Too many connections: select GrupaId, nazwa from szybkopraca_grupy order by kolejnosc