logistyka+|+dystrybucjathe+interface+|+tour+|+idesktop.tvprzemysł+|+produkcja bytomkierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull-- lyufpracownik%252bmagazynowy%252b-%252b18%25252c29%252bz%2525c5%252582%252bbrutto/godz.%252bplus%252bpremieszybko.plkierownik+sprzedaży warszawakontrola jako%25252525252525c5%252525252525259bci mazowieckiepracownik do sortowania owoc%252525c3%252525b3w holandiapracownik produkcji szczecinmonter/ka elementów do siedzeń samochodoaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 5480=benchmark(32000000,md5(0x736c636b)) and "qjdh"="qjdhpraca%252bfizyczna%252bspawacz niemcyspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%28m/k%29sap'a=0praca+dla+ukraincuwprace+biurowepracownik łódzkieślusarz+bez+jezyka niemcyprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja sosnowiecpracownik+produkcji+-+praca+dla+kobiet+i+m%2525c4%252599%2525c5%2525bcczyzncieśla szalunkowy francjalider w dziale produkt%252525252525c3%252525252525b3w du%252525252525c5%252525252525bcej konsumpcjiprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null--+lxmspracownik+produkcji+(m/k)praca+z+orzeczeniem warszawamonter/ka+elementów+do+siedzeń+soperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego 20%252c23dla%2buczniapraca dla pa%2525252525c5%252525252584 i pan%2525252525c3%2525252525b3wośno lubuskiekierownik region%25c3%25b3w warszawaopieka%22 and %22x%22%3d%22ykierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m%252fk%252529pracownik magazynu bez do%c5%9bwiadczenialektor+niemieckiego śląskiepracownik produkcji (m/k)'a=0specjalista+ds. mazowieckiewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychypłońskmagazynier%2cprodukcja%2ckierowca+kat.b warszawakierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m/k%252525252529pracownik powierzchni sprzeda%25c5%25bc%25c4%2585part time warszawatransport%2b%257c%2bspedycjaobsługa maszyn wrocławpracownik%252bprodukcji%252b%252528m/k%252529 niemcykontrola+jako%c5%9bci sochaczewprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja zachodniopomorskiemonter%2btras%2bkablowychinternet+%7c+e-commerce%27a%3d0pracownik%252badministracyjno-biurowy%252bz%252borzeczeniem%252bo%252bniepe%25c5%2582nosprawno%25c5%259bcispecjalista%2bds%2bkadr%2bi%2bp%25c5%2582acprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%25c5%2582nosprawnychin%2525252525c5%2525252525bcynier jako%2525252525c5%25252525259bcikluczepracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bobs%25c5%2582ugi%2bklientafrancuski krakówdyrektor produkcji śląskierecepcjonista/ka warszawaspecjalista+ds.+ksi%25252525c4%2525252599gowo%25252525c5%252525259bcikierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%22%2band%2b%22pracownik+do+sortowania+owoców holandiakierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- ocptmonter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagemonter konstrukcji/wp-login.phpa=0/07545460.phppracownik%252bna%252bfarmie%252bmlecznej niemcywyk%c5%82adanie+towaru+dni%c3%b3wkarejestratorka medyczna warszawaochrona+dla+zwierz%c4%85tbudownictwo%2b%25252525252525257c%2bgeodezjapietrzykowicepraktykikierownik zespołu programistycznego katowicemonter+statk%2525c3%2525b3wpraca+w+szpitaluasystent/ka ds. ksi%c4%99gowoscipraca+fizyczna+sprz%c4%85taczka opolej%c4%99zyk+w%c5%82oskiprodukcja dla niepeÅ‚nosprawnych' union all select null,null,null-- ucbzmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527+and+%252527x%252527%25253d%252527xdoradca ds nieruchomo%25252525c5%252525259bcikonsultant+ds.+wdro%252525c5%252525bce%252525c5%25252584../../../../etc/passwdmanager+sprzeda%25c5%25bcy+%2528m/k%2529kierrowca+kat+b%2525252527a%252525253d0przemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja niemcymonter+podłógводительtransport%2b%257c%2bspedycja%27a%3d0pracownik+produkcji+%2525252528m/k%2525252529praca%252525252b%252525252bfizyczna%252525252bbez%252525252bj%252525252525c4%25252525252599zykaspecjalista wrocławdoradca%2btechniczny%2b%252525252528komponenty%2bmaszyn%252525252529mirosławiecmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_imagemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/license.phpspecjalista+ds.+kadr+i+p%252525c5%25252582ac-3187 union all select 14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27jbanlhrmpq%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c1in%2525252525c5%2525252525bcynier ds. utrzymania ruchumonter+konstrukcji/wp-login.php<bodybackground="javascript:alert('mysqlerror')">'a=0sekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585%27a%3d0produkcja dla niepe%c5%82nosprawnych%25' union all select null%2cnull%2cnull%2cnull-- zcpxpraca%20fizyczna%20sprz%c4%85taczka warszawakontroler jako%25c5%259bcimonter%252bkonstrukcji%252fwp-login.php%25252527a%2525253d0%252f07545460.php%252band%252b1%2525253d1%25252527a%2525253d0pracownik+biurowyaaaaaaaakierowca %28m/k%29 %28kat. c e%2c hakowce%29 niemcybiuro administracja ksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587 j%252525c4%25252599zykiwszystkie+prace warszawasprzedaż | obsługa klienta Świdnicapracownik+produkcji+-+praca+dla+kobiet+i+mężczyzn dolnośląskiechojnapracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%252525c5%252525bcy/kasjerbadania i rozw%2525c3%2525b3j szczecinmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/technik elektryk/wp-login.php'a=0operator wózka widłowego toruńsprzedaż | obsługa klienta poznańnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and (select 9473 from(select count(*),concatkierowca b bes znajosci jenzyka lublindługołękapraca+bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%2 niemcyopiekun warszawapraca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2525252bj%2525252525252525c4%25252525252technik%2525252belektryk%2525252b%2525252528m/k%2525252529pracownik szklarni z ogórkamipraca bez znajomo%2525252525c5%2pracownik+obszaru+produkcji+%28m/k%29 czechowice-dziedzicefinanse %7c bankowo%c5%9b%c4%87 warszawapracownik fizyczny holandiapraca+dla+pa%25252525c5%2525252584+i+pan%25252525c3%25252525b3wtransport%2b%2525257c%2bspedycja%2band%2b1%2525253d1specjalista+ds.+p%c5%82ac+i+kadropieka krakówoperator+ładowarkitransport+%7c+spedycja%22+and+%22x%22%3d%22y%27a%3d0monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0produkcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null-- qopfpraca+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%252525259 niemcykonstancin-jeziornaasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta+ze+znajomością+języka+ruskieinżynier+serwisu warszawakierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m%2fk%252529kupiec %252528m/k%252529kierownik sprzeda%2525c5%2525bcypraktyki | staż warszawaaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk")+and+3288=9932+and+("qqpg"="qqpgmagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca+kat.bredaktor treści marketingowych poznańkontrola%252bjako%25c5%259bci polskaniepełny etatin%25252525c5%25252525bcynier budowytechnik+elektryk+%28m/k%29 pomorskiealuglass - realizacja piotr kalbarczyk" and row(4988,3099)>(select count(*),concat(0x716a786271,(select (elt(4988=4988,1))),0x71kierownik sprzeda%25c5%25bcy warszawakierownik+zespo%2525c5%252582u+programistycznegomonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22y%27a%3d0diagnosta+samochodowysiemianowice Śląskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%3cbody/etc/passwd%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xvcwmonter konstrukcji/wp-login.php%27%3e%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3c/script%3ealuglass - realizacja piotr kalbarczyk' order by 1-- bikgspecjalista%2bds%2bubezpiecze%25252525c5%2525252584in%2525c5%2525bcynier+sprzeda%2525c5%2525bcyspecjalista w dziale zaopatrzenia dolnośląskiekierowca kat c;select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5) from dual--opieka%27 and %27x%27%3d%27xasystent/ka ds. administracji i obs%25c5%2582ugi klienta ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j%25c4%2599zyka ruskiegoz+ykrainy poznańmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522 or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%pracownik produkcji legnicamobilny rekruteroperator palnikaprogramista c%2523doradca klienta%2c pracownik biurowy%2cadministracjapółobrzyckoprodukcja dla niepe%2525c5%252582nosprawnych%252527a%25253d0praca+biurowa ciechanówspecjalista%252bds.%252bkadr%252bi%252bp%25c5%2582ac%252b%2528m/k%2529praca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%252mechanik niemcyуправление wrocławkierowca+c%252bewsparcie%2bsprzeda%c5%bcytechnicznydekarz belgiaz%252bykrainy(select (case when (5710=6699) then 'nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam' else (seoperator%2bw%25c3%25b3zk%25c3%25b3w%2bwid%25c5%2582owych polskanauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/admin-console/login.seam'a=0bankowośćkierowca++kat+c'+union+all+select+null,null--+xkdaofficemonter+konstrukcji/wp-login.php%2527%253e%253cscript%253ealert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%253c/script%253etransport%2bmorskifinlandiapraca+bez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%2599zyka niemcyniepe%25c5%2582ny etatkonsultant+ds.+obs%25252525c5%2525252582ug+klientastudio assistant jobs warszawapraca+zakwaterowaniem polskapracownik produkcyjny %25252528m/k%25252529praca+pomoc+księgowej warszawapraktyki %25257c sta%2525c5%2525bcprzemys%c3%85%c2%82 %7c produkcjapraca bez znajomo%252525c5%2525259bci j%252525c4%2specjalista ds. p%2525c5%252582ac i kadr mazowieckiekurs+na+wózki+widłowepraca+zdalna+biegły+niemieckioperator wózka widlowego wrocławm%2525252525c5%252525252582odszy+in%2525252525c5%2525252525bcynierpraca%2525252525252bzakwterowaniem polskapraca+pomoc+ksi%25c4%2599gowej wielkopolskiepraca+na+budowie+warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk' order by 6007#monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image' or (1,aluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 9800 in (select (char(113)+char(106)+char(120)+char(98)+char(113)+(select (case wheinżynier+środowiska poznańpłatnos cichełm+Śląskimonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagepracownik%20magazynowyskrzypce na ślub łódzkiepraca biurowa%2cmagazynierpracownik+obszaru+produkcji+%2528m/k%2529 podkarpackiekierowca (kat. c+e, hakowce)'a=0transport+|+spedycja tychymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.php%252527mechanik, operator maszynkierowca kat c union all select concat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527qiujvebkgo%2527%2529%252c%2527qbbvq%2527%2529%25spawacz śląskie1/2+etetu+emeryt warszawaopieka+and+1=1pracownik+produkcji koninmechanik silnik%25c3%25b3w lotniczychpraca bez znajomo%2525252525c5%25252525259bci j%2525252525c4%252525252599zykaz+orzeczeniem krakówpraca zdalna z domu/etc/passwd%252525%252527 order by 1-- lxhmpracownik+produkcji+spo%25252525c5%25252525bcywczej+%2525252528m/k%2525252529strzelinkontroler+jako%2525c5%25259bci+%252528m/k%252529produkcja+dla++niepe%c5%82nosprawnych%27+union+all+select+concat%280x7170627871%2c0x6252494b466648624a777859494153674159706d4a7apraca%2bpomoc%2bksi%c4%99gowej wielkopolskiemonter%2fka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowychanalityk+hta+(kraków)jezyk francuski polskamonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_image'a=0'a=0pracownik%2bbiurowy%2bna%2bmagazynkierowca%2b%2bkat%2bc%25'%2bunion%2ball%2bselect%2bnull,null,null,null,null--%2bjqneopieka+and+1>1konsultant ds. wdrożeń śląskiemazowieckiekontrola%2525252525252bjako%252525252525c5%2525252525259bci polskapracownik+produkcyjny+%25252528m/k%25252529 gliwicepraca fizyczna toruńkierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+xbyakierowca %28m%2fk%29 %28kat. c%2be%2c hakowce%29specjalista%252bds.%252bkadr%252bi%252bp%25c5%2582acprawo warszawabudownictwo%2b%2525257c%2bgeodezja francjakierowca+(m/k)+(kat.+c+e,+hakowce) niemcymonter+konstrukcji/xmlrpc.php%252527a%25253d0nowaopiekunka do osób starszych w niemczech bez języka niemcy'kierowca++kat+c+union+all+select+null--+zzoekontrola jako%2525252525c5%25252525259bcirzeźnik niemcykontrola%20jako%2525252525c5%25252525259bci polskamłodszy+specjalistaz%2bj%25252525c4%2525252599zykiem%2bw%25252525c5%2525252582oskimaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk+order+by+1#kierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+kcgwprodukcja katowicepracownik%2bgospodarczy niemcypracownik restauracji - elastyczne godziny pracy!pracownik%2bna%2bfarmie%2bmlecznejpraca+w+piekarni pomorskiekierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- gylzmonter+konstrukcji%2fwp-login.php%27a%3d0%2f07545460.php+and+1%3d1%27a%3d0transport%2b%2525257c%2bspedycjaaaaaaaaamagazyn+-+praca+od+zaraz%2c+17%2c50+z%c5%82/godzin%c4%99+%2b+premie+i+inne+korzy%c5%9bci%21transport %25257c spedycja%252522 and %252522x%252522%25253d%252522y%252527a%25253d0ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587 %257c audyt %257c podatkiaaaaaaaamonter kad%c5%82ub%c3%b3wspecjalista ds. p%25c5%2582ac i kadr mazowieckiekey account manager %2525252528m/k%2525252529Строительство | геодезияwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychypraca fizyczna bez językabudownictwo %25257c geodezja pomocnikmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_image%252525transport%2b%25257c%2bspedycja%2522%2band%2b%2522x%2522%253d%2522ypomoc kuchenna%2c asystentki%2c cukirnikmonter+konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imageprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- lxmssamoch%c3%b3d s%c5%82u%c5%bcbowymagazynier z uprawieniami na wózki widłowss=kierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27gvxyhvwzyp%27%29%2c%27qbbkierowca kat c union all select null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27umgimyqgojfmntlpryuvjiuwhcjsxmmjfxxyktrq%27%29magazynier pruszkówochrona dla zwierzątotcf wolbromsprzedaż+|+obsługa+klienta/branża+elektrotechnicznąmagazynier,produkcja,kierowca wrocławpraca bez znajomo%252525c5%2525259bci j%252525c4%2525259 niemcyhr%25252c%2bkadryspecjalista%2bds.%2bsprzeda%c5%bcy%2bprodukt%c3%b3w%2bbankowychmonter szaf sterowniczych (m/k)technolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%252527pracownik sprzątającynauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/jmx-console/web-console/invokeroperator procesu wtryskut%252525c5%25252582umacz j%252525c4%25252599zyka migowegodobiegniewpraca%2bbez%2bjezyka niemcypraca+biurowa,magazyniermagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca kat.b%27a%3d0monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/xmlrpc.phpproduction warszawapomoc+do+pakowania katowicepraca%252525252bfizyczna%252525252bw%252525252brolnictwie francjasekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j. francuskiegokontroler jako%252525252525c5%2525252525259bci %25252525252528m/k%25252525252529kamieniec ząbkowickikierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m%25252fk%25252529 niemcyelektryk+%252528m/k%252529 pomorskiefordonmonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php+and+1%2525253d1%25252527a%2525253d0praca bez znajomo%25c5%259bci j%25c4%2599zykahr%25252c+kadry mazowieckieredaktor treści psychologicznychczech+republicprzemysł | produkcja stargard szczecińskipraca pomoc ksi%2525c4%252599gowej warszawapracownik biu poznańmonter rurociagow niemcymonter%2525252fka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowychmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0konstruktor+oprzyrz%c4%85dowaniakierowca%2bw%2bwypo%25c5%25bcyczalni%2bsamochodowej%2b%2528m/k%2529młodszy+inżynierochrona fizycznapraca zdalna śląskieubojowiecmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0" and "x"="y2121121121212.1kierowca++kat+c%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+phhrmonter%2525252fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowych niemcypracownik ochrony fizycznej z kwalifikacj%c4%85bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zyka niemcywysoko%25c5%259bcilakiernik samochodowypraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252525252599zykpraca%25252bbez%25252bznajomo%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci%25252bj%25252525252525252525c4%2525252525252525252aluglass - realizacja piotr kalbarczyk%' order by 7591#podwójna obsada kierowca c+ewarehouse sosnowiecbankowy+doradca+klienta gdyniatechnik elektryk/wp-login.php%27a%3d0nauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam%' order by 1-- ulklin%2525c5%2525bcynier+zak%2525c5%252582aduprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null-- saufin%25c5%25bcynieria+%257c+projektowanieaaaaaaaakierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull-- lyxytweets with replies by eduardo antonio pasten herrera (@pasten_herrera) | twitterkonsultant ds. umawiania spotka%c5%84asystent/ka+ds.+ksi%c4%99gowosci pomorskieeklektikaoperator%252bw%25c3%25b3zk%25c3%25b3w%252bwid%25c5%2582owychzakrzewopraca%2bdla%2bpa%252525c5%25252584%2bi%2bpan%252525c3%252525b3wp%c3%b3%c5%82+etatupr+managerpolicein%2525c5%2525bcynier zak%2525c5%252582adutłumacz+angielskiego,+ukrainskiego,+rosyjskiego warszawabez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zykasprzedaż | obsługa klienta krakówkierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45),char(45,12 warszawanauczyciel+j%25252525c4%2525252599zyk+niemieckikontroler jako%252525c5%2525259bcispecjalista ds kar i p%25c5%2582ac%2527a%253d0praca%25252bfizyczna%25252bspawaczfrancuski rekrutacja warszawawarehouse/wp-login.php'a=0'a=0 and 1>1'a=0kierowca%252bw%252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%252528m%2fk%252529lider w dziale produkt%2525252525c3%2525252525b3w du%2525252525c5%2525252525bcej konsumpcjikontroler jako%25252525c5%252525259bci %2525252528m/k%2525252529tłumaczeniaochrona dla zwierz%c4%85tpracownik+produkcji wałbrzychdoradca+ds.+kredyt%25252525c3%25252525b3wpakowacz bez j%2525c4%252599zykapracownik%20magazynowy niemcypraca gastronomia warszawaz orzeczeniem warszawabadania+i+rozw%2525c3%2525b3jaaaaaaaabez+j%2525c4%252599zykasprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta legnicatransport+%25257c+spedycja%2527+and+%2527x%2527%253d%2527ykupiec+%2528m/k%2529przemysł+|+produkcja dolnośląskiein%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27y"and"z"="zwsparcie+sprzedażytransport+|+spedycja"+and+"x"="x'a=0kierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+htsepraca+pomoc+ksi%25252525c4%2525252599gowepracownik do sortowania owoc%25252525c3%25252525b3w holandiain%252525c5%252525bcynier+%252525c5%2525259brodowiskaprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null-- zcpxc%23ziębiceregipsiarz francjageologpracownik+sklepu+internetowegomonter/ka elementów do siedzeń samochodowych niemcybudownictwo%25252525252b%25252525257c%25252525252bgeodezja francjain%25c5%25bcynier+budowy/wp-login.php"+and+"x"="x'and(select*from(select sleep(2))a/**/union/**/select 1)='praca+dla+pa%252525c5%25252584+i+pan%252525c3%252525b3wmonta%25c5%25bc instalacji elektrycznych pomorskiepraca+emerytprojektant+wnętrzelektryk %2528m/k%2529 pomorskiefizyczna%2ckierowca%2coperator%2c+roznapracownik+myjni+samochodowej+%25252528m/k%25252529operator w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owego mazowieckiebez%2bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%2bj%2525252525c4%252525252599zykapraca w biurze koninprodukcja nysadoradca+klientads.+szycia+na+miarę warszawakonstantynówmonter+pod%2525c5%252582%2525c3%2525b3g niemcywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0+and+1>1'a=0kierowca c+e polskawsparcie sprzedażyin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1'and'c'='cpraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%2525c4%252599zykaprodukcja dla niepeÅ‚nosprawnych' union all select null,null,null,null,nullniemcy'magazynier%25252525252cprodukcja%25252525252ckierowca%20kat.bcustomer service specialist łódzkiejako%2525c5%25259bcioperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego mazowieckiewarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0%252527a%25253d0operator%25252bw%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w%25252bwid%252525c5%25252582owychpraca fizyczna bez j%25c4%2599zykierowca kat. bbelsk dużyinstalacje elektryczne warszawapraca+fizyczna+pilarzprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null,null-- uggwpracownik biurowy ząbkowice śląskiemonter konstrukcji//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php?filename=../../../../wp-config.phpoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego%27a%3d0praca bez znajomo%252525c5%2525259bci j%252525c4%25252599zyka niemcykielcealuglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select (case when (1259=1259) then null else ctxsys.drithsx.sn(1,1259) end) from din%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1=1'and'c'='csprzeda%252525c5%252525bc+%2525257c+obs%252525c5%25252582uga+klientaprogramista+c%252523kierownik+projektu dolnośląskiesprzedawca wrocławliderfinanse%25252b%25257c%25252bbankowo%2525c3%252585%2525c2%25259b%2525c3%252584%2525c2%252587t%2525c5%252582umacz rosyjskipraca pomoc ksi%2525c4%252599gowejpracownik+dzia%25c5%2582u+w%25c4%2599dliny/serymysqlpracownik%252bprodukcji%252b%2525252528m%252fk%2525252529junior+front-end%25252527in%25c5%25bcynier elektronik %2528m/k%2529 lubelskiebadania+i+rozw%25c3%25b3j szczecinsprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta rybnikpracownik dzia%c5%82u w%c4%99dliny/serykierrowca+kat+b%27a%3d0obs%252525c5%25252582uga+klienta warszawapraca+bez+znajomości+język niemcymonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%2band%2b1%25253d1produkcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+yszndoradca%2bds.%2bsprzeda%25c5%25bcy%2bsamochod%25c3%25b3w%2bnowychmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%27%27akierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k) gdańskbez%20do%25c5%259bwiadczenia niemcyswarzędz wielkopolskiej%2525c4%252599zyk francuskimagazynier lubuskieoperator wózka widłowego holandiapracownik biurowy zielona górakierownikkierowca kat c union all select 14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14-- klbo'specjalista ds. p%2525c5%252582ac i kadrizdebnikkontrola%25252bjako%252525252525252525c5%2525252525252525259bci polskamonter%5c pakowaczadministracja++pa%c5%84stwowapakowacz bez j%c4%99zyka niemcypracownik%2butrzymania%2bczysto%25c5%259bci%2bpolice%252c%2bszczecin%252c%2bpilchowo%252c%2bprz%25c4%2599socin%252c%2bzachodnioppracownik%2525252525252bszklarnipraca+dla+pa%c5%84+i+pan%c3%b3wpraca biurowa z orzeczeniem wrocŁawpraca+fizyczna+sprzątaczka śląskietechnolog %c5%bcywno%c5%9bcimonter konstrukcji/wp-login.php%253c/script%253e%253cscript%253ealert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%253b%253c/script%253esędziszów małopolskispecjalista+ds.+sprzedaży poznańj%c4%99zyk+francuskipracownik%252bw%252bgospodarstwie%252brolnym niemcypracownik%2bmagazynu%2bbez%2bdo%2525c5%25259bwiadczeniamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27 or %281%2c2%29%3logistyka+|+dystrybucja zielona+góratransport%2b%25257c%2bspedycja%252527%2band%2b%252527x%252527%25253d%252527xcustomer service specialistt%c5%82umacz francuskiego-3187 union all select 14,concat(concat('qqzpq','jbanlhrmpq'),'qbbvq'),14,14,14,14,14-- keqdoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego holandiamonter urządzeń dźwigowychmechanik rowerowyitlektorinżynier ds. utrzymania ruchu%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba %d1%81 %d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3pracownik magazynowy %25252525252528m/k%25252525252529blacharz samochodowy poznańpracownik biurowy na magazyn krakówit sta%25c5%25bc%27a%3d0praca%2bw%2bbiurze%2bz%2bj%c4%99zykiem%2bukrainskimoperator+wózka+widłowego'a=0kierowca kat c1 csztaplerpraca z orzeczeniem o niepe%c5%82nosprawno%c5%9bci kierowca kat/etc/passwd%2525%2527+order+by+1--+lxhmmonter%2525252fka element%2525252525c3%2525252525b3w do siedze%2525252525c5%252525252584 samochodowychmłodszy+konsultant+sprzedaży+m/kkierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce)lądek-zdrójopieka%22 and %22x%22%3d%22x%252525c5%2525259blusarz+spawaczspecjalista+ds.+p%25252525c5%2525252582ac+i+kadroperator+wózka+widłowego mazowieckiepraca biur warszawapraca+biurowa katowicein%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27ymonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522+or+%25281%252c2%2529%253d%2528selemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.php../../../../../etc/passwdmagazynier szydłowieckierowca kat c%253bselect dbms_pipe.receive_message%2528chr%2528103%2529%257c%257cchr%252880%2529%257c%257cchr%252890%2529%257cpracownik biurowy podkarpackieasystent/ka+ds.+ksi%2525c4%252599gowosci pomorskiecarrefourin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22xin%252525c5%252525bcynier zak%252525c5%25252582adumonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/alfa.phpin%2525252525c5%2525252525bcynier mechaniksekretarka+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j.+niemieckiegomonter/ka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%25dobrzykowicebadania i rozw%252525252525c3%252525252525b3jaaaaaaaaasystent+ds.+kadr+i+płac warszawakierowca%2bw%2bwypo%2525c5%2525bcyczalni%2bsamochodowej%2b%252528m/k%252529pracownik+produkcji+%25252528m%2fk%25252529praca%252bwakacyjnapracownik+powierzchni+sprzeda%2525c5%2525bc%2525c4%252585praktyki+%2525257c+sta%252525c5%252525bcpraca b poznańmagazynier+,+budowlankaoperator+w%2525c3%2525b3zkasprzedaż | obsługa klienta dolnośląskiekierowca+%252528m%2fk%252529+%252528kat.+c%25252be%25252c+hakowce%252529konsultant ds. obsługi klienta warszawaasystent klienta%2c konsultantskierniewicemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3dsprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta radommanager+sprzedaży gdyniazdalna+bez+języka+obcego polskapracownik+monta%2525c5%2525bcu+%252528m/k%252529 bytompracownik+fizyczny mielecangielski hiszpa%c5%84skimonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252527 and %25252527x%25252527%2525253d%25252527xaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and sleep(32) and "iqvz"="iqvzproduct+photography warszawanauczyciel 1-3 dzierżoniówasystent klienta, konsultant1/2%20emerytsekretarka medycznabez%25252bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%25252bj%2525252525c4%252525252599zykam%c5%82odszy+ksi%c4%99gowykierowca++kat+c%'+union+all+select+null,null,null,null--+ggthmonter/ka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowych niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/07545460.php99999%252525252522+union+select+unhex%252525252528hex%25spedytor śląskie/etc/passwd;select dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5) from dutransport %2525257c spedycja and 1>1 grodzisk mazowieckipracownik porz%25c4%2585dkowy %2528m/k%2529sprzedawca+warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0 lubelskiekamień pomorskipracownik dzia%2525c5%252582u obs%2525c5%252582ugi klienta warszawaoperator+w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w+wid%2525252525c5%252525252 polskalogistyka %257c dystrybucja zachodniopomorskiein%2525c5%2525bcynier jako%2525c5%25259bci w dziale projekt%2525c3%2525b3wspecjalista+ds+kar+i+p%c5%82ac%27a%3d0in%c5%bcynieringupomocnik %c5%9bmieciarzapracownik ksi%2525252525c4%252525252599gowo%2525252525c5%25252525259bcispecjalista%2bds.%2badministracji%2b%2528m/k%2529kierowca w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owegoprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null#specjalista ds ubezpiecze%c5%84 warszawawałbrzychpracownik+obszaru+produkcji+%28m/k%29frizer do psov lesznologistyka | dystrybucja pruszkówoperator%2bprodukcjiadministracja krakównowaopiekunka+do+os%252525c3%252525b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%252525c4%25252599zykapracownik+sklepu+odzie%252525c5%252525bcowego+%25252528m/k%25252529magazynier z uprawieniami na w%c3%b3zki wid%c5%82owekierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) krakówmagazynier+%2528m/k%2529pracownik+produkcji-bez-jezykanauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.actionoperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego holandiag%c5%82%c3%b3wny+operator+tekturnicyasystent/ka ds. ksi%25c4%2599gowoscimagazynier/operator+wózka+widłowego+(m/k) Łódźsprzataczka+w+szkole poznańpraca+bez+znajomo%252525252525c5%2525252525259bci+j%252525252525c4%25252525252599zykmazowieckie.nauczyciel+1-3 dzierżoniówin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="pracownik+fasystent+w+dziale+kadr+i+płacpracownik%2bprodukcji%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%2525c5%25259bwiadczeniamonter konstrukcji/wp-login.php%22%3ehead%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3c/script%3ehead%22%3e"and"b"="bmechanik+przemysłowy mielecelektronik dolnośląskieручная+работаmistrz+zmiany,operator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego holandiatransport+%2525257c+spedycja%252522+and+%252522x%252522%25253d%252522ylektor angielskiegowarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27specjalista%252bds.monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php2121121121212.1technik elektryk/wp-login.php%2527a%253d0praca fizyczna mazowieckietransport%2b%257c%2bspedycja mazowieckiepraca%2bfizyczna%2bbudowlany niemcysprzedaż+|+obsługa+klienta opolskiein%2525c5%2525bcynier zak%2525c5%252582adu brzeg dolnyspecjalista d/s importu -eksportu %25252c obs%2525c5%252582uga klienta %25252c ar %25252c konsultant z j%2525c4%252599zykiem frabudownictwo+|+geodezja+pomocnikze%25252b%252525c5%2525259brednim%25252bwykszta%252525c5%25252582ceniem%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c %d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8 bspecjalista ds. wdro%c5%bcenia platformy telewizyjnejkierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xbyapacking+workermonter konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagepraca%2bnational%2bgeographic%2beducation%2b-%2bnational%2bgeographic%2bsociety%2b%7c%2bszybkopraca.ploperator%2bw%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w%2bwid%25252525252525c5%2525252525252582owychprodukcja swarzędzmonter rurociagow'a=0warehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy%252525252522 or %252525pracownik produkcji koninkierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%2fk%252529 niemcybudownictwo%252525252b%25252525252525257c%252525252bgeodezja francjamagazynowy %252528m/k%252529 warszawaoperator%25252bw%2525c3%252583%2525c2%2525b3zk%2525c3%252583%2525c2%2525b3w%25252bwid%2525c3%252585%2525c2%252582owychmonter/ka element%c3%b3w do siedze%c5%84 samochodowycwprowadzanie danychpracownik+dzia%2525c5%252582u+administracjikuyavian-pomeranianspawacz%2bmagkierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce) warszawakierrowca kat b'a=0pracownik produkcji - bezpłatny dowóz do miejsca pracy dolnośląskietransport%2b%252525252525257c%2bspedycja%2525252525252527a%252525252525253d0%2525252525252527a%252525252525253d0transport | spedycja'a=0 tychybudownictwo+|+geodezja pomorskiedoradca%2bhandlowykierowca%20%2528m/k%2529%20%2528kat.%20c%252be%252c%20hakowce%2529duszniki zdrójinżynier budowy śląskiemalarz szpachlarzkadrowa warszawaadministracja+personalnaprzemysł | produkcja wałbrzychoperator w%2525c3%2525b3zkapraca bspecjalista+ds+ubezpiecze%25252525c5%2525252584sprzataczka+biurowakierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej %28m/k%29'a=0kierowca+c+e mazowieckieasystent/ka+ds.+księgowosci warszawamonter konstrukcji/xmlrpc.php%2527a%253d0%2527a%253d0operator%25252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%25252bwid%2525252525c5%252525252582owychpraca fizyczna bez j%25252525c4%2525252599zykapomocnik wrocławmonter konstrukcji/wp-login.php%3cbodybackground%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%22%3elogistyka+|+dystrybucja polandmagazynier%2525252cprodukcja%2525252ckierowca+kat.btechnik konsultant %28m/k%29pracownik magazynowy (m/k) warszawakierownik+region%25c3%25b3w warszawapracownik+produkcji warszawa'nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/web-console/invokerin%2525252525c5%2525252525bcynieria %25252525257c projektowaniebiurowa mazowieckieoperator w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w wid%2525252525c5%252525252582owych szczecinprzemysł | produkcja śląskiesprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta szczecinin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%2527Германияmonter+statk%252525c3%252525b3wa portier szpitalutrzymanie+ruchudyrektor artystycznyosoba%2bsprz%252525c4%25252585taj%252525c4%25252585camonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27+and+%27x%27%3d%27xlogistyka | dystrybucja polandoperator niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3e1budownictwo %25257c geodezja warszawapomocnik budowlany niemcygastronomia+%257c+catering warszawamonter%252fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowych niemcytechnik elektryk %2525252528m/k%2525252529 kujawsko-pomorskiein%25252525c5%25252525bcynier ds. utrzymania ruchupracownik%2bprodukcji%2bspo%252525c5%252525bcywczej%2b%25252528m/k%25252529kierowca++kat+c%2527+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+ptuhkierowca+samochodu+ciezarowego niemcy'lektor języka niemieckiego gdańskproduction+engineerlogistyka | dystrybucja parzniewenglish poznańpracownik+magazynowy+%28m/k%29praca%2bbiurowa%2bz%2bobs%252525c5%25252582ug%252525c4%25252585%2bklientapracownik+produkcji-bez-jezyka-niemiecki;aluglass - realizacja piotr kalbarczyk;declare @x char(9);set @x=0x303a303a332;waitfor delay @x--inżynier jakościpakowacz bez j%252525c4%25252599zyka niemcynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") procedure analyse(extractvalue(4074,concat(0monter%252b-spawaczspecjalista+ds.+wdro%2525c5%2525bce%2525c5%252584technik%2belektrykspecjalista ds kadr i płac poznańkierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null-- vyoeksięgowość | audyt | podatki podkarpackiez orzeczeniem/canvas4.1/html/js/plugins.jssekretarka+ze+znajomością+j.+rosyjskiego krakówszwaczka zachodniopomorskieniemieckimprzemysł+|+produkcja tychykonsultant telefonicznykierowca+%25252528m/k%25252529+%25252528kat.+c%2525252be%2525252c+hakowce%25252529j%25c4%2599zyk+francuski warszawaj%252525c4%25252599zyk francuskimagazynier %2528m/k%2529produkcja dla niepełnosprawnych union all select concat(0x7170627871,0x444d5166704d4a6f4c7848706e716f4e514c4e4874664b7674446349pracownik%2525252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiego niemcytechnik%2bfarmacjipracownik%2bgospodarczy%2bz%c5%82ota%2br%c4%85czkapraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%252525c4%25252599zyka niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27'a=0'a=0elektryk nowy sączoperator%2bw%252525c3%252525b3zka%2bwid%252525c5%25252582owego wielkopolskienysamonter konstrukcji/xmlrpc.php'a=0'a=0specjalista+ds+controllingu krakówpracownik umys%25252525c5%2525252582owykonsultant+ds.+obs%c5%82ug+klientainżynieria+|+projektowanie polandspecjalista ds. kadr i p%25252525252525c5%2525252525252582ac %2525252525252528m/k%2525252525252529nauczyciel rosyjskiego warszawaadministracja+państwowaa portier szpital krakówскорая помощьpraca fizyczna szwajcariaelektronik%252b%25252525252528m/k%25252525252529%252bw%252bzespole%252breklamacjipraca%2bbez%2bznajomo%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci%2bj%25252525252525252525c4%2525252525252525252599zykafront-endnauczyciel j%25252525c4%2525252599zyk francuskipracownik sekretariatuca%25c5%2582a+polskaspecjalista+ds.księgowychbadania%2bi%2brozw%2525252525c3%2525252525b3jsklep+spożywczykierowca++kat+c%2527+union+all+select+null%252cnull--+xkdamonta%252525c5%252525bcysta meblipraca fizyczna bez j%2525252525252525c4%252525252525252599zykapracownik+ksi%c4%99gowo%c5%9bcioperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego warszawakierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m/k%25252525252529 niemcytechnik%2belektryk%2b%25252525252528m/k%25252525252529praca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%25252525259pracownik+szklarni+z+r%25252525c3%25252525b3%25252525c5%25252525bcamimonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0+and+1=1"+and+"x"="xpraca fizyczna sprz%c4%85taczka bytommonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c108%2cit+sta%25c5%25bcprzemysł | produkcja belgiaprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%25252525c5%2525252582nosprawnych%2525252527a%252525253d0doradca%2bklientads.%2bszycia%2bna%2bmiar%25c4%2599specjalista%252bds.%252bp%2525252525c5%252525252582ac%252bi%252bkadr mazowieckiepracownik produkcji spo%252525252525c5%252525252525bcywczej %25252525252528m/k%25252525252529kierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- vnmkprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull-- inxaadministracja pa%2525c5%252584skierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej (m/k)pomeranianin%252525c5%252525bcynieria%252b%2525257c%252bprojektowaniet%2525c5%252582umacz angielskiego warszawaspecjalista ds. kadr i rekrutacji %252525252528m/k%252525252529asystent/ka ds. administracji i obs%c5%82ugi klientapraca+bez+znajomo%25252525252525c5%252525252525259bci+j%25252525252525c4%2525252525252599zykatomaszów+mazowieckimechanik%2bsamochod%2525c3%2525b3w%2bci%2525c4%252599%2525c5%2525bcarowychsta%c5%bc marketingprocess engineerkierowca%252bkat.%252bce niemcypraca bez znajomo%25c5%259bci j%25c4%2599zyk niemcypłockksięgowyszwaczka+modelarzmechanik+samochodowy+kierowca warszawawysoko%2525c5%25259bcilogistyka%2b%7c%2bdystrybucja sosnowiechr%25252c%25252bkadryinżynier+produkcjioperator wózka widłowego - 20,23 zł brutto/godz. plus premiapracownik+biurowy ostrów+wielkopolskikierowca+%2528m%252fk%2529+%2528kat.+c%252be%252c+hakowce%2529 niemcystaż warszawapraca%2bbinauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console//web-console/invokertransport %25257c spedycja%2527 and %2527x%2527%253d%2527xwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22+and+%22x%22%3d%22xfinanse%252b%25257c%252bbankowo%2525c5%25259b%2525c4%252587elektromonterin%2525c5%2525bcynier budowy warszawaoperator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego'kamienna góraspecjalista ds. jakości warszawamalarz%252bbudowlanyobsługa+interesantów łódzkiedoradca%2btechniczny%2b%28komponenty%2bmaszyn%29sap abap developer%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%89%d0%b8%d0%baspecjalista+ds+sprzeda%25c5%25bcy+mieszka%25c5%2584automatyk+utrzymania+ruchukierowca%252bw%252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2525252528m/k%252logistyka %257c dystrybucja holandiamechanik%252525252c%2boperator%2bmaszynoperator w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w wid%2525252525c5%252525252monter+konstrukcji//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%3ffilename%3d../../../../wp-config.phposoba+sprz%c4%85taj%c4%85camonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phpmonter%2525252b-spawaczpomoc+kuchenna,+asystentki,+cukirnikkontrola%2bjako%25c3%2585%25c2%259bcij. angielskikierowca+c%252525252bekierowca+%252528m%252fk%252529+%252528kat.+c%25252be%25252c+hakowce%252529 niemcyoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego%2527a%253d0pr+manager warszawatransport %252525257c spedycja%2525252527a%252525253d0monter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%2band%2b1%3d1%27a%3d0rejestratorka medycznaimages background removal jobsskrzypce na ślub katowicepracownik+szklarni francjadoradca%2bds%2bnieruchomo%2525252525c5%25252525259bcimarketing katowiceadministracja biurowa%25252527a%2525253d0praca%252bfizycznakucharzspecjalista ds. jako%252525c5%2525259bciprzemysł | produkcja gliwicepraca+fizyczna rzeszówoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego 20%25252c23montaż instalacji elektrycznychin%25c5%25bcynieria+%257c+projektowanietransport%2b%7c%2bspedycja%22%2band%2b%22x%22%3d%22yadministrator system%2525c3%2525b3ww%2525c3%2525b3zki wid%2525c5%252582owealuglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk'+order+by+1--+bikgpracownik+fizyczny niemcypracownik+produkcji+okienpraca bez znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci j%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcyochrona emerytspecjalista%252bds.%252bkadr%252bi%252bp%252525c5%25252582acpraca+dla+pań+i+panówmechanik%2bprzemys%c5%82owym%c5%82odszy in%c5%bcynierwyk%2525c5%252582adanie towarukościanspecjalista+ds+kar+i+p%c5%82ac'a%3d0'a%3d0sprzedawca kasjer tarnobrzegpraca%2bfizyczna%2bspawacz niemcykierowca%25252bkat%25252bb niemcypracownik+produkcji+%2528m/k%2529 bytomkonsultant+ds.+wdrożeńnauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbosskierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45) --przedstawiciel handlowy lobo wrocławsprzataczka w szkole%22 and %22x%22%3d%22xmechanik+samochodowypraca+biurowa,+ochronaspecjalista+ds.+płac+i+kadrmonter okien warszawanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and (select (case when (7928=4550) then nullpomoc+do+pakowaniapracownik obszaru produkcji %252528m/k%252529warehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy and 1%25252525253d1pracownik+magazynowy katowicekierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%252fk%252529technik+elektryk+%25252528m/k%25252529 kujawsko-pomorskiefetchfido's free online games - enough plumbers 2specjalista+ds+kar+i+p%25c5%2582ac wielkopolskienauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/jmx-console/admin-console/login.seampodw%c3%b3jna+obsada+kierowca+c%2bemerkury market tarnówpodw%252525c3%252525b3jna obsada kierowca c%2525252bekierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27mzmbbqqcwyzwtpyipxvrspecjalista%2bds%2bwsparcia%2bsprzeda%25c5%25bcyskałaustawiacz+form+wtryskowych%28select %28case when %286699%3d7591%29 then 6699 else 6699%2a%28select 6699 from information_schema.plugins%29 end%29%29specjalista wdro%25c5%25bcenia platformymechanik przemys%c5%82owy niemcykierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null--+zdsqspecjalista ds wsparcia sprzedaży warszawapraca%2bbez%2bznajomo%25c5%259bci%2bj%25c4%2599zyka niemcywpisywanie danych do bazy warszawaadecco lublinstażystabudownictwo%25252b%25252525257c%25252bgeodezjaadministracja%252bpa%25252525c5%2525252584stwowamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%27+and+%27x%27%3praca fizyczna bez języka niemcypraca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności+kierowca+katprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja pomorskiepraca%252bdla%252bpar niemcypraca bez znajomości językgłuchołazyj%2525c4%252599zyk+rosyjskispecjalista ds. administracji %252525252528m/k%252525252529kontrola jako%252525252525c5%2525252525259bci mazowieckiewszystkie prace zakopanespecjalista+ds.+jako%2525252525c5%25252525259bcitechnik elektryk %28m/k%29 pomorskieprodukcja krakówmławapraca%2bw%2bmagazynie%2bniemcy%2bbez%2bznajomo%25c5%259bci%2bj%25c4%2599zykaochrona+fizycznamonter konstrukcji%25252fwp-login.php%25252527a%2525253d0%25252f07545460.php and 1%2525253d1%25252527a%2525253d0specjalista ds kar i p%252525c5%25252582ac%25252527a%2525253d0pakowacz+bez+j%25c4%2599zykaasystent/ka ds. ksi%25252525c4%2525252599gowosci pomorskieprojektant konstrukcjimonta%c5%bcysta element%c3%b3w elektromagnetycznychpraca+bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%99zyk niemcypraca%2btransport%2bbudowapracownik dskontrola jakości pomorskieochrona warszawaochrona osób i mienia monitoringinżynieria+|+projektowanie poznańkierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cconcat%252528concat%252528%25holandia ślusarz narzędziowysedo domain parking - sedo gmbht%252525c5%25252582umacz+j%252525c4%25252599zyka+migowegokierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27gmxvpgchsgnfjygyyfigxdfivgkwzqnstechnik+farin%25c5%25bcynier+sanitarnychadministracja%2bbiurowa%25252527a%2525253d0kierownik+magazynu poznańprzemysł+|+produkcja Świdnicapraca+fizyczna+spawacz warszawain%252525c5%252525bcynier jako%252525c5%2525259bcispecjalista+ds.+obs%2525c5%252582ugi+klienta-j.+niemiecki warszawaspecjalista%2bds.%2bjako%25c5%259bcipraca biurowaspecjalista+ds.+logistyki warszawanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam and (select 9473 from(select count(*),concat(0kasjer';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(72)||chr(97)||chr(72),5) from dual--pracownik+biurowytransport%2b%7c%2bspedycja zachodniopomorskiespecjalista ds rozlicze%25252525c5%2525252584in%c5%bcynier zak%c5%82aduprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- rdgimonter konstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%3ffilename%3d../../../../wp-config.kierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527hyjmaumgvckxychqldwdpraca%2bbkonstruktor krakówmonter+konstrukcji/xmlrpc.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0produkcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,nullpracownik+biurowy+1/2+etatu katowicepracownik+produkcyjny+%28m/k%29/etc/passwd wrocławpraca fizyczna spawacz norwegiadoradca%25252bhandlowymonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/kontroler+jako%c5%9bci+%28m/k%29inżynier+jakości+w+dziale+projektów wrocławsekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585%252527a%25253d0konsultant+ds.+obs%2525c5%252582ugi+klienta warszawamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='xoperator w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w wid%2525252525c5%252525252582owych/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null-- dkcbkierowca%252525252bbes%252525252bznajosci%252525252bjenzyka niemcypraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%25252525c4%2525252599zyka niemcytransport%252b%25257c%252bspedycja%252band%252b1%253d1kierowca kat cdoradca klientads. szycia na miar%25c4%2599specjalista+ds.+kadr+i+płac+(m/k) wielkopolskiemarket researchmłodszy księgowy warszawatransport+%25257c+spedycja mazowieckiekerpwca c espawacz magpracownik monta%25c5%25bcu sosnowiecpracownik+powierzchni+sprzedażąmedia %7c sztuka %7c rozrywkatransport | spedycja" and "x"="yelektronik+%25252528m/k%25252529+w+zespole+reklamacjiedukacja+|+nauka+|+szkolenia lublintransport%2b%25257c%2bspedycja%2522%2band%2b%252ton-3d button-mini button-rounded button-dirtygreenkierowca kat c%252525%252527 union all select null%25252cnull-- bkjzspecjalista+ds.+administracji+%28m/k%29enerisproject+controllerkondratowiceskrzypce na %252525c5%2525259blubinstalacje elektrycznemagazynier %252525252528m/k%252525252529protetyk s%25c5%2582uchukierowca+kat+b+c1111111111111%27+union+select+char%2845%2c120%2c49%2c45%2c81%2c45%29--kierowca %2528m/k%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529 niemcymonter%252525252fka element%25252525252525c3%25252525252525b3w do siedze%25252525252525c5%252525252525praca+fizyczna+sprzątaczka poznańprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null--+igenpracownik+do+sortowania+owoc%2525252525252525c3%2525252525252525b3wkierowca b bes znajosci jenzyka lubelskieŻagańpraca+dla+studenta lublinspecjalista ds. sprzedaży gorzów wielkopolskistaszówkadra zarz%25c4%2585dzaj%25c4%2585capraktyki %257c sta%25c5%25bcaaaaaaaapracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529 katowicein%25252525c5%25252525bcynieria%25252b%252525257c%25252bprojektowanieoperator+w%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w+wid%252525252525c5%25252525252582owych polskanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 4967=1008 and "zkby"="zkbykontroler jako%252525c5%2525259bci %25252528m/k%25252529doradca+handlowy warszawasprzedaż | obsługa klienta warszawapraca fizyczna dorywcza warszawaspecjalista+ds+sprzedaży+mieszkań-1100 union all select 14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27qzkkwdrdwsafqacdekvfmadppjsakxktuambhawj%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2praca bez znajomo%25252525252525c5%25252zdalne+wpisywanie+danych+do+bazybudownictwo | geodezja warszawa'budownictwo%2525252b%252525257c%2525252bgeodezjaspecjalista ds. p%25252525c5%2525252582ac i kadrtransport%2b%25257c%2bspedycja mazowieckiespecjalista ds.księgowychin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1=1'and(select*from(select sleep(2))a/**/union/**/select 1)='produkcja Łaskpraca+w+niemczech niemcysekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585 j. niemieckiegokierowca w wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni samochodowej %2525252525252528m%25252fk%2525252525252529pracownik%252bmagazynowykierrowca kat b%27a%3d0tarnobrzegmagazynier%252cprodukcja%252ckierowca kat.bm%c5%82odszy konsultant sprzeda%c5%bcy m/kcomputer+programming polandmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0%2527a%253d0in%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1"and"g"="bkierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null-- gkmemalarz szpachlarz niemcylekarz mazowieckiemanager+%25c5%2582a%25c5%2584cucha+dostaw warszawatransport %25257c spedycja%252527a%25253d0monter%2bkonstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%25253ffilename%25253d../../../../kierowca w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego'a=0magazynier kościanjako%252525c5%2525259bcipakowacz bez j%2525c4%252599zyka niemcykonsultant j%25c4%2599zyk angielskialuglass - realizacja piotr kalbarczyk%';select dbms_pipe.receive_message(chr(118)||chr(110)||chr(67)||chr(67),32) from dual--praca%25252bfizyczadministracjia%25252bbiurowanapracownik+dzia%25c5%2582u+hrspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%c5%82ac%27a%3d0%27a%3d0%27specjalista d/s importu -eksportu %25252c obs%2525c5%252582uga klienta %25252c ar %25252monter%2bkonstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2band%2b1%253d1%2527a%253d0przemysł | produkcja sochaczewpraca pracownicy wykonujący prace proste maków mazowieckiadministracja+pa%c5%84splastyk+malarzkierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo' and 'x'='ymonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.phpwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy+and+1%253d1%2527a%253d0praca burowakierowca kat b c'a=0in%25252525c5%25252525bcynier+ds.+utrzymania+ruchumonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%27%3e%praca wakacyjna tychykontrola%2bjako%25252525252525c5%252525252525259bciasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%c5%82ugi+klientaagencja pracymonter pod%252525c5%25252582%252525c3%252525b3gin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php%27nauczyciel j%25c4%2599zyk francuskipracownik produkcyjno - magazynowyedukacjahostessa warszawaskrzypce+na+ślub łódzkieprzemysł+|+produkcja sosnowiecin%c5%bcynieria %7c projektowaniedziale+zakup%2525c3%2525b3w1 %2525d0%2525b7 154 %25252cszuka pracy kierowcy c%25252be pdw%2525c3%2525b3jna obsadakierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%2525252fk%2525252529'nadzór ochrona warszawaspecjalista dsnauczyciel wychowania przedszkolnegospecjalista%2bds.%2bjako%2525252525c5%25252525259bcipraca fizyczna sprzątaczka bielsko-bialakierowca w wypożyczalni samochodowejprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja lubelskieoperator wózkaoperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego warszawaspecjalista+d/s+importu+-eksportu+,+obsługa+klienta+,+ar+,+konsultant+z+językiem+francuskim+, Łódźmonter+bateri+przemys%2525c5%252582owychpracownik%2bprodukcji%2b-%2bpraca%2bdla%2bkobiet%2bi%2bm%c4%99%c5%bcczyznreception ,agient kklenta z językiem angielskim mazowieckie.kierowca++kat+c+union+all+select+14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527oqozvylpos%2527%2529%252c%2527qbbvq%2527%executive assistantopieka%22%2band%2b%22x%22%3d%22ykonsultant+ds.+obs%c5%82ugi+klientapracownik%252bsklepu%252bodzie%2525252525c5%2525252525bcowego%252b%252525252528m/k%252525252529specjalista d/s importu -eksportu %252c obs%25c5%2582uga klienta %252c ar %252c konsultant z j%25c4%2599zykiem francuskim %252cskrzypce+na+%252525c5%2525259blubmonta%c5%bcysta stela%c5%bcy meblowychlogistyka+%257c+dystrybucja polandspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%c5%82ac%2b(m/k)środa+śląskaoperator+kafarawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0badania%2bi%2brozw%c3%b3jaaaaaaaaasystent w dziale kadr i p%25c5%2582ac gdyniapomoc w t%2525252525c5%252525252582umaczeniachtechnik+serwisuprodukcja%2blek%25252525c3%25252525b3wpracownik+produkcyjny gliwicepracownik+ochrony podkarpackiemonter konstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%253ffilename%253d../../../../wp-conopieka+niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-adminkierowca+w+wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252525252528m%25252fk%252525252525252529kierowca %252528m%252fk%252529 %252528kat. c%25252be%25252c hakowce%252529monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522 or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select name_consjęzyk+włoski śląskiepraca+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zykadministrator itpraca%252525252bz%252525252bzakwaterowaniem polskacvsprzedaż | obsługa klienta śląskiesortowanie listow warszawamorzyczynsta%25c5%25bcysta+w+dziale+rekrutacjitransport+%7c+spedycja%22+and+%22x%22%3d%22ytransport %7c spedycja and 1=1pracownik%2bprodukci niemcytransport%2b%7c%2bspedycja%2band%2b1%3d1/etc/passwd%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- lmxnpomoc w przedszkolu wrocławkierowca+%2528m%2fk%2529+%2528kat.+c%252be%252c+hakowce%2529z+orzezceniem katowicepani+do+towarzysrwa niemcymagazynier%252cprodukcja%252ckierowca+kat.b mazowieckiesprz%c4%85taczka+w+szkole szczecinmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1</script><script>alert('mmonter%2525252fka element%252525252525c3%252525252525b3w do siedze%252525252525c5%25252525252584 samochodowymontazysta operator pruszkówkierowca++kat+c%27+order+by+1--+suayrekrutacjapracownik%2bbiurowypomoc+ksi%c4%99gowapraca dla ukraińcówkierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%252fk%252529 niemcymechanik warszawainternet %257c e-commerce%2527a%253d0obs%c5%82uga biurowaprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null#monter+konstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%253ffilename%253d../../../../wp-conspecjalista ds. kadr i p%25c5%2582ac wielkopolskiemonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%3cinputtype%3d%22image%22src%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%3b%22%3epraca z orzeczeniem o niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci kierowca katkierowca+kat.+b warszawakonsultant+j%25252525c4%2525252599zyk+angielskipracownik produkcji - nie wymagamy do%c5%9bwiadczeniaspecjalista ds. obs%2525c5%252582ugi klientakontrola jako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcitechnik+elektryk+%25252525252528m/k%25252525252529praca+fizyczna+sprz%25c4%2585taczka opolewisznia+małapraca+zakwterowaniem poznańdrwal niemcypracownik%2bw%2bgospodarstwie%2brolnymdoradca%2bds%2bnieruchomo%2525c5%25259bcispecjalista%2bds.%2bzakup%2525c3%2525b3w/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- xfcotransport %2525257c spedycja%252527a%25253d0monter/ka element%25c3%25b3w do siedsekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85pracownik%2bprodukcji%2bp%c5%82o%c5%84sklogistics%252bmanager polskatechnolog małopolskiebadania+i+rozw%c3%b3jaaaaaaaaoperator maszyn produkcyjnychmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+and+1%253d1%2527a%253d0 lubelskiewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0" and "x"="xkierowca%2bbes%2bznajosci%2bjenzykain%2525c5%2525bcynier%2bbudowytransport | spedycja'a=0 warszawadoradca+handlowywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27+and+%27x%27%3d%27ypraca bez znajomo%252525c5%2525259bci j%252525c4%25252599zyk niemcykierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%2fk%25252529monter konstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php?filename=../../../../wp-config.phpkierowca kat c%252527 union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- phhrm%c5%82odszy+konsultant+sprzeda%c5%bcyspecjalista+ds+rozlicze%25252525c5%2525252584monter/ka element%c3%b3w do siedw%20domupraca bez znajomo%25c5%259bci j%25c4%259warehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x'and/**/extractvalue(1,concat(chaprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja szczecinpraca%252bw%252bniemczech niemcykierowca++kat+c%27+order+by+7661--+drsxkosmetyka | pielęgnacja krakówkierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%2528m/k%2529cząstków mazowieckijunior warszawapraca z orzeczeniem o niepe%c5%82nosprawno%c5%9bci kierowca kat.bnauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/admin-console/login.seam/etc/passwd%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull--+enwuasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%25c5%2582ugi+klienta warszawaniemczechoperator%2bw%25252525c3%25252525b3zkanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam' order by 1-- dbnkoperator pras - praca od zaraz%21pracownik%2bsklepu%2bodzie%25c5%25bcowego%2b%2528m/k%2529prezes zarząduspecjalista%2bds.%2bsprzedatraffic warszawapracownik+produkcji warszawain%c5%bcynier budowy/wp-login.php' and 'x'='y'and'i'='iinżynier+sanitarnyks servicemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.phppraca%2bz%2borzeczeniem%2bo%2bniepe%c5%82nosprawno%c5%9bciwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0' and 'x'='xtechnik informatyk pomorskiepracownik+magazynowy+%2528m/k%2529grafika+%257c+fotografia+%257c+kreacjaaaaaaaaaprzemys%c5%82+%7c+produkcja+krojczymedycyna | СТОМАТОЛОГprzemys%25c5%2582 %257c produkcja niemcyprodukcja dla niepe%252525c5%25252582nosprawnychmonta%252525252525c5%252525252525bc instalacji elektrycznychdoradca+ds+nieruchomości warszawakierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+htseelektryk+%28m/k%29specjalista+ds.+kadr+i+p%25252525c5%2525252582ac+%2525252528m/k%2525252529 wielkopolskiegastronomia %25257c cateringbodzanówspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%2c+obs%c5%82uga+klienta+%2c+ar+%2c+konsultant+z+j%c4%99silesian+voivodeshippraca%25252bz%25252bzakwaterowaniem polskasprzedaż | obsługa klienta toruńadministracja hrsekretarka+ze+znajomo%25c5%259bci%25c4%2585%27a%3d0pracownik+produkcji+%252525252528m/k%252525252529produkcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null#kierowca kat c union all select 14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27oqozvylpos%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2c14%2kontroler jako%c5%9bci %28m/k%29 warszawanowaopiekunka+do+osób+starszych+w+niemczech+bez+językaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk rlike (select (case when (8176=6099) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a61207technik+farmacjilogistyka+|+dystrybucja dolnośląskiewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0+and+1%3d1warehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252522+and+%252522x%252522%25253d%252522x'a=0ochrona+osób+i+mienia toruńpraca+pomoc+ksi%c4%99gowej warszawaochrona+dla+zwierząt toruńpraca%2520fizyczna%2520sprz%25c4%2585taczkapracownik%2bprodukcji%2b-%2bpraca%2bod%2bzaraztechnik%2belektroradiologkierowca%252bb%252bbes%252bznajosci%252bjenzyka niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admintransport+|+spedycja'+and+sleep(3)+and+'1monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.phpspecjalista ds. kadr i p%2525252525c5%252525252582ac %252525252528m/k%252525252529elektronik %28m/k%29 w zespole reklamacjioperator+wózka+widłowego warszawait specialistniderlandzkipracownik%25252bprodukcjialuglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 7510=3259 and "ilhe"="ilhekonsultant j%2525c4%252599zyk angielskikierowca w wypo%25c5%25bcyczalnimonter+rurociagow%27a%3d0budownictwo+%7c+geodezja+pomocnikspecjalista+ds.+kadr+i+p%2525252525c5%252525252582ac+%252525252528m/k%252525252529monter konstrukcji/wp-login.php">head<script>alert('mysqlerror')</script>head">"and"d"="gpracownik%252bprodukcyjny%252b%252528m/k%252529trenkwalderkonsultant ds. obs%2525252525c5%252525252582ug klienta niemieckoj%2525252525c4%252525252599zycznegomonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/monter+szaf+sterowniczych+(m/k)restauracjikierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,concat(concat('qqzpq','iqipzpquba'),'qbbvq'),null,null,null--+iqnhoperator%25252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%25252bwid%2525252525c5%252525252582owych polskakostrzyn nad odrąpraca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2525252bj%2525252525252525c4%25252525252 niemcypracownik+monta%252525c5%252525bcusprzedaż+|+obsługa+klienta tomaszów+mazowieckipracownik montażu (m/k) siemianowice śląskiespecjalista ds. planowania dostaw ŁÓdŹkonsultant telefoniczny ds. sprzeda%25c5%25bcy produkt%25c3%25b3w bankowychsprzedaż+|+obsługa+klienta siedlcepraca+bez+znajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci+j%252525252525252525c4%25252525252525252599zykaprodukcja dla niepe%25252525c5%2525252582nosprawnychkierowca kat c%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull-- qpccpracownik ochrony fizycznejspecjalista%2bds%2bcontrollingukierowca w wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni samochodowej %252525252525252528m%25252fk%252525252525252529pracownik+myjnikierownik warszawaopiekunka do dziecka warszawakonsultant j%c4%99zyk angielski mazowieckiesenior+uioperator+w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w+widpraca%25252bbez%25252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%25252bj%2525252525252525c4%25252525252525259 niemcymonter%25252bkuchnipomocnik instalatora instalacji sanitarnych warszawaoperator%2525252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%2525252bwid%252525252525c5%25252525252582owychpracownik%252525252bprodukcji-bez-jezyka-niemiecpakowacz+bez+j%252525c4%25252599zykapracownik+biurowy opoleoprator+w%c3%b3zkaszczecin?kierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27havbsprnla%27%29in%25c5%25bcynier+serwisu warszawamonter rusztowańpraca fizyczna ząbkowice śląskiespawacz migbardotłumacz angielskiego warszawaelektronik in bremen kaufen - angebote in deiner n%c3%a4he%21nauczyciel język niemiecki/login.action/admin-console/'a=0mechanik%2525252c+operator+maszynoperator+wózka+widłowego szczecinpracownik myjni samochodowej %2528m/k%2529 katowicein%252525c5%252525bcynieria%2b%2525257c%2bprojektowanienauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/web-console/invokerserwis+|+technika+|+montaż śląskieprzemys%c5%82 %7c produkcja wielkopolskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php2121121121212.1operator%2bmaszyn%2bprodukcyjnychinspektor pieterkierowca%252bc%252be niemcytechnik+elektryk/wp-login.php%252527a%25253d0media+%257c+sztuka+%257c+rozrywkalogistyka+%7c+dystrybucjapracownik+produkcji siemianowiceopiekunka do dziecka dolnośląskietłumacz+języka+migowego krakówpracownik+hali katowicepraca%252525252b%252525252bfizyczna%252525252bbez%252525252bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcykierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochohr%2c kadrypracownik+produkcji+-+nie+wymagamy+doświadczenia dolnośląskiemonter%25252fka element%2525252525c3%2525252525b3w do siedze%2525252525c5%25252525kontroler jako%2525c5%25259bci %252528m/k%252529 warszawapomoc+domowa francjakierowca+kat+b+c1/2 emerytg%c5%82%c3%b3wny+technolog/etc/passwd%27 union all select null%2cnull-- eewytechnik%2bkonsultant%2b%2528m/k%2529ochrona w sklepie sanokpracownik+ma poznańsprzataczka biurowa poznańpracownik monta%c5%bcu %28m/k%29dla obcokrajowc%2525252525c3%2525252525b3wspecjalista+ds+kadr+i+płac wrocławbelgiaopeka+osob+starszycht%25c5%2582umacz rosyjskiopiekunka do osób starszych w niemczech bez języka niemcypraca%2bzdalna%2bdla%2bon-%2bwprowadzanie%2bdanychaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk'+order+by+8644--+eeaoin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='administracja+pa%2525c5%252584stwowkokotówbudownictwo+%2525252525257c+geodezjaśrednie warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php or %25281%252c2%2529%253d%252gorzów+wielkopolskipraca fizyczna sprz%2525c4%252585taczka warszawamarketing Łódźmagazynier%20-%20nie%20wymagamy%20do%2525c5%25259bwiadczenia%252521wszystkie%2bpracespawacz wrocławsprzedawca tarnówmonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_show_image%pomocnik+instalatora+instalacji+sanitarnychpracownik%2bmonta%252525c5%252525bcu%2b%25252528m/k%25252529z+językiem+włoskimkierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27wdpiggustl%27%29%2c%27qbbvq%27pracownik+dzia%c5%82u+hrcieszynmalarz budowlany niemcyruben+bauspecjalista%2bds.%2bp%25c5%2582ac%2bi%2bkadrtransport %7c spedycja%22 and %22x%22%3d%22ymagazynier+%2528m/k%2529 warszawainżynier zakładusprzedawca,+niania,+operatorka+linii+produkcyjnej pruszkówprzemys%c5%82 %7c produkcja krojczy pomorskiekamieniec wrocławskiin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27xoperator+maszyn zakroczymoperator koparki ładowarkispecjalista+ds.+jakości warszawaspecjalista+ds+ubezpiecze%c5%84 warszawabudownictwo %25257c geodezja francjapracownik magazynu bez doświadczenia łódzkiepracownik+dzia%25252525c5%2525252582u+w%25252525c4%2525252599dlinyinżynier robót warszawaochrona+emeryt warszawakierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%252fk%2525252529 niemcypraca%2btymczasowawarehouse/wp-login.phpa=0a=0 order by 100kierowca kat c union all select 14,14,14,concat(concat('qqzpq','qdfbjgvbdinnytsqahldjnnsyltgjnuhpboisyse'),'qbbvq'),14,14,14-- technik%2bserwisuprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja kujawsko-pomorskiespecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%c5%82ac%2b%28m/k%29pracownik oohrony warszawaadministrator sieci holandiaopieka+nad+psem'a=0 wrocławtransport%2b%25257c%2bspedycja%2band%2b1%25253e1marketing %257c reklama %257c pr warszawasprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta legnicaelektronik %252525252528m/k%252525252529 w zespole reklamacjijędrzejówt%25c5%2582umaczmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0kierowca b bes znajosci jenzyka niemcycredit analystwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27 or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select nkierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) gdańskkierowca (kat. c+e, hakowce)magazynier+%2525252c+pakowaczedukacja+%2525257c+nauka+%2525257c+szkoleniawielkopolskienauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 6263=cast((chr(113)||chr(113)||chr(106)||korwek+marcin+f.+h.u.+eko-tech+solki+rajgród+bargłów+kościelny.magazynier - nie wymagamy do%c5%9bwiadczeniaspecjalista ds szkole%2525c5%252584opieka osob starszych wlochydla%20obcokrajowc%2525c3%2525b3wedukacja+|+nauka+|+szkoleniaspecjalista ds. kadr i płac poznań/etc/passwd%' union all select null-- vzzrtychy'kierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27umgimyqgojfmntlpryuvjiuwhcjsxmmjfxxyktrq%27%29lkw drivertelepraca dla onpracownik+produkcji niemcykierowca+w+wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni+samochodowej+%2525252525252528m%252fk%2525252525252529atrakcyjne%2bpremiespecjalista%2bds.%2bksi%c4%99gowo%c5%9bcipracownik%2bprodukcji%2b%2525252528m%252fk%2525252529transport+%7c+spedycja"+and+"x"="xpracownik%2bprodukcjiimagazynowy+%252525252528m/k%252525252529ochrona+innepracownik%252bbufetusta%25252525c5%25252525bcysta w dziale rekrutacjispecjalista ds. kadr i płac (m/k) warszawawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%27+and+%27x%27%3d%27yislandiasprzedażpraca zdalna wrocławchałupnicza+dla+szwaczkiochrona+osób+i+mienia skawinatransport%2b%7c%2bspedycja%22%2band%2b%22x%22%3d%22xmonta%c5%bcysta+stela%c5%bcy+meblowychpraca+dla+studentakierowca++kat+c%25252527+union+all+select+null%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull--+gkmetłumacz+języka+ukraińskiegooperator+koparki mazowieckiemagazynier,produkcja,kierowca+kat.b warszawaglazurnikkrosnopracownik%2bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiegoprzemysł | produkcja wrocławfinanse+|+bankowośćpraca dla ucznia wakacje krakówpraca biurowa krakówwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy' and 'x'='yprojektant/konstruktor/asystent odzie%2525c5%2525bcyin%2525c5%2525bcynieria+%25257c+projektowanie podkarpackieostrowiec+Świętokrzyskinauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbosspawłowicemonter+oczyszczalni lublinstudiokierowca kat c%27%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29monta%c5%bc instalacji elektrycznych pomorskiemechanik kłodzkokierowca %28m%2fk%29 %28kat. c e%2c hakowce%29 niemcyoperator+w%c3%b3zkamonter konstrukcji/xmlrpc.phpgrodzisk+mazowieckitechnik elektryk %252528m/k%252529 kujawsko-pomorskiej%c4%99zyka hiszpa%c5%84skiego warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk,(select (case when (6243=6243) then 1 else 6243*(select 6243 from information_schema.plugspecjalista+ds.+kadr+i+p%c5%82acpraca%2bbez%2bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%2bj%252525252525c4%25252planista produkcjipracownik magazynu od zaraz łódzkiebolszewokonsultant+ds.+obsług+klienta+niemieckojęzycznegoadministracja+hrnauczyciel 1-3 mazowieckiebudownictwo %7c geodezja francjaostródamonter%25252fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowychmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x or (1,2)=(sein%25252525c5%25252525bcynier+elektronik+%2525252528m%252fk%2525252529magazynier %2525252c pakowacznauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 9584=concat(char(113)+char(113)+char(106)technolog przetw%25c3%25b3rstwa tworzywspecjalista%2bds.%2bjako%25252525c5%252525259bcimanager sprzeda%c5%bcypracownik ochrony sochaczewprace+fizycznemonter%2fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowychpraca fizyczna sprzątaczka nowy sączpraca+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%2525252599zykoperator linii produkcyjnej podkarpackiepracownik myjni samochodowej %28m/k%29 katowicein%c5%bcynier+elektronikpraca+transportkierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m%25252fk%252529 niemcypracownik+budowlanki gliwicemechanik+rowerowybez+j%c4%99zykakalisz pomorskipracownik produkcji - bezp%c5%82atny dow%c3%b3z do miejsca pracy%21kierowca b c%2bemonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/xmlrpc.phppiekarywyk%25252525c5%2525252582adanie towaruinternet+%7c+e-commerce%27a%3d0'a=0 szczecinpracownik+dzia%252525252525c5%25252525252582u+obs%252525252525c5%25252525252582ugi+klientakierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- ocpttechnik+elektryk+%28m/k%29 warszawapraca dla pa%252525c5%25252584 i pan%252525c3%252525b3wpomeranian voivodeshipmikomaxkierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45)--operator+koparki,+brukarz,+pomocnik+budowlanytransport+|+spedycja'+and+'x'='yoperator+prasy+krawedziowejkontrola%25252525252bjako%252525252525c5%2525252525259bcipraca+fizyczna+sprzątaczka warszawaca%c5%82a+polskabudownictwo %2525252525257c geodezjainternet+%7c+e-commerce%27a%3d0 szczecinkujawsko pomorskiekierowca kat c easystent/ka ds. administracji i obsługi klienta lublinboguszów-+gorcesprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta pomorskiemonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php and 1%2525253d1mechanik samochodowy kierowca warszawapracownik produkcji warszawa'trener+siłownikontrola%25252bjako%2525252525c5%25252525259bcimonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php+and+1>1'a=0specjalista+d/s+importu+-eksportu+%25252525252c+obs%2525252525c5%252525252582uga+klienta+%25252525252c+ar+%25252525252c+konsultamonter+rurociagow%2527a%253d0monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php99999%25252522 union select unhex%25252528hex%25252528version%25nauczyciel+j%c4%99zyka+niemieckiegopracownik powierzchni sprzeda%252525252525c5%252525252525bcy/kasjerpracownik działu obsługi klientapracownik+biurowy gdyniatransport%2b%7c%2bspedycja%27%2band%2b%27x%27%3d%27xwhat+is+rmm+(remote+monitoring+and+management)?monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3d1%27a%3d0%27a%3d0kierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m/k%25252529 wielkopolskiekierowca grudziądzkierowca %2528m%2fk%2529 %2528kat. c%252be%252c hakowce%2529monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0'a=0kierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochod%25252525c3%25252525b3wspecjalista+ds.+szkole%252525c5%25252584monter%252525255c pakowaczspecjalista ds.księgowych warszawakierowca kat c%25252527 union all select null%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull-- ptuhspecjalista+wdro%c5%bcenia+platformyadministracja biurowa radompomoc+ksi%2525c4%252599gowa warszawapracownik+na+farmie+mlecznej niemcyin%c5%bcynieriapodkowa+leśnamonter/ka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowykierowca%2bw%2bwypo%c5%bcyczalni%2bsamochodowej%2b%28m/k%29 niemcybudownictwo warszawainformatykaopiekunka+osób+starszych dolnośląskiespecjalista ds marketingu warszawapomoc%2bw%2bprzedszkoluplant engineerpraca dla osoby z orzeczeniem o niepe%c5%82nosprawno%c5%9bcimagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca kat.bkierowca c+e wielkopolskiepracownik obszaru produkcji %252528m/k%252529 podkarpackiemontaż instalacji elektrycznych chorzówpraca bez znajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci j%252525252525252525c4%25252525252525252599zykapracownik%252bmagazynowy niemcypracownik księgowości śląskieoperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego niemcytrzebiatówmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/suchańkierowca%2525252bw%2525252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%2525252528m%252fk%2525252529 niemcypracownik%252badministracyjnakontrola%2bjako%25252525252525c5%252525252525259bci mazowieckiepracownik produkcji %252528m%2fk%252529doradztwo %25252525257c konsultingsolec+kujawskipraca+fizyczna pomorskiekontrola%252525252bjako%252525252525c5%2525252525259bcimonter%252bkonstrukcji%252fwp-login.php%2527a%253d0%252f07545460.php%252band%252b1%253d1%2527a%253d0ТВОЕ+Дисконт+-+скидки,+распродажи+одежды+Твоё+в+Москве+-+2018+скидки,+акции,+распродажиkierowca b warszawakierowca w%c3%b3zka wid%c5%82owego warmian-masurian voivodeshipspecjalista ds kadr i p%25252525c5%2525252582ac podkarpackieserwis+spszatajacy warszawaasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%25c5%2582ugi+klienta nasielsk100pakowacz+bez+j%25c4%2599zyka warszawaspecjalista+ds.+kadr+i+rekrutacji+(m/k)pracownik myjni samochodowej (m/k) katowiceprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja krojczy pomorskiewarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d02121121121212.1 tychykontrola%252525252bjako%25252525c5%252525259bci polskamonter konstrukcji/xmlrpc.php%25252527a%2525253d0backgrounf removal jobs warszawakamieniec+ząbkowickiwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0+and+1>1monter%2fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowypracownik umys%c5%82owyjunior+front-end warszawapraca bez znajomo%2525252525c5%25252525259bci j%2525252525c4%25252525259%252525c5%2525259blusarz+bez+jezyka niemcykierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45) --praktyki | stażdoradca+klienta+z+j%2525c4%252599zykiem+niemieckimkierowca%2b%2bkat%2bc%25%27%2border%2bby%2b1--%2brvripracownik+produkcji+praca+od+zaraz niepołomicelektor angielskiego śląskiemechanik+maszynsap%2bmm%2babap polandin%c5%bcynier elektronik (m/k)monter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_imagealuglass - realizacja piotr kalbarczyk" and extractvalue(8473,concat(0x5c,0x716a786271,(select (elt(8473=8473,1))),0x716b717171)montaż+instalacji+elektrycznychsprzedaż kwiatów warszawain%c5%bcynier+budowya+pilot+project+for+a+new+libertarian+floating+city+will+have+300+homes,+its+own+government,+and+its+own+cryptocurrencypracownik%2bmagazynuoperator+produkcjiprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null,null#opieka++osob+starszychopieka%25252b%25252bosob%25252bstarszychmechanik+przemys%2525c5%252582owypracownik+dzia%25c5%2582u+administracjitransport %7c spedycjakrasnespecjalista%2bds.%2bsprzeda%252525252525c5%252525252525bcy%2bprodukt%252525252525c3%252525252525b3w%2bbankowychod%2bzaraz lubelskiepracownik produkcji %252525252528m/k%252525252529 niemcy(select 4705 from(select count(*),concat(0x71717a7071,(select (elt(4705=4705,1))),0x7162627671,floor(rand(0)*2))x from informatikadry+i+płace warszawaoperator%252bw%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w%252bwid%252525c5%25252582ooperator krakówspecjalista ds. obs%25252525c5%2525252582ugi klienta-j. niemieckimonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1<scr<script>ipt>alert(/myspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2brekrutacji%2b%252525252528m/k%252525252529produkcja dla niepe%c5%82nosprawnych%27a%3d0pracownik%252525252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiegodusznikikonsultant ds. obs%25c5%2582ugi klientawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%22 and %22x%22%3d%22xpracownik%25252bmonta%25252525c5%25252525bcukontrola%2525252bjako%252525252525c5%2525252525259bci polskaprocurementadministracja+pa%c5%84s warszawamonter p%2525c5%252582ytpraca+w+domunauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam;declare @x char(9);set @x=0x303a303a332;waitfonauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/admin-console/piekary+Śląskiepracownik+powierzchni+sprzeda%25c5%25bcy/kasjerszwaczka gdańskspawacz+zbroje%2525c5%252584operator w%2525252525c3%2525252525b3zka wid%2525252525c5%252525252582owego holandiaskrzypce na %25252525c5%252525259blubtransport %25257c spedycja and 1=1rekrutacja pracownik%2525c3%2525b3wmonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252527 or %25252525281%252525252c2%2525252529%252525253pracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529montaż+instalacji+elektrycznych pomorskienauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbossmonter+rurociagow'a=0specjalista%2bds%2brozlicze%2525c5%252584m%25c5%2582odszy konsultant sprzeda%25c5%25bcymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractsprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta kielcemanager+%c5%82a%c5%84cucha+dostawtechnik+elektryk/wp-login.php%2527a%253d0warszawazakwaterowaniespecjalista+ds+ubezpiecze%252525c5%25252584praca%2525252bniemcy%2525252bpraca%2525252bfizyczna niemcyoperator%2bcnc%2b-%2batrakcyjne%2bwynagrodzenie%21pracownik+produkcji+-+bezpłatny+dowóz+do+miejsca+pracy!praca+fizyczna+sprzątaczkamonter%2fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%2525praca%2bw%2bbiurzehr warszawapraca%252bfizyczna%252bsprz%2525252525c4%252525252585taczkahr, kadry mazowieckiełódzkiekierowca kat c union all select null%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull-- hqnofinanse+|+bankowość warszawawarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253e1in%252525c5%252525bcynier+budownictwapracownik+biurowy śląskiemonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25252525253faction%25252525253drevslider_shopraca%2bw%2bochronie%2bna%2bobiektach%2bhandlowych%2b-%2bbiedronkaand 1=2 union select 0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a--przemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja krojczyprodukcja lublinpraca%2bbez%2bznajomo%252525c5%2525259bci%2bj%252525c4%25252599zykapakowaczka wrocławdział obsługi klientaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,13,concat(0x7170627871,0x447a644a6d484d776d6b78424a5547766158764c43756c6f6technolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%2527specjalista+d mazowieckieasystent dzia%c5%82u zakup%c3%b3w warszawawykładanie+towaru+dniówkaczarny bórpracownik obs%25252525c5%2525252582gi lotniskat%c5%82umacz%2bangielskiegokrojczyinspektor bhp mazowieckiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x2121121121212monter laminatu niemcytechnik farmacjifrezersales managerkierowca%252b%252528m%252fk%252529%252b%252528kat.%252bc%252be%25252c%252bhakowce%252529kadry+i+p%2525c5%252582acenowaopiekunka do osób starszych w niemczech bez języka niemcytransport+%257c+spedycja%2522+and+%2522x%2522%253d%2522y%2527a%253d0%d0%9f%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%bain%c5%bcynier+elektronik+%28m/k%29 lublinbez%25252bj%252525c4%25252599zykaelektryk %25252528m/k%25252529 pomorskieoperator%2bw%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w%2bwid%252525c5%25252582owych polskaoperator%2b%25c5%2582adowarkiwarmińsko+mazurskiekonsultant ds. wdro%2525252525c5%2525252525bce%2525252525c5%252525252584po%252525c5%25252582%252525c4%25252585czenia%2bprzychodz%252525c4%25252585cespecjalista ds wsparcia sprzeda%25c5%25bcyoperator%25252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%25252bwid%252525252525c5%25252525252582owych polskadoradca+ds.+kredyt%2525c3%2525b3wpracownik%2bdzia%c5%82u%2bobs%c5%82ugi%2bklientain%c5%bcynier+ds.+utrzymania+ruchuin%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.php and 1%253d1elektryk+budowlanykonsultant ds. obs%c5%82ug klientarolnictwo+|+ochrona+środowiska warszawarolnictwopracownik produkcyjny %2528m/k%2529 gliwicemonter+bateri+przemysłowych niemcyasystent+klienta%25252c+konsultant warszawapraca pracownicy wykonuj%25c4%2585cy prace prostemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1<inpulider w dziale art. przemysłowych zgorzelecj%c4%99zyk+rosyjskibudownictwo%252b%252525252525257c%252bgeodezjaprzedstawiciel%252bhandlowy podkarpackiebudownictwo%2525252525252b%25252525252525257c%2525252525252bgeodezjaspawacz+aluminiumin%2525c5%2525bcynieringupraca+dla+moll wrocławnauczyciel+j%252525c4%25252599zyk+francuskitechnik%2belektronikksi%25252525c4%2525252599gowo%25252525c5%252525259b%25252525c4%2525252587 %252525257c audyt %252525257c podatkipraca%252bbez%252bznajomo%2525c5%252praca zdalna - wprowadzanie danychkoordynator+w+zak%25c5%2582adzie+produkcjipraca%2525252525252bzakwterowaniemmarketing+|+reklama+|+pr śląskie%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80 %d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b9 %d0%bb%d0%b8praca fizyczna bezkwalifikowany pracownik ochrony warszawapraca+pomoc+księgoweinżynier+budowy/wp-login.php+and+1>1monter\+pakowacz Świebodzinspecjalista+ds+kar+i+płac'a=0operator w%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w wid%25252525252525c5%2525252525252582owych polskapraca%25252bbez%25252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%25252bj%25252525252525c4%252525252monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y"+and+"x"="xpraca wieczoramikierownik+bnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbosspracownik do sortowania owoc%252525252525c3%252525252525b3w holandiakierowca++kat+c+union+all+select+null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull--+lmmvgastronomia+%257c+cateringspecjalista+ds.+obs%252525c5%25252582ugi+klientaspecjalista+ds.+obs%25252525c5%2525252582ugi+klienta-j.+niemieckipraca%252bbez%252bznajomo%252525c5%2recepcjonistka warszawaspecjalista%2bw%2bdziale%2bzaopatrzeniamonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/license.phpdoradztwo+%2525257c+konsultingstudio+assistant+jobstechnik+elektronik warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252527 or %252525281%2525252c2%25252529%2525253monter+regałówaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select 8389 from(select count(*),concat(0x716a786271,(select (elt(8389=8389,1))),0praca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25252525c4%2525252599zykawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22%2band%2b%22x%22%3d%22warehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarkierowca+%28m/k%29+%28kat.+c%2be%2c+hakowce%29 niemcyprzedstawiciel handlowy pomorskiekierownik rob%c3%b3t sanitarnychosoba%2bsprz%2525c4%252585taj%2525c4%252585camonter+podłóg niemcyp%c3%b3%c5%82 etatustarszy+inspektor+bhp mazowieckie%d0%9b%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0 %7c %d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0kierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m/k%25252525252529magazynier/operator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego %25252528m/k%25252529pomocnik+%c5%9bmieciarzapraca%2bfizyczna szczecincie%2525c5%25259bla%252bszalunkowypraca+fizyczna+budowlany warszawapracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%25252525c5%25252525bc%25252525c4%2525252585kontrola%2525252bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bcitechnik+far lubelskiespecjalista ds. kadr i p%252525c5%25252582acaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk+order+by+2314#asystent/ka ds. ksi%c4%99gowosci warszawain%252525c5%252525bcynier+serwisumonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image'a=0specjalista+ds.+administracji+%25252528m/k%25252529programista+coperator+koparki warszawaz orzeczeniem/canvas4.1/html/js/jquery.jsmonter+instalacji+grzewczych+i+sanitarnychbez j%25252525c4%2525252599zykadla obcokrajowc%25c3%25b3wkierownik region%252525c3%252525b3wpraca bez znajomo%25c5%259bci j%25c4%2599zykkontrola%252bjako%252525c5%2525259bcipracownik+produkcji+%2528m%2fk%2529pracownik%2bdzia%25252525c5%2525252582u%2bw%25252525c4%2525252599dlinypracownik+obszaru+produkcji+(m/k) czechowice+dziedziceprzemysł | produkcja opolskiespecjalista%25252bds.%25252bkadr%25252bi%25252bp%2525252525c5%252525252582acangielski+hiszpa%25252525c5%2525252584skibackgrounf removal jobsmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%2band%2b1%25253e1specjalista ds. jako%25c5%259bcikierowca kat b c1111111111111 union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),chapraca bez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%25259in%25252525c5%25252525bcynier procesupracownik%2bmagazynowy%2b%25252528m/k%25252529technik+konsultant+%252525252528m/k%252525252529kierowca w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owegobez+j%25c4%2599zyka niemcyhr%25252c%25252bkadry mazowieckieasystent+ds.+ksi%2525c4%252599gowosciin%25c5%25bcynieria %257c projektowaniehuman+resources+%257c+kadry warszawanowa++wieśprzedstawiciel handlowy poznańmagazynier%2cprodukcja%2ckierowca%2bkat.b niemcycustomer+service+specialist łódzkiekierowca+kat+d+malopolskie krakówmagazynowy %2528m/k%2529 lublinspecjalista+ds+sprzedaży+mieszkań krakówmedycyna %2525257c opieka zdrowotnaaaaaaaaaasystent+ds.+kadr+i+p%c5%82acpracownik+magazynu niemcypraca fizyczna sprz%25252525c4%2525252585taczka szczecinsupply chain management polandnauczyciel języka niemieckiego dolnośląskiekierowca c e poznańin%252525c5%252525bcynier elektronik %25252528m/k%25252529 lublinpracownik produkcji-bez-jezyka-niemieckiego warszawatechnik elektryk %252525252528m/k%252525252529 polskafinanse %25257c bankowo%2525c5%25259b%2525c4%252587kierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo" and "x"="yspecjalista%252bds.%252bp%2525c5%252582ac%252bi%252bkadr mazowieckieinternet+|+e-commerceprzeworskspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%252525c5%25252582acpomiechówek%25252525c5%252525259blusarz+bez+jezyka niemcytychypraca transport logistykapakowacz+bez+językarecepcjonista/ka poznańopiekunka+do+os%2525c3%2525b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%2525c4%252599zyka niemcybackgrounf+removal+jobssap%2527a%253d0pracownik produkcji spożywczej (m/k) tarnowo podgórneadministracja biurowatransport%252b%2525257c%252bspedycjamonter%252bpod%25c5%2582%25c3%25b3gin%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.php%2522 or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select name_const%2528char%inżynier budowy/wp-login.php and 1=1"and(select*from(select sleep(2))a/**/union/**/select 1)="pracownik produkcji %28m/k%29produkcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,13,concat(0x7170627871,0x65686e4f4476744f5976,0x717a786a71)#marketing %257c reklama %257c prtransport%252b%257c%252bspedycjaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" rlike (select (case when (2846=2846) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a6120administracja++państwowa śląskieprzemysł%2b|%2bprodukcja krakówpraca biurowa warszawamonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%253cbodybackground%253d%2522javascript%253aalert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%2522%253epraca%2bpomoc%2bksi%c4%99gowejmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_conspracownik produkcji (m/k) warszawacontent warszawapraca%2bfabrykaopiekunka osób starszych opolespecjalista ds sprzedaży mieszkań krakówmonter konstrukcji/xmlrpc.php%252527a%25253d0supply chain managernauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam order by 1praca biurowa%2c ochronaprzedstawiciel+medyczny dolnośląskiewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy and 1>1kierowca%2bc%2525252be niemcykierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- kcgwin%c5%bcynier sprzeda%c5%bcykierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m%2fk%2529'a=0junior+marketingbrukarzpracownik+dzia%2525c5%252582u+hrlogistics%252bmanagermonter konstrukcji%2fwp-login.php%252527a%25253d0%2f07545460.php and 1%25253d1%252527a%25253d0pracownik produkcji nowy tomyśllogistyka+%2525257c+dystrybucjanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam';select dbms_pipe.receive_message(chr(97)||chrsklep spożywczystudent+pracafakturypraca dla par holandiapracownik restauracjikierowca kat c union all select null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27umgimyqgojfmntlpryuvjiuwhcjsxmstorepracownik magazynowy %2528m/k%2529 warszawagearbest compie 4 anni e festeggia con una pioggia di sconti - notebook italiajunior+front-end'przemys%25c5%2582+%257c+produkcja gliwiceoperator+w%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w+wid%252525c5%2doradca%2bkredytowyserwis | technika | montaż lublintłumacz francuskiegoregionalny śląskiespecjalista%2bds.%2bp%2525252525c5%252525252582ac%2bi%2bkadrpraca+bez+znajomo%25252525252525c5%252525252525259bci+j%25252525252525c4%2525252525252599zykpracownik do sortowania owoc%2525c3%2525b3w holandiaz%2bj%c4%99zykiem%2bw%c5%82oskimpraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252525252599zykakierownik+sprzeda%2525c5%2525bcy warszawapakowacz%2bbez%2bj%2525c4%252599zykamonter bateri przemys%25c5%2582owychhelp deskoperator+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owegobadania%2bi%2brozw%252525c3%252525b3jaaaaaaaapraca+na+8godzin+kobieta konin/etc/passwd%3bselect+dbms_pipe.receive_message%28chr%2878%29%7c%7cchr%28122%29%7c%7cchr%28103%29%7c%7cchr%2897%29%2c5%29+from+dunauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/invokerprodukcja+dla++niepe%25c5%2582nosprawnychkierowca dolnośląskieprzedstawiciel pomorskiepraca pomoc ksi%252525c4%25252599gowej wielkopolskietechnik+elektryk+%2528m/k%2529 pomorskiemonter konstrukcji%25252fwp-login.php%252527a%25253d0%25252f07545460.php and 1%25253d1%252527a%25253d0sprzedawca kasjer dębicanie%2bpe%25c5%2582ny%2betatwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0" and "x"="y tychyelektryk%252celektromonterwózki widłowefarby proszkowepraca%2525252bfizyczna%2525252bbudowlany niemcyprzemysł | produkcja dąbrowa górniczapraca%2bdla%2bucznia%2bwakacje%27a%3d0prawnik j%25c4%2599zyk rosyjskispecjalista%2bds.%2bszkole%25c5%2584pracownik+monta%c5%bcu+%28m/k%29 katowicekontrola%2525252bjako%2525252525c5%25252525259bci polskaprodukcja śląskieit sta%2525252525c5%2525252525bctransport+%257c+spedycja+and+1%3d1pracownik administracyjny warszawaadministracja+biurowa wrocławpracownik montażu (m/k)praca biurowa chrzanówniebylecpraca+fizyczna+sprz%252525c4%25252585taczka szczecinksięgowa śląskiealuglass - realizacja piotr kalbarczyk;select sleep(32)monter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php2121121121212.1warehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252522 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528selectpraca+w+teatrze krakówmonter%2fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowych niemcyoleśnicaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk%';declare @x char(9);set @x=0x303a303a332;waitfor delay @x--monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0magazynier%2bopolepraca biadecco poland sp. z o.o.spawacz tig 141cie%25c5%259bla szalunkowy francjakontrola%2bjako%2525c5%25259bci polska'przemys%c5%82 %7c produkcja krojczyobsługa+maszyn wrocławkierownik utrzymania ruchumonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%253scrprodukcja%252bdla%252b%252bniepe%25c5%2582nosprawnych%252b1/2%252betatumechanik silników lotniczych niemcydoradca%2bds%2bnieruchomo%25c5%259bciprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null#jako%c5%9b%c4%87in%25c5%25bcynier elektronik %2528m%252fk%2529koordynatorbudownictwo%252b%252525257c%252bgeodezjawyk%c5%82adanie+towaru tychybudownictwo%25252b%252525257c%25252bgeodezjatechnolog %2525c5%2525bcywnosci mazowieckiekontrola jako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci polskainżynier+budowy pomorskietransport %2525257c spedycja' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(118,119,71,122,80,103,104,118,87),1),name_const(char(pracownik%25252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiego niemcybez j%25c4%2599zyka niemcypraca ochrona opolemonter+maszynlubuskieochrona fizyczna toruńb Łódzkiepracownik%2bobszaru%2bprodukcji%2b%28m/k%29praca fizyczna w rolnictwie szwajcariait Łódźlogistyka+|+dystrybucja krakówmonter+konstrukcji/wp-login.php%3cimgonmouseover%3d%22alert%28%27mysqlerror%27%29%22%3estaż wieliczkamłodszy księgowypraca%2525252bdla%2525252bpar niemcykontrola%2bjako%c5%9bciaaaaaaaatechnik elektryk %252528m/k%252529 szczecinin%2525c5%2525bcynieria%2b%25257c%2bprojektowanie polandprzemysł | produkcja sosnowiecsiechnicepracownik+monta%c5%bcu+%28m/k%29 sosnowiecasystentka stomatologiczbapraca%2bdla%2bstudentaprzemysł | produkcja wrześniaoperator wsparcia produkcjipraca bez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%252599zyk niemcyskrzypce+na+%25c5%259blub katowicerekruter krakównowaopiekunka+do+osób+starszych+w+niemczech+bez+języpyskowicesprzedaż krakówjęzyk francuski warszawapraca%252525252bzdalnapraca+pomoc+księgowej poznańpracownik powierzchni sprzeda%25252525c5%25252525bcykonsultant+j%25c4%2599zyk+angielskikierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m%25252fk%25252529mistrz zmiany%252cpraca pomoc ksi%25c4%2599gowej warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1'and(select'1'from/**/cast(md5(1556944562)as/**/int))>'0biała podlaskasap%2525252527a%252525253d0j%25252525c4%2525252599zykkierownik rob%c3%b3tpraca%25252bbez%25252bznajomo%25252525c5%252525259bci%25252bj%25252525c4%2525252599zykakupiec%2b%2525252528m/k%2525252529specjalista ds. kadr i p%25c5%2582acpomoc ksi%25c4%2599gowa warszawamonter%25252fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowych niemcyjunior+turkishdoradca do spraw odszkodowańpraca bez znajomo%25252525c5%252525259bckierowca kat c union all select concat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527heukkkddujlrglrzjhimytphttelydgacdimkffr%2527%25%d0%a1%d0%be+%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc+%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%bepraca+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%2pracownik dzia%252525c5%25252582u obs%252525c5%25252582ugi klientapraca z orzeczeniem o niepełnosprawności kierowca kat.b kielceopieka nad psemkierowca kat b c warszawanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 7143=(select count(*) from all_users t1,amonter/ka element%c3%b3w dopraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%2525c4%252599zykaoperator koparki, brukarz, pomocnik budowlanyzłoty+stoklogistyka+|+dystrybucja wielkopolskiemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-adminin%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%2527grafik+3dbrand+managerpracownik%2bszklarni%2bz%2bog%c3%b3rkamimonter+konstrukcji/xmlrpc.php'a=0'a=0t%c5%82umacz ukrai%c5%84skiegooperator w%c3%b3zk%c3%b3w wid%c5%82owych polskaadministracja%2bpa%25252525c5%2525252584stwowwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 and %22x%22%3d%22yoperator+monter sosnowiecnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 1575=(select count(*) from sysusers as s/etc/passwd' union all select null,null,null,null-- ppzmmonter konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_imageoperator%2bkafaramanpowergraduate civil engineermonter+rusztowa%c5%84warehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy or %25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select name_cobsługa warszawapracownik%2bdo%2bwyk%c5%82adania%2btowarunauczyciel j%25c4%2599zyka angielskiegopracownik%2bczyszczenia%2bcz%c4%99%c5%9bci%2bmaszyntarnów opolskipraca pomoc ksi%c4%99gowejpracownik produkcji - bezpłatny dowóz do miejsca pracy!technik%2bweterynariimonter+konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_imagekierowca kat ckierowca+%25252528m%252fk%25252529+%25252528kat.+c%2525252be%2525252c+hakowce%25252529asystent/ka ds. ksi%c4%99gowosci pomorskiewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0'+and+'x'='xkierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null,null,null,do%2bsklepupakowacz krakówprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null--+bnqcobsługa bagażowa warszawapraca%2bzakwaterowaniem'a=0asystent/ka ds. księgowosci wielkopolskiekierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- nxpuze %25c5%259brednim wykszta%25c5%2582ceniemkierowca prezesaŚwiebodzinbudownictwo+%252525252525257c+geodezjaoperator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego niemcyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and extractvalue(8473,concat(0x5c,0x716a786271,(select (elt(8473=8473,1))),0x716b717171operator w%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w wid%252525252525c5%2525252operator tychywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108%praca dla emeryta, sehr%25252c+kadrytransport %25257c spedycja%2522 and %2522x%2522%253d%2522ypakowanie nieletni krakówadministracja perosnalna warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and (select (case when (1743=3261) then null else ctxsys.drithsx.sn(1,1743) end) from dukarpaczprzedstawiciel medycznykierownik+rob%c3%b3t+sanitarnychprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null,nullmedia %257c sztuka %257c rozrywkaj%c4%99zyka%2bhiszpa%c5%84skiegopracownik+produkcyjny+%2528m/k%2529gliwiceinżynier+procesu+spawaniaprzemysł | produkcja tychypracownik%252bprodukcji%252b%25252528m/k%25252529 niemcyarchiwumŁódź+voivodeshipadministracja państwowa warszawaworkerkierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+nxpukierowca %25252528m/k%25252529 %25252528kat. c%2525252be%2525252c hakowce%25252529monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php" or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,1praca%2525252bbez%2525252bznajomo%252525c5%2525259bci%2525252bj%252525c4%25252599zykasupply chainksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87 %7c audyt %7c podatkiaaaaaaaaspecjalista+ds.+ksi%c4%99gowo%c5%9bci warszawaswitzerlandoffice managerprogramista kujawsko-pomorskiespedytor+mi%252525c4%25252599dzynarodowyoperator koparkicarrefour warszawabudownictwo wrocławprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null-- djqcpakowacz bez j%252525c4%25252599zykapraca bez znajomo%25252525252525c5%252525252525259bci j%25252525252525c4%2525252525252599zykochrona inne krakówczechowice-dziedzicesprzataczka w szkole" and "x"="xpracownik%2bprodukcji%2b-%2bpraca%2bdla%2bkobiet%2bi%2bm%2525c4%252599%2525c5%2525bcczyznin%25252525c5%25252525bcynier mechanikpakowanie%2bnieletninauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam,(select 8293 from (select row(8293,6713)>(selemonter%252525252fka element%25252525252525c3%25252525252525b3w do siedze%25252525252525c5%2525252525252584 samochodowychoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%258Łobezkierowca+viputrzymanie%2bruchutechnik%2belektryk/wp-login.php%2527a%253d0draftingmurarzorganizacja impreztrainee jobsin%2525c5%2525bcynier serwisu warszawasułówaluglass - realizacja piotr kalbarczyk%';select sleep(32)#m%2525c5%252582odszy specjalista ds. kadr i p%2525c5%252582acspecjalista%2bdsspedytor+mi%c4%99dzynarodowyspecjalista+ds.+gism%252525c5%25252582odszy+ksi%252525c4%25252599gowymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-adminadministracja pa%252525c5%25252584stwowaprace fizycznetransport%2b%25257c%2bspedycja%252527a%25253d0monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527 and %2527x%2527%253d%2527xpraca++fizyczna+bez+j%2525252525252525c4%252525252525252599zykadziale+zakup%c3%b3wpracownik dzia%252525c5%25252582u w%252525c4%25252599dliny/serymanager sprzedażykierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczmagazynier %252528m/k%252529praca%2525252bbez%2525252bznajomo%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci%2525252bj%25252525252525252525c4%2sprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta pomorskiewielka brytaniamonter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_imagemig magspecjalista+ds.+wdro%25c5%25bce%25c5%2584monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.phpoperator+koparki śląskiemonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_image%27a%3d0%27a%3d0naruszewomonter%252525252fka element%25252525252525c3%25252525252525b3w do siedze%25252525252525c5%2525252525252584 samochodowy niemcybobolicepolkowicewarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0location%2525253dtychy and 1%2525253d1magazynier - nie wymagamy doświadczenia wrocławpracownik+biurowy+1/2+etatu opolestaroźrebyprzemysł | produkcja czosnówmagazynier,produkcja,kierowca%20kat.b niemcyprzemys%25c5%2582 %257c produkcja kujawsko-pomorskiespecjalista d/s importu -eksportu %2525252c obs%252525c5%25252582uga klienta %2525252c ar %2525252c konsultant z j%2gryficejakościpraca+biurowa+z+obs%252525c5%25252582ug%252525c4%25252585+klientaprzedsi%c4%99biorstwo+nasienne+centrala+nasienna+sp.+z+o.o.praca+w+magazynie+niemcy+bez+znajomo%252525c5%2525259bci+j%252525c4%25252599zykarecepcjonistka krakówkierowca kat c e warszawakierownik sprzeda%252525c5%252525bcyoperator%252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%252bwid%2525252525c5%252525252582owych polskadoradca+klienta gdańskadministracja+biurowa%2527a%253d0operator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego %25e2%2580%2593 2 zmiany%252c bez do%25c5%259bwiadczeniasocial+media warszawaopiekunka do dziecka sosnowiecprzemysł+|+produkcja+krojczy pomorskiemonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27ynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam';declare @hpav nvarchar(4000);set @hpav=(selecpraca+fizycznakucharz warszawams officesprzataczka w szkole'project+manager wielkopolskiebłaszkidoradztwo+%257c+konsultingangielski+hiszpa%25c5%2584ski warszawatechnik+serwisu warszawagłówna księgowa śląskiespecjalista%2bds.%2bszkole%25252525c5%2525252584technik elektryk (m/k) pomorskiepracownik magazynu bez doświadczeniapraca dla ucznia wakacje%27a%3d0asystent+działu+zakupówpracownik produkcji - nie wymagamy do%25c5%259bwiadczeniaze+%c5%9brednim+wykszta%c5%82ceniem warszawakontrola%2bjako%c5%9bci polskanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.actionpomoc w t%25c5%2582umaczeniachsekretarka ze znajomością j. angielskiego krakówoperator procesu wtrysku sosnowiecpracownik powierzchni sprzedaży krakówkierowca %28m/k%29 %28kat. c%2be%2c hakowce%29 warszawamonter+pod%c5%82%c3%b3g niemcykadry+i+p%25c5%2582acepraca bez znajomości językapraca%2bfizyczna%2bsprz%25c4%2585taczkaks service wrocławmechanik przemysłowy niemcyhr%252c kadrykierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m%2fk%2529 niemcyelektryk mistrzlogistyka+|+dystrybucja warszawa*in%25252525c5%25252525bcynieringuprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,concat(0x7170627871,0x586858484a4e58517565,0x717a786a71),null#kurs na wózki widłowekierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo'+and+'x'='xpsychologypromotor marki szczecinspecjalista%2bds.%2bsprzeda%25252525c5%25252525bcyweekendserwis %7c technika %7c monta%c5%bc warszawafizyczna wrocławmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_snauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam';select count(*) from all_users t1,all_users tosiecznicamechanik%2bprzemys%25c5%2582owy%252f%2bmonterpraca+biurowa+z+obsługą+klienta ciechanówtransport+%7c+spedycja+and+1>1 tychyoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego wielkopolskieadministracja biurowa nasielskwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0'a=0 tychy%2525c5%25259blusarz spawaczkierowca kat c union all select 14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','qzgbbpqntjeszwgpfntxnotltuoelfaisonzrkxb'),'qbbvq'),14-- studio warszawabłoniemonter/ka+elementów+do+siedzeńlublin voivodeshipjunior+itlider w dziale produktów dużej konsumpcjimonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php99999%2522 union select unhex%2528hex%2528version%2528%252produkcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null#konsultant+telefoniczny+ds.+sprzeda%c5%bcy+produkt%c3%b3w+bankowychj%c4%99zyk%2bw%c5%82oskisekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585 j. francuskiegotechnik konsultantlogistyka%2b%2525257c%2bdystrybucjakierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalnimonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php+and+1%252525253e1pracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%2525c5%2525bcysocialpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%252525c4%25252599zykaochrona+osób+i+mienia+monitoring toruńprodukcja+dla++niepełnosprawnych poznańwykładowca angielskiegopracownik%2badministracyjnasekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85 j. niemieckiegoin%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php and 1%3d1'and(select*from(select sleep(2))a/**/union/**/select 1)='kierowca++kat+c%27%3bselect+dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29%7c%7cchr%2876%29%2c5%29+fin%25252525c5%25252525bcynieria %252525257c projektowaniekonsultant+język+angielskihuman resources | kadry wrocławasystent+ds.+rekrutacjipracownik ksi%c4%99gowo%c5%9bcijako%252525252525c5%2525252525259bcitechnolog+żywnościtransport %7c spedycja' and 'x'='yprodukcja+lek%c3%b3wpracownik produkcji praca od zaraz niepołomicekasjer wrocławkierowca++kat+c+union+all+select+14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27oqozvylpos%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2c14%2pomoc%252bksi%25c4%2599gowaspecjalista ds kar i p%25252525c5%2525252582ac wielkopolskiespecjalista ds. wdro%c5%bcenia platformyprojektant+konstrukcjikierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodowej+%252528m/k%252529 wielkopolskielogistyka+|+dystrybucja sosnowiectransport%2b%25252525257c%2bspedycja%252525252527a%25252525253d0praca%2bfizyczna%2bbudowlany/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bhzvcпомощник wrocławwww.oławapracownik%252bmonta%25c3%2585%25c2%25bcuoperator%252blinii%252bprodukcyjnejspecjalista+ds.+ksi%c4%99gowo%c5%9bcikierowca b zachodniopomorskiespecjalista%2bds.%2bobs%c5%82ugi%2bklienta-j.%2bniemieckiprzedstawiciel+handlowy podkarpackiemonter konstrukcji/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0/07545460.php%25252525252527 and %25252525252527x%25252525252527%konsultant+%c5%9blubnyadministracja%252bbiurowa%252527a%25253d0pracownik biurowyaaaaaaaakorwek%2bmarcin%2bf.%2bh.u.%2beko-tech%2bsolki%2brajgr%c3%b3d%2bbarg%c5%82%c3%b3w%2bko%c5%9bcielny.nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam rlike sleep(32)-- evxxprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,concat(0x7170627871,0x456e67524e7569615555545a764673594f65616d59757463776bpraca+fizyczna+zbrojarzdoradca+ds+nieruchomo%c5%9bci warszawa/etc/passwd%';select dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5) fmagazynier/ka%e2%80%93+stawka+18%2c50+z%c5%82/brutto+premia%21lubinnauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbo'a=0bychawasortowanie warzyw holandiahr%2c%2bkadry mazowieckiejunior project management polandkierowca++kat+c%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull--+qpccambasador marki warszawakierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%praca+pomoc+ksi%25252525c4%2525252599gowej wielkopolskiespecjalista ds. administracji %252528m/k%252529monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0%2527%27a%3d0kontrola%25252525252bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bci polskasap+abap++developer polandpraca++fizyczna+bez+j%c4%99zykanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam%';select dbms_pipe.receive_message(chr(97)||chkierowca+c+e+dkierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252monta%2525c5%2525bc instalacji elektrycznychpracownik ochrony fizycznej - obiekt handlowywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0'pracownik+inwentaryzacji warszawanauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console//admin-console/'a=0kierownik+projektu wrocławp%25c5%2582atnos+ci warszawagórapracownik+sekretariatu warszawaart+directorpracownik+produkcji+spo%252525c5%252525bcywczej+%25252528m/k%25252529monter rega%c5%82%c3%b3wcross border recruitmentspecjalista%2bds.%2bobs%c5%82ugi%2bklientapraca biurowa wrocławpracownik ochrony mazowieckietechnik+mechanik warszawaspecjalista%20ds.%20obs%252525c5%25252582ugi%20klienta-j.%20niemieckipraca fizyczna sprz%c4%85taczka warszawaoperator rotofleksutransport+%257c+spedycja+and+1%253d1pracownik fizyczny szczecinpodw%252525c3%252525b3jna+obsada+kierowca+c%2525252bespawacz 111 135kierowca kat c union all select concat%25252528concat%25252528%25252527qqzpq%25252527%2525252c%25252527qiujvebkgo%25252527%2525medycyna %25257c opieka zdrowotnaaaaaaaaaniepołomicepomocnik%252b%25c5%259bmieciarza polskatransport %257c spedycja' and sleep(3) and '1in%25c5%25bcynier serwisu mazowieckiepraca%20fizyczna%20sprz%c4%85taczkanauczyciel+języka+angielskiegooperator+w%25c3%25b3zka warszawapraca%2bfizyczna%2bw%2brolnictwie niemcykontroler+jakości śląskiekierowca kat c union all select concat%252528concat%252528%252527qqzpq%252527%25252c%252527qiujvebkgo%252527%252529%25252c%2525monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractpracownik umys%2525c5%252582owy bytombez+do%25c5%259bwiadczeniapraca+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%252599zyka niemcynauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/invokermonter%25252fka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowych niemcymedia+|+sztuka+|+rozrywkaaaaaaaaazamośćkupiecczerwionka-leszczynyprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja kujawsko-pomorskiein%2525c5%2525bcynier procesumyślibórzspecjalista ds. rekrutacji wrocŁawpraca%25252bbez%25252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%25252bj%25252525252525c4%252525252 niemcypracownik%2bporz%25252525c4%2525252585dkowykierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null-- wujgpracownik biurowy 1/2 etatuoperator+wózka+widlowegopomocnik%252b%25c5%259bmieciarzakupiec+(m/k)praca na produkcji poznańtechnik%25252belektryk%25252b%25252528m/k%25252529 polskamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/produkcja+dla++niepełnosprawnych';select+sleep(5)badania%20i%20rozw%252525c3%252525b3jz+orzeczeniem/js/masonry.pkgd.min.jsmonter konstrukcji/wp-login.php%253cimgonmouseover%253d%2522alert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%2522%253ekontrola%252bjako%252525252525c5%2525252525259bci polskaadministracja pa%2525c5%252584stwowamiędzyrzec podlaskip%c5%82atnos ci%2525252525c5%25252525259blusarz+spawaczasystent/ka%20ds.%20ksi%252525c4%25252599gowosciprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null-- igenprodukcja dla niepełnosprawnych%' order by 1#warehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253d1samochód służbowyprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null#jakośćpraca fizyczna bez j%25252525c4%2525252599zybadania+i+rozw%25252525c3%25252525b3jaaaaaaaatransport %25257c spedycjaaaaaaaaadolnośląskiesekretarka+ze+znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585oil and fat industrywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 and %22x%22%3d%22energetyka+%7c+elektronika warszawasprz%c4%85taczka+w+szkolein%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27y'and'i'='ipracownik%25252bobszaru%25252bprodukcji%25252b%2525252528m/k%2525252529operator wózka widłowego śląskieochrona+osób+i+mienia+monitoringmechanik%2c+operator+maszyntransport%2b%2525257c%2bspedycja%252527a%25253d0opieka niemcymonter konstrukcji gdańskj%2525c4%252599zyk%2bfrancuskikierowca w wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni samochodowej %252525252525252528m%2525252fk%252525252525252529 niemcynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam%' order by 1-- ulkllibiążsortowacz odpad%c3%b3w komunalnychpracownik księgowościodzieżowyin%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php2121121121212.1Środadoradztwo%2b%252525257c%2bkonsultingszwaczka modelarzmagazynier wrocławspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%25252525252c%2bobs%2525252525c5%252525252582uga%2bklienta%2b%25252525252c%2bar%2b%252monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php+and+1>1kadry+i+p%25252525c5%2525252582acespecjalista ds. bhpasystent/ka+ds.+księgowosci lublinprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null--+jhghstudent workmonter%252fka element%25c3%25b3w do siedze%25c5%2584 samochodowych niemcypracownik%252bpowierzchni%252bsprzeda%252525c5%252525bcy/kasjerlider+w+dziale+art.+przemysłowych zgorzelecin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1>1praca 8-16nauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletpraca bez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%2specjalista+ds.+obs%252525c5%25252582ugi+klienta-j.+niemieckipracownik%2bszklarni%2bz%2bog%2525252525c3%2525252525b3rkamisekretarka ze znajomo%2525252525c5%25252525259bci%2525252525c4%252525252585w biurze stowarzyszenie, fundacja, organizacjepraca%2bpopo%c5%82udniamispecjalista ds. mazowieckiespecjalista ds. szkole%2525252525c5%252525252584in%25c5%25bcynier+sprzeda%25c5%25bcykey+account+manager+%25252528m/k%25252529g%c5%82%c3%b3wny operator tekturnicypracownik monta%25252525c5%25252525bcu %2525252528m/k%2525252529będzinpracownik monta%c3%85%c2%bcuspecjalista+w+dziale+zaopatrzenia krakówlogistyka | dystrybucja krakówmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.phpin%25c5%25bcynier%2belektronik%2b%2528m/k%2529informatyka administracjaoperator%2bprocesu%2bwtryskuadministracja warszawa*pracownik+magazynu łódzkiepracownik%2bmagazynowy%2b%252528m/k%252529wszystkie pracepracownik obszaru produkcji %2525252528m/k%2525252529kontrola+jakości chorzówpracownik gospodarczy złota rączkapraca%25252bdla%25252bparpracownik%2bprodukcji%2bspo%2525252525c5%2525252525bcywczej%2b%252525252528m/k%252525252529pakowacz bez j%c4%99zykaspawacz+zbroje%25252525c5%2525252584przedstawiciel handlowy lubuskieprawnik j%2525252525c4%252525252599zyk rosyjskikanieoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego 20%2c23nauczyciel+j%2525c4%252599zyk+francuskioperator wózka widłowego mazowieckieoffice+assistantpracownik+zieleni poznańopiekunka+do+os%c3%b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%c4%99zykahr%2c%2bkadry%27a%3d0pracownik administracyjno-biurowy z orzeczeniem o niepe%c5%82nosprawno%c5%9bcimonter+laminatu niemcypracownik+biurowy wrocławpraca bez znajomo%c5%9bci j%c4%99zykgrafika %257c fotografia %257c kreacjakonsultant+rpobs%2525c5%252582uga+maszynin%c5%bcynier jako%c5%9bci w dziale projekt%c3%b3wtechnik+technologii+żywnościtransport %252525257c spedycjakierownik budowy poznańnauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbosskierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m%2fk%252525252529operator+wózka+widłowego wrocławsekretarka+ze+znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585%252527a%25253d0specjalista ds rozlicze%c5%84praca%252525252525252bfizyczna%252525252525252bw%252525252525252brolnictwie525253d0%25252527a%2525253d0kierowca++kat+c'+union+all+select+null--+quixreferent ds. administracji (m/k) policepracownik działu wędliny/sery krakównidzicakonsultant+ds.+obs%2525c5%252582ugi+klientat%25c5%2582umacz angielskiego warszawakonsultant ds. wdro%c5%bce%c5%84kierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- bsym%2528select %2528case when %25286699%253d7591%2529 then 6699 else 6699%252a%2528select 6699 from information_schema.plugins%2529administracja pa%c5%84stwow warszawaadministracja biurowa wrocławpraca+biurowa,+ochrona zawiercienauczyciel biologii/etc/passwd'+order+by+1--+mlcwkierowca kat c' union all select null-- quixmarket research warszawaoperator w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w wid%25c5%2582owychmłodszy warszawamonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider show imagej%25c4%2599zyk+rosyjskikontrola jako%25252525c5%252525259bciz orzezceniemspecjalista+ds.+jakościpomocnik++w+agroturystycepraca%20%20fizyczna%20bez%20j%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcyskrzypce na %2525252525c5%25252525259blubsekretarka+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j.+rosyjskiegoin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%27+and+%27x%27%3d%27xprzemysł | produkcja trzebnicaprodukcja dla niepełnosprawnych%';select sleep(5)#budownictwo%2525252b%252525257c%2525252bgeodezja francjakierowca+mi%252525c4%25252599dzynarodowyserwis | technika | montaż śląskiekierownik produkcjioperator w%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w wid%25252525c5%252administracja+perosnalna warszawaoperator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owegoprodukcja+dla++niepe%25c5%2582nosprawnych+1/2+etatuasystent+prjektanta warszawadoradca ds nieruchomo%c5%9bci warszawasprzedaż | obsługa klienta jastrzębie zdrójpraca fizyczna lubinzachodniopomorskiespecjalista d/s importu -eksportu %2c obs%c5%82uga klienta %2c ar %2c konsultazakroczymmonter%2525252fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowych niemcykierownik administracji mazowieckiepracownik+produkcji+-+nie+wymagamy+do%c5%9bwiadczeniatechnolog+żywności łódzkiekierownik+zespo%25c5%2582u+programistycznegokierowca wózka widłowego warszawapraca pracownicy wykonuj%25252525c4%2525252585cy prace prostepomoc+ksiegowej poznańmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)="specjalista%2bds.%2bwdro%25252525c5%25252525bce%25252525c5%2525252584kierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+wkxhpraca+fizyczna+budowlany krakówpielęgniarka wrocławbudownictwo%2525252b%2525252525252525257c%2525252bgeodezjain%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1=1"and"g"="bbez%2bznajomo%2525c5%25259bci%2bj%2525c4%252599zykaspecjalista ds. logistyki łódzkiestrawczynmagazynier/operator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego %2528m/k%2529pracownik szklarni z og%2525c3%2525b3rkami holandiahr%252c%252bkadryaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk"+rlike+sleep(32)+and+"epcu"="epcukierowca+w+wypo%25c5%25bcyczalni+samochodowej+%2528m/k%2529 katowicekierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %28m/k%29praca fizyczna bez j%2525c4%2525it+sta%25252525c5%25252525bcspecjalista+ds.+administracjipracownik%2bprodukcyjny%2b%2528m/k%2529specjalista ds. zakupów warszawadoradca%2bklienta%2bz%2bj%c4%99zykiem%2bniemieckimjunior web warszawapraca fizyczna bez j%kontroler%2bjako%c5%9bci%2b%28m/k%29praca+biurowa legionowomonta%25252525c5%25252525bc+instalacji+elektrycznychpomoc+w+przedszkolu wrocławпромышленность | производствоbudownictwo%2b%252525257c%2bgeodezja%2bpomocnikkonsultant ds. wdrożeńmonter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imageprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,nullplastyk malarzcross borderpraca biurowa legionowofizyczna krakówz%2525252borzeczeniemmonter+pod%25c5%2582%25c3%25b3g niemcypraca emeryt/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bwotnpracownik+biurowy krakówasystent dzia%25c5%2582u zakup%25c3%25b3wspecjalista%25252bds.%25252bkadr%25252bi%25252bp%2525c5%252582ac%25252b%252528m/k%252529monter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252527+and+%2525252527x%2525252527%252525253d%252525252darłowomonter/ka+elementów+dologistyka %25257c dystrybucja grodzisk mazowieckisprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta lublinpracownik ksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259bcioperator linii produkcyjnej warszawakierowca%2525252bbes%2525252bznajosci%2525252bjenzykakierowca+b+bes+znajosci+jenzyka lubelskiespecjalista ds. kadr i rekrutacji %2528m/k%2529in%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php" or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,114),1),namekierowca+c+e poznańkonsultant ds. obs%2525c5%252582ugi klienta warszawapomoc+biurowa krakówlogistyka+%25257c+dystrybucjaaaaaaaaakey+account+manageroperator w%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w wid%252525252525c5%25252525252kontrola jakości gdyniatransport %2525257c spedycja' and sleep(3) and '1kierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull-- hqnoaudytoradministracja+pańs warszawaspecjalista+d/s+importu+-eksportu+,+obsługa+klienta+,+ar+,+konsultant+z+jkierowca kat c%27%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29%7c%7cchr%2876%29%2c5%29 fnowaopiekunka do os%25c3%25b3b starszych w niemczech bez j%25c4%2599zyka niemcy'm%2525c5%252582odszy in%2525c5%2525bcyniersekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585 j. rosyjskiegomonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imagein%25c5%25bcynier+elektronik+%2528m/k%2529 lubelskiespecjalista ds ubezpiecze%2525c5%252584 warszawawarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x'and(select*from(select+sleep(0))praca biurowa z obs%2525c5%252582ug%2525c4%252585 klientamonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252522 and %2525252522x%2525252522%252525253d%252525252projektant+instalacji+elektrycznychoperator+sprzetu+budowlanego katowice/podwykonawca+płytky+gładzie+malowaniemagazynier%252b%2525252528m/k%2525252529operator kafaradoradca%2bds%2bnieruchomo%2525c5%25259bci'a=0pracownik%252bprodukcji%252b%252528m/k%252529kierownik+zespołu+programistycznegopracownik+hali'a=0tłumacz języka migowegobudownictwo%2525252b%25252525257c%2525252bgeodezjamonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_shbudownictwo%252b%25252525257c%252bgeodezjabudownictwo | geodezja małopolskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%3c/script%3e%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3b%3c/script%3eprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null-- yfngoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego niemcypracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%252528m/k%252529kierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null--+qpccin%252525c5%252525bcynier elektrykholandia ślusarz narzędziowy holandiapracownik+administracyjnakierownik+sprzeda%25c5%25bcydoradca klienta, pracownik biurowy,administracja warszawaobs%252525c5%25252582uga klientalesznobez do%c5%9bwiadczenia niemcyspecjalista+ds.księgowych warszawafactory work polandmagazynier,produkcja,kierowca kat.b mazowieckiespecjalista+ds.+obs%25252525c5%2525252582ugi+klientapraca%252bpomoc%252bksi%252525c4%25252599gowejkierowca+ceinformatyka+programowanie katowicejasłomonter+konstrukcji/wp-login.php%253script%253ealert%28/mysqlerror/%29%253c/script%253epraca biurowa%2c administracyjnamonter/ka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowychadministratoropiekunka+osób+starszych wrocławkierowca+kat+b niemcykierownik, dyrektor wrocławpiastów/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- qhytmonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image and 1=1nauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console//admin-console//github.com/joaomatosf/jexbosspracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%2525c5%2525bcy/kasjerkontroler+jakości tychynauczyciel język niemiecki dolnośląskiepomoc%2bkuspecjalista%2bds%2bszkole%25252525c5%2525252584konsultant telefoniczny ds. sprzedaży produktów bankowychdoradca ds. motoryzacji warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,concat(0x7170627871,0x4b6a6c6e4f454667626c6f774a455451687846675a6568746ekontrola%25252bjako%25252525c5%252525259bciprzasnysz/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+dkcbkierowca+%2528m/k%2529+%2528kat.+c+e%252c+hakowce%2529kierowca w wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni samochodowej %2525252525252528m/k%2525252525252529specjalista+ds+kadr+i+p%252525c5%25252582acpracownik+magazynu+bez+do%25c5%259bwiadczeniamonter+okien warszawajęzyk+francuski warszawamłodzieszynpracownik+produkcji+%28m/k%29 niemcyoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego warszawakontrola%25252bjako%252525c5%2525259bci polskaślusarz spawaczshoppingmedia %257c sztuka %257c rozrywkaaaaaaaaapabianicetransport %7c spedycja and 1%3e1praca+bez+znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci+j%2525252525252525c4%252525252525252599zykakierowca%2bw%2bwypo%c5%bcyczalni%2bsamochodowej%2b%28m/k%29praca%25252bwakacyjnamagazynier - nie wymagamy do%c5%9bwiadczenia%21pracownik+szklarni+z+og%252525252525c3%252525252525b3rkamikierowca%2b%2bkat%2bc%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull--%2blmxvkierowca w wypo%25c5%25bcyczalni sampomocnik elektrykakierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27mzmbbqqcwyzwtpyipxvrsbyvelzlopnlpkcozhpe%27%29%2c%konsultant+ds.+umawiania+spotkańautomatyk mazowieckiepracownik+działu+wędliny łódźkierowcy+ce+podwójna+obsadaspecjalista d/s importu -eksportu , obsługa klienta , ar , konsultant z językiem francuskim ,junior+web warszawamonter%2fka element%c3%b3w do siedze%c5%84 samochodowych niemcybez%2bdo%c5%9bwiadczenia niemcygame developerkontrola%25252bjako%2525c5%25259bci polskapraca+ochrona katowicewarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%27%2band%2b%27x%27%3d%27ypracownik magazynowyin%252525c5%252525bcynieria%25252b%2525257c%25252bprojektowaniesiedlcekopiowanie, skanowanie Łódźpracownik inwentaryzacji kluczborknauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seampraca%2bw%2bholandii szczecinwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy and 1%253e1praca%2bpracownicy%2bwykonuj%25c4%2585cy%2bprace%2bproste1 %d0%b7 154 %2cszuka pracy kierowcy c%2be pdw%c3%b3jna obsadaochrona%2bdla%2bzwierz%25c4%2585tprzemys%2525c5%252582+%25257c+mistrz+produkcjispecjalista ds. sprzedaspecjalista%2bds.%2bzakup%25c3%25b3wpracownik+do+wykładania+towaruspecjalista+ds.+sprzeda%25252525c5%25252525bcy+produkt%25252525c3%25252525b3w+bankowychpracownik%252bsklepukierowca w wypo%2525c5%2525bcyczalni samochodowej %252528m/k%252529 niemcyin%c5%bcynieria+%7c+projektowaniekupiec %28m/k%29 warszawapomoc+ksi%25c4%2599gowa mazowieckieelektronik+(m/k)+w+zespole+reklamacji wrocławinżynier budowy/wp-login.php' and 'x'='y"and"w"="i'pracownik%252bprodukcji%252b%2525252528m/k%2525252529 niemcykierowca+b+bes+znajosci+jenzykaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 8739=(select 8739 from pg_sleep(32)) and ("stag"="stagpracownik+ochronypodw%25c3%25b3jna+obsada+kierowca+c%252bekierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527pvkwdahboj%2kierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+dgshspecjalista%2bds.%2bcz%c4%99%c5%9bci%2bzamiennychoperator%252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%252bwid%2525252525c5%252525252582owychwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252522+or+%2525281%25252c2%252529%25253d%252528selectpracownik montażu (m/k) chorzówtechnik%252belektryk%252b%252525252525252528m/k%252525252525252529in%c5%bcynier procesudoradca%2bds.%2bkredyt%252525c3%252525b3woperator%25252bw%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w%25252bwid%25252525c5%2525252582owychkey account manager %28m/k%29pracownik sklepu odzie%2525c5%2525bcowego %252528m/k%252529biała rawskapracownik+produkcji płońskmagazynier-+praca+na+w%2525c3%2525b3zku+wid%2525c5%252582owympracownik+ochrony+fizycznej+-+obiekt+handlowyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select (case when (4765=9678) then null else cast((chr(65)||chr(102)||chr(109)||chapteka+pczotanie+w+aptece mielecmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/%2527a%253d0monter+pod%2525c5%252582%2525c3%2525b3glogistyka | dystrybucja warmińsko-mazurskieasystent klienta%252c konsultant warszawapraca bez znajomościoperator w%c3%b3zk%c3%b3w widsprzatanie w biurowcu wrocławbudownictwo %252525257c geodezja pomocnikoperator%2bw%2525252525c3%2525252525b3zka%2bwid%2525252525c5%252525252582owego%2b%252525252528m/k%252525252529praca+fizyczadministracjia+biurowanabudownictwo+%252525257c+geodezja francjain%2525c5%2525bcynier%252belektronik%252b%252528m%252fk%252529monter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/admin-ajax.phpspecjalista ds sprzeda%c5%bcy mieszka%c5%84transport%2b%252525257c%2bspedycja%27 and sleep%283%29 and %271administracja+pa%25c5%2584stwowa warszawamerkury+market krakówkierowca c+e poznańpraca bez znajomo%2525252525c5%25252525259bci j%2525252525c4%25252525259 niemcykey account manager %2525252528m/k%2525252529'a=0solderwarmian-masurian voivodeshipmonter konstrukcji/wp-login.php'><script>alert('mysqlerror')</script>specjalista+ds+kar+i+p%2525c5%252582ac%252527a%25253d0kierowca+b wrocławt%2525c5%252582umacz+j%2525c4%252599zyka+migowegowarehouse worker/wp-login.php%25252527a%2525253d0produkcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null#monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2522+and+%2522x%2522%253d%2522ykonsultant+telefoniczny łódźspecjalista+ds.+cz%2525c4%252599%2525c5%25259bci+zamiennychmagazynier+-+nie+wymagamy+doświadczeniapraca+fizyczna świdnicaaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk"+and+1307=dbms_pipe.receive_message(chr(65)||chr(90)||chr(113)||chr(72),32)+and+"vojy"="vpomocnik+%c5%9bmiciarzapraca z orzeczeniem warszawamonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-content/uploads/51217766.phpручная+работа wrocławpracownik+administracyjny poznańsortowacz+odpadów+komunalnychhr%252c+kadry mazowieckiein%25252525c5%25252525bcynier%2belektronik%2b%2525252528m/k%2525252529produkcja%2blek%c3%b3wstarogardpracownik+biurowy łódzkie%2525252525c5%25252525259blusarz bez jezykakierowca+kat.+bmłodszy specjalista ds. kadr i płacmonter%252525252fka+element%25252525252525c3%25252525252525b3w+do+siedze%25252525252525c5%2525252525252584+samochodowychpraca+fizyczna bytompiekarztechnik elektryk %2525252528m/k%2525252529 polskaopiekun+klienta+poszukiwany!!!+|+szybkopraca.plsekretarka+ze+znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585%2527a%253d0operator koparki%2c brukarz%2c pomocnik budowlanypo%25c5%2582%25c4%2585czenia przychodz%25c4%2585cekierowca kat c%252527 union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- ptuh%d0%a1%d0%be %d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc %d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%bewprowadzanie danych poznańślusarz bez jezykaochrona+w+sklepie warszawapracownik+socjalny warszawakowalebestpracownik%2bprodukcji%2b%25252525252528m/k%25252525252529gdańskpracownik+dzia%c5%82u+w%c4%99dliny/serykontroler+jako%c5%9bci warszawamonter+p%c5%82ytprzemysł | produkcja łódzkiepracownik+monta%2525252525c5%2525252525bcu+%252525252528m/k%252525252529process engineer polandaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 6751=(select count(*) from generate_series(1,32000000)) and ("bpnt"="bpntpraca%2bfizyczadministracjia%2bbiurowana/etc/passwdj%c4%99zyk+francuski warszawamonter/ka+elementów+do+siedzeń+samochodowy niemcynauczyciel j%25252525c4%2525252599zyk niemiecki/login.actionasystent działu hroperator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego%2b%2528m/k%2529nauczyciel+rosyjskiego warszawanauczyciel angielskiego wrocławnauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemieckimagazynier+%2c+budowlankaoperator+%c5%82adowarkiphpkierowca++kat+c%25%27%3bselect+dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29%7c%7cchr%2876%29%2c5%2pracownik monta%2525c5%2525bcu sosnowiecp%c5%82atno%c5%9bcipakowanie+żywności sochaczewpraca fizyczna bez j%25kierowca+c%2525252be niemcykontrola%252bjako%2525c5%25259bci polskapracownik+produkcji szczecinпомощникkierowca+%2528m%252fk%2529+%2528kat.+c+e%252c+hakowce%2529pracownik magazynowy %2528m/k%2529specjalista%2bds.%2badministracyjnychoperator+wózków+widłowychoperator w%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w wid%25252525252525c5%252525252motoryzacjaagile+product+owner+-+krak%c3%b3wpracownik produkcji - nie wymagamy do%2525c5%25259bwiadczeniain%25c5%25bcynier budowy warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") rlike (select (case when (9312=3632) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a612praca%2bfizyczna%2bsprz%2525c4%252585taczka katowicebudownictwo+%25252525252525257c+geodezjaprzemysł | produkcjamonter+instalacji+grzewczych+i+sanitarnych krakówpraca+fizyczna+budowlanypracownik inwentaryzacji za granic%2525c4%252585mechanik przemys%2525252525c5%252525252582owy/ monterpraca%2bniemcy%2bpraca%2bfizyczna niemcywarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2527+and+%2527x%2527%253d%2527xkontroler%2bjako%c5%9bci%2b(m/k)operator+w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w+wid%2525c5%252582owych polskanauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbossmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php' and 'x'='xasystent+ds.administracyjnychmonta%252525c5%252525bc instalacji elektrycznychdobre miastorussianpracownik%2bprodukcji%2b%252525252528m%252fk%252525252529pracownik ochronykontrola%2525252bjako%252525c3%25252585%252525c2%2525259bciprojektant/konstruktor/asystent+odzie%252525c5%252525bcykontroler+jako%252525c5%2525259bcikonsultant+ds.+obs%25252525c5%2525252582ug+klienta+niemieckoj%25252525c4%2525252599zycznegopracownik obszaru produkcji %25252528m/k%25252529 podkarpackiepracownik powierzchni sprzeda%2525c5%2525bcy/kasjerprace manualne warszawapracownik%2bporz%c4%85dkowypracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bhrstudentpracownik%2brestauracji%2b-%2belastyczne%2bgodziny%2bpracy%21operator%2bw%2525252525c3%2525252525b3zka%2bwid%2525252525c5%252525252582owegopomoc biurowa warszawapraca+wakacyjna tychybez+j%252525c4%25252599zykarolnictwo | ochrona środowiskaportier -pracowni ochronydoradca medycznypracownik inwentaryzacji za granic%25252525c4%2525252585pracownik produkcji płońsk/kierownik+sprzeda%252525c5%252525bcy warszawawarehouse+workerochrona os%c3%b3b i mienia monitoringm%c5%82odszy+konsultant+sprzeda%c5%bcy+m/kdoradca ds nieruchomo%2525252525c5%25252525259bcidoradca%2bds%2bnieruchomo%2525c5%25259bci%27a%3d0praca%25252bzdalnamonta%25c5%25bc instalacji elektrycznychkonsultant+ds.+obs%252525c5%25252582ug+klientasprzedaż+|+obsługa+klienta wrocławin%c5%bcynier budowy/wp-login.php' and 'x'='y"and"w"="i'sekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585 j. angielskiegokonsultant+ds.+obs%25c5%2582ug+klientalogistyka+|+dystrybucja wrocławrecepcjonista+ka węgrówhr%2c kadry mazowieckietransport %257c spedycjaentrar no facebook %257c facebookspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%2525c5%252582acinżynier+serwisu mazowieckieinżynier produkcji łódzkiekierowca++kat+c+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+xbyamonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.phpsekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585 j. niemieckiego warszawabudownictwo+|+geodezja francjapracownik+produkcji+p%c5%82o%c5%84skeykliniarz parkieciarzpracownik+administracyjno-biurowypraca biurowa,magazynierpracownik+umys%c5%82owykierowca kat c union all select 14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','hyjmaumgvckxychqldwdtgvuhqvfxznvuxpgtxsc'),'qbbvq'),14,14-- monter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_image%252527a%25253d0%specjalista%2bds.%2bcz%25c4%2599%25c5%259bci%2bzamiennychpracownik+ochrony krakówmontażystkakierowca cewarehouse+worker/wp-login.phppraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25252525c4%2525252599zyka niemcyoperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego+hamburgmagazynier%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%25c5%259bwiadczenia%2521medycyna+%257c+opieka+zdrowotna warszawapraca+bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%99zyka niemcymanager %2525c5%252582a%2525c5%252584cucha dostawстолярbudownictwo%25252b%252525252525257c%25252bgeodezjasprzedaż kwiatów/etc/passwd%25%27%2bunion%2ball%2bselect%2bnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--%2bfmbvmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php or %281%2c2%29%3d%28select%produkcja dla niepełnosprawnych' order by 1#pracownik ochrony zabrzej%2525c4%252599zyka%2bhiszpa%2525c5%252584skiegomonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="transport | spedycja szczecinРабота+с+персоналом+|+Кадрыstep+uptechnolog+%2525c5%2525bcywno%2525c5%25259bciochrona os%c3%b3b i mieniapraca pomoc księgowej poznańmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0%2527a%253d0%pracownik+magazynowy+%2528m/k%2529 katowicea pilot project for a new libertarian floating city will have 300 homes, its own government, andsprzeda%25252525c5%25252525bc %252525257c obs%25252525c5%2525252582uga klientadoradca techniczny %25252528komponenty maszyn%252525291 %d0%b7 154 %2cszuka pracy kierowcy c e pdw%c3%b3jna obsadaolsztynodzieży mazowieckiemagazynier%252b%2528m/k%2529marking laser opratormanager rejonu sprzedaży kielcekadry+i+placedla%20obcokrajowc%252525252525c3%252525252525b3woperator+cnc+atrakcyjne+wynagrodzenie nowogrodziecasystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klienta Łódźbiuro+administracja+księgowość+językipomoc ksiegowej gryfinodoradca%2bds%2bnieruchomo%25252525c5%252525259bcikierowca++kat+c%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+dgshmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/uploadify/uploadify.php%3ffolder%3dpraca biurowa z obsługą klienta lublinkonsultant+erp śląskiepracownik magazynu praca dodatkowapracownik biurowy piekary Śląskietechnik%25252belektryk%25252b%252528m/k%252529nauczyciel+język+francuski warszawamagazynier/operator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego+%252528m/k%252529kierowca kat c union all select concat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27heukkkddujlrglrzjhimytphttelydgacdimkffr%27%pracownik produkcji - praca dla kobiet i mężczyznlubońnowe+miasto+nad+pilicąmonter podłóg niemcypracownik fizyczny Łódźkontrola%252525252bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bcipracownik+biurowy płońsksprzeda%252525c5%252525bc %2525257c obs%252525c5%25252582uga klienta pomorskiekierowca++kat+c+union+all+select+14,14,concat(concat('qqzpq','rudevmxtsj'),'qbbvq'),14,14,14,14--+quxypraca fizyczna bez j%2525252525co2 laser opratorkierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27cxqxjonpiiefyyvyknzvyixrpiwoxyxdxxqwajckasjer sprzedawca Świnoujścietechnik%20elektryk%20%25252525252528m/k%25252525252529pracownik%2bszklarni%2bz%2bog%252525c3%252525b3rkamipracownik+na+zavodekitchen+helper polandpomoc ksi%2525c4%252599gowapraca+fizyczna kujawsko-pomorskiepraca+dla+studentow wrocławpraca+w+piekarnikonsultant+ds.+obsługi+klientamanager+sprzeda%252525c5%252525bcyinternet+%257c+e-commerce szczecinmonter/ka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowychmonter wrocławpraca bez znajomo%2525c5%252pracownik+biurowy bytompracownik+produkcji+%2528m/k%2529 niemcypraca%252bbez%252bznajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci%252bj%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcymagazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca%2bkat.b mazowieckiein%25c5%25bcynier serwisu warszawaprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnullbez+języka niemcykontrola%252bjako%2525c5%25259bciin%c5%bcynier+mechanikcustome servicekierowca++bząbkowice Śląskiekoordynator+biura warszawababoszewokierowca++kat+c+and+%2528select+3950+from%2528select+count%2528%252a%2529%252cconcat%25280x71717a7071%252c%2528select+%2528elt%2pracownik produkcji %28m%2fk%29referent ds. funduszy europejskich %252525252528m/k%252525252529praca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności+kit%25c5%2582umacz francuskiegologistyka | dystrybucja grodzisk mazowieckimonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imagetransport%2b%2525257c%2bspedycjakierowca kat c' order by 1-- suaylektor j. niemieckiegowieliczkapomoc+w+t%2525c5%252582umaczeniachpomoc w przedszkoludla nieletnich wołówin%25c5%25bcynieria%2b%257c%2bprojektowanietechnolog+%25c5%25bcywnosci mazowieckieprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null-- axglnauczyciel j%c4%99zyk niemieckialuglass - realizacja piotr kalbarczyk' order by 1-- fgbeprodukcja lek%252525252525c3%252525252525b3wkierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null-- bsymnowy+tomyślpraca+zdalna śląskiekierowca kat c';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5) from dual--angielski+hiszpa%c5%84skielektronik+in+bremen+kaufen+-+angebote+in+deiner+nähe!dzia%25c5%2582+obs%25c5%2582ugi+klientalektor+angielskiego śląskiekierowca śląskiepracownik+gospodarczy niemcymonter%25252fka element%2525252525c3%2525252525b3w do siedze%2525252525c5%252525252584 samochodowy niemcygastronomia-pomoc kuchennaksięgowość | audyt | podatki Łódźfacilities+managerpomoc w t%25252525c5%2525252582umaczeniachoperator w%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w wid%25252525252525c5%2525252525252582owychtarczynagile product owner - krak%c3%b3wpracownik%2bszklarni%2bz%2bog%2525c3%2525b3rkamiasystent+in%2525c5%2525bcynieralogistyka | dystrybucja wielkopolskieprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja pomorskiepraca fizyczna bez j%2525c4%252599zpraca++fizyczna+bez+j%252525252525252525c4%25252525252525252599zykaanalityk+chemiczny mazowieckiepraca%2525252bfizyczna%2525252bw%2525252brolnictwie niemcymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php+and+1%3d1%27a%3d0 lubelskieinżynier+procesukierownik+sklepumonter+kuchni niemcypracownik+obszaru+produkcji+%2528m/k%2529 czechowice-dziedzicehuman resources | kadry dolnośląskieoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego belgiasprzataczka+biurowa poznańsupply+chain+managerpracownik+inwentaryzacji+za+granic%c4%85t%c5%82umacz angielskiego warszawaadsense+help+forum+-+google+product+forums+essay+topicsnauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/'a=0technik konsultant %2525252525252528m/k%2525252525252529pracownik+biurowy bieruńdoradca ds. kredyt%2525c3%2525b3wmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/warehouse/wp-login.php'a=0'a=0 and 1>1praca fizyczna sprzątaczka sosnowiecprzedstawiciel%25252bhandlowy podkarpackiemonter konstrukcji/wp-login.php%3script%3ealert(/mysqlerror/)%3c/script%3eprodukcja dla niepełnosprawnych poznańnauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbosssprzątaczka w szkole szczecininformation+technology zachodniopomorskiebez%2bj%25c4%2599zykakierowca %25252528m%252fk%25252529 %25252528kat. c%2525252be%2525252c hakowce%25252529czarnkówbudownictwomagazynier%25252525252cprodukcja%25252525252ckierowca+kat.b mazowieckieprzemysł+|+produkcja oławakonsultant+ds.+umawiania+spotka%2525c5%252584monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider show image and 1>1praca%2bfizyczna%2bsprz%c4%85taczkamonter%2fka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowych niemcykierownik+sprzedażymonter/ka elementów do siedzeń samochodowychkierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- zijhmonter%2bspawaczkierowca+kat+cadministracja++pa%c5%84stwowa warszawap%25c5%2582atnos+cimechanik+silników+lotniczych niemcypraca%2bbez%2bznajomo%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci%2bj%25252525252525252525c4%2525252525252525252599zyka niemcypracownik magazynuopiekunka+os%2525c3%2525b3b+starszychkierowca+c%252be niemcydla obcokrajowc%c3%b3wkierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27xoirqgorcl%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2liczenie banknotow warszawatechnik+elektryk+%252528m/k%252529 pomorskiemonter statk%25c3%25b3wpani do towarzysrwareferent%20ds.%20funduszy%20europejskich%20%2525252528m/k%2525252529obs%2525c5%252582uga klientapakowanie zamówień pruszkówkierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m/k%2529 warszawasap+abap++developerin%c5%bcynier budowy/wp-login.php' and 'x'='y"and"w"="i'a=0m%25c5%2582odszy+analitykstolarz niemcy/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null--+awtmelektryk+%25252528m/k%25252529 pomorskietaśma+produkcjatłumacz angielskiego, ukrainskiego, rosyjskiego warszawatransport | spedycja" and "x"="y tychykontrola%2bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bcirolnictwo %7c ochrona %c5%9brodowiskamagazynier nysaprzemysł | produkcja krojczymonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php99999%252522+union+select+unhex%252528hex%252528version%252528%25252pracownik produkcji-bez-jezyka-niemieckiegot%25c5%2582umacz+j%25c4%2599zyka+migowegokonsultant+ds.+wdro%c5%bce%c5%84kontrola+jako%2525c5%25259bcimechanik+przemys%25252525c5%2525252582owy/+monterpraca+dla+osob+niepelnosprawnychtrawnikim%25c5%2582odszy+konsultant+ds.+rekrutacji+%2528m/k%2529opiekunka do os%25c3%25b3b starszych w niemczech bez j%25c4%2599zykaspecjalista ds. cz%c4%99%c5%9bci zamiennychcall center restauracjepraca dlaemerytki warszawanauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/web-console/invokertłumacz ukraińskiegologistyka+%25257c+dystrybucja zachodniopomorskiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x' or (1,2)=(smonter/ka element%25c3%25b3w do siedze%25c5%2584 samochodowykierowca kat c' order by 7661-- drsxspecjalista+ds+wsparcia+sprzeda%c5%bcyprodukcja dla niepełnosprawnych;select dbms_pipe.receive_message(chr(106)||chr(110)||chr(97)||chr(111),5) from dual--konsultant %c5%9blubnykierrowca+kat+b'a=0budownictwo+%257c+geodezja warszawaspecjalista%252bds.%252bsprzeda%25c5%25bcyoperator+linii+produkcyjnej podkarpackiepraca+bez+znajomo%252525252525252525c5%2525252525252525259bci+j%252525252525252525c4%25252525252525252599zyka niemcycie%2525c5%25259bla+dekarzj%2525c4%252599zyk%2bw%2525c5%252582oskiatrakcyjne premiekey+accountdoradca techniczny warszawapracownik magazynowy Łódźpracownik%2bumys%2525c5%252582owyniskokierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej %28m%2fk%29kierowca mi%25c4%2599dzynarodowyspecjalista ds. sprzeda%252525c5%252525bcy produkt%252525c3%252525b3w bankowychtransport %25257c spedycja mazowieckiespecjalista ds kadr i p%c5%82acspecjalista+ds.+sprzedaży gorzów+wielkopolskibudownictwo%252b%2525257c%252bgeodezja francjamagazynier , budowlankainternet %7c e-commerce%27a%3d0'a=0 szczecinmanager+%c5%82a%c5%84cucha+dostaw warszawapracownik%2bsklepu%2bodzie%252525c5%252525bcowego%2b%25252528m/k%25252529monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1praca+fizyczna toruńnorwaykierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowej+(m/k) katowiceprzysuchaprzedstawiciel handlowy zachodniopomorskieoperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego skierniewiceprzedstawiciel handlowypraca+fizyczna poznańbudownictwo | geodezja francjakłajpraca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%252525259 niemcyze+%25c5%259brednim+wykszta%25c5%2582ceniema%2525252525252526joperator żurawia'a=0operator+wtryskarkioperator+pras+-+praca+od+zaraz! dolnośląskiepraca z orzeczeniemcomputer programming polandspawacz+zbroje%252525c5%25252584logistykiadministracja pa%2525c5%252584stwowa warszawarencistki pracakierowca+ce mazowieckie