyjnej600praca fizyczna bez j%252525252525c4%25252525252599zykatechnik elektryk %2528m/k%2529obs%c5%82uga maszynproductionpracownik+fizyczny lublinoperator koparki, brukarz, pomocnik budowlanyoperator+wózka+widłowego łódzkieosoba+sprzątająca warszawaasystent/ka ds. ksi%c4%99gowoscipracownik produkcji %25252528m/k%25252529praca%2525252bfizyczna%2525252bspawacz niemcypracownik+do+sortowania+owocówpracownik produkcji spo%c5%bcywczej %28m/k%29fizyczna%2ckierowca%2coperator%2c+rozna1+з+154+++,szuka+pracy+kierowcy+c+e+pdwójna+obsadafrench+home+officewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="x"and"m"="ipomocnik+%c5%9bmieciarzamonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php2121121121212.1specjalista%25252bdpomoc ksi%2525c4%252599gowapoczta polskakontrola%252525252bjako%252525252525c5%2525252525259bcipracownik monta%2525c5%2525bcu %252528m/k%252529 bytompracownik+powierzchni+sprzeda%25c5%25bcypracownik produkcji %2528m/k%2529 bytomkonsultant+ds.+umawiania+spotka%25252525c5%2525252584produkcja dla niepe%252525c5%25252582nosprawnych 1/2 etatupraca fizyczna rybnikpraca%2bdla%2bosob%2bniepelnosprawnychtransport%2b%25257c%2bspedycja%2522%2band%2b%2522x%2522%253d%2522ypraca%25252525252bzdalnaprzemys%c5%82+%7c+produkcja lubelskie../../../../../../../etc/passwdpracownik%252bprodukcji%252b%252528m/k%252529transport %7c spedycja' and 'x'='xbochniajęzyk+włoskisprzedaż+|+obsługa+klienta kielceenergetyka+%7c+elektronika niemcyspecjalista+ds+kadr+i+p%25c5%2582ac wielkopolskapakowanie%2bnieletniasystent/ka ds. ksi%2525c4%252599gowosci pomorskiesekretarka+ze+znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585+j.+niemieckiegoin%25c5%25bcynier+wtrysku/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull--%2benqtbachowicemagazynier %252528m/k%252529białobrzegipracownik%2bdzia%c5%82u%2bw%c4%99dliny/serypracownik%2bw%2bgospodarstwie%2brolnymmonter%2525252fka%2belement%252525252525c3%252525252525b3w%2bdo%2bsiedze%252525252525c5%25252525252584%2bsamochodowychdla%252bobcokrajowc%25c3%25b3wpracownik+biurowy gdyniasekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85'a=0szpachlarz samochodowyadministracja+pa%c5%84stwowakoordynator projektupracownik+dzia%25c5%2582u+administracjikierowca transport mleka%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c+%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8+bz%2bj%25252525c4%2525252599zykiem%2bw%25252525c5%2525252582oskimstarszy inspektor bhp mazowieckiekadra+zarz%c4%85dzaj%c4%85capracownik%2bmonta%252525c5%252525bcu%2b%25252528m/k%25252529młodszy specjalista ds. kadr i płacpraca%25252bbez%25252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%25252bj%2525252525252525c4%25252525252525259technik dentystyczny wrocławmagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca%2bkat.bjordanów Śląskilogistyka+%2525257c+dystrybucjapracownik produkcji (m/k) bytomprzemys%25c5%2582 %257c mistrz produkcjialuglass - realizacja piotr kalbarczyk" and sleep(32) and "iqvz"="iqvzin%2525252525c5%2525252525bcynieria %25252525257c projektowaniein%25c5%25bcynier zak%25c5%2582adu brzeg dolnyspecjalista+ds+ubezpiecze%25252525c5%2525252584pracownik stacji palow szczecinpomocnik w gospodarstwie rolnym niemcyenergetyka+%257c+elektronika niemcyspecjalista ds. p%25c5%2582ac i kadrsekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585 j. angielskiegopracownik+fizycznakierowca++kat+c%2527%253bselect+dbms_pipe.receive_message%2528chr%2528103%2529%257c%257cchr%252880%2529%257c%257cchr%252890%2529przemys%25c5%2582+%257c+produkcja kujawsko-pomorskie1/2 etetu emerytpracownik%2525252525252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiegowarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%22 and %22x%22%3d%22yrussianspecjalista ds. kadr i rekrutacji %28m/k%29magazynowy+(m/k)operator wtryskarki%2525252525c5%25252525259blusarz+bez+jezykaprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull%2cnull%2cconcat(0x7170627871%2c0x76716465767365577874%2c0x717konsultant+telefoniczny+ds.+sprzedaży+produktów+bankowychnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 1031=benchmark(32000000,md5(0x4e5a5642))konsultant rpkontroler+jako%2525252525c5%25252525259bci+%252525252528m/k%252525252529konstruktorspecjalista ds. gisangielski hiszpa%2525c5%252584ski warszawaŁowiczmonter%252525252fka+element%25252525252525c3%25252525252525b3w+do+siedze%25252525252525c5%2525252525252584+samochodowych niemcypielęgniarka wrocławwierzbicaprzemysł | produkcja sochaczewpraktyki %257c sta%25c5%25bcenergetyka | elektronika pomorskie/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null--+hofypracownik szklarni z r%2525c3%2525b3%2525c5%2525bcamiдизайнерnauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/github.com/joaomatosf/jexboin%2525c5%2525bcynier+zak%2525c5%252582aduoperator+w%2525252525c3%2525252525b3zka+wid%2525252525c5%252525252582owego+%252525252528m/k%252525252529technik elektryk (m/k) wołominspecjalista%2bds.%2bzakup%25252525c3%25252525b3win%252525c5%252525bcynier%252belektronik%252b%25252528m/k%25252529nauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbosspracownik obs%25252525c5%2525252582gi lotniskabez znajomości językaspecjalista%2bds.%2bp%2525252525c5%252525252582ac%2bi%2bkadrtechnolog+żywnosci mazowieckieoperator wózka widłowego swarzędzspecjalista ds poznańkierowca+cysterna polskatechnik%2belektryk/wp-login.php%27a%3d0kierowca śląskiespecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%2525c5%252582acexcel śląskiekierowca++kat+c%'+union+all+select+null,null,null--+tdolmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/%27a%3d0nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 1575=(select count(*) from sysusers as stransport %7c spedycja%22 and %22x%22%3d%22y%27a%3d0sekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585 j. francuskiegochoroszczwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x"and"f"="rnieporętpracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529transport+%7c+spedycja%27a%3d0 warszawaspecjalista%2bds%2bsprzeda%252525c5%252525bcy%2bmieszka%252525c5%25252584opiekunka+osób+starszych opolepracownik%2bdzia%c5%82u%2bobs%c5%82ugi%2bklientapomoc kuchenna, asystentki, cukirnik warszawamonter%25252fka element%2525252525c3%2525252525b3w do siedze%2525252525c5%25252525praca fizyczna gdańskaluglass - realizacja piotr kalbarczyk' order by 1-- fgbemonter konstrukcji/../../../../../../../../etc/passwd wrocławpracownik+produkcji+%252528m/k%252529sekretarka+ze+znajomościąkierowca%252525252bw%252525252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252525252bsamochodowej%252525252b%2525252528m%252fk%2525252529 niemcypraca dla pa%2525252525c5%252525252584 i pan%2525252525c3%2525252525b3wtuszynmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0monter/ka elementów dostrzelinmonta%c5%bcysta meblipomoc na magazyniewarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy%2525252522 and %2525252522x%25252budownictwo%2525252525252b%252525252525252525257c%2525252525252bgeodezjaszukam+pracy warszawanauczyciel angielskiego, chinskogo wrocławkierowca b opolepraca pomoc ksi%2525252525c4%252525252599gowejz+ukrainymanager sprzedaży ząbkowice Śląskiekontrola%2bjako%25252525c5%252525259bci polskaoperator+wózka+widłowego śląskienauczyciel j%25c4%2599zyka niemieckiegokwiecieńjobot24 sp. z o.o.kierowca+ce poznańnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam rlike (select (case when (2442=3885) then 0x6e/etc/passwd'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+dvybsta%c5%bc+marketingojrzeńnauczyciel+języka+nemieckiegopraca%2bz%2borzeczeniem%2bo%2bniepe%c5%82nosprawno%c5%9bcicustomer%2bservice%2bspecialistprzedstawiciel handlowyprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null#operator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego+%28m/k%29pracownik%2bprodukcji%2b%25252528m%2fk%25252529monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%252528selkierowca+wózka+widłowego warszawamagazynier-%2bpraca%2bna%2bw%2525c3%2525b3zku%2bwid%2525c5%252582owympraca%2bfizyczna zachodniopomorskiea%2bportier%2bszpitalprodukcja dla niepełnosprawnych order by 1#specjalista%2bds.%2badministracjiprojektant+wn%c4%99trztransport %7c spedycja2121121121212.1 tychypomoc+ksi%252525c4%25252599gowa warszawapraca fizyczna sprz%c4%85taczka bytomkierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null-- vyoetransport%2b%2525257c%2bspedycja%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0praca niemcyprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%25252525c5%2525252582nosprawnych%2525252527a%252525253d0spawacz+migwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0 and 1>1merkury marketpraca%252bdla%252bparpracownik ochrony fizycznej - obiekt handlowy tarnowskie góryspecjalista+ds.+zakupówpraca%25252bfizyczna%25252bbudowlany niemcyadministracja państwowsobótkain%25252525c5%25252525bcynier budowy/wp-login.php%252522 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%252528select monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.phpwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x'and'g'='zmonter bateri przemys%2525c5%252582owychpracownik+biurowy ostrów+wielkopolski500pracownik%2bprodukcji%2b%252525252528m/k%252525252529praca burowa warszawakasjer krakówpracownik+produkcji nysamonter%25252525252fka+element%2525252525252525c3%2525252525252525b3w+do+siedze%2525252525252525c5%252525252525252584+samochodowy niemcykierowca mi%c4%99dzynarodowymechanik+samochodowy warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php and 1%252525253d1%2525252527a%252525253d0monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252522 and %25252522x%25252522%2525253d%25252522xmechanik+przemys%25c5%2582owy/+monter niemcyoperator+w%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w+wid%252525252525c5%25252525252582owych polskapracownik%2bochronyprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null--+aolpbez j%252525c4%25252599zyka niemcypomocnik+śmieciarzapracownik+ochrony krakówkierowca++kat+c+union+all+select+null%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cconcat%25252528coirelandteresinmarketing Łódźkonsultant+ds.+obs%25252525c5%2525252582ug+klienta+niemieckoj%25252525c4%2525252599zycznegopracownik+monta%c5%bcu+%28m/k%29monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27+and+%27x%27%3d%27xmagazynier/operator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego %25252528m/k%25252529pracownik biurowy goleniówmagazynier%2b%25252528m/k%25252529pracownik%2bmonitoringu%2b-%2bobiekt%2bhandlowy%2b-%2bgliwicetechnik+elektryk/wp-login.phpproject+manager warszawabrand managerkwalifikowany+pracownik+ochrony krakówjasieńbudownictwo+%257c+geodezja warszawakobierzycespawacz śląskienauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/admin-console/'a=0praca%25252bfizyczna%25252bw%25252brolnitransport+%25257c+spedycja2121121121212.1monter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagedla+stuenmedycyna %252525257c opieka zdrowotnaaaaaaaaabez+do%25c5%259bwiadczeniapracownik%2bsekretariatujunior front-end%25252527transport %7c spedycja and 1%3d1monter%252fka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowych niemcyorzyszdoradca+klientads.+szycia+na+miar%2525c4%252599kierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nxpuoperator%252bprocesu%252bwtryskupraca%2bbez%2bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%2bj%2525252525c4%252525252599zykatransport+%25257c+spedycja%2527a%253d0sprzedaż | obsługa klienta rzeszówmarketing | reklama | pr krakówkontrola%2bjako%c5%9bcitechnik konsultant %252528m/k%252529konsultantwarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy99999%25252522+union+select+unhex%25252528hekierowca c+e wielkopolskieprzemysł | produkcja bytom%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c+%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%2pracown+ik+gospodarczy-kierowcakontrola jako%c5%9bci opolealuglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk%'+order+by+1#kierowca+transport+mlekakierownik+zmiany małopolskieelektromonterzatoradministracja+personalnapracownik monta%2525252525c5%2525252525bcu %252525252528m/k%252525252529pracownik produkcji - nie wymagamy doświadczenia%2525252525c5%25252525259blusarz spawaczkonsultant j%2525c4%252599zyk angielski mazowieckierencistki praca warszawaprzemysł%2b|%2bprodukcjadoradztwo+%257c+konsultingtechnolo konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0kierowca%2b%2bkat%2bc%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull--%2bbkjzmonter śląskieprzemysł | produkcja Świnoujścieasystent ds komunikacji jezyk hiszpanski poznań/etc/passwd%'+order+by+1--+lxhmmonter%2fka element%25c3%25b3w doin%252525252525c5%252525252525bcynieria+%2525252525257c+projektowanieblacharznauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbosspraca%2bpomoc%2bksi%252525c4%25252599gowejpracownik+obszaru+produkcji+%252525252528m/k%252525252529doradca klientads. szycia na miarę warszawain%25252525c5%25252525bcynier+sprzeda%25252525c5%25252525bcypraca+fizyczna mysłowiceasystent projektanta warszawawarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253e1mistrz zmiany gdańskasystent+dzia%c5%82u+zakup%c3%b3win%25c5%25bcynier jako%25c5%259bcitransport%2b%252525257c%2bspedycja%2525252527a%252525253d0monter%2fka%2belement%2525c3%2525b3w%2bdo%2bsiedze%2525c5%252584%2bsamochodowychkierowca+w+wypożyczalni+samochodowejadministracja+biurowa krakóww%2bj%c4%99zyku%2bukrai%c5%84skimpraca%25252bbez%25252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%25252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zykaksięgowość | audyt | podatki podkarpackietransport%2b%257c%2bspedycja%27%2band%2b%27x%27%3d%27ymonter%252boczyszczalnipraca transport budowapracownik biurowydoradztwo+%7c+konsultingmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0''a=0'a=0kadry+i+p%c5%82ace warszawaspecjalista%2bds.%2bp%c5%82ac%2bi%2bkadrdyrektor+zak%25c5%2582adukontrola jako%25c3%2585%25c2%259bcibez+do%25c5%259bwiadczenia niemcykorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgród bargłów kościelny.in%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1465063106)))and'pomoc%2bksi%c3%84%c2%99gowaprzedstawiciel+handlowy greater+polandpraca+fizyczna szwajcariaoperator wózków widłowychtransport %2525257c spedycja%252527 and %252527x%252527%25253d%252527xwarehouse+worker/wp-login.php%27a%3d0jako%c5%9bcibadania+i+rozwójaluglass - realizacja piotr kalbarczyk,(select 3842 from (select row(3842,1121)>(select count(*),concat(0x716a786271,(select (elaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk,(select+(case+when+(4371=4371)+then+1+else+1/(select+0)+end))in%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1'and'l'='bpracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%c3%83%c2%b3wgrafika+%7c+fotografia+%7c+kreacjapracownik produkcyjny %28m/k%29pracownik+ochrony gliwiceoperator wózka widłowego – 2 zmiany, bez doświadczeniatechnik+elektryk+%28m/k%29 kujawsko-pomorskiespecjalsita+ds.+zakupów wrocławprodukcja lek%25c3%25b3woperator+maszyn śląskiemagazynier wrocławkupiecpraca%2525252b%2525252bfizyczna%2525252bbez%2525252bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0'a=0serwis+spszatajacykierowca%2bwywrotki niemcypraca biurowa, administracyjna gorzów wielkopolskimonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_image%252527a%25253d0%mechanik przemys%c5%82owy%2f monteroperator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego mazowieckiebadania i rozwójaaaaaaaaprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+naozmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1<bodym%c5%82odszyedukacja %25257c nauka %25257c szkoleniadoradca techniczny %28komponenty maszyn%29 podkarpackiecad wielkopolskiepraca%25252bbez%25252bznajomo%25252525c5%252525259bci%25252bj%25252525c4%2525252599zyka niemcyprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+zfxzspecjalista+ds.+p%252525252525c5%25252525252582ac+i+kadrtransport %25257c spedycja grodzisk mazowieckipracownik+magazynowy szczecinpracownik+monta%25252525c5%25252525bcuczłuchówspecjalista+ds.+szkole%2525c5%252584/etc/passwd%2527%253bselect+dbms_pipe.receive_message%2528chr%252878%2529%257c%257cchr%2528122%2529%257c%257cchr%2528103%2529%25j%2525252525c4%252525252599zyk+rosyjskipraca burowa Łódźopiekunka osób starszych krakówsprzedaż | handel warszawapraca fizyczna skawinaspecjalista%2bds.%2bjako%c5%9bciasystent+dzia%2525c5%252582u+zakup%2525c3%2525b3wasystent+dzia%252525c5%25252582u+zakup%252525c3%252525b3wtransport%2b%2525257c%2bspedycjaaaaaaaaaprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null#wprowadzanie danychasystent/ka ds. ksi%252525c4%25252599gowosci pomorskiemechanik%2bprzemys%252525252525c5%25252525252582owy/%2bmonterpracownik%252bdzia%252525252525c5%25252525252582u%252bhrtransport %257c spedycja%27 and %27x%27%3d%27xsklepu+internetowegoca%c5%82a+polskaorganizacja+imprezkierowca (kat. c+e, hakowce)pracownik%2bprodukcji policeprodukcja+indesit+-+bezp%25c5%2582atny+transport-+atrakcyjne+premiepakowanie zamówień pruszkówaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and extractvalue(8473,concat(0x5c,0x716a786271,(select (elt(8473=8473,1))),0x716b717171)operator+rotofleksukasjer;select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(72)||chr(97)||chr(72),5) from dual--cie%2525c5%25259bla%252bszalunkowyenergetyka %7c elektronika niemcykierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+lmmvpraca+fizyczna chorzówindustry | productionspecjalista%2bds.%2bp%c5%82ac%2bi%2bkadr mazowieckiehr%252525252c+kadrymagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowcawarehouse worker/wp-login.php%2527a%253d0wyk%25c5%2582adanie towaruspecjalista ds. rekrutacji i kadropiekunka osób starszych warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php+and+1=1'a=0 lubelskiein%c5%bcynier+ds.+utrzymania+ruchutechnik elektryk (m/k) szczecinit sta%c5%bc'a=0sortowanie+listow warszawapracownik+monta%25252525c5%25252525bcu+%2525252528m/k%2525252529praca fizyczna bez j%2525język francuski krakówprodukcja dla niepe%25252525c5%2525252582nosprawnych%2525252527a%252525253d0j%c4%99zyk%2brosyjskiasystent/ka ds. administracji i obs%c5%82ugi klienta warszawamonter+konstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%253ffilename%253d../../../../wp-contransport+%25257c+spedycja%252527a%25253d0%252527a%25253d0produkcja%2blek%252525252525c3%252525252525b3wracibórzoperator+pras+-+praca+od+zaraz! dolnośląskie/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+yfeukierownik+ochrony polskain%25c5%25bcynier%2belektronik%2b%2528m/k%2529praca biurowa,magazynier chrzanówkierowca+b+bes+znajosci+jenzyka niemcybiurowa poznańmłodszy+księgowy warszawaŁobezmagazynowy+%28m/k%29krojczypomocnik+%2525c5%25259bmieciarzapraca%252bna%252bbudowie%252bwarszawaoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego warszawatransport+%257c+spedycja+and+1%253e1wykładanie towaru dniówkanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam' order by 1-- dbnkkierowca kat c union all select concat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527hkuhzirnbhswmykcjwbxedektgminnipexvsbuyh%2527%25switzerlandkierowca%2bw%2bwypo%252525c5%252525bcyczalni%2bsamochodowej%2b%25252528m/k%25252529 niemcyручная+работа Польшаmonter%2bkonstrukcji%2525252fwp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252f07545460.php%2band%2b1%252525253d1%2525252527a%2525252wykładanie towaru tychysprzedaż+|+obsługa+klienta siedlceadecco tomaszówprzemysł | produkcja olsztyntechnik%25252belektryk%25252b%252525252528m/k%252525252529transport %257c spedycjaprzemysł | produkcja lubelskieosoba sprzątającaasystent specjalisty laboratorium - praca sezonowasta%252525c5%252525bcysta w dziale rekrutacjimechanik+rowerowybez doświadczenia niemcyspecjalista ds. księgowościpraktykamagazynier-+praca+na+w%2525c3%2525b3zku+wid%2525c5%252582owymmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522+and+%2522x%2522%253d%2522ypracownik%252bstacji%252bpalowasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klienta+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j%c4%99zyka+ruskiegokierownik+regionalny mazowieckiemagazynier/operator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego%2b%2528m/k%2529zarządcaspecjalista%2bds.%2bksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259bcipraca+dla+par holandiahuman resources | kadry warszawaspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%c5%82acbudownictwo %7c geodezjaspecjalista+ds.+cz%2525c4%252599%2525c5%25259bci+zamiennychmonter statk%252525c3%252525b3wobsługa+klientanaprawabudownictwo%2525252b%25252525257c%2525252bgeodezjadziale+zakup%252525c3%252525b3wserwis+%7c+technika+%7c+monta%c5%bccsubcarpathian+voivodeshippracownik+zieleni poznańconstruction%2bworker polandpraca fizycznakucharzpraca fizyczna bez j%praca%252525252bbez%252525252bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%252525252bj%252525252525252525c4%2525252525252 niemcyoperator+wózka+widłowego'a=0 łódzkiedoradca+ds.+sprzedaży+samochodów+nowychpomocnik+instalatora+instalacji+sanitarnychzakupówlektor+angielskiego śląskie/etc/passwd%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xvcwkąty wrocławskiepracownik+monta%c5%bcuprzemysł+|+produkcja bytompodwójna obsada kierowca c eprzedstawiciel medyczny dolnośląskiein%c5%bcynieria+%7c+projektowanie lublinspecjalista+ds.księgowości warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_shkopiowanie%25252c skanowanielogistyka%2b%7c%2bdystrybucja polandkontrola jako%c5%9bciaaaaaaaain%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22ysprzedaż | obsługa klienta Środa Śląskaprzemysł+|+produkcja wałbrzychinżynier śląskiekontrola jakości wrocławbhp przedstawiciel handlowypomocnik+%2525c5%25259bmiciarzakołobrzegspawacz+tig+141%28select %28case when %286881%3d6881%29 then 6881 else 6881%2a%28select 6881 from information_schema.plugins%29 end%29%29m%c5%82odszy konsultant sprzeda%c5%bcyasystent/ka%20ds.%20ksi%252525c4%25252599gowosciadministracja perosnalnakey+account+manager+%2525252528m/k%2525252529skrzypce na %25c5%259blubnitowaczmonter+konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagekasjer tarnówmonter konstrukcji/wp-login.php%22%3ehead%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3c/script%3ehead%22%3e'and(select*from(select+sadministracja+pa%25c5%2584stwowaprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+jeandoradca do spraw odszkodowańoperator w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owego %2525252528m/k%2525252529kierowca b bes znajosci jenzykait sta%25c5%25bcadministracja+perosnalna%d0%a1%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be %7c %d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1skoroszycein%2525252525c5%2525252525bcynier mechanikpraca+w+biurze+z+językiem+ukrainskim wrocławpracownik+szklarni+z+og%252525252525c3%252525252525b3rkamimagazynier%252cprodukcja%252ckierowca%2bkat.boperator%252bw%252525c3%252525b3zkapracownik inwentaryzacji za granic%2525252525c4%252525252585specjalista+ds+kar+i+płac'a=0pracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529 bytomkonsultant+ds.+wdro%2525c5%2525bce%2525c5%252584rekrutacja pracownik%252525c3%252525b3wkierowca kat.b pomorskiereception ,agient kklenta z językiem angielskim mazowieckie.sortowanie warzywkonsultant+ds.+obs%25c5%2582ugi+klienta warszawapomoc%2bprzy%2bpakowaniupraca%252525252bzakwterowaniem polskachełmekpracownik produkcji nowy tomyślspecjalista%2bds.%2bjako%2525252525c5%25252525259bciislandiapracownik monta%252525252525c5%252525252525bcuustawiaczwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_csekretarka ze znajomo%2525252525c5%25252525259bci%2525252525c4%252525252585 j. rosyjskiegomonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imageinżynier budowy/wp-login.php and 1=1'and'c'='cradlincieślamalarz szpachlarz francjadla obcokrajowcówspecjalista ds. sprzeda%25252525c5%25252525bcy produkt%25252525c3%25252525b3w bankowychkierownik%25252creferent ds. funduszy europejskich %2528m/k%2529specjalsita ds. zakup%c3%b3wpracownik produkcji-bez-jezyka-niemiecki;in%252525c5%252525bcynier+elektronik+%25252528m/k%25252529 lublintester gier komputerowychasystent projektanta siecioperator w%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w wid%252525c5%25252asystent/ka+ds.+księgowosci gdańskpracownik%2bszklarni%2bz%2bog%252525c3%252525b3rkamipoczta polska krakówustawiacz maszyn produkcyjnych - nie wymagamy do%c5%9bwiadczeniabudownictwo%2b%2525257c%2bgeodezja%2bpomocnikkontroler%2bjako%25252525c5%252525259bci%2b%2525252528m/k%2525252529produkcja dla niepełnosprawnych;select sleep(5)#inżynier+zakładukierownik, dyrektor wrocławlesznooperator%252bw%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w%252bwid%252525c5%25252582owych polskain%c5%bcynierpolanicaspedytor mi%25c4%2599dzynarodowykierowca %28m%2fk%29 %28kat. c e%2c hakowce%29 niemcyspecjalista+ds.+jako%2525c5%25259bcioperator w%c3%b3zka warszawaexcel krakówopieka%2b%2bosob%2bstarszych%2bwlochyspecjalista ds. ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259bci warszawawarehouse worker warszawapracownik biurowy śląskieoperator%2bkoparki%2c%2bbrukarz%2c%2bpomocnik%2bbudowlanymonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider show imageszybkomonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0%2527a%253d0recepcjonista w hotelut%25252525c5%2525252582umacz+j%25252525c4%2525252599zyka+migowegoślusarz świdnikmistrz+zmiany gdańskspecjalista ds kar i płac'a=0'a=0'laborant maŁopolskiekierowca w wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni samochodowej %252525252525252528m%25252fk%252525252525252529ks+servicepracownik%2bprodukcji%2b%25252528m/k%25252529cieszynpracownik+magazynowy+-+atrakcyjna+stawka+i+bezp%25c5%2582atny+dojazddziale zakup%2525c3%2525b3wcie%2525c5%25259bla szalunkowy francjakierownik magazynu wielkopolskienauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbossbadania+i+rozw%252525c3%252525b3jprodukcja dla niepełnosprawnych' order by 1#pracownik produkcjii wielkopolskie/etc/passwd'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+ywifpracownik biuwykładanie+towaruśredniepracownik+dzia%252525c5%25252582u+obs%252525c5%25252582ugi+klientapraca+z+zakwaterowaniem niemcyna+zavodeopiekunka do osób starszych w niemczech bezpraca biurowa oławamonter%2bszaf%2bsterowniczych%2b%2525252528m/k%2525252529konstantynów Łódzkitransport %2525252525257c spedycja%25252525252527a%2525252525253d0%25252525252527a%2525252525253d0elektryk (m/k) pomorskiemonter/ka element%c3%b3w do siedze%c5%84 samochodowyspecjalista+ds+kar+i+p%2525c5%252582acadministracja%2bpa%25c5%2584stwowahuman+resources+%7c+kadry gliwiceprodukcja+dla++niepełnosprawnych;select+sleep(5)#liczenie banknotowpraca bez znajomo%252525c5%25252kierowca kat. b warszawakierowca+%28m%2fk%29+%28kat.+c%2be%2c+hakowce%29elektryk z dsbedukacja %2525257c nauka %2525257c szkoleniamedycyna+%25257c+opieka+zdrowotnapraca bez znajomo%2525252525c5%25252525259bci j%2525252525c4%252525252599zykprojektowanie wnętrzprzemys%25c5%2582 %257c produkcja pomorskiepracownik+dzia%252525c5%25252582u+w%252525c4%25252599dlinymonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/uploadify/uploadify.php%253ffolder%253dcie%25c5%259bla+szalunkowy francjakierowca kat c union all select concat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27hkuhzirnbhswmykcjwbxedektgminnipexvsbuyh%27%29%2c%27qbbvq%27kierowca kat c%252527 union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- gkmepracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%252528m/k%252529raszynpracownik+inwentaryzacji+za+granic%252525c4%25252585kierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- sgqzsign+in+-+google+accountswitnicapracownik montażu (m/k) dąbrowa górniczaochrona+dla+zwierz%25c4%2585t(select (case when (6699=7591) then 6699 else 6699*(select 6699 from information_schema.plugins) end))transport %257c spedycja and 1%3e1praca%252bbez%252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%252bj%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcyprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null#mistrz zmianypracownik%25252bfprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null#przedbórzmonter statk%c3%b3wmagazynier zachodniopomorskiepraca%2525252bbez%2525252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2525252bj%25252525252525c4%2525252525252599zykapłatnos cikierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m%2fk%252529kierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45),char(45,12monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show imagealuglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk")+and+3288=9932+and+("qqpg"="qqpgnauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console//admin-console//github.com/joaomatosf/jexbossin%2525c5%2525bcynier elektronik %252528m/k%252529 lubelskiekomponenty+maszyn podkarpackiesprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta tychypracownik dzia%25c5%2582u w%25c4%2599dliny/serymonter szaf sterowniczych (m/k)kontrola%252bjako%25c5%259bcimonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_imagekierowca+w+wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252525252528m%2525252fk%252525252525252529praca fizyczna płońskoperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego holandiaspecjalista ds. sprzeda%252525252525c5%252525252525bcy produkt%252525252525c3%252525252525b3w bankowychmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0%2527a%253d0%edukacja | nauka | szkolenia lublintransport %257c spedycja grodzisk mazowieckimalarz szpachlarz niemcykontrola jako%25c5%259bci polskamonter%25252bkuchnipraca+biurowa oławatransport%2b%252525257c%2bspedycjakierowca kat c union all select null,null,null-- lyxytransport+%252525257c+spedycja%2525252527a%252525253d0ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587 %257c audyt %257c podatkiksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587+%25257c+audyt+%25257c+podatkiin%25252525c5%25252525bcynier elektronik %2525252528m/k%2525252529ms+sqloperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego %25e2%2580%2593 2 zmiany%252c bez do%25c5%259bwiadczeniadoradca klienta,lider w dziale art. przemysłowychplewiskamysiadłokierowca b kujawsko-pomorskiebankowośćotcfmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractkierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m%2fk%2529 niemcyprzedstawiciel handlowy podkarpackiekierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45),char(45,12 warszawaczerwionka-leszczynyspecjalista+ds+ubezpiecze%25c5%2584 warszawamonter%2fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%2525pół etatupłochocinprzemys%c5%82 %7c produkcja krojczypremiumprzemysł+|+produkcja+krojczy pomorskiekontrola+jako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcispawacz monterkierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+tvlbkierowca kat c union all select 14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527rudevmxtsj%2527%2529%252c%2527qbbvkierowca%2b%2bkat%2bc%25%27%2border%2bby%2b1--%2brvrifca tychysupport+ittransport%2b%25257c%2bspedycjaaaaaaaaadoradca ds. sprzeda%2525c5%2525bcy samochod%2525c3%2525b3w nowychoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego warszawap%c3%b3%c5%82+etatukurs na w%c3%b3zek wid%c5%82owykierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m/k%2529 niemcyjakości śląskie£[pracownik myjni samochodowej (m/k) katowiceoperator wózka widłowego belgiatransport %7c spedycja' and 'x'='y tychypracownik ochrony kielcepomoc księgowapraca+w+biurze+z+j%c4%99zykiem+ukrainskimkierowca+kat.bbudownictwo %7c geodezja warszawapracownik+szklarni+z+r%c3%b3%c5%bcamipraca%2bbez%2bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2bj%25252525252525c4%2525252pomoc warszawaasystent ds. kadr i p%c5%82ac/etc/passwd%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+xvcwm%252525c5%25252582odszy%2bkonsultant%2bds.%2brekrutacji%2b%25252528m/k%25252529kadra zarządzającakontrola%2bjako%25252525252525c5%252525252525259bci polskamedycyna+|+opieka+zdrowotnatechnik elektryk %28m/k%29 polskamłodszy konsultant sprzedaży m/klogistyka%252b%25257c%252bdystrybucjaaaaaaaaatrener+siłowninauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and (select 3740 from (select(sleep(32)))fzgikierownik sprzeda%c5%bcy warszawakierowca b c ew biurze stowarzyszenie, fundacja, organizacje białystokpracownik+powierzchni+sprzedaży/kasjer jaworrecepcjonista/ka warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczykprzedstawiciel+handlowy zachodniopomorskiepracownik%25252bprodukcji francjatechnik%2belektroradiologiia%252525252526jmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22xpraca w domu tomaszów mazowieckibez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%252599zykaspecjalista ds. obs%25c5%2582ugi klienta-j. niemieckij%25252525c4%2525252599zyka hiszpa%25252525c5%2525252584skiegopracownik obs%c5%82gi lotniskaoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego niemcywarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy+and+1%25252525253d1administratorfizyczna,kierowca,operator, roznapraca dla studenta lublinoperator w%c3%b3zk%c3%b3w widkierowca kat c%2527 order by 1-- suaykierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%28m/k%29badania+i+rozw%25c3%25b3jangielski hiszpa%252525c5%25252584skiprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,13,concat(0x7170627871,0x65686e4f4476744f5976,0x717a786a71)kuyavian-pomeranian voivodeshipin%252525c5%252525bcynier+serwisu mazowieckiepraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252525252599zyk niemcypracownik produkcyjny niemcylogopeda, dozorca, pracownik ochronypracownik+sklepu+odzieżowego+(m/k) wrocławpracownik do sortowania owoc%252525252525c3%252525252525b3w holandiainżynier+budowy śląskiekierownik+sklepu śląskiepracownik fizyczny holandiabudownictwo %25252525257c geodezja pomocnikpraca pracownicy wykonuj%c4%85cy prace prosteoperator wózka widłowego wielkopolskieserwis %7c technika %7c monta%c5%bc warszawapraca%2bz%2borzeczeniemprodukcja częstochowanauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemieckibez+j%2525c4%252599zyka niemcyprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcjacieśla szalunkowykierowca%2bkat%2bckopiowanie%25252c+skanowanieoperator+w%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w+wid%252525c5%2kadry łódźpracownik szklarni z og%25c3%25b3rkami holandiakierownik rob%c3%b3tmedia | sztuka | rozrywka warszawaadministracja%2bbiurowa%27a%3d0asystent/ka+ds.+administracji+i+obs%252525c5%25252582ugi+klienta+ze+znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585+j%252525c4%252 warszawakierowca+c pomorskiesprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta opolskiepraca+bez+znajomo%25252525c5%2525252praca pomoc księgowe rybnikpraca+pracownicy+wykonujący+prace+prostekontrola jako%25252525c5%252525259bci polskaopalenica]konsultant %c5%9blubnysamodzielna księgowa warszawapraca%2bpomoc%2bksi%25252525c4%2525252599gowej wielkopolskiepracownik produkcji p%252525c5%25252582o%252525c5%25252584skjęzyk+francuskiin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)='transport+%25257c+spedycja%252527a%25253d0technik%2bserwisudoradztwo %25257c konsulting warszawamonter%25252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowychczerwińsk+nad+wisłąprzedsiębiorstwo+nasienne+centrala+nasienna+sp.+z+o.o.zdalna+jezyk+francuski warszawaasystent/ka+ds.+ksi%2525c4%252599gowosci wielkopolskiespecjalista ds. sprzeda%25c5%25bcy warszawaprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,nullpracownik+produkcji+-+praca+dla+kobiet+i+mężczyzn/etc/passwd%3bselect+dbms_pipe.receive_message%28chr%2878%29%7c%7cchr%28122%29%7c%7cchr%28103%29%7c%7cchr%2897%29%2c5%29+from+dukierowca%252bw%252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%252528m/k%252529kierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k) katowicepraca pomoc ksi%252525c4%25252599gowejmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/wp-json/wp/v2/users/monta%252525c5%252525bcysta+meblipraca%2bw%2bniemczechmagazynier+z+uprawieniami+na+wózki+widłowedla+obcokrajowc%252525c3%252525b3wspecjalista d/s importu -eksportu %2c obs%c5%82uga klienta %2c ar %2c konsultant z j%c4%99zykiem frainżynier+środowiska poznańdla obcokrajowc%25c3%25b3wpodkowa+leśnarozne+stanowiska polskabez%252520do%252525c5%2525259bwiadczeniaspecjalista%2bds.%2bsprzedaprzemysł | produkcja lublinpraca+fizyczna+sprz%c4%85taczka opolepraca+fizyczna+sprzątaczka poznańmanager+sprzeda%252525c5%252525bcywarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy and 1%25253d1%252527a%25253d0specjalista+ds.+jakościwykładanie towaru warszawatechnik serwisu wrocławinżynier+ds.+utrzymania+ruchulektor j. niemieckiegomedia | sztuka | rozrywkapraca++fizyczna+bez+j%252525252525252525c4%25252525252525252599zykapomoc+kuchenna warszawapart-time teacher poznańtransport %257c spedycja and 1=1mechanik%2bprzemys%2525c5%252582owy%25252f%2bmontertechnolo konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0przemysł | produkcja wielkopolskienauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 2837 in (select (char(113)+char(113)+charpracownik+magazynowy+-+18%252c29+z%25c5%2582+brutto/godz.+plus+premieprzemys%25c5%2582+%257c+mistrz+produkcjipracownik%2525252bprodukciadministracja biurowa opolemonter+konstrukcji/wp-login.php%25253cimgonmouseover%25253d%252522alert%252528%252527mysqlerror%252527%252529%252522%25253epracownik+magazynowy+%2525252528m/k%2525252529magazynier %252525252c budowlankakontrola+jako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bciadministracja%252bpa%25252525c5%2525252584stwowakierownik gospodarstwanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam%' order by 1-- ulkladministracja biurowa pruszkówlinuxmechanik przemys%c5%82owy/ monter niemcyspecjalista%252bds.%252bkadr%252bi%252bp%25c5%2582ac%252b%2528m/k%2529in%c5%bcynier budowy/wp-login.php' and 'x'='y"and"w"="i'transport %25252525257c spedycja%252525252527a%25252525253d0cie%252525c5%2525259bla%252bszalunkowykierowca w wypożyczalni samochoadministracja państwowaoperator%2bkoparkikontroler jakości warszawanauczyciel+angielskiego,+chinskogoszczawno-zdrójkierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnullsamodzielna+księgowa śląskiein%25c5%25bcynier+budowy/wp-login.php%27bankowy doradca klienta mazowieckieopiekunka+os%2525c3%2525b3b+starszychpraca%2bpomoc%2bksi%25c4%2599gowesławkówlekarz - okulistapracownik montażu bytomprzemysł+|+produkcja wrześniaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 6367=6367 and ("ovit"="ovitin%25c5%25bcynier gdyniadublinoperator wózka widłowego łódźspecjalista w zespole ds. administracji projekt%c3%b3w inwestycyjnychwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%27in%25c5%25bcynier elektrykbez języka niemcymagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca kat.b mazowieckiesortowacz odpad%25c3%25b3w komunalnychkierowca+w+wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni+samochodowej+%2525252525252528m%252fk%2525252525252529 niemcymagazynier %2528m/k%2529 opoleproduction+engineeraluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and (select 8389 from(select count(*),concat(0x716a786271,(select (elt(8389=8389,1))),0xadminstracjia+biurowa warszawapracownik%252bmagazynowypłatnos+ci warszawaprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,nulland 1=2 union select 0x6c6f67696e70776e7a--monter+konstrukcji/xmlrpc.php%27a%3d0nauczyciel%2b1-3%25252525c5%252525259blusarz bez jezyka niemcypracownik+monta%2525c5%2525bcu+%252528m/k%252529 bytomspecjalista%252bds%252bkar%252bi%252bp%2525c5%252582acspecjalista%2bds.%2bekspansjipraca ogulnobudowlana niemcynaruszewophoto+editor warszawacounty dublintechnik elektryk %252528m/k%252529 warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y"+and+"x"="xkierowca%252bw%252bwypo%252525c5%252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%25252528m/k%25252529pracownik+produkcji+%2528m%2fk%2529p%252525c5%25252582atnos cistudio assistantsprzataczka biurowareferent ds. funduszy europejskich %252528m/k%252529operator w%c3%b3zka wid%c5%82owego%27a%3d0nauczyciel+1-3 mazowieckiemagazyn+-+praca+od+zaraz%2c+17%2c50+z%c5%82/godzin%c4%99+%2b+premie+i+inne+korzy%c5%9bci%21aluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk,(select+(case+when+(4315=1502)+then+1+else+1/(select+0)+end))zielonkakonsultant j%25c4%2599zyk angielski mazowieckiekierowca++kat+c+union+all+select+concat(concat('qqzpq','heukkkddujlrglrzjhimytphttelydgacdimkffr'),'qbbvq'),14,14,14,14,14,14--+kierowca kat c%252525%252527 and %252528select 3950 from%252528select count%252528%25252a%252529%25252cconcat%2525280x71717a707media %7c sztuka %7c rozrywkaaaaaaaaalogistyka%2b%25257c%2bdystrybucjaaaaaaaaapraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%25c4%2599zykamikrofony do komputeratester oprogramowaniakierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- vyoepraca za granic%c4%85produkcja płockwarehouse+worker/wp-login.php%2527a%253d0pracownik produkcjikierownik produkcjin%c5%bcynier+zak%c5%82adusprzedaż+|+obsługa+klienta wieliczkait Łódźz j%25c4%2599zykiem w%25c5%2582oskimkierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%252fk%252529'technolog+przetw%2525c3%2525b3rstwa+tworzywzarządca+nieruchomościkierowca kat c union all select 14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27oqozvylpos%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2c14%2administracjq biurowaasystent prjektanta warszawakierowca++kat+c+union+all+select+concat(concat('qqzpq','hkuhzirnbhswmykcjwbxedektgminnipexvsbuyh'),'qbbvq'),null,null,null,null,badania%252bi%252brozw%2525c3%2525b3jaaaaaaaakierownik%252c dyrektorkierowca++kat+c%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull--+lyufzdalne wpisywanie danych do bazy warszawakierowca++kat+c%2525%2527+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+nxpukierowca+b zachodniopomorskietechnolog+%2525c5%2525bcywnosci mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imageopiekunka+do+os%252525c3%252525b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%252525c4%25252599zyka niemcyspecjalista+ds.+obs%2525c5%252582ugi+klienta-j.+niemiecki warszawakierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+vnmkspecjalista ds kadr i p%c5%82ac podkarpackieasystent/ka ds. rekrutacjispecjalista ds kar i płac'a=0warehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y" and "x"="ypracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%252525c5%252525bcy/kasjerdoradca+handlowy warszawapraca%2btransportbadania i rozw%25252525c3%25252525b3jkontrola+jako%25c5%259bci warszawapracownik+dzia%25c5%2582u+obs%25c5%2582ugi+klienta warszawakierowca kat c union all select null%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527dhqtsdtnpm%2527%2529%252c%2527qbbvq%252praca%2525252b%2525252bfizyczna%2525252bbez%2525252bj%25252525c4%2525252599zyka niemcymontazysta operator pruszkówolsztynpracownik+myjni+samochodowej+%2528m/k%2529 katowicekonstantynów+Łódzkiwebsite creatorkonsultant+ds.+obs%252525252525c5%25252525252582ugi+klientazduńska wolaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,concat(0x7170627871,0x56794e656d6e664e7958,0x717a786a71),13#opieka%2b%2bosob%2bstarszych polskakontrola%2bjako%252525c5%2525259bciphysical%2bwork polandnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 6263=cast((chr(113)||chr(113)||chr(106)|pracownik%2bprodukcji%2b%28m/k%29 niemcyspecjalista ds. kadr i płac (m/k) wielkopolskiemagazynier/operator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego+%28m/k%29t%252525c5%25252582umacz rosyjskisekretarka+ze+znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585+j.+niemieckiegopracownik szklarni z r%252525c3%252525b3%252525c5%252525bcamizbieranie zamówieńpraca fizyczna w rolnictwie niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php2121121121212.1referent ds. administracji %2525252528m/k%2525252529kontrola jako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcitransport+%7c+spedycja%27+and+%27x%27%3d%27xkierowca+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego warmian-masurian+voivodeshipkierowca++kat+c%'+order+by+1--+rvripraca%25252bbez%25252bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%25252bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcykierowca%2bc%25252bekierowca+cysternaz+ykrainyoperator%252bw%25c3%25b3zkatransport%2b%25257c%2bspedycja%252527%2band%2b%252527x%252527%25253d%252527xmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1<inpuspecjalista+ds.+kadr+i+p%25252525c5%2525252582ac+%2525252528m/k%2525252529korwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%25c3%25b3d barg%25c5%2582%25c3%25b3w ko%25c5%259bcielny.kierownik%2c dyrektorkierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowejspecjalista+ds+sprzedaży+mieszkańprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null#transport%2b%257c%2bspedycjaaaaaaaaapracownik%252bprodukcji%252bp%252525252525c5%25252525252582o%252525252525c5%25252525252584skprocess+engineerkierownik sprzeda%25c5%25bcyinżynier sanitarnychpraca+fizyczna tychypomoc ksi%c4%99gowakomponenty+maszynprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcjakierowca%2bkat.%2bceopolepracownik%2bksi%c4%99garnispecjalista%2bwdro%25c5%25bcenia%2bplatformymonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+and+1%253d1kierowca kat c' order by 7661-- drsxprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,nullstażysta w dziale rekrutacji mikołówoperator%2bkoparki mazowieckiez+orzeczeniem/js/js.cookie.jsmagazynowy (m/k)kierownik+sklepumonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,1warehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0 and 1%25253e1%27a%3d0frezer/programista cnclogistyka %7c dystrybucja polandmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0" and "x"="y" and "x"="xkierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null--+lyufpraca+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%2doradca%2btechniczny%2b%2525252528komponenty%2bmaszyn%2525252529warehouse worker/wp-login.php%25252527a%2525253d0maszynista offsetowyin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1'and(select'1'from/**/cast(md5(1077504351)as/**/int))>'0praca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%252525c4%25252599zykaksięgowości wielkopolskiepraca+bez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%259in%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27y'and'i'='igeolog geofizyk górnikpraca%20bez%20znajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%20j%252525252525252525c4%25252525252525252599zykakierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k) wrocławwózek+widłowytechnik+elektryk+(m/k) kujawsko-pomorskieadministracja+pa%25c5%2584stwowinżynieria | projektowanie śląskiepraca+bez+znajomo%252525c5%2525259bci+j%252525c4%2fizycznapracownik+administracyjny poznańpracownik+produkcji+p%25c5%2582o%25c5%2584skpraca+pracownicy+wykonuj%c4%85cy+prace+prostebiurowa warszawanauczyciel+język+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam;select+sleep(32)praca dla ucznia wakacje%27a%3d0sprzedaż+|+obsługa+klienta wałbrzychmonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_image%27a%3d0specjalista%252bds%252bmarketinguz+orzezceniemspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%c5%82ac%27a%3d0%27a%3d0%27praca w biurze z językiem ukrainskim wrocławtechnolog %c5%bcywnosci mazowieckiewolainżynier+budowy/wp-login.php+and+1=1praca%2bw%2bszpitalupracownik%2bprodukci niemcyprzytkowicemagazynier%2cprodukcja%2ckierowca+kat.b warszawaopiekunka+do+os%c3%b3b+starszych+w+niemczechoperator cncsprzataczka w szkole%2527 and %2527x%2527%253d%2527yoperator%252blinii%252bprodukcyjnejmonter konstrukcji/wp-login.php?2=2ebc8aadministracja+pa%2525c5%252584stwow warszawaksięgowa wielkopolskieprzemysł+|+produkcja łódzkiesortowanie listow warszawapakowacz+bez+j%25252525c4%2525252599zykaorganizacja+imprez podkarpackiekontrola%25252525252525252bjako%252525252525252525252525c5%2525252525252525252525259bcihuman resources | kadry wielkopolskiepraca+fizyczna+warszaeatransport+%252525257c+spedycjaglinojecksmart2stayinżynier+środowiskait+sta%c5%bc'a=0monter+konstrukcji/xmlrpc.php'a=0specjalista+ds+szkole%252525c5%25252584wszystkie prace lublinmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0konsultant+telefoniczny+ds.+sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy+produkt%2525252525c3%2525252525b3w+bankowychmagazynier%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%c5%9bwiadczenia%21góra kalwariapracownik+administracyjno-biurowy+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawnościmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%2band%2b1%3d1%27a%3d0it sta%2525c5%2525bcreferentkierowca kat c%27%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29sta%25252525c5%25252525bc hrkonsultant+ds.+obs%2525c5%252582ug+klienta+niemieckoj%2525c4%252599zycznegoasystent/ka+ds.+ksi%c4%99gowosci warszawakoordynator wielkopolskiemonter konstrukcji/wp-login.php<inputtype="image"src="javascript:alert('mysqlerror');">' or (1,2)=(select*from(select name_constjunior+frontendin%2525252525c5%2525252525bcynier ds. utrzymania ruchusekretarka ze znajomością j. angielskiegoin%25c5%25bcynier+procesulaborant nowy sączspecjalista%25252bds.%25252bp%2525252525c5%252525252582ac%25252bi%25252bkadrspecjalista%252bds.%252bp%25c5%2582ac%252bi%252bkadr mazowieckiemonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php+or+%2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%252528selpomocnik kierowcywsparcie%2bsprzeda%c5%bcypartpraca%252bzdalnanauczyciel j%2525252525c4%252525252599zyk niemiecki/login.actionpraca%25252bzakwterowaniem polskapracownik ochrony łódzkiedoradca techniczny %2525252525252528komponenty maszyn%2525252525252529laminater świdnikoperator+w%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w+wid%252525c5%25252582owych szczecincontent warszawain%25252525c5%25252525bcynier+zak%25252525c5%2525252582adupracownik%2bmagazynowykierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m/k%25252525252529 niemcydla%2bobcokrajowc%252525c3%252525b3wsta%2525c5%2525bc+marketingstaż wieliczkawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0%27a%3d0magazynier %2525252c pakowaczspecjalista+ds+kar+i+p%25c5%2582ac%2527a%253d0kierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+gylzspecjalista ds. kadr i płac (m/k)monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php and 1%2525253d1%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0pracownik biurowy pomorskiepracownik produkcji %252525252528m/k%252525252529'a=0technik+elektryk+%25252528m/k%25252529Со знанием русскогоadministracja biurowa%2527a%253d0magazynier podlaskiekwalifikowany pracownik ochrony warszawamonter/ka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowychwarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy and 1%2525253d1%25252527a%2525253d0asystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%c5%82ugi%2bklienta%2bze%2bznajomo%c5%9bci%c4%85%2bj%c4%99zyka%2bruskiegokierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- tvlbstryszówbiała+podlaskamagazyniebez+doświadczenia niemcyprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+13,13,concat(0x7170627871,0x65686e4f4476744f5976,0x717a786a71)#pracownik%2bprodukcji%2b%2528m%2fk%2529specjalista%2bds.ksi%c4%99gowychpraca%2bbez%2bznajomo%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci%2bj%25252525252525252525c4%2525252525252525252599zyka niemcyprzemysł | produkcja dąbrowa górniczakierowca %25252528m%25252fk%25252529 %25252528kat. c%2525252be%2525252c hakowce%25252529 niemcyadministracja++pa%2525c5%252584stwowakierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),chaochrona bonarka%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f %d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0in%252525c5%252525bcynier elektronik %25252528m/k%25252529transport%2b%25257c%2bspedycja szczecinmonter/ka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowychin%c5%bcynieria+%7c+projektowaniejabłonnamechanik przemys%25c5%2582owy/ monterin%25252525c5%25252525bcynier mechanikprodukcja%252bdla%252b%252bniepe%25c5%2582nosprawnych%252b1/2%252betatudoradca techniczny warszawapracownik+magazynowy+(m/k)m%2525c5%252582odszy analitykprodukcja dla niepełnosprawnych union all select concat(0x7170627871,0x444d5166704d4a6f4c7848706e716f4e514c4e4874664b7674446349utrzymanie%2bruchulogistyka | dystrybucja dolnośląskiein%252525252525c5%252525252525bcynieria %2525252525257c projektowanie podkarpackie/etc/passwd%252525%252527 order by 1-- lxhmspecjalista%2bds.%2bp%25c5%2582ac%2bi%2bkadrpraca+fizyczna+sprz%25c4%2585taczka opolewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0" and "x"="xspecjalista+ds+ubezpiecze%c5%84 warszawaspecjalista+ds.+obsługi+klientakey account manager (m/k)'a=0pracownik+produkcji żarówpracownik monta%c5%bcu (m/k)pracownik%2bporz%25252525c4%2525252585dkowy%2b%2525252528m/k%2525252529pracownik szklarni z og%25252525c3%25252525b3rkamiwarmińskoadministracja krakówprodukcja+indesit+-+bezpłatny+transport-+atrakcyjne+premieprodukcja dla niepe%2525c5%252582nosprawnych%252527a%25253d0wykładanie+towaru śląskiepraca%c2%a0zdalna%c2%a0z%c2%a0domuprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja+krojczymarketingmagazynier/operator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego %2528m/k%2529kadry i p%c5%82ace warszawaspecjalista+ds.+obs%252525c5%25252582ugi+klientakierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- lhxitransport%2b%257c%2bspedycja%2527a%253d0technik technologii żywnościkierowca%252525252bw%252525252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252525252bsamochodowej%252525252b%2525252528m%252fk%2525252529kontrola%252bjako%2525c5%25259bci polskanie+pełny+etatdoradca ds. sprzeda%c5%bcy samochod%c3%b3w nowych'a=0specjalista%2bds%2bwsparcia%2bsprzeda%c5%bcypraca%2btransport%2blogistykasprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta/bran%c5%bca+elektrotechniczn%c4%85specjalista ds. obsługi klienta-j. niemiecki warszawaspecjalista z jniemieckimspecjalista ds rozlicze%25c5%2584kierowca++kat+c+union+all+select+null,null--+gotnpraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%2525252525c4%252525252599zyka niemcybez doświadczeniaspecjalista+ds.+sprzeda%252525c5%252525bcyspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%2525252525252c%2bobs%252525252525c5%25252525252582uga%2bklienta%2b%2525252525252c%2bapraca+dorywczakierowca%25252bw%25252bwypo%252525c5%252525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%25252528m%2fk%25252529 niemcykierowca+c%252525252benauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbeankwalifikowany pracownik ochronypiekary+Śląskienauczyciel język niemieckipomocnik+stolarzapodw%2525c3%2525b3jna+obsada+kierowca+c%25252bekierowca++kat+c+union+all+select+null,null--+tbxenauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam;select sleep(32)#kierowca kat c union all select null%25252cnull-- tbxejako%2525252525c5%25252525259bcipracownik produkcji mielecz%252borzezceniemkierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- lhxikierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowejmonter konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imagekierowca kat c%2527 order by 7661-- drsxoperator+cnc+frezerobs%c5%82uga klienta warszawalogistyka%2b%25257c%2bdystrybucja polandpruszkówprodukcja+dla++niepełnosprawnych%'+union+all+select+null,null,null,null,null--+qopftechnik%2belektryk%2b%2525252528m/k%2525252529specjalista%2bds.%2bobs%c5%82ugi%2bklienta-j.%2bniemieckioperator+w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w+widkontrola%25252bjako%25252525252525c5%252525252525259bcitransport %257c spedycja%2522 and %2522x%2522%253d%2522xpracownik administracyjna poznań%2528select %2528case when %25286699%253d7591%2529 then 6699 else 6699%252a%2528select 6699 from information_schema.plugins%2529specjalsita ds. zakup%25c3%25b3wpracownik magazynu wrocławspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%c5%82ac%27a%3d0praca fizyczna pruszkówkomponenty maszyn podkarpackie<!--praca+fizyczna ciechanówkierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- wkxhpracownik+dzia%25252525c5%2525252582u+hrkierowca w wypożyczalni samochpraca%2bmagazynierpraca%25252bniemcy%25252bpraca%25252bfizyczna niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php and 1%25253e1praca biurowa chrzanówpracownik+biurowy podkarpackiekierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527havbsprnla%2527%2529pracownik%2525252bprodukcji%2525252b%252525252528m/k%252525252529budownictwo%252b%25252525257c%252bgeodezja francjasekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85 j. francuskiegoinżynier serwisuarchitekturapracownik+restkierowca%2bkat.%2bce niemcykontrola jako%2525c5%25259bci polskaspecjalista+w+zespole+ds.+administracji+projektów+inwestycyjnychmechanik rowerowyspecjalista%2bds.%2bksi%2525252525c4%252525252599gowo%2525252525c5%25252525259bcikierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo" and "x"="xcnc programista1/2tlumacz+angielskipracownik%2bfizyczna%2525c5%25259blusarz spawaczochrona osób i mieniaenergetyka+%25257c+elektronikapakowanie %25c5%25bcywno%25c5%259bcialuglass - realizacja piotr kalbarczyk" waitfor delay '0:0:32' and "lvhi"="lvhipracownik biurowyaaaaaaaa goleniówkasjer+sprzedawcatechnolo konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0logistyka+%7c+dystrybucjaaaaaaaaasta%252525c5%252525bc hrpomoc%252bdomowabadania%2bi%2brozw%2525252525c3%2525252525b3jbiuro administracja księgowość językibez%2bznajomo%252525c5%2525259bci%2bj%252525c4%25252599zyka niemcypraca%2bdla%2bpa%c5%84%2bi%2bpan%c3%b3wpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcykierowca++kat+c+and+%28select+3950+from%28select+count%28%2a%29%2cconcat%280x71717a7071%2c%28select+%28elt%283950%3d3950%2c1%29%produkcja strzelce krajeńskiekupiec %28m/k%29 warszawain%25252525c5%25252525bcynieria%25252b%252525257c%25252bprojektowaniemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.phpkierowca+kat.b warszawawarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy and 1=1'a=0specjalista+ds+marketingumonter%2525255c+pakowaczkierowca+w+wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni+samochodowej+%2525252525252528m%252525252fk%2525252525252529technolog+%25c5%25bcywnosci mazowieckie1/2 emeryt warszawaniemczechpraca%252525252bbez%252525252bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%252525252bj%252525252525c4%25252525252599zykap%25c3%25b3%25c5%2582+etatuwarehouse/wp-login.phpa=0a=0+order+by+100transport+%7c+spedycja zachodniopomorskiepraca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%2 niemcy%252525c5%2525259blusarz spawaczm%2525c5%252582odszy+analitykpracownik+budowlanki lubuskiepraca+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%25259administracja+biurowa warszawapracownik gospodarczyoperator koparki, brukarz, pomocnik budowlany islandiadoradca techniczny (komponenty maszyn) podkarpackiein%c5%bcynier produkcjikomponenty maszynsprzedaż | obsługa klienta łódzkietransport+%7c+spedycja+and+1=1lektor+niemieckiegopracownik+sklepu+internetowego'a=0pracownik magazynowy %25252525252528m/k%25252525252529w%2bbiurze%2bstowarzyszenie%2c%2bfundacja%2c%2borganizacjewszystkie+prace gorzów+wielkopolskim%c5%82odszy in%c5%bcynieroperator+maszyn+produkcyjnych niemcypraca%2bfizyczadministracjia%2bbiurowanadesigneradministracja+biurowa%27a%3d0kupiec%2b%2528m/k%2529produkcja dla niepe%c5%82nosprawnych' union all select 13%2cconcat(0x7170627871%2c0x56794e656d6e664e7958%2c0x717a786a71)%2c13%2pracownik+produkcji piotrków+trybunalskiprzemysł+|+produkcja krakówgrafik 3dniepe%c5%82ny+etatengineer polandniemcykonsultant+ds.+obs%25c5%2582ug+klienta+niemieckoj%25c4%2599zycznegotransport | spedycja" and "x"="y'a=0 tychymonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider+show+image+and+1=1asystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klienta+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j%c4%99zyka+ruskiego warszawatechnolo konstrukcji mazowieckiein%25c5%25bcynier+budowydyrektor+produkcjioperator+sprzetu+budowlanegopracownik do sortowania owoc%25252525252525c3%25252525252525b3woperator%2bw%c3%b3zkamechanik%2bmonterpraca+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%2525252599zykagastronomia-pomoc%2bkuchennapraca%2bzdalna polskamarketing %7c reklama %7c pr1/2%2betetu%2bemerytoperator%252bw%2525c3%2525b3zka%252bwid%2525c5%252582owego%27informatyka+programowanie+helpdesk katowicesprz%252525c4%25252585taczka+w+szkoleświętokrzyskieprzemysł+|+produkcja gliwicebukownophp developerkadr,specjalista,hrksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587 %257c audyt %257c podatkiaaaaaaaaprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null#nowaopiekunka+do+os%252525c3%252525b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%252525c4%25252599zykain%c5%bcynier budowy/wp-login.php and 1=1'and'l'='bcustomer service specialistdoradca ds. sprzedaży samochodów nowych'a=0doradca ds nieruchomo%2525c5%25259bci warszawakierowca+%2528kat.+c%252be%252c+hakowce%2529pakowacz krakówmedycyna+%257c+opieka+zdrowotna warszawa(select (case when (6881=6881) then 6881 else 6881*(select 6881 from information_schema.plugins) end))pracownik%25252bszklarni francjaspecjalista ds.ksi%c4%99gowo%c5%9bcipracownik+produkcji+spo%c5%bcywczej+%28m/k%29praca biurowa z obsługą klienta wrocŁawprzemysł+|+produkcja wrocławsupply chain management polandbaboszewoin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%2527nauczyciel język niemiecki/login.action/jmx-console/admin-console/login.seamm%25252525c5%2525252582odszy+in%25252525c5%25252525bcynierpracownik+pomocy+społecznej krakówgermanplanista produkcji łódzkietaryfy i operatorzy telefonii komórkowejoperator%2bkafarapraca+pomoc+księgowej gdańskpracownik myjni warszawabhppraca+na+produkcjipraca%252525252bfizyczna%252525252bspawaczpracownik biurowy 1/2 etatukontrola%20jako%2525252525c5%25252525259bcibez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zykaspecjalista%2bds.%2bgissprzedawca Łódźmechanik+przemys%25c5%2582owy%252f+monterpraca+fizyczna zachodniopomorskiepraca%25252bbiurowa%25252bz%25252bobs%25252525c5%2525252582ug%25252525c4%2525252585%25252bklientatagalspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%2c+obs%c5%82uga+klienta+%2c+ar+%2c+konsultant+z+j%c4%99marketing katowicespecjalista+ds.+księgowości warszawakierowca%2525252bw%2525252bwypo%252525c5%252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%25252528m%2fk%25252529kontrola%20jako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcimonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y' and 'x'='ypraca+dla+ucznia+wakacje krakówpracownik+biurowy+1/2+etatu opolepracownik%25252bobszaru%25252bprodukcji%25252b%252525252528m/k%252525252529kierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m%25252fk%252529 niemcyzastępca kierownika produkcji łódzkiekierowca%2bkat%2bbpracownik biurowy nowy dwór mazowieckioperator%2bw%25252525c3%25252525b3zka%2bwid%25252525c5%2525252582owego wielkopolskieprodukcja katowicepracownik%2bdo%2bwyk%252525c5%25252582adania%2btowaruorganizacja imprez podkarpackieprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null-- djqcmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/license.php'a=0mechanik przemys%25c5%2582owy%252f monterprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja wielkopolskiehuman resources | kadry wrocławasystent+ds+komunikacji+jezyk+hiszpanskizgorzelecmonta%2525252525c5%2525252525bc+instalacji+elektrycznycht%c5%82umacz+francuskiegosortowacz odpadów komunalnychaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk'+order+by+6007#doradca%25252bhandlowyspecjalista+ds.+marketingusekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585Логистика | распределение warszawakierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- dgshjunior front end developer gdyniabez j%25252525c4%2525252599zykaprzemys%c5%82+%7c+produkcja gliwicetechnolo konstrukcji/enterso.info/enterso.infospecjalista%2bds.%2bzakup%25c3%25b3wmanager+sprzedaży gdyniakierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowej+%28m%2fk%29kudowa-zdrójkonsultant+telefoniczny krakówpracownik%2bgospodarczy%2bz%c5%82ota%2br%c4%85czkamonter\+pakowacz Świebodzinpracownik produkcji nowogardkierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- htsemonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0produkcja+dla++niepe%2525c5%252582nosprawnychpomoc ksi%c4%99gowa mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25252525253faction%25252525253drevslider_shokrosnospecjalista+ds.+kadr+i+płac wielkopolskieopiekunka osoby starszej belgiapraca%2bw%2bpiekarnikontrola%2bjako%c3%85%c2%9bcipracownik%2525252bprodukcjioperator+wózka+widłowego+(m/k) dolnośląskiepomocnik+%25c5%259bmieciarza polskapraca++fizyczna+bez+j%2525252525252525c4%252525252525252599zykamonta%25c5%25bc+instalacji+elektrycznychkierowca+bes+znajosci+jenzykawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0" and "x"="x tychypakowacz bez j%25c4%2599zyka warszawakupiec %28m/k%29markiparczewpraca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%2525252599zykapracownik+obszaru+produkcji+(m/k)kierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%2fk%252kierownik, dyrektorpracownik%2bszklarnipomoc%2bw%2bt%2525252525c5%252525252582umaczeniachczechowice+dziedziceoperator+koparki,+brukarz,+pomocnik+budowlanyt%252525c5%25252582umacz angielskiegomedia %257c sztuka %257c rozrywkakierowca kat c union all select 14,concat(concat('qqzpq','oqozvylpos'),'qbbvq'),14,14,14,14,14-- cyuktrzebiniabukkierowca++kat+c%25%27+order+by+6066--+mnacizdebnikprzemys%25c5%2582 %257c produkcja opolskiekonsultant ds. umawiania spotka%c5%84warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy and 1%3e1spedytor mi%252525c4%25252599dzynarodowymagazynier %252525252c pakowaczpracownik budowlanki łódzkiekierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- sgqzprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null-- igenpraca%2525252bdla%2525252bparspecjalista%252bdpraca fizyczna sprz%25c4%2585taczka sosnowiecin%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.php%2522 and %2522x%2522%253d%2522ymonter bateri przemys%25c5%2582owychprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null#pracownik magazynu praca dodatkowaedukacja | nauka | szkoleniapraca w biurzepraca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2525252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcypakowanie nieletnipracownik+produkcjikierownik+produkcjpraca++fizyczna+bez+j%c4%99zykapraca+zdalana'a=0radzionkówводитель категории bfinanse+|+bankowośćoperator+w%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w+wid%25252525252525c5%2525252525252582owych polskapracownik myjni samochodowej %252528m/k%252529administracja biurowa kielcewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy' and 'x'='ypomeraniankupiec %252528m/k%252529praca%252bzakwterowaniem polskamedycyna+%257c+opieka+zdrowotna opolskiepraca pomoc ksi%c4%99gowej warszawadoradca%2bkredytowypani do towarzysrwa niemcymedycyna+%257c+opieka+zdrowotnanauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/web-console/invokermonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x2121121121212pracownik%2bprodukcji pomorskiezdalna jezyk francuskiprzemysł | produkcja Świdnicakierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%2fk%252525252529 niemcynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" rlike (select (case when (6532=7931) then 0x6monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/pracownik ochrony pszczynamonter%252bkonstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252band%252b1%25253d1%252527a%25253d0kontrola jako%25252525c5%252525259bci mazowieckiepraca%252bw%252bniemczech niemcypracownik produkcikierownik+sprzeda%25c5%25bcywisznia+maładoradca+handlowyin%2525c5%2525bcynier serwisu mazowieckiewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%22+and+%22x%22%3d%22xprodukcja+lek%c3%b3w warszawakierowca+%252528m/k%252529+%252528kat.+c+e%25252c+hakowce%252529nauczyciel+j%25c4%2599zyk+francuskikierowca %28m/k%29 %28kat. c%2be%2c hakowce%29lakiernik samochodowyspecjalista%2bds.%2bcz%c4%99%c5%9bci%2bzamiennychoperator %2525c5%252582adowarkioperator%2bcnc%2b-%2batrakcyjne%2bwynagrodzenie%21produkcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null#kierowca c enauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/admin-console/login.seampraca%2bfizyczna%2bsprz%2525c4%252585taczka sosnowiecprzemysł | produkcjaprzemys%c5%82+%7c+produkcja gnieznomedycyna %257c opieka zdrowotna szwajcariakierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m%252fk%252529'a=0przedstawiciel handlowy wielkopolskiesprzataczka+w+szkole%2527+and+%2527x%2527%253d%2527xpraca%252bogulnobudowlanamechanik przemys%c5%82owy niemcyasystent ds. ksi%2525252525c4%252525252599gowoscikierowca w wypo%25c5%25bcyczsprzedaż | obsługa klienta szczecindoradca%2bds.%2bkredyt%25c3%25b3wspecjalista ds kar i p%25c5%2582ac%2527a%253d0pracownik produkcji %28m/k%29spawacz%2b136praca%252525252b%252525252bfizyczna%252525252bbez%252525252bj%2525252525c4%252525252599zyka niemcyin%c5%bcynier budowy pomorskiemechanika+i+budowa+maszyn krakówkonsultant+ds.+obsług+klientapracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bhrpraca++fizyczna+bez+j%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcykierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m/k%25252525252529bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%99zykakontrola%25252525252bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bci polskainżynier+elektronik+(m/k) lubelskiekierowca belgiaduszniki zdrójtechnik konsultant %2525252528m/k%2525252529operator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego brzegkierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45)-- warszawakontrola jako%25c5%259bci mazowieckiemagazynier%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%25c5%259bwiadczeniamikomax smart officepracownik obszaru produkcji %25252528m/k%25252529informatyka programowanie warszawapraca pomoc ksi%252525252525c4%25252525252599gowejinformatyka+programowanie katowiceprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,concat(0x7170627871,0x427373506e49566a6c6f,0x717a786a71),null,null,nprogramista+c#praca pracownicy wykonuj%252525c4%25252585cy prace prostepraca%2bpomoc%2bksi%2525252525c4%252525252599gowejsedo+domain+parking+-+sedo+gmbhpół+etatuprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja krojczy pomorskiebudownictwo %2525252525257c geodezjapraca pomoc ksi%252525c4%25252599gowej wielkopolskie%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0 %d1%81 %d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc %7c %d0%9a%d0%b0%d0%b4%pracownik fizyczny Żmigródtechnik elektryk %28m/k%29 szczecinpraca zdalna z domu  małopolskiepraca+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%2525252599zykkadry i p%c5%82aceoperator+wózków+widłowych polskapraca%2bfizyczna+budiwlankaprodukcja dla niepełnosprawnychspecjalista ds ubezpiecze%c5%84/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bqhytprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja opolskieochrona w sklepie warszawaoperator%2525252bw%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w%2525252bwid%25252525252525c5%252525252asystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c3%85%c2%82ugi+klientamedycyna+%7c+opieka+zdrowotnaaaaaaaaanowaopiekunka do os%25c3%25b3b starszych w niemczech bez j%25c4%2599zyka niemcyprzedstawiciel%2bhandlowy mazowieckieserwis | technika | montażoperator%25252bw%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w%25252bwid%2525c5%252582owychmechanik+samochod%25c3%25b3w+ci%25c4%2599%25c5%25bcarowychtechnolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%2527przedstawiciel handlowy małopolskiesmart2stay mazowieckiepracownik+magazynowy+%2528m/k%2529kierowca%2bc%252be niemcyoperator+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owego+%2525252528m/k%2525252529sprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta legnicapracownik%2525252bszklarni francjapraca bez jezyka magazynmagazyn+-+praca+od+zaraz,+17,50+zł/godzinę+++premie+i+inne+korzyści!mechanik silników lotniczycht%c5%82umacz+angielskiego warszawaspecjalista%252bds.%252bkadr%252bi%252bp%25252525c5%2525252582acedukacja poznańpraca biurowa z obsługą klientanauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/jmx-console/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbeanmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.phpkierowca c%252525252be lub c1nowaopiekunka do os%25c3%25b3b starszych w niemczech bez j%25c4%2599zyka niemcy'kierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcjamonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0%2527specjalista+ds.+rekrutacjimechanicy+pojazdów+ciężarowychzalesie górnetechnik+elektryk+(m/k) niemcymanager łańcucha dostawosoba sprz%2525c4%252585taj%2525c4%252585cafetchfido%2527s free online games - enough plumbers 2kierowca wrocławkierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowej+%28m%2fk%29 niemcymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x99999" union %25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c %25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%2kierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27umgimyqgojfmntkitchen helperasystent/ka ds. ksi%2525252525c4%252525252599gowoscipoczta+polska krakówkonsultant+ds.+umawiania+spotkańpracownik+biura wrocławmagazynier - nie wymagamy do%2525c5%25259bwiadczeniakierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45) --kierowca w wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni samochodowej %252525252525252528m%252525252fk%25252525252pracownik monta%2525252525c5%2525252525bcusekretarka ze znajomością j. francuskiegosprz%c4%85taczka+w+szkolealuglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 8739=(select 8739 from pg_sleep(32)) and ("stag"="stagoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego bez do%25c5%259bwiadczeniaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja szczecintechnik+elektryk+%2528m/k%2529 polskapraca+fizyczna budiwlankaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select (case when (7646=4392) then null else cast((chr(117)||chr(86)||chr(76)||chrdoradca techniczny %25252525252528komponenty maszyn%25252525252529pracownik+powierzchni+sprzeda%2525c5%2525bcykrakówМеханик швейных машинpraca%2bfizyczna%2bw%2brolnictwiekierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null--+xbyamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phppracownik sklepu internetowego'a=0serwis+|+technika+|+montażasystent ds komunikacji jezyk hiszpanskitransport+|+spedycja'+and+'x'='y/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null--+fyvmhuman resources %25257c kadry warszawakierownik+budowypraca fizyczna sprz%c4%85taczka szczecinkierowca%2btransport%2bmleka niemcyoffice+manageradministracja biurowa nasielsktelekomunikacjabiuro administracja ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587 j%2525c4%252599zykiz ykrainyopiekunka+osób+starszych niemcyadministracja++pa%c5%84stwowasekretarka+ze+znajomością+j.+niemieckiego warszawakierowca kat c%25252527 union all select null%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull-- gkmekontrola jakościaaaaaaaakierownik windykacjiprofi credimagazynier krakówsortowanie+towarów lublinkierowca kat cwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0'a=0%d0%a1%d0%be+%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc+%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%bepraca%252bbez%252bznajomo%252525c5%2525259bci%252bj%252525c4%25252599zykakierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo and 1>1t%25c5%2582umacz rosyjskiegohydraulik%252fmonter instalacjiwpisywanie+danych+do+bazyprotetyk+s%c5%82uchumonter/ka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowygryfinoelektronik+(m/k)+w+zespole+reklamacjiin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="pracownik+do+sortowania+owoc%25252525c3%25252525b3wpomeranian+voivodeshiptransport+%257c+spedycjapracownik%2bksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259bciРабота с персоналом | Кадры kąty wrocławskielogistyka | dystrybucja legnicamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0specjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%2528m/k%2529pracownik magazynu od zarazkierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull-- bkjzpraca%2bpomoc%2bksi%c4%99gowej wielkopolskiem%252525c5%25252582odszy konsultant ds. rekrutacji %25252528m/k%25252529praca fizyczna budowlany warszawapraca fizyczna bez j%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcyoperator w%c3%b3zk%c3%b3w wid%c5%82owych szczecinsprzeda%2525252525c5%2525252525bc %25252525257c obs%2525252525c5%252525252582uga klientain%252525c5%252525bcynieriaprzemys%c5%82 %7c produkcja gliwicep%25c5%2582atnos+cikierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m/k%2525252529 niemcykierowca bmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0pracownik%25252bobszaru%25252bprodukcji%25252b%2525252528m/k%2525252529operator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego katowicesprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta podkarpackiekadry i place pomorskiemanager+sprzedażypraca%2bbez%2bznajomo%c5%9bci%2bprzedstawiciel handlowy krakówkierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ljqhtransport+|+spedycjaaaaaaaaawsparcie sprzedażykontroler+jako%25252525c5%252525259bcipacking worker warszawabiotechnologiaadministracja+państwowwarehouse katowicepracownik produkcji %28m%2fk%29wsparciapraca fizyczna sprzątaczka śląskiepracownik+szklarni+z+og%252525c3%252525b3rkamidoradca+techniczny+%2525252528komponenty+maszyn%2525252529praca fizyczna dąbrowa górniczaturekbieńkówkatelekomunikacja gdańskpraca%252bbiurowasprzedaż | obsługa klienta brzeszczekożuchówwyk%c5%82adanie towaru warszawamagazynier %252c pakowaczin%252525c5%252525bcynieria+%2525257c+projektowanieanalityk hta %28krak%c3%b3w%29praca%252bzakwaterowaniem%27a%3d0in%c5%bcynieria %7c projektowaniekierowca kat b c'a=0korwek%2bmarcin%2bf.%2bh.u.%2beko-tech%2bsolki%2brajgr%252525c3%252525b3d%2bbarg%252525c5%25252582%252525c3%252525b3w%2bko%25252operator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owego%2b-%2b20%2c23%2bz%c5%82/godz.%2bbrutto%2bplus%2bpremiamonter+pod%2525c5%252582%2525c3%2525b3g niemcyząbkowicekierowca %2528m/k%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529koordynator w zak%252525c5%25252582adzie produkcjipracownik+dstechnik elektronik warszawamonter%2binstalacji%2bsanitarnychbudownictwo+|+geodezja islandiapraca fizyczna zbrojarzmonter okienkonsultant ds. obs%c5%82ug klienta niemieckoj%c4%99zycznego/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null,null-- mlfsspecjalista ds. p%25252525c5%2525252582ac i kadr mazowieckiein%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%27+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108%2c111%2c10monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%27+and+%27x%27%3kierowca c e niemcypraca w magazynie niemcy bez znajomości językakadry+i+p%25252525c5%2525252582acemistrz+produkcji małopolskieredaktor+treści+psychologicznych poznańmłodszy inżynier krakówtransport %2525257c spedycjaoperator%2bpras%2b-%2bpraca%2bod%2bzaraz%21rekrutacja+pracownik%25c3%25b3wsprzątaczka w bibliotece polskaw biurze stowarzyszenie, fundacja, organizacjeoperator%252bw%2525c3%2525b3zka%252bwid%2525c5%252582owegotransport%20%25257c%20spedycja%2527a%253d0kierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- lhxioperator cnc atrakcyjne wynagrodzenie nowogrodziecin%2525c5%2525bcynier+budownictwaw%2525c3%2525b3zki%2bwid%2525c5%252582owewarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22%2band%2b%22x%22%3d%22sap%2babap%2b%2bdeveloper polandpomocnik instalatora instalacji sanitarnychpraca+bez+znajomo%252525252525c5%2525252525259bci+j%252525252525c4%25252525252599zykwysoko%2525c5%25259bciprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null--+ioitoperator cnc - atrakcyjne wynagrodzenie%21pracownik+biurowy poznańwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select n'a=0skawinakontrola jako%25252525c5%252525259bcitechnik handlowiec rzeszówtelefoniczny+sprzedawcapromotor marki szczecinkierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m%252fk%252529 niemcywarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy+and+1%253e1specjalista%20ds%20wsparcia%20sprzeda%c5%bcyin%2525c5%2525bcynier+serwisu warszawapraca biurowa z obs%252525c5%25252582ug%252525c4%25252585 klientaglazurnikopiekunka osób starszychpraca zdalna z domu specjalista%2bds%2breklamyprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null#aluglass - realizacja piotr kalbarczyk;declare @sjud nvarchar(4000);set @sjud=(select 'qjxbq'+(select (case when (7481=7481) thespecjalista ds. księgowości łódzkiekierownik sprzeda%25c5%25bcy warszawaprzemysł | produkcja kutnodla%25252buczniapraca fizyczna katowicepomoc+księgowa poznańpracownik+do+sortowania+owoc%c3%b3wpraca fizyczna bez j%25c4%2599zykaspecjalista ds. kadr i p%c5%82ac %2kierowca+kat+casystent/ka+ds.+administracji+i+obs%25c5%2582ugi+klienta+ze+znajomo%25c5%259bci%25c4%2585+j%25c4%2599zyka+ruskiego gdyniarozne stanowiskadoradca+ds+nieruchomo%25c5%259bci warszawarolnictwo | ochrona środowiska dolnośląskiepraca fizyczna bez jęzbartoszycerenomowana firma zatrudni operatorów na linii produkcjiadministracja biurowa dolnośląskiekierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27styyhakontroler jako%2525252525c5%25252525259bciprzemysł+|+produkcja siemianowicepracownik%2bsklepu%2bodzie%2525c5%2525bcowego%2b%252528m/k%252529pracownik+magazynowy Łódźprzemysł+|+produkcja ciechanówpraca%2bpomoc%2bksi%252525252525c4%25252525252599gowejtransport %25257c spedycja szczecinsprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klientabiuro administracja ksi%25252525c4%2525252599gowo%25252525c5%252525259b%25252525c4%2525252587 j%25252525c4%2525252599zykimonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/07545460.php%252525252527 and %252525252527x%252525252527%2525252525technik+elektryk+(m/k) wrocławprzemysł+|+produkcja opolesprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta szczecin1/2%20emerytspedytor+mi%252525c4%25252599dzynarodowyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 6367=6367 and "uvcl"="uvclprogramista+c%2523ochrona+dla+zwierząt toruńmagazynier z uprawieniami na w%c3%b3zki wid%c5%82owepracownik%2badministracyjnaoperator wozka widlowegoj%25c4%2599zyk+w%25c5%2582oskikierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo" and "x"="ytransport %25257c spedycja' and sleep(3) and '1sprzataczka w szkole and 1%3d1informatyka administracjakierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- wkxhasystent/ka+ds.+ksi%25252525c4%2525252599gowosci pomorskieprawnik+j%2525252525c4%252525252599zyk+rosyjskikurzętnikoperator+wtryskarkipracownik porz%2525252525c4%252525252585dkowyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 8110=(select count(*) from all_users t1,all_users t2,all_users t3,all_users t4,all_uskrzypce+na+%2525c5%25259blubreferent ds. administracji (m/k)kierowca%2525252bbes%2525252bznajosci%2525252bjenzykaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja kujawsko-pomorskiej%2525252525c4%252525252599zyk%2bw%2525252525c5%252525252582oskiprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,nullmłodszy+specjalista+ds.+kadr+i+płacpraca fizyczna sprzątaczka małopolskiepietrzykowicepraca biurowa z obs%c5%82ug%c4%85 klientaczech republicpomoc+kuchenna śląskierolnictwo+|+ochrona+środowiskapracownik+monta%c3%85%c2%bcugłówna księgowacie%c5%9bla+szalunkowy francjalogistyka | dystrybucja parzniewpracownik działu hrkonsultant ds. obs%25252525c5%2525252582ug klienta niemieckoj%25252525c4%2525252599zycznegopracownik+oohronytechnik+elektryk+(m/k) łódzkiepomoc%2bw%2bt%25252525c5%2525252582umaczeniachbezp%c5%82atne kursy i szkolenia katowicesqlczarnocinСтроительствоceekontrola%252525252bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bcibez%20znajomo%252525c5%2525259bci%20j%252525c4%25252599zykakierowca+%252528m/k%252529+%252528kat.+c%25252be%25252c+hakowce%252529nowy+dwór+mazowieckiprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,concat(0x7170627871,0x566c6158536c794576617949744f506a677850646b4974536f6pracownik%252badministracyjno-biurowy%252bz%252borzeczeniem%252bo%252bniepe%25c5%2582nosprawno%25c5%259bciprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja mazowieckiealuglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk+order+by+2314#konsultant+infoliniimagazynier+-+nie+wymagamy+doświadczenia!praca wakacyjna zatorpracownik+biurowy gdańskmonter%2525252fka+element%252525252525c3%252525252525b3w+do+siedze%252525252525c5%25252525252584+samochodowy niemcykierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%2fk%2525252529biuro administracja ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587 j%2525c4%252599zyki warszawakierownik region%252525c3%252525b3wpraca fizyczna warszaeapraca%2525252bdla%2525252bpar niemcyprzedsi%2525c4%252599biorstwo nasienne centrala nasienna sp. z o.o.administracja pa%25c5%2584stwowa warszawasprzataczka+w+szkole'+and+'x'='xaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and (select (case when (8476=8476) then null else cast((chr(84)||chr(72)||chr(98)||chr(9m%25c5%2582odszy+specjalistaphp developer wrocławpraca dla niepełnosprawnychkierownik utrzymania ruchualuglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select (case when (8476=8476) then null else cast((chr(84)||chr(72)||chr(98)||chr(specjalista+wdrożenia+platformy1/2%2520emerytprodukcja%252bdla%252b%252bniepe%252525c5%25252582nosprawnych%252b1/2%252betatupraca%2bpracownicy%2bwykonuj%252525c4%25252585cy%2bprace%2bprostepracownik ochrony krakówholandiakierownik+projektu wrocławm%25c5%2582odszy+in%25c5%25bcynierpracownik%2bgospodarczy niemcyelektryk%252b%2528m/k%2529asystent warszawakierowca kat c union all select null,concat(concat('qqzpq','fozgdoitzosfomiygouwpolfoaofitpvxcgizprq'),'qbbvq'),null,null,null,praca biurowa z obsługą klienta ciechanów(select 7638 from(select count(*),concat(0x716a6a7071,(select (elt(7638=7638,1))),0x7170717871,floor(rand(0)*2))x from informatipraca fizyczna jelenia górapracownik monta%25252525c5%25252525bcusortowacz śląskiekierowca kat c%252527 union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- phhrbez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252525252599zykaopieka osob starszych wlochyasystentka+menedzera warszawadoradca ds nieruchomo%252525c5%2525259bcispecjalista%2bds.%2bobs%2525252525c5%252525252582ugi%2bklienta-j.%2bniemieckidiagnosta samochodowyfinanse %257c bankowo%25c5%259b%25c4%2587 warszawawykladanie towaru pomorskiekonsultant+ds.+obs%25c5%2582ug+klienta+npracownik%252bprodukcji%252bpraca%252bdlapracownik+produkcji+%25252528m/k%25252529praca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcyoperator%2bw%2525c3%2525b3zka%2bwid%2525c5%252582owego%2b%252528m/k%252529medycyna+%252525257c+opieka+zdrowotnaaaaaaaaakierowca++kat+c+union+all+select+14,14,concat(concat('qqzpq','mzmbbqqcwyzwtpyipxvrsbyvelzlopnlpkcozhpe'),'qbbvq'),14,14,14,14--+praca%2bfizyczna budiwlankakierownik sprzeda%252525c5%252525bcywexfordprodukcja dla niepe%25c5%2582nosprawnych 1/2 etatupracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%252525c5%252525bc%252525c4%25252585transport+%2525257c+spedycjaaaaaaaaaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja gliwice%252525252525c5%2525252525259blusarz+bez+jezykaspecjalista bhpmagazynuenergetyka %7c elektronika%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0+%d1%81+%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%bc+%7c+%d0%9a%d0%b0%d0%b4%kierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m%2525252fk%2525252529 niemcyadministracja%2bbiurowainformation technology warszawaadministracja biurowa łódzkieangielski warszawamedycyna %7c opieka zdrowotna szwajcariaturystyka %7c hotelarstwoin%2525c5%2525bcynier+elektronik+%252528m%252fk%252529asystent+projektanta+sieci warszawakierowca%25252bbes%25252bznajosci%25252bjenzykahotels+hiszpańskiego warszawaspecjalista+w+zespole+ds.+administracji+projektów+inwestycyjnych płockmechanik%2bmaszynhr gdańskpracownik%2bobs%2525c5%252582gi%2blotniskakierowca b c pomorskie/etc/passwd' union all select null,null,null,null,null,null-- qteqkontroler jako%25c5%259bci../../../etc/passwd wrocławaudytor biała podlaskawyk%252525c5%25252582adanie+towaruaircraft mechanicaluglass - realizacja piotr kalbarczyk%';select dbms_pipe.receive_message(chr(118)||chr(110)||chr(67)||chr(67),32) from dual--monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527 or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%22 andpracownik%2bdzia%2525252525c5%252525252582u%2bhrkierowca++kat+c+union+all+select+14,concat(concat('qqzpq','oqozvylpos'),'qbbvq'),14,14,14,14,14--+cyukbudownictwo%25252b%25257c%25252bgeodezja francjatapicermonter%2b-spawaczpracownik produkcji częstochowain%25252525c5%25252525bcynieringuprodukcja lek%c3%b3w warszawaksięgowość | audyt | podatki Łódźpracownik dzia%252525c5%25252582u w%252525c4%25252599dlinydoradca%2bds.%2bkredyt%252525c3%252525b3wspecjalista ds. transkrypcjispecjalista+ds.+transkrypcjiitswarzędzkierowca %252528m%2fk%252529 %252528kat. c e%25252c hakowce%252529sprzeda%252525c5%252525bc %2525257c obs%252525c5%25252582uga klienta szczecinводительobs%2525c5%252582uga+klienta-3187 union all select 14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27jbanlhrmpq%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2c14%2c14-- keqdin%c5%bcynieria %7c projektowanieaaaaaaaasprzataczka w szkole%27monter+konstrukcji%2fwp-login.php%27a%3d0%2f07545460.php+and+1%3d1%27a%3d0pracownik%2bprodukcji francjatransport %257c spedycja and 1>1pracownik+do+sortowania+owoc%252525c3%252525b3w holandiakierowca%2525252bw%2525252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%2525252528m%252fk%2525252529praca z zakwaterowaniem niemcypracownik+dzia%25252525c5%2525252582u+administracjiadministrator itoperator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owego%2bbez%2bdo%c5%9bwiadczeniaspecjalista+ds.+obs%25252525c5%2525252582ugi+klienta-j.+niemieckiprzemysł | produkcja wałczpracownik produkcji - praca dla kobiet i m%2525c4%252599%2525c5%2525bcczyznpraca+biurpracownik+magazynowy katowicemagazynier+(m/k)part+timekierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27havbsprnla%27%29praca%25252bbez%25252bznajomo%25252525c5%252525259bci%25252bj%25252525c4%2525252599zykawsparcie+sprzedaży warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and row(4988,3099)>(select count(*),concat(0x716a786271,(select (elt(4988=4988,1))),0x7praca%25252bbiurowapracownik sklepu internetowego łódźspecjalista ds kadr i płac dolnośląskiepraktyki %2525257c sta%252525c5%252525bcprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnullhydraulikspecjalista%2bds%2bkadr%2bi%2bp%252525c5%25252582acmonter+konstrukcji/wp-login.php<bodybackground="javascript:alert('mysqlerror')">supply chain manager polskakierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m/k%2529 niemcymalarz%252bbudowlanykraśnikukładanie+towarumechanik%2browerowypraca%252bdla%252bstudentapracownik biurowy ząbkowice śląskiemonter+instalacji+grzewczych+i+sanitarnychspawacz+aluminium/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+mlfspracownik betoniarzspecjalista+w+dziale+zaopatrzeniamedycyna %252525257c opieka zdrowotnaПольшаprodukcja+dla++niepełnosprawnych+1/2+etatu poznańwarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy%25252527+and+%25252527x%25252527%2525253d%2praca%25252bfizyczna%25252bspawacztechnik%2belektryk%2b%28m/k%29 polskajunior+front-end%252527 warszawaprzemysł | produkcja mazowieckienauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/'a=0kierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m%2fk%2529kontrola+jako%c3%85%c2%9bcimonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider show imagekierowca+konteneryspecjalista ds. jako%252525c5%2525259bcikierowca%252bbes%252bznajosci%252bjenzyka niemcypraca transport krakówtransport %7c spedycja%22 and %22x%22%3d%22ypracownik umys%c5%82owy bytommonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0kelnerkaprogramista cpraca%2525252b%2525252bfizyczna%2525252bbez%2525252bj%252525252525c4%25252525252599zykareach+trucknauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 4100=(select upper(xmltype(chr(60)||chr(5praca+tymczasowapraca%252525252bniemcy%252525252bpraca%252525252bfizyczna niemcypraca+w+magazynie+niemcy+bez+znajomo%252525c5%2525259bci+j%252525c4%25252599zykapraca+sezonowapracownik%2bprodukcji%2b%28m/k%29praca+zdalna warszawaagencja pracystaż hrnauczyciel+język+francuski warszawaspecjalista ds turystyki warszawatechnik+elektryk+(m/k) wołominsprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta podkarpackiep%25252525c5%2525252582atnos cipraca%2525252525252bfizyczna%2525252525252bw%2525252525252brolnictwie francjanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and (select 9473 from(select count(*),concatpraca%c2%a0zdalna%c2%a0z%c2%a0domu%c2%a0kierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%2fk%25252529spedytormagazynier-+praca+na+w%25c3%25b3zku+wid%25c5%2582owymelektromechanik pojazdów samochodowychoperator+w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w+wid%2525c5%252582owychpracownik%2bprodukcji%2bspo%25252525c5%25252525bcywczej%2b%2525252528m/k%2525252529aluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk"+and+8739=(select+8739+from+pg_sleep(32))+and+"nxca"="nxcaprzemysł+|+produkcja sosnowiecnauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/web-console/invokeroperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego holandiasta%25c5%25bc hrtechnik elektryk %2525252528m/k%2525252529warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0%27a%3d0 tychytaryfy i operatorzy telefonii kom%c3%b3rkowejlider+w+dziale+art.+przemys%252525c5%25252582owychpraca+fizyczna drobinpracownik+monitoringu+-+obiekt+handlowy rybnikdoradca kredytowyelektryk %252528m/k%252529przemysł | produkcja katowicesocial media warszawapraca+w+teatrze krakówtechnolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.php'operator%2525252bw%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w%2525252bwid%25252525c5%2525252582owychprogramista ds. bazy danychkościerzynaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja zachodniopomorskiekierowca kat c union all select 14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','qzgbbpqntjeszwgpfntxnotltuoelfaisonzrkxb'),'qbbvq'),14-- majsterjunior+web warszawapracownik%2bszklarni%2bz%2br%25c3%25b3%25c5%25bcamikierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochod%2525c3%2525b3wmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528sel'a=0moldflowsprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta legnicaj%252525c4%25252599zyka hiszpa%252525c5%25252584skiegotransport %7c spedycja'a=0praca fizyczna budowlany wrocławkierowca kat c%25%27 union all select null-- lmxvpraca%2bfizyczna%2bsprz%252525c4%25252585taczka katowiceobsługa klientakierowca%252bw%2525c3%2525b3zka%252bwid%2525c5%252582owegorecepcjonistka medyczna warszawawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0' and 'x'='xpiotrkówkierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k) krakówspecjalista+ds+kar+i+płac'a=0'a=0sekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585 j. angielskiegopracownik%2bmagazynu%2bod%2bzarazpraca++fizyczna+bez+j%252525c4%25252599zykaручная работаspecjalista ds sprzedaży mieszkań krakówkierowca kat c%';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5) from dual--edukacja+%257c+nauka+%257c+szkoleniabez%2bznajomo%2525c5%25259bci%2bj%2525c4%252599zyka niemcywsparcia+technicznegoksięgowa mazowieckiewarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy%2525252522+and+%2525252522x%25252staż warszawakierowca kit dpraca%25252bfizyczna%25252bspawacz niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%specjalista%2bds.%2bbhpwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy and 1=1farmaceutyka %7c biotechnologiaprodukcja tychybiałystokspecjalista+ds+kadr+i+p%2525c5%252582ac podkarpackiepracownik%2bdo%2bwyk%25c5%2582adania%2btowaruinżynier+elektryksulmierzycekierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27styyhaweefxsozfxkpjtrzelqghnfqkierownik marketutechnolog żywności łódzkiepraca%2525252bfizyczna%2525252bspawaczhelp deskprzemys%c5%82 %7c produkcja lubelskieoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%praca+fizyczna+w+rolnictwie warmińsko-mazurskiebudownictwo%25252b%252525257c%25252bgeodezja%25252525c5%252525259blusarz+bez+jezykamagazynier/kapracownik%25252bbiurowyadministrator+system%2525c3%2525b3wwarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy%252525252522 or %252525kierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m/k%252525252529operator w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w wid%25c5%2 polskaspecjalista ds ubezpiecze%c5%84 warszawatransport+%7c+spedycja+and+1%3e1praca%252bpomoc%252bksi%2525252525c4%252525252599gowejpracownik%2bksi%c4%99gowo%c5%9bcize%252b%2525252525c5%25252525259brednim%252bwykszta%2525252525c5%252525252582ceniemin%c5%bcynier+serwisu warszawakorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%252525c3%252525b3d barg%252525c5%25252582%252525c3%252525b3w ko%252525c5%2525259bcieladministracjq+biurowa warszawatransport %2525257c spedycja grodzisk mazowieckipracownik+do+sortowania+owoc%25c3%25b3wm%25c5%2582odszy%20konsultant%20sprzeda%25c5%25bcy%20m/kkontrola%2525252bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci polskakierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27havbsprnla%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2kierowca++kat+c%27+order+by+1--+suayoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego - 20%2c23 z%c5%82/godz. brutto plus premiaprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja wielkopolskiepomoc ksi%25c4%2599gowaoperator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego skierniewicenauczyciel j%c4%99zyk francuskimedycyna+|+opieka+zdrowotna poznańpomoc+biurowa warszawamonter%252525252fka+element%25252525252525c3%25252525252525b3w+do+siedze%25252525252525c5%2525252525252584+samochodowy niemcytarnowakluczborkpracownik+fizyczny mielecpraca%2bfizyczna%2bbudiwlanka niemcykontrola%2525252525252bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci polskapraca+na+produkcji kąty+wrocławskiespecjalista wdro%c5%bcenia platformyochrona osób i mienia krakówin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1'and'c'='cmonter+konstrukcji/wp-login.php%27%3e%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3c/script%3ebełchatówspecjalista+ds. mazowieckiekontrola+jako%2525252525252525c5%25252525252525259bcimagazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca+kat.bpraca dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawnościsprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta koszalinmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.php%2527pracownik+produkcji+spo%25252525c5%25252525bcywczej+%2525252528m/k%2525252529kierowca kat c%252525%252527 union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- kcgwmonter/ka%252belement%252525c3%252525b3w%252bdo%252bsiedze%252525c5%25252584%252bsamochodowychpraca zdalna - wprowadzanie danychmedia+%2525257c+sztuka+%2525257c+rozrywkareferent+ds.+administracji+(m/k)nauczyciel+1-3monter%2bkonstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%2band%2b1%25253d1%252527a%25253d0skrzypce na %25252525c5%252525259blubkadry krakówkontrola%2525252bjako%252525c5%2525259bcibudownictwo | geodezjakonsultant j%2525252525c4%252525252599zyk angielskiasystent in%2525c5%2525bcynierabiuro+podróży warszawaprotetyk słuchukierowca Łódźfinanse+%7c+bankowo%c5%9b%c4%87praca%2bz%2bzakwaterowaniem polskakonsultant+ds.+obs%25c5%2582ugi+klientakierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- lmmvoperator w%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w wid%252525252525c5%25252525252582owych polskaasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klienta nasielskkancelaria poznańpraca bez znajomo%25252525c5%252525259bcpracownik produkcji %25e2%2580%2593 nie wymagamy do%25c5%259bwiadczeniakonstruktor+oprzyrz%c4%85dowanianauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3din%2525c5%2525bcynier serwisudrawsko+pomorskieprzedsi%c4%99biorstwo nasienne centrala nasienna sp. z o.omonter+-spawaczsap+abap+mmspecjalista+ds+sprzeda%25c5%25bcy+mieszka%25c5%2584praca niemcy praca fizyczna niemcysprzataczka w szkoleprzedstawiciel%2bhandlowy%2bmarki%2bpremiumlęborksekretarka+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j.+rosyjskiegopraca+fizyczna+w+komornikachpracownik+powierzchni+sprzeda%2525c5%2525bc%2525c4%252585in%2525c5%2525bcynier elektronik %252528m/k%252529 lublintransport+%2525257c+spedycja'&&sleep(3)&&'1zastępca kierownika produkcji ŁÓdŹpraca%252bbez%252bjezykapracownik restdoradca+ds+nieruchomo%2525c5%25259bci warszawasekretarka+ze+znajomo%25c5%259bci%25c4%2585monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22 or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c108budowaniepraca+fizyczna+sprz%2525c4%252585taczka sosnowiecspecjalista%2bds%2bsprzeda%25252525c5%25252525bcy%2bmieszka%25252525c5%2525252584j%2525c4%252599zyk+w%2525c5%252582oskikierowca kat c%' union all select null,null-- bkjzenerispraca dla analityka hta %2525252528krak%25252525c3%25252525b3w%2525252529montażysta+stelaży+meblowychmonter%2fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowych niemcywarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy%25252527 and %25252527x%25252527%2525253d%2monter+konstrukcji/wp-login.phpa=0/07545460.phpmonter tras kablowychmasovian+voivodeshipkontrola jako%252525c5%2525259bci mazowieckiewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy" and "x"="ymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php/wp-content/themes/kap/download.php%253furl%253d../../../wp-config.phpkey account manager %252528m/k%252529%27a%3d0brukarzoperator%25252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%25252bwid%252525252525c5%25252525252582owych polskapracownik+budowlanki śląskiepomoc ksiegowej gryfinooperator+koparki płockprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja niemcybudownictwo%2b%25257c%2bgeodezjakontrola%25252525252bjako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcireferent+ds+funduszy+europejskichadministrator+systemówkierowca dostawcapracownik+dzia%25c5%2582u+w%25c4%2599dliny/serypraca+dla+mollkierownik+sprzedażyand+1=2+union+select+0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a--monter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%27%2band%2b%27kierowca %2528m/k%2529 %2528kat. c%252be%252c hakowce%2529 warszawamanager+%252525c5%25252582a%252525c5%25252584cucha+dostawsprzedaż+|+obsługa+klienta łódzkiespecjalista ds kar i p%2525c5%252582ac wielkopolskiebadania i rozw%252525c3%252525b3jaaaaaaaakierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27hyjmaumgvckxychqldwdtgvuhqvfxznvuxpgtxscspecjalista%252bds.%252bsprzeda%25c5%25bcypraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%2525c4%252599zykaŚwiebodzinkierowca++kat+c+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+lhxikierowca w wypo%25c5%25bcyczalnisiedlce%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80 %d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9 %d0%bb%d0%b8kontrola%25252525252bjako%2525252525c5%25252525259bcipraca%20bez%20znajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%20j%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phppraca pomocjquerypracownik magazynowy %252525252528m/k%252525252529magazynier+-+nie+wymagamy+doświadczenia wrocławpracownik%252bmyjni%252bsamochodowej%252b%252525252528m/k%252525252529sta%25c5%25bc marketingprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja podkarpackiepakowanie żywnościasystent+in%25c5%25bcynierapomoc%252bw%252bt%2525252525c5%252525252582umaczeniachwprowadzanie+danych warszawakamieniec+ząbkowickilubin/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+dkcbpracownik myjni samochodowej %252525252528m/k%252525252529aluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 3791=cast((chr(113)||chr(106)||chr(120)||chr(98)||chr(113))||(select (case when (379skrzypce na ślub katowicehiszpańskiopiekunka+do+os%25c3%25b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%25c4%2599zyka niemcysystem+administratorcomputer teacher'a=0pracownik administracyjno-biurowy warszawaoperator%2bw%25252525c3%25252525b3zka%2bwid%25252525c5%2525252582owego%2b%2525252528m/k%2525252529warehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),transport+%7c+spedycja%22+and+%22x%22%3d%22xtłumaczenia kujawsko-pomorskiekierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+wujgpracownik produkcji wałbrzychoperator wózka widłowego szczecinbez%2bznajomo%25c5%259bci%2bj%25c4%2599zyka niemcyindustry%2b%7c%2bproductionprzemysł | produkcja śląskiepraca fizyczna sprzątaczka bytomustawiacz+maszyn+produkcyjnych+-+nie+wymagamy+do%c5%9bwiadczeniakierownik+budowy krakówtechnolog+%2525c5%2525bcywnoscibadania i rozw%2=ryczywółasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klientaoperator w%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w wid%252525252525c5%25252525252praca%252bogulnobudowlana niemcyprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja belgiatechnik+farmacji mazowieckiepracownik umysłowytransport morski gdyniaochrona innekierowca c%25252be lub c1magazynier%2cprodukcja%2ckierowcaprudnikpraca+wieczorami warszawaprogramista c%23praca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25252525c4%2525252599zykaprzemys%25252525c5%2525252582+%252525257c+produkcjakupiec+%28m/k%29ruda Śląskadyrektor zakładumagazynowy %2525252528m/k%2525252529specjalista%252bprpraca+fizyczna+budowlany krakówkierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m%252fk%252525252529 niemcypacking workerdoradca ds. sprzeda%c5%bcy samochod%c3%b3w nowychprotetyk+s%25c5%2582uchukierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null,null--+ptuhkierowca kat c union all select null%252cnull-- tbxepakowanie nieletni krakówhr, kadry'a=0 mazowieckiekierowca kat b cmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/wp-content/themes/sketch/404.phpoperator+cnc+atrakcyjne+wynagrodzenie nowogrodziecz Łódźfront-end wrocławreferent+ds+kadrhuman+resources+%257c+kadry wielkopolskiepraca+birowamonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.phpkierowca c%2525252be lub c1kontrola%252bjako%2525c5%25259bci mazowieckiemonter+p%25c5%2582yt+gkwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0" and "x"="ykierowca+wywrotkisprzeda%2525c5%2525bc %25257c obs%2525c5%252582uga klienta warszawapraca fizyczna białystokpracownik+powierzchni+sprzeda%c5%bcy/kasjermonter%252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowych niemcyoperator warszawasortowanie+towarówkierowca w wypo%c5%bcyczalni samtłumacz+rosyjskiego+i+angielskiegoze+%2525c5%25259brednim+wykszta%2525c5%252582ceniemkierowca%2bc%2be niemcyspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%25252525252c%2bobs%2525252525c5%252525252582uga%2bklienta%2b%25252525252c%2bar%2b%252monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider show imagebiałkain%25252525c5%25252525bcynier+budowyprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x6a7764417159564d556e,0x717a786a71),nprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+order+by+1#kierowca b lublinwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychyspecjalista%2bds.%2bksi%c4%99gowo%c5%9bcitechnik+elektryk/wp-login.php%27a%3d0magazynier,produkcja,kierowca kat.b'a=0specjalista%2bds.%2bjako%2525c5%25259bcicomputer+programmingdyrektor małopolskiekierowca+wywrotki niemcytechnik elektryk %252525252525252528m/k%252525252525252529warehouse/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0%25252525252527a%2525252525253d0location%2525252525253dtychy%2525252525252praca+ca%25c5%2582y+etatbiuro+administracja+ksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587+j%252525c4%25252599zykimagazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca kat.b mazowieckiepraca bez znajomo%c5%9bci j%c4%99zyka niemcymonter%25252fka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowychpracownik magazynu gdyniapracownik ksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259bcioperator w%2525c3%252583%2525c2%2525b3zk%2525c3%252583%2525c2%2525b3w wid%2525c3%252585%2525c2%252582owychpraca fizyczna bez j%25kierownik zespo%2525c5%252582u programistycznegoadministracja pa%2525c5%252584s warszawakierowca kat c union all select null%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527gqxldvjcba%2527%2529%252c%2527kierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+vyoeasystent ds. księgowosciprzemys%c5%82 %7c produkcja kujawsko-pomorskietransport | spedycja Łódźcieśla+dekarzbiałogardoperator cnc frezer tokarzkierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527jqfsnwtyee%25przemysł | produkcja pszczynamagazynowy+%2525252528m/k%2525252529inżynier+mechanikspecjalista+w+szkole warszawakierowca kat c union all select null,null,null,null,null-- xbyapraca+gastronomia wrocławspecjalista%2bds.%2badministracyjnychprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,concat(0x7170627871,0x4f6f746d53696b4b6a59,0x717a786a71),null,null,null,nfactory workaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk")+waitfor+delay+'0:0:32'+and+("fzsg"="fzsgoperator%2bw%252525252525c3%252525252525b3zka%2bwid%252525252525c5%25252525252582owegood%2bzarazkierowca kat c+eopieka%2b%2bosob%2bstarszychtechnik+elektryk+(m/k) śląskiepracownik porz%2525c4%252585dkowypraca+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%2społecznej+odpowiedzialnościconstruction+workermagazynowy %25252528m/k%25252529pracownik+administracyjny Łódźtechnolog+%c5%bcywno%c5%9bcigastronomia wrocławnieruchomościoperator wózka widłowego 20,23kierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) niemcymagazynier/operator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego+%252528m/k%252529specjalista+ds+kadr+i+płac poznańkadry+i+płace warszawaprace manualnedla%2bobcokrajowc%25c3%25b3win%25252525c5%25252525bcynieria %252525257c projektowanie podkarpackiepraca bez znajomo%252525252525c5%2525252525259bci j%252525252525c4%25252pracownik%252bsklepu%252bodzie%25c5%25bcowego%252b%2528m/k%2529monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php"+and+"x"="ysprz%25c4%2585taczka+w+szkolepraca+w+ochronie+na+obiektach+handlowych+-+biedronka kwidzynkierowca++kat+c%2527+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+gkmeadministracja+pa%c5%84swisznia małaspanish teachertechnik elektryk (m/k) kąty wrocławskiebudownictwo | geodezja pomocnikconstruction worker polandwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2522+and+%2522x%2522%253d%2522xmagazynier swarzędzkadry warszawain%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%27 and %27x%27%3d%27xbudownictwo | geodezja wrocławhr%2c+kadry mazowieckieskarszewykierowca kat c union all select null,null,null,null,concat(concat('qqzpq','pvkwdahboj'),'qbbvq'),null,null-- hxqdpodwykonawca+płytky+gładzie+malowaniepraca fizyczna bez j%252525c4%25252599zyka niemcyoperator+linii+produkcyjnej warszawamalarz budowlanyrudapraca%2525252bzakwterowaniem polskaoffice%2bassistant polandopiekunka do dziecka dolnośląskiein%25c5%25bcynier+budowy warszawadolicemonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.phpkierowca%2bw%2bwypo%25c5%25bcyczalni%2bsamochodowej%2b%2528m/k%2529doradca+klientads.+szycia+na+miaręnowy targoperator%2b%c5%bcurawia%2bwie%c5%bcowegobez do%25c5%259bwiadczeniamonter+konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_image%27a%3d0operator%2bcnc%2bfrezer%2btokarznauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 3115=utl_inaddr.get_host_address(chr(113)asystent/ka ds. ksi%c4%99gowosci warszawalektor języka angielskiego krakówkomorówoświęcimadministracja warszawa*pracownik biurowy gliwicenowaopiekunka+do+os%2525c3%2525b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%2525c4%252599zykapracownik+szklarni+z+og%2525c3%2525b3rkami holandiaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- jeansprzedaż+|+obsługa+klienta rybnikpracownik%2525252525252bprodukcjispecjalista ds. ekspansjiobsługa bagażowa warszawasolec+kujawskiin%25c5%25bcynier zak%25c5%2582adumonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_soperator%2bw%25c3%25b3zk%25c3%25b3w%2bwid%25c5%2582owych polskapraca+fizyczna+skupnauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/admin-console/%27a%3d0monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/pracownik+biurowy Łódźsłubiceoperator maszyn budowlanychmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0" and "x"="y2121121121212.1przedstawiciel handlowy warszawatrafficnauczyciel j%25c4%2599zyka nemieckiegom%c5%82odszy+ksi%c4%99gowybez+j%25252525c4%2525252599zykakierowca+%252528m%252fk%252529+%252528kat.+c+e%25252c+hakowce%252529 niemcyspecjalista+ds.+p%c5%82ac+i+kadrmonter konstrukcji/xmlrpc.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0pracownik powierzchni sprzeda%c5%bcy/kasjer warszawasprzedawca+kasjer poznańasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta nasielskoperator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owego%2b%28m/k%29monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/montaż instalacji elektrycznych pomorskiepracownik biurowy oświęcimsortowacz+odpad%25c3%25b3w+komunalnychmonter konstrukcji//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php?filename=../../../../wp-config.phpmonter%2bspawacz/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null--+iinrpracownik%2bmonitoringu%2b-%2bobiekt%2bhandlowyprojektant+konstrukcjiadministracja państwowa śląskierekrutacja+pracownik%2525c3%2525b3w/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null-- fmbvzgierztransport+%257c+spedycja%27+and+%27x%27%3d%27xcała polskaopiekunka do os%252525c3%252525b3b starszych w niemczech bez j%252525c4%25252599zykawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252akasjer+weekendypracownik+produkcji+-+praca+od+zarazvoicepodwykonawca płytky gładzie malowaniemedycyna %25252525257c opieka zdrowotnaspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%252525252c%2bobs%25252525c5%2525252582uga%2bklienta%2b%252525252c%2bar%2b%252525252c%manager rejonu sprzedażypracownik+biurowy chorzówmonter+okien warszawapracownik+produkci niemcywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x'and'f'='fpraca transport budowa krakówpracownik+socjalnywarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0pracownik dzia%c5%82u w%c4%99dlinydoradca+klientasoftware pro řízení firmy | služby google pro firmy – googleprogramista c#pracownik dzia%252525c5%25252582u administracjilogistyka | dystrybucjaaaaaaaaaspecjalista łódzkiewarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy and 1%25253e1elektryk%2celektromonter niemcypraca%2525252bbez%2525252bjezyka%2525252bmagazyn niemcypraca%252bbez%252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%252bj%25252525252525c4%2525252525252599zykapracownik powierzchni sprzeda%252525252525c5%252525252525bcy/kasjerpraca bez znajomo%2525252525c5%25252525259bci j%2525252525c4%252525252599zyk niemcyinternet | e-commerce'a=0'a=0-6246' union all select 13,concat(0x7170627871,0x7368794d574f4d525258,0x717a786a71),13#przemys%c5%82 %7c produkcja niemcyin%25252525c5%25252525bcynieria+%252525257c+projektowaniemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1'a=0tomaszów+mazowieckispecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b(m/k)kierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%2525252fk%25252529transport %7c spedycja'a=0 tychyholandia+ślusarz+narzędziowy holandiamagazynier%252cprodukcja%252ckierowca%2bkat.b mazowieckiepraca+bez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%2599zykaksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87 %7c audyt %7c podatki pomorskiez%20j%252525c4%25252599zykiem%20w%252525c5%25252582oskimpraca+bez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%2599zyka niemcysekretarka ze znajomością j. rosyjskiegomedia %25257c sztuka %25257c rozrywkaaaaaaaaakierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- kcgwkierowca+autobusu warszawakontrola jakości częstochowanauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/jmx-console/web-console/invokerbudownictwo %7c geodezja pomocnikkontrola%2525252bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bcikierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27hyjmaumgvckxychqldwdtransport %7c spedycja and 1>1 tychymonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%2band%2b1%2525253d1%25252527a%2525253d0przemysł | produkcja mielecoperator wózków widłowych tychyoperator maszyn produkcyjnych niemcyprzemys%c5%82+%7c+mistrz+produkcjiin%2525c5%2525bcynier jako%2525c5%25259bci w dziale projekt%2525c3%2525b3wpracownik biurowy bieruńsport | rekreacjaadministracja pa%25c5%2584s warszawapraca%252bfizyczna%252bw%252brolnictwiefarmaceutyka | biotechnologiapraca%2bbiurowa%2cmagazyniermonter+bateri+przemys%25c5%2582owychspecjalista+ds.+obs%25c5%2582ugi+klienta-j.+niemieckipracownik do sortowania owoc%252525252525c3%252525252525b3wpracownik+budowlanyoperator w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w wid%25c5%2582owych tychyspecjalista ds. wdrożeń śląskiejobhouse gdańsktechnik%252belektryk%252b%252525252525252528m/k%252525252525252529asystent stomatologa mazowieckiepraca+fizyczna staroźrebyasystent działu zakupówkierownik administracji mazowieckiepracownik produkcji płońskpraca wakacyjna tychypracownik+gospodarczy pabianicepracownik budowlanki poznańfinanse%2b%257c%2bbankowo%25c5%259b%25c4%2587pracownik+ksi%25252525c4%2525252599gowo%25252525c5%252525259bcipraca%2bogulnobudowlana niemcyprojektant wnkierowca+b opolesprzedaż+|+obsługa+klienta dolnośląskiepracownik%2bprodukcji%2b-%2bbezp%25c5%2582atny%2bdow%25c3%25b3z%2bdo%2bmiejsca%2bpracy%2521kierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252pomoc ksiegowej poznańbadania i rozw%25c3%25b3j szczecinkierowca++kat+c+union+all+select+14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27oqozvylpos%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2c14%2kierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochpraca+dla+osoby+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawnościmonter+pod%2525c5%252582%2525c3%2525b3gauto%20ideapraca%2bbez%2bznajomo%252525c5%2525259bci%2bj%252525c4%25252599zykaczerwonak/etc/passwd+union+all+select+null--+emjcpraca%2bbez%2bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%2bj%2525252525c4%25252 niemcychełmnokierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochod%2525c3%2525b3wmedia warszawaasystent+klienta,+konsultantturystyka warszawaadministracja hrsap abap mm polandpraca pomoc księgowej wielkopolskieprzemysł | produkcja krojczyin%2525c5%2525bcynieria%2b%25257c%2bprojektowanie podkarpackiepracownik+magazynowyadministracja pa%2525c5%252584stwow warszawakonsultant język angielskimagazynier %25252525252528m/k%25252525252529dodatkowa śląskiepraca++fizyczna+bez+językamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/license.phpkierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull-- tdolochrona osób i mienia poznańpraca+z+zakwaterowaniem polska/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bxstvspecjalista ds. sprzedaży gorzów wielkopolskimonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x' or (1,2)=(slogistyka+%7c+dystrybucjakierowca b c%2525252beustawiacz form wtryskowychoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego katowicelogistyka+%7c+dystrmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagemonter/ka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowypraca fizyczna bezspecjalista ds szkole%252525c5%25252584specjalista ds. wdro%25c5%25bce%25c5%2584praca zakwaterowaniemkierowca wywrotki niemcymagazynier - nie wymagamy do%25c5%259bwiadczeniaoperator w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w wid%2525c5%252582owych polskaprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+concat(0x7170627871,0x6e534e79686f496f4b48,0x717a786a71),13,13praca%2bbez%2bznajomo%2525c5%25259bci%2bj%2525c4%252599zyka niemcykontrola jako%25c5%259bci warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3d1%27a%3d0z%2borzeczeniem szczecinpracownik dzia%2525252525c5%252525252582u w%2525252525c4%252525252599dliny/seryinternet+%7c+e-commercewww.nadzór+ochronamiędzybrodziebez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%252599zyka niemcydrwalnauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/'a=0magazynier,produkcja,kierowca+kat.b łódzkiegastronomia %25257c cateringmagazynier%2b%252525252528m/k%252525252529suchańpracownik produkcji - nie wymagamy do%c5%9bwiadczenia sosnowiecpraca bez znajomo%252525252525c5%2525252525259bci j%252525252525c4%25252525252599zyk niemcykierownik regionalnyreferent ds kadr poznańmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phptechnik weterynarii poznańprzemys%c5%82+%7c+produkcja tychypracownik produkcji %2525252528m%252fk%2525252529specjalista ds. kadr i p%25252525c5%2525252582ac %2525252528m/k%2525252529monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%27%3e%konsultant ds. obs%2525c5%252582ug klientaśląskie,'frizer+do+psov lesznopracownik%2bsocjalnypracownik+produkcji+-+bezpłatny+dowóz+do+miejsca+pracypracownik+magazynowy+(m/k) katowiceochrona+środowiskain%c5%bcynier budowy/wp-login.php and 1=1specjalista%2bds.%2bp%25c5%2582ac%2bi%2bkadr mazowieckiewarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22+and+%22x%22%3d%22xelektryk+(m/k) pomorskiepracownik produkcji katowicedoradca+klienta+z+j%2525c4%252599zykiem+niemieckimin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1=1'and'c'='ctransport %7c spedycja" and "x"="x tychymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x or (1,2)=(setechnicznylektorspecjalista+ds.+sprzedaży+produktów+bankowychimages+background+removal+jobsmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22 and %22x%22%3d%22yspecjalista%2bds.%2bcz%2525c4%252599%2525c5%25259bci%2bzamiennychpracownik+fizyczny niemcypraca++fizyczna+bez+j%252525252525c4%25252525252599zykaoperator w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w wid%2525252525c5%252525252582owych szczecininformation technology zachodniopomorskiepraca dla ucznia wakacje krakówkierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27havbsprnla%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2