in%25c5%25bcynier+sprzeda%25c5%25bcymonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_imagegastronomia+%25257c+cateringpracownik powierzchni sprzeda%2525c5%2525bcy/kasjerpracownik+fpracownik sklepu odzie%2525252525c5%2525252525bcowego %252525252528m/k%252525252529skrzypce na %252525c5%2525259blubkoordynator+transportukierowca w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owegopracownik dzia%25c5%2582u obs%25c5%2582ugi klienta warszawamedia+%257c+sztuka+%257c+rozrywkapracownik+szklarni+z+r%2525c3%2525b3%2525c5%2525bcamisekretarka+ze+znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585redaktor+treści+marketingowych poznańmonter+szaf+sterowniczych+%252528m/k%252529bez znajomo%25c5%259bci j%25c4%2599zyka niemcyin%252525c5%252525bcynier mechanikochrona osób i mienia starachowicekonsultant telefoniczny ds. sprzeda%252525c5%252525bcy produkt%252525c3%252525b3w bankowychpracownik budowlankipracownik biurowy katowicepraca+zdalna+biegły+niemieckipraca fizyczna staroźrebyz orzezceniem szczecinkontroler+jako%25c5%259bci+%2528m/k%2529 warszawa-3483 union all select 14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','rulwspjyntrjvwnbkzwfbudyabfjtydkspvpxiic'),'qbbvq'),14-- auuekierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) niemcypracownik do wyk%2525252525c5%252525252582adania towarupraca+fizyczna+sprz%252525c4%25252585taczka szczecinspec+ds+zakupow warszawapraca%2bfizyczna podkarpackiemonter+kuchniasystent/ka+ds.+księgowosciadminstracjia biurowakierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m/k%2529 wielkopolskieoperator sprzetu budowlanegolider+w+dziale+produktów+dużej+konsumpcji gdańskoperator w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owego wielkopolskieprzemys%25c5%2582 %257c produkcja tychymontażysta elementów elektromagnetycznych wrocławin%2525c5%2525bcynieria%2b%25257c%2bprojektowanietechnik%2belektryk%2b%252525252528m/k%252525252529praca%25252bbez%25252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%25252bj%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcywarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy%2525252522 and %2525252522x%25252specjalista+ds.+obs%2525c5%252582ugi+klienta-j.+niemiecki warszawaŚwieciein%252525c5%252525bcynier+budownictwamontaż instalacji elektrycznych chorzówrabka-zdrójbezp%c5%82atne+kursy+i+szkoleniawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy99999%2522+union+select+unhex%2528hex%2528version%2528%2529%2529spawacz zbroje%25252525c5%2525252584internet+|+e-commerce'a=0wykładanie+towaru krakówmanager+%25c5%2582a%25c5%2584cucha+dostaw warszawabudownictwo%25252525252b%25252525252525257c%25252525252bgeodezjamonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php and 1%252525253d1%2525252527a%252525253d0praca+pomoc+ksi%25252525c4%2525252599gowej wielkopolskiekierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowej+%28m/k%29 katowicekierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m/k%252529administracjq biurowa warszawabez+do%c5%9bwiadczenia niemcypraca%252bz%252bzakwaterowaniemoperator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego niemcypraca+fizyczna+sprzątaczka będzinkafelkarzkierownik%25252c dyrektorkorektor małopolskiekierownik magazynuz orzezceniemkontrola jako%25252525c5%252525259bcimalarz budowlany niemcypracownik+szklarni+z+r%252525c3%252525b3%252525c5%252525bcamista%2525252525c5%2525252525bcysta w dziale rekrutacjilog into facebook | facebookfizyczna sosnowieczaopatrzeniaoperator+wózka+widłowego'a=0 łódzkiepomocnik kierowcy śląskiekierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%252fk%25252529sekretarka+ze+znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585+j.+niemieckiegokierowca %252528m%252fk%252529 %252528kat. c%25252be%25252c hakowce%252529 niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-content/uploads/51217766.phppracownik+umys%c5%82owyŁękawicapraca+mobilnakontroler jako%2525c5%25259bci sosnowiecpraca biurowa z obsługą klienta ciechanówadministracja+pa%2525c5%252584sprzemysł+|+produkcja lublinkierowca kat c union all select 14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527mzmbbqqcwyzwtpyipxvrsbyvelzlopnlpkpracownik produkcji %252525252528m/k%252525252529'a=0kierownik utrzymania ruchu/wp-login.phpoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego%2527a%253d0kierowca+w+wypożyczalni+samochodówsprzatanie w biurowcu warszawamagazynier,produkcja,kierowca+kat.b niemcypracownik%252bprodukcji%252b%25252528m/k%25252529 niemcyin%2525252525c5%2525252525bcynier mechanikmistrz+zmiany gdańsksolderpomoc w tłumaczeniachwarehouse+workermonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%27%27apracownik produkcji pomorskieksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587 %2525257c audyt %2525257c podatkimonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/07545460.php and 1%25252525253e1technik konsultantelektryk z dsboperator mazowieckiesochaczewspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%252525c5%25252582ac%25252527a%2525253d0kontroler+jako%2525c5%25259bci+%252528m/k%252529 warszawanauczyciel j%c4%99zyk niemiecki mazowieckiepraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcypraca+transport+logistyka krakówpraca%2bbiurasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%25252525c5%2525252582ugi%2bklienta%2bze%2bznajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4call center restauracjepraca fizyczna bytompraca%252bbez%252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcybez%2bdo%2525252525c5%25252525259bwiadczeniapracownik+myjni+samochodowej+%2528m/k%2529 katowiceadministracja+biurowa%27a%3d0pracownik+dzia%2525c5%252582u+obs%2525c5%252582ugi+klientawarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy%252525252527 and %25252pracownik produkcji %252525252528m%252fk%252525252529pracownik%2bprodukcji%2bp%2525252525c5%252525252582o%2525252525c5%252525252584skbiuro administracja ksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87 j%c4%99zyki warszawaoperator wózka widlowego drezdenkokierownik magazynu wielkopolskiebudownictwo+%257c+geodezja francjapraca+fizyczna+sprzątaczka gdańskkurs+na+w%c3%b3zki+wid%c5%82owe/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+qhytin%25c5%25bcynier+serwisu warszawamłodszy analityk warszawatransport%2b%252525257c%2bspedycja%25252522%2band%2b%25252522x%25252522%2525253d%25252522ysspecjalista+ds+kadrpraca%2bdla%2bukrai%25c5%2584c%25c3%25b3wze+średnim+wykształceniem warszawatransport%2b%257c%2bspedycja%2527%2band%2b%2527x%2527%253d%2527xasystent/ka+ds.+ksi%25c4%2599gowoscipraca%25252bdla%25252bparpracownik+produkcyjny+%25252528m/k%25252529pracownik magazynowy %25252528m/k%25252529sortowanie+towarówobs%252525c5%25252582uga+maszynmonter instalacji sanitarnychoperator wrocławhotels hiszpańskiegokasjer/kamaszynista+offsetowy polskapraca fizyczna bez j%25252525c4%2525252599zykey account manager %2525252528m/k%2525252529'a=0kowalepraca%2bpomoc%2bksi%2525c4%252599gowej wielkopolskieaccountpracownik%2bprodukcji%2b%2525252528m/k%2525252529mechanik,+operator+maszyn krakówpraca%2525252bbez%2525252bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%2525252bj%252525252525252525c4%2525252525252525259 niemcyturekpracownik sklepu odzieżowego (m/k) wrocławpracownik biurowy legnicatransport | spedycja" and "x"="yt%25c5%2582umacz+francuskiegopraca fizyczna pilarzpracownik%2bprodukcyjny%2b%252528m/k%252529asystent ds. rekrutacji warszawahr%2bspecialistserwis %257c technika %257c monta%25c5%25bcsprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta legnicakierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m/k%252525252529praca%2bfizyczna+budiwlanka niemcyin%2525c5%2525bcynieria%252b%25257c%252bprojektowanie podkarpackiepraca+fizyczna+w+rolnictwie francjamagazynier- praca na w%25c3%25b3zku wid%25c5%2582owympodw%c3%b3jna+obsada+kierowca+c%2besprzedawca%2c niania%2c operatorka linii produkcyjnejpracownik%2badministracyjno-biurowyprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null-- zfxzmonter/ka elementów do siedzeń samochodowyctechnolog+%25c5%25bcywno%25c5%259bcipracownik%2bbufetukontrola%2bjako%252525c5%2525259bci polskapraca%2bbez%2bznajomo%25252525c5%252525259bci%2bj%25252525c4%2525252599zyka niemcypraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%25252525c4%2525252599zyka niemcyopiekunka os%25c3%25b3b starszychpracownik+myjni+samochodowej+%28m/k%29 katowiceopiekunka osoby starszejpraca%2bzdalna/wprowadzanie%2bdanychprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null#badania+i+rozw%25252525c3%25252525b3jaaaaaaaaoperator%25252bw%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w%25252bwid%2525c5%252582owychin%252525c5%252525bcynier zak%252525c5%25252582adu brzeg dolnypraca%2bfizyczna katowiceand 1=2 union select 0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a--bez%2bznajomo%252525c5%2525259bci%2bj%252525c4%25252599zykaopiekunka+do+dziecka lublinspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%2525c5%252582actransport+%7c+spedycja+and+1>1 tychymonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php+and+1>1system administratorniemiecki maŁopolskieelektronik %2528m/k%2529 w zespole reklamacjipakowanie nieletnidyrektormonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%22+and+%22x%22%3pracownik%2bdo%2bwyk%c5%82adania%2btowarupracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%252525252528m/k%252525252529kierowca+ce+podwójna+obsadahr gdańskpraca%2bbindustry %7c production polandsprzedaż | obsługa klienta/branża elektrotechnicznąpraca+fizyczna+dorywczapraca%2525252b%2525252bfizyczna%2525252bbez%2525252bj%25252525c4%2525252599zykakoordynatorpracownik+administracji szczecinkonsultant+erp śląskiem%252525c5%25252582odszy ksi%252525c4%25252599gowyinstalacje elektrycznetechnik mechanikkelnerkapraca++fizyczna+bez+j%25252525c4%2525252599zyka niemcypracownik+magazynu warszawakierowca+vip warszawapracownik+do+sortowania+owoc%252525252525c3%252525252525b3w holandiaprodukcja leków krakówpraca fizyczna wielkopolskiecustome servicekonsultant+ds.+obs%25c5%2582ug+klienta+niemieckoj%25c4%2599zycznego warszawaksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587 %25257c audyt %25257c podatkiprzedstawiciel+handlowy krakówtransport%2b%257c%2bspedycja%2522%2band%2b%2522x%2522%253d%2522y%2527a%253d0kontrola%2bjako%c5%9bci mazowieckiemedia %7c sztuka %7c rozrywka%27a%3d0mechanik+maszynoperator+w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w+wid%2525c5%252582owychpraca fizyczna błoniein%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),namespecjalista+ds.+jako%25252525c5%252525259bcipracownik%2bumys%25252525c5%2525252582owyczechowice dziedzice/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- yfeuspecjalista%20ds.%20kadr%20i%20p%c5%82ac warszawatechnik serwis warszawakontrola jako%2525c5%25259bci warszawatransport %25257c spedycja%252527a%25253d0praca%2bpomoc%2bksi%25c4%2599gowemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c108%2cspecjalista+ds.rozliczeńspecjalista ds. p%2525c5%252582ac i kadrkierowca%252525252bbes%252525252bznajosci%252525252bjenzykadoradca klienta poznańsprzeda%25252525c5%25252525bc+%252525257c+obs%25252525c5%2525252582uga+klientain%252525c5%252525bcynier+budowy/wp-login.php%2522+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_const%2528char%monter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php99999%2525252522 union select unhex%2525252528hex%2525252528administracja biurowa śląskiekłomnicetłumacz języka migowegopomocnik niemcytransport%2b%25257c%2bspedycja%2band%2b1%253d1monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0monter%2bpod%2525c5%252582%2525c3%2525b3gprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%2525c5%252582nosprawnych%252527a%25253d0excel śląskiekierowca++kat+c+union+all+select+14,14,concat(concat('qqzpq','mzmbbqqcwyzwtpyipxvrsbyvelzlopnlpkcozhpe'),'qbbvq'),14,14,14,14--+projektowanie+wn%c4%99trzmechanik+przemys%c5%82owy%2f+monterpracownik monta%c5%bcu %28m/k%29administracja%2b%2bpa%252525c5%25252584stwowawsparcia technicznegomarkidoradca+handlowymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagemagazynier z uprawieniami na w%c3%b3zki wid%c5%82oweprodukcja dla niepełnosprawnych' order by 1#monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0''a=0kierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27umgimyqgojfmntlpryuvjiuwhcjsxmmjfxxyktrq%27%29osoba%2bsprz%2525c4%252585taj%2525c4%252585camechanika+i+budowa+maszynshoppingtechnolog+żywnosci mazowieckie/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull--%2benqtpraca%2525252bbez%2525252bjezykaprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null#custome service warszawamagazynier%2b%28m/k%29sprzedaż | obsługa klienta wrocławbielawakontrola%2bjako%25c5%259bci polskasprzedawca%2bwarszawaoperator+wtryskarkims+sqlpraca%25252bw%25252bniemczechspecjalista%2bds.%2bszkole%2525252525c5%252525252584pomoc+w+przedszkolu chrzanówinspektor pieterhr%2525252c%2bkadrytechnolog+%c5%bcywno%c5%9bciboguszów- gorcemonter%252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowychkierowca++kat+c warszawahr,+kadryprzedsi%c4%99biorstwo nasienne centrala nasienna sp. z o.o.przemys%2525c5%252582 %25257c produkcja krojczy pomorskiemonter%25252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowych niemcyoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego warszawapracownik%2binwentaryzacjispawacz+zbrojeń niemcymedia %7c sztuka %7c rozrywkaoperator w%2525252525252525c3%2525252525252525b3zk%2525252525252525c3%2525252525252525b3w wid%2525252525252525c5%252525252525252specjalista ds. księgowościprodukcja lekówdziale zakup%2525c3%2525b3wsap%2babap polandelblągoperator%2blinii%2bprodukcyjnejinżynier procesu spawaniamonter%252bkonstrukcji%252fwp-login.php%2527a%253d0%252f07545460.php%252band%252b1%253d1%2527a%253d0spawacz lubuskiepracownik%252bmonta%252525c5%252525bcupracownik+myjni warszawakierowca kat c%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- ptuhkierownik+regionów warszawasprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta lublinkontroler+jako%25c5%259bcikierowca %2528m%252fk%2529 %2528kat. c%252be%252c hakowce%2529 niemcypracownik produkcji francjamiędzyrzec podlaskitransport%2b%7c%2bspedycja%27a%3d0%27a%3d0%252525c5%2525259blusarz spawacztransport %25257c spedycja2121121121212.1obs%252525c5%25252582uga klienta warszawaoperator%2525252bw%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w%2525252bwid%25252525252525c5%252525252przemys%2525c5%252582 %25257c produkcja zachodniopomorskieco2 laser opratorpracownik+do+sortowania+owoc%25252525c3%25252525b3wkierowca (kat. c e, hakowce)produkcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x6a7764417159564d556e,0x717a786a71),nlogistyka %25257c dystrybucjapraca+transport krakówkonsultant język angielskitechnik%2belektryk%2b%2525252525252528m/k%2525252525252529call centermechanik%2bsamochodowy niemcypracownik biurowy 1/2 etatu katowicej%25252525c4%2525252599zyk%25252bw%25252525c5%2525252582oskipraca+tymczasowaspecjalista ds. planowania jako%2525c5%25259bci %252528m/k%252529pakowacz bez j%2525c4%252599zyka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22 or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c108młodszy konsultant sprzedaży m/k ząbkowiceprzedstawiciel handlowy małopolskiepracownik+dzia%2525c5%252582u+w%2525c4%252599dlinyspecjalista wdro%2525c5%2525bcenia platformyspecjalista%2bds.%2bsprzeda%2525c5%2525bcy%2bprodukt%2525c3%2525b3w%2bbankowychmonter%2fka element%25c3%25b3w do siedze%25c5%2584 samochodowychpracownik do produkcji opakowan kortonowychtechnik handlowiec rzeszówasystent biura budowybudownictwo%2525252b%252525257c%2525252bgeodezja francjadoradca ds nieruchomo%25c5%259bci warszawakonsultant+ds.+obsług+klientaangielski hiszpa%c5%84skipraca+birowasekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j. francuskiegoelektronik+%252525252528m/k%252525252529+w+zespole+reklamacji-3921' union all select 13,concat(0x7170627871,0x456b774a426c4e7a534d434a4c71634671524364715571694d4f5663636350697a544867494d596monter+płytmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1'a=0niveapracownik obszaru produkcji %252525252528m/k%252525252529warehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253e1wykrawacz drobiu francjamonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522+and+%2522x%2522%253d%2522ykonwojent rzeszówpracownik+biurowy+na+magazynmagazynier-%2bpraca%2bna%2bw%252525c3%252525b3zku%2bwid%252525c5%25252582owymlogistyka+%7c+dystrybucja niemcygrafika %257c fotografia %257c kreacjaaaaaaaaaoperator maszyn budowlanychmiechówpraca%2bfizycznatechnik%252belektryk%252b%2525252528m/k%2525252529 polskahandlowiec hurtownia elektryczna warszawakierownik projektu dolnośląskiepracownik%2bdzia%c5%82u%2bobs%c5%82ugi%2bklientaradziszówmonter%2fka element%25c3%25b3w do siedze%25c5%2584 samochodowych niemcydoradca%2bmedycznykontroler+jakości wrocławпереводчик+с+украинскогоinstalacje+elektryczne warszawapracownik+magazynowy+%2528m/k%2529 katowicetransport+%257c+spedycja%2527a%253d0sales+managerpracownik inwentaryzacji za granic%2525c4%252585pracownik%25252525252bprodukcjimonter+rega%c5%82%c3%b3wreception %2cagient kklenta z j%c4%99zykiem angielskimprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcjaasystent ds. ksi%2525252525c4%252525252599gowoscichalupnictwo w domupart timetomaszówj%25c4%2599zyka%2bhiszpa%25c5%2584skiegopraca fizyczna bez j%25252525252525252525c4%2525252525252525252599zykamechanik przemys%25c5%2582owy%252f monterpracownik ochrony fizycznej z kwalifikacjąpraca dla emeryta, se warszawaspecjalista+ds.+obs%c5%82ugi+klientajobot24+sp.+z+o.o.specjalista ds. ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bci warszawamagazynowy %2528m/k%2529 lublinedukacja+|+nauka+|+szkoleniapracownik%2bmagazynutechnik+konsultant+%252525252528m/k%252525252529transport %7c spedycja' and 'x'='y tychypraca+fizyczna+pilarznauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmonter konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imagemechanik przemys%252525252525c5%25252525252582owy/ monteredukacja+%257c+nauka+%257c+szkoleniapomoc kuchenna pomorskiepraca+bez+znajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci+j%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0''a=0finanse%2b%7c%2bbankowo%c5%9b%c4%87monter%25255c pakowaczmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1<scr<script>ipt>alert(/mykontrola jako%25c5%259bci polskabez+doświadczenia poznańmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider+show+imagekonsultant j%25c4%2599zyk angielski mazowieckiepracownik administracyjno-biurowy łódźoperator+wózków+widłowychhotelwykładanie+towaru+dniówkakłodawamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%25253faasystent+klienta%252c+konsultantdraftingwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c108%asystent in%c5%bcynierakierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo'praca fizyczna budowlany wrocławsprzedaż | obsługa klienta koninpraca%25252bbez%25252bznajomo%252525c5%2525259bci%25252bj%252525c4%25252599zykakierowca+%252528m%252fk%252529+%252528kat.+c%25252be%25252c+hakowce%252529 niemcypracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%25252528m/k%25252529kontrola jakości bielskospecjalista%2bds.%2bwdro%2525c5%2525bce%2525c5%252584dyrektor produkcjikierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo'+and+'x'='xblacharz samochodowy niemcykierowca c%252525252be lub c1regipsiarz francjalogopeda%2c dozorca%2c pracownik ochronypraca%2bfizyczna%2bw%2brolnictwie niemcysekretarka+ze+znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585+j.+rosyjskiegomonter+statk%25c3%25b3wpakowacz%2bbez%2bj%2525252525c4%252525252599zykamagazynier - nie wymagamy do%c5%9bwiadczenia%21kierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m/k%25252529 niemcylutyniadoradca%25252bhandlowyochrona+dla+zwierzątrekrutacja+pracownik%25252525c3%25252525b3wtechnolog żywnościbudownictwo%2525252b%2525252525257c%2525252bgeodezjapraca%252525252bbez%252525252bznajomo%2525252525252525252525c5%25252525252525252525259bci%252525252bj%2525252525252525252525c4%2 niemcysilesian+voivodeshipwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy+or+%2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252apołajewopracownik do sortowania owoc%25c3%25b3w holandiakaźmierzmłodszy księgowy warszawatutor+of+englishspecjalista ds. jakości warszawamagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca+kat.b mazowieckieinżynier+jakości+w+dziale+projektów wrocławpraca%2525252bbez%2525252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2525252bj%25252525252525c4%2525252525252599zykapracownik%2bmagazynowy%2b-%2b18%252c29%2bz%25c5%2582%2bbrutto/godz.%2bplus%2bpremiemagazynier Śląskiegrecjapo%2525252525c5%252525252582%2525252525c4%252525252585czenia przychodz%2525252525c4%252525252585cetechnik+serwisupracownik+magazynowy niemcykonsultant+infolinii warszawabiuro+podróży warszawakierowca kat c union all select null%2cnull-- gotnspecjalista+ds.+ksi%c4%99gowo%c5%9bci warszawaadministracja+perosnalna warszawaoperator%2bw%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w%2bwid%252525c5%25252582owych polskap%25c3%25b3%25c5%2582 etatuelektronik+%28m/k%29+w+zespole+reklamacjipraca%25252bbez%25252bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%25252bj%2525252525c4%252525252599zykabez+j%25c4%2599zyka niemcypracownik+fizyczny wrocławsklep spożywczystolarz budowlanypracownik+produkcji piotrków+trybunalskihand solderingze+%252525c5%2525259brednim+wykszta%252525c5%25252582ceniem warszawamonter konstrukcji//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%3ffilename%3d../../../../wp-config.phppraca+fizyczna+spawaczspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%252525252c%2bobs%25252525c5%2525252582uga%2bklienta%2b%252525252c%2bar%2b%252525252c%technik%2binformatyktransport %25257c spedycja warszawamagazynier%252cprodukcja%252ckierowcawągrowiecpraca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%2 niemcyspecjalista ds. kadr i płac (m/k) wielkopolskiepracownik produkcji oławawschowaprogramista+c#monter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phppracownik%2bmonta%252525c5%252525bcu%2b%25252528m/k%25252529przemysł | produkcja wrocławindustry+|+production polandoperator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego skierniewicehotels+hiszpa%c5%84skiego/wp-login.php'a=0sprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta lubelskiedoradztwo+|+konsulting warszawawałbrzychwarehouse workerpracownik powierzchni sprzeda%2525c5%2525bcy/kasjer warszawacała polskain%2525c5%2525bcynier+elektronik+%252528m/k%252529 lublinbełchatówspecjalista+ds+kar+i+p%25252525c5%2525252582acopieka%22 and %22x%22%3d%22ykierowca%2bc%252be niemcyadministracja%2bpa%25c5%2584sadministracja biurowa dolnośląskiepraktyki+|+stażpracownik+monitoringu+-+obiekt+handlowy+-+gliwiceobs%2525c5%252582uga+maszynpracownik+szklarni+z+r%2525c3%2525b3%2525c5%2525bcami holandiatrainee jobs polandmonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252522+or+%252525281%2525252c2%25252529%2525253d%25252528selepraca fizyczna bez j%2525252525c4%252525252599zykaoperator%2b%25c5%2582adowarkimonter%2bkuchnibadania+i+rozwój krakówspecjalista ds. transkrypcjimonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252527 or %25252525281%252525252c2%2525252529%252525253hydraulik/monter+instalacji francjaasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta+ze+znajomością+języka+ruskiego gdyniapracownik utrzymania czysto%25c5%259bci police%252c szczecin%252c pilchowo%252c prz%25c4%2599socin%252c zachodniopomorskieinformatyka+programowanie warszawaspecjalsita ds. zakup%2525c3%2525b3wmechanik+silnik%c3%b3w+lotniczych niemcywarehouse+worker/wp-login.php%2527a%253d0praca fizyczna pabianicepraca+popołudniami warszawapracownik%2bdo%2bwyk%25252525c5%2525252582adania%2btowaru/etc/passwd' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- dvybpraca%252bfizyczna germanya+portier+szpitalpraca fizyczna w rolnictwie szwajcariaasystent+w+dziale+kadr+i+p%c5%82ac gdyniapraca+fizyczna wielkopolskiespecjalista%2bds.%2badministracji%2b%2528m/k%2529nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/web-console/invokerdoradca+klientads.+szycia+na+miar%25c4%2599lekarz okulista warszawawest pomeranian voivodeshipkierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27jqfsnwtyee%produkcja dla niepe%252525c5%25252582nosprawnychin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1>1operator%2525252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%2525252bwid%2525252525c5%252525252582owychpomoc+kuchenna mazowieckiedoradca%2btechniczny%2b%28komponenty%2bmaszyn%29pracownik+do+produkcji+pizzypracownik montażupraca biurowa krakówmonter spawacz'kierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej (m/k) katowicepraca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%2525252bj%2525252525c4%252525252599zyka niemcysekretarka ze znajomością j. rosyjskiego krakówdoradca klienta, krakówwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0'+and+'x'='yand+1=2+union+select+0x6c6f67696e70776e7a--grafika+%7c+fotografia+%7c+kreacjakontrola jakosci legionowoprzemysł%2b|%2bprodukcja krakówcomputer+programming polandasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%c5%82ugi%2bklienta%2bze%2bznajomo%c5%9bci%c4%85%2bj%c4%99zyka%2bruskiegopracownik%2bporz%c4%85dkowymechanik%2bprzemys%252525252525c5%25252525252582owy/%2bmonterkierownik%2cŚrodamonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527 or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select name_consspecjalista%2bds.%2bsprzeda%c5%bcydyrektor produkcji śląskiekierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+phhrtransport%2b%2525257c%2bspedycjaaaaaaaaaprzeworsktransport+%25257c+spedycja%252527+and+%252527x%252527%25253d%252527xopieka'praca+pracownicy+wykonujący+prace+proste/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- xstvspecjalista ds szkole%252525c5%25252584operator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego mazowieckiekierowca%2b%2bkat%2bc%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bggthagencja+pracyasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%2525c5%252582ugi+klienta+ze+znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585+j%2525c4%252599zyka+ruskie warszawakierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%252fk%252525252529 niemcyz+zamieszkaniemin%25252525c5%25252525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%252527%2bor%2b%2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%252528spracownik szklarni z r%c3%b3%c5%bcami holandiairlandiamagazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca%2bkat.b mazowieckiekierowca kat c union all select concat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27hkuhzirnbhswmykcjwbxedektgminnipexvsbuyh%27%29%2c%27qbbvq%27poznańniderlandzki warszawaoperator+żurawia'a=0budownictwo%2b%252525257c%2bgeodezja francjatransport+%2525257c+spedycja%252522+and+%252522x%252522%25253d%252522yspecjalista ds ubezpiecze%c5%84monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0''a=0'a=0student+work krakówpraca+fizyczna+skupsoftware+pro+řízení+firmy+|+služby+google+pro+firmy+–+googlemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1pracownik%25252bprodukcji%25252b%2525252528m/k%2525252529 niemcymagazynier- praca na wózku widłowymmonter+konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_imagein%2525252525c5%2525252525bcynier zak%2525252525c5%252525252582adu'0=1magazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca kat.b'a=0warehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy and 1%25252525253d1%252pracownik%2bdzia%c5%82u%2bprodukcjiopieka krakówpomocnik%252b%252bw%252bagroturystyceprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja pomorskiem%25c5%2582odszy ksi%25c4%2599gowy warszawanauczyciel+angielskiego wrocławpraca fizyczna sprz%2525c4%252585taczkamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image and 1>1inżynier mechanik krakówdoradca klientads. szycia na miar%2525c4%252599 warszawapracownik magazynu wrocławkierowca kat c union all select null,null-- gotnszwajcariaasystent działu zakupówspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%25c5%2582ac%2b%2528m/k%2529m%25c5%2582odszy specjalista ds. kadr i p%25c5%2582acpracownik ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259bcimedycyna %257c opieka zdrowotna warszawaspecjalista%2bdshrpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagedolskspawacz%2btig%2b141konsultant telefoniczny ds. sprzedaży produktów bankowychit+sta%252525c5%252525bcdyrektor wielkopolskiemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phppomoc+księgowa warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108wykładanie+towaru śląskie%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba+%d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d1%85+%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bdgłuszyca górnakierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527gmxvpgchsgnfkierowca++kat+c+union+all+select+null%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27fozgdoitzosfomiygouwpolfoaofitpvxcgizprq%27%29%2c%27qpraca%25252bz%25252bzakwaterowaniem niemcykierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowejtechnik+elektryk/wp-login.php%27a%3d0kontrola+jakości chorzówasystent+w+dziale+kadr+i+p%c5%82acit+sta%25c5%25bcpraca%2bbiurowahuman resources %7c kadry warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.phpwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy+and+1%3e1in%252525c5%252525bcynier+budowy/wp-login.php%252527pomoc+nauczycielamikomaxpracownik%2bprodukcji%2b%25e2%2580%2593%2bnie%2bwymagamy%2bdo%25c5%259bwiadczeniamonter%2fka+element%c3%b3w+do+siedze%c5%84+samochodowychnetherlandszdalna bez języka obcego polskainżynieria+|+projektowanie poznańlogistyka %257c dystrybucja grodzisk mazowieckikierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','hyjmaumgvckxychqldwdtgvuhqvfxznvuxpgtxsc'),'qbbvq'),14,14--+praca+biurowa oławawarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy+and+1%2525253e1sta%25252525c5%25252525bc+hrpraca zdalna lublinbudownictwo | geodezja pomocnikprocurements specialist polandsłużba zdrowia śląskiedoradztwo %252525257c konsultingwprowadzanie%252bdanych%252b%252bz%252borzeczeniemin%c5%bcynier elektronik %28m/k%29alwerniakierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- isjukonsultant+ds.+obs%c5%82ugi+klienta warszawakopiowanie,+skanowanieŚwiebodzicemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php and 1=1operator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego belgiapracownik%2bbudowlankipraca+w+piekarniinżynieria | projektowanieaaaaaaaakrosnokierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) tychypracownik szklarni z og%25c3%25b3rkamipraca biurowa z obs%c5%82ug%c4%85 klienta lublinrzeźnik niemcyspecjalista+w+dziale+zaopatrzenia warszawaserwis+%7c+technika+%7c+monta%c5%bc warszawaenergetyka krakÓwasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%2525c5%252582ugi+klienta+ze+znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585+j%2525c4%252599zyka+ruskiekierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- jspkkarlinospecjalista ds. wdrożenia platformy telewizyjnejin%2525c5%2525bcynier budowymazańcowicekonsultant+telefoniczny+ds.+sprzeda%252525c5%252525bcy+produkt%252525c3%252525b3w+bankowychgastronomia | catering wrocławpracownik+ochrony konstancin-jeziornalwówek Śląskimagazynowy %252528m/k%252529 warszawapraca fizyczna budiwlanka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_sopieka++osob+starszych polskasprzedaż | obsługa klienta tychypraktyki %7c sta%c5%bcaaaaaaaapracownik+inwentaryzacji warszawakierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m%2fk%25252529 niemcygnieznoprzemysł+|+produkcja belgiakontrola+jako%25252525252525c5%252525252525259bci polskaпромышленность | производство garwolindoradca klienta gdyniaspecjalista+ds.+ksi%25252525c4%2525252599gowo%25252525c5%252525259bcispecjalista ds. sprzedapracownik+dzia%c5%82u+produkcjimedycyna %7c opieka zdrowotna warszawapomoc księgowa mazowieckiem%2525c5%252582odszy konsultant sprzeda%2525c5%2525bcy m/kkierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,concat(concat('qqzpq','gmxvpgchsgnfjygyyfigxdfivgkwzqnsookpltsf'),'qbbvq'),warehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1asystent/ka ds. administracji i obs%25c5%2582ugi klienta ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j%25c4%2599zyka ruskiego gdyniawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252522 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%2525d0%2525a0%2525d0%2525b0%2525d0%2525b1%2525d0%2525be%2525d1%252582%2525d0%2525b0 %2525d1%252581 %2525d0%2525bf%2525d0%2525b5monter rusztowa%25c5%2584pracownik%25252bprodukcji%25252b%25252525252528m/k%25252525252529operator+w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w+wid%2525252525c5%252525252582owych polskaopieka nad psem'a=0kierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodpracownik%2bmagazynowy%2b%25252528m/k%25252529project controllerpraca%252bochronatransport | spedycja' and sleep(3) and '1%28select %28case when %286881%3d6881%29 then 6881 else 6881%2a%28select 6881 from information_schema.plugins%29 end%29%29pracownik+do+sortowania+owoc%25252525c3%25252525b3w holandiaoperator w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w wid%2525c5%252582owychadministracja pa%25252525c5%2525252584stwowastolarz francjamonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imagepracownik%2bprodukcji%2b%2525252528m/k%2525252529 niemcykolporter ulotekmedycyna %25257c opieka zdrowotna szwajcariaoperator suwnicypraca fizyczna lubindo sklepu warszawamistrz produkcji poznańkierownik+sprzeda%252525c5%252525bcy warszawakierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m/k%25252529magazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca%252bkat.b mazowieckiesprzedawca kasjer warszawapomocnik+śmieciarza niemcykierowca c%2525252bebudownictwo%2b%7c%2bgeodezja%2bpomocnikkierowca%2bw%2bwypo%252525c5%252525bcyczalni%2bsamochodowej%2b%25252528m/k%2belsk dużypomocnik poznańin%252525252525c5%252525252525bcynieria %2525252525257c projektowaniekasjer wrocławdoradca ds. kredyt%c3%b3wkierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k) wrocławsprzątaczka+w+bibliotecepraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%252525252525c4%25252525252599zykamedia | sztuka | rozrywka poznańpraca%2525252bniemcy%2525252bpraca%2525252bfizyczna niemcylogopeda, dozorca, pracownik ochrony toruńkierowca+w+wypożyczalni+samochodowejtransport+%257c+spedycja zachodniopomorskieprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,13,concat(0x7170627871,0x447a644a6d484d776d6b78424a5547766158764c43756c6f6pracownik+działu+wędliny łódźzbieranie zamówieńpracownik+produkcji+-+nie+wymagamy+doświadczenia łódzkiepraktyki %257c sta%25c5%25bcaaaaaaaacomputer+programmingnowa wieś lęborskaopalenica]pracownik%2bprodukci niemcypodw%25c3%25b3jna+obsada+kierowca+c%252bewhat is rmm (remote monitoring and management)? niemcyasystent dzia%252525c5%25252582u zakup%252525c3%252525b3wspecjalista ds. planowania jakości (m/k)pracownik szklarni szczecingreecefrancuski+rekrutacja małopolskiemanager %25c5%2582a%25c5%2584cucha dostawpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25252525c4%2525252599zykapraca zdalna biegły niemieckihuman+resources+|+kadrypomoc w t%c5%82umaczeniach warszawaprojektant konstrukcjiadministracja państwowakierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m/k%25252529 wielkopolskie/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+dkcbprzemys%c5%82 %7c produkcja lublinpraca%252bbez%252bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%252bj%252525252525252525c4%25252525252525252599zykaenergetyka+%7c+elektronika niemcyrolnictwo | ochrona środowiskaspecjalista%2bds.%2bcz%252525252525c4%25252525252599%252525252525c5%2525252525259bci%2bzamiennychprzemysł%2b|%2bprodukcja lublintłumacz angielskiego, ukrainskiego, rosyjskiegokonsultant+ds.+wdrożeń śląskieasystent+klienta%25252c+konsultantpracownik+magazynowy+(m/k)praca fizyczna budowlanymontazysta+operator pruszkówmechanik+przemysłowy/+monter niemcymagazynier %252525252c pakowaczasystent ds. księgowosci poznańprzemys%25c5%2582+%257c+produkcjaod%25252bzarazpracownik+magazynu+od+zarazpraca%25252525252bfizyczna%25252525252bspawaczcredit analystjastrzębiepracownik obszaru produkcji (m/k) czechowice-dziedzicepracownik monta%c5%bcuspecjalista+ds+kar+i+p%2525c5%252582acpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25c4%2599zykakontrola jako%2525c5%25259bci polska../krojczymechanik samochod%25c3%25b3w ci%25c4%2599%25c5%25bcarowychoffset machin opratorpracownik+produkcji+%2525252528m/k%2525252529 niemcyпереводчик с украинскогоspecjalista+ds.+części+zamiennych poznańmchanical engineerstarszy inspektor bhp mazowieckiebiotechnologiapomocnik %2525c5%25259bmiciarzapizzermanspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%25252528m/k%25252529in%252525c5%252525bcynier+mechanikspecjalista ds kar i p%25c5%2582ac%2527a%253d0%2527a%253d0pracownik produkcji %25252528m%2fk%25252529technik elektryk %2528m/k%2529 kujawsko-pomorskierolnictwo+%25257c+ochrona+%2525c5%25259brodowiskaaaaaaaaainformatyka+programowanie katowicepomoc%2bksi%252525c4%25252599gowakolbuszowakolnopraca%2bz%2borzeczeniempracownik porz%2525252525c4%252525252585dkowy %252525252528m/k%252525252529pakowanie sosnowiecpraca+w+ochronie+na+obiektach+handlowych+-+biedronkapracownik do wykładania towarupracownik magazynowy (m/k) ożarów mazowieckioperator%2bw%25252525c3%25252525b3zka%2bwid%25252525c5%2525252582owegologistyka | dystrybucja parzniewpakowacz+bez+języka warszawapracownik%2bdzia%c5%82u%2bhrpracownik dzia%25c5%2582u administracjiadministracja biurowa koszalinspecjalsita ds. zakupów wrocławmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x" and "x"="xmonta%25c5%25bcysta+stela%25c5%25bcy+meblowychin%252525c5%252525bcynier+sprzeda%252525c5%252525bcypraca popołudniami warszawaasystent ds. kadr i płacpomoc%2bdomowazdalna pracadyrektor+produkcji śląskieczechowicereferent ds. administracjitransport%2b%25257c%2bspedycja%252522%2band%2b%252522x%252522%25253d%252522ypracownik administracyjno-biurowy z orzeczeniem o niepełnosprawnościpracownik sekretariatu warszawasearch resultsw%c3%b3zki wid%c5%82oweskładaniekierowca kat c%' union all select null-- lmxvinformation technology warszawakierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+wkxhoperator+w%2525252525252525c3%2525252525252525b3zk%2525252525252525c3%2525252525252525b3w+wid%2525252525252525c5%252525252525252zdalna+jezyk+francuskismart2staymonter%2bp%c5%82yt%2bgkpracownik produkcji praca od zaraz niepołomicedzia%2525252525c5%252525252582 obs%2525252525c5%252525252582ugi klientaradlinpraca%252525252b%252525252bfizyczna%252525252bbez%252525252bj%2525252525c4%252525252599zykait+sta%2525252525c5%2525252525bctechnik+elektryk+%2525252525252528m/k%2525252525252529in%252525c5%252525bcynier+sanitarnychreferent+ds.+administracji poznańwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy+and+1=1'a=0'a=0opiekunka do dziecka dolnośląskiezastępca kierownika produkcjiin%2525c5%2525bcynier%252belektronik%252b%252528m/k%252529praca fizyczna małopolskiebudownictwo%2b%257casystentka+menedzerakierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m/k%2529 niemcypracownik biurowy z językiem francuskim - praca zdalna dębicakierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%25252fk%252525252529in%25c5%25bcynieria %257c projektowaniekontrola%252bjako%25252525c5%252525259bci polskaobsługa klienta wrocławpakowacz bez j%25252525c4%2525252599zykaasystentka+menedzera warszawamonter/ka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowych niemcyspecjalista ds. zakupówin%25252525c5%25252525bcynier+jako%25252525c5%252525259bcimonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php/wp-admin/edit.php%3fpost_type%3dwd_ads_adsinżynier jakości w dziale projektów wrocławmonter konstrukcji/xmlrpc.php%2527a%253d0%2527a%253d0monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/license.php'a=0mechanik maszynwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0"+and+"x"="ywarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy+and+1%25252525253d1%252operator w%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w wid%252525c5%25252582owych polskain%2525c5%2525bcynieria+%25257c+projektowanie polandpraca biurowa, ochronabielany+wrocławskietransport%2b%7c%2bspedycja mazowieckiepraca pomoc ksi%252525252525c4%25252525252599gowejzarządca+nieruchomościszwaczka zachodniopomorskieopiekunka do dziecka wieluńkierowca kat b c1111111111111%27 union select char%2845%2c120%2c49%2c45%2c81%2c45%29%2cchar%2845%2c120%2c50%2c45%2c81%2c45%29--pracownik%2bprodukcji%2b-%2bbezp%c5%82atny%2bdow%c3%b3z%2bdo%2bmiejsca%2bpracy%21kontrola%2bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bcikierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m/k%2529 warszawalogistyka%2b%2525257c%2bdystrybucjaaaaaaaaakierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+lmmvpracownik magazynowy (m/k) krakówbez+do%2525c5%25259bwiadczeniapracownik%2bprodukcji niemcysprzatanie+w+biurowcukierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%252fk%252529 niemcymonter%252fka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowychpraca bpelplindodatkowawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy and 1%3d1%27a%3d0dla studentainżynierin%252525c5%252525bcynier%2bserwisutransport+%7c+spedycjabez%2bznajomo%c5%9bci%2bj%c4%99zykapracownik fizyczny śląskiepracownik porz%25c4%2585dkowy %2528m/k%2529pracownik%2bprodukcjiisprzedaż | obsługa klienta koszalinpraca+w+ochronie+na+obiektach+handlowych+-+biedronka kwidzyn/etc/passwd union all select null,null,null,null,null-- iinrwarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0 and 1%25253e1%27a%3d0doradca%252bklientads.%252bszycia%252bna%252bmiar%252525c4%25252599kierowca+b++c%252bepraca biurowa%2cmagazynierkierowca kat d malopolskie krakówpraca%25252bbez%25252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%25252bj%2525252525252525c4%25252525252525259ochrona+w+sklepiekierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull-- tdolpakowaczka wrocławbudownictwo%252525252b%25252525252525257c%252525252bgeodezja francjakierowca podlaskieadministracja pa%25c5%2584stwowakierowca+%28m/k%29+%28kat.+c%2be%2c+hakowce%29 warszawamonter statk%25c3%25b3wpracownik produkcji - bezp%c5%82atny dow%c3%b3z do miejsca pracy%21sap%2babapin%25c5%25bcynier serwisu mazowieckieprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null--+vbvuoperator+w%25c3%2583%25c2%25b3zk%25c3%2583%25c2%25b3w+wid%25c3%2585%25c2%2582owychmonter płyt gkpraca%252bogulnobudowlana niemcypiaskarzpraktyki %257c sta%25c5%25bcwyszogródjabłonnapraca+pomoc+księgowej warszawamurowana goślinamagazynier , pakowaczwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0+and+1=1pracownik%2bporz%252525c4%25252585dkowypraca%2bna%2bbudowie%2bwarszawadyrektor+finansowy śląskieoperator wózka widłowego'a=0 łódzkiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/uploadify/uploadify.php?folder=/monter+tras+kablowychadministracja+pa%25c5%2584stwowapraca+fizyczna+sprz%25c4%2585taczka warszawapraca+fizyczna+budowlany warszawapracownik+produkcifizycznapraca fizyczna budowlany niemcypraca+8-16 wrocławbiuro+administracja+ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587+j%25c4%2599zyki warszawapracownik+powierzchni+sprzeda%25c5%25bc%25c4%2585pracownik monta%c5%bcu bytompracownik+fizyczna zgierz,malarz+budowlany niemcy/etc/passwd order by 1-- qxdlsztapler/ retraktransport+%25257c+spedycja+and+1>1sprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta warszawapraca%252bfizyczna%252bbudowlanysprz%252525c4%25252585taczka+w+szkoletechnik elektryk %2525252528m/k%2525252529 pomorskieod zarazspecjalista%2bds.%2bbhppracownik produkcyjny (m/k)kontrola%2525252bjako%25252525c5%252525259bci mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22 or %281%2c2%29%3d%28selesprzedaż+|+obsługa+klienta krakówpracownik produkcyjny %252528m/k%252529przedstawiciel+handlowy poznańspecjalista+ds.+szkole%25252525c5%2525252584germanpracownik%2bprodukcji%2bspo%c5%bcywczej%2b%28m/k%29cieślatechnolo konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0kierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%25252fk%25252529kierownik%2c+dyrektorspecjalista ds kadr i płac wielkopolskamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php and 1%25253d1%252527a%25253d0pracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%2528m/k%2529kierownik rob%25c3%25b3tsprzedawca+kasjer szczecinmonter konstrukcji%2fwp-login.php%252527a%25253d0%2f07545460.php and 1%25253d1%252527a%25253d0opiekunka niemcysortowanie warzywmagazynier+%25252528m/k%25252529monter-spawaczskładanie+elementów+lamppruszkówpraca%25252bbez%25252bznajomo%25252525c5%252525259bci%25252bj%25252525c4%2525252599zyka niemcypraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%2525252525c4%252525252599zykamanager wrocławgłubczycecie%25252525c5%252525259bla szalunkowyczech+republicspecjalista ds. ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259bci warszawabez do%2525c5%25259bwiadczeniain%25c5%25bcynier %25c5%259brodowiskain%252525c5%252525bcynier sanitarnychpraca+fizyczna krakówkierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527jqfsnwtyee%25in%2525252525c5%2525252525bcynier+zak%2525252525c5%252525252582adutomaszów mazowieckiseniorwyk%2525c5%252582adanie towarupracownik szklarni z r%2525c3%2525b3%2525c5%2525bcami holandiasprzeda%25252525c5%25252525bc %252525257c obs%25252525c5%2525252582uga klienta podkarpackiesprzedaż | obsługa klienta lubinpraca fizyczna w rolnictwie niemcykadry+i+p%25c5%2582acemonter wentylacji łódźhr szczecinpracownik+produkcji warszawacvtechnik elektryk %2528m/k%2529 warszawaenergetyka %2525257c elektronikawejherowoopiekunkakierowca w wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni samochodowej %252525252525252528m%25252fk%252525252525252529kontrola%252bjako%25252525c5%252525259bcipraca+w+teatrzeadministracja%2bpa%25252525c5%2525252584stwowain%25c5%25bcynier budowy warszawamłodszy+specjalistaoperator wózka widłowego wielkopolskielogistyka %7c dystrybucja legnicainżynier+budowy śląskiebiuro+administracja+księgowość+języki warszawapraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%25252525252525c4%2525252525252599zykatrainoperator%2bw%25c3%25b3zk%25c3%25b3w%2bwid%25c5%2582owychkontrola%25252bjako%2525c5%25259bciprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null#kierownik sprzeda%2525c5%2525bcy warszawastaż+hr poznańpracownik powierzchni sprzeda%252525c5%252525bcy/kasjernauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/admin-console/login.seampakowanie lublintransport %7c spedycja%22 and %22x%22%3d%22xkierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+htsepółpracownik%2bdzia%252525c5%25252582u%2bw%252525c4%25252599dliny/seryoświęcimoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego - 20%2c23 z%c5%82/godz. brutto plus premiapraca 8-16 wrocławspecjalista%252bds.%252bp%25c5%2582ac%252bi%252bkadr mazowieckieasystent/ka ds. administracji i obs%c3%85%c2%82ugi klientalaminaterkontrola%252bjako%252525c5%2525259bcipraca biurowa katowicepracownik produkcyjny niemcypraca%2bfabrykaoperator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego%2527a%253d0sedo+domain+parking+-+sedo+gmbhkontroler+jakości tychykierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27rudevmxtsj%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2pracownik%252bdzia%2525c5%252582u%252bobs%2525c5%252582ugi%252bklientakierownik warszawaniemcywarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy+and+1%2525253d1%25252527a%2525253d0pracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bw%25c4%2599dliny/seryspecjalista+ds+hr warszawalublin voivodeshipz%2borzezceniemopiekunka do dziecka sosnowiecpracownik+montażu wrocławpraca%25252bfizycznzmonter+szaf+sterowniczych+%25252528m/k%25252529magazynier+%25252c+pakowaczpuckprofi credi%2525252525c5%25252525259blusarz bez jezyka niemcyprzedstawicielkierowca+transport+mleka wielkopolskiesprzedawca kasjertechnolog+%25c5%25bcywnoscipomoc+kupracownik%2bprodukcji%2b-%2bbezp%25c5%2582atny%2bdow%25c3%25b3z%2bdo%2bmiejsca%2bpracy%2521praca fizyczna spawacz gdyniawiskitkimonter konstrukcji gdańskwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy+and+1%253d1technik elektryk %252525252528m/k%252525252529pracownik+produkcji policezast%c4%99pca kierownika produkcjikierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowejpraca+pomoc+ksi%252525c4%25252599gowej wielkopolskieprzemysł | produkcja pomorskietransport+%7c+spedycja'a=0 tychypracownik produkcji (m/k) bytomopiekunka osób starszych dolnośląskieinternships project polandkierowca c warszawahr%25252c kadry mazowieckiespecjalista%2bds.%2badministracji%2b%252528m/k%252529inowłódzspawacz+136technik+elektryk+(m/k)ze%2b%2525c5%25259brednim%2bwykszta%2525c5%252582ceniemprzemysł | produkcja wałczpracownik produkcji praca dla stanowicepracownik+powierzchni+sprzedażąmonter%2fka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowychmedycyna+%257c+%25d0%25a1%25d0%25a2%25d0%259e%25d0%259c%25d0%2590%25d0%25a2%25d0%259e%25d0%259b%25d0%259e%25d0%2593hr%252c kadrydesignpracownik produkcji gniezno1/2 etetu emerytbudownictwo %252525252525257c geodezja francjagastronomia wrocławopieka++osob+starszych krakówpraca%2bcha%c5%82upniczaspecjalista ds. sprzeda%2525c5%2525bcy produkt%2525c3%2525b3w bankowychmonter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagein%25c5%25bcynieria+%257c+projektowanie warszawanauczyciel język niemiecki dolnośląskieraszynelektryk%2b%28m/k%29 pomorskiej%25252525c4%2525252599zyka%2bhiszpa%25252525c5%2525252584skiegoprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja lublinin%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php2121121121212.1monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider show imagepracownik%252bmagazynowyspecjalista ds. kadr i rekrutacji (m/k)pracownik+biurowy+1/2+etatu katowiceadministracja krakówprzemysł | produkcja czechowice-dziedzicekierowca+%252528m%2fk%252529+%252528kat.+c+e%25252c+hakowce%252529 niemcym%c5%82odszy+konsultant+sprzeda%c5%bcydoradca%2bds.%2bkredyt%252525c3%252525b3wasystent/ka+ds.+księgowosci poznań../etc/passwdaaaaaaaaspedytor+mi%2525c4%252599dzynarodowyelektryk %2528m/k%2529 pomorskiepraca%25252bfizyczna%25252bw%25252brolnictwie francjapracownik szklarni z og%2525252525c3%2525252525b3rkamidoradca medyczny warszawapracownik+produkcji koninprzepalacz praca fizyczna opole voivodeshiptechnik%20elektryk%20%25252525252528m/k%25252525252529zdalna polskatransport%2b%252525257c%2bspedycjaaaaaaaaagrafika %25257c fotografia %25257c kreacjaaaaaaaaaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null#praca fizyczna bez j%c4%99zykaregenersis/technikzdalna jezyk francuski warszawamagazynier %2528m/k%2529oprator wózka wrocławpraca+fizyczna mysłowicenauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/invokerfrench recruitmentkierowca+c niemcypraca%2bfizyczna%2bsprz%25c4%2585taczka szczecinradom'senior+uikierowca+%2528m%2fk%2529+%2528kat.+c+e%252c+hakowce%2529przemys%2525c5%252582+%25257c+mistrz+produkcjipomocnik %c5%9bmieciarzamalarz niemcykonsultant %2525c5%25259blubnyjasłojunior+front-end%27 warszawakierowca kat c union all select null,null,null,null,null,concat(concat('qqzpq','wmsiqvjkatqiwnbivqicnqvwzddpyuntajhikxew'),'qbbpraca%252bbiurowa%252bz%252borzeczeniemdla obcokrajowc%252525c3%252525b3wobsługa+interesantówpracownik obszaru produkcji %252528m/k%252529praca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2525252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zykakoluszkibudownictwo%25252b%2525252525257c%25252bgeodezjapraca w magazynie niemcy bez znajomości językanauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seamkierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- nxpuoperator lublinoperator%252bw%252525c3%252525b3zkat%c5%82umaczkontrola%25252bjako%25252525c5%252525259bci polskamontażysta+stelaży+meblowychprzelewicekontrola%2bjako%2525252525c5%25252525259bci polskapraca%2bfizyczna%2bsprz%25c4%2585taczkabudownictwo%252525252b%252525252525257c%252525252bgeodezjalogistyka %252525257c dystrybucjaaaaaaaaaprojektant/konstruktor/asystent odzie%c5%bcypraca biurowa%2c administracyjnapracownik+gospodarczy+złota+rączka Łódźadministracja+biurowa mazowieckiekierowca %28kat. c%2be%2c hakowce%29'a=0bystrzyca kłodzkapilarz wrocławmonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/uploadify/uploadify.php%2525253ffolder%2525253din%252525c5%252525bcynier procesu spawaniajęzyk+rosyjskidekraasystent dzia%c5%82u zakup%c3%b3w warszawasport+|+rekreacja warszawaprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja kujawsko-pomorskiepracownik sekretariatuoperator+wózka+widlowego drezdenkooperator+wózka+widłowego łódźnauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbossspecjalista%2bds.%2bksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259bcispecjalista+ds+sprzeda%2525c5%2525bcy+mieszka%2525c5%252584angielski hiszpa%25c5%2584ski warszawaasystent dzia%c5%82u zakup%c3%b3wsekretarka+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j.+niemieckiego warszawa%252525c5%2525259blusarz bez jezyka niemcyspecjalista ds. ksi%2525252525c4%252525252599gowo%2525252525c5%25252525259bcipracownik biurowy oświęcimplcprzemys%25c5%2582 %257c produkcja krojczy pomorskieprodukcja Świdnicakontroler+jako%252525c5%2525259bci+%25252528m/k%25252529księgowość wrocławserwis+|+technika+|+montaż łódźspecjalista ds sprzeda%2525c5%2525bcy mieszka%2525c5%252584kierowca bopiekunka osób starszych warszawapacking workerracibórzmonter konstrukcji/wp-login.php">head<script>alert('mysqlerror')</script>head">pracownik%2bporz%25252525c4%2525252585dkowyoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego katowicewarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy%2525252522+or+%25252525281%252525magazynier (m/k) opolekierowca w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego warmian-masurian voivodeshiptransport %2525257c spedycja' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(118,119,71,122,80,103,104,118,87),1),name_const(char(warehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0operator maszynprace+fizycznebudownictwo %252525257c geodezjamagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowcamonter+podłóg niemcypraca tymczasowa belgiakonsultant ds. obs%25252525c5%2525252582ug klientapraca ochrona warszawaprzedstawiciel handlowy marki premiumspecjalista%2bds%2brozlicze%25c5%2584studiospawacz+tig+141specjalista+ds+szkole%2525c5%252584logopeda,+dozorca,+pracownik+ochronyworker warszawamonter%25252fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowychostrów mazowieckaambasador+marki warszawakierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45),char(45,1 warszawaoperator+cnc+atrakcyjne+wynagrodzenie dolnośląskietechnik serwisu warszawabankowy+doradca+klienta1/2 emeryt warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php"+and+"x"="ypracownik administracyjnyrecepcjonista/ka poznańwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252527 and %252527x%252527%25253d%252527yoperator wózka widłowego swarzędzkierowca %2528kat. c%252be%252c hakowce%2529francuski+praca+zdalanmonter konstrukcji/wp-login.php'praca+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%2525252599zyka niemcyprzemysł+|+produkcja krakówpracownik+produkcji-bez-jezykakierowca+śmieciarkioperator+linii+produkcyjnej warszawaanalityk+chemicznyopiekunka+do+dziecka wrocławportier -pracowni ochrony toruń/etc/passwd%25%27%2border%2bby%2b1--%2blxhmprocess+engineer polandzamówień+publicznych mazowieckieasystent/ka+ds.+księgowosci warszawasekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585%2527a%253d0kierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27havbsprnla%27%29produkcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null#a%252526jpracownik porządkowy bielskopomocnik stolarzacie%252525c5%2525259bla+szalunkowyprodukcja dla niepełnosprawnych' order by 1-- wcvxdla obcokrajowc%25252525c3%25252525b3wspecjalista+ds+kadr+i+p%25c5%2582ac podkarpackiemechanik%2bprzemys%2525c5%252582owy%25252f%2bmonterobuwiapszczynaspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%c5%82ac%2b%28m/k%29pakowacz bez j%252525c4%25252599zyka niemcysierakówoperator w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w wid%25c5%2582owych tychypionkirenomowana+firma+zatrudni+operatorów+na+linii+produkcjikłodzkospecjalista%2bds.%2bp%252525c5%25252582ac%2bi%2bkadr mazowieckiekonstruktor+oprzyrz%c4%85dowaniakorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%2525c3%2525b3d barg%2525c5%252582%2525c3%2525b3w ko%2525c5%25259bcielny.ożarów+mazowieckinitowacz świdnikrzeźnikasystent/ka ds. administracji i obs%25252525c5%2525252582ugi klientawsparcie+sprzedażykonsultant j%2525252525c4%252525252599zyk angielskikonstruktor oprzyrz%25c4%2585dowaniaprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja warszawawprowadzanie+danych++z+orzeczeniem warszawalekarz okulistanauczyciel+1-3tweets with replies by eduardo antonio pasten herrera %28%40pasten_herrera%29 %7c twitterwest+pomeranian+voivodeshipspecjalsita+ds.+zakup%c3%b3wutrzymanie ruchukierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null-- bsympracownik powierzchni sprzeda%c5%bcy/kasjer warszawasprzedawca warszawa warszawaoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego%27a%3d0doradca techniczny %2528komponenty maszyn%2529 podkarpackiepracownik do sortowania owoc%252525252525252525c3%252525252525252525b3wpracownik powierzchni sprzeda%2525c5%2525bcypraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%2525252525252525c4%252525252525252599zykapomoc+nauczyciels warszawaadministracja++pa%c5%84stwowapraca gastronomiatechnik+elektryk+%25252528m/k%25252529 pomorskiezdalnamonter+bateri+przemysłowychkońskiekierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+ljqhspecjalista%2bwdro%25c5%25bcenia%2bplatformykierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+htsem%c5%82odszy specjalista ds. kadr i p%c5%82acjunior++developertechnik%2belektronikoperator maszyn produkcyjnych niemcymagazynier%2b%2528m/k%2529pracownik%2bgospodarczybudownictwo %257c geodezja warszawadoradca opolepraca+transportmonter+konstrukcji/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phptransport+%7c+spedycja2121121121212.1 tychypracownik+produkcyjno+-+magazynowyhuman+resources+%257c+kadry warszawapraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%25252525c4%2525252599zyka/etc/passwd union all select null,null-- lzdlkierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m%252fk%25252529pielęgniarka wrocławpraca%252bfizyczna%252bsprz%2525c4%252585taczka szczecinmonter%252fka element%25c3%25b3w do siedze%25c5%2584 samochodowychmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y+and+1=1pracownik%2brestauracji%2b-%2belastyczne%2bgodziny%2bpracy%2521niepełny+etat warszawanauczyciel j%c4%99zyk niemieckipracownik produkcji - nie wymagamy do%c5%9bwiadczenia sosnowiecprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select concat(0x7170627871,0x6d7543464a766a5457734541494b45624c4e68476468636c6355726pracownik budowlanki lubuskiemonter%252bpod%25c5%2582%25c3%25b3gpomoc%252bkuchennatechnik%2belektryk%2b%252528m/k%252529 pomorskiekierowca+%28m%2fk%29+%28kat.+c+e%2c+hakowce%29 niemcyinternet+%7c+e-commerce'a=0kierowca c belgiasprzedawca kasjer poznańkierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- bsymprodukcja dla niepe%252525c5%25252582nosprawnych%25252527a%2525253d0monter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imageasystent dzia%25c5%2582u zakup%25c3%25b3w warszawapraca%252bbez%252bznajomo%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci%252bj%25252525252525252525c4%2525252525252525252599zykasystent/ka ds. ksi%25252525c4%2525252599gowoscioperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego katowicepracownik+obszaru+produkcji+(m/k) czechowice-dziedzicetechnolog żywnosci mazowieckieproject+manageradministracja biurowa sosnowiecoperator++minikoparki niemcyspecjalista ds. sprzeda%2525c5%2525bcytechnolog+%c5%bcywnoscipracownik produkcji - bezp%25c5%2582atny dow%25c3%25b3z do miejsca pracy%2521pracownik biura warszawabudownictwo | geodezja małopolskieadministracja%2b%2bpa%25c5%2584stwowa%27a%3d0technik elektryk %28m/k%29 szczecintransport%2b%257c%2bspedycja%22%2band%2b%22x%22%3d%22xhr+specialistmistrz+zmiany%25252cchałupnicza+dla+szwaczkikonsultant telefonicznypracownik%252bprodukcji%252b%252525252528m/k%252525252529operator linii produkcyjnejtransport%2b%25257c%2bspedycja%2band%2b1%25253e1steel germanyit+specialistpracownik+biurowy śląskiedoradca%2bds%2bnieruchomo%2525252525c5%25252525259bcispecjalista+ds.+cz%25c4%2599%25c5%259bci+zamiennychprodukcja dla niepełnosprawnych 1/2 etatu poznańkierowca+%25252528m/k%25252529+%25252528kat.+c%2525252be%2525252c+hakowce%25252529ze %c5%9brednim wykszta%c5%82ceniem warszawakontrola jako%2525252525c5%25252525259bci mazowieckiemedycyna | opieka zdrowotna opolskiepraca+pomoc+ksi%c4%99gowejtrawnikispecjalista+ds+kadr+i+p%25252525c5%2525252582acmonter%2bbateri%2bprzemys%c5%82owychm%252525c5%25252582odszy+analityksprz%252525c4%25252585taczka w szkole szczecinasystent ds. ksi%c4%99gowoscij%c4%99zykopiekunka+os%c3%b3b+starszychprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych%27a%3d0kontrola%2bjako%252525252525252525c5%2525252525252525259bci polskapracownik produkcyjny %252525252528m/k%252525252529spawacz aluminiummanager+sprzedaży+(m/k)../../../../../../etc/passwd wrocławspecjalista ds. administracji %25252528m/k%25252529konstruktorsprzedaż+|+obsługa+klienta zachodniopomorskiepracownik budowlanki gorzów wielkopolskinauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbosskierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null--+hqnopracownik+obszaru+produkcji+%28m/k%29pracownik obszaru produkcji (m/k) czechowice dziedziceatrakcyjne premiepraca%252bfizyczna%252bsprz%252525c4%25252585taczkakonsultant+ds.+obs%25c5%2582ugi+klientaspedytor mi%c4%99dzynarodowypraca+zdalna+dla+on-+wprowadzanie+danychbudownictwo%25252b%2525257c%25252bgeodezjamonter konstrukcji/wp-login.php%253c/script%253e%253cscript%253ealert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%253b%253c/script%253especjalista+ds+kar+i+płac wielkopolskiepracownik+monta%c5%bcu+%28m/k%29operator%2bw%252525c3%252525b3zka%2bwid%252525c5%25252582owego%2bhamburgnowa+rudaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja gliwicespawacz+monterspedytor+mi%2525252525c4%252525252599dzynarodowyin%c5%bcynier+serwisu warszawanauczyciel wychowania przedszkolnego poznańpraca+zdalana'a=0ustawiacz manewrowy kolejtechnik%2belektryk/wp-login.php%252527a%25253d0mechanik+monter francjapraca+dla+emerytabiłgorajinternet %257c e-commerce%27a%3d0pracownik+monta%2525c5%2525bcu+%252528m/k%252529asystent+w+dziale+kadr+i+p%2525c5%252582acsap mm abaplędzinyspecjalista%2bds.%2badministracji%2b%28m/k%29praca%2bfizyczna%2bbudowlanypracownik+magazynu+bez+doświadczeniakontrola%2bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bcitechnik serwisu wrocławpraca%25252bogulnobudowlana niemcypracownik%25252bszklarni francjaprodukcja%2bindesit%2b-%2bbezp%c5%82atny%2btransport-%2batrakcyjne%2bpremiekierowca++kat+c+and+%28select+3950+from%28select+count%28%2a%29%2cconcat%280x71717a7071%2c%28select+%28elt%283950%3d3950%2c1%29%pracownik+czyszczenia+części+maszynpracownik+ochrony mazowieckietransport%252b%25257c%252bspedycjaaaaaaaaamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php and 1%25253e1workeradministracja państwowa warszawapraca+pomoc+ksi%2525252525c4%252525252599gowejkierowca+kat+c warszawaochrona+w+sklepie krakówpraca fizyczna bez języka niemcyzastępca kierownika produkcji ŁÓdŹprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja+krojczyt%252525c5%25252582umacz+j%252525c4%25252599zyka+migowegooperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego niemcypracownik+porz%252525c4%25252585dkowypracownik produkcji - bezpłatny dowóz do miejsca pracy!spedytor+mi%25c4%2599dzynarodowypracownik obs%c5%82gi lotniskamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1%3script%3ealert(/mysqlerpraca+ogulnobudowlana niemcykierowca%25252bw%25252bwypo%252525c5%252525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%25252528m%252fk%25252529 niemcyoperator+%252525c5%25252582adowarkioperator w%c3%b3zk%c3%b3w wid%c5%82owychpralnia przemysłowakierowca%2b%28m/k%29%2b%28kat.%2bc%2be%2c%2bhakowce%29angielski hiszpański warszawalekarz weterynariiprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja szczecinagencja pracyoperator%2bwsparcia%2bprodukcjiВодитель+категории+ckierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%2fk%25252529praca+8-16praca%252bfizyczna%252bsprz%2525c4%252585taczkatransport %25257c spedycja%252522 and %252522x%252522%25253d%252522ykrapkowicesekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85 j. niemieckiego warszawaadministracja biurowa radomostrowiec+Świętokrzyskido+sklepustudio+assistant+jobsmonter%25252fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowychinżynier+elektronikpraca fizyczna bez jezyka niemcysprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta lublinmonter+konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagekierownik%25252cze+%2525252525c5%25252525259brednim+wykszta%2525252525c5%252525252582ceniemsekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585 j. francuskiegoin%2525252525c5%2525252525bcynier procesu spawaniaspecjalista+ds+wsparcia+sprzedaży warszawamonter konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagemagazynier+%2c+pakowaczprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja sosnowiectransport+%257c+spedycja+and+1%253d1warehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy+and+1%252525253d1operator+koparki śląskielogistyka+|+dystrybucja krakównowaopiekunka+do+os%25c3%25b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%25c4%2599zykaoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego mazowieckieoperator palownicy/etc/passwd';select dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5) fromkierowca kat c union all select null%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527umgimyqgojfmntlpryuvjiuwhcjsxmpracownik+porz%2525252525c4%252525252585dkowykierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- htsespecjalista+ds+rozlicze%2525c5%252584monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php or %25281%252c2%2529%253d%2528select%25praca pracownicy wykonujący prace prostemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php+and+1%3d1%27a%3d0kierowca++kat+c+union+all+select+14,concat(concat('qqzpq','oqozvylpos'),'qbbvq'),14,14,14,14,14--+cyukmonter+bateri+przemys%c5%82owych niemcyadministracja perosnalna warszawapakowacz bez języka niemcykierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m%25252fk%2525252529rozne+stanowiskakontroler jakości (m/k)transport+%25257c+spedycja mazowieckiecvopiekunka do dzieckabudownictwo%252525252525252b%25252525252525257c%252525252525252bgeodezja francjatechnik+elektryk+%252528m/k%252529 pomorskieelektronik %252525252528m/k%252525252529 w zespole reklamacjipracownik powierzchni sprzedażytransport%25252b%2525257c%25252bspedycja2121121121212.1in%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php and 1%3d1оператор конвейерной линии пищевой продукцииtechnik elektryk %252528m/k%252529 kujawsko-pomorskiedoradztwo%2b%25257c%2bkonsultingmechanik przemysłowy mielecoperator+wózkainformatyka programowanie helpdesk mazowieckieprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja tychybez języka niemcypracownik%2bochrony szczecinkontrola%2bjako%25252525252525c5%252525252525259bci polska/etc/passwd+order+by+1--+gsfupracownik hali katowicespecjalista d/s importu -eksportu %2525252525252c obs%252525252525c5%25252525252582uga klienta %2525252525252c ar %2525252525252pracownik księgarni śląskierecepcjonista+ka+medycznakontrola%2bjako%25252525252525c5%252525252525259bci mazowieckie%7c opieka zdrowotnaspecjalista+ds+kadr+i+p%2525c5%252582acЭлектрикmechatronicsmonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagepracownik obszaru produkcji %25252525252528m/k%25252525252529doradca klientads. szycia na miar%252525c4%25252599operator%252bprocesu%252bwtryskuspecjalista+ds+controllingubudownictwo+%2525257c+geodezja+pomocnikkierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,concat(concat('qqzpq','iqipzpquba'),'qbbvq'),nulpraca%2bdla%2bucznia%2bwakacje%252527a%25253d0praca+pomoc+ksi%c4%99gowewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%22 and %22x%22%3d%22xmagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca%2bkat.b%2527a%253d0budownictwo%252525252b%25252525257c%252525252bgeodezja francjatransport %7c spedycja" and "x"="y tychyspecjalista ds. szkoleń/etc/passwd%27%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%2878%29%7c%7cchr%28122%29%7c%7cchr%28103%29%7c%7cchr%2897%29%2c5%29 frommonta%2525252525c5%2525252525bc+instalacji+elektrycznychoperator pras - praca od zaraz! dolnośląskiemonter pod%2525c5%252582%2525c3%2525b3g niemcykierowca++kat+c%'+order+by+6066--+mnacpomoc w przedszkolu wrocławgraduate+civil/structural++engineerpraca+gastronomia śląskietechnik+elektryk+(m/k) warszawapracownik magazynowy szczecinspołecznej odpowiedzialności poland/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- fmbvprodukcja dla niepe%2525c5%252582nosprawnychprzemysł+|+produkcja warszawajunior+front+end warszawakiirowca+kat+b+magazynier Łódźjako%c5%9b%c4%87bez do%25252525c5%252525259bwiadczeniakierowca+%28m%2fk%29+%28kat.+c%2be%2c+hakowce%29 niemcyspecjalista+ds+ubezpiecze%c5%84 warszawakierowca (m/k) (kat. c e, hakowce)ze średnim wykształceniemkujawsko-+pomorskiepiątekreferent ds. funduszy europejskich %252528m/k%252529praca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252kierowca kat c order by 1-- rslymonter+konstrukcji/wp-login.php<inputtype="image"src="javascript:alert('mysqlerror');">monter%2fka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowychpraca%2bochrona wielkopolskiej%25252525c4%2525252599zyk w%25252525c5%2525252582oskimechanik%2bsamochod%2525c3%2525b3w%2bci%2525c4%252599%2525c5%2525bcarowychinternet+%257c+e-commerce%27a%3d0 szczecinnauczyciel angielskiego%25252c chinskogobadania i rozwój krakówkierownik sprzeda%c5%bcy warszawapraca+fizycznz niemcypraca%2bdla%2banalityka%2bhta%2b%25252528krak%252525c3%252525b3w%25252529maszynista offsetowy polskapracownik montażu sosnowiecpracownik gospodarczy wielkopolskiepracownik+myjni+samochodowej+(m/k) katowicemosinadoradca handlowy warszawapomocnik+śmieciarzaspecjalista%2bds%2bubezpiecze%25252525c5%2525252584monter/ka elementów do siedzeń samochodowychsprzataczka w szkole%22 and %22x%22%3d%22yspawacz 141logistyka+|+dystrybucja wrocławin%25c5%25bcynier procesusponge dauber storage box with 40 daubers includedprawnik+j%252525c4%25252599zyk+rosyjskikontroler+jakościze+%2525c5%25259brednim+wykszta%2525c5%252582ceniem warszawamalarz%252bszpachlarz francjapracownik+do+wyk%252525c5%25252582adania+towaruspecjalista%2bds%2bubezpiecze%252525c5%25252584pracownik%2bsklepu%2bodzie%25c5%25bcowego%2b%2528m/k%2529monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0'a=0monter%252fka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowychpracownik+oohrony warszawam%2525c5%252582odszy+konsultant+sprzeda%2525c5%2525bcyoperator cnc atrakcyjne wynagrodzenie nowogrodziecślusarz świdnikpraca%2bw%2bbiurzeadministracja biurowa małopolskiebiałogardbełżycekierowca %2525252528m/k%2525252529 %2525252528kat. c%252525252be%252525252c hakowce%2525252529operator+wózka+widłowego wielkopolskieprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null#pomoc biurowa krakówasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%25c5%2582ugi+klienta+ze+znajomo%25c5%259bci%25c4%2585+j%25c4%2599zyka+ruskiego gdyniatechnik+elektryk+%252528m/k%252529 szczecinmielecmaków+podhalańskikierowca+ce poznańoperator%252bw%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w%252bwid%2525c5%252582owychin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php2121121121212.1elektromechanik%2bpojazd%c3%b3w%2bsamochodowychtechnik elektryk (m/k) łódzkielogin+on+twitterasystentka stomatologiczna małopolskielubońpracownik porz%252525252525c4%25252525252585dkowyoperator%2bw%2525252525252525c3%2525252525252525b3zk%2525252525252525c3%2525252525252525b3w%2bwid%2525252525252525c5%25252525252praca niemcykalwaria+zebrzydowskaprzedstawiciel medyczny dolnośląskieoperator dzwigu../../../../../../../etc/passwd wrocławoprator w%25c3%25b3zkakierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej %28m/k%29 niemcykierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,concat(concat('qqzpq','pvkwdahboj'),'qbbvq'),null,null--+hxqdspecjalista ds. kadr i p%c5%82ac %2praca%252bbez%252bznajomo%252525c5%2525259bci%252bj%252525c4%25252599zykapracownik+produkcji+%25252528m/k%25252529 niemcymechanicy pojazd%2525c3%2525b3w ci%2525c4%252599%2525c5%2525bcarowychobs%252525c5%25252582uga maszyndoradca techniczny %2528komponenty maszyn%2529kierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowejpracownik%25252bbudowlankipraca%2bbez%2bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2bj%25252525252525c4%2525252 niemcy1 %d0%b7 154 %2cszuka pracy kierowcy c e pdw%c3%b3jna obsadapracownik+gospodarczy niemcykontrola%252525252bjako%252525252525c5%2525252525259bci polskaprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null--+rhhjkontrola%2525252525252bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bcikuyavian-pomeranian voivodeshipkierowca w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owegoadministracja pa%c5%84stwowa warszawaspecjalista%2bds.%2bcz%2525252525c4%252525252599%2525252525c5%25252525259bci%2bzamiennychkrzyż+wielkopolskicross+border+recruitmentgrodzisk+wielkopolskiobs%2525252525c5%252525252582uga+klientadyrektor+przedszkolanauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seamwyk%c5%82adanie+towarupracownik%2bochrony%2bfizycznejspecjalista+ds+kadr+i+płac dolnośląskiekontrola%252bjako%252525252525c5%2525252525259bcipraca%2525252bogulnobudowlanaiospomocnik+budowlany niemcynauczyciel język niemieckimagazynier nysamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/admin-ajax.phpmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%3cbodybackground%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%22%3e%27a%3d0kierownik zespołu programistycznegospecjalista+ds+kar+i+p%c5%82ac%27a%3d0kontrola%25252525252bjako%2525252525c5%25252525259bcioperator+wózka warszawaoperator cnc atrakcyjne wynagrodzeniegastronomia-pomoc%2bkuchennapracownik+powierzchni+sprzeda%c5%bcy/kasjeropiekunka+os%25c3%25b3b+starszychspecjalista ds. cz%252525c4%25252599%252525c5%2525259bci zamiennycht%25c5%2582umacz angielskiegopraca+z+zakwaterowaniemkierowca b cinformatyka administracja śląskiemechanik przemys%25252525c5%2525252582owy/ monterlogistyka | dystrybucja grodzisk mazowieckinauczyciel j%2525c4%252599zyka nemieckiegoruben+bauin%2525c5%2525bcynier serwisu mazowieckiet%2525c5%252582umacz+j%2525c4%252599zyka+migowegoenergetyka+%7c+elektronika warszawakierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- sgqzkierowca kat c union all select null%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27fozgdoitzosfomiygouwpolfoaofitpvxcgizprq%27%29%2c%27qpraca%252bw%252bszpitalustażysta+w+dziale+rekrutacjidoradca klienta gdańskmonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527 or %2525281%25252c2%252529%25253bez%2520do%2525c5%25259bwiadczeniaasystent klienta, konsultant warszawain%252525c5%252525bcynier serwisu mazowieckiein%252525c5%252525bcynier+jako%252525c5%2525259bci+w+dziale+projekt%252525c3%252525b3wnauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/invoker/jmxinvokerservletprzemysł | produkcja opolskiebezpłatne kursy i szkolenia katowicemonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522 or %25281%252c2%2529%253d%2528selein%252525c5%252525bcynieria+%2525257c+projektowanie polandwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d02121121121212.1asystent klienta%2c konsultantsprzedaż+|+obsługa+klienta wrocławstraszynmłodszy konsultant ds. rekrutacji (m/k)technik+serwissecurity+architectdekarz+-blacharzoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego %25e2%2580%2593 2 zmiany%252c bez do%25c5%259bwiadczeniamielec'pracownik produkcji %252525252528m/k%252525252529 niemcykierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%25252fk%252525252529 niemcypraca+gastronomia warszawalogistyka katowicepracownik%2bobszaru%2bprodukcji%2b%252528m/k%252529kierowca kat c%252525%252527 and %252528select 3950 from%252528select count%252528%25252a%252529%25252cconcat%2525280x71717a707magazynier opolepraca pomoc księgowejkierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- dgshpracownik produkcji spo%252525252525c5%252525252525bcywczej %25252525252528m/k%25252525252529transport %25252525257c spedycjaadministracja+państwowamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28sel'a=0sprzataczka+w+szkole"+and+"x"="xtransport | spedycjaaaaaaaaapraca%2525252525252bfizyczna%2525252525252bw%2525252525252brolnictwiespecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%2528m/k%2529magazynier/kaasystent+klienta%25252c+konsultant warszawapraca%2bpomoc%2bksi%252525252525c4%25252525252599gowemonter%2fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowych niemcydoradca+klienta+z+językiem+niemieckim warszawamechanik monter/etc/passwd%' union all select null,null,null-- fyvmkierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m%2525252fk%2525252529'a=0monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522 and %2522x%2522%253d%2522yprodukcja zielona górapracownik+ochrony wielkopolskieadministracja poznańkierowca+(m/k)+(kat.+c+e,+hakowce) poznańms sqlpomoc+na+magazyniewęgliniecin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%22+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108%2c111%2c10sprzątanie zachodniopomorskienauczyciel+języka+niemieckiegomagazynier%252b%2525252528m/k%2525252529cie%2525252525c5%25252525259bla szalunkowylider w dziale produkt%c3%b3w du%c5%bcej konsumpcjinowaopiekunka do os%c3%b3b starszych w niemczech bez j%c4%99zykapracownik+produkcji niemcymonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%3cbodybackground%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%22%3epracownik biurowy goleniównowogardtechnik informatyk krakówpraca+fizyczna+budiwlanka niemcypracownik+magazynu+praca+dodatkowapodlasiemagazynier wielkopolskiekonsultant j%25252525c4%2525252599zyk angielskipracownik+biurowy szczecintester manualnyspecjalista w dziale zaopatrzeniakierowca+%28m/k%29+%28kat.+c%2be%2c+hakowce%29cie%25c5%259bla+szalunkowy francjapraca+zakwaterowaniem polskakielce'transport+%7c+spedycja+and+1>1kierowca kat c and %252528select 3950 from%252528select count%252528%25252a%252529%25252cconcat%2525280x71717a7071%25252c%25252in%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),name_saptczewjunior+marketing krakówcall center restauracje warszawakierowca b c pomorskiemonter bateri przemys%25c5%2582owychpomoc%2bkucharzapraca fizyczna sprzątaczka będzinmonter%2fka%2belement%2525c3%2525b3w%2bdo%2bsiedze%2525c5%252584%2bsamochodowychkierowca++kat+c%25%27%3bselect+dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29%7c%7cchr%2876%29%2c5%2praca ochrona warszawa,siemianowicehostessa warszawag%25c5%2582%25c3%25b3wny operator tekturnicykontrola jako%c5%9bci pomorskiefrezerasystent+dzia%c5%82u+hrm%c5%82odszy+specjalista+ds.+kadr+i+p%c5%82ac warszawaasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta+ze+znajomością+języka+ruskiegokierowca+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owegomłodszy inżynier krakówoperator+wsparcia+produkcjitransport %7c spedycja and 1=1 tychytechnolog+%2525c5%2525bcywnosciin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%22+and+%22x%22%3d%22ypakowanie zamówień pruszkówkierowca c%252525252be niemcyprodukcja%2blek%c3%b3winżynier jakościbudownictwo%2b%25252525257c%2bgeodezja francjain%25c5%25bcynier+zak%25c5%2582adutechnik elektryk/wp-login.php%252527a%25253d01%2b%25d0%25b7%2b154%2b%2b%2b%252cszuka%2bpracy%2bkierowcy%2bc%252be%2bpdw%25c3%25b3jna%2bobsadanadarzyntechnik+elektryk+%28m/k%29 kujawsko-pomorskiezastępca+kierownika+produkcji łódzkiespec+ds+zakupowpracownik+magazynu łódzkiekurs na wózki widłowespawacz mag niemcy%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%balogistyka%2b%257c%2bdystrybucja polandtrainee+jobsmagazynier/operator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owego%2b%28m/k%29pracownik gospodarczy z%c5%82ota r%c4%85czkapłońskelektryk+%2528m/k%2529magazynier - nie wymagamy do%25c5%259bwiadczenia%2521pakowaczpraca fizyczna dąbrowa górniczamonter%2bokienit stażpieszycehydraulik+polskafinanse+%257c+bankowo%25c5%259b%25c4%2587 warszawain%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%27+and+%27x%27%3d%27xlabormechanik samochodowy niemcydoradca ds nieruchomo%c5%9bcispecjalista+d/s+importu+-eksportu+%252525252c+obs%25252525c5%2525252582uga+klienta+%252525252c+ar+%252525252c+konsultant+z+j%252transport+%2525257c+spedycja' and sleep(3) and '1in%25252525c5%25252525bcynier+budowy/wp-login.phpjunior+front-end'ochrona fizyczna toruńspecjalista ds. marketingukierowca+c+ej%252525c4%25252599zyk w%252525c5%25252582oskicieśla szalunkowybez+j%25252525c4%2525252599zykasap abapmedia+%257c+sztuka+%257c+rozrywka%2527a%253d0bankowy+doradca+klienta warszawain%252525c5%252525bcynier+budowy/wp-login.php%2527+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_const%2528char%przemys%c5%82 %7c produkcja gliwicepracownik magazynowy (m/k) katowicepracownik produkcyjny %25252528m/k%25252529 gliwiceprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,concat(0x7170627871,0x427373506e49566a6c6f,0x717a786a71),null,null,ninżynier+ds.+utrzymania+ruchukierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- kcgwmechanik+przemys%c5%82owy/+monter niemcyoperator+w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w+wid%25c5%2582owych szczecinrejestratorka medycznadoradca do spraw odszkodowa%c5%84magazynier%2b%25252528m/k%25252529specjalista+z+jniemieckimpracownik+produkcji+-+nie+wymagamy+doświadczeniaspecjalista+ds.+ksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259bcikierowca+%2525252528kat.+c%252525252be%252525252c+hakowce%2525252529monter%25252fka+element%2525252525c3%2525252525b3w+do+siedze%2525252525c5%252525252584+samochodowych/etc/passwd%';select dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5) from dual--kierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej %28m%2fk%29 niemcyspecjalista%25252bds.%25252bp%2525252525c5%252525252582ac%25252bi%25252bkadrspecjalista+ds.+kadr+i+płac poznańprzedstawiciel%2bmedycznyprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,concat(0x7170627871,0x4b6a6c6e4f454667626c6f774a455451687846675a6568746epraca+biurowa+z+orzeczeniem warszawapracownik+fizyczny mielecszukam pracy poznańpakowanie%2b%c5%bcywno%c5%9bci sochaczewkierowca kat b niemcytransport+|+spedycjaaaaaaaaapracownik%2bumys%c5%82owykonsultant+ds.+obs%252525c5%25252582ug+klientanauczyciel j%25252525c4%2525252599zyk niemieckimonta%25c5%25bcysta stela%25c5%25bcy meblowychgame graphical artistprzemysł | produkcja gnieznomonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php or %25281%252c2%2529%253d%252koordynator+w+zak%25c5%2582adzie+produkcjipraca+pomoc+ksi%25c4%2599gowejwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27+and+%27x%27%3d%27ypracownik%252bszklarni francjamanager sprzeda%c5%bcy gdyniapracownik+ochrony warszawaoperator%2bw%c3%b3zka%2bwid%c5%82owego%2bhamburgpomoc%2bksi%25252525c4%2525252599gowaoperator wózka warszawadolnośląskiepraca fizyczna bez j%252525c4%25252599zykakonstancin -jeziornaavancecad wielkopolskiepraca%2bbez%2bznajomo%25c5%259bci%2bj%25c4%2599zykaspecjalista ds kar i p%25252525c5%2525252582ac wielkopolskiepraca popołudniamispecjalista ds. cz%252525252525c4%25252525252599%252525252525c5%2525252525259bci zamiennychszwaczka+modelarzpracownik+produkcji+-+praca+dla+kobiet+i+m%25c4%2599%25c5%25bcczyznprzemys%c5%82 %7c produkcja pomorskiepraca%252bbez%252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%252bj%2525252525252525c4%252525252 niemcydzia%25c5%2582+obs%25c5%2582ugi+klientanarzędziowiecpraca%2b8-16tłumacz rosyjskiego warszawamechanik warszawanauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seamkonsultant j%252525252525c4%25252525252599zyk angielskioprator+w%25c3%25b3zka%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c+%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%2pilawasprzedaż łódzkiemedycyna %2525257c opieka zdrowotnaspecjalista%2bds%2brozlicze%25252525c5%2525252584sprzedaż | obsługa klienta legnicamedycyna %257c opieka zdrowotnaaaaaaaaarekrutacja pracownik%25c3%25b3wtechnik%252belektryk%252b%2528m/k%2529praca++fizyczna+bez+j%25c4%2599zykapracownik magazynowy (m/k) Łódźhr%2c+kadrypracownik magazynowy (m/k) wrocławmonter%2bpod%c5%82%c3%b3g niemcymonter -spawacz niemcyrolnictwo %257c ochrona %25c5%259brodowiskakierowca w wypożyczalni samochodówpraca+fizyczna mazowieckiemanager+łańcucha+dostawbudownictwo+%257c+geodezjasupport+itmarking laser opratorin%2525252525c5%2525252525bcynier ds. utrzymania ruchuprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja belgiakierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowejmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22%2bunion%2bselect%2bunhex%28hex%28version%28%29%29%29%2b--%2b%22x%ze %252525c5%2525259brednim wykszta%252525c5%25252582ceniem warszawabez%2bznajomo%2525c5%25259bci%2bj%2525c4%252599zykaopieka%2band%2b1%3e1pracownik dzia%252525c5%25252582u obs%252525c5%25252582ugi klientaspecjalista+ds.+sprzeda%2525c5%2525bcy+produkt%2525c3%2525b3w+bankowychmonter+konstrukcji/wp-login.php%253script%253ealert%28/mysqlerror/%29%253c/script%253etechnik utrzymania ruchukierowca kat c%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- ljqhkonsultant j%2525c4%252599zyk angielskispecjalista ds.rozlicze%c5%84technik elektryk %28m/k%29pracownik%252bbudowlankista%c5%bc+marketingtransport %257c spedycjaentrar no facebook %257c facebookmonter+pod%25c5%2582%25c3%25b3g niemcypraca+dla+mollkierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%252fk%2525252529rumiapraca w teatrze krakówkierowca kat c union all select null%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527gqxldvjcba%2527%2529%252c%2527praca+dla+pa%252525c5%25252584+i+pan%252525c3%252525b3wpracownik+do+produkcji+opakowan+kortonowychtechnolog przetwórstwa tworzywspawcz+aluminiumdoradca klientads. szycia na miaręadministracja+pa%c5%84stwow warszawapracownik%2bsklepu%2binternetowego%27a%3d0kierownik budowy krakówszkoleńmistrz zmianyspecjalista+ds+ubezpieczeńbez znajomości języka niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-adminkierownik ds. bhpnauczyciel język niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletkierowca kat c union all select null,null,null,null,null-- xbyapracownik+betoniarzmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252522 and %25252522x%25252522%2525253d%25252522yasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta+ze+znajomością+języka+ruskiekierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527wdpiggkierowca+b krakówopiekunka+osób+starszychoperator%2bw%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w%2bwid%2525c5%252582owych polskaz j%25252525c4%2525252599zykiem w%25252525c5%2525252582oskimpraca dla analityka hta %25252528krak%252525c3%252525b3w%25252529pracownik myjni samochodowej %28m/k%29 katowicewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%2527a%253d0kierowca międzynarodowytechnik+mechanik warszawa/etc/passwd' union all select null,null,null,null-- ppzmnauczyciel angielskiegopomoc%2bnauczycielaadministracja państwowspecjalista+ds.+kadr+i+p%2525c5%252582acspecjalista ds kar i p%25c5%2582ac%2527a%253d0praca%2bna%2b8godzin%2bkobietapodw%2525c3%2525b3jna+obsada+kierowca+c%25252beosoba sprzątającatransport+%7c+spedycja%22+and+%22x%22%3d%22yoperator+koparki małopolskieРабота с персоналом | Кадры bielany wrocławskiespecjalista+ds.+kadr+i+płac+(m/k) wielkopolskiekierowca kat c union all select null,null,null,null,null-- vnmkt%c5%82umacz j%c4%99zyka migowegoasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%c5%82ugi%2bklientaadministracja państwow warszawapraca%2bzakwaterowaniem polskain%c5%bcynieringupraca%2bdla%2bpa%252525c5%25252584%2bi%2bpan%252525c3%252525b3wadministracja%2b%2bpa%25c5%2584stwowaenergetyka+%252525257c+elektronikamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%3cimgoinmotopracownik myjni samochodowej (m/k) warszawatechnik+elektryk+(m/k) francjamagazynier białystokinżynier+budowyochrona bonarkasprzeda%252525c5%252525bc %2525257c obs%252525c5%25252582uga klienta szczecinsprzedawca kasjer tarnobrzegmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="xsortowacz+odpadów+komunalnychorganizacjaМеханик швейных машинkierowca%252525252bbes%252525252bznajosci%252525252bjenzyka niemcyŁęczycamonter+rurpraca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności+kierowca+kat.b kielcemonter%2bspawaczin%c5%bcynier procesupracownik+dzia%2525c5%252582u+hrkierowca c%252bemonter instalacji sanitarnych niemcymanager rejonu sprzeda%c5%bcygastronomia | catering warszawatechnolog przetw%25c3%25b3rstwa tworzywopieka niemcykierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull-- hqnotransport%2b%7c%2bspedycjapracownik+monta%2525c5%2525bcu+%252528m/k%252529 sosnowieclektor+jezyka+angielskiegopracownik+monta%25c5%25bcu bytomlektor angielskiegopraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%252525252525252525c4%25252525252525252599zykaochrona+osób+i+mienia toruńpracownik+do+produkcji+pizzy holandiapraca%2bca%25c5%2582y%2betattechnik konsultant %2525252528m/k%2525252529specjalista ds.doradca+ds.+motoryzacji warszawakierowca %252528m/k%252529 %252528kat. c%25252be%25252c hakowce%252529 warszawapraca+z+zakwaterowaniem polskap%25c3%25b3%25c5%2582+etatupracownik+powierzchni+sprzeda%c5%bc%c4%85monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imagesspecjalista ds kadr wrocławchełmpracownik porz%c4%85dkowypraca+w+domu pomorskiemagazynier w%c3%b3zkowyspecjalista ds.rozliczeńsprzeda%252525c5%252525bc %2525257c obs%252525c5%25252582uga klienta podkarpackiekierowca+w+wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni+samochodowej+%25252525252528m%2fk%25252525252529lower silesian voivodeshippraca+dla+niepełnosprawnychprzemys%25c5%2582 %257c produkcja wielkopolskiesoftware+pro+%c5%99%c3%adzen%c3%ad+firmy+%7c+slu%c5%beby+google+pro+firmy+%e2%80%93+google%27a%3d0logistyka+|+dystrybucja grodzisk+mazowieckikierowca c e wielkopolskiepracownik+gospodarczy+złota+rączka łódzkieprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- pwxtin%25c5%25bcynier+ds.+utrzymania+ruchudoradca ds nieruchomo%2525c5%25259bci warszawaoperator w%c3%b3zk%c3%b3w wid%c5%82owych szczecinpracownik dzia%c5%82u w%c4%99dliny/serya%26jhibernatetłumacz+angielskiego,+ukrainskiego,+rosyjskiegopomoc%2bkuchenna szczecinpraca+zdalna śląskiepomocnik+%2525c5%25259bmiciarzamonter%2bpod%25c5%2582%25c3%25b3gkasjer+sprzedawcapracownik hali , supersamy krakówj%25c4%2599zyk francuski warszawanauczyciel+1-3 dzierżoniówkierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27havbsprnla%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2specjalista ds. p%c5%82ac i kadrmanager+sprzeda%252525c5%252525bcy+%25252528m/k%25252529asystent/ka+ds.+ksi%252525c4%25252599gowosci pomorskiebez%2bj%25252525c4%2525252599zykapraca bez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%252599zyka niemcypracownik+magazynowy+%28m/k%29 katowicesosnowiecgryfinoochrona+osób+i+mienia krakówmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php" and "x"="ymonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252527 and %2525252527x%2525252527%252525253d%252525252fizyczna%2ckierowca%2coperator%2c roznanauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.actionkontrola+jakościsprzedaż+|+obsługa+klienta kielcepraca%2bemerytoperator cnc - atrakcyjne wynagrodzenie%21konsultant+j%2525c4%252599zyk+angielski mazowieckiestepkierowca kat c%' and (select 3950 from(select count(*),concat(0x71717a7071,(select (elt(3950=3950,1))),0x7162627671,floor(rand(pracownik+monta%25c5%25bcu+%2528m/k%2529 bytomprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+mistrz+produkcjibez%252bznajomo%25c5%259bci%252bj%25c4%2599zykaspecjalista ds. jako%25252525c5%252525259bciprodukcja tychykierowca+%2528m/k%2529+%2528kat.+c%252be%252c+hakowce%2529 niemcycd projekt redopieka and 1%3e1asystent/ka ds. administracji i obs%c5%82ugi klientapracownik+magazynowy gorzów+wielkopolskistudio warszawapraca++fizyczna+bez+j%2525c4%252599zyoperator+w%2525252525c3%2525252525b3zka+wid%2525252525c5%252525252582owego holandiait sta%c5%bcpracownik+monta%25c3%2585%25c2%25bcukierownik, dyrektor wrocławprzedsi%c4%99biorstwo+nasienne+centrala+nasienna+sp.+z+o.o.in%252525c5%252525bcynier+budowyspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%252525c5%25252582acmagazynier (m/k)produkcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null-- djqcpraca%252bbiurowa%252bz%252bobs%25252525c5%2525252582ug%25252525c4%2525252585%252bklientaczerwionka-leszczynyszybko.pl mazowieckiespawacz+zbroje%25252525c5%2525252584magazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca+kat.bpomoc+na+magazynie wadowicekonsultant+j%252525c4%25252599zyk+angielskihealthspecjalista%252bds.%252bobs%25c5%2582ugi%252bklienta-j.%252bniemieckipracownik+działu+hrmechanik%2bprzemys%c5%82owy/%2bmonterpracownik monta%2525c5%2525bcu500pracownik produkcji %25252525252528m/k%25252525252529operator%252bw%252525c3%252525b3zka%252bwid%252525c5%25252582owegopraca%2525252525252bz%2525252525252bzakwaterowaniem polskain%25252525c5%25252525bcynier%2belektronik%2b%2525252528m/k%2525252529transport | spedycja'a=0pracownik%2525252bsekretariatupraca%2bdla%2bpa%c5%84%2bi%2bpan%c3%b3wpracownik%2bmyjni%2bsamochodowej%2b%2528m/k%2529produkcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null#wszystkie prace zakopanedoradca%2bds.%2bkredyt%25c3%25b3wpracownik+księgarnipomoc kuchenna śląskiemonter+konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagezgierzkierowca+c%2525252be+lub+c1kierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null-- wujgmonter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_image%27a%3d0%27a%3d0pracownik+socjalnysekretarka+medycznaz+ykrainy poznańmonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/license.phptransport%2b%7c%2bspedycja szczecinwołomin/etc/passwd%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xvcwszycie+w+domumonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108specjalista%2bds.ksi%c4%99gowo%c5%9bciedukacja | nauka | szkolenia lublinkierowca transport mleka niemcynauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/admin-console/'a=0hr%252c%2bkadrykierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- xbyakolporter ulotek lublindoradca zawodowy dolnośląskieopieka osob starszych warszawalogistyka %257c dystrybucja polandmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1' and 'x'='xpracownik do wyk%2525c5%252582adania towarupraca dla pań i panówpraca%252525252bfizyczna%252525252bw%252525252brolnictwieoperator w%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w wid%25252525252525c5%2525252525252 polskaopieka%27 and %27x%27%3d%27xkierowca%2b%2bkat%2bc%2bunion%2ball%2bselect%2b14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527mzmbbqqcwyzwtpyipxvrbadania+i+rozw%2525c3%2525b3j szczecinlogistyk magazynieroffice+assistantspedytor mi%25c4%2599dzynarodowykonsultant %25c5%259blubnyoperator %25252525c5%2525252582adowarkimagazynier , pakowacz nowy dwór mazowieckiprodukcja strzelce krajeńskiemonter kadłubówit specialistprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null#monter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527+or+%2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%25kierowca%2bkat%2bbpraca dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawnościjako%2525252525c5%25252525259b%2525252525c4%252525252587pracownik+monta%2525252525c5%2525252525bcu+%252525252528m/k%252525252529warehouse katowicezamówień+publicznychadministracja pa%25252525c5%2525252584sirelandpraktyki+%2525257c+sta%252525c5%252525bckontroler jako%25c5%259bci %2528m/k%2529 warszawamonter%25252fka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowychadministracja pańs warszawainternet+%7c+e-commercepostgresqlkontrola jakości częstochowahr wrocławasystent/ka ds. ksi%c4%99gowosci warszawaprzemys%c5%82 %7c produkcja katowicekierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45)--długołękaspecjalista ds. obs%2525c5%252582ugi klientakontrola jako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci polskaprzemys%c5%82 %7c produkcja zachodniopomorskiepraca+dla+par niemcyprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null#gorzów+wielkopolskitransport %2525257c spedycja' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(118,119,71,122,80,103,104,118,87),1),name_const(char( grodzisk mazowieckimagazynier%252cprodukcja%252ckierowca+kat.b warszawapakowacz+bez+j%c4%99zyka warszawamnikówsprzedaż kwiatów warszawamonter%255c pakowaczpracownik produkcji dolnośląskiewierzbicapomoc+ksi%25c4%2599gowaadministrator siecinauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletdoradca zawodowybadania%2bi%2brozw%25c3%25b3jin%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%22 and %22x%22%3d%22xpracownik szklarni z różamitechnik elektryk %28m/k%29 kujawsko-pomorskiekontrola+jakości krakówmonter/ka element%25c3%25b3w do siedze%25c5%2584 samochodowychpraca%2bfizyczna zachodniopomorskiepolskaspecjalista+ds+sprzeda%25c5%25bcy+mieszka%25c5%2584pracownik magazynowy %252528m/k%252529kierowca kat c' union all select null-- quixlogistics+manager polskapracownik+budowlanki łódzkiekontrola%2bjako%25252525c5%252525259bci mazowieckiekierowca++kat+c+order+by+1--+kfgttechnik%2bkonsultant%2b%28m/k%29praca w biurze z j%25c4%2599zykiem ukrainskimtechnik+elektryk/wp-login.php%2527a%253d0pracownik%2bprodukcji%2bp%25c5%2582o%25c5%2584skproject+controlleroperator żurawiatransport %25257c spedycjaaaaaaaaaspecjalista ds.księgowości warszawatechnik+elektryk+%2528m/k%2529 kujawsko-pomorskietransport%2b%257c%2bspedycja mazowieckiepracownik%2bdzia%25252525c5%2525252582u%2bobs%25252525c5%2525252582ugi%2bklientamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.phpgastronomia-pomoc kuchennadekarz%2b-blacharzbez%2bj%25c4%2599zyka niemcykierownik+produkcji kujawsko-pomorskiepracownik produkcji spo%252525c5%252525bcywczej %25252528m/k%25252529kierownik regionówspawacz+aluminiummonter -spawaczinternet %7c e-commerce'a=0 szczecinmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/uploadify/uploadify.php%3ffolder%3d/administracja%2bpa%25252525c5%2525252584stwowmonta%25c5%25bc instalacji elektrycznych pomorskiepracownik powierzchni sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy/kasjerwarehouse worker/wp-login.php%252527a%25253d0kierowca+w+wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni+samochodowej+%2525252525252528m%252fk%2525252525252529adecco tomaszówpraca%252bbez%252bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%252bj%252525252525c4%25252525252599zykadoradca%2bds%2bnieruchomo%252525c5%2525259bcimarketing | reklama | pr wrocławsap+abap++developer polandpracownik magazynu bez do%25c5%259bwiadczeniapracownik+powierzchni+sprzedażykierownik budowymonter+konstrukcji/wp...//wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagetechnikkierowca%252bw%252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2525252528m%252fk%2525252529inżynieria+|+projektowaniewyk%c5%82adanie towaru dni%c3%b3wkakey account manager (m/k)'a=0przedstawiciel+handlowy+marki+premiumjunior+frontend warszawaprzemys%252525252525c5%25252525252582 %2525252525257c produkcjaspecjalista d/s importu -eksportu %25252c obs%2525c5%252582uga klienta %25252c ar %25252c konsultant z j%2525c4%25pracownik do sortowania owocówprodukcja bielskoadministracja biurowa'a=0operator+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owego holandiaspecjalista+ds.+szkoleń krakówmarketing %7c reklama %7c prpraca bez znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci j%2525252525252525c4%252525252525252599zykabudownictwo%25252b%2525252525257c%25252bgeodezja francjabez%252bdo%252525252525c5%2525252525259bwiadczeniaspanish teacherpracownik budowlanki legnicamagazynier%2cprodukcja%2ckierowca%2bkat.bmanager rejonu sprzedażyprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja niemcypracownik+ochrony+fizycznej+z+kwalifikacj%c4%85monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/wp-json/wp/v2/users/praca+bez+znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci+j%2525252525252525c4%252525252525252599zykain%25252525c5%25252525bcynier+budowypraca fizyczna poznańtechnik elektryk %25252525252528m/k%25252525252529kierowca+c%252525252be niemcy.net'a=0cie%c5%9bla dekarzprodukcja+dla++niepełnosprawnych+order+by+1#finanse+%7c+bankowo%c5%9b%c4%87 warszawakierownik+sprzedaży warszawamonter%25252fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowych niemcyconstruction%2bengmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%3cinputtype%3d%22image%22src%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%3b%22%3epracownik%252bna%252bfarmie%252bmlecznej niemcynauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletpraca fizyczna germanysekretarka+ze+znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585+j.+francuskiegomyślachowice/etc/passwd;select dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5) from dual--/etc/passwd'+union+all+select+null,null,null--+enwuszwaczka gdańskmonter%25252fka element%2525252525c3%2525252525b3w do siedze%2525252525c5%252525252584 samochodowychspecjalista+ds+kadr+i+płac wielkopolskapracownik biurowy piekary Śląskieprojektant/konstruktor/asystent odzie%252525c5%252525bcyin%c5%bcynieria %7c projektowanie warszawajunior front end wrocławtechnik+elektryk+(m/k) wołominprzedstawiciel+handlowy Łódźspecjalista ds reklamymonter%252fka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowychwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27 and %27x%27%3d%27xaleksandrów Łódzkimagazynowy+(m/k) warszawa%2525c5%25259blusarz+bez+jezykapraca+bez+znajomo%25252525252525c5%252525252525259bci+j%25252525252525c4%2525252525252599zykapani do towarzysrwa niemcybieruńpraca+fizyczna+sprz%252525c4%25252585taczkapracownik produkcji dzierżoniówpracownik dzia%25252525c5%2525252582u w%25252525c4%2525252599dliny/seryspecjalista ds. p%252525252525c5%25252525252582ac i kadrasystent+dzia%c5%82u+zakup%c3%b3w warszawaksięgowośćkoordynator+transportu szczecinw j%c4%99zyku ukrai%c5%84skimpracownik+produkcji+%28m/k%29 niemcyoperator w%2525c3%2525b3zkapraca%252bna%252bbudowie%252bwarszawaprodukcja+dla++niepe%c5%82nosprawnychspecjalista ds. kadr i p%252525c5%25252582ac %25252528m/k%25252529 wielkopolskiedla ucznia poznańsprzątanie krakówsprzedawca+warszawa warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php+and+1%3d1%27a%3d0%27a%3d0pracownik gospodarczy pabianicepraca%25252bburowadoradca klienta%2c pracownik biurowy%2cadministracjapraca%2bpomoc%2bksi%25252525c4%2525252599gowekierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45) --brwinówsprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta lublinpraca transport krakówkierowca kat c norwegiapraca fizyczna bez j%25c4%2599zykapraca dla osob niepelnosprawnychspecjalista ds. szkoleń krakówfrancuski praca zdalanpani do towarzysrwapracownik działu obsługi klienta warszawapraca zakwterowaniemin%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%27 and %27x%27%3d%27yadministracja biurowa pomorskiespawacz%2bzbroje%25c5%2584dodatkowa śląskiekonstantynów Łódzkipomoc+w+t%25c5%2582umaczeniachkierownik uslug porzadkowychspecjalista ds. obs%25c5%2582ugi klienta-j. niemieckipraca dla ukraińcówpracownik%2bszklarni%2bz%2br%25c3%25b3%25c5%25bcamimonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27 and %27x%27%3d%27ymonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php and 1%2525253d1%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0kierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowejnauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbean'a=0praca zdalna śląskiesprzedaż+|+obsługa+klientawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%27+and+%27x%27%3d%27ypracownik produkcji spożywczej (m/k) nowy sączoperator+w%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w+wid%252525c5%25252582owycht%2525c5%252582umacz j%2525c4%252599zyka migowegoksięgowość+|+audyt+|+podatki łódzkiepracownik myjni samochodowej %252528m/k%252529badania%252bi%252brozw%25c3%25b3jaaaaaaaaw%2525c3%2525b3zki%20wid%2525c5%252582owespecjalista+bhppracownik produkcji %25252528m/k%25252529 niemcyjęzyk włoski warszawapraca%25252bbez%25252bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%25252bj%252525252525252525c4%25252525252525252599zykakierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce) piłamagazynowy %2525252528m/k%2525252529pracownik+administracyjno-biurowy poznańkierowca wózka widłowegowirtualna asystentkaspecjalista%2bds%2bmarketinguz+orzeczeniem krakówprzemys%c5%82 %7c produkcja opolskieprodukcja sosnowiecpracownik produkcyjny %28m/k%29in%2525c5%2525bcynier procesu spawaniaprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja szczecinprzemysł | produkcja mielecmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/uploads/51217766.phpoperator%2b%c5%82adowarkipraca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2525252bj%2525252525252525c4%25252525252nauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/jmx-console/htmladaptor%3faction%3dinspectinternet+%257c+e-commerce szczecinmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php2121121121212.1praca%2525252bbez%2525252bjezyka%2525252bmagazyntransport+|+spedycja tychykierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m/k%25252525252529 niemcykonsultant+ds.+obs%25c5%2582ugi+klienta warszawaspecjalista ds. sprzeda%252525c5%252525bcykierownik+zespo%25c5%2582u+programistycznegomonter instalacji grzewczych i sanitarnych krakównasielskpraca%2bpomoc%2bksi%c4%99gowelogistyka poznańmechanik samochod%2525c3%2525b3w ci%2525c4%252599%2525c5%2525bcarowychautomatyk+utrzymania+ruchureferent ds. funduszy europejskich %28m/k%29produkcja+indesit+-+bezpłatny+transport-+atrakcyjne+premiespecjalista%2bds.%2bp%25c5%2582ac%2bi%2bkadr mazowieckiepracownik produkcyjny (m/k) gliwicepracownik%252bprodukcji francjaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcjapraca%2bpracownicy%2bwykonuj%252525c4%25252585cy%2bprace%2bprostekadr+i+płac warszawaedukacja %25257c nauka %25257c szkoleniaasystent działu zakupówoperator w%2525252525c3%2525252525b3zka wid%2525252525c5%252525252582owegoopieka%2bnad%2bpsem%27a%3d0pracownik szklarni francjajako%252525c5%2525259bcispecjalista ds. wdro%c5%bcenia platformy telewizyjnejtransport%2b%257c%2bspedycja%2527a%253d0%2527a%253d0kontroler+jakości+(m/k) Świdnicalider+w+dziale+produktów+dużej+konsumpcjikontrola jako%2525c5%25259bci pomorskietransport%2b%25257c%2bspedycja%252527a%25253d0konsultant+ds.+obs%2525252525c5%252525252582ugi+klientapraca+fizyczna siemianowice+Śląskiesztaplerasystent/ka ds. administracji i obs%25c5%2582ugi klienta nasielskoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego warszawapracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529 bytompracownik+produkcji+p%2525252525c5%252525252582o%2525252525c5%252525252584skkontrola+jako%252525c5%2525259bci opoleinternet %257c e-commercepraca%2bdla%2bpa%25c5%2584%2bi%2bpan%25c3%25b3wwarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253d1%2525252527a%252wysoko%c5%9bcispecjalista+ds.+jako%252525c5%2525259bcimonter/ka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowych niemcypraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%252525c4%25252599zykapraca%252525252bbez%252525252bjezyka niemcylider+w+dziale+produkt%2525c3%2525b3w+du%2525c5%2525bcej+konsumpcjigóra+kalwariaanalityk+hta+%28krak%c3%b3w%29administracja pa%252525c5%25252584stwowpraca+dla+ukrai%c5%84c%c3%b3wprzemys%c5%82+%7c+produkcja lublinmonter konstrukcji/wp-login.php<inputtype="image"src="javascript:alert('mysqlerror');">' or (1,2)=(select*from(select name_constkierowca%2bc%2benauczyciel+angielskiego,+chinskogo wrocławsprzedaż+|+obsługa+klienta lubininternet+%2525257c+e-commercelaborant maŁopolskiebhp+przedstawiciel+handlowypracownik%2bdzia%2525c5%252582u%2bobs%2525c5%252582ugi%2bklientaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null-- ucbzpraca%2bfizyczna%2bpilarzasystent w dziale kadr i p%25c5%2582acsprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta sochaczewconstruction engnowy+sączmiędzyrzeczespecjalista+ds.+jako%25c5%259bcipraca zdalna - wprowadzanie danychmieroszówmonter%25252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowychfinanse%25252b%25257c%25252bbankowo%2525c5%25259b%2525c4%252587inżynier+jakości%2525252525c5%25252525259blusarz+bez+jezykatrener+siłowni'a=0przemysł | produkcja sochaczewkierowca kat c union all select null,null,null,null-- wkbnstudent+workoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego mazowieckiespecjalista ds. szkole%25252525c5%2525252584sta%252525252525c5%252525252525bcysta w dziale rekrutacjiniemieckimprzemys%c5%82 %7c produkcja tychyhuman resources %7c kadrynowaopiekunka do os%2525c3%2525b3b starszych w niemczech bez j%2525c4%252599zykalogistyka%2b%25257c%2bdystrybucjabartoszycekonsultant+ds.+obs%2525c5%252582ug+klienta+niemieckoj%2525c4%252599zycznegot%c5%82umacz+rosyjskiegolider w dziale produkt%2525252525c3%2525252525b3w du%2525252525c5%2525252525bcej konsumpcjipracownik%2bprodukcji%2b%25252528m%252fk%25252529sprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta kielcedoradca%252bklientads.%252bszycia%252bna%252bmiar%2525c4%252599mechanik samochodowy śląskiehuman resources %25257c kadry warszawamontaż+instalacji+elektrycznych chorzówkrawcowakontrola%2bjako%252525252525c5%2525252525259bcipomocnik smieciarza niemcymechanik silników lotniczychhr+sigmalogistyka sosnowieckierownik ochronaprodukcja dla niepełnosprawnych';select sleep(5)magazynier+-+nie+wymagamy+do%c5%9bwiadczeniacie%25c5%259bla%252bszalunkowykonsultant+erppracownik montażu (m/k) bytomspecjalista ds. części zamiennych poznańspecjalista%2bds.%2bplanowania%2bjako%2525c5%25259bci%2b%252528m/k%252529production warszawapracownik%25252bprodukcji%25252b%25252528m/k%25252529elektronik%2b%25252528m/k%25252529%2bw%2bzespole%2breklamacjipracownik+produkcji+%252525252528m/k%252525252529pomoc ksi%c4%99gowakonstruktor+oprzyrządowania1/2+emerytpraca+bez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%2599zykaoperator+w%c3%b3zk%c3%b3w+wid%c5%82owychmechanicy+pojazd%c3%b3w+ci%c4%99%c5%bcarowychin%2525c5%2525bcyniertechnik konsultant %252525252528m/k%252525252529konsultant telefoniczny ds. sprzeda%c5%bcy produkt%c3%b3w bankowychkierowca kat c;select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5) frommarketing %257c reklama %257c praaaaaaaabudownictwo%2b%252525257c%2bgeodezja%2bpomocnikmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phpauto detailerpraca fizyczna sprz%252525c4%25252585taczka szczecinprawo warszawaprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null--+bnqcprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null--+phtgpraca+biurowa Łomiankipracownik montażu (m/k)stolarka aluminiowaeykliniarz parkieciarz niemcyandroidkierowca kat c union all select null%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27dhqtsdtnpm%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2cnull%2cnull%2cnulpracownik produkcji skawinacieśla dekarzmedycyna+%257c+opieka+zdrowotna opolskieasystent dzia%2525c5%252582u hrdoradca klienta z j%25c4%2599zykiem niemieckimgastronomia+%257c+catering warszawaochrona bonarka krakówkierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- gylzm%25c5%2582odszy+ksi%25c4%2599gowysprzedaż+|+obsługa+klienta toruńnauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/web-console/invokerdyrektor+zak%2525c5%252582adukoordynator w zak%2525c5%252582adzie produkcjiprodukcja warszawakierowca Łódźprzedstawiciel handlowy mazowieckiespecjalista w dziale zaopatrzenia lubuskiemonter konstrukcji%2fwp-login.php%2527a%253d0%2f07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0kierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k) opole/etc/passwd%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- lmxnsprzedaż+|+obsługa+klienta lubelskiesprzedaż | obsługa klienta krakówwsparcie+rekrutacjikontrola jako%2525c5%25259bci opoleobsługa+cnckierowca+b lubuskieangielski+hiszpa%2525c5%252584skimechanik przemys%c5%82owy/ montertranslator małopolskiepraca+bipracownik obszaru produkcji %2528m/k%2529programista cnauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbeansta%25252525c5%25252525bc hrbudownictwo+|+geodezja francjakierowca kat b c%27a%3d0przemysł | produkcja czosnówaccount managerprogramista ds. bazy danychplanista+produkcji Łódźtransport+%257c+spedycja warszawamechanik samochodów ciężarowychpracownik%2bprodukcji%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%25c5%259bwiadczeniasprzedawca%2c niania%2c operatorka linii produkcyjnej polandsprzataczka+biurowa warszawaobs%25c5%2582uga klienta warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null-- ofdlpracownik+biurowy łódzkiebudownictwo %25257c geodezja pomocnikkierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xbyaz zamieszkaniem zakopanemagazynowy (m/k) warszawacustomer+service+specialist+with+turkishpomoc%2bw%2bt%252525c5%25252582umaczeniachpraca w holandiiadministracja+pa%c5%84stwowpracownik%252525252bprodukcji francjaprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja krojczymonter%2525255c+pakowaczdoradca techniczny (komponenty maszyn) podkarpackienauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/github.com/joaomatosf/jexboasystent+stomatologakontroler jako%252525c5%2525259bci %25252528m/k%25252529produkcja+dla++niepełnosprawnych'+order+by+1--+wcvxagencja pracy transfanderpomoc kuchenna%2c asystentki%2c cukirnikgrafika | fotografia | kreacjaprzemysł+|+produkcja szczecinfacilities managerkierowca+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego warszawapraca%2bz%2bzakwaterowaniem niemcykontrola jako%252525252525c5%2525252525259bci polskabadania i rozw%c3%b3j szczecinkierownik+projektusprzataczka w szkole sosnowiecuniejówjęzyk+rosyjski poznańprzedstawiciel%2bhandlowy%2blobosamodzielna ksi%c4%99gowamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php2121121121212.1silesian voivodeshipmonter konstrukcji/xmlrpc.php%27a%3d0opieka%27%2band%2b%27x%27%3d%27xsędziszówspecjalista ds. wdrożeńjasieńsoftware warszawaopieka'+and+'x'='xsortowacz odpad%25c3%25b3w komunalnychkontroler+jako%25252525c5%252525259bciin%25c5%25bcynier+budownictwapracownik%2bmonta%2525252525c5%2525252525bcudobrońhuman+resources+%25257c+kadrykierrowca+kat+b%25c5%259blusarz bez jezykaangielski+hiszpańskipraca biurowa z obs%25252525c5%2525252582ug%25252525c4%2525252585 klientapracownik%2bdzia%25252525c5%2525252582u%2bw%25252525c4%2525252599dlinymagazynier- praca na w%252525c3%252525b3zku wid%252525c5%25252582owymprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null--+owkrkierownik+budowykontroler jakościkierowca%252btransport%252bmlekacall center poznańkey account manager %2525252528m/k%2525252529technik informatyk warmińsko-mazurskieprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,nullpraca zakwterowaniem poznańmagazynowy+%2528m/k%2529 lublinit+sta%c5%bcelektryk dolnośląskiesortowacz poznańprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select concat(0x7170627871,0x6e534e79686f496f4b48,0x717a786a71),13,13#weekendy Łódzkiepraca%2525252bbez%2525252bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%2525252bj%252525252525252525c4%2525252525252525259ze%2b%c5%9brednim%2bwykszta%c5%82ceniemkierowca c e poznańwykładanie towaru krakówpraca%2bpomoc%2bksi%c4%99gowej wielkopolskietransport+|+spedycjaentrar+no+facebook+|+facebookpraca+pomoc+ksi%c4%99gowej warszawakierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,concat(concat('qqzpq','cxqxjonpiiefyyvyknzvyixrpiwoxyxdxxqwajcd'),'qbbvq'),null,kierowca%25252bw%25252bwypo%252525c5%252525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%25252528m%2fk%25252529betoniarz belgiumpracownik+ochrony+fizycznej pomorskiegrodziskm%c5%82odszy in%c5%bcyniertransport+|+spedycja'+and+'x'='ypracownik+porz%c4%85dkowy+%28m/k%29pracownik+obszaru+produkcji+(m/k)doradca medycznyoperator+w%2525252525252525c3%2525252525252525b3zk%2525252525252525c3%2525252525252525b3w+wid%2525252525252525c5%252525252525252 polskapraca%2bbiurowa%2bz%2bobs%25c5%2582ug%25c4%2585%2bklientakierowca+międzynarodowyszpachlarz+samochodowyinżynier wtryskukierowca c e d warszawa'praca%25252bzakwaterowaniem polskapracownik+sklepu+internetowego'a=0sklep+spożywczyfrancuski małopolskieczęstochowatechnik%252belektryk%252b%252525252528m/k%252525252529kierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27jqfsnwtyee%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2produkcja lek%25252525c3%25252525b3wpracownik+fizyczny Łódźpracownik obszaru produkcji %2528m/k%2529 podkarpackiepracownik+ochrony gliwicekierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo"+and+"x"="ylider w dziale art. przemys%25c5%2582owychkierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m%2fk%2529 niemcyoperator+cnc+atrakcyjne+wynagrodzeniemonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_imagepracownik monta%c5%bcu %28m/k%29 sosnowieckierowca %2525252528m%2525252fk%2525252529 %2525252528kat. c%252525252be%252525252c hakowce%2525252529lubańadminstracjia+biurowamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252522 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%25specjalista%252bds%252bmarketingumonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/wp-admin/admin-ajax.phpin%2525c5%2525bcynier+mechanikprzemysł | produkcja siemianowicemotaniecadministracja%2bbiurowa%27a%3d0opiekun klienta toruńpraca fizyczna budowlany legnicain%c5%bcynieria+%7c+projektowanie polandtechnolog żywności poznańkontrola+jako%252525c5%2525259bci polskapracownik+działu+wędliny'warehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2527 and %2527x%2527%253d%2527yspecjalista%2bds.%2bplanowania%2bjako%252525c5%2525259bci%2b%25252528m/k%25252529monter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imagekontroler+jakości śląskieprzemysł | produkcja holandiaryczywółpiekaryprzemysł | produkcja nysakontroler jakości (m/k) śląskiepraca+fizyczna+sprz%c4%85taczka sosnowieckwalifikowany pracownik ochrony warszawaspecjalista+ds.+wdro%2525c5%2525bce%2525c5%252584magazynowy+%2525252528m/k%2525252529książ wielkopolskipracownik%2bmyjni%2bsamochodowej%2b%2525252528m/k%2525252529pracownik%2bprodukcji%2b%2528m/k%2529produkcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null#praca+bez+znajomo%25252525252525c5%252525252525259bci+j%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcypracownik+produkcji+%2528m%2fk%2529kierownik produkcji poznańj%c4%99zyka+hiszpa%c5%84skiegoasystent/ka ds. księgowosci lublinserwis | technika | montaż śląskiebudownictwo+%2525252525257c+geodezja francjazmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1' and 'x'='ykonstantynów+Łódzkiprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja niemcymanager rejonu sprzeda%2525c5%2525bcy kielcepracownik produkcji nysamurarzpraca+w+magazynie+niemcy+bez+znajomości+językapracownik+biurowy chorzówpraca transport budowastrykówpraca%2bpomoc%2bksi%2525252525c4%252525252599gowe1/2tlumacz+angielski warszawabudownictwo warszawatransport | spedycja Łódźpraca+zdalna mazowieckiej%25c4%2599zyk%2bfrancuskiprzemys%c5%82+%7c+produkcja gliwicemagazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca kat.bsekretarka ze znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585/etc/passwd+union+all+select+null,null,null--+bsgzpomocnik+ogolnobudowlany niemcyprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcjaczechowice+dziedzicemontażysta stelaży meblowychkierownik+regionówdoradca+ds+nieruchomo%c5%9bcipraca w szpitaluoperator wózka widłowego mazowieckiekierowca c szczecinpracownik+biurowy pomorskiemagazynier%2b%2525252c%2bpakowaczt%c5%82umacz ukrai%c5%84skiegospawacz niemcypomoc kuchenna niemcyoperator %25c5%2582adowarkispecjalista+ds.+logistykirosyjskidoradztwo%2b%2525257c%2bkonsultingmagazynier+%252528m/k%252529 warszawainżynieria | projektowanieadministracja pa%c5%84stwowa'a=0pracownik+magazynowy+%2528m/k%2529sap%2527a%253d0magazynier szczecinpraca dla moll wrocławstudent workprzemys%25252525c5%2525252582+%252525257c+produkcja pomorskieasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klienta+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j%c4%99zyka+ruskiego warszawaoperator+w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w+wid%2525c5%252582owych szczecinoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego+20%2c23praca+pomoc+ksi%25c4%2599gowej wielkopolskiepracownik+produkcji+%2528m/k%2529 bytomwarszawasap+abapadministracja+biurowa warszawafrenchnadzór ochronaprodukcja+lek%2525252525c3%2525252525b3woperator w%2525252525252525c3%2525252525252525b3zka wid%2525252525252525c5%252525252525252582owego/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null--+cemukierowca%25252bkat.%25252bce niemcycustome+service warszawapomoc+domowa warszawakamień pomorskipomocnik ogolnobudowlany wrocławin%252525c5%252525bcynieria%2b%2525257c%2bprojektowanie podkarpackieoperator+linii+produkcyjnej sosnowiecobs%252525252525c5%25252525252582uga klienta%2525252525c5%25252525259blusarz spawaczprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja niemcykierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m%2525252fk%25252525252529 niemcywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0"+and+"x"="x tychykierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- gkmespecjalista%2bds.%2bobs%25c5%2582ugi%2bklienta-j.%2bniemieckimonter/ka%2belement%2525c3%2525b3w%2bdo%2bsiedze%2525c5%252584%2bsamochodowychhuman+resources+%25257c+kadry warszawaze %25252525c5%252525259brednim wykszta%25252525c5%2525252582ceniemadminstracjia+biurowa warszawa%d0%9c%d0%b5%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%ba %d1%88%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d1%85 %d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bdsap'a=0doradca+ds+nieruchomo%25c5%259bci'a=0operator wózka widłowego belgiabelgiumpracownik do sortowania owoc%252525c3%252525b3w holandiasamodzielna+księgowatechnik+elektryk+(m/k) wrocławpracownik obszaru produkcji %25252528m/k%25252529specjalista+ds+sprzedaży+mieszkańpakowacz+bez+j%25252525c4%2525252599zykaspawacz%2bzbroje%25252525c5%2525252584przepalacz praca fizycznaspecjalista+ds.+p%2525c5%252582ac+i+kadrwszystkie krakówmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php99999%252522+union+select+unhex%252528hex%252528version%252528%25252monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.php'junior developerkierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochod%25c3%25b3wadministracja pa%c5%84sdoradca ds nieruchomo%25c5%259bcipracownik+szklarni+z+og%25252525c3%25252525b3rkamipraca biurowa wielkopolskiemonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image' or (1,j%25252525c4%2525252599zyk%2bfrancuskibez%20do%252525252525c5%2525252525259bwiadczeniatransport | spedycja grodzisk mazowieckidla%2bobcokrajowc%252525c3%252525b3wbudownictwo%2525252b%252525257c%2525252bgeodezjawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0starszy+inspektor+bhptechnik%2belektryktechnik+konsultant+%2525252528m/k%2525252529specjalista+ds+kadr+i+p%25c5%2582ac wielkopolskapracownik%2bmyjni%2bsamochodowej%2b%25252528m/k%25252529kierowca+b++c%2525252behuman resources | kadry dolnośląskiemonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/07545460.php%252525252527 and %252525252527x%252525252527%2525252525specjalista ds wsparcia sprzeda%25c5%25bcypracownik umys%2525c5%252582owy bytomfrancuski rekrutacjahuman+resources+|+kadry wrocławkierowca dostawca prasysprzeda%2525c5%2525bc %25257c obs%2525c5%252582uga klienta szczecinjęzyka hiszpańskiego warszawapraca+fizyczna holandiatarnowskie+górypracownik+sklepu+odzie%c5%bcowego+%28m/k%29monta%2525c5%2525bc+instalacji+elektrycznychstolarz wrocławsekretarka+ze+znajomo%25c5%259bci%25c4%2585+j.+niemieckiego/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- hzvcmedia %7c sztuka %7c rozrywkaaaaaaaaapracownik+fizyczny lublinasystent in%25c5%25bcynierahuman+resources+|+kadry wielkopolskiekierowca kat c';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5) from dual--sprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta szczecinmalarz+szpachlarz niemcyprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja lubelskiepracownik+budowlanki niemcymagazynier+%252528m/k%252529 opoleadministracja+pa%2525c5%252584s warszawaasystent projektanta sieci warszawakierowca piłatransport+%25257c+spedycjaaaaaaaaaoperator%2bw%25c3%25b3zka/etc/passwd%2527%253bselect+dbms_pipe.receive_message%2528chr%252878%2529%257c%257cchr%2528122%2529%257c%257cchr%2528103%2529%25pracownik%252bmagazynu niemcyt%25c5%2582umacz j%25c4%2599zyka migowegospecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%2525252c%2bobs%252525c5%25252582uga%2bklienta%2b%2525252c%2bar%2b%2525252c%2bkonsultamonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_show_image%warehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0%252527a%25253d0kierowca++kat+c%252527+union+all+select+null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull--+gkmenauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/administracja biurowa Łódźkierowca w%c3%b3zka wid%c5%82owego warmian-masurian voivodeshippraca+dla+ucznia+wakacje krakówbudownictwo | geodezja warszawamarketing | reklama | pr warszawakierowca++kat+c%2525%2527+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+kcgwmagazynier%2bz%2buprawieniami%2bna%2bw%c3%b3zki%2bwid%c5%82owepraca%252bzakwaterowaniem polskatechnik%2belektryk%2b%28m/k%29 polskaoperator w%25252525c3%25252525b3zkaelektromonter niemcy%252525c5%2525259blusarz+bez+jezyka niemcyspecjalista+ds.+szkole%c5%84specjalista ds. płac i kadrkierowca+w+wypo%25c5%25bcyczalni+samochodowej+%2528m/k%2529 wielkopolskiespecjalista+w+dziale+zaopatrzenia krakówprodukcja+dla++niepełnosprawnych'a=0przemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja opolskiepracownik+monta%25252525c5%25252525bcusekretarka ze znajomo%252525252525c5%2525252525259bci%252525252525c4%25252525252585 j. niemieckiegomagazynier%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%25c5%259bwiadczenia%2521kierrowca+kat+b'a=0inżynier śląskieprojektant/konstruktor/asystent+odzieżyin%c5%bcynieriapracownik produkcji policespecjalista+ds+kar+i+p%252525c5%25252582actechnik handlowiec Łódzkiebadania%20i%20rozw%252525252525c3%252525252525b3jwarehouse/wp-login.php'a=0'a=02121121121212.1kontrola jako%25c5%259bcipracownik produkcji obornikimonter konstrukcji/wp-login.php%253cbodybackground%253d%2522javascript%253aalert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%2522%253epodw%c3%b3jna obsada kierowca c%2bespecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%c5%82ac%27a%3d0%27a%3d0%27pracownik mareklamysprzataczka+w+szkole%22+and+%22x%22%3d%22xmonter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imageoperator%2bprodukcji/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull-- fyvmangielski hiszpańskioperator%252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%252bwid%2525252525c5%252525252582owychkonsultant+ds.+obs%25c5%2582ug+klienta+niemieckoj%25c4%2599zycznegopracownik%2bprodukcji pomorskiepomoc%25252bksiegowejbez znajomo%252525c5%2525259bci j%252525c4%25252599zykakierownik magazynu mazowieckiekierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m/k%25252529 niemcytransport%2b%2525257c%2bspedycja%25252527a%2525253d0pracownik+działu+wędliny/serybez+znajomości+języka niemcyspecjalsita ds. zakup%252525c3%252525b3wbadania i rozw%2525c3%2525b3j szczecinlesser poland voivodeshipc%252523'a=0/etc/passwd union all select null,null,null-- bsgzotcfasystent/ka ds. administracji i obs%c5%82ugi klienta warszawapraca bez znajomo%252525252525c5%2525252525259bci j%252525252525c4%25252525252599zyka niemcykoordynator wielkopolskiepraktykant/ka hrmgsolutionswielkopolskietechnik elektryk %2525252528m/k%2525252529 kujawsko-pomorskieoperator%2525252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%2525252bwid%252525252525c5%25252525252582owych polskabudownictwo%252b%252525252525257c%252bgeodezjaoperator+cnc wrocławprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null#kierowca poznańspecjalista+ds.+p%25c5%2582ac+i+kadrmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='xwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c1j%2525252525c4%252525252599zyk w%2525252525c5%252525252582oskioperator+sprzetu+budowlanego katowiceobsługa interesantów łódzkiewisznia małamonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.phppracownik+produkcji+płońskpracownik fizyczny holandianowogrodziecpracownik produkcjikierownik produkcj olsztynpracownik obszaru produkcji (m/k) bielsko-bialamedycyna | СТОМАТОЛОГmonter\ pakowacz Świebodzinin%c5%bcynieria+%7c+projektowanie podkarpackieadministracja pa%25252525c5%2525252584stwowaołtarzewdoradca%2bds%2bnieruchomo%25c5%259bcitechnik%2belektroradiologpracownik księgowościkierowca+b+bes+znajosci+jenzyka lubelskieopieka warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.php%252527przemysł+|+produkcja grójecprogramista c#praca%2bpomoc%2bksi%2525c4%252599gowejnauczyciel angielskiego wrocławprzemys%c5%82+%7c+produkcja szczecinspecjalista+ds+kar+i+płacpraca+za+granicąjunior front endoperator w%2525252525252525c3%2525252525252525b3zk%2525252525252525c3%2525252525252525b3w wid%2525252525252525c5%252525252525252 polskatechnik+elektryk+%25252528m/k%25252529construction+eng polandkierowca kat dpracownik produkcji wrocławpracownik+produkcji-bez-jezyka-niemieckiego niemcymonter konstrukcji/wp-login.phpa%3d0/07545460.phpkonsultant ds. wdro%2525252525c5%2525252525bce%2525252525c5%252525252584промышленность+|+производствоkontrola jako%2525252525c5%25252525259bcioperator%25252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%25252bwid%2525252525c5%252525252582owych polskaoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%angielski+hiszpa%2525c5%252584ski warszawamechanik+samochod%c3%b3w+ci%c4%99%c5%bcarowychjunior marketing krakówmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php or %252525281%2525252c2%25252529%2525253d%2525252produkcja+indesit+-+bezp%25c5%2582atny+transport-+atrakcyjne+premiesprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta/bran%25c5%25bca+elektrotechniczn%25c4%2585technik%252belektryk%252b%252528m/k%252529praca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności warszawain%25252525c5%25252525bcynier+procesupraca%25252bbiurowa%25252bz%25252bobs%25252525c5%2525252582ug%25252525c4%2525252585%25252bklientaoperator+kafarapracownik monta%25c5%25bcu bytomadministracja+pa%252525c5%25252584stwowczechm%c5%82odszy specjalista ds. kadr i p%c5%82ac warszawatransport%2b%257c%2bspedycja%2band%2b1%253d1pomoc+do+pakowania niemcypracownik+myjnipomocnik kierowcy polskaoperator kafaratransport%2b%2525257c%2bspedycjakierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+tvmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/894613256498.phpopieka%2b%2bosob%2bstarszychmonter szaf sterowniczych (m/k)logistyka+%2525257c+dystrybucjaaaaaaaaakucharzhr%2c kadrykierowca kat c union all select null%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527umgimyqgojfmntkierowca++kat+c%2527+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+tvpracownik+powierzchni+sprzedaży/kasjer krakówjezyk+francuski polskaasystent+dzia%25c5%2582u+hrmagazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca+kat.brekrutacja pracownikówtechnik elektryk %2525252528m/k%2525252529magazynier,produkcja,kierowca+kat.b warszawadoradztwo%2b%252525257c%2bkonsultingpracownik+produkcji żarówsocialdoradztwo %257c konsulting warszawa%d0%9b%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0 %7c %d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0/etc/passwd'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+ywiftransport+%257c+spedycjamagazyn+-+praca+od+zaraz%2c+17%2c50+z%c5%82/godzin%c4%99+%2b+premie+i+inne+korzy%c5%9bci%21administracja+pa%25c5%2584spodkowa leśnakierowca%2bc%25252beruby on railscustomer%2bservice%2bspecialiststolarz niemcymonter+konstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%253ffilename%253d../../../../wp-conpracownik ochrony konstancin-jeziornaośno+lubuskieprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null-- bnqckontrola%2bjako%25c5%259bciin%252525c5%252525bcynieria%2b%2525257c%2bprojektowanie/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- ybxwmonter+konstrukcji/xmlrpc.php%252527a%25253d0asystent/ka ds. administracji i obsługi klienta lublinpracownik dzia%2525c5%252582u administracjiin%c5%bcynier+elektronik+%28m/k%29 lubelskiein%25c5%25bcynieringumonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/kontrola%252bjako%25252525c5%252525259bci mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527 and %2527x%2527%253d%2527xkierownik produkcji pomorskiemagazynier+%2528m/k%2529kierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochod%2525c3%2525b3wg%c5%82%c3%b3wny technologoleśnicablacharzpracownik%252bprodukcji%252b%2528m/k%2529 niemcypraca%2bw%2bteatrzet%252525c5%25252582umacz ukrai%252525c5%25252584skiegopomocnik%2b%c5%9bmiciarzapraca z orzeczeniem krakówwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy+and+1=1sprz%25c4%2585taczka w szkole szczecinpracownik powierzchni sprzedaży/kasjerpomoc ksi%2525c4%252599gowatarnobrzegautomatyk/etc/passwd%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+dvybprojektant wnpraca+dla+pań+i+panówsprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta legnicabudownictwo%252525252b%252525252525257c%252525252bgeodezja francjakierownik rob%2525c3%2525b3t sanitarnychkierowca+b+c pomorskiepracownik+produkcji+praca+dla stanowicesoftware+pro+řízení+firmy+|+služby+google+pro+firmy+–+google'a=0pracownik%2bbiuramonter oczyszczalnipracownik+produkcji+spo%252525252525c5%252525252525bcywczej+%25252525252528m/k%25252525252529transport+%25257c+spedycja+and+1%253e1malarzkierowca kat c' order by 7661-- drsxspecjalista ds. transkrypcji elblĄgkierowca%2525252bw%2525252bwypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%25252525252528m%252fk%2525252 niemcytuszynmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1 and 1>1specjalista%2bds%2bubezpiecze%c5%84recepcjonista ka medycznakierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+sgqzdrug-resistance+testing+|+laboratory+testing+|+adult+and+adolescent+arv+|+aidsinfomechanik+silników+lotniczychoperator%252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%252bwid%2525252525c5%252525252582owych polskadoradca+techniczny+%28komponenty+maszyn%29 podkarpackiepracownik+dzia%25252525c5%2525252582u+hrbudownictwo %2525257c geodezja pomocniktchibomarket researchsuchańkierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m%252fk%252529praca+fizyczna+w+rolnictwie szwajcariaspawacz 136monter konstrukcji/wp-login.php%3cscr%3cscript%3eipt%3ealert%28/mysqlerror/%29%3c/scr%3c/script%3eipt%3eartpraca fizyczna spawacz norwegiamonter/ka elementów do siedzeń samochodowych niemcymiędzychódkonstruktor krakówkierowca %2528m%2fk%2529 %2528kat. c%252be%252c hakowce%2529kierowca+w+wypo%25c5%25bcyczalni+samochod%25c3%25b3wpraca+fizyczna+sprzątaczka wrocławpraca%25252525252bfizyczna%25252525252bspawacz niemcyinżynier+budowy/wp-login.php+and+1>1praca+fizyczna+w+rolnictwie warszawasprzeda%252525c5%252525bc+%2525257c+obs%252525c5%25252582uga+klienta podkarpackiet%25c5%2582umacz+j%25c4%2599zyka+migowegopracownik%2bprodukcji%2bspo%25252525252525c5%25252525252525bcywczej%2b%2525252525252528m/k%2525252525252529praca%c2%a0zdalna%c2%a0z%c2%a0domu%c2%a0praca+dla+pa%2525c5%252584+i+pan%2525c3%2525b3wumowa o prac%c4%99pracownik monta%2525c5%2525bcu %252528m/k%252529 katowiceasystent/ka ds. księgowosci wrocławutrzymanie+ruchubez+do%25252525c5%252525259bwiadczeniaprzemysł | produkcja międzyrzec podlaskimagazynier/operator%2bw%252525c3%252525b3zka%2bwid%252525c5%25252582owego%2b%25252528m/k%25252529pracownik%2bmagazynowy%2b%28m/k%29operator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego mazowieckieprodukcja łódzkietransport %2525257c spedycja and 1=1praca+fizyczna+sprz%2525c4%252585taczkatechnik%2belektryk%2b%2528m/k%2529 polskabielsk podlaskibez znajomo%c5%9bci j%c4%99zyka niemcypraca%252bpomoc%252bksi%2525252525c4%252525252599gowejpracownik+ochrony krakówtechnik+elektryk+%2528m/k%2529 warszawawprowadzanie+danych poznańpraca%252bw%252bniemczech niemcypraca+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zykakuyavian-pomeranian+voivodeshipślusarz+bez+jezyka niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php<scr<script>ipt>alert(/mysqlerror/)</scr</script>ipt>międzyzdrojeadministracja państwowaspecjalista+ds.+jako%2525c5%25259bcipraca+pomoc+ksi%2525c4%252599gowej wielkopolskieprzemysł+|+produkcja lubelskielider w dziale produktów dużej konsumpcji gdańskprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null#pracownik ochrony sochaczewpracownik%2bmonta%25c5%25bcu%2b%2528m/k%2529specjalista+ds.księgowych warszawakierownik sprzeda%252525c5%252525bcy warszawapraca dla ucznia wakacje%27a%3d0kadry i p%25252525c5%2525252582acemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider show image%27a%3d0praca%2525252bdla%2525252bpar niemcyprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- thqomonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image99999" uenergetyka+%25257c+elektronika niemcypraca%252bbiurowa%252bz%252bobs%25c5%2582ug%25c4%2585%252bklientakierowca%2bw%2bwypo%c5%bcyczalni%2bsamochodowej%2b%28m/k%29 niemcypraca za granica warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extracttechnik+elektryk+%28m/k%29 niemcy/etc/passwd;select+dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5)+from+dual--media+%7c+sztuka+%7c+rozrywkaaaaaaaaapomocnik+kierowcypo%c5%82%c4%85czenia%2bprzychodz%c4%85cemkadra zarz%25c4%2585dzaj%25c4%2585caspecjalista ds. sprzeda poznańpomocnik wrocławoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego holandia/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null-- xfcogrodzisk wielkopolskipracownik%2bprodukcji%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%c5%9bwiadczeniatraktorzystamedycyna+%2525257c+opieka+zdrowotnaaaaaaaaamotoryzacja śląskielogistyka+|+dystrybucja warszawa*praca%25252bdla%25252bpar niemcyoperator+koparki,+brukarz,+pomocnik+budowlany islandiakierowca%252bc%2525252be niemcykierowca mi%c4%99dzynarodowyadministrator+systemów krakówwyk%2525c5%252582adanie towaru warszawapracownik powierzchni sprzedaży/kasjer tomaszów mazowieckibez%2bj%252525c4%25252599zykaкровельщикkamieniecbudownictwo %257c geodezja pomocnikpraca%2bpomoc%2bksi%25c4%2599gowej wielkopolskiem%c5%82odszykierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+wkxhmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22 union select unhex%28hex%28version%28%2bez+do%c5%9bwiadczeniacustomer+service+specialist+with+turkish warszawakierowca kat.b pomorskiekierowca%2btransport%2bmleka niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%27%3e%cząstków mazowiecki'warehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0 and 1%253e1młodszy konsultant sprzedaży m/knauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/jmx-console/htmladaptor%253faction%253dinspectmbeanpracownik obszaru produkcji %28m/k%29 podkarpackiepracownik ochrony olsztynpracownik+produkcji obornikimysqlmagazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca%2520kat.b mazowieckiespecjalista ds szkole%25c5%2584russiankierownik serwisuprzemysł+|+produkcja wielkopolskie/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull-- wotnpodwykonawca p%25c5%2582ytky g%25c5%2582adzie malowaniemilejówpomoc ksi%c4%99gowa mazowieckiekontrola%2bjako%25c3%2585%25c2%259bcisprzataczka+w+szkole mysłowicepraca+niemcparkieciarzy+praca+fizycznakierowca (m/k) (kat. c e, hakowce) poznańbudownictwo%25252525252b%2525252525257c%25252525252bgeodezjafizyczna warszawat%c5%82umacz rosyjskiego i angielskiegowarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27%2band%2b%27x%27%3d%27xoperator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego katowicepraca%2bogulnobudowlanapracownik+porządkowyprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null-- cydspraca bez znajomo%25252525252525c5%252525252525259bci j%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcypraca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności+kierowca+katt%2525c5%252582umaczasystent w dziale kadr i p%c5%82ac gdyniazdalna bez języka obcegorecepcjonista+ka węgrówdoradca%2bds.%2bkredyt%2525252525c3%2525252525b3wmagazynier%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%c5%9bwiadczeniapraca transport logistykakierowca++kat+c%253bselect+dbms_pipe.receive_message%2528chr%2528103%2529%257c%257cchr%252880%2529%257c%257cchr%252890%2529%257cspecjalista ds kar i p%c5%82ac wielkopolskienauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/web-console/invokerfoodmechanik przemys%25c5%2582owyosoba sprzątająca warszawafrezer/programista+cncin%2525c5%2525bcynier gdyniatransport %257c spedycja and 1%253d1executive assistant warszawamiędzybrodzieadsense+help+forum+-+google+product+forums+essay+topicsprzedstawiciel+handlowy wrocław/etc/passwd' union all select null,null,null,null,null-- lmxntechnik farmacji mazowieckiemagazynowy %28m/k%29kierownik+rob%25c3%25b3tprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja+krojczy/etc/passwd union all select null,null,null,null-- xofmmonter/ka%252belement%252525c3%252525b3w%252bdo%252bsiedze%252525c5%25252584%252bsamochodowychkujawsko+pomorskiekierowca%252bka